מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 607 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבנון
ש' יולי 04, 2020 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:
חרסון כתב:ראה שו"ת רדב"ז מכת"י סי' קצא.

בקשר לאיזו חידה או מה כותב שם?

שרב פפא היה רופא
על ידי לבנון
ש' יולי 04, 2020 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

חידה נוספת: מי מחז"ל היה רופא (חוץ משמואל)? רבי חנינא, חולין ז ע"ב מעולם לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה, וברש"י שם רבי יוחנן, עבודה זרה כח ב, רבי אבהו חש באודניה אורי ליה ר' יוחנן. וברש"י אורי ליה רפואה טוביה הרופא במשנה ר"ה טודוס הרופא במשנה בבכורות בן אחיה על חולי מעיים בא...
על ידי לבנון
ד' יולי 01, 2020 12:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מה היתה המחלוקת בראדין על רבי ירוחם נ"ע?
תגובות: 7
צפיות: 443

Re: על מה היתה המחלוקת בראדין על רבי ירוחם נ"ע?

והנראה בזה... בהקדם מה שיש לתמוה איך אמר הח"ח שהשמיט זאת מספרו והרי כתב כן להדיא בכלל א' סעיף ד' הנ"ל? וכנראה קושיא חד מתורצת בחברתה, כי ס"ל לח"ח שלהלכה גם בלי הסתייגות זו של 'אלו שהורגלו בעוון זה בתמידות וכו' אין לו חלק לעוה"ב, והוא לא כתב כן אלא בשביל שלא להבהיל העולם יות...
על ידי לבנון
ד' יולי 01, 2020 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

תלמיד-חכמים כתב:ב. היכן מצינו "מונופול" בחז"ל?

דמאי ה ד
על ידי לבנון
א' יוני 21, 2020 11:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הם גדולי דורו של הח"ח שהשיגו על ספר ח"ח?
תגובות: 25
צפיות: 3678

Re: מי הם גדולי דורו של הח"ח שהשיגו על ספר ח"ח?

בני בנים (א מה) קבלתי מהגמו"ז [מהרי"א הענקין] שתפסו גדולי דורו על ספר ח"ח שהביא הרבה מדרשים ומאמרי ירושלמי ובנה עליהם הלכות מוצקות האם ידוע לאלו גדולי הדור הכוונה? מישהו יודע למה הכוונה, איפה הח"ח בנה הלכות מוצקות על הירושלמי או על מדרשים? כמעט ההלכה היחידה שהח"ח למד מהירוש...
על ידי לבנון
א' יוני 21, 2020 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הם גדולי דורו של הח"ח שהשיגו על ספר ח"ח?
תגובות: 25
צפיות: 3678

Re: מי הם גדולי דורו של הח"ח שהשיגו על ספר ח"ח?

שמעתי בשם החזו"א שמי ששמע מחבירו סברא וכד', וסברתו לא ישרה בעיניו, אעפ"כ מותר לו לומר סברא זאת לאחרים בשם אותו פלוני, ואין בזה משום לשה"ר אף שלמספר הדברים נראים כדברי הבל, כי אדם שמח שדברי תורתו נשמעים ומתפרסמים. האם מישהו יכול להראותני מקור דברים אלו. (לא באתי לדון כאן בפרטי הדינים ש...
על ידי לבנון
ג' יוני 16, 2020 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מדובר על הרפורמים?
תגובות: 221
צפיות: 7243

Re: האם מדובר על הרפורמים?

תפיסה מאוד מעניינת, מה קובע מי גדול הדור? התייחסותו לא"י!
אולי כדאי שתשנה את שם הניק לדורש טוב לארצו
על ידי לבנון
ג' יוני 16, 2020 10:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

אבל הוא בכ"ד אז תעשה 23+12 או 24+11 השואל לא ביקש למנות את מספר ספרי הקודש, אלא למצוא פסוק שיש בו כו"כ שמות של ספרים, ולצורך זה כל שם של ספר כשר כמענה לחידתו. ובמנין זה מנה 37 שמות של ספרים, ואלו הם: 1. בראשית. 2. שמות. 3. ויקרא. 4. במדבר. 5. דברים 6. יהושע. 7. שופטים. 8. שמואל. 9. מלכים....
על ידי לבנון
ג' יוני 16, 2020 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

גלאגוזים כתב:ג"א הבנתי כך, אך זו טעות.
עזרא ונחמיה לא רלוונטים לחידה, וכדי לחשב כל ספר מתרי עשר בפני עצמו יש להוסיף 11.

מדוע להוסיף רק 11? השם הכולל תרי עשר, אינו מכלל התרי עשר
על ידי לבנון
ג' יוני 16, 2020 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

גלאגוזים כתב:
עזריאל ברגר כתב: (לצורך חידה זאת, אפשר להניח כי ישנם 37 שמות-ספרים וד"ל).

איך הגעת ל37? לצורך הרמז מספיק ב35?

מסתמא כוונתו לכ"ד הספרים, תרי עשר, עזרא ונחמיה
על ידי לבנון
ג' יוני 16, 2020 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:היכן בתנ"ך בפס' אחד, שלושה שמות אנשים כשמות בע"ח (אחד מהם עם תוספת ו')?

מלכים ב כב יד
וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור ושפן ועשיה אל חלדה הנביאה אשת שלם בן תקוה בן חרחס שמר הבגדים והיא ישבת בירושלם במשנה וידברו אליה
על ידי לבנון
ג' יוני 16, 2020 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:היכן בתנ"ך בפסוק אחד שמות של 4 מספרי התנ"ך (לצורך חידה זאת, אפשר להניח כי ישנם 37 שמות-ספרים וד"ל).

אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע
על ידי לבנון
ג' יוני 16, 2020 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:היכן בתנ"ך בפס' אחד, שלושה שמות אנשים כשמות בע"ח (אחד מהם עם תוספת ו')?

ישעיה סה כה
זאב וטלה ירעו כאחד ואריה כבקר יאכל תבן ונחש עפר לחמו

זאב: שופטים ז
אריה: מלכים ב טו כה, על פי הרד"ק שם
נחש: שמואל א יב יב
על ידי לבנון
ד' יוני 10, 2020 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית משה - הנעלם!
תגובות: 7
צפיות: 463

Re: בית משה - הנעלם!

יתכן שהיתה העלמה מכוונת של בית משה, ואולי אפילו מרצונו ובהסכמתו של משה עצמו, רש"י במדבר כז טז: כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני את גדולתי , אמר לו הקדוש ברוך הוא לא כך עלתה במחשבה לפני, כדאי הוא יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל, וזהו שא...
על ידי לבנון
ב' יוני 08, 2020 9:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון הרע בספרות רבותינו
תגובות: 23
צפיות: 1161

Re: לשון הרע בספרות רבותינו

מה שנכון נכון כתב:
חיים שאול כתב:הי' פעם פגישה של מרן הגרד"ל והר"י זינגר ויצא שם בהסבר דברי החזו"א שהח"ח החמיר בדיני לה"ר יותר משורת הדין בגלל שזלזלו בזה (וכך עשה החזו"א בדיני חוה"מ)

הח"ח מדגיש בהקדמה שלא עשה כן.

גם בכלל ח' הלכה ז'
על ידי לבנון
ב' יוני 08, 2020 9:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון הרע בספרות רבותינו
תגובות: 23
צפיות: 1161

Re: לשון הרע בספרות רבותינו

בשו"ת ריב"ש סי' ס הריב"ש מספר למישהו את מה שקרה בהספדו של חכם פלוני, ושם הוא מרבה לגנות אדם בשם ר' יצחק בונשתרוק. וצ"ע. אחד מחכמי ישראל נעמד להספיד את אחד מגדולי הדור שנפטרו, ובאותו מעמד בפני הנפטר ובפני משפחתו, עולה מישהו אחריו ומדבר בנפטר סרה, ודוחה את כל השבחים של המספיד הקוד...
על ידי לבנון
ב' יוני 08, 2020 4:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון הרע בספרות רבותינו
תגובות: 23
צפיות: 1161

Re: לשון הרע בספרות רבותינו

שמעתי פעם כי היה אחד מגדולי ישראל בדורו של הח"ח שהתלונן בפני מקורבו שהוא לא יכול לדבר עם הח"ח בעניני עסקנות הכלל, כי על כל דבר אומר הח"ח שזה לשון הרע. ומסיימים בטוב.. מעניין למה ר' חיים עוזר (והוא לא היה היחיד) כן יכל לדבר על הח"ח בעניני הכלל, והח"ח לא אמר לו על כל דבר שזה ...
על ידי לבנון
א' יוני 07, 2020 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון הרע בספרות רבותינו
תגובות: 23
צפיות: 1161

Re: לשון הרע בספרות רבותינו

אני מאמין כי אין אני יחיד בהרגשתי בענין זה. פעמים רבות נתקלתי בספרי ומכתבי רבותינו ראשונים ואחרונים עד דורינו זה ובו נזכרים שמות האנשים שעוסקים בגנותם (ופעמים הגיע גם לחרמות ונדויים וכו') גם כאשר נודע לכותבים עליהם לא מראיה אלא משמיעה או מכתב וכיו"ב, ועוד כמה הלכות שאינם עולים בקנה אחד עם הנכת...
על ידי לבנון
א' יוני 07, 2020 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

רענון לחידה ישנה שכבר נידונה באשכול זה: מצד אחד נאמר "יוסף למטה אפרים", ומצד שני נאמר "יוסף למטה מנשה" (איפה? ראו לעיל...) אז מבני איזה שבט היה יוסף? א. אפרים. ב. מנשה. ג. יוסף הוא לא מבני השבטים, אלא הוא אבי השבט. ד. אף תשובה מהנ"ל איננה נכונה. השאלה על איזה יוסף אתה מדבר,...
על ידי לבנון
ב' מאי 25, 2020 10:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור כשרות ספרים וסופרים
תגובות: 69
צפיות: 5561

Re: בירור כשרות ספרים וסופרים

ששה סדרי משנה מפורשים ע"י חנוך אלבק. יש לעיין כאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=4&t=2064 וכזכור לי יש בעיות הן עם הפירוש שסוטה לפעמים מהמקובל והן עם הגברא. האם למישהו יש מידע על כך? אחת הטענות נגד קהתי שהוא מצטט את אלבק כמה פעמים. ויעויין בחלק זרעים בהערות לשביעית פ"ח מ"...
על ידי לבנון
א' מאי 24, 2020 9:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

שברי לוחות כתב:היכן סימן שלם בשולחן ערוך שכתוב כמעט כולו בארמית?

או"ח קל, מאן דחזא חלמא וכו'
או"ח תפד, מאן דבעי לברוכי בתרי או בתלת בתי וכו'
על ידי לבנון
ש' מאי 09, 2020 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

לייבעדיג יענקל כתב:היכן מצינו שהשוכח אות אחת בלבד מתחייב לומר תשע ברכות?

שמא כוונתך למה שמובא בסי' תקצא ס"ק ו, שאם אמר ביום א' דר"ה מוסף במקום מוספי חוזר.
אבל בשער הציון שם כותב שכל זה רק אם לא סיים הברכה, אבל לאחר שסיים הברכה אינו חוזר, וא"כ זה לא מחייב אותו בתשע ברכות.
על ידי לבנון
ש' אפריל 25, 2020 10:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: זכר לשמחת בית השואבה
תגובות: 24
צפיות: 5089

Re: זכר לשמחת בית השואבה

בסידור אזור אליהו ציין לספר באר אברהם לר"א בן הגר"א ורשא תרמ"ז, באותה שנה נדפסו כמה ספרים בשם זה, מישהו יודע למה הכונה? באזור אליהו צוין לספר זה שנדפס ב ווילנא באותה שנה, לא מצאתי אזכור לספר זה, לא באוצר ולא בדומיו, וגם לא בספריה הלאומית. האם מאן דהוא יידע להפנותי היכן אוכל לקבל ידיע...
על ידי לבנון
ה' אפריל 23, 2020 1:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1286
צפיות: 140676

ספר באר אברהם וילנא תרמ"ז

האם מישהו יוכל לסייעני בזה?
viewtopic.php?f=31&t=19780&p=619133#p619133
יבורכו המסייעים מפי עליון
על ידי לבנון
ה' אפריל 23, 2020 1:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: זכר לשמחת בית השואבה
תגובות: 24
צפיות: 5089

Re: זכר לשמחת בית השואבה

בסידור אזור אליהו ציין לספר באר אברהם לר"א בן הגר"א ורשא תרמ"ז, באותה שנה נדפסו כמה ספרים בשם זה, מישהו יודע למה הכונה? באזור אליהו צוין לספר זה שנדפס ב ווילנא באותה שנה, לא מצאתי אזכור לספר זה, לא באוצר ולא בדומיו, וגם לא בספריה הלאומית. האם מאן דהוא יידע להפנותי היכן אוכל לקבל ידיע...
על ידי לבנון
ו' מרץ 06, 2020 10:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצום ג' ימים
תגובות: 14
צפיות: 2975

Re: לצום ג' ימים

כנפי יונה לרמ"ע מפאנו ח"ג סי' קג
555.png
555.png (136.68 KiB) נצפה 981 פעמים
על ידי לבנון
ד' מרץ 04, 2020 7:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: היכן מצינו ברכה, לא על אכילה או על מצוה, אלא על ברכה?

בדרך כלל - אין ברכה על ברכה, למשל אין ברכה - על ברכת המזון או - על ברכת התורה, וכדומה. מהו היוצא מן הכלל ? ברכת כהנים כמובן. כמובן. זה לא יוצא מהכלל. כי הכלל הוא שעל מצוה שענינה ברכה לה' לא תיקנו ברכה, כי המצוה גופא היא ברכה לה'. אבל מצוה שהיא ברכה לעם ישראל, אינה נכללת בכלל הזה, וממילא ברכת כהנים ...
על ידי לבנון
ד' מרץ 04, 2020 7:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

חגי פאהן כתב:שמות - 'ויאמר' 30 פעם מתוך 124.
בחוקותי - 'ואם' 22 מתוך 78.
כי תצא - 'כי' 28 מתוך 110.
כי תצא - 'לא' 25 מתוך 110.
גלאגוזים כתב:תזריע 16/67

בתזריע גם 'ואם' 16, וגם 'וראה' 16, מתוך 67.

יפה מאוד!
עם שיטות החיפוש שלך אני לא מתמודד
על ידי לבנון
ד' מרץ 04, 2020 12:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

חגי פאהן כתב:בלק! 'ויאמר' - 21 מתוך 105, חמישית בדיוק.

תפסת אותי בפרשה שלא חשבתי עליה
ישנה פרשה נוספת העונה על שאלה זו
על ידי לבנון
ד' מרץ 04, 2020 12:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

חמש מפרשיות התורה, שלפחות חמישית מהפסוקים שבכל אחת מהן, מתחילים באותה התיבה. >>אותה התיבה ממש באותיותיה ובנקודותיה (לא כולל דגשים), ללא תוספות של וא"ו החיבור וכד'<< למה כתבת "חמישית" ולא "רבע"? בגלל תזריע ואולי גם בגלל הפרשה החמישית שטרם נמצאה... אם כתבת "חמישית" ...
על ידי לבנון
ד' מרץ 04, 2020 12:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

הפשטן כתב:
לבנון כתב:חמש מפרשיות התורה, שלפחות חמישית מהפסוקים שבכל אחת מהן, מתחילים באותה התיבה.
>>אותה התיבה ממש באותיותיה ובנקודותיה (לא כולל דגשים), ללא תוספות של וא"ו החיבור וכד'<<

למה כתבת "חמישית" ולא "רבע"?

בגלל תזריע
ואולי גם בגלל הפרשה החמישית שטרם נמצאה...
על ידי לבנון
ג' מרץ 03, 2020 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 918095

Re: בשורת ספרים חדשים

פירושי רמ"ד ואלי על מגילת אסתר כולל את שלושת הפירושים שכתב המחבר על המגילה, שנים מהן שיצאו בעבר ע"י ר' יוסף ספינר שליט"א, והשלישי שלא נדפס עד הנה. כל שלושת הפירושים עברו עריכה והגהה מחודשת מתוך כתבי היד, ותוקנו בהם שגיאות רבות שנפלו במהדורות הקודמות. כמו"כ נוספו בשולי הגליון אלפ...
על ידי לבנון
א' מרץ 01, 2020 11:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

חמש מפרשיות התורה, שלפחות חמישית מהפסוקים שבכל אחת מהן, מתחילים באותה התיבה.
>>אותה התיבה ממש באותיותיה ובנקודותיה (לא כולל דגשים), ללא תוספות של וא"ו החיבור וכד'<<
על ידי לבנון
א' מרץ 01, 2020 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

אסתר י? אכן צר לי אך ישנם 4 פרקים בעלי 3 פסוקים כ"א. ותהלים קלד (174) וקלא (231) קצרים יותר במספר האותיות מאסתר י' (356). ואם הולכים רק לפי אותיות, אז עוקפים אותו גם (לפי הסדר) תהלים קלג, איוב כה ותהלים ק,קנ,קכג,צג,קכ,קכח,טו. מדוע השמטת את תהלים קיז? פסוקיו שנים, תיבותיו ט"ז, ואותיותיו ס&...
על ידי לבנון
א' מרץ 01, 2020 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

אסתר י? אכן צר לי אך ישנם 4 פרקים בעלי 3 פסוקים כ"א. ותהלים קלד (174) וקלא (231) קצרים יותר במספר האותיות מאסתר י' (356). ואם הולכים רק לפי אותיות, אז עוקפים אותו גם (לפי הסדר) תהלים קלג, איוב כה ותהלים ק,קנ,קכג,צג,קכ,קכח,טו. מדוע השמטת את תהלים קיז? פסוקיו שנים, תיבותיו ט"ז, ואותיותיו ס&...
על ידי לבנון
א' פברואר 16, 2020 12:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:רש"י לג ב*

תודה, תוקן
על ידי לבנון
א' פברואר 16, 2020 12:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:
יאיר כתב:
יאיר כתב:מהו הדבר היוצא ממקום, ונכנס למקום אחר לגמרי, ושני המקומות נקראים באותו שם?

מופיע בפרק 'חלק', משהו רוחני

רמז אחרון בהחלט

"אין בן דוד בא עד ש..."

היכן מצאת את זה ב'חלק', בגמ' דידן הוא ביבמות ע"ז ונדה?
על ידי לבנון
א' פברואר 16, 2020 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

כמה הם? עשרה? שבעה? ששה? אולי ששה בספירה קצת שונה? אולי חמשה? אולי שלשה? ולפעמים כולם נמנים כאחד! מי הם? עמי כנען: בברית בין הבתרים - עשרה. בכמה מקומות בודדים - שבעה. בדרך כלל התורה מונה רק ששה, בהשמטת הגרגשי. בתפילת שחרית של כל יום (בפיסקה המתחלת "וכרות עמו הברית") - ששה, בהשמטת החוי. בס...
על ידי לבנון
א' פברואר 16, 2020 11:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3140
צפיות: 467475

Re: אשכול אביעה חידות

כמה הם? עשרה? שבעה? ששה? אולי ששה בספירה קצת שונה? אולי חמשה? אולי שלשה? ולפעמים כולם נמנים כאחד! מי הם? עמי כנען: בברית בין הבתרים - עשרה. בכמה מקומות בודדים - שבעה. בדרך כלל התורה מונה רק ששה, בהשמטת הגרגשי. בתפילת שחרית של כל יום (בפיסקה המתחלת "וכרות עמו הברית") - ששה, בהשמטת החוי. בס...

עבור לחיפוש מתקדם