מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 83 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הבל הבלים
ד' יולי 18, 2012 1:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיכר נחשב למים או למי פירות
תגובות: 6
צפיות: 1704

Re: שיכר נחשב למים או למי פירות

אליהוא כתב:יש על זה עובדה ידועה מהגר"א עם הגר"ר הכהן.

לי אישית העובדה אינה ידועה, אשמח מאד אם מעכשיו תהיה גם אצלי עובדה ידועה...
על ידי הבל הבלים
ה' יולי 12, 2012 7:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, וכו' אוי לאותה בוש
תגובות: 21
צפיות: 4536

Re: זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, וכו' אוי לאותה

אמרו רז"ל שגדלותו של הרב תלוי בדור (כמו שבמדבר בהיות ישראל נזופים לא נתגלה שכינה למשה רבינו)
ולכן כיון שראו פני יהושע רק כפני לבנה, בכו שידעו שבהם הקלון תלוי
על ידי הבל הבלים
ה' יולי 12, 2012 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיכר נחשב למים או למי פירות
תגובות: 6
צפיות: 1704

Re: שיכר נחשב למים או למי פירות

עשוי לנחת כתב:עיין סוגיא בשו"ע או"ח תסב, במג"א שם סק"ו, פמ"ג שם במשב"ז ואש"א שהסתפק ועוד.

יש שם נידון ולא דין
על ידי הבל הבלים
ה' יולי 12, 2012 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיכר נחשב למים או למי פירות
תגובות: 6
צפיות: 1704

שיכר נחשב למים או למי פירות

נ"מ לענין ברכה בלחמניה שבמקום מים הכניסו שיכר - בירה (או רובו בירה) אם מברכין מזונות כמי פירות או המוציא כמים?
על ידי הבל הבלים
ג' יולי 03, 2012 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ל"ו צדיקים נסתרים
תגובות: 44
צפיות: 8782

Re: ל"ו צדיקים נסתרים

שיבר כתב:
איש_ספר כתב:רחוק מאד לחדש משהו לר' יעקב עדס. כל רז לא אניס ליה כפשוטו וכמדרשו (מהכרות אישית).


לבד מספרי חסידות, בהם אינו מעיין.

עכשיו שמעתי שיחה ממנו (בלק תשס"ט - הורדתי מקול הלשון) ומצטט משמו של הבעש"ט הק'...
על ידי הבל הבלים
א' יולי 01, 2012 2:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול תורה לצורך סיום הש"ס
תגובות: 39
צפיות: 6232

Re: ביטול תורה לצורך סיום הש"ס

עי"ש בש"ך (יו"ד סי' רמ"ו סקכ"ז) שגם מי שלא סיים ראוי שיבוא להשתתף בשמחת חביריו המסיימים וכ"ש כאן שיש כ"כ הרבה מסיימים וודאי שמחה רבה ועצומה הוא לכל ישראל וע"כ ראוי לכל אחד להשתתף באיזה אופן שהוא בשמחתן של ישראל ואולי גם להתעורר עי"ז להתחיל ולסיים גם הוא מ...
על ידי הבל הבלים
ו' יוני 29, 2012 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול תורה לצורך סיום הש"ס
תגובות: 39
צפיות: 6232

Re: ביטול תורה לצורך סיום הש"ס

הרמ"א כתב בסי' רמ"ו סעיף כ"ו וזלה"ק:
כשמסיימים מסכתא מצוה לשמוח ולעשות סעודה ונקראת סעודת מצוה.
ועיי"ש בטו"ז סק"ט בשם הרש"ל: דאפילו אחרים שלא סיימו מצוה לשמוח עם זה שסיים.
וע"ע בש"ך שם סקכ"ז
על ידי הבל הבלים
ו' יוני 29, 2012 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול תורה לצורך סיום הש"ס
תגובות: 39
צפיות: 6232

Re: ביטול תורה לצורך סיום הש"ס

וידועים דברי היש"ש בפרק מרובה שרצה לברך שהשמחה במעונו בסעודת סיום אילולא שנתבלבלה שמחתן עיי"ש
(ובערוך השולחן יו"ד סי' רמ"ו בסופו ביאר זה באופן נפלא)
על ידי הבל הבלים
ה' יוני 28, 2012 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול תורה לצורך סיום הש"ס
תגובות: 39
צפיות: 6232

Re: ביטול תורה לצורך סיום הש"ס

איש יהודה כתב:
האמת שהשנה מן שמים סבבו שייצא בבין הזמנים.

לא ידעתי שבבין הזמנים לא שייך דינא דביטול תורה.
על ידי הבל הבלים
א' יוני 24, 2012 9:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: צפורה בת יתרו היא האשה הכושית?
תגובות: 33
צפיות: 5258

Re: שחשדוהו מאשת איש - בת מלך כוש

אגב ראיתי באיזה ספר מה הטעם שהוצרכו קרח ועדתו לחושדו בזה במחלוקתם דמרים אמרה על אלדד ומידד שהתחילו להתנבאות "אוי לנשותיהם של אלו" שיצטרכו לפרוש מנשותיהם כמשה שפירש, וכאן שקרח ועדתו רצו להיות נביאים כמשה 'כל העדה כולם קדושים" ויראו שמא נשותיהם יפריעו להם ויתנגדו לחלוקתם כדי שלא יפרשו ו...
על ידי הבל הבלים
א' יוני 24, 2012 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור טעם רש"י בהשהיית ו' שעות בבב"ח
תגובות: 1
צפיות: 778

Re: בירור טעם רש"י בהשהיית ו' שעות בבב"ח

עיין טו"ז יו"ד סי' פ"ט סק"א שכתב וז"ל יש בזה שני טעמים וכו' ומביא טעמו של רש"י וטעמו של הרמב"ם
ומשם לכל הנו"כ שמחלקים לדינא בין הטעמים, עי' פמ"ג (משב"ז א') גר"א (ס"ק ג') אמרי בינה ועוד
על ידי הבל הבלים
ד' יוני 13, 2012 1:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "בשר על גבי גחלים"
תגובות: 6
צפיות: 2415

ספר "בשר על גבי גחלים"

ספר "בשר על גבי גחלים" הובא בתוס' יבמות ל"ד ע"ב (התוס' הראשון)
האם יש מידע אודות ספר זה מי חיברו וכדו'
על ידי הבל הבלים
ב' יוני 04, 2012 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הזדמנות של פעם אחת בשנה!!!
תגובות: 11
צפיות: 6468

Re: הזדמנות של פעם אחת בשנה!!!

מה המחיר הכולל של "כל" הספרים כולל מוסד הרב קוק, מכון י-ם, אהבת שלום וספרי חב"ד במבצע הנוכחי
גם עליהם חל המבצע או שעלותם כרגיל
על ידי הבל הבלים
ו' יוני 01, 2012 2:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחלוקת פרשיות נשא ובמדבר
תגובות: 37
צפיות: 7969

Re: לחלוקת פרשיות נשא ובמדבר

בספר תקון יששכר שחיבר רבי יששכר סוסאן (מגדולי רבני צפת לפני ארבע מאות שנה, בתקופת הב״י והאר״י זיע״א ומובא על־ידי גדולי הפוסקים האחרונים)
כתב סדר חלוקת הפרשיות כהוג בינינו עיי"ש דף ע"ז ע"א
על ידי הבל הבלים
א' מרץ 25, 2012 9:08 pm
פורום: פסח
נושא: פסח מישט מען זיך נישט – האם יש לה מקור בהלכה
תגובות: 27
צפיות: 5789

Re: פסח מישט מען זיך נישט – האם יש לה מקור בהלכה

רב טקסט כתב:אני שואל מה המקור לזה שבאחרון של פסח מישט מען זיך אפילו עם אותן שלא מתערבים אצלם בכל השנה?

שמעתי. כדי שלא יהא חלילה קטרוג על כלל ישראל בזה שלא התערבו זב"ז, לכן מראים מיד שאין זה כי אם משום חומרת הפסח ולא מטעם אחר
על ידי הבל הבלים
ד' ינואר 25, 2012 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"א
תגובות: 107
צפיות: 26818

Re: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"

מענין לענין
שמעתי בשם הרה"ק ר' יואל מסאטמאר זי"ע ששאל דאיתא שם בגמ' שעובר במעי אמו נר דלוק על ראשו ורואה מסוף העולם ועד סופו ומלאך לומדו כל התורה ואח"כ כשיורד סוטרו וכו'
ושאל מילא את התורה שכח אבל מי כיבה את הנר הדולק על ראשו
ותי' מיניה וביה דאם אין לו תורה לא שייך שידלק הנר ויראה וכו'
על ידי הבל הבלים
ב' אוקטובר 24, 2011 12:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בעשרה דוקא, ולא יותר?!
תגובות: 4
צפיות: 1105

Re: להתפלל בעשרה דוקא, ולא יותר?!

בשם צדיקים:
להתפלל דווקא ביותר מעשרה, כי הרי כל בי עשרה שכינתא שריא, ואם יהיו מדויק 10 יחשוב כל אחד לעצמו שהוא הוא הגורם לשכינה שישרה כאן, ובזה גורם לסילוק השכינה, שכל המתגאה אין אני והוא וכו', ולכן עדיף להפלל עם י"א לכה"פ.
על ידי הבל הבלים
א' אוקטובר 16, 2011 7:01 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הנצי"ב: ריקודים בחג הסוכות - מצוה מדאורייתא
תגובות: 16
צפיות: 2813

Re: הנצי"ב: ריקודים בחג הסוכות - מצוה מדאורייתא

בפירושו הגדול על התורה 'העמק דבר' מחדש הנצי"ב חידוש גדול, והוא, שישנה מצות עשה מדאורייתא לרקוד בחג הסוכות , כאשר הנצי"ב מוצא לכך מקור ב'פשוטו של מקרא'. דברי הנצי"ב מוסבים על הפסוק "שבעת ימים תחוג לה' אלוהיך וגו'" (דברים טז,טו), וז"ל: "תחוג לה' אלוהיך": קבלת ח...
על ידי הבל הבלים
ג' אוקטובר 04, 2011 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אישים שנחסר שמם
תגובות: 32
צפיות: 4153

Re: אישים שנחסר שמם

אם כוונתך גם במלא וחסר יש זבולון = זבולן, יוסף = יהוסף, בנימין = בנימן
תעשה כמה חיפושים בדי. בי. ס. ותמצא
על ידי הבל הבלים
ב' אוקטובר 03, 2011 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגם שאול במברכים?
תגובות: 11
צפיות: 1888

Re: הגם שאול במברכים?

חכם (באשי) עדיף מנביא אך רק נבואה קטנה נזרקה בו, רק הכיוון היה נכון. עברתי שוב על דברי התבואו"ש, והוא מיירי התם לגבי הסוגיא בחולין י"ז ע"ב דילפינן בדיקת סכין מדכתיב 'ושחטתם בזה ואכלתם', ומקרא זה שאול המלך אומרו (שמואל א' ל"ד י"ד) והב"ח סימן ב' כתב דאם אינו דבודק סכינו ק...
על ידי הבל הבלים
ב' אוקטובר 03, 2011 12:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגם שאול במברכים?
תגובות: 11
צפיות: 1888

Re: הגם שאול במברכים?

רעיון יפה ותודה
אך קשה לומר שלזה נתכוון בכתבו שבימי שאול נתקנו הברכות, דשם לא ראינו רק שהיו מברכים
על ידי הבל הבלים
ב' אוקטובר 03, 2011 11:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגם שאול במברכים?
תגובות: 11
צפיות: 1888

Re: הגם שאול במברכים?

למדתי תבואות שור הלכות שחיטה סימן י"ח ס"ק א' שכתב שם וז"ל: ואפילו את"ל דבימי שאול כבר נתקנו הברכות וכו' ונפלאתי אשר שכחתי או שמא לא למדתי מקור לדבר זה שהיה סיבה בימי שאול להתקין ענין הברכות. וחיפשתי בכלי החיפוש אשר תח"י ולא מצאתי רק דק"כ זקנים ובהם כמה נביאים שתיקנו י&q...
על ידי הבל הבלים
ב' אוקטובר 03, 2011 10:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגם שאול במברכים?
תגובות: 11
צפיות: 1888

הגם שאול במברכים?

האם יש שיטה שהברכות או חלק מהברכות נתקנו בימי שאול המלך.
דברוב מקורות הגמרא מבואר שאנשי כנסת הגדולה תיקנוהו.
על ידי הבל הבלים
ו' אוגוסט 12, 2011 10:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרושי התלמוד החדשים - דיון
תגובות: 99
צפיות: 18664

Re: פרושי התלמוד החדשים - דיון

מתחיל עם החסידים לצערי ואני אומר זאת בצער רב אצל החסידים אכן כמעט ולא נמצא מרא דכוליה תלמודא – יש אומרים שהאדמו"ר מלובאביטש והשפע חיים זי"ע היו אחרונים בזה - אצל הליטאים יש ויש - וראה מה שהביא איש ספר שהחזו"א כתב להעיד כך על מרן שר התורה הגרח"ק שליט"א. באיזשהו מקום החסידים פ...
על ידי הבל הבלים
ו' אוגוסט 12, 2011 12:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפסקת הצום בעוד היום גדול
תגובות: 1
צפיות: 762

הפסקת הצום בעוד היום גדול

בספר נחל אשכול על ספר האשכול הלכות ת"ב (עמוד 200 אות א') כתב וז"ל: וזה רבות בשנים שאלני את הרב דשטאקהאלם על מנהגם שם שאוכלים בי"ז בתמוז ט' וחצי שעה אחר חצות ועוד היום גדול, ואמרו כך קיבלנו והשבתי, בשעת החורבן וכמה מאות אחריו, ברור שלא גרו ישראל בקוטב צפוני ודרומי, אלא וכו, ובכל המקומו...
על ידי הבל הבלים
ב' אוגוסט 01, 2011 9:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור: תענית לפני לימוד מס' חולין (התחילו היום בדף היומי)
תגובות: 30
צפיות: 4557

Re: מקור: תענית לפני לימוד מס' חולין (התחילו היום בדף היומי)

הרגשה אישית ונקודה למחשבה
אולי כל הרצון למצוא תלויות באיזה לימוד וכדומה, הוא מעצת היצר שלא נחזור בתשובה, כי הרי אין זה מרוע עמלינו או מיעוט מעשינו, רק מחמת איזה לימוד שלומדים ולא קשור אלינו ישיר...
על ידי הבל הבלים
ב' אוגוסט 01, 2011 9:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור: תענית לפני לימוד מס' חולין (התחילו היום בדף היומי)
תגובות: 30
צפיות: 4557

Re: מקור: תענית לפני לימוד מס' חולין (התחילו היום בדף היומי)

האם יש איזה דרך לבדוק (או מי שיש לו זכרון טוב) לפני שבע שנים במחזור הקודם של לימוד מסכת חולין האם היו מקרים מיוחדים בישראל?
על ידי הבל הבלים
ו' יולי 29, 2011 9:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך בא משה העניו מכל אדם לכלל כעס שהוא מיסוד הגאווה ?
תגובות: 8
צפיות: 1726

Re: איך בא משה העניו מכל אדם לכלל כעס שהוא מיסוד הגאווה ?

אה"נ, וזל"ק של הרחיד"א ז"ל בנחל קדומים:
ובחון לשון זהב רז"ל שאמרו לכלל כעס לכלל טעות, דלפי האמת לא היה כעס ולא טעות בעצם, אך לפי גדולתו כתיב ויקצוף וכתיב ביה ונעלם.
על ידי הבל הבלים
ב' יולי 25, 2011 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך בא משה העניו מכל אדם לכלל כעס שהוא מיסוד הגאווה ?
תגובות: 8
צפיות: 1726

Re: איך בא משה העניו מכל אדם לכלל כעס שהוא מיסוד הגאווה ?

החיד"א כתב דלכן דקדקו חז"ל הק' בלשונם ואמרו "בא לכלל כעס" ולא אמרו שכעס, והיינו שבאמת לא כעס.
על ידי הבל הבלים
א' יולי 17, 2011 2:55 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם נוהגים שלא להתרחץ בי"ז בתמוז?
תגובות: 20
צפיות: 4264

Re: האם נוהגים שלא להתרחץ בי"ז בתמוז?

ידיד נפש כתב:
תולעת ספרים07 כתב:והשיב בזה"ל כיון שיצא מפיו של הח"ח עלינו לנהוג כך.

תשובה מאד מוזרה. חשבתי שהאמת צריכה להיות נר לרגלינו.

הגר"ח ענה א חסידישע תירוץ... אבל זה האמת והנר לרגלינו, לא תסור אפילו על שמאל הוא ימין
על ידי הבל הבלים
א' יולי 17, 2011 2:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה למוצש"ק
תגובות: 5
צפיות: 1498

Re: הכנה מחול למוצש"ק

יש חידוש נפלא ממהרש"ג (אין לי עכשיו את הכוח לחפש מקורו...) בענין הכנה משבת למוצש"ק דרק דבר שהנך יכול לעשותו במוצ"ש ואתה עושהו בשבת דבר זה אסור משום מכין אבל דבר שא"א לעשותו במוצ"ש כגון לקחת לביהמ"ד התיקיה של הילדים ללמוד איתו 'אבות ובנים' במוצ"ש או להכניס דברים למק...
על ידי הבל הבלים
ד' יוני 29, 2011 3:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברכת המזון לקטנים
תגובות: 31
צפיות: 7611

Re: ברכת המזון לקטנים

י. רבינוביץ כתב: שמך נאה לדבריך..

תודה,
אבל לא ענית על יסוד הדברים, שמטרת לימוד הקטנים הוא לשם חינוך למה שיאמרו בגדלותם, מה מועיל שישנם עדות וחוגים שאומרים כך,
על ידי הבל הבלים
ד' יוני 29, 2011 9:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברכת המזון לקטנים
תגובות: 31
צפיות: 7611

Re: ברכת המזון לקטנים

איני מבין כל הדין ודברים כאן החיוב בקטנים הוא רק משום חובת חינוך ומשום כך אין שום טעם לחנכם בנוסחאות שלא יאמרו לעולם, ויהא בבחינת שבשתא כיון דעל על רק צריכים להרגילם לברך מה שיברכו לכשיגדלו, והיות ולא שייך מיד להרגילם בכל ברכה"מ, לכך מתחילים בדאורייתא ברכת הזן 'כולו', ואח"כ מוסיפין מעט מעט...
על ידי הבל הבלים
ב' יוני 27, 2011 2:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 218
צפיות: 33561

Re: כובע וחליפה בתפילה

א. שו"ע או"ח סי' א' סעי' א': כי אין ישיבת האדם כו' כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו כו' כדבורו במושב המלך וכו'. האם יעלה חלילה על הדעת שגם בזה נמדוד לפי המצב שעומדים היום לפני מלך בלא יראה ובלא מורא.... אה"נ שהב"י כתב שבכל ארצות המערב התפללו יחפים כיון שעמדו...
על ידי הבל הבלים
א' יוני 26, 2011 3:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 218
צפיות: 33561

Re: כובע וחליפה בתפילה

כמדומני!! שא"א לדון מושגי כבוד לפי המצב דהיום, דור של חוצפה ישגא, שאין שום דרגות של כבוד וכמ"ש לעיל שאפילו לפני רבו עומד בלי שום דרך ארץ וכבוד, וא"כ כשהגדירו חז"ל שצריכים לעמוד בכבוד ודימו זאת לעומד לפני המלך היינו משום שזהו הדרגא הגבוה ביותר של כבוד, וא"א להשוות מאנשים שאין...
על ידי הבל הבלים
ב' מאי 30, 2011 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מידות רעות לאחר המוות
תגובות: 10
צפיות: 1743

Re: מידות רעות לאחר המוות

הגר"א בביאורו על משלי מבאר הפסוק "קשה כשאול קנאה"
שהאדם לאחר מותו לא איכפת לו כ"כ זה שהוא מת, רק שכואב לו למה האחרים נשארו בין החיים
וזה קשה כשאול - אפילו כשכבר הולך ויורד לשאול - הקנאה שמקנא אלו שנשארו
והדברים מופלאים..
על ידי הבל הבלים
ג' מאי 03, 2011 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שיעור אורך הפאות על פי ההלכה - לקראת ל"ג בעומר
תגובות: 19
צפיות: 4476

Re: מהו שיעור אורך הפאות על פי ההלכה - לקראת ל"ג בעומר

האם יש חיוב פיאות גם באמצע הראש???
האיך עוברים כמה לאווין כאשר מסתפרים כל הראש אפס אפס ומשאירים פיאות נאים מב' הצדדים לתפארת?

האם אין יותר איסורים לאלו שמהצדדים אינם משאירים יותר מזכר לדבר, ובאמצע הראש משאירים פיאות גדולים (בלורית בלע"ז...) שהוא בחוקותיהם לכל הדיעות ואין חולק
על ידי הבל הבלים
ג' אפריל 26, 2011 11:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקיקת צורת מפתח של ארון הקודש על הלחם משנה בשבת שאחר הפסח
תגובות: 2
צפיות: 787

Re: חקיקת צורת מפתח של ארון הקודש על הלחם משנה בשבת שאחר הפס

בספר "עטרת ישועה" להרה"ק ר' יהושה מדז'יקוב זצ"ל בספרו על המועדים דף נ"ד, וז"ל: נוהגין בכל תפוצות ישראל לנקוב את החלות במפתח של בית הכנסת בשבת שאחר חג הפסח, עכלה"ק. אגב אריכות בכל העניין של ניקוב החלות במפתח בשבת שאחר הפסח, עיין בספר פרדס אליעזר (ליקוט מנהגים שיו&qu...
על ידי הבל הבלים
ה' אפריל 21, 2011 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרוכת ונציאנית עתיקה וחתימת הרוקמת
תגובות: 11
צפיות: 1477

Re: פרוכת ונציאנית עתיקה וחתימת הרוקמת

לתשומת לבכם:
הפרוכת נרקמה (כפי שהועתק) בשנת תמ"ד,
ושני המצבות הם כחלוף כמה וכמה דורות 160 שנה
1. שנת ההוא יתקע = תר"א.
2. שנת תקצ"ז
על ידי הבל הבלים
ד' אפריל 20, 2011 8:46 pm
פורום: פסח
נושא: גרעינים לבנים אסורים משום קיטניות?!
תגובות: 12
צפיות: 3273

Re: דחוף!! גרעינים לבנים אם אסורים משום קיטניות?!

עיין מקראי קודש להגרצ"פ פסח ח"ב שהאריך בזה
ומסיים שמנהגינו לא לאכול כל המינים האלו ואף שאין בהם ב' הטעמים

עבור לחיפוש מתקדם