מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 502 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבנון
ה' דצמבר 12, 2019 10:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עטיפת מזון בדפי גמרא
תגובות: 5
צפיות: 201

Re: עטיפת מזון בדפי גמרא

בספר כתבי רבי מענדיל (זקס - נמצא באוצר) עמ' רמט, מובא שהרבנית מרת פייגא בתו של מרנא החפץ חיים, היתה עושה כן כאשר הקומוניסטים עצרו כמה מבחורי הישיבה.
על ידי לבנון
ה' דצמבר 12, 2019 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ע' פנים לפרדס
תגובות: 3
צפיות: 73

Re: ע' פנים לפרדס

שער המצוות עמ' עט
ורוב הפעמים היה מעיין בכל הלכה והלכה ששה דרכים של פלפול כנגד ששת ימי החול ואח"כ היה מעיין דרך שביעי ע"ד הסוד
על ידי לבנון
א' נובמבר 24, 2019 9:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 324694

Re: אשכול אביעה חידות

איזה חג חגגו יחידים רבים בזמן בית המקדש ביום שלפניו ולאחריו יש סדרה של ימי קדושה, והוא עצמו לכאורה אין בו קדושה יתרה? (ע"פ הגמרא) שמא כוונתך ליום י"ג בניסן, שרבים נהגו להביא בו קרבן תודה. רש"י פסחים יג ע"ב מתוך שהן מרובות, לחמי תודה בשלשה עשר בניסן שכל מי שיש לו להביא תודה ברגל ...
על ידי לבנון
א' נובמבר 24, 2019 9:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בס' מדרש שמואל אבות פ"א מ"א כתב: והנה אמרו כי ארור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת נאמר על ראשי גליות שיש בידם למחות ולא מיחו, והנה צוה התורה אל מנהיג ושר שתהיה ההנהגה מוטלת עליו להנהיגם בדרך התורה, ולזה אמר ומסרה ליהושע [ר"ל, דאליו דייקא מסרה, שעליו מוטל להנהיגם לקיום התורה, וע&...
על ידי לבנון
ד' נובמבר 13, 2019 8:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור עם רבי ברוך בער והגר"ח, בירור מקור
תגובות: 8
צפיות: 523

Re: סיפור עם רבי ברוך בער והגר"ח, בירור מקור

שברי לוחות כתב:סיפור מהברוך בער

???
על ידי לבנון
ב' נובמבר 11, 2019 5:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי בספר קדמון מלפני כשלש מאות וחמשים שנה:
כי עתיד הב"ה להפיל שרו של עשו מלמעלה כמ"ש אם תגביה כנשר משם אורידך נאם ה'

האם ישנה לשון זו, או קרובה אליה, באיזה מדרש חז"ל?
יש"כ
על ידי לבנון
ש' נובמבר 09, 2019 11:36 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח קטלוניא: נוסח תפילה קדמון של יהודי קטלוניא
תגובות: 23
צפיות: 1268

Re: נוסח קטלוניא: נוסח תפילה קדמון של יהודי קטלוניא

אכן אני רואה שהמהדירים העתיקו כתב היד בדקדוק, כפי שהוכח בצילומים דלעיל, ולא כאשר כתבתי שעשו את מלאכתם ברשלנות. וע"כ באה התנצלוני לפני המהדירים, וכל העוסקים במלאכת הקודש. עוד אשוב ואתנצל על הלשון החריפה שנקטתי בהודעתי הראשונה. אני כופל ומשלש את התנצלותי בפרט לאחר שנודעתי כי מהדיר הספר הינו יהודי...
על ידי לבנון
ה' נובמבר 07, 2019 4:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח קטלוניא: נוסח תפילה קדמון של יהודי קטלוניא
תגובות: 23
צפיות: 1268

Re: נוסח קטלוניא: נוסח תפילה קדמון של יהודי קטלוניא

ראשית עלי לציין שאת המבוא קראתי מתחילתו לסופו. ואדרבא היא הנותנת, היות וכתבת במבוא שהכ"י העיקרי שהסתמכת עליו הינו הכ"י הנ"ל, כל שינוי מכ"י זה, ובפרט כאשר הוא נוגד את המקובל, עליו להיות מצויין בהערות השוליים. וע"כ בכל הדוגמאות שהבאתי, גם אם מצאת בכ"י אחר כפי הנוסח שהעתקת...
על ידי לבנון
ד' נובמבר 06, 2019 10:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם תיבת נח חייבת במזוזה?
תגובות: 14
צפיות: 441

Re: האם תיבת נח חייבת במזוזה?

דרופתקי דאורייתא כתב:
ועוד צ"ב היכן היה הפתח?

מקרא מלא הוא: ופתח התיבה בצדה תשים
על ידי לבנון
ד' נובמבר 06, 2019 10:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור מקור- רמז בפסוק למה תאמר יעקב המיוחס להגר"א
תגובות: 2
צפיות: 174

Re: בירור מקור- רמז בפסוק למה תאמר יעקב המיוחס להגר"א

אם יש כזה גר"א אינני יודע, אבל שלא יתכן כזה גר"א, זאת אני יודע בוודאות.

פירושים ממין זה היו רחוקים ממנו לחלוטין.
על ידי לבנון
ד' נובמבר 06, 2019 9:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לאוקמי גירסא ב'רבינו בחיי'
תגובות: 5
צפיות: 343

Re: לאוקמי גירסא ב'רבינו בחיי'

דברי הגר"א נמצאים על תיקונים מזוהר חדש דף כא ע"א, שבסוף תיקוני זוהר עם ביאור הגר"א ווילנא תרכ"ז. חבל שלא ראית בפנים, כי אם היית רואה בפנים היית מבחין שכתוב שם ונכרתו בה י"ג בריתות כנגד י"ג הנ"ל. את השיבוש העתיקו מהמאגר של DBS הידוע בדקדקנותו לתהילה ולשם ולתפארת... ...
על ידי לבנון
ד' נובמבר 06, 2019 9:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לפשרו של מנהג: 'וכרות עמו הברית'
תגובות: 4
צפיות: 259

Re: לפשרו של מנהג: 'וכרות עמו הברית'

ולכאורה יש להתבונן במנהג זה, הרי הברית המדוברת בפסוקים אלו אינה ברית המילה, אלא ברית בין הבתרים בו הובטחה לאברהם שתינתן לזרעו ארץ ישראל, ומה ענין ברית זו לברית מילה. אטו מחמת שנזכרה כאן תיבת 'ברית', יש לחגוג כאן את מאורע ברית המילה. אולם בכל מקורות אלו לא עלה בידינו פתרון בדבר הקשר שבין ברית המילה ...
על ידי לבנון
ג' נובמבר 05, 2019 10:56 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח קטלוניא: נוסח תפילה קדמון של יהודי קטלוניא
תגובות: 23
צפיות: 1268

Re: נוסח קטלוניא: נוסח תפילה קדמון של יהודי קטלוניא

רבות התחבטתי ביני לבין עצמי אם להעלות נושא זה, כי אינני רוצה להיות ממוציאי דיבה, אבל בסופו של דבר הגעתי למסקנה כי אחריש לא אוכל, למען התועלת שתצא מידיעת הדברים. בשורה טובה התבשרנו, בהופעתו לאור עולם בההדרה מחודשת של סידור קטלוניא אשר רבים מרבותינו הראשונים התפללו בו. אך לאחר שעברתי מעט בין בתריו, חש...
על ידי לבנון
ד' אוקטובר 30, 2019 11:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 324694

Re: אשכול אביעה חידות

על כמה אנשים נאמר בתנ"ך ששני הוריהם היו מעורבים בקריאת שמם? לי זכורים ארבעה בחומש בראשית: ש י י ב/ב שת: ותקרא את שמו שת (בראשית ד כה), ויקרא את שמו שת (שם ה ג). ישמעאל: הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל (שם טז יא), ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל (שם טו). עשו: ויקראו שמו עשו (שם כה כה). ...
על ידי לבנון
ה' ספטמבר 26, 2019 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: הקצה"ח:חידושי תורה -מנימין דרישא דמלכא

שבע כתב:בזוהר אידרא רבא

אפשר בבקשה ציון יותר מדויק?
תזכה למצוות
על ידי לבנון
ה' ספטמבר 26, 2019 4:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

פרע"ח שער תקון חצות פ"ב ובמ"א נראה כי הוא זיוג עליון של או"א אחר חצות, לכן הוא סתום ונעלם בלתי תפלה ע"י בני אדם. והרי לך ג' מקומות חלוקים, וכולם אמת. כי זו"נ שהם מזדוגים אחר חצות הם יעקב ולאה, אך רחל וז"א הם אינם מזדווגים, ואלו הם השומעים קול העוסקים בתורה אחר חצות...
על ידי לבנון
ד' ספטמבר 25, 2019 9:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר קשירת התפילין
תגובות: 7
צפיות: 1121

Re: סדר קשירת התפילין

לשון האריז"ל בדרושי התפילין דרוש ה (עמ' סז במהד' ברדנויין):

סדר הנחת התפילין וכו' ואח"כ יכרוך הרצועה סביב זרועו ז' כריכות כנגד שבעה נערות הראויות לתת לה כמבואר אצלינו עניינם
על ידי לבנון
ש' ספטמבר 21, 2019 10:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנת הגר"א בלימוד תורה ביגיעה
תגובות: 3
צפיות: 511

Re: משנת הגר"א בלימוד תורה ביגיעה

לגבי הטענה שלא יתכן לקבל גילויים ממגיד בחו"ל, ראה שם באגרת י"ח, שהרמח"ל משיב על טענה זו לרבו ר' ישעיה באסאן.
טענה זו חוזרת ברבות מהאגרות ששם.
על ידי לבנון
ש' ספטמבר 21, 2019 10:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנת הגר"א בלימוד תורה ביגיעה
תגובות: 3
צפיות: 511

Re: משנת הגר"א בלימוד תורה ביגיעה

גילוי המגיד לרמח"ל לראשונה היה בשנת ה'תפ"ז (ראה שם אגרת ט"ו), עלייתו לא"י היתה בשנת ה'תק"ג.
לא ידוע על שום חיבור ממנו משעלה לא"י.
כל זה מורחב ומפורט באגרותיו.
תראה במבוא לאגרות רמח"ל מהד' מכון רמח"ל (ישנו באוצר).
על ידי לבנון
ש' ספטמבר 21, 2019 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 324694

Re: אשכול אביעה חידות

ר_חיים_הקטן כתב:כתוב להדיא בפדר"א (פרק י"א) שאדה"ר היה מלך.

לא שאלו מי היה המלך הראשון, אלא מי היה המלך היהודי הראשון
על ידי לבנון
ג' ספטמבר 17, 2019 11:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דעת הרמב"ן בשכחת העשין י"א, שהלאו ונשמרת מכל דבר רע, הוא מצוה לדורות, במחנה המלחמה, להזהר מכל דבר שיש בו סילוק שכינה.

שמעתי פעם, שיש מי שאומר שזה לאו דוקא במחנה המלחמה, אלא בכל זמן של סכנה.
האם מישהו יודע מקור לדברים אלו
יש"כ
על ידי לבנון
ג' ספטמבר 17, 2019 11:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שערי תשובה ש"א אות מז: אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, ו פירשו רז"ל, לא יקח שוחד מצוה, למחול ולהעביר על העונות. היכן הם דברי חז"ל? כעי"ז כתב גם המאירי בפירושו לאבות וז"ל: שכבר נאמר בדרכיו ית' אשר לא יקח שוחד ופירשו בו שוחד מצות כלומר שאם עשה עבירה אחת ובא אח"כ לעשות מצוה ...
על ידי לבנון
ב' ספטמבר 16, 2019 12:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 324694

Re: אשכול אביעה חידות

לפני מלך מלך לבני ישראל, רוב הפשטנים (רשב"ם אבן עזרא חזקוני) פירשוהו על משה.
על ידי לבנון
ב' ספטמבר 16, 2019 9:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 324694

Re: חידות בפרשת כי תצא

א] חידה. כמה מצוות בתורה מפורש עליהם השכר של אריכות ימים, (ואחת מהם בפרשה), ומדוע דווקא במצוה זו יש שכר של אריכות ימים, יותר מכל המצוות. ב] חידה. היכן רמוז בפרשה שגר שנתגייר כקטן שנולד. ג] חידה. היכן יש רמז בפרשה לאיסור לשון הרע. (אין הכוונה לפסוקים המפורשים בזכור את אשר עשה למרים). ד] חידה. מי שנא...
על ידי לבנון
א' ספטמבר 08, 2019 5:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשיית יין ע"י נשים
תגובות: 5
צפיות: 338

Re: עשיית יין ע"י נשים

לשון הרמב"ן בראשית לא לה: והנכון בעיני כי היו הנדות בימי הקדמונים מרוחקות מאד, כי כן שמן מעולם נדות לריחוקן, כי לא יתקרבו אל אדם ולא ידברו בו כי ידעו הקדמונים בחכמתם שהבלן מזיק, גם מבטן מוליד גנאי ועושה רושם רע כאשר בארו הפילוסופים, עוד אני עתיד להזכיר נסיונם בזה, והיו יושבות בדד באהל לא יכנס ב...
על ידי לבנון
ה' ספטמבר 05, 2019 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1408
צפיות: 207400

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

מיללער כתב:
לבנון כתב:
מיללער כתב:האם יש גם אימייל למכון חכמת שלמה?

ר' צבי בוק
buk@neto.net.il

לא נעניתי בעבר באימייל הזה, יש אימייל מעודכן, או אימייל אחרת להמכון בכלליות?

הפעם האחרונה שנעניתי באימייל זה היה לפני כשנה וחצי, מאז לא ניסיתי.
לא ידוע לי על דרך התקשרות אחרת
על ידי לבנון
ד' ספטמבר 04, 2019 8:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 324694

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:ויש גם תיבה שמנוקדת בארבעה חיריקים, ולפניה 4 קמצים, ורמז נתן בה: למה? ככה!

שמואל א יט יז
וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל מִיכַל לָמָּה כָּכָה רִמִּיתִנִי
על ידי לבנון
ג' ספטמבר 03, 2019 8:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כתב בספר הכוונות (ח"א עמ' קפ, מהד' ברנדויין) וז"ל הנה בזוהר אמרו שבתהלות לאל עליון וכו' כדין נחית מלכא לקבלה וכו' היכן נמצא מאמר זה בזוהר יש"כ בענין מה שהובא בס' שער הכונות בשם הזה"ק כדין נחית מלכא לקבלה וכו', ראיתי שמזכירים זוהר תרומה דף קכח: (כנראה שהתוכן דומה, אך הלשון שונה) ...
על ידי לבנון
ב' ספטמבר 02, 2019 5:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כתב בספר הכוונות (ח"א עמ' קפ, מהד' ברנדויין) וז"ל הנה בזוהר אמרו שבתהלות לאל עליון וכו' כדין נחית מלכא לקבלה וכו' היכן נמצא מאמר זה בזוהר יש"כ בענין מה שהובא בס' שער הכונות בשם הזה"ק כדין נחית מלכא לקבלה וכו', ראיתי שמזכירים זוהר תרומה דף קכח: (כנראה שהתוכן דומה, אך הלשון שונה) ...
על ידי לבנון
א' ספטמבר 01, 2019 6:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כתב בספר הכוונות (ח"א עמ' קפ, מהד' ברנדויין) וז"ל
הנה בזוהר אמרו שבתהלות לאל עליון וכו' כדין נחית מלכא לקבלה וכו'

היכן נמצא מאמר זה בזוהר
יש"כ
על ידי לבנון
א' אוגוסט 11, 2019 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קורנפלקס עם חלב
תגובות: 13
צפיות: 1083

Re: קורנפלקס עם חלב

כנראה שרבנים לא הבינו הרבה באכילה. בשביל לפסוק הלכות בעניני ברכות לא צריך להיות שקוע במ"ט שערי תאוות. ואדרבה רק מי ש'לא מבין באכילה' יכול לפסוק הלכה בלי להיות נגוע ע"י תאוותיו. ועכ"פ בדבריך אלו יש זלזול מופלג בכל הרבנים מורי ההוראה בישראל, מקדמת דנא ועד ימינו. כי הרב ה'בלתי מבין באכי...
על ידי לבנון
ד' אוגוסט 07, 2019 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קורנפלקס עם חלב
תגובות: 13
צפיות: 1083

Re: קורנפלקס עם חלב

כנראה שרבנים לא הבינו הרבה באכילה. בשביל לפסוק הלכות בעניני ברכות לא צריך להיות שקוע במ"ט שערי תאוות. ואדרבה רק מי ש'לא מבין באכילה' יכול לפסוק הלכה בלי להיות נגוע ע"י תאוותיו. ועכ"פ בדבריך אלו יש זלזול מופלג בכל הרבנים מורי ההוראה בישראל, מקדמת דנא ועד ימינו. כי הרב ה'בלתי מבין באכי...
על ידי לבנון
ד' אוגוסט 07, 2019 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה מברכים על הלדר ועל ממתק קוקוס
תגובות: 25
צפיות: 2141

Re: מה מברכים על הלדר ועל ממתק קוקוס

לייטנר כתב:אתרוג, כידוע מהמשנה אכיל ואכיל.

אלא שדווקא האתרוגים "התימנים" ראויים לאכילה כמות שהם, ואינם נוחים לבישול ולמיני מרקחות.

בגמ' שבת קט ע"ב 'אתרוג חליתא' ופי' רש"י שם אתרוג חליתא: מתוק.
משמע ששאר אתרוגים אינם מתוקים
על ידי לבנון
ד' אוגוסט 07, 2019 10:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

נתבקשתי לשאול כאן כתב הגרי"א ויינטרוב זצ"ל שאף שנחרב המקדש ע"י אויבים אבל ה ארון לא נפל בידם אלא נגנז כי הארון מקביל לבחינה זו של ה נשמת חיים של אדם ובחינה זו אינה נחרבת או נתקלקלת ע"י חטא אלא מסתלקת מן האדם, משא"כ בנפש ורוח שמתקלקלים. מנין המקור שהארון כנגד הנשמה? האם יש מ...
על ידי לבנון
ש' אוגוסט 03, 2019 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 506
צפיות: 66592

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

מאירי נדה נז ע"ב ומ"מ אם נזדקרה בבת ראש והוא הנקרא בלשון לעז טומבא"ר מה פירושה של מילה זו? יש"כ https://en.wiktionary.org/wiki/tombar (transitive) to turn (to change the direction of by rotation) (transitive) to flip over, to turn over (to rotate top to bottom) (transitive) to k...
על ידי לבנון
ה' אוגוסט 01, 2019 5:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

חגיגה טו ע"א
חזא מיטטרון דאתיהבא ליה רשותא למיתב למיכתב זכוותא דישראל

וכתב בספר מגדול דוד (דף כח ע"ב)
אמנם מט"ט יש לו רשות לישב ג"פ ביום כדי לכתוב זכיותיהם של ישראל

האם יש מקור בחז"ל לזה שיש לו רשות לישב ג' פעמים בכל יום
יש"כ
על ידי לבנון
ד' יולי 24, 2019 5:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2974
צפיות: 277652

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם נזכר באיזהו מקומן שכשישראל עלו מן הגולה בזמן עזרא, נתענו בדרך שלשה ימים?
עצם התענית נזכרת בפסוק שם (עזרא ח, כא).
יש"כ
על ידי לבנון
ד' יולי 24, 2019 12:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 506
צפיות: 66592

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

מאירי נדה נז ע"ב
ומ"מ אם נזדקרה בבת ראש והוא הנקרא בלשון לעז טומבא"ר

מה פירושה של מילה זו?
יש"כ
על ידי לבנון
ד' יולי 17, 2019 11:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איתור מקורות לענישת בית דין באחת מארבע מיתות
תגובות: 30
צפיות: 1268

Re: איתור מקורות לענישת בית דין באחת מארבע מיתות

עדיות ו א
רבי יהודה בן בבא העיד וכו' ושנסקל תרנגול בירושלים על שהרג את הנפש.
על ידי לבנון
ה' יולי 11, 2019 5:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 324694

Re: אשכול אביעה חידות

מה ההבדל בין 'בעל חי' לבין 'בעל חיים'? מעתיק מתוך האתר של האקדמיה ללשון העברית (ה' ירחם עליהם ויחזירם בתשובה שלמה): בעל חיים או בעל חי יש המשתמשים בצירוף "בעל חי" לציון חיה, ואולם צירוף זה נחשב שיבוש והצירוף התקני הוא בעל חיים. מבחינה מילולית בעל חיים הוא 'מי שיש לו חיים'. מקור הצירוף בספ...

עבור לחיפוש מתקדם