מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1019 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
א' ינואר 26, 2020 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לרמב"ם קונין בכליו של קונה או של מקנה?
תגובות: 6
צפיות: 122

Re: לרמב"ם קונין בכליו של קונה או של מקנה?

סי' ר' הוא ענין קנין חצר. וגם שם יש נידון אם יכול לקנות גם בכלי מוכר. עי"ש
על ידי הוה אמינא
א' ינואר 26, 2020 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לרמב"ם קונין בכליו של קונה או של מקנה?
תגובות: 6
צפיות: 122

Re: לרמב"ם קונין בכליו של קונה או של מקנה?

מכותרת האשכול משמע ברור שכוונתו לקנין חליפין. שאין ספק שכלי של קונה מועיל למה שמונח בתוכו מדין קנין חצר, ורק על כלי מוכר יש נידון האם אומרים שמשאיל לקונה ואכמ"ל. ואם בעל האשכול מסתפק האם קונה כלי של קונה, או כלי של מקנה [ולא של קונה], משמע שכוונתו לקנין סודר [חליפין]. וכ"מ המ"מ שהביא ...
על ידי הוה אמינא
ב' ינואר 20, 2020 12:02 am
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 110
צפיות: 4115

Re: יענקלה הכונס- היה?

אם יהיה לו כסף לזמרים וכלייזמרים עדיף שיתן אותם לאברכים שיהיה להם בבית יותר בגדי חורף לכולם או עוגות לשב"ק
על ידי הוה אמינא
א' ינואר 19, 2020 3:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 110
צפיות: 4115

Re: יענקלה הכונס- היה?

יש מפרשים "בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת", שרבינו הקדוש בכה ברחמנות : מסכן אדם שכל העולם שלו נקנה רק בשעה אחת. ואונס כמאן דעביד לא קאמרינן. האמת היא רבוגנית. נכון ע"ה עם תירוץ וע"ה בלי תירוץ הוא ע"ה, אבל מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל. ומי שמוציא בשפתיו אע"...
על ידי הוה אמינא
ו' ינואר 17, 2020 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?
תגובות: 19
צפיות: 393

Re: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?

אם ניקח את זה באופן קיצוני - אנו עלולים להגיע למסקנא שהקונה חמור בכליו - אפילו בעודן עליו אינו קונה במשיכה, כמבואר ברמב"ם הלכות מכירה פ"ג הי"ג: המקנה בהמה וכלים שעל גבה כאחד אע''פ שמשך הבהמה וקנאה לא קנה הכלים שעליה עד שיגביה או ימשוך הכלים עצמן אם אין דרכן להגביהן. שהבהמה כחצר המתהל...
על ידי הוה אמינא
ד' ינואר 15, 2020 11:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק
תגובות: 13
צפיות: 713

Re: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק

הרב ה"א, מכתב ר' אלחנן וסרמן - תרצ"ד. הראי"ה קוק מעולם לא תמך בקרן היסוד (בניגוד, לדוגמה, למחותנו של רא"ו). בשנת תרצ"ד הייתה דעת הח"ח ידועה. בתור התחלה, יעיין נא כת"ר במאמרו של הר"א הנקין ובספר הנ"ל וירווה ברכה. מי מראשי הרבנות הראשית לא"י כן תמך בק...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 14, 2020 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?
תגובות: 19
צפיות: 393

Re: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?

אבל את רוב המטלטלין שבערימה כן שינה את מקומם, וסוכם שקונה סאה שלמה, למה לא מועילה משיכת הרוב לקנות גם את המיעוט שסוכם שהוא חלק מהמקח?
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 14, 2020 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק
תגובות: 13
צפיות: 713

Re: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק

מכתב הח"ח שכאן הוא תרפ"ג. ומאיזה שנה מכתב הגרא"ו? באיזו שנה התחיל הגראי"ק לתמוך בקרן היסוד? אם אח"כ - אין מכאן שום ראיה לפלוגתא בדיעות הח"ח והגרא"ו. וכן מה שהובא לעיל בשם חתנו של הח"כ מוכיח דעת הח"ח הידועה לחתנו לא היתה נחלת ידיעתם של כלל הציבור, וממילא א...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 14, 2020 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?
תגובות: 19
צפיות: 393

Re: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?

בסוגי' בב"ב ונפסקה להלכה מבואר שצריך למשוך הכל [במתכלי דתומי והמסתעף]
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 14, 2020 7:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק
תגובות: 13
צפיות: 713

Re: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק

מהעבר כתב: בקטלוג גנזים החדש יש מכתב של ר' אלחנן חריף ביותר נגד הרבנות ומדבר על הרב קוק בלשונות חריפים . החפץ חיים מצד שני התייחס להרב קוק בכבוד מה הפשר שר' אלחנן חלק על דעתו של החפץ חיים בכזה חריפות ??? https://genazym.bidspirit.com/?lang=he# ... 587~129123 דעתו של הגרא"ו מפורסמת ומתועדת. אבל ...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 07, 2020 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1047

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

ועל זה בא הציטוט מהקטע שמצאתי היום.
מוזר לי להתפלמס עם מי שטוען שיודע דעת קונו בשכלו האנושי, ואני השארתי את הזכות להביע את הדברים לכותב הקטע הנ"ל.
למעשה אין נפק"מ אם החשמל אסור מסברא חדשה או ישנה [ע"פ ל"ט מלאכות]. הוא אסור וברור שזה רצון ה'.
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 07, 2020 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1047

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

אנו מוציאים הלכות לא רק מן הגדרים ההלכתיים, אלא גם לפי שיקולים אחרים, כגון דרכי נועם. אמנם זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. אבל אעיקרא דדינא פירכא, דכמו שאתה מודה שהסברא יכולה להכריע בחוקים שכליים, למה שהסברא לא יכולה להכריע בחוקים אלוקיים. זאת אומרת, שלמה לא נגיד שהחוק האלוקי רוצה משהו מסוים, ועלי לע...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 07, 2020 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1047

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

אנו מוציאים הלכות לא רק מן הגדרים ההלכתיים, אלא גם לפי שיקולים אחרים, כגון דרכי נועם. אמנם זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. אבל אעיקרא דדינא פירכא, דכמו שאתה מודה שהסברא יכולה להכריע בחוקים שכליים, למה שהסברא לא יכולה להכריע בחוקים אלוקיים. זאת אומרת, שלמה לא נגיד שהחוק האלוקי רוצה משהו מסוים, ועלי לע...
על ידי הוה אמינא
ב' ינואר 06, 2020 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1047

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

מה הקשר בין "חוב מוסרי" המובן לכל בר דעת שהוא כמו ציווי הקב"ה, לבין הגדרות ל"ט מלאכות ומנוחה שהם דינים עם גדרים מדאורייתא ומדרבנן, ולולא התורה ורבנן אף אחד לא היה יכול להגיע לזה בכח דעתו האנושית? חשמל בשבת קשור לחלק ההלכה ולא לחלק הסברא האנושית שכל אחד מבין כך מצד האנושיות והמוסר...
על ידי הוה אמינא
א' ינואר 05, 2020 8:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת יהדות של תורמת ביצית
תגובות: 15
צפיות: 602

Re: קביעת יהדות של תורמת ביצית

יש אסמכתא להקל בגיור מספק בקבלת מצוות? וגם אם כן [לא שידוע לי] האם זה ישאר זכות לקטינים שיחול שלא בפניהם ע"י בי"ד? גירות של קטנים חלה כי זכות היא להם. וכאשר משערים שכשיגדלו לא יקיימו מצוות, יש לדון האם זו זכות או חובה, וזו אחת מנקודות המחלוקת הגדולות בגיור קטינים. והציע הרב עזרא ביק (אסיא...
על ידי הוה אמינא
ש' ינואר 04, 2020 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכירו נא - הלנו הוא או...? (כת"י ס' חמדת ימים, או ספק שבתאי?)
תגובות: 10
צפיות: 820

Re: הכירו נא - הלנו הוא או...? (כת"י ס' חמדת ימים, או ספק שבתאי?)

אם זה ראיה ברורה - זה גם נגד החמ"י. גם שם מוזכר נראתה הקשת.
ומי שיענה מה שיענה על החמ"י יכול לענות גם על הכ"י הזה.
על ידי הוה אמינא
ש' ינואר 04, 2020 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון לאבלים כשאין האבל אוכל
תגובות: 7
צפיות: 192

Re: ברכת המזון לאבלים כשאין האבל אוכל

האבלים כיום נוהגים לברך את הנוסח ברכה רביעית כמש"ש?
לא פגשתי את זה.
ומדוע נעדר מספרי הליקוטים המצויים?
ולמה אין נוסח בסידורים או בברכונים? זה למעשה יום יום לא פחות ממזמור שנוהגים לומר בבית האבל בסוף התפילה?
על ידי הוה אמינא
ה' ינואר 02, 2020 3:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת יהדות של תורמת ביצית
תגובות: 15
צפיות: 602

Re: קביעת יהדות של תורמת ביצית

יש אסמכתא להקל בגיור מספק בקבלת מצוות?
וגם אם כן [לא שידוע לי] האם זה ישאר זכות לקטינים שיחול שלא בפניהם ע"י בי"ד?
על ידי הוה אמינא
ד' ינואר 01, 2020 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוד הורים או זריזין מקדימין?
תגובות: 26
צפיות: 956

Re: כיבוד הורים או זריזין מקדימין?

פשיטא כמ"ש הרב טברייני. כי זריזין מקדימין עם כל מעלתו ואפי' חיובו, ושאין לדחות ברית משום טעם וסיבה, אינו אלא פרט מסוים של מעלה במצווה. אבל כיבוד הורים זה עצמו מצוה דאורייתא. מה גובר על מה? ומה שנקטו כאן לעיל כמה כותבים שזה "בין אדם לחברו" או "דרכי שלום" - תמיהני איך אפשר לקר...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 29, 2019 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 432
צפיות: 52355

Re: כיפה בב"ד

נותנים בכבוד ובלי כפיה ותמיד הלה חובש.
יש לו גם רצון לא להתעמת הרי רוצה להצליח בדינו ולעשות רושם טוב.
אם בא מישהו לעומתי ויתנגד נגד ההגיון אין מה לעשות, וכי אם ההלכה שצריך לכפותו זה אפשרי???
על ידי הוה אמינא
ו' דצמבר 27, 2019 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: שטר מכירה לשבת
תגובות: 8
צפיות: 237

Re: שטר מכירה לשבת

א. מסתמא השטר הוא רק שטר ראיה, חוזה ותנאיו, כי שטר קנין הוא חייב להיות של מקנה שבא מידו ליד קונה, ואה"נ לא שייך שטר הדדי. והקנין נעשה בכסף או בקנין אחר. השאלה המעניינת איזה קנין קונה ישראל מגוי ואיזה קונה גוי מישראל, והכא זה גם בקרקע [בנכסים] וגם במטלטלין. ב. קנין עבור גוי לא חייב להיות ע"...
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 26, 2019 9:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 637
צפיות: 75851

Re: מסורת הגננות

גם זו לטובה כתב:בספר שלום לך אורחת מאת רבקה אליצור, מסופר שהפך שמן שממנו הדליקו נרות בחנוכה לא מצאו בבית המקדש, אלא ילד קטן הביא עמו בקבוק שמן בכיס, האם ידוע מי המציא את הסיפור הנ"ל?

אתה בעצמך כתבת את השם
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 25, 2019 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעלות על אש?
תגובות: 15
צפיות: 402

Re: האם יש בעלות על אש?

להלכה אשו משום ממונו ובסוגיא משמע שזה כמו שורו וכדו'. ואם זה היה רק חיוב מדין זה אע"פ שאינו ממונו ממש, למה חידוש זה לא מוזכר להדיא בגמ' כמו בור שאינו שלו ועשאן הכתוב "כאילו" הוא שלו?
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 24, 2019 10:23 pm
פורום: חנוכה
נושא: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק
תגובות: 19
צפיות: 883

Re: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק

בעלון אזמרה לשמך(פסקי הלכות מהגר''ע פריד מב"ב)כתב להמתין לה אפי' כל הלילה,כיון שתפסיד את הברכות ויש שיטות שיש חובת ברכת הרואה באופן זה. (עי' מ''ב תרע"ו סק"ו) כלומר שיש ענין להמתין ולא מצד שלום בית כלל אלא מהל' חנוכה? והאינו סובר שיוצאת יד"ח בהדלקתו [וממילא גם בברכתו] של בעלה גם ...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 23, 2019 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה ביום אידם
תגובות: 13
צפיות: 326

Re: ברכה ביום אידם

לא ישמע
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 22, 2019 7:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 252
צפיות: 53399

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

10.29.jpg
המשגיח בירחי כלה תשכט
10.29.jpg (971.01 KiB) נצפה 226 פעמים
10.30.jpg
המשגיח בירחי כלה
10.30.jpg (854.43 KiB) נצפה 226 פעמים
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 19, 2019 3:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע רחל שמרה את התרפים?
תגובות: 34
צפיות: 1559

Re: לי יותר קשה.

מוטוש כתב:מדוע יעקב הגיב בצורה כל כך קיצונית?!
עם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה!
הוא לא יכל להגיב בצורה אחרת?!נלע"ד בפשטות, שהיה בטוח שלא נגנב ע"י אף אחד מהם, ובקללה כזו הוכיח את בטחונו ורצה שלבן יאמין לו.
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 01, 2019 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'אדעתא דהכי' בדבר שאינו ידוע רק לעוסקים בתחום
תגובות: 10
צפיות: 440

Re: 'אדעתא דהכי' בדבר שאינו ידוע רק לעוסקים בתחום

זה מקובל מאוד אצל שדכנים. וכן בעושי בתים ופרשיות. הם רגילים לקבל בשקלים לפי המחיר שננקב בדולרים אי פעם כשהיו יותר עוברים לסוחר. [דהיינו לפי 4 שקל דולר] כששמעתי לראשונה היה לי נראה משונה מאוד כמו כל אלו שמעלי. בסוף התרגלתי. ואני מכיר אישית שידוך ששילמו בירוק סכום מוגדר ולא בשקלים לפי 4. ולשדכן שלא הי...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 01, 2019 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ
תגובות: 9
צפיות: 326

Re: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ

עי' ברמ"א או"ח סימן קנ"ו ובנו"כ.
ובחו"מ סימן קע"ו סעיף נ"א, ובסמ"ע שם.
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 01, 2019 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ
תגובות: 9
צפיות: 326

Re: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ

לפני עוור בבן נח זה מחלוקת פוסקים ידועה
(אם לעשות עסק עם גוי שיגרום לו להשבע בע"ז שלו)
על ידי הוה אמינא
ו' נובמבר 29, 2019 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: טענינן קים לי?
תגובות: 8
צפיות: 274

Re: טענינן קים לי?

זכורני שיש ע"ז נתיבות מפורש, ב"כללים" שלו.
או כללי מיגו או כללי קי"ל.
על ידי הוה אמינא
ו' נובמבר 22, 2019 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 370

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

חמץ בער"פ בלאו?
לכאו' הלאו הוא רק מהלילה. וביום יש רק עשה דאך ביום הראשון תשביתו. ואין עשה דוחה עשה.

וגם אם יש לאו, אין עשה דוחה ל"ת ועשה.
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 21, 2019 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגננות החליפו ימים ובסוף ביום שהיתה צריכה לעבוד היה חופש מי צריך לעבוד
תגובות: 6
צפיות: 344

Re: הגננות החליפו ימים ובסוף ביום שהיתה צריכה לעבוד היה חופש מי צריך לעבוד

זה מגן אברהם מפורש לכאו' בהלכות קדישים ע"פ תשובת הרשב"א, לגבי שותפים שחילקו בזמנים ואחד לא היה בזמנו ומשנהו מילא מקומו, האם השני משלים בחזרה לראשון תמורת היום שהראשון נעדר.
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 21, 2019 10:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת יהדות של תורמת ביצית
תגובות: 15
צפיות: 602

Re: קביעת יהדות של תורמת ביצית

לדעת מרן הגרי"ש אלישיב, עדיף לקבל [הוא דיבר על אימוץ, ולענ"ד ה"ה וכ"ש תרומת ביצית, אם בכלל] מגויה, ולגייר.
מאשר לקבל מיהודיה ולהסתבך עם שתוקי שא"א לברר מי האבא.
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 19, 2019 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה בבניין משותף
תגובות: 17
צפיות: 2236

Re: מזוזה בבניין משותף

מזעזע. בתקווה שזה לא ממזוזה שהיתה כבר קבועה.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 18, 2019 8:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: חנוכת ישיבת סלבודקא בשנת תש''ז
תגובות: 6
צפיות: 418

Re: חנוכת ישיבת סלבודקא בשנת תש''ז

רבי ראובן כ"ץ ראב"ד פתח תקוה והמחוז. רבי יצחק קרשטנקורן ראש עירית בני ברק. רבי אייזיק שר ראש הישיבה נואם. השמאלי הוא הרבי מסדיגורא.
על ידי הוה אמינא
ש' נובמבר 09, 2019 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פגם בספר שמשפיע על הלקוחות
תגובות: 4
צפיות: 279

Re: פגם בספר שמשפיע על הלקוחות

הקונה זרעים להדיא לצורך זריעה והיו מתולעים ולא צמחו, לזכרוני המוכר פטור מההפסד וחייב רק להחזיר את דמי הזרעים. ה"נ הכא.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 04, 2019 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "ולערב אל תנח ידך" - גם אם הילדים לא יחונכו כראוי?
תגובות: 101
צפיות: 3926

Re: "ולערב אל תנח ידך" - גם אם הילדים לא יחונכו כראוי?

הח"ח בדורו כבר היה רגיל לענות לחשוןכי בנים שבקשו ברכה לזש"ק, "בשביל מה ילדים? וכי הם בטוחים שילכו בדרך התורה?" (בספר של בנו, ועוד). וכמובן שיש לחלק בין מי שבדרך הטבע יכול להביא ילדים שעליו לא אמר את פסוקו. אבל הצד הזה קיים. ובספריו הרבה לציין את מצב הדור שהבנים לא הולכים בדרך האב...
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 30, 2019 5:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 173
צפיות: 14941

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל

למיטב זכרוני הסיפור היה בישיבת רבנים לביקורת על תי"ל, והיו כמה ישיבות ובאחת מהן נכנס עסקן וצעק כמתואר, בגלל שהוא זה שנחשד באי סדרים כספיים שם. בראשות האסיפה ישב הנתיבו"ש. ואחרי שהנ"ל צעק וביזה, ציפו הרבנים להמשיך את הישיבה עם הדיונים שעל סדר היום. אבל הנתיבו"ש הודיע "סיימנו ...
על ידי הוה אמינא
ש' אוקטובר 26, 2019 10:33 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 173
צפיות: 14941

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל

למה משונה? בגלל שכ"ת מתפלל בנוסח ספרד או נוסח האר"י ואומר כך תמיד זה נראה לך משונה. תבין שאי"ז משונה אם תהפוך את הציור שמישהו בבי"כ שלך היה אומר "שבת" במקום שבתות, בגלל שנראה לו מסברא שפה נוסח אשכנז צודק יותר. אין כזה דבר לשנות מסברא. יש נוסח זה יחידה ושלמות אחת כוללת. ...

עבור לחיפוש מתקדם