מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 291 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מן השורה
ב' מרץ 20, 2017 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהר"י בירב חולק על הגר"ח בדין מלקות?
תגובות: 10
צפיות: 1624

Re: מהר"י בירב חולק על הגר"ח בדין מלקות?

דברי הגר"ח הם בדעת הרמב"ם בלבד

אמנם גם חידוש הסמיכה היא לפי הרמב"ם
על ידי מן השורה
ב' מרץ 20, 2017 11:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "הקריבהו נא לפחתך"
תגובות: 1
צפיות: 807

Re: "הקריבהו נא לפחתך"

תחפש על קין,
כמדומה שמבארים שמטעם זה לא השקיע קין בקרבן מהודר כמו הבל.
על ידי מן השורה
ב' מרץ 20, 2017 11:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בענין איבו אביו של רב
תגובות: 5
צפיות: 1096

Re: בענין איבו אביו של רב

אולי תרי איבו הוו.

האם לא הוזכר כאביו של רב בפסחים ד'.?
על ידי מן השורה
ב' מרץ 20, 2017 11:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מגילה ח. אין בין נדרים לנדבות
תגובות: 3
צפיות: 987

Re: מגילה ח. אין בין נדרים לנדבות

עי' ראש יוסף מגילה ח'. משמר הלוי מגילה שם (אולי סי' כ') ועי' שיעורי הגרי"ד, כאן: https://www.otzar.org/wotzar/getimgprev.aspx?158760-33-700-0-1-512 https://www.otzar.org/wotzar/getimgprev.aspx?158760-34-700-0-1-512 גם חידושי הגרי"מ פיינשטיין, הנה https://www.otzar.org/wotzar/getimg.aspx?16...
על ידי מן השורה
ו' מרץ 17, 2017 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחרי המחשב, אין היתר לכתוב תורה שבע"פ
תגובות: 7
צפיות: 1371

אחרי המחשב, אין היתר לכתוב תורה שבע"פ

יש לדון, אם כתיבה במחשב איננה כתיבה, ועפ"ז מתירים לכתוב בחוה"מ במחשב גם דברים שאסור לכתוב ביד, מה ההיתר לכתוב תורה שבע"פ בכתב, הלא כל ההיתר הוא משום עת לעשות לה', ואם יכול לכתוב במחשב [שזה איננו כתיבה], א"כ מה ההיתר לכתוב ביד?
על ידי מן השורה
ו' מרץ 17, 2017 12:55 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שאלות וספקות בעניני פורים
תגובות: 16
צפיות: 3063

Re: שאלות וספקות בעניני פורים

במדרש כתוב ששמואל היה מחתך בשרו ומאכיל לנעמיות, ואמר לו כאשר שיכלה נשים חרבך וכו',
וראיתי שזהו '...בשונאיהם כרצונם'. כמו שהם רצו לעשות בישראל. עי' גר"א.
על ידי מן השורה
ד' מרץ 15, 2017 9:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם נדרש בלימוד תורה להתאמץ בדווקא? (גם כשאפשר בלא טורח)
תגובות: 56
צפיות: 9670

Re: האם נדרש בלימוד תורה להתאמץ בדווקא? (גם כשאפשר בלא טורח)

הזכירו כאן את הקדמת הגר"ח מוואלוזי'ן לספד"צ. אבל שלא בדקדוק.
הוא לא כתב שטעם דחיית הגר"א את המגידים כי רצה בעמל, אלא כי רצה רק מה שהקב"ה יחונן אותו. ודו"ק.
[מאידך, מיעקב אבינו כו'' הוא כן קיבל, וצ"ל שזה כמו בחברי בית מדרש, ובמגידים שבאים רק להגיד, זה לא שייך]
על ידי מן השורה
ד' מרץ 15, 2017 9:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: פה לשטן
תגובות: 24
צפיות: 3647

Re: פה לשטן

שימו לב שעל המצבה הנ"ל כתוב 'איש ישר בר אוריין הישיש'.
ועוד, לפי התאריך ,י"ט תשרי, אז עשרה ימים קודם הוא בעיו"כ.

כבר אמרו שהנשמה מרגישה בדבר.
על ידי מן השורה
א' מרץ 12, 2017 2:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית
תגובות: 66
צפיות: 9396

Re: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית

אחר מחילת כבודך, ואני מכבד את דבריך. לא הבנתי מה החילוק של הפלגינן באדם אחד. אותו שכל שאומר ליצחק אבינו שיש בורא ויש לשמוע לדבריו וצריך להיות מוסר וכולי הוא אותו שכל בדיוק שאומר לו שאברהם אבינו נאמן כנביא לה'. ובקשר לגויים אני לא מבין על איזה הסתכלות אתה בונה את הדברים שלך. יש בעולם אמת ושקר. לא כל...
על ידי מן השורה
ה' מרץ 09, 2017 4:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית
תגובות: 66
צפיות: 9396

Re: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית

ע"פ שכל ודאי אפשר להאמין, זה הכי הגיוני שיש. למי אני יאמין אם לא לאאע"ה. אבל לעבור איסור תורה, לעבור על פי ה', על מושכלות אנושיות, מחויבויות של ז' מצוות, ע"פ אדם יחיד אי אפשר!, אלא רק בגלל היותו מוחזק בנבואה, והתורה עצמה אמרה להאמין לאחד כזה שהוא מוחזק בנבואה [עי' בפיהמ"ש בהקדמה...
על ידי מן השורה
ו' מרץ 03, 2017 12:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'דודינו ר' עשיו'
תגובות: 109
צפיות: 20081

Re: 'דודינו ר' עשיו'

הנה כל חז"ל כמעט שנביא על העבירות של עשיו, אפשר למצוא בהם מצוות רבות, רק מבא התורה הצרוף מגדיר אותו בלשון כנשמע עבירה גסה. אבל מה נעשה למדרש תנחומא פ' ויצא, שהיו אומרים גדולה [לאה] לגדול [עשיו] והיתה לאה יוצאת לפרשת דרכים ושואלת מה מעשהו של עשיו, והיו אומרים לה שיושב בפ' דרכים ומלסטם את הבריות ...
על ידי מן השורה
ה' מרץ 02, 2017 11:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משכן הינו תוצר של תיקון חטא העגל
תגובות: 13
צפיות: 2644

Re: משכן הינו תוצר של תיקון חטא העגל

עי' גם בספורנו בפ' בחוקותי, אולי בפס' והתהלכתי בתוככם.
כמדו' גם יש ספורנו שלישי בזה.
על ידי מן השורה
ה' מרץ 02, 2017 2:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית
תגובות: 66
צפיות: 9396

Re: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית

הרמב"ם מדבר על אדם שאינו ידוע לנו שהוא אמיתי ושואל מדוע נאמין למופת הלא יתכן שמשקר והמופת מקרה. אבל יצחק הכיר את אביו וידע שהוא שפוי בדעתו ואמיתי. אז מה השאלה? הרמב"ם כותב את זה גם על פסיקת הדין ע"פ שתי עדים. גם על זה תגיד שהרמב"ם מדבר רק היכן שאין אנו יודעים אם הם שפויים? ואם י...
על ידי מן השורה
ה' מרץ 02, 2017 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשת יפת תואר
תגובות: 17
צפיות: 2648

Re: אשת יפת תואר

וכן אם לא היה הדין דאפילו אינה נאה אומרים כלה נאה וחסודה, כתובות י"ז., אז היה ההכרח לקבוע הלכות כנ"ל היכן אפשר לומר כלה נאה וכו'. מסתמא, סעיף א' הוא, כל כלה שיש לה מומין הפוסלים בכהנים, הרי היא אינה נאה, כדשנינו דפוסלים בנשים, בכתובות סוף המדיר. חקירה ראשונה, האם צריך נאה בפועל, ומה התנאים...
על ידי מן השורה
ה' מרץ 02, 2017 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית
תגובות: 66
צפיות: 9396

Re: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית

הרמב"ם מדבר על אדם שאינו ידוע לנו שהוא אמיתי ושואל מדוע נאמין למופת הלא יתכן שמשקר והמופת מקרה. אבל יצחק הכיר את אביו וידע שהוא שפוי בדעתו ואמיתי. אז מה השאלה? הרמב"ם כותב את זה גם על פסיקת הדין ע"פ שתי עדים. גם על זה תגיד שהרמב"ם מדבר רק היכן שאין אנו יודעים אם הם שפויים? ואם י...
על ידי מן השורה
ה' מרץ 02, 2017 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית
תגובות: 66
צפיות: 9396

Re: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית

לשיטת הרמב"ם אין להאמין לנביא על בסיס אות ומופת מאחר ויתכן ומדובר באשליה או במקרה, ורק מחמת ציווי ה' במעמד הר סיני אז חזו כולם בהתגלות אלוקית להאמין לכל נביא שיעשה אות ומופת יש להאמין (כ'הנהגה' ולא כ'בירור'). והוראה זו מהווה כעין הבטחה שהשי''ת לא יעזוב את עמו בידי נביאי השקר ולא יצליח אותותיהם...
על ידי מן השורה
ד' מרץ 01, 2017 8:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 235
צפיות: 50700

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

לעומקו של דבר כתב:
אני בחלומי זכור משהו שבצעירות ילדיו הוא עבר לבני ברק. וכך אמר לו הגרמ"ש שפירא ששמע מהחזו"א. וכך עשה גם הגרמ"ש. צריך לבדוק.


בארבעים וחמש השנים האחרונות היה גר תמיד ברמה"ש [ואת ילדיו היה שולח לת"ת בב"ב], א"כ כנראה שגם קודם..
או יבוא בעל החלום ויביא עדות.
על ידי מן השורה
ד' מרץ 01, 2017 8:51 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 235
צפיות: 50700

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

[ישנם מתלמידי החזו"א שאומרים להתפלל על קברו של הגר"מ פרוגרמנסקי זצ"ל, כנראה בהשראה מזה שהחזו"א מאד העריך אותו [ומירר בבכי בהלוויתו - כך מסופר]. - אמנם קברי צדיקים אין זה כמו שאר הדברים שהיה עורך הגר"י] אולם הנה החזו"א בעצמו היה שולח אל הסנדלר, כידוע. א"כ מה יותר פש...
על ידי מן השורה
ד' מרץ 01, 2017 12:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית
תגובות: 66
צפיות: 9396

Re: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית

אפרופו מסר משמים: מה הייתם עושים ליהודי בימינו, ששמע רוח נבואה וקול אלוקי המדבר אליו באמצע הלילה, ומורה לו לשחוט את בנו יחידו אשר אהב? לא הייתם שולחים אותו ישירות לבית משוגעים ומחלקה סגורה? (נא לא להתלהם בבקשה... כיתבו תשובות ענייניות) קדימה, 1. החת"ס כותב בתשובה שא"א לקבל צוואת אאע"...
על ידי מן השורה
ד' מרץ 01, 2017 12:34 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 235
צפיות: 50700

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

רבות ידובר אודות הקשר האמיץ וחזק בין האחים שהיו כרוכים בעבותות אהבה כל הימים. לא לפלא הוא הדבר לאור נסיבות לימודם והקורות אותם בימי בחורותם. הלימוד המשותף באותם המקומות, בבית אצל האב הדגול, בלומזא, ובעיקר ביסודה של פוניבז'. היתמות הקודרת מן האם ואח"כ מן האב, ועוד. הגר"י מכנה את הגרי"...
על ידי מן השורה
ד' מרץ 01, 2017 12:29 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 235
צפיות: 50700

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

פעם הגיע אליו אב עם בתו להתייעץ אודות שידוך מסויים שנפגשה עמו פעמיים, במהלך הדברים כשנודע לו שהמוצע למד באחת הישיבות ה'פתוחות' יותר ,הפטיר 'אה מ..., נו, שם עושים 14 פגישות'. וכך הוי, שנפגשו 14 פגישות, ואז נפרדה החבילה..

אגב, מה שרשמתי באשכול זה, הוא מבעל המעשה בעצמו, ועכ"פ מכלי שני.
על ידי מן השורה
ג' פברואר 28, 2017 9:10 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 235
צפיות: 50700

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

אפשר כתב:הדיבורים שלך הם ממש נופת צופים וכל טעם, געוואלדיג.


ממש כך,

פשוט חבל עליך,
מה אתה עושה כאן..
על ידי מן השורה
ב' פברואר 27, 2017 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית
תגובות: 66
צפיות: 9396

Re: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית

הח"ח ראה עיכובים בזמן כתיבת המ"ב, גם בנו נפטר לו על פניו, את הכל הוא ייחס לסט"א, ודפק על השולחן, לא יעזור לך כלום! [דוגמאות מדרכי אבי(?)]. החזו"א אמר פעם שאם הוא מנסה משהו ולא מצליח ג' פעמים, כנראה משמים לא רוצים שיעשה את זה. [הגר"א התעסק ביצירת גולם לפני גיל י"ג וראה ד...
על ידי מן השורה
ב' פברואר 27, 2017 9:22 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל שטראשון - הרש"ש
תגובות: 96
צפיות: 20185

Re: האשל הגדול ר' שמואל שטארשון מווילנא ותורתו

הגרמ"י ליפקוביץ סיפר פעם שבזמן הדפסת ש"ס וילנא ביקשו המדפיסים חידו"ת מהרש"ש ומעוד גאון א' בוילנא, קראו לו ר' מרדכי [אינני זוכר את שם המשפחה], ושניהם מסרו את כתבי ידם, והמדפיסים אמרו להם שזה מדי ארוך. הרש"ש הלך ועשה קיצור מכל החיד"ת, והשני החליט שכבר יוציא ספר בעצמו.. וה...
על ידי מן השורה
ב' פברואר 27, 2017 9:12 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 235
צפיות: 50700

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

רבי יעקב זצ"ל היה לוקח ע"ע צרות של אחרים. לפני כשלושים שנה [אינני זוכר באיזה שנה בדיוק] היה רעיון להקמת טמפל רפורמי ברמה"ש שהחל לקרום עור וגידים, ר' יעקב דאג מזה, ואסף כמה אברכים ונסעו לקברי צדיקים בצפון. הנסיעה היתה מרוממת, בצאתם מקבר הרשב"י אמר ר' יעקב, 'התפילות התקבלו'. ואח&qu...
על ידי מן השורה
ב' פברואר 27, 2017 8:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 235
צפיות: 50700

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

הסגנון וההווי ה"בעלבית'י" הטביע את חותמו גם על החלק ההלכתי, כאשר נדרש לדבר על דין שימור במצה, היה מבאר לפרטי פרטים את אופן ההתהוות של הבצק, והשלבים השונים בהפיכת החיטים למצה. כל כך ניחוחה ופשטנית היתה האוירה, עד שאירע שאחד השומעים שעסק למחייתו בטחינת קמח השתתף בתיאורים בצורה מוגזמת והתערב...
על ידי מן השורה
ב' פברואר 27, 2017 9:07 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 235
צפיות: 50700

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

אכן יבדלחט"א הגרי"ג מבוגר מאחיו הגר"י זצ"ל כמדומני בשנה אחת כשאביהם הגרצ"י זצ"ל נפטר - בשנת תש"י - היה הגרי"ג ר"מ בישיבת פוניבז' והוא לא הסכים לקבל את הרבנות ולכן פנו להגר"י זצ"ל הגרי"ג התחיל לומר שיעורים בתשט"ו, ובאמת מן הדין הגיע לו...
על ידי מן השורה
ב' פברואר 27, 2017 9:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 235
צפיות: 50700

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

כל מי ששהה במחיצתו, היה מוקסם מאישיותו הנעלה, טוהר מידותיו וכו'. תלמידיו מכל התקופות, רמת השרון, רוז'ין ועוד. אהבו וחיבבו אותו מאד. ועדין אין כמעט אח ורע לשינוי שחל במעמדו. לפתע הוא התפרסם כפועל ישועות בבחינת"באבא אשכנזי", כתובת לברכות ועצות וכו' וכו'. איך זה קרה? מה השאלה, ראו האנשים כי ...
על ידי מן השורה
ב' פברואר 27, 2017 8:37 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 235
צפיות: 50700

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

כל מי ששהה במחיצתו, היה מוקסם מאישיותו הנעלה, טוהר מידותיו וכו'. תלמידיו מכל התקופות, רמת השרון, רוז'ין ועוד. אהבו וחיבבו אותו מאד. ועדין אין כמעט אח ורע לשינוי שחל במעמדו. לפתע הוא התפרסם כפועל ישועות בבחינת"באבא אשכנזי", כתובת לברכות ועצות וכו' וכו'. איך זה קרה? מה השאלה, ראו האנשים כי ...
על ידי מן השורה
א' פברואר 19, 2017 3:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אישתמיטתיה התוס' מרעק"א < בקיאות בש"ס ומפרשים >
תגובות: 49
צפיות: 8644

Re: אישתמיטתיה התוס' מרעק"א < בקיאות בש"ס ומפרשים >

אנא כר' יהודה החוגר צדעיו מפיסחא עד מעצרתא מיין דד' כוסות, והבו דלא לוסיף עלה אכן איהו פניו צהובות משיכרת התורה כמלוי בריבית ואוכלי חזיר בנדרים מ"ט: ולכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי ולעולם לא אמר אדם בירושלים דהמסכתא צרה מהתכנס וגם להעני יבואו מלאכים להעלות את אבנו הטובה לעזרה וגבאי שנתמנה מאליו...
על ידי מן השורה
ש' פברואר 18, 2017 8:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אישתמיטתיה התוס' מרעק"א < בקיאות בש"ס ומפרשים >
תגובות: 49
צפיות: 8644

Re: אישתמיטתיה התוס' מרעק"א < בקיאות בש"ס ומפרשים >

אבן עונה ל טובה או טובה עונה ל אבן ? [והאם חיסרון הרווח בין אבן לטובה אומר שהוא שם אחד, או הנו"ן הסופית מחלקת בין המילים?. או שמא ס"ל כמ"ד מגילה ג'. דמעיקרא לא ידעי איזו באמצעיתה ואיזו בסוף תיבה?] :):):) ועי' עבודה זרה ח' ע"ב אנך ואבן טובה מי עדיף. גם היה ינוקא דדריש בחשמל ומת ב...
על ידי מן השורה
ה' פברואר 16, 2017 9:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נדרים כט. - קדושת הגוף פקעה בכדי
תגובות: 12
צפיות: 1807

Re: נדרים כט. - קדושת הגוף פקעה בכדי

מחווסר ראיות [שיחול איסור חב"ע לאחר זמן, ועל דבר שהיה קודש בשעת שחיטה], אין טעם לזוז מהמושכל הראשון, של"ש בכה"ג איסור זה. החזו"א הנ"ל נמצא בנגעים סי' יא סק"ה, שחל בקרבן קדושה גם ללא ההקדש, ע"י ההקרבה בפועל, ויסודו מד' תוס' חולין ק"מ., ע"ש. לפ"ז יש לד...
על ידי מן השורה
ד' פברואר 15, 2017 11:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדרים כט. - קדושת הגוף פקעה בכדי
תגובות: 12
צפיות: 1807

Re: נדרים כט. - קדושת הגוף פקעה בכדי

אבל תסביר לי איזה שאלה יש כאן,
איך שייך שדבר שהיה קדוש ונשחט כדינו בעזרה, ייאסר משום חולין שנחטו בעזרה אם אח"כ הוא נעשה חולין ?
הלא יסוד איסור חולין בעזרה הוא ששלך בשלי אי אתה זובח (קידושין נ"ז:, רמב"ם שחיטה פ"ב ה"ב), וכי שחיטת בהמה זו נחשבת שלך בשלי?
על ידי מן השורה
ד' פברואר 15, 2017 9:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נדרים כט. - קדושת הגוף פקעה בכדי
תגובות: 12
צפיות: 1807

Re: נדרים כט. - קדושת הגוף פקעה בכדי

א] למעשה הוא אוכל עכשיו חולין והיכן נשחט החולין הזה ? בעזרה ב] אחר זריקה לא שייך שאלה כדאיתא כריתות יג: תוד"ה ארבע. אישתמיט ממני ד' התוס', וייש"כ. [אבל לסברתי עפ"ד החזו"א, כבר משעת שחיטה ל"ש שאלה, ולכאו' נסתרת מד' התוס' דמשמע דבעי זריקה ג"כ - ויל"ע למה כתבו התוס' ...
על ידי מן השורה
ג' פברואר 14, 2017 2:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדרים כט. - קדושת הגוף פקעה בכדי
תגובות: 12
צפיות: 1807

Re: נדרים כט. - קדושת הגוף פקעה בכדי

הלא הפקיעה היא רק מכאן ולהבא, א"כ ודאי אי"ז חולין בעזרה. אמנם באמת יל"ד שלא פוקע הקדושה אחר שהקריבה, דהרי ע"י ההקרבה איכא סיבה לקדושה גם מלבד נדרו, דהא גם אם לא הקדישו מ"מ איכא קדושה ממילא כעין הדין דסכין מושכתן למה שהן, עי' חזו"א סוף נגעים, וא"כ על זה אין הגבלה של...
על ידי מן השורה
ב' פברואר 13, 2017 11:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בשר מספר 17
תגובות: 6
צפיות: 2076

Re: בשר מספר 17

בנודע למכירה של הרב לוין,
ידוע לי שהתקשרו כבר לברר אצל הגר"מ גרוס, ואין זה שייך להחלק האסור.
על ידי מן השורה
א' פברואר 12, 2017 1:46 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דרור יקרא, במדבר הר או ארז
תגובות: 9
צפיות: 1845

Re: דרור יקרא, במדבר הר או ארז

חושבני , שהפסוק קשה, שלכאו' חסר וי"ו במילה שיטה, שהי' צ"ל 'ארז ו שיטה', ואולי פשוטו של מקרא ה'ארז' הוא המין, והשיטה וכו' הם מינים של ארזים. [ואע"פ שחז"ל בר"ה כ"ב. ובב"ב פ"א: פירשוהו שזה מין בפנ"ע, ע"ש שמנו עשרה מיני ארזים עי"ז, מ"מ אולי י&q...
על ידי מן השורה
א' פברואר 12, 2017 1:45 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דרור יקרא, במדבר הר או ארז
תגובות: 9
צפיות: 1845

דרור יקרא, במדבר הר או ארז

'אלקים תן במדבר הר הדס שיטה ברוש תדהר', הנה מעצמו הוא מוכיח שמיוסד על הפסוק 'אתן במדבר ארז שיטה והדס ועץ שמן יחדיו' [ישעי' מ"א]. אמנם לכאו' ה'הר' כאן לא שייך, וגם חסר ה'ארז' (וה'עץ שמן'). [וידעתי גם מה אמר הגרי"ז על ה'הר', ואכ"מ]. ולכאו' יש כאן טעות, וצריך לומר במקום 'הר' 'ארז', דהיינ...
על ידי מן השורה
א' פברואר 12, 2017 1:32 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הטעמים בברכת ההפטרה
תגובות: 49
צפיות: 8496

Re: הטעמים בברכת ההפטרה

יש לציין דלארק בברכת ההפטרה נהגו בטעמים, אלא גם בברכות שלפני קריאת רוב המגילות אומרים בניגון של טעמי המגילה.
ובזה, לא יועיל הנך טעמים שהוזכרו לעיל.
אמנם לא ידוע ממתי המקור למנהג של טעמים בברכות המגילה.
על ידי מן השורה
ד' פברואר 08, 2017 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 115
צפיות: 25226

Re: 'כל' על פחות מג'

שמואל דוד כתב:בבקשה לשלוח מש"כ שם

הנה הפרדס יוסף
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=37692&st=&pgnum=185

והנה המשמר הלוי
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=47753&st=&pgnum=354

והרבה נחת בעה"י

עבור לחיפוש מתקדם