החיפוש הניב 2265 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ד' דצמבר 12, 2018 1:04 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצוה או מצווה?
תגובות: 9
צפיות: 116

Re: מצוה או מצווה?

דומה שאין כללים לכתיב חסר הניקוד מלבד אצל האקדמיה ללשון העברית.
אמנם לענין מצות בסמיכות, לענ"ד יש להנהיג לכתבה בוא"ו אחת, ולו מפני שהחשש שנחליפה במצוות לשון רבים גדול מהחשש שתתחלף במצות של פסח.
על ידי סגי נהור
ג' דצמבר 11, 2018 11:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 327
צפיות: 11392

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

לא הייתי מעמיד את הפשט והמדרש והמוסר וכו' בכף אחת ואת הסוד בכף שניה, אלא להבנתי יש כאן רובד לפנים מרובד, תפוח לפנים מתפוח. הרובד הפנימי והעמוק ביותר הוא "שמותיו של הקב"ה" העולים מתוך צירופי האותיות (שמטעם זה הקורא בתושב"כ אף שאינו מבין כלום מברך ברכת התורה, מפני שהמהות של תושב&qu...
על ידי סגי נהור
ג' דצמבר 11, 2018 3:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 327
צפיות: 11392

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

הרב סגי נהור, האם לפי הבנתך הקב"ה הלביש סודות עליונים בתוך סיפורי סבתא שאין בהם שום חשיבות מצד עצמם, כמו שהיה יכול להלביש אותם בתוך חשבון, פיזיקה, דברי ימי מלכי סין, או אכילת גזר, וירד על הר סיני לתת אותם לנו וציוה אותנו להתעסק כל ימינו בסיפורי סבתא אלו, כדי שנשמתינו תרגיש את הסודות העומדות מא...
על ידי סגי נהור
ג' דצמבר 11, 2018 1:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 327
צפיות: 11392

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

רבי שמעון אמר: ווי לההוא בר נש דאמר דהא אורייתא אתא לאחזאה ספורין בעלמא ומלין דהדיוטי , דאי הכי אפילו בזמנא דא אנן יכלין למעבד אורייתא במלין דהדיוטי ובשבחא יתיר מכולהו. אי לאחזאה מלה דעלמא, אפילו אינון קפסירי דעלמא אית בינייהו מלין עלאין יתיר. אי הכי ניזיל אבתרייהו ונעביד מנייהו אורייתא כהאי גוונא....
על ידי סגי נהור
ג' דצמבר 11, 2018 1:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא
תגובות: 30
צפיות: 688

Re: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא. למה המתין רש"י ביסוד זה עד פרשת ויצא.

דוגמא, במטותא מינך! הנה מפרשתנו. והנה חמיך עולה תמנתה, ופירש רש"י: ובשמשון הוא אומר וירד שמשון תמנתה, בשפוע ההר היתה יושבת, עולים לה מכאן ויורדים לה מכאן. ובשפתי חכמים: ואע"ג דלעיל כתיב ויעל [על גוזזי צאנו הוא ורעהו העדלמי תמנתה], ופרש"י דויעל דבוק עם תמנתה, א"כ למה לא פירש זה ל...
על ידי סגי נהור
ג' דצמבר 11, 2018 12:55 am
פורום: חנוכה
נושא: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'
תגובות: 19
צפיות: 497

Re: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'

משולש כתב:זה פחות מתוק מה"לחמניות מזונות"? (שלהבנתי גם הם אפויות).

הטעם שמברכים מזונות על לחמניות אלו (לאשכנזים) אינו מפני מתיקותן אלא מפני שנילושו ברוב מי פירות. וה"ה בסופגניות אפויות בהנחה שכן הוא.
על ידי סגי נהור
ו' דצמבר 07, 2018 1:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 711

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

אלה בדיוק שני צדדי הספק שכבר נידונו לעייפה.
על ידי סגי נהור
ה' דצמבר 06, 2018 1:35 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 711

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

לא אמנע טוב מבעליו, ראיתי כעת בשדי חמד [הנדמ"ח עמ"ס שבת כא, ב]: שהביא מספר החיים [או"ח תרע] להגר"ש קלוגר אב"ד ברודי: שמיישב את הקושיא היאך יכלו להדליק בשמן נס, והלא יש איסור של המותר בפיך. ואסור ליהנות ממעשה ניסים [והדברים עתיקין]. ותירץ, דלפי שהיה פך שמן אלא שהתרבה, כה&quo...
על ידי סגי נהור
ג' דצמבר 04, 2018 11:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 711

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

הב"י עצמו מביא את שתי האפשרויות.
על ידי סגי נהור
ג' דצמבר 04, 2018 11:24 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 711

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

לא. השמן המועט דלק יותר זמן (הפיק יותר אש, אם תרצה). על דרך מה שנאמר: מלכים א פרק יט פסוק ח וַיָּ֖קָם וַיֹּ֣אכַל וַיִּשְׁתֶּ֑ה וַיֵּ֜לֶךְ בְּכֹ֣חַ׀ הָאֲכִילָ֣ה הַהִ֗יא אַרְבָּעִ֥ים יוֹם֙ וְאַרְבָּעִ֣ים לַ֔יְלָה אש היא אנרגיה שנוצרת ע"י כילוי השמן, אם השמן לא התכלה והאש הייתה גדולה יחסית לכמות ...
על ידי סגי נהור
ג' דצמבר 04, 2018 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: טריקת דלת בשבת
תגובות: 1
צפיות: 104

טריקת דלת בשבת

.
על ידי סגי נהור
ב' דצמבר 03, 2018 2:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 327
צפיות: 11392

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

הכתוב אומר 'וזבחת פסח לה' אלקיך צאן ובקר', ונשאלת השאלה הלא כידוע אין הפסח בא אלא מן העזים ומן הכבשים, שהם צאן, ואם כן למה אמר הכתוב בקר. אכן כבר עמדו חז"ל על מדוכה זו 'אמנם פשוטו של מקרא עדיין צ"ב'. עוד הקשה מפני מה אמר הכתוב 'ובשלת', והלא אין הפסח נאכל אלא צלי, ואמנם כבר עמד על זה רש&qu...
על ידי סגי נהור
א' דצמבר 02, 2018 8:51 pm
פורום: חנוכה
נושא: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'
תגובות: 19
צפיות: 497

Re: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'

ראיתי השבוע מתכון לסופגניות אפויות, ונוכחתי שסך שאר הנוזלים שבבצק עולה על מדת המים שבו. לפי זה, בהנחה שכן הוא בכל הסופגניות האפויות, הנוהגים לפי הנפסק בסדר ברה"נ לענין נילוש ברוב מי פירות (והם כל המקלים בלחמניות מזונות) מברכים על סופגניות אלה מזונות. אלא שלהבדיל מסופגניות מטוגנות, כאן יש להזהר ...
על ידי סגי נהור
א' דצמבר 02, 2018 8:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 327
צפיות: 11392

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

מכיוון אחר, הייתי מצפה מאלה שחוגגים (על פי הדוגמא שהובאה כאן או באשכול אחר) את חג הסוכות ומצות ד' מינים כשמחה על היבול והאסיף, לכלול בשמחתם ציוני מאורעות היסטוריים ודתיים ראשונים במעלה, כגון המצאת הקומביין או המהפכה החקלאית של המאה העשרים. הרי עבור מי שמתעניין באמת במצב האסיף מדובר בלי שום ספק במאו...
על ידי סגי נהור
א' דצמבר 02, 2018 2:29 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הכנת קפה בשבת
תגובות: 17
צפיות: 425

Re: הכנת קפה בשבת

לפני כ7 שנים ביררתי זאת עם האחראי בהכשר חוג חתם סופר בב, שהם נותני ההכשר על טסטר צויס, ולאחר בירור הודיעני שבוודאות הקפה עובר בישול בתהליך הייצור. אמנם לא בירר האם עובר אפיה או קליה אח"כ שאז נכנסים לשאלה של בישול אחר אפיה. אמנם מסתבר שקפה שהוא מיובש בהקפאה לא עובר תהליך קליה. דבריך מוזרים ביות...
על ידי סגי נהור
א' דצמבר 02, 2018 2:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 327
צפיות: 11392

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אדרבה, משם ראיה! לא לקרוא את התורה כסיפור פרוזה חלול שמסתתר בו צופן שונה (שאותו לומדים בכלל בספרים אחרים), אלא להבין את עומק דברי התורה בעצמה. ולגופם של דברים, הזוהר כאן כמו בהרבה מקומות מזהיר על החשיבות של ההכנסות לפנימיות התורה ולא להשאר בנגלה לבד, ואי אפשר להביא מכאן ראיה לאיך צריך ללמוד נגלה, כ...
על ידי סגי נהור
ש' דצמבר 01, 2018 11:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 327
צפיות: 11392

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

הרב מקדש מלך, מסתבר שאין קשר בין "פשוטו של מקרא" שאתה נהנה לעסוק בו ובין ה"פשטות המתחדשים" שמדובר עליהם באשכול זה. אמנם אינני יודע בדיוק מהי שיטת ר"ל מינצברג וכיוצא בו, אבל יש נקודה אחת והיא פשוטה וברורה. אף שניתן בדרך כלל להבין את פירוש המילות של הפסוקים גם ללא פירושי רבות...
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 29, 2018 9:42 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצות פרקטיות להארכת זמן בעירת נר חנוכה
תגובות: 30
צפיות: 425

Re: עצות פרקטיות להארכת זמן בעירת נר חנוכה

מנסיוני, שכמובן אינו יפה מנסיונו של כל אחד אחר, פתילות צמר גפן בתוך צינוריות מבערות כמעט תמיד את השמן עד תומו.
הפתילה צריכה לבצבץ רק מעט מתוך הצינורית.
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 29, 2018 9:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 327
צפיות: 11392

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

הרב מקדש מלך, מסתבר שאין קשר בין "פשוטו של מקרא" שאתה נהנה לעסוק בו ובין ה"פשטות המתחדשים" שמדובר עליהם באשכול זה. אמנם אינני יודע בדיוק מהי שיטת ר"ל מינצברג וכיוצא בו, אבל יש נקודה אחת והיא פשוטה וברורה. אף שניתן בדרך כלל להבין את פירוש המילות של הפסוקים גם ללא פירושי רבותי...
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 29, 2018 11:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 327
צפיות: 11392

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אוצר החכמה כתב:אולי באמת כדאי לעבור כאן לדיון על גופם של דברים ובפרט אלו המכירים את הנושאים המדוברים.

דווקא היתה כאן הבוקר תגובה ארוכה ומפורטת על טענותיו של תוכן... שנעלמה משום מה.
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 29, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות שונות בלימונים
תגובות: 7
צפיות: 488

Re: שאלות שונות בלימונים

כיון שכבר הוקפץ מעשה הלימון - לאחר זמן עוררוני לנידון שמיני שלא נתתי דעתי עליו, והוא, שאם באנו לתת את פרוסות הלימון בקליפתן בתוך התה, יש לוודא שהקליפה נקיה מכנימות.
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 28, 2018 12:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא
תגובות: 30
צפיות: 688

Re: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא. למה המתין רש"י ביסוד זה עד פרשת ויצא.

על מקרים כגון אלו שהזכרת דנים מפרשי רש"י ומבארים למה פירש שם ולא כאן. דוגמא, במטותא מינך! הנה מפרשתנו. והנה חמיך עולה תמנתה, ופירש רש"י: ובשמשון הוא אומר וירד שמשון תמנתה, בשפוע ההר היתה יושבת, עולים לה מכאן ויורדים לה מכאן. ובשפתי חכמים: ואע"ג דלעיל כתיב ויעל [על גוזזי צאנו הוא ורעה...
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 27, 2018 6:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא
תגובות: 30
צפיות: 688

Re: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא. למה המתין רש"י ביסוד זה עד פרשת ויצא.

בהרבה מקרים אינו מפרש מילה בהזדמנות הראשונה. ויש שרש"י מבאר מקרא במקום אחר, ובמקומו אין הוא מפרש את ענינו כלל. על דרך שאמרו חכמינו ז"ל על פסוק 'היתה כאניות סוחר, ממרחק תביא לחמה': דברי תורה עניים במקומן, ועשירים במקום אחר. אמנם ד"ת כו' ועשירים במקום אחר, ובכל זאת ודאי יש טעם למה כאן ...
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 27, 2018 7:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה "מזל"?
תגובות: 17
צפיות: 287

Re: מה זה "מזל"?

יש לשים לב להבחנה בין מזל השייך לכוכבים ומזלות (שעל זה אמרו אין מזל לישראל), ובין המזל שהוא מקור השפע הפרטי של אדם, שלדעת בעל התניא הם שני ענינים שונים.
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 27, 2018 2:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה "מזל"?
תגובות: 17
צפיות: 287

Re: מה זה "מזל"?

סיפרון כתב:ועוד שם שכ"ג פי"ג ערך מזל.

הוא שציינתי.
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 27, 2018 1:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה "מזל"?
תגובות: 17
צפיות: 287

Re: מה זה "מזל"?

קצת הבנת הנקרא.
הרמ"ק מפרש את המלה מזל שהיא מלשון דבר שמזיל, אך הוא לא כותב כך ביחס לנשמה.
ציינתי את הצקור בהודעה הקודמת.
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 27, 2018 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה "מזל"?
תגובות: 17
צפיות: 287

Re: מה זה "מזל"?

שנטלו מתורת חב"ד... כמדומני.

מזל מלשון מזיל נמצא בשער ערכי הכינויים שבפרדס להרמ"ק.
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 27, 2018 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה "מזל"?
תגובות: 17
צפיות: 287

Re: מה זה "מזל"?

ליקוטי תורה (לבעל התניא) שיר השירים טז, ד: הנה נודע שלא כל הנשמה כולה בכללה היא מלובשת בגוף האדם למטה, שהרי מלאך בשליש עולם עומד והנשמה היא יותר עליונה, ואיך תוכל להתלבש בגוף האדם למטה שהוא קטן מהכיל. אלא קצת הארה מן הנשמה היא המתלבשת בגוף, וכל הנשמה כולה היא למעלה בבחינת מקיף, ונקרא מזל בלשון רז&qu...
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 27, 2018 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעניין יט כסלו ממתי נחגג ועל ידי מי ועוד פרטים
תגובות: 56
צפיות: 3383

Re: בעניין יט כסלו ממתי נחגג ועל ידי מי ועוד פרטים

השנה שמעתי באיזה בית הכנסת של חב"ד את הדורש שאומר: "השבת היא 'שבת מברכים' של ר"ה לחסידות"... [רק יש לציין שאין שבת מברכים לר"ה... אז אולי יותר על דרך 'שבת חזון'....] הבעיה שלך היא שקמת מאוחר רק בשבת האחרונה. אם היית מתפלל בחב"ד גם בשבת לפני ראש השנה, בוודאי היית שומע א...
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 22, 2018 8:25 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הכנת קפה בשבת
תגובות: 17
צפיות: 425

Re: הכנת קפה בשבת

כדכד כתב:בהערות הרב נבנצל למשנ"ב סי' שי"ח ס"ק ע"א כתוב: "וקפה נמס העשוי בהקפאה בלא בישול אין ליתנו בשום כלי כל עו היס"ב".
האם וכיצד הדברים מתיישבים עם מה שכתב כת"ר?

לכאורה טעות במציאות.
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 22, 2018 6:22 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הכנת קפה בשבת
תגובות: 17
צפיות: 425

Re: הכנת קפה בשבת

קראתי פעם שיש שתי דרכים להכין קפה נמס מפולי פה. האחת על ידי בישול והאחת על ידי יבוש בהקפאה. נמצא שקפה שהוכן על ידי יבוש בהקפאה אינו מבושל. אני רוצה לברר אם כן הוא שכל קפה שכתוב עליו "מיובש בהקפאה" כגון "טסטר צ'ויס" "ראד מאג" וכדומה הוא אכן אינו מבושל ויש בעיה בהכנתו בש...
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 22, 2018 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2684
צפיות: 458068

Re: בשורת ספרים חדשים

סגי נהור כתב:הופיע כתר שם טוב מפורש ומבואר - חלק שני ואחרון.

דברי תורתו של הבעש"ט עם פירוש מלא ומקיף.

הקדמת הספר וסימן לדוגמא הועלו כאן עם צאת החלק הראשון.

מצורף סימן לדוגמא מהכרך החדש.
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 22, 2018 2:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2684
צפיות: 458068

Re: בשורת ספרים חדשים

הופיע כתר שם טוב מפורש ומבואר - חלק שני ואחרון.

דברי תורתו של הבעש"ט עם פירוש מלא ומקיף.

הקדמת הספר וסימן לדוגמא הועלו כאן עם צאת החלק הראשון.
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 21, 2018 8:23 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 18
צפיות: 445

Re: הלכך נימרינהו מעומד

ישר כח. נראה שאינו מפרש עומד במלעיל.
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 21, 2018 8:16 pm
פורום: חנוכה
נושא: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'
תגובות: 19
צפיות: 497

Re: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'

לענין כתב:צריך לדון מהו גדר המילוי שעושה את המאפה למזונות.
הרי לא מסתבר שטיפת ריבה תחשיב את הבצק ל'ממולא', וצריך לדעת מה הגדר.

הגדר מבואר בפוסקים, דהיינו שהמילוי הוא העיקר ולכן נאכלת לקינוח סעודה ולתענוג (ראה סדר ברה"נ פ"ב ה"ז). אבל בפשטות אינו נוגע לעניננו, שהרי המילוי נוסף אחר האפיה.
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 21, 2018 5:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 18
צפיות: 445

Re: הלכך נימרינהו מעומד

ישר כח על הבאת המאמר. אמנם הקשר לעניננו קלוש למדי - מדובר על מסורות שונות של ניקוד והגיה כשהמשמעות נשארת זהה. מילא. השאלה כאן היא שאלה של הבדל במשמעות.
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 21, 2018 2:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא
תגובות: 30
צפיות: 688

Re: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא

ביקורת תהיה כתב:בלתי מובן. גם בפסוק הראשון הנושא הוא המקנה: האלקים הציל את המקנה.

כמדומני שברד"ק מפרש "ויצל" הראשון לשון הצלה. אמנם אינני בטוח שירדתי לסוף דבריו.
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 21, 2018 1:37 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 18
צפיות: 445

Re: הלכך נימרינהו מעומד

נודה אם מישהו בעל גישה למקורות הללו יוכל להביא משם דברי חפץ, אם ישנם.
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 21, 2018 2:58 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 18
צפיות: 445

Re: הלכך נימרינהו מעומד

לכאורה גם במקרא: אהבה מסותרת.
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 21, 2018 1:46 am
פורום: חנוכה
נושא: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'
תגובות: 19
צפיות: 497

Re: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'

כיון שהסופגניות מתוקות מאוד, נראה שהסוכר נחשב "הרבה תבלין" המוזכר ברמ"א סי' קסח ס"ז, ודינן כפת הבאה בכסנין להדעה המובאת שם.

עבור לחיפוש מתקדם