החיפוש הניב 63 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מבני ציון וירושלים
ג' מרץ 13, 2018 9:21 am
פורום: פסח
נושא: זכיית בן הסמוך על שולחן אביו במצה ובלולב – מצות חינוך
תגובות: 0
צפיות: 126

זכיית בן הסמוך על שולחן אביו במצה ובלולב – מצות חינוך

אני מצרף בזה רשימה העוסקת בנושא הנוגע להלכות ליל הסדר.
על ידי מבני ציון וירושלים
ד' ינואר 24, 2018 10:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 20
צפיות: 1216

Re: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

תודה לבעל עושה חדשות על תשובתו אבל לדעתי אין בכך פרכות על דבריי, והמעיין יבחר.
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' ינואר 23, 2018 12:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורה ויראת שמים
תגובות: 0
צפיות: 140

תורה ויראת שמים

בס"ד א. ביתד נאמן שלפני מספר שבועות התפרסם בשם מרן הגר"ח קנייבסקי שיש להקדים בבקשה על תפילה את הבקשה לזכות ליר"ש לפני הבקשה לזכות בתורה, והוכיח כן ממ"ש בשבת ל"א ע"ב דר' יוחנן סובר כמ"ד "ניקום מקמיה דגבר דחיל חטאים הוא", והלכה כר"י לגבי רב סימון. צ&qu...
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' ינואר 23, 2018 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 20
צפיות: 1216

Re: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

בס"ד הערות לפום ריהטא בדברי "עושה חדשות" א. שיטת הריטב"א שדין אתקצאי למצוותו היינו שחכמים נתנו לחפץ של מצוה שהבעלים הקצוהו למצוותו זכיה לגבוה לגבי אותם דברים שהוא מקצה ונבדל מהם, ומכח הקנאה זו של חכמים חל האיסור ולא מכח שהוא מבדיל עצמו מהם. ב. ומצינו שאפילו במצוה שנאסרת מה"ת...
על ידי מבני ציון וירושלים
ה' מרץ 09, 2017 11:48 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חוברת הגר"א שפירא זצ"ל לפורים
תגובות: 1
צפיות: 383

חוברת הגר"א שפירא זצ"ל לפורים

רצ"ב חוברת הגר"א שפירא זצ"ל לפורים.
על ידי מבני ציון וירושלים
ה' ספטמבר 08, 2016 8:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יצחק יעקב (איצ'לה) רבינוביץ מפאנעוויזש ומשפחתו
תגובות: 44
צפיות: 3901

Re: ר' יצחק יעקב (איצ'לה) רבינוביץ מפאנעוויזש ומשפחתו

א. אותיות ב' וג' מקורן באחד מתלמידי ר' איצל'ה, כפי שביררתי מהשומע מפי השומע מהתלמיד הנ"ל. ההצעה של ה"סבא" היתה שיאמר מדי פעם שיחה מוסרית לפני התלמידים ויקבל תוספת על משכורתו. הרעיון לעבור למשרת רבנות עלה על דעתו של ר' איצל'ה כדי להתרחק מחיכוכים עם הנהלת הישיבה, וכדי להגשים זאת פעל ה&q...
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' ספטמבר 06, 2016 12:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יצחק יעקב (איצ'לה) רבינוביץ מפאנעוויזש ומשפחתו
תגובות: 44
צפיות: 3901

Re: ר' יצחק יעקב (איצ'לה) רבינוביץ מפאנעוויזש ומשפחתו

א. ההערצה להגר"י ודאי לא היתה יותר מאשר לסבא עצמו שהיתה מעין הערצת חסידים לאדמו"ר. גם ה"לבוש מרדכי" היה למעשה כפוף לו בגלל מעמדו בקרב התלמידים. על כך אמר הגראי"ה קוק להגר"א כהן "דער שווער איז גיווען אגאון", ער הוט ניט גיטארט זיין כפוף צו דעם אלטער" – חותנ...
על ידי מבני ציון וירושלים
ד' אוגוסט 17, 2016 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפנקסו של בן ירושלים
תגובות: 1
צפיות: 801

מפנקסו של בן ירושלים

בעקבות דבריו של ר' נחמן מברסלב שאמר לחסידים: אני רואה שדברי לא משפיעים עליכם, לכן אתחיל לספר סיפורים, שאולי הם ישפיעו, אתחיל בסיפור על חכמתו של הגר"ש סלנט כפי שסיפר הגרא"ד אוירבך מטבריא: במוצאי שביעי של פסח הגיע הערבי שקנה את החמץ ואמר שברצונו לשלם בעד כל החמץ ולהחליט את המכירה. הגרש"...
על ידי מבני ציון וירושלים
ב' ספטמבר 21, 2015 10:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מינוי נשיא שבט ומינוי כהן גדול
תגובות: 3
צפיות: 501

Re: מינוי נשיא שבט ומינוי כהן גדול

יש הטוענים שעורכי "מוריה" השמיטו במאמר הנ"ל באותיות י"א ו-י"ב את התואר "מרן" מסיבות השמורות עמם.
על ידי מבני ציון וירושלים
ב' יולי 06, 2015 10:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו
תגובות: 93
צפיות: 9482

Re: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו

א) המכתבים של הרב וינברג שאיני מפרסמם, יוצרים תמונה שונה שלו, לפחות כפי שהסיפור על הרב אלישיב שאינך רוצה לפרסם, משנה את התמונה, והרבה יותר מכך. ב) הסיפור על הרב בנגיס אינו מ"מקוה נייעס" אלא ממקור נאמן לכל הדעות, ויש לו השלכות עד היום. סיפר לי ש"ב (יצחק, בנו של שכנך זצ"ל) שסבו שהי...
על ידי מבני ציון וירושלים
א' יולי 05, 2015 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו
תגובות: 93
צפיות: 9482

Re: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו

א) אילו הייתי מחפש לפרסם דברים "מביכים", הייתי מכבר מפרסם למשל מכתבים מהגרי"י וינברג, שלאחריהם היית מוציא את ספריו מהמאגר. כל פרסום הוא בחשבון. ב) בקשר לר' שבתי שמואלי כבר כתבתי, וכתב כן גם אחד מהפורום, שאין כל סתירה. בפרט, שהעורך, אברך מבני-ברק, אמר לי היום שהוא השמיט דברים אלא שאינו...
על ידי מבני ציון וירושלים
א' יולי 05, 2015 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו
תגובות: 93
צפיות: 9482

Re: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו

א) גם אם היה ניתן להבין מדברי שהחזו"א התפלל על הרב עמיאל בשמו ב"שמע קולנו" וכו', אין הבדל בין זה לבין אם הניח שהוא נכלל ב"ולמלשינים" וכו' שתיקנו על האויבים והזדים. ב) המקורות לסיפורים מפי השמועה, הם מאנשים נאמנים, כגון הרד"ך שאישר את הסיפור שבגינו התנצלת, שהוא ת"ח ...
על ידי מבני ציון וירושלים
ש' יולי 04, 2015 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו
תגובות: 93
צפיות: 9482

Re: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו

איש ספר! א. שאלתי את בעל המעשה, אחיו של ר' מאיר, והוא אישר שאכן בהיותו כבן י"ג בעת שריפת החמץ בחצר יחד עם החזו"א, סיפרו לו שנפטר אחד מרבני המזרחי והוא אמר: על כך אנו אומרים בתפילה: ולמלשינים אל תהי תקוה. (כבר סיפרתי לך שגם בנו אישר שהוא שמע את הסיפור אבל לא זכור לו ממי. אני שמעתי בתחילה את...
על ידי מבני ציון וירושלים
ו' יולי 03, 2015 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו
תגובות: 93
צפיות: 9482

Re: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו

אין כל סתירה מתוכן הספר של הר"ש שמואלי שכן זכרונות שכתב בעצמו מתיחסים רק למאורעותיו.
גם בנוגע לגראי"ה קוק שהר"ש כתב שרטוטים לדמותו, שמעתי ממנו פרטים נוספים שהוא לא כתב.
כבר הוכחתי לאיש ספר 2 עובדות שאין לפקפק בהן.
על ידי מבני ציון וירושלים
ו' יולי 03, 2015 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו
תגובות: 93
צפיות: 9482

Re: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו

בנוגע ליחסו של הגר"ש שקופ זצ"ל למזרחי, יש לציין שתי עובדות ששמעתי משכני, איש תם וישר, ר' שבתי שמואלי ז"ל, שלמד בגרודנא למעלה משנתיים (בשנות תר"פ-תרפ"ב בערך). בתקופת לימודיו שם ארגן קבוצה של כשלושים תלמידים אוהדי רעיון "המזרחי", ואחת מפעולותיו של הארגון היתה התרמה ל...
על ידי מבני ציון וירושלים
ד' יולי 01, 2015 11:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו
תגובות: 93
צפיות: 9482

Re: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו

דבריו של אמציהו בארי בתחילת האשכול נגד הסיפור שסיפרתי אודות היחס של החזו"א לרב עמיאל אין בהם ממש.
הסיפור הזה ושאר הסיפורים שסיפרתי, נכונים ואמיתיים.
המקור לסיפור הנ"ל הוא בבנו של רבי מתתיהו שטיצגל שהיה נוכח בשעת המעשה, והדברים ידועים אצל משפחת שטיצגל.
על ידי מבני ציון וירושלים
ד' יולי 01, 2015 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערה בראבי"ה בענין זיכוי גט לבעל
תגובות: 3
צפיות: 422

הערה בראבי"ה בענין זיכוי גט לבעל

רצ"ב הערה בראבי"ה בענין זיכוי גט לבעל.
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' יוני 02, 2015 8:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילופי המשמרות במאלטש
תגובות: 4
צפיות: 548

Re: חילופי המשמרות במאלטש

ישנה דעה שעל ענין זה רמז הגר"ש שקאפ בהקדמה לשערי יושר בכתבו: "שלפי ערך מעלת האדם ביראת ה' ובמדות, שהוא לוח לבבו, לפי ערך זה ינתן לו מן השמים קנין התורה, ואם יפול אח"כ ממדרגתו, לפי ערך זה תשכח התורה ממנו". כאן הסביר את נימוקו לקבל את הישיבה במאלטש, למרות התלמידים הנ"ל.
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' מאי 26, 2015 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 17828

Re: ביקורת תהיה

בענין דרכי הלימודמצאתי דברי נגידים הרצ"ב
על ידי מבני ציון וירושלים
ה' מאי 21, 2015 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הראי"ה מבטל דבריו, מה הפשט???
תגובות: 23
צפיות: 2057

Re: הראי"ה מבטל דבריו, מה הפשט???

תודה לקדוש יאמר לו, אכן אני פונה לאבי קלמן שכתב את הדברים הבאים, בתוכם ציטט את מילות הפתק, אלא שבדילוג. כך כתב: Re: הראי"ה מבטל דבריו, מה הפשט??? הודעהעל ידי אבי קלמן » 19/01/14 23:56 בהודעה פרטית שלח אליי אחד מחברי הפורום, ת"ח וחוקר דייקן, בקי ובעל היקף רחב [מקצת שבחו בפניו], הודעה ובה בי...
על ידי מבני ציון וירושלים
ה' מאי 21, 2015 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 17828

Re: ביקורת תהיה

לא מצאתי שהביאו את דברי הריטב"א ב"ב קלד ע"א ד"ה דבר קטן הויות דאביי ורבא. פי' קרי דבר קטן לפי שהם פלפולים וחידודים שהיו אומרים לפי שלא ירדו לסוף דעתם של תנאים, וריב"ז מרוב חכמתו היה אומר כל מה שיכול שום אדם לפרש ולדקדק. עכ"ל. ועיין בדבריו סוכה כח ע"א.
על ידי מבני ציון וירושלים
ה' מאי 21, 2015 5:30 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: אוריאן תליתאי
תגובות: 0
צפיות: 500

אוריאן תליתאי

רצ"ב מאמר הקשור לענייני דיומא, בענייו אוריאן תליתאי. נסרק ברשות המחבר.
על ידי מבני ציון וירושלים
ה' מאי 21, 2015 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: הראי"ה מבטל דבריו, מה הפשט???
תגובות: 23
צפיות: 2057

Re: הראי"ה מבטל דבריו, מה הפשט???

תודה וסליחה. במכתב המלא לא מופיע נוסח הפתקה: כתוב "לאמור, שהגם שכוונתו הי' לש"ש וכו'" אך זה תקציר או סיכום של הפתק אך לא לשונו המדויקת, כפי שהבאתי את צילומה ואת נוסחתה. לכן פונה אני שוב ומבקש לפענח את שתי המילים החסרות. אודה למשיבים-המפענחים.
על ידי מבני ציון וירושלים
ד' מאי 20, 2015 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הראי"ה מבטל דבריו, מה הפשט???
תגובות: 23
צפיות: 2057

Re: הראי"ה מבטל דבריו, מה הפשט???

שאלה לי, אולי לאבי קלמן: ביחס לנוסח של הרבי מגור, יש שתי מילים שלא הצלחתי לפענחן בצילום כתי"ק. גם הבאתם אותו בדילוג. אשמח אם תוכלו להשלים לי: כאשר שמעתי שנמצאו בחיבורים שלי במקומות שונים אשר הגם שלפי דעתי כוונתי לש"ש אולם לפי דברי רבנים גדולים יש במקומות הנ"ל לשונות שיש בהם ח"ו ח...
על ידי מבני ציון וירושלים
ד' מאי 20, 2015 5:29 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: יום ירושלים בהשקפה חרדית
תגובות: 215
צפיות: 19360

Re: יום ירושלים בהשקפה חרדית

תיתי לי שאיש הברזל של הפורום מסכים במקצת עם דברי. גם אני סבור שאין לדקדק בלשונות כרוזים, אבל מי שחותם על ניסוח המציין את הזכות לראות בניצני קיבוץ גלויות, נוקט עמדה ערכית בניגוד לעמדה שהמדינה היא מלחמה בקב"ה (כלשון הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשם הגר"מ פרוגרומנסקי זצ"ל) וכבר העירו כ...
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' מאי 19, 2015 12:03 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: יום ירושלים בהשקפה חרדית
תגובות: 215
צפיות: 19360

Re: יום ירושלים בהשקפה חרדית

לאיש ספר. א) מה לך כי נזעקת להגן על מהדו"ק של הגרי"ש זצ"ל?! הרי הגר"ש דויטש שליט"א, בתקופה ההיא היה קוראו בשם "אלישיב" בלבד, כפי המסורת שקלט בבריסק; והרי ספרים של הגרמ"א עמיאל זצ"ל, שהוא פסול בעיניך עפ"י החזו"א, שהתנגד לו נחרצות עד שבשעה ששמע שה...
על ידי מבני ציון וירושלים
ב' מאי 18, 2015 7:38 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: יום ירושלים בהשקפה חרדית
תגובות: 215
צפיות: 19360

Re: יום ירושלים בהשקפה חרדית

לידיעת מעריצי הגרי"ש אלישיב זצ"ל המשפריצים לכל עבר "השקפה צרופה". לפי עדויות ותיקי המתפללים ב"תפארת בחורים", עד שלא עזב את ביה"ד הגדול היה נוהג לאחר חזרת הש"ץ ביום העצמאות לדפוק על הסטנדר לאות שלא יאמרו תחנון. ואכן לא אמר ולא אמרו (מפי הרב דוד כהן מ"עטרת ...
על ידי מבני ציון וירושלים
ב' מאי 18, 2015 7:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 17828

Re: ביקורת תהיה

ודאי תעניין אתכם דעתו של הרב ויינברג בעל "ה"שרידי אש", בדבריו הרצ"ב.
על ידי מבני ציון וירושלים
א' מאי 17, 2015 12:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 17828

Re: ביקורת תהיה

את יחוסו של החזו"א ללמדנות הישיבתית ניתן ללמוד מהמאורע שמוכר בחוגי החזו"א.
באחד מביקורי הגר"א קוטלר בא"י מסר שיעור בכולל חזו"א בנוכחותו. לאחר שהגר"א קוטלר סיים ועזב, החל החזו"א לפרוך את השיעור מראשו ועד סופו.
על ידי מבני ציון וירושלים
ו' מאי 15, 2015 12:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 17828

Re: ביקורת תהיה

א) אכן צדקו דברי עדיאל ברויאר במה שכתבתי בחפזי שישנה החלטיות בדבריו ששאר דרכי לימוד אינן מכוונות לאמת. ועמו הסליחה ויתברך בברכות פרשתנו "בחוקותי". ב) חשבתי להסביר סמיכות פרשיות בפר' נשא, סוטה נזיר וברכת כהנים עפימ"ש חז"ל: החושד בחבירו בדבר שאין בו צריך לפייסו ולברכו (ברכות לא). ל...
על ידי מבני ציון וירושלים
ה' מאי 14, 2015 7:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 17828

Re: ביקורת תהיה

תשובתו של עדיאל ברויאר לבריסק (שקראתיה רק עתה) מצמצמת את ההחלטיות שהיתה בדבריו הקודמים. אם הכל נובע מתחושה אישית שבדרכים אחרות ישנם דברים שאינם מכוונים לאמיתה של תורה, ודאי שבאותה מידה יש מקום לתחושות שונות בתכלית של אחרים, ואין מקום לומר ששיטת מו"ר היא מחויבת המציאות. אולי על כך נאמר : "ו...
על ידי מבני ציון וירושלים
ה' מאי 14, 2015 12:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 17828

Re: ביקורת תהיה

הויכוח איזו שיטת לימוד היא האמת ואי אפשר בלעדיה, היא תינוקית. כך נשמעים תינוקות שמתווכחים: אבא של מי יותר חכם, גיבור ועשיר. כשלכל אחד מהם ישנן הוכחות מוחצות לצדקת דבריו. הגדיל לעשות תלמידו של רש"ט בעל "טל חיים", שקבע שדרכו היא מחויבת המציאות לכל מי שרוצה להגיע בעיונו לפסק הלכה. לדעתי ...
על ידי מבני ציון וירושלים
ד' מאי 13, 2015 5:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 17828

Re: ביקורת תהיה

א) בעל "מחולת המחנים" כנראה לא קרא את כל תשובתי. עיקר דברי הם שאת הדרך שהיה הגר"ח מסיק שמעתתא אליבא דהלכתא לא הכירו כנראה התלמידים ששמעו רק את שיעוריו, ולכן לא מצאנו פסקים עפ"י דרכו. ומי יודע אם בכרך התשובות של הגראז"מ ישנן דרכי פסיקה עפ"י סגנון העיון של הגר"ח. שמע...
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' מאי 12, 2015 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 17828

Re: ביקורת תהיה

לגבי ר"ח פלאג'י והשבתאים, אכן טעות מסוימת בידי, שכן השפעת הדונמה החלה בסביבות תר"ס, אבל תמיד היה פחד מתשומת לב השלטונות לענין ש"צ שעורר בשעתו תסיסה כנגד השלטון. *** לגבי תלמידי הגר"ח שלא מצינו ביניהם פוסקים ע"פ דרכו. בעצם גם תלמידיו בלמדנות, בודדים מביניהם מתקרבים לעומק סברו...
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' מאי 12, 2015 11:20 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: יום ירושלים בהשקפה חרדית
תגובות: 215
צפיות: 19360

Re: יום ירושלים בהשקפה חרדית

יל"ע בשו"ת מהר"מ מינץ סי' מ"ג ד"ה אך בבוקר וכו', שהשווה הלל לשהחיינו, ששניהם צ"ל מתוך שמחה.
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' מאי 12, 2015 1:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 17828

Re: ביקורת תהיה

א) לומר שעפ"י דרך הגר"ח א"א לפסוק, זוהי כמובן שטות גמורה. ניתן לומר שלא כל תלמיד יורד לסוף דעתו, כפי שאכן אמר הגרי"ז, שלא מבינים את הגר"ח. ב) הבעיה היא שישנם אנשים שמתבשלים במיץ של עצמם וחושבים שהם תלמידי הגר"ח. הגיעו הדברים לידי כך שבספר מסוים נכתב שכל הלומד עפ"י ...
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' מאי 12, 2015 12:46 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: יום ירושלים בהשקפה חרדית
תגובות: 215
צפיות: 19360

Re: יום ירושלים בהשקפה חרדית

יל"ע מהדין בשו"ע סי' רכ"ג שמי שמת אביו והשאיר ממון שיורש לבדו, מברך גם שהחיינו.
על ידי מבני ציון וירושלים
ב' מאי 11, 2015 4:49 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: יום ירושלים בהשקפה חרדית
תגובות: 215
צפיות: 19360

Re: יום ירושלים בהשקפה חרדית

א) דבריו של "אוצר החכמה" מקוממים. האם גם הכושר לדיינות שנתנה הרבנות הראשית לאביו זצ"ל - שעל פיו התמנה לדיין ופירנס את משפחתו ברווחה - גם הוא ניתן מסיבות פוליטיות? יש כאן השתקפות של מידת כפיות טובה בלתי נתפשת של ציבורים מסוימים כלפי שמיא וכלפי אדם. ב) לגופם של דברים ניתן לומר: "כל...
על ידי מבני ציון וירושלים
ג' מאי 05, 2015 10:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הרב אהרון ליכטנשטיין
תגובות: 297
צפיות: 22390

Re: בד"ה הרב אהרון ליכטנשטיין

עד כמה רחקה דעתו מדעת מעתיקי השמועה, יש ללמוד מכך שזקן הגאונים זצ"ל היה משתומם במשך שנים לאחר מאורעות סברה ושתילה, איך הוא ממשיך ללכת בכתפיים זקופות ואין כתפיו שחות מדאגה איך יתן דו"ח לפני הקב"ה. אולי על כך וכיוצא בכך התכוין הגרי"ז באומרו להגרח"י גולדויכט זצ"ל "וכי...
על ידי מבני ציון וירושלים
ב' מאי 04, 2015 5:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הרב אהרון ליכטנשטיין
תגובות: 297
צפיות: 22390

Re: בד"ה הרב אהרון ליכטנשטיין

א) על דבריו של הצדיקל מאלון שבות כבר נאמר "לך בכחך זה והושעת את ישראל", כדברי חז"ל "בכח זכות שלימדת על בני" (תנחומא שופטים ד). עכ"ז יש כאן ערבוב תחומים, שכן יש להתריע על הזוועות. ב) ניתן ללמד זכות גם על דו"ז של הגרא"ל זצ"ל, רי"צ סולוביצ'יק, שכאמור לע...

עבור לחיפוש מתקדם