החיפוש הניב 2732 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ה' מרץ 21, 2019 12:13 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 19
צפיות: 908

Re: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים

ראה משנת שכיר שהובא לעיל. אגב, אנחנו אנשים מבוגרים. לא צריך לדבר אלינו בשפת ילדים. אשרינו שרבינו סגי נהור שרי גבן, ובשפלנו זכר לתינוקות של בית רבן, ואף שבעניותינו שכלנו דל וחדל, הוא בגאונותו משדד עמקים וחסל, ואף ששמו סגי נהור נהורא עמיה שריא, ושלמא יקבל כדזיו ליה לבר בתיה, יאריך ד' ימיו עד בוא משיח...
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 20, 2019 4:08 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 19
צפיות: 908

Re: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים

ראה משנת שכיר שהובא לעיל.
אגב, אנחנו אנשים מבוגרים. לא צריך לדבר אלינו בשפת ילדים.
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 20, 2019 9:49 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 19
צפיות: 908

Re: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים

לא הבנתי את הבעיה, הרי מה הדין אם יש שני בעלי קורא, אחד קורא רק פרק אחד והשני קורא את שאר הפרקים, הרי הראשון יש לו רק פרק אחד שזה קריאה פסולה שהרי צריך לקוראה כולה, וע"כ שדנים כל פסוק בפני עצמו, לא על הגברא אם יוצא בקריאה זו או לא. השאלה אינה על הראשון אלא על השני. הקריאה של הראשון כשרה וחזי ל...
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 19, 2019 2:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פסק חדש של הגדולים לאסור אייפון מוגן- חודש אדר תשע''ט
תגובות: 55
צפיות: 1273

Re: פסק חדש של הגדולים לאסור אייפון מוגן- חודש אדר תשע''ט

למה מחקו מה שנכתב הסבר בבקשה, ייתכן שמחקו את דבריך באשמתי. אתה שאלת האם המכתב חל גם על בני ביתם של החתומים, ואני השבתי בבדיחותא שיתכן שהסמארטפון שלהם אינו "מוגן ומסונן" ח"ו, כך שאינם עוברים על האמור במכתב. שתי ההודעות, שלך ושלי, נמחקו. ההערה הצינית נכתבה מפני שאני מעיד על אחד מבני הב...
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 19, 2019 11:26 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 64
צפיות: 1325

Re: עזרה במס' מילים

אוהב אוצר כתב:מדובר בספר סיפורים של השגחה ואמונה

אם כן הייתי משאיר כבהודעתי הקודמת.
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 19, 2019 11:13 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 64
צפיות: 1325

Re: עזרה במס' מילים

הגיע אלי ספר שעורך אחד כתב את המילים הבאות בשתי יוד"ין כך: מייד הכול עליי שמיים הייתה מניין חבריי אימא אליי אכן כך עדיף? זה הכתיב לפי כללי האקדמיה. האם עדיף? בספר שמיועד לציבור החרדי, לטעמי, לא. כך גם הקטן אנכי חושב, רק רציתי לוודא שאני עדיין בסדר... אז למעשה: ניתן להוריד את היודים הכפולים? בס...
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 19, 2019 11:00 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 64
צפיות: 1325

Re: עזרה במס' מילים

אוהב אוצר כתב:הגיע אלי ספר שעורך אחד כתב את המילים הבאות בשתי יוד"ין כך:
מייד
הכול
עליי
שמיים
הייתה
מניין
חבריי
אימא
אליי

אכן כך עדיף?

זה הכתיב לפי כללי האקדמיה. האם עדיף? בספר שמיועד לציבור החרדי, לטעמי, לא.
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 19, 2019 8:54 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חינוך קטן במתנות לאביונים
תגובות: 14
צפיות: 125

Re: חינוך קטן במתנות לאביונים

למה אתה שואל על מתנות לאביונים ולא על צדקה בכלל - והא קא חזינן שמחנכים קטנים בנתינת מעות צדקה, כולל מדמי חנוכה וכיו"ב, ואין פוצה פה ומצפצף?
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 19, 2019 12:13 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: לבסומי בפוריא
תגובות: 8
צפיות: 156

Re: לבסומי בפוריא

אין משיבין על הדרוש, ודאי לא על דרוש מסוג זה, אבל במקרה זה הקושיא כשלעצמה אינה קשה. ודאי שבמקום שיש בו אוצר יקר יש יותר מכשולים ומניעות, ורק הראוי ביותר משיגו.
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 18, 2019 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאכול כדי לצאת מספק ברכה
תגובות: 2
צפיות: 24

Re: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות

עזריאל ברגר כתב:א. אדמו"ר הזקן בסידורו הביא כמה פעמים את העצה הזאת של לאכול כדי לצאת מספק, והאריכו בזה בהסבר מדוע לפעמים הוא מביא אותה ולפעמים לא.

אם אינני טועה - רק ביחס לברכה אחרונה.
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 18, 2019 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2946

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

רבי זונדל מסלאנט.png מעניין הדמיון לדברי התניא באגרת הקודש סי' כה (שכמדומה טרם הועתקו באשכול): והוא בהקדים מארז"ל כל הכועס כאילו עובד עכו"ם וכו'. והטעם מובן ליודעי בינה, לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה, כי אילו היה מאמין שמאת ה' היתה זאת לו לא היה בכעס כלל. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקל...
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 18, 2019 6:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות
תגובות: 78
צפיות: 3902

Re: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות

יתכן שהכריע כך, ועדיין יש מדקדקים שאינם סומכים על עצה זו.
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 18, 2019 6:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות
תגובות: 78
צפיות: 3902

Re: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות

הסיפור חביב, אבל הלכתית, לברך כדי לאכול יותר חלק מלאכול כדי לברך, שאז נכנסים לספק של עיקר וטפל (שמטעם זה יש שאינם סומכים על עצת הפוסקים לברך כמה ברכות לפני אכילת אורז).
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 18, 2019 1:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיריים של חמץ
תגובות: 36
צפיות: 185

Re: שיריים של חמץ

אני באאמת לא מבין מה אתם כל כך נרעשים. הסיפור הזה מספר על העובדה שהרב שך טען על סברת האדמו"ר מלובביץ שהיא לא למדנית או אפילו שהיא מוכיחה שהוא לא למדן. כל השאר זה סתם קישוטים. השאלה היתה אם האדמו"ר אמר את הסברא הזו ומסתבר שכן. אבל מה קרה אם הרב שך אמר על האדמו"ר שהוא לא למדן מה הרעש ה...
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 18, 2019 1:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיריים של חמץ
תגובות: 36
צפיות: 185

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

הרב אוצה"ח, נראה ברור שמספר הסיפור אינו מבין כלל את משמעותם של המושגים הפילוסופיים של הרוגצובי "עצם" ו"תואר" ומשתמש בהם כשמות קוד חסרי משמעות (זה אכן בא לידי ביטוי גם בשימוש השגוי במונחים "שם עצם" ו"שם תואר"). אבל באמת תורת הרוגצובי מתוקה ועמוקה למביניה. ...
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 18, 2019 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2946

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אם זה עונש אז זה מנקה לו מהעונש לעוה"ב כי כבר נענש כאן, אם סתם נעזב למקרים מה שקורה לו הוא לא עונש אלא מקרה ולכן לא מנקה מעונשו. כמובן שהסתר הפנים הוא גזירה, אבל העונש הוא לא עונש משמים. אם אתה מבין שכל מה שיקרה לו מדוקדק, א"כ ניתן לו עונש משמים, מה זה משנה אם העונש ניתן לו בגלוי או בסתר?...
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 18, 2019 12:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיריים של חמץ
תגובות: 36
צפיות: 185

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:ומי שמוכר את חמצו ואינו מוכר אלא 'תואר החמץ', הרי הוא עובר בבל יראה, וחמצו אסור לאחר פסח מדין חמץ שעבר עליו הפסח. וכנראה הרגוצ'בי לא ידע או לא גרס...

כמדומה ברור שגם לדעת הרוגצובי כן הוא.
על ידי סגי נהור
א' מרץ 17, 2019 10:27 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם ראוי שאשכנזי יחמיר כמו ספרדי בזכר למחצית השקל? וכו
תגובות: 4
צפיות: 101

Re: האם ראוי שאשכנזי יחמיר כמו ספרדי בזכר למחצית השקל? וכו

לפי האשכנזים זה 3 מטבעות 1.5 שח ולספרדים זה בערך 20 שח,בדרך כלל אשכנזים וספרדים הולכים כפי מנהגם,האם בגלל שבזכר למחצית השקל ההפרש הוא גדול בין השיטות האם ראוי לאשכנזים להחמיר כספרדים?וגם בכיוון השני כמו אורז בפסח האם ראוי שהספרדים יחמירו כאשכנזים לא לאכול ?או שתמיד כל עדה הולכת לפי מנהגה ולא צריכה ...
על ידי סגי נהור
א' מרץ 17, 2019 9:44 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הנאה מממון עמלק
תגובות: 6
צפיות: 97

Re: הנאה מממון עמלק

עזריאל ברגר כתב:היכן נאמר איסור הנאה מממונם?
לא נאמר במקרא אלא אדם ובהמה!

במקרא נאמר אדם בלבד - ראה במנ"ח במקומו שתמה על רש"י מאין הוציא החיוב למחות בהמה (כי מעשה שאול היה הוראת שעה).
לענין איסור הנאה מממונם - מביאים כן מרבינו בחיי ס"פ בשלח (ראה לקו"ש חי"ד תצא ב ובהערות שם בארוכה).
על ידי סגי נהור
א' מרץ 17, 2019 6:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חי צומם דומם
תגובות: 8
צפיות: 199

Re: חי צומם דומם

אבני גזית כתב:יש בראשונים שהמלח הוא הדומם.
מנחות מן הצומח.
קרבנות מן החי.
והאדם הוא המקריב.

בכתבי האר"י בענין זה גם המלח נחשב צומח (לא ברור לי למה).
על ידי סגי נהור
א' מרץ 17, 2019 4:25 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עצות לשמחת פורים
תגובות: 24
צפיות: 572

Re: עצות לשמחת פורים

ראיתי מצטטים מדברי רבינו אביגדור שהובאו בנטעי גבריאל - פורים פרק עג הערה א: "דחייב לבסומי גרסי' ולא גרסינן לאיבסומי, דאם הוא עצמו מבושם עד דלא ידע . . אין זו שמחה להיות הוא בעצמו מטורף. ואי גרסינן לבסומי, ניחא, שהוא שמחה לבעל הבית כשכולם לפניו מטורפים , והוא חכם ומשמח בדבר, לכן יש לו לפזר משלו...
על ידי סגי נהור
א' מרץ 17, 2019 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 15431

Re: אחכה לו בכל יום

עקביה כתב:הלא מצאנו בחז"ל דעות על מתי משיח יבוא ומתי לא, ובשם הגרי"ז אמרו שכשיבוא משיח הוא כבר יפרש את אותם חז"לים..

ידוע מלפנים על הצמח צדק שנשאל הרי אליהו אינו בא בערבי שבתות וכו', והשיב שכשיבוא אליהו יתרץ גם קושיא זו.
על ידי סגי נהור
א' מרץ 17, 2019 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?
תגובות: 14
צפיות: 545

Re: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?

ההוא דאמר כתב:ידוע שהמקור לכך, הוא מכתבי האר"י.

ומהו המקור ל"ידוע"?

משה דוויק כתב:היכן ניתן להשיג קונטרס זה?

נסה במערכת לקראת שבת: likras@likras.org
על ידי סגי נהור
א' מרץ 17, 2019 2:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק צ. לא עשו ולא כלום
תגובות: 2
צפיות: 113

Re: ב"ק צ. לא עשו ולא כלום

אבל רצוני להבין את הגמ' בב"ק, בעל ואשה מוכרים נכס המשותף לשניהם, והמכירה לא תחול כי זה לא 'כספו המיוחד לו'. מה ההבנה בזה? ראה גם תוס' רי"ד ד"ה חש"ו. אולי אתה מבקש הבנה עמוקה יותר, אבל לכאורה ההבנה הפשוטה כאן היא שמכירה היא חלות על הנכס ולא העברת בעלות בלבד, וצריך שיהיה מי שבכחו ...
על ידי סגי נהור
ש' מרץ 16, 2019 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2946

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

הליצן מקראקוב, התבלבלת בפורום (ולא בפעם הראשונה)...
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 14, 2019 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו
תגובות: 28
צפיות: 501

Re: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו

כואב מאוד על נשמה יהודית שנמצאת במצב כזה, ואם אין מצליחים להשפיע עליה ולקרבה ודאי יש להתאבל ולהצטער בכפל כפליים. כתבת לי הודעה פרטית אך לא הצלחתי להשיב לך (אינך מקבל הודעות פרטיות). בהודעתי הקודמת לא התכוונתי לעקוץ, אלא להביע עמדה שמתנגדת לגישה שהצעת ורואה בה גישה פסולה. כתבתי בקצרה ובחדות, כדי שלא ...
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 14, 2019 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?
תגובות: 14
צפיות: 545

Re: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?

יש להבחין בין ווארטים בדרך הצחות לפירושים בדרך הדרוש או הסוד שאינם הפשט אבל הם פירושים רציניים לגמרי.
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 14, 2019 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2946

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

לגבי מוהר"ן מברסלב, לענ"ד ברור לקורא את דבריו נכוחה, שתורתו עוסקת בדברים מנקודת המבט של התודעה והחוויה של האדם. הוא עוסק בשאלות קיומיות שהאדם שואל את עצמו, לא בפילוסופיה מופשטת (שאותה הוא שולל!). בלשון לעז נאמר כך: ר' נחמן אינו עוסק בתאולוגיה אלא באקזיסטנציאליזם. לכן, אלו שמנסים למקם את דב...
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 14, 2019 6:45 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים-כפורים
תגובות: 16
צפיות: 2760

Re: פורים-כפורים

בתיקוני זוהר מבואר להיפך - שפורים נקרא 'על שם' יום הכפורים. ממש היפך ממה שאומרים העולם. תיקון כא, נז: ואולי הכוונה ששם ביאר שעתידים להתענג בו ביוהכ"פ במקום להתענות בו. הרי משמע שיוהכ"פ יהפוך לפורים. והרוז'ינר רק נתן מליצה לשונית לעניין זה. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=4...
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 14, 2019 6:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2946

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אני לא דן על משהו ספיציפי. אני דן על כך שכלל ישראל הכשרים היום מאמינים בני מאמינים בזוהר ובכתבי האר"י ז"ל והרמח"ל וכו' כגילויים משמים על ידי רוח הקודש ואליהו הנביא זל"ט ולכן, אם דברי הראשונים מתנגשים עימם, ברור כמי נוקטים. איני מסכים כלל. יש אמנם הרבה דעות שנדחו מהקונצנזוס ואינן...
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 13, 2019 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2946

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

למרבה הצער דברי חלק מהכותבים כאן מעלים תהיות על דלות ידיעותיהם בנושא בסיסי שכזה, לא להכיר את שיטות הראשונים (שרובם ככולם דעתם נוטה יותר לרמב"ם בנושא זה בנוסח כזה או אחר) בעניין ולהסתמך על כך ש"כיום אין שום רב או דרשן שאומר כך"... מעציב מאוד. האשמת הרב מקדש מלך (שכנראה אליו מכוונים הד...
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 13, 2019 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2946

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

.
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 13, 2019 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו
תגובות: 28
צפיות: 501

Re: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו

יואל שילה כתב:שוחחתי פעם עם פוסק אחד זצ"ל שאמר להתאבל על חילוני, ואמרתי לו את הרמב"ם הזה... איך אפשר להכניס אותה בכלל ישראל?

איש איש ותפקידו. זה מתאמץ להכניס יהודי בכלל ישראל, וזה מתאמץ להוציאו מכלל ישראל.
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 13, 2019 5:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 124
צפיות: 12701

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

פרויד היה עושה מטעמים ממה שקרה כאן בהודעות האחרונות...
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 13, 2019 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2946

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

דומני שאין חולק שאפשר להראות בבירור קשר סטטיסטי בין מעשה לתוצאה, כגון שנמצא יותר קשיי פרנסה אצל מחלקי הדואר מאשר אצל מהנדסי הייטק.
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 12, 2019 12:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10608

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

יש מספיק מקורות יהודיים מלפני עידן הפסיכולוגיה, בעיקר (אך כמדומה לא רק) מקורות חסידיים, שמזהירים מפני הגזמה ברגשות אשמה, ולמעשה הקדימו את דברי הפסיכולוגים בענין.
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 11, 2019 10:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10608

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:אין כאן השקפה כלל. אין כאן אלא עצות פרקטיות איך להתמודד עם בעיא. ותו לא. המערבים השקפה עם דברים כאלו דומים למערבים השקפה לעבודת האינסטלטור.

במקרים רבים "השקפה" דוקא קשורה קשר הדוק עם עבודת האינסטלטור...
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 11, 2019 5:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10608

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

בנוסף, האבחון של 'נרקסיסט' מול האבחון של 'מושחת', זה דבר שצריך לדון בו. זאת אומרת, האם כל השחתה במידות הוא בעיה פסיכולוגית או לא, ואכ"מ. זאת הערה חשובה המדגימה מדוע אי אפשר להתייחס לפסיכולוגיה כמו למדע העוסק בחיי הלווייתנים, נניח, מאחר שהפסיכולוגיה עוסקת בעל כורחה בשאלות פילוסופיות וקיומיות הנ...
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 11, 2019 5:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10608

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

לא גרע מההוא שכותב לא להתחסן וכו'... אם מותר לכתוב שטויות והבלים מסכני חיים אז מותר לכולם, לא? אלו שאומרים לא להתחסן לא אומרים את זה בקשר למחלות מסכנות חיים. וגם דבריהם ראויים להשמע, אפילו אם הם טועים אולי. לענ"ד אין להשוות בין הדברים, מהטעם הפשוט, שהפסיכולוגיה איננה עומדת היום במקום שבו עומד ...

עבור לחיפוש מתקדם

cron