מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1222 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גביר
א' יולי 12, 2020 2:53 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הבונים החופשיים בספרות האחרונים
תגובות: 18
צפיות: 293

Re: הבונים החופשיים בספרות האחרונים

כמדומה שהחיד"א במעגל טוב מספר שבהיותו בטוניס נשאל בשעת לילה אחרי שכבר עלה על יצועו אם יש להם דין 'מורידין ואין מעלין' ומטבע הדברים והנסיבות סרב לענות על כך.
על ידי גביר
א' יולי 12, 2020 2:19 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקורות בספרים נגד "נרווים"[עצבנות] בעבודת השם
תגובות: 29
צפיות: 4075

Re: מחפש מקורות בספרים נגד "נרווים"[עצבנות] בעבודת השם

יש לסטייפלר איגרת על זה, כמדומני בארחות רבינו. וכן יש עלי שור חלק ב, נגד פרומריות. כמו שהזכיר הרב עב"פ, מהסטייפלר יש כמה וכמה אגרות על זה - ברשימה שהעלתי לעיל לקט רחב למדי שלהן, בפרק העוסק בסטייפלר, וישנן יותר ממה שמובא שם. שם גם דברים שנמסרו בשמו בעל פה [וישנם יותר] ודברים שנמסרו בשם החזון אי...
על ידי גביר
א' יולי 12, 2020 8:30 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקורות בספרים נגד "נרווים"[עצבנות] בעבודת השם
תגובות: 29
צפיות: 4075

Re: מחפש מקורות בספרים נגד "נרווים"[עצבנות] בעבודת השם

עוד על גישתו של הרב אברהם שפירא בנושא יעויין - אמרי שפר :פנינים על התורה, שמועות, הדרכות בלימוד תורה /... רבינו אברהם אלקנה כהנא שפירא ; ליקטו וערכו בנימין רקובר, יצחק דדון. עמ' לד-לה ; [המעשה שהובא ברשימה עם הגזר מובא שם בגרסה שונה - לפיה היה זה מלפפון ולא גזר, אך ההבדל העיקרי הוא שבעוד שבגרסה שהוב...
על ידי גביר
ד' יולי 08, 2020 9:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזו"א לקאנט?
תגובות: 2
צפיות: 232

Re: יחס החזו"א לקאנט?

דומה שיש מקום להשערה שהחזו"א הכיר את קאנט מ'ספר הברית'. ויעוין גם בספרו של בראון על החזון איש עמ' 114 הערה 45- שם מביא דברי החזו"א, כותב שהמובאה לקוחה מתולדות הפוסקים של ר' שמעון משה חאנעס עמ' 44 ומציין גם לחיי עולם להסטייפלר עמ' לד-לה
על ידי גביר
ד' יולי 08, 2020 8:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מגילות יסוד של בתי כנסת
תגובות: 2
צפיות: 158

Re: מגילות יסוד של בתי כנסת

אולי כדאי לחפש בספריו של ראובן גפני, העוסקים בתולדות בתי כנסת, שם מן הסתם ישנם גם פקסימלים או העתקים של מגילות יסוד. [יש כמה מחברים בשם זה, ראובן גפני דנן שמופיע בקובץ הזהויות של הספרייה הלאומית כ - גפני, ראובן, 1974-]
על ידי גביר
ג' יולי 07, 2020 3:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 90
צפיות: 3597

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

ישנם כמה וכמה הלכות, שהשו"ע לא גילה דעתו, ובזה פסק כהרמב"ם. מכיון שבני ספרד קיבלו עליהם את הוראות הרמב"ם [למי שיודע קצת הסטוריה], ואף כאשר קבלו את הוראות מרן השו"ע, מ"מ כאשר לא גילה דעתו, ממשיכים לנהוג כהרמב"ם. ולכן פסק שאין לבני ספרד לעשות אוצר בית דין. ועוד ועוד. כמו...
על ידי גביר
ג' יולי 07, 2020 3:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 90
צפיות: 3597

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

חשודים על שפיכות דמים מרן והרמב"ם הוא היה אומר שבמקום שאין גילוי דעת של השולחן ערוך, חזרנו לקבל על עצמנו את הכרעת הרמב"ם. פעם הסביר שיש הבדל בין הרמב"ם שנקרא 'פוסק' לבין מרן השולחן ערוך שנקרא 'מכריע'. יעויין למשל כאן - https://tablet.otzar.org/pages/?&restore=1&t=159412410930...
על ידי גביר
ב' יולי 06, 2020 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרוש מילות ברכהמ"ז הקדושה והרחבה
תגובות: 15
צפיות: 1765

Re: פרוש מילות ברכהמ"ז הקדושה והרחבה

יעוין שו"ת נהרות איתן של הרב אברהם ישראל רובין חלק א סימן י
ישנו כאן -
https://tablet.otzar.org/pages/?&restor ... ook=143824
על ידי גביר
א' יולי 05, 2020 12:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 412
צפיות: 35761

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הגיע אלי הבוקר - הקבלה במשנתו של הרב יוסף חיים מבגדאד, עבודה לתואר שני, אדר תש"ף, מאת ר' ערן גלעדי [איני יודע מיהו, מהעבודה נראה שהוא בן תורה ; דן בנושאים שנדונו באשכול זה, העדפתי להכניס לאשכול קיים ולא מצאתי אשכול המיוחד לבן איש חי, אם ישנו כזה ונעלם ממני - אודה למי שיפנה אותי אליו] http://ar...
על ידי גביר
א' יולי 05, 2020 8:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 123
צפיות: 11335

Re: מה זו אמונה פשוטה?

מקורות בנושא ברשימה שהעלתי כאן
viewtopic.php?f=72&t=19742#p638336
הערות 87, 128
על ידי גביר
א' יולי 05, 2020 8:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 178
צפיות: 22896

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

על יחס גדולי וחכמי ישראל לפסיכולוגיה במאמר שהעלתי כאן viewtopic.php?f=72&t=19742#p638336
הערה 92 ועוד שם ליד הערה 192
על ידי גביר
א' יולי 05, 2020 8:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הפסיקה בעדות המזרח
תגובות: 40
צפיות: 634

Re: מסורת הפסיקה בעדות המזרח

רשימת מקורות הקשורים לנושא מתוך הערה במאמר - 'אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד שיקולים במיון ובקטלוג ספרות תורנית : חכמי וגדולי ישראל על 'עצבנות דתית' שהעלתי כאן - http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=72&t=19742#p638336 - הדברים דלהלן לקוחים מהערה 150 שם.] 'על גישה זו, הידועה בניסוחה התמציתי ...
על ידי גביר
ה' יולי 02, 2020 8:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתיבת יי' כתחליף לשם השם
תגובות: 51
צפיות: 2957

Re: כתיבת יי' כתחליף לשם השם

הגיע לכאן הבוקר 'גנזי הירושלמי' של זוסמן, ירושלים תש"ף, הכולל חיבור של שלמה נאה - 'הערות ללשון קטעי הגניזה של התלמוד הירושלמי' ושם עמ' 773 הערה 110 דן בנושא, לדעתו הצורה המקורית היא של ארבעה יודין, כנגד ארבעה אותיות ה'', כפי שהוא בכתיב היד של הירושלמי מן הגניזה, הוא מציין שזוהי שיטת כתיבה קדומה...
על ידי גביר
ה' יולי 02, 2020 8:12 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקורות בספרים נגד "נרווים"[עצבנות] בעבודת השם
תגובות: 29
צפיות: 4075

Re: מחפש מקורות בספרים נגד "נרווים"[עצבנות] בעבודת השם

עוד רשימה הקשורה לנושא מתורת הראי"ה קוק
על ידי גביר
ג' יוני 30, 2020 3:27 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקורות בספרים נגד "נרווים"[עצבנות] בעבודת השם
תגובות: 29
צפיות: 4075

Re: מחפש מקורות בספרים נגד "נרווים"[עצבנות] בעבודת השם

ברשימה זו [שאינה זהה לקונטרס הנלבב 'יראה טהורה' שכבר הובא לעיל] מובאות והפניות רבות בנושא, הנדון בה מזוויות ראיה שונות חסידית, ליטאית, ספרדית, ומזווית ראייתו של הראי"ה קוק. אגב כך נדונו בה בקצרה נושאים נוספים - הבדלים בין זרמים ובתי מדרש שונים, חומרות וקולות בהלכה, בין חקירה לאמונה תמימה, סוגות...
על ידי גביר
ב' יוני 29, 2020 11:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מדובר על הרפורמים?
תגובות: 221
צפיות: 7317

Re: האם מדובר על הרפורמים?

מאמר של הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה של רמת גן - התפרסם במקור ראשון - https://www.makorrishon.co.il/judaism/241427/ יש להבחין בין הרפורמים לרפורמה. רפורמי שאימו יהודייה הוא יהודי, חלה כלפיו מצוות אהבת ישראל, ויש לקרבו ליהדות. הפוסקים מתייחסים אליו כאל "תינוק שנשבה", שכן הוא גדל בבית ובס...
על ידי גביר
ב' יוני 29, 2020 10:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו? <תארי הערים הקדושות>
תגובות: 44
צפיות: 5739

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו? <תארי הערים הקדושות>

הגיע לכאן ספר משפטי שאול : עיונים, תשובות, הערות וביאורים בהלכות הארץ והמדינה / מאת הרב שאול בן הרה"ג בנימין איזראעליט ישראלי : הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תש"פ, ושם עמ' נה סימן יט 'בענין יריחו ודושנה' ישנו מכתב לרב ישראל רוזן מיום כז מנא תשל"ד שבו ישנה הערה על כך שכתב בחיבורו 'אתרי ס...
על ידי גביר
ה' יוני 25, 2020 8:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מכון תל אביב של מעלה
תגובות: 35
צפיות: 5892

Re: מכון תל אביב של מעלה

פרשת הקמת בית הכנסת בשכונת בורוכוב מתוארת בפירוט ובהרחבה גם בספרו של ראובן גפני, תחת כיפת הלאום :בתי כנסת ולאומיות בארץ ישראל בתקופת המנדט, שדה בוקר תשע"ז.
על ידי גביר
ג' יוני 23, 2020 10:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה דעת היראים על שד"ל?
תגובות: 193
צפיות: 31998

Re: מה דעת היראים על שד"ל?

בקובץ מאמריו של משה ארנד 'שבעים פנים לתורה' הכולל בין השאר סדרת שיעורים שמסר על מפרשי התורה ישנו גם שיעור המתייחס לשד"ל, לדעתו של ארנד - 'שד"ל היה משכיל אבל היה איטלקי, וביהדות איטליה כבר היו משכילים במשך מאות שנים ולא קמו נגדם. חכמי ישראל במזרח אירופה שהתנגדו להשכלה לא יצאו נגד חכמי איטלי...
על ידי גביר
ג' יוני 23, 2020 9:05 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לשונות תמוהים בפיוטים וביאוריהם
תגובות: 41
צפיות: 4462

Re: אשמח ואודה לסיוע

היכן מובא בחז"ל, אם בכלל, שההדסים מספרם שלושה, הוא כנגד שלושת האבות ? בא"ר ריש סימן תרנא הביא כן בשם 'ירושלמי'. בפיוט הקליר אקחה בראשון לשחרית יוט"א דסוכות 'בעבות שלושה כאבות שלושה'. [גולדשמידט עמוד 106. לא הובא שם מקור מחז"ל]. כ"כ גם בשער הכוונות 'וג' בדי הדס רומזים לג' אב...
על ידי גביר
א' יוני 21, 2020 10:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור כשרות ספרים וסופרים
תגובות: 69
צפיות: 5613

Re: בירור כשרות ספרים וסופרים

כדאי אולי לציין שבשיטת המיון של ר' מאיר וונדר לספרות תורנית ישנו סימן מיוחד 'ח' ל'ספרים שאינם כשרים והספרייה מחזיקה אותם לצרכי מחקר או ודע מה שתשיב במקום שיד הקוראים אינה מגעת אליו' [לפי זה היה אפשר לתת לאשכול דנן את הכותרת 'ספרים שיש לסמנם באות ח'] . שיטות מיון לספריות תורניות, ירושלים תשנ"ז ע...
על ידי גביר
א' יוני 21, 2020 8:17 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מכון תל אביב של מעלה
תגובות: 35
צפיות: 5892

Re: מכון תל אביב של מעלה

הגיע אלי לאחרונה - ספר זכר רפאל : פרקי חיים של הרב ר' רפאל שטרן ז"ל (תרל"ח-תשי"ט) ראש הקהל דקהילת אונגוואר -הונגריה בעשרות השנים האחרונות שלפני השואה : זכרון עולמים, והוא ספרו של הרב ר' רפאל שטרן שהו"ל בשנת תש"ז, אשר בו העלה זכר עולמים לאבותיו, רבותיו ובני משפחתו שנהרגו עק&q...
על ידי גביר
ד' יוני 17, 2020 2:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 90
צפיות: 3597

Re: הרה"ג ר' בנציון אבא שאול

בישורון התפרסם מדור זכרון חשוב לזכרו. שם מופיע מאמר מקיף מהגאון ר' משה פטרובר כדי ליישב את הערות הראשל"צ רבי עובדיה יוסף על ספרי אור לציון. שם מתאר הרב פטרובר את השתלשלות כתיבת ספרי הרב בעריכתו ועריכת הגר"ש זעפרני. א, באיזה כרך זה נמצא? הובא כאן: http://simla.otzar.org/viewtopic.php?f=51&...
על ידי גביר
ד' יוני 17, 2020 10:14 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 90
צפיות: 3597

Re: הרה"ג ר' בנציון אבא שאול

בישורון התפרסם מדור זכרון חשוב לזכרו. שם מופיע מאמר מקיף מהגאון ר' משה פטרובר כדי ליישב את הערות הראשל"צ רבי עובדיה יוסף על ספרי אור לציון. שם מתאר הרב פטרובר את השתלשלות כתיבת ספרי הרב בעריכתו ועריכת הגר"ש זעפרני. א, באיזה כרך זה נמצא? ב. פעם אחת נזדמנתי לשיעור שלו בפורת יוסף ביום שישי א...
על ידי גביר
ד' יוני 17, 2020 9:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 412
צפיות: 35761

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הגיע אלי הבוקר - הקבלה במשנתו של הרב יוסף חיים מבגדאד, עבודה לתואר שני, אדר תש"ף, מאת ר' ערן גלעדי [איני יודע מיהו, מהעבודה נראה שהוא בן תורה ; דן בנושאים שנדונו באשכול זה, העדפתי להכניס לאשכול קיים ולא מצאתי אשכול המיוחד לבן איש חי, אם ישנו כזה ונעלם ממני - אודה למי שיפנה אותי אליו] עבודה זו ע...
על ידי גביר
ג' יוני 16, 2020 11:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים בתוך ספרים
תגובות: 12
צפיות: 772

Re: ספרים בתוך ספרים

כן. לענ"ד, וכך עשיתי כשיישבתי ביעץ והתבקשתי לאתר חומר [בימים כתיקונם, כשהספרייה הייתה פתוחה לקהל] הדרך הטובה ביותר היא להיכנס לULI ולחפש שם, תחילה לפי מילים [למשל רבי ירוחם, ממיר], אחר כך, משהובהרה הזהות הרצויה כפי שהיא מופיעה בקובץ הזהויות, לחפש לפיה. תוצאה בחיפוש בגוגל בלבד - https://www.nli....
על ידי גביר
ג' יוני 16, 2020 9:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים בתוך ספרים
תגובות: 12
צפיות: 772

Re: ספרים בתוך ספרים

בסוף ספר רבי עקיבא איגר חייו ופעולותיו מאת ר' יעקב יהודה ווערשנער (ב"ב תשע"ח) עמ' תנ"ב יש קונטרס בן 70 על המשגיח במיר רבי ירוחם זצ"ל מבן מחבר ספר הנ"ל ר' יהושע יחזקאל וורעשנער מה שכתב על המשגיח ועל הסבא מקעלם ור' ישראל סלנטער. הדבר לא נזכר על הכריכה או בדף השער אלא רק בתוכן...
על ידי גביר
א' יוני 14, 2020 8:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 267
צפיות: 47646

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

השבת התקשתי בעניין קרוב לזה - במדבר רבה טז ז - "שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים" .... ר' יהושע אומר למה היו דומין למלך שזימן לבנו אשה נאה ובת טובים ועשירה א"ל המלך זמנתי לך אשה נאה ובת טובים ועשירה א"ל הבן אלך ואראה אותה שלא היה מאמין לאביו מיד הוקשה הדבר והרע לאביו אמר אביו מה אעשה אם אומ...
על ידי גביר
ה' יוני 11, 2020 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד המשנה באיטליה
תגובות: 10
צפיות: 823

Re: לימוד המשנה באיטליה

על הנוהג באיטליה כבר בימי הראשונים ללמוד את המשנה בפני עצמה ולאו דווקא בצמוד לתלמוד יעוין יעקב זוסמן, כתבי יד ומסורות נוסח של המשנה, בתוך: דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, מחקרים בתלמוד הלכה ומדרש, ירושלים תשמ"א, עמ' 235 - 236 וראה שם ביחוד הערות 88 - 89 ; עקבותיו של נוהג זה ניכרות, למש...
על ידי גביר
ה' יוני 11, 2020 8:31 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת הרב קוק
תגובות: 147
צפיות: 28888

Re: משפחת הרב קוק

קוטלג אתמול - ‏ "נתעלתה בינתו הקרה של ה'מורה'" : יחסו של הרב קוק לתפיסת הקדמות על רקע משנת הרמב"ם‏ / מאת: אוריה לוי [עבודת גמר (מ.א.)]. תקציר: שאלת מקור העולם, קדמות העולם או חידושו, מעסיקה הוגים רבים בתקופות שונות. בעבודה זו אתמקד בתשובתו המורכבת של הוגה מהעת החדשה - הרב אברהם יצחק ה...
על ידי גביר
ה' יוני 11, 2020 8:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 267
צפיות: 47646

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

[quote="לענין"]הלכות קטנות סי' עד"ר. [לא ראיתי הגהה בצד].[/quot יש להעיר שספר 'הלכות קטנות' מתאפיין בשאלות ייחודיות [כמו האם ניתן להכשיר בשר בסוכר במקום במלח]. איני זוכר היכן קראתי, דומני שבספרו של שמואל גליק, 'אשנב לספרות התשובות', שמקור השאלות שבספר שנמסרו לתלמידי הישיבה לחדדם כפי ש...
על ידי גביר
ד' יוני 10, 2020 8:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 918513

Re: בשורת ספרים חדשים

יוסף חיים אוהב ציון כתב:ישא שלום יחס הגרי"ש אל הראי"ה.

היוכל מר להעלות הקדמה ודוגמא?
על ידי גביר
א' יוני 07, 2020 3:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 277
צפיות: 23697

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

מצאתי עכשיו מאמר של מיכאל ששר "שקיעתה של ה'מאמע לשון'" בתוך ספרו "פסיפס :על הוגים וספרים", תל אביב תשן, שם עמ' 222 מתוארים האידשיסטים, החילונים הקיצוניים, כמי שהפכו את היידיש "בעיני רוחם ממש ל'לשון קודש' חדשה" ותמה [שם עמ' 224] על כך שהיידיש נשתמרה במידה מסוימת דווקא אצ...
על ידי גביר
א' יוני 07, 2020 10:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית ילדי תימן
תגובות: 67
צפיות: 3393

Re: פרשיית ילדי תימן

א. אם זה המדד, הדעה שהפרשה הייתה גם הייתה מקובלת כיום באקדמיה. הספר המקיף ביותר בנושא הוא כנראה ספרו של ד"ר נתן שפריס - ילדי הלך לאן? : פרשת ילדי תימן: החטיפה וההכחש, ראשון לציון : ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ט 2019. תקציר הספר [מהכריכה האחורית] - טפו או לא נחטפו? היה או לא היה? האם הכל ס...
על ידי גביר
ג' יוני 02, 2020 8:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים בתוך ספרים
תגובות: 12
צפיות: 772

Re: ספרים בתוך ספרים

להעיר, שלפי כללי הקטלוג יש לציין ספרים מסוג זה בכותרת משנה [שדה 730] בתוך הרשומה של הספר שבתוכו הם נמצאים. ממילא, ניתן לאתר אותם בעזרת חיפוש ב ULI [בהנחה שיוצרי הרשומה נהגו לפי הכללים ; הדברים אמורים בספרים שנדפסו יחד מלכתחילה, לספרים שהודפסו בנפרד ומאוחר יותר נכרכו יחד, כמו שמצוי בספרים ישנים, יש ל...
על ידי גביר
א' מאי 31, 2020 10:25 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בקשה על א"י באמצע ברכת אהבה רבה
תגובות: 17
צפיות: 780

Re: בקשה על א"י באמצע ברכת אהבה רבה

מתוך - המקרא כמורה דרך להבנת התפילה https://orot.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94 קוממיות לארצנו – ברכות קריאת שמע שחרית הקטע המסיים את הברכה השנייה שלפני קריאת שמע של שחרית כולל...
על ידי גביר
ד' מאי 27, 2020 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 918513

Re: בשורת ספרים חדשים

תודה.
על ידי גביר
ד' מאי 27, 2020 12:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרי"מ חרל"פ - צור מחצבתו קודש
תגובות: 149
צפיות: 33797

Re: הגרי"מ חרל"פ - צור מחצבתו קודש

הגיעה אלי עכשיו דיסרטציה לתואר שני - היחס לעצמיות האדם במשנתם של הרב קוק והרב חרל"פ / מאת: עמנואל הרוניאן מתוך התקציר - "הרב אברהם יצחק הכהן קוק )1865 – 1935 ,להלן "הרב קוק"( והרב יעקב משה חרל"פ )1882 – 1951 ,להלן "הרב חרל"פ"(, היו שני תלמידי חכמים, פעילי ציבו...
על ידי גביר
ג' מאי 26, 2020 12:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרוגצ'ובער כמורה הוראה
תגובות: 58
צפיות: 6857

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

דיסרטציה על הרוג'צובער [איני מכיר את הכותב, אך מכתלי כתיבתו נראה שהוא בן תורה ויר"ש] - "הלמדנות הפילוסופית" של ר' יוסף רוזין‏, מאת ישראל אורי מייטליס, הוגש לסנט אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע תשע"ט. כאן - http://aranne5.bgu.ac.il.ezproxy.bgu.ac.il/yaatz/MeitlisIsraelOri19843...
על ידי גביר
ג' מאי 26, 2020 10:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרוגצ'ובער כמורה הוראה
תגובות: 58
צפיות: 6857

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הקישור זוקק שם משתמש וקוד לא ידעתי, מטבע הדברים אני מנוע מלעקוף זאת ולהעתיק את כל העבודה, אעתיק ממנה את התקציר- עבודת מחקר זו עוסקת ב"למדנות הפילוסופית" של ר' יוסף רוזין )1936-1858 ,הרוגוצ'ובר(. "למדנות פילוסופית" היא שיטת לימוד ייחודית שפיתח הרוגוצ'ובר לתלמוד ולהלכה שעושה שימוש...

עבור לחיפוש מתקדם