מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1503 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עתניאל בן קנז
ה' אוקטובר 03, 2019 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החת"ס פליג עם שלש עשרה עיקרי הרמב"ם?
תגובות: 5
צפיות: 223

Re: החת"ס פליג עם שלש עשרה עיקרי הרמב"ם?

החתם סופר (יו"ד סי' שנ"ו) נשאל בדבר הנידון אם י"ג עיקרים המה או רק שלשה. ומשיב כי אין נפקא מינה בדבר רק קריאת שם [בשונה מהידוע של הגר"ח על הנעבאך אפיקורס]. ומוסיף החת"ס ואומר, 'אך אי אפשר לי בשום אופן להאמין שיהיה גאולתנו אחד מעיקרי הדת, ושאם יפול היסוד תפול החומה חלילה, וכ...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' אוקטובר 03, 2019 7:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תהלים על קברו של החזו"א לחשוכי בנים
תגובות: 6
צפיות: 248

Re: תהלים על קברו של החזו"א לחשוכי בנים

חוץ מהנימוקים הכבדים שהוזכרו, ומסתמא ישנם עוד.
יש גם טעם פשוט.
בכדי שבמקרה שהסגולה לא תועיל, לא לגרום לתקוה ואח"כ למפח נפש למושא הסגולה.
כמה מתאים גם לחשוב על פרט זה.
על ידי עתניאל בן קנז
ה' אוקטובר 03, 2019 7:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כל הנערים מדוע לא לגדולים
תגובות: 1
צפיות: 148

Re: כל הנערים מדוע לא לגדולים

ראה מג"א תרסט א שמוכח מדבריו שהיו מקומות שאכן נהגו 'כל הנערים' גם לגדולים, שעלו כמה יחד, וברכו יחד. המג"א מפקפק במנהג זה, ע"פ ירושלמי ועוד. הא"ר מיישב המנהג. והאחרונים למעשה נקטו שעדיף שרק אחד יברך (מ"ב ועוד). ויש שנהגו שכל הילדים מברכים יחד (שערי אפרים ועוד). נהרא נהרא ופשט...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 23, 2019 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים
תגובות: 37
צפיות: 1095

Re: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים

וסתם צ"ע, בשלמא בשעה שנאמרו לב"י הדברים בענין בשר בר"ה שכח את אותה משנה, אבל האם גם בשעה שהעלה אותם על הכתב ומסר את הספר לדפוס היה שכוח מאותה משנה? את הספר הוא לא מסר לדפוס (וככל הנראה לא התכווין לעשות זאת לעולם). הספר הובא לדפוס לראשונה בשנת ת"ו, למעלה משבעים שנה אחר פטירתו. אכ...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 23, 2019 7:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מעלת השבוע האחרון של השנה
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: מעלת השבוע האחרון של השנה

יערות דבש (ח"ב דרוש א - מהדורת אור הספר עמוד ד ) דהיינו טעמא דשני ימי ראש השנה הם יומא אריכתא (עיין ביצה ד: ורש"י ד"ה אסורה) , והיינו משום דהם נגד שתי דברות הראשונות - 'אנכי' ו'לא יהיה', דבדיבור אחד נאמרו , ועל כן גם שני הימים הם יומא אריכתא, יערות דבש (ח"א דרוש ה) " ... ויו...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 23, 2019 7:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מעלת השבוע האחרון של השנה
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: מעלת השבוע האחרון של השנה

הצעיר באלפי כתב:שמעתי פעם שעשרת ימי תשובה הם נגד עשרת הדברות,מישהו ראה מקור לזה ?

נא דבי "אליהו זוטא (פרק כ"ב) איתא, וז"ל: רבי' נהוראי אומר, מפני מה ניתנה קורת רוח בעשרת הימים מראש "השנה עד יום ה"כיפורים, כנגד עשרה נסיונות כו', וכנגד עשרת הדברות שקיבלו ישראל בסיני כו', עכ"ל.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 23, 2019 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה לקדש על פחית?
תגובות: 21
צפיות: 535

Re: האם יש בעיה לקדש על פחית?

מה שנכון נכון כתב:הרמ"א מדבר על כוס עשוי כעין פעמון הפוך. ראה בהערות על הד"מ סי' קפג במהדורת מכון ירושלים.

דומני שהם טעו בפירוש המילה.
האם ידוע ממקור אחר על כוס מסוג זה?
כיצד שתו ממנו?
אנוכי שמעתי שמדובר בבקבוק רגיל. שנקרא 'קלוג' על שם הקול שיוצא ממנו כשמוזגים ממנו. [כשם ש'בקבוק' נקרא מטעם זה].
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 16, 2019 7:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 304813

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:משהו יותר מפורש

ויהי בישורון מלך, לפי דעת כמה ראשונים.
על ידי עתניאל בן קנז
א' ספטמבר 15, 2019 1:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות
תגובות: 20
צפיות: 589

Re: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות

אגב, החוברת שם מדברת בנוסח של 'פרסומת' לתוכנה האמורה.
האם מישהו יודע האם תכנה זאת מסחרית, וניתנת לרכישה, או שמא היא לשימוש אישי של מכון זה??
בחוברת האמורה לא מצאתי שום מידע.
על ידי עתניאל בן קנז
ה' ספטמבר 12, 2019 7:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קופסאות לאתרוג בקהילות הספרדים
תגובות: 8
צפיות: 344

Re: קופסאות לאתרוג בקהילות הספרדים

לא כ"כ הבנתי את ההגיון בהשערתך. אם לא הורישו קופסאות כאלו כ'חפצי יודיאקה', על כרחך שלא הניחו בקופסאות??? מקסימום ניתן להסיק שלא היה להם 'קופסאות מיוחדות' ומעוטרות, לאתרוגים, והניחו אותם בקופסאות פשוטות הנמצאות בכל בית, בה מניחים מוצרי סדקית (קופסת תפירה - למי שזוכר), וכיוצ"ב. למה להסיק שלא...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' ספטמבר 11, 2019 6:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדי נוסח| סידור הרש"ש
תגובות: 7
צפיות: 214

Re: עדי נוסח| סידור הרש"ש

בריושמא כתב:לשעבר פגשתי באחד מגדולי תלמידי החכמים הבקיאים בסידור הרש"ש ושחתי לו את כל הנ"ל. הוא הביט בי לרגע, הפנה את גבו והלך
הלאה בלי להוציא מילה מפיו.

שמורה על מה???
על הפתעה?
על הכחשה?
על שקלקלת לו תיאוריה?

נודה אם תפרט יותר למה כוונתך.
על ידי עתניאל בן קנז
א' ספטמבר 08, 2019 7:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי מרדכי רוקח- מבילגורייא
תגובות: 20
צפיות: 1963

Re: רבי מרדכי רוקח- מבילגורייא

על פי ציוויו של כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע, שאף נימק ואמר: היות ובטבריה יש ישיבות רבות, וגם כי תלמידי הבעש"ט קבורים שם. עוד הורה, שיתנו עם החברה קדישא מראש, שלא יקברו אף אחד בתוך ארבע אמותיו. אופציות רבות ממילא לא היו. הר הזיתים היה בידי הערבים. הר המנוחות עדיין לא היה קיים (הביה...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' ספטמבר 05, 2019 7:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי משומרי אמונים זי"ע
תגובות: 83
צפיות: 12083

Re: הרבי משומרי אמונים זי"ע

רבים מהסיפורים המסופרים על אישיות מופלאה זו לוקים בתסמונות זו.
ויש בכוחה של עובדא זו לגלות גם על השאר.

ודי בזה.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 02, 2019 6:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 916

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

בשם צדיקי בית בעלזא זי"ע מובא שהמקובל רבי שלמה אלקבץ זצוק"ל התנה ג' תנאים באמירת לכה דודי א. שינגנוהו ולא יאמרוהו באמירה בעלמא, ב. שיעמדו , ג. שלא ילמדו בזמן אמירתה (זמירתה). נודה לך אם תציין מקור. א. כפי שידוע לי, בבעלזא (מימות מהר"י), נהגו לומר את ה'לכה דודי' בנעימה כל-שהי, ולא נגנ...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 02, 2019 6:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קדושי תרפ"ט
תגובות: 52
צפיות: 4703

Re: קדושי תרפ"ט

כפי הנראה המעיד הוא ר"י כדורי, דברי יצחק, עמ' רפד-רפה, קחנו מ כאן ומהמקושר שם. ודי בכך. אכן התכוונתי לאשכול זה וגם לחבירו. (את דברי הרב כדורי אני העליתי שם...; אולם משום מה בחרת להתעלם מדברי הגר"ש וואזנר - שהכיר את המחבר אישית ומקרוב... ובשונה מאחרים.). דומני שמפני הכבוד, עדיף לעצור כאן.
על ידי עתניאל בן קנז
א' ספטמבר 01, 2019 6:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קדושי תרפ"ט
תגובות: 52
צפיות: 4703

Re: קדושי תרפ"ט

צביב כתב:בספר מישרים מגיד כותב שקדושי חברון נמצאים במעלה גבוהה, תחת כסא הכבוד.
כי גם בין הנהרגים על קידוש השם, יש דרגות.


מענין רק מי מעיד שבעל 'מישרים מגיד', אכן התמצא במה שקורה תחת כסא הכבוד...
על ידי עתניאל בן קנז
א' ספטמבר 01, 2019 6:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 916

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

בשם צדיקי בית בעלזא זי"ע מובא שהמקובל רבי שלמה אלקבץ זצוק"ל התנה ג' תנאים באמירת לכה דודי א. שינגנוהו ולא יאמרוהו באמירה בעלמא, ב. שיעמדו , ג. שלא ילמדו בזמן אמירתה (זמירתה). נודה לך אם תציין מקור. א. כפי שידוע לי, בבעלזא (מימות מהר"י), נהגו לומר את ה'לכה דודי' בנעימה כל-שהי, ולא נגנ...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' אוגוסט 29, 2019 3:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עב"ם במסמכי וורד
תגובות: 2
צפיות: 234

Re: עב"ם במסמכי וורד

י. אברהם כתב:מהו הדבר הזה שהתחיל לעלות לי בכל מיני מסמכים?

לכידה.PNG
י
יתכן מחמת גופן שאין במחשב, (נמחק, או המערכת אינו מכירה בו מחמת איזה עדכון).
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 28, 2019 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 447

Re: איזה מין שחוק היא זה?

לא מוכרח מן הלשון שהיה איזה 'משחק' בדבר זה.
כאשר הלכו לספר אומן, היה זה 'תספורת' בצורה מיוחדת, משא"כ כאשר בחורים ספרו אחד את חבירו, היה זה העיקר לקצר השערות, ולא הקפידו בדיוק על הדוגמא, ודיוק המלאכה. ולכן הוא מכנה זאת כתספורת 'דרך שחוק' היינו שאינו בדקדוק.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 26, 2019 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 304813

Re: אשכול אביעה חידות

לב חיים כתב:איך יתכן אדם מוכר רכב יגואר F-TYPE לחבירו, אם יש בו 10 פגמים – המקח קיים.
אבל אם יש בו רק "פגם אחד" – המקח מבוטל?


האם ברצונך לפגוע בפרנסתו של ר' דוד נתנאל שווארץ???
וכן, האם לדעתך מגיע לך פרס, אם לקחת את התשובה מאשכול זה?
על ידי עתניאל בן קנז
א' אוגוסט 25, 2019 10:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?
תגובות: 19
צפיות: 1398

Re: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?

דרופתקי דאורייתא כתב:מי זה "מרן שליט"א" בעלון הנ"ל?

לפי התיאור, נראה כמו האדמו"ר מצאנז
על ידי עתניאל בן קנז
א' אוגוסט 25, 2019 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית החברא קדישא בלובלין - עדות הש"ך.
תגובות: 6
צפיות: 544

Re: בית החברא קדישא בלובלין - עדות הש"ך.

פי האתון כתב:זכור לי שיש ש"ך (או ט"ז) שמעידים על משהו שראו בבבית הטהרה של לובלין (או קראקא) ויש תמונה של זה (מלפני המלחמה).
אודה למי שישיב לי אבדתי.

כנראה כוונתך אודות טומאת אוהל, והפתח שסופו לעבור המת, האם ובאיזה אופן מטמא.
ראה יו"ד שעא
רמ"א, טו"ז ונקוה"כ שם.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 19, 2019 12:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברים המועילים לזיכרון
תגובות: 22
צפיות: 1624

Re: דברים המועילים לזיכרון

ביליצר כתב:אולי שמישהו יספר על נסיונו בעניין ,מה לקח עשה או פעל למען הזיכרון והועיל לו פלאים?


א. לחזור.
ב. למעט בהסחת דעת מן הלימוד. (היינו שלא להשקיע 'את הראש', בדברים טפלים).


אני מתכוון גם מצד ה'סגולה' שבדבר. [כלומר שהועיל גם ללימודים אחרים!].

ידיעה מצד הנסיון של רבים.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 19, 2019 12:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'
תגובות: 44
צפיות: 5273

Re: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'

חד ברנש כתב:איזו 'בשורה טובה'!


אצל ה'מתחרים' זה כבר היה מזמן. לא השתכנעתי שזה הוסיף רבות למכירות שלהם...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 19, 2019 10:54 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל
תגובות: 138
צפיות: 21792

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

חיים שאול כתב:מישהו מזהה מה האוכל הזה? צימוקים?

דובדבנים.
והרב מוציא את הגרעין מהפה
על ידי עתניאל בן קנז
א' אוגוסט 18, 2019 1:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יחס התורה למדע
תגובות: 66
צפיות: 3151

Re: יחס התורה למדע

בן מיכאל כתב:
חיים שאול כתב:לא זוכר שמות אבל קראתי כך פעם במוסף התורני של המבשר

אתה מדבר אולי על האדמו"ר מליאזנה?

לא.
מדובר על מדען גוי (לא זוכר שמו), שזיהה את מקום קריעת ים סוף דוקא בין סיני לחצי האי ערב. ויש כמה שהולכים בעקבותיו. שם יש שרידים של מרכבות ועצמות אדם מהתקופה האמורה.
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 14, 2019 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!
תגובות: 76
צפיות: 3556

Re: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!

ראיתי הספר ובאמת יצירה נפלאה עם הרבה מידע וידע שנשפך לאורך הספר אבל זה שהרבה ספרי קבלה כבר נהיים ליסוד וגם ספרי חסידים נהפכו לספרי יסוד לי זה צורם יופי!!! בשביל תגובה חכמה זו, ולהפריח עוד קצת 'אהבת חנים', ולהצהיר שאתה 'ליטאי מקורי', היה צורך לפתוח ניק חדש? אתה מתבייש בשמך הישן??? תעמוד ותצהיר על עמ...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 14, 2019 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 608
צפיות: 64143

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

לא שמעתי את ההרצאות האלו (חבל, יצאתי לפני), והדברים כמות שאתה מציג בהחלט נשמעים משונים גם עצם הטענה וגם כמו שכתבת, הניסים של יציאת מצרים מתוארים בתורה בפירוט, והם היו בסתירה מוחלטת לחוקים שבטבע. אבל יש סוג של ניסים שמתוארים בתנ"ך ויתכן והם היו קצת שונים מאיך שהם מצטיירים אצל רבים. כמו למשל הנס...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 14, 2019 8:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 186
צפיות: 30208

Re: ר' ראובן מרגליות

מספר מלאכי עליון עמ' קמט.PNG במצורף יש ציטוט מספר מלאכי עליון לר"ר מרגליות. בספר אצילות לא מופיע דבר כזה ש'אחד באחד יגשו' שזה מלאך מט"ט וסנד"ל. [המקור נובע מר' יוסף ענגיל בגליוני הש"ס ריש ברכות, שצירף (בטעות, או יתכן מתוך הבנה מחודשת) שתי ברייתות שונות בספר אצילות]. עוד יבוא מיש...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 14, 2019 8:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 608
צפיות: 64143

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

אצטרף לדברי קודמי. קודם כל, מאד נהניתי, קניתי דעת וחכמה. היה כדאי להגיע מרחוק. (ובתלאות התח"צ). כהצעת ייעול. פחות דוברים, ולהרשות להם לדבר עד הסוף. להכין סדר היום יותר גמיש, לא צריך לנצל כל שניה, תמיד השעון יזייף, ועדיף להשאיר זמן רזרוובה. ואם זאת לא אמנע מלהביע אי נעימות (בלשון המעטה) מדוברים ...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 14, 2019 7:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סקר - חלומות בדברי תורה
תגובות: 53
צפיות: 4178

Re: סקר - חלומות בדברי תורה

פעם הייתי שואל שאלות חלום לפני השינה ומקבל תשובות ע"י פסוק שנופל בפי בעת היקיצה לאחר תקופה ארוכה שהורגלתי בזה הפסקתי לשאול מטעם שלא זכיתי לרדת לעומק התשובה שבפסוק ומאז אני מורגל בנפילת פסוק בפי ברגע היקיצה גם מבלי השאלות. והנה אמר איוב בספרו: "בַּחֲלוֹם חֶזְיוֹן לַיְלָה בִּנְפֹל תַּרְדֵּמ...
על ידי עתניאל בן קנז
ג' אוגוסט 13, 2019 11:46 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)
תגובות: 5
צפיות: 803

Re: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)

ויש שנהגו שחתן לא הולך לבדו בימים הסמוכים לנישואיו, מדין שמירה, ולכן צריך מלווה. (ועוד נהגו בליווי החתן והכלה לאחר חתונתם במשך שבעת ימי המשתה - אבל שם זה לא מדין שמירה, אלא מדין 'מלך' ) מנין לך זאת, שאין דין שמירה בז' ימי המשתה? בדברי הפוסקים מפורש בהדיא שיש דין שמירה, חוץ דין 'מלך'., ושני הטעמים כ...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 12, 2019 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם
תגובות: 7
צפיות: 405

Re: והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם

לפני כשמונה עשרה שנה שלחתי שאלה זו לאיש אדוני האר"ש הגאון הנאמ"ן שליט"א והוא השיבני שהפירוש בזה ותכלם או תכניעם שלא ירימו ראש. ז"א שמציעים לרבש"ע כמה אופציות, אם לא יצליח אחד, שיבחר במשנהו? הרחב פיך ואמלאהו. יותר נראה כתירוצים הקודמים, שכל לשון קאי על סוג אחר של רשעים. וכפי...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 12, 2019 6:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 608
צפיות: 64143

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

עד שיתמלא, באם תהיה הצפה (כעת אני מתחיל לחשוב שיתכן וזה יקרה) אסגור את הרישום כשיגמר. תוכל לעדכן כאן שכזה מתקרב לסגירה? בתודה מראש. לפי קצב ההרשמה כעת, כדאי שמי שמעוניין יבטיח את מקומו. אני מצידי בעז"ה אעשה כל מאמץ אפשרי שאף אחד שיבוא לא ישאר לעמוד. האם יהיו רק כסאות, או שמא יהיו גם שולחנות [ע...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 12, 2019 6:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 304813

Re: אשכול אביעה חידות

איך יתכן אדם ששותה כוס קפה מהביל ומסיים לגמוע אותו כליל. מברך ברכה אחרונה בקול וממשיך לשתות בלי לברך שהכל? אולי לדעת הפוסקים, שיין אינו פוטר מברכה אחרונה, מיני משקין ששתה לפני היין. וע"כ איירי במי ששתה שאר משקין, ואח"כ יין, ומברך ברכה אחרונה על המשקים לשתות ששתה לפני היין, וכעת ממשיך לשתו...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 12, 2019 12:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: העליה מרוסיה- לאחר שלושים שנה
תגובות: 46
צפיות: 3306

Re: העליה מרוסיה- לאחר שלושים שנה

רק עכשיו פתחתי אשכול הזו. וכנראה פספסתי משהו. למה ציבור הליטאי אחראי לעלייה הרוסי יותר מכל ציבור אחר? אופי האישים שעלו - מרוב מדינות חבר העמים, מתאים יותר לציבור הליטאי. הציבור יותר משכיל, פחות 'מאמין', ופחות מתייחס לרגש. הציבור הספרדי/ חסידי, פחות מתאים לציבור מסגנון זה. למעט אלו, שהיה להם שורשים ...
על ידי עתניאל בן קנז
א' אוגוסט 11, 2019 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם
תגובות: 7
צפיות: 405

Re: והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם

יש כמה נוסחאות בברכה זו, ואחד מהם: תעקר ותשבר ותמגר, ותכניע . ומבואר בזה ע"פ סוד, ששלושת הלשונות הראשונים מכוונים כנגד שלוש קליפות הטמאות שאין להם תקנה ולכן 'תעקר ותשבר ותמגר', ואילו הלשון 'ותכניע' מכוונת לקליפה הרביעית הנקראת 'נוגה' שיש בה טוב וצריך להכניעה תחת הקדושה ואז תעלה לרצון. ולכן באמ...
על ידי עתניאל בן קנז
א' אוגוסט 11, 2019 9:32 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)
תגובות: 5
צפיות: 803

Re: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)

בספר נוהג כצאן יוסף (נישואין אות ב) כותב רבי יוסף יוזפא סג"ל מפרנקפורט: " שבת שקודם החתונה מרבים בשמחה לכבוד החתן כי שבעת ימי המשתה מתחילין בשבת עד שבת שאחר החופה וקורין לשבת שקודם החופה שב"ן על"ץ. כלומר, הבן דהיינו החתן שמח עש"ה יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, ולזה נו...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' אוגוסט 08, 2019 7:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שלמה (שלומקה) מזוועהיל זצ"ל
תגובות: 17
צפיות: 2437

Re: רבי שלומקה מזוויעהל

כלבאשבוע כתב:מכתב בקשתו לרשיון עליה [מארכיון המדינה]

מדוע אין חתימה בסוף המכתב?
האם מדובר בהעתק בלבד?

עבור לחיפוש מתקדם