מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5371 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?
תגובות: 17
צפיות: 289

Re: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?

סברתך נאה!
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שומרי שבת" - קניית מצרכים מחברות שומרות שבת בלבד
תגובות: 22
צפיות: 1298

Re: "שומרי שבת" - קניית מצרכים מחברות שומרות שבת בלבד

כדכד כתב:מנין שהבהמה היא המפעילה את מכונת החליבה? (עכ"פ הצד להקל כשור אוכל עשב נשמע לי נכון).

פעם ראיתי (כנראה ב"תחומין") הצעה למכונה אוטומטית, ודנו שם על זה שהמכונה מתחילה לעבוד דווקא כאשר הבהמה עולה עליה וכיו"ב.
ומכיוון שאינני יודע שום דבר ברור בזה, לכן כתבתי לעיל כמסתפק.
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 14
צפיות: 165

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב. רש"י ד"ה כל הנך כו' יש מהן בחנק ויש בסקילה כו' צ"ע מדוע השמיט שריפה, [עי' שיטה מקובצת ורש"ש] גם ק"ק מדוע הקדים חנק לסקילה, הול"ל יש מהן בסקילה,בשריפה,בחנק,במלקות,בחטאת. מלקות וחטאת לא קשיא: מלקות - יש בכל חייבי כריתות שאין בהן מיתת ב"ד, וזה שנוי במחלוקת. חטאת -...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש
תגובות: 28
צפיות: 1234

Re: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש

עושה חדשות כתב:בענין אחר.
המקדש בעגלה ערופה אינה מקודשת מפני שאסורה בהנאה.
לכאו' בלא"ה הרי העגלה באה משל ציבור, ומיהו ה'בעלים' שיוכל לקדש בה?
[שמעתי מחכ"א שהאחרו' עמדו בזה, אבל לא תי' בריוח].

א. אולי שייך לומר שהוא אחד מבני העיר שהביאוה, ומקדש בחלקו.
ב. אולי אחרי עריפתה שהיא הפקר.
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 25
צפיות: 209

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

מלבב כתב:מאי שנא מכל מקום שאומרים בדאורייתא הלך אחר המחמיר?

זה מה שבאתי לומר, שכנראה גם בדאורייתא (אולי רק במ"ע?) יש מקום לומר "דעביד כמר עביד"!
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?
תגובות: 82
צפיות: 3715

Re: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?

לצערנו מתקבל הרושם (לא רק מהפרשיה הנידונית כאן אלא מפרשיות בענינים אחרים לגמרי) שהקפדה יתירה על 'אבן העזר' לא מסתדרת יחד עם 'חושן משפט'. והרי"ע וגו'. אינני זוכר איפה קראתי זאת, אם ב"נפלאים מעשיך" או בליקוט אחר הדומה לו, על מעשה באדם שהזהיר את בנו להיזהר מן הצבועים, והבן שם לב שכל מי ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2585
צפיות: 288884

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי בן יהודי כשר שאינו יורש את אביו, לא בגלל צוואה וכיו"ב, אלא בגלל שיש מי שקודם לו בסדר הירושה? לחילופין: היכי תמצי אדם שקיבל דברים בירושה כהלכה, ובחייו תיעקר הירושה ממנו ותנתן לבנו של המנוח? שני צדדי הספק - לפי דעה מסוימת באחרונים. איכא למ"ד שאם התעברה האם לאחר מיתת האב (כגון באופ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 10:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שומרי שבת" - קניית מצרכים מחברות שומרות שבת בלבד
תגובות: 22
צפיות: 1298

Re: "שומרי שבת" - קניית מצרכים מחברות שומרות שבת בלבד

כדכד כתב:האם הכוונה של "ובהמתך" היא שהפרה לא תיתן חלב בשבת?

לא.
אבל לכאורה אסור לבהמה להפעיל את מכונת החליבה (אם כי יש צד להקל, ולדמות זאת לשור האוכל עשבים במחובר בשבת, שמותר לכתחילה).
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 25
צפיות: 209

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

ולגבי הבדלה מוכרחים לומר שמדאורייתא יוצאים ידי חובת הבדלה מבעו"י להלכה, שהרי מי שטרוד לצאת לצורך מצווה - יכול להתפלל ערבית ולהבדיל על הכוס מבעוד יום, ולא יאמר עוד שום נוסח של הבדלה עד מוצאי השבת הבאה... ויש שתי אפשרות להסביר זאת: או שחכמים מודים לרבי יהודה, או שאנחנו פוסקים הלכה כרבי יהודה (עכ&...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 25
צפיות: 209

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

לכאורה צודק. ואולי לכן כתב הרמב"ם שמצוות קידוש והבדלה לאומרה בסמוך לכניסתו/ליציאתו - או מלפניו או מאחריו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שומרי שבת" - קניית מצרכים מחברות שומרות שבת בלבד
תגובות: 22
צפיות: 1298

Re: "שומרי שבת" - קניית מצרכים מחברות שומרות שבת בלבד

איני בקיא בפרטים אבל מה שידוע לי הוא שכל הליבה היום נעשית במכונות אוטומטיות כך שלומר שיש כאן איסור דאורייתא ע"י יהודים זה אינו נכון חליבה במכונה אוטומטית - לפעמים יש בה איסור דאורייתא של "לא תעשה מלאכה ... ובהמתך". ואינני בקי בכל הפרטים, אבל איסור דרבנן ודאי יש, ועכ"פ לגופו של ע...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944670

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה,

אור תורה (תשמט) עמוד 597-98 מדפי האוצר
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 15
צפיות: 126

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

אם היה מתנה זאת בתנאי קודם למעשה - לכאורה הזכות בידו.
אם לאו - זו בעיה גדולה, כי הם קנו את זה לפחות כשכירות, ומשכיר אינו יכול לחזור בו משכירות-לזמן.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 25
צפיות: 209

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

מלבב כתב:קידוש גם לרבנן אפשר לעשות לפני הלילה שאם לא כן איך סומכים על רבי יהודה בדבר דאורייתא.

אולי סומכים לרבנן על הקידוש שבתפילת/סעודת שחרית?
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 10:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצוק"ל
תגובות: 64
צפיות: 5535

Re: הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצוק"ל

מיללער כתב:
כלבאשבוע כתב:בקשה לאישור עליה לר' שלום שלמה שניאורסון ואשתו ובתו זלדה בת ה10 [מארכיון המדינה]

ר' שלום שלמה בן?

ב"ר ברוך שניאור.
ר' שלום שלמה הוא אחיו של רבי לוי יצחק.
בתו שיינא זלדה שניאורסון-מישקובסקי - מוכרת כ'המשוררת זלדה' - viewtopic.php?p=496886#p496886
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שומרי שבת" - קניית מצרכים מחברות שומרות שבת בלבד
תגובות: 22
צפיות: 1298

Re: "שומרי שבת" - קניית מצרכים מחברות שומרות שבת בלבד

חלב יטבתה נחלב בשבת_.jpg חלב מהדרין-רבנות יטבתה שטראוס (1).jpg כלומר: חלב מהדרין הוא חלב שאין בו שום חשש איסור (ע"פ הלכה חובה לחלוב בשבת ע"י גוי, מפני צעב"ח). כלומר חלב מהדרין של יטבתה הוא חלב של מפעל מחלל שבת כי יהודים חולבים שם בשבת כמו ביום חול ויש בזה מסייעה לעוברי עברה ולפני עיו...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 11:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2659
צפיות: 217842

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן השו"ע הרב שאוסר לטלטל בשבת ברהר אפילו במקום שיש עירוב איני יודע אם כוונתך לסימן שמה סוף סעיף יא, שזו מחלוקת ראשונים מפורסמת, או שמא התכוונת לכתוב ברה"י, וכוונתך להמבואר בסימן שג סעיף כג שכותב בסיום דבריו ש"כל אדם יש לו להחמיר על עצמו" שלא להניח דברים בכיסים בשבת אפילו בתוך ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 11:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2659
צפיות: 217842

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

תורה מפוארת כתב:ממי מקובל לצוטט את הידוע שישראל ר"ת יש שישים ריבוא אותיות לתורה, שהם כנגד שישים ריבוא נשמות ישראל?

viewtopic.php?f=17&t=31877
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 22, 2019 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?
תגובות: 17
צפיות: 289

Re: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?

בשביל אחד שמתארח הרבה בשבתות בדירה אחת, והחדר מיוחד בשביחו, וכל ימות השבוע כמעט אין שימוש בחדר, הלכתי לברר אם יש ענין להוריד את המפות במוצאי שבת, ואם לא הספיקו, אם מזדמן לשם, האם לבוא להוריד את המפות לפני יום שישי, ולא שמעתי תשובה ברורה, ומדברי הרב לענין מדברי כנה''ג , נראה לכאורה שיש ענין אפילו בי...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 21, 2019 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?
תגובות: 17
צפיות: 289

Re: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?

בהודעה הפותחת את האשכול!
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 21, 2019 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרי חלב
תגובות: 31
צפיות: 2706

Re: כשרות מוצרי חלב

ברק לוי כתב:
חלב יטבתה נחלב בשבת_.jpg
חלב מהדרין-רבנות יטבתה שטראוס (1).jpg

כלומר: חלב מהדרין הוא חלב שאין בו שום חשש איסור (ע"פ הלכה חובה לחלוב בשבת ע"י גוי, מפני צעב"ח).
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 21, 2019 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שומרי שבת" - קניית מצרכים מחברות שומרות שבת בלבד
תגובות: 22
צפיות: 1298

Re: "שומרי שבת" - קניית מצרכים מחברות שומרות שבת בלבד

ברק לוי כתב:
חלב יטבתה נחלב בשבת_.jpg
חלב מהדרין-רבנות יטבתה שטראוס (1).jpg

כלומר: חלב מהדרין הוא חלב שאין בו שום חשש איסור (ע"פ הלכה חובה לחלוב בשבת ע"י גוי, מפני צעב"ח).
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 21, 2019 2:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 62
צפיות: 5506

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

תמנת/תמנתה - viewtopic.php?t=11909
עלמון דבלתימה/דבלתים - viewtopic.php?t=18902
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 21, 2019 1:59 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'דִּבְלָתָיְמָה' צריכה למ"ד בתחילתה הטיל הכתוב ה"א בסופה?
תגובות: 19
צפיות: 2079

Re: 'דִּבְלָתָיְמָה' צריכה למ"ד בתחילתה הטיל הכתוב ה"א בסופה

גלילויני כתב:http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=11909&p=112133#p112133

אשכול בנושא שמות מקומות כפולים ודומים במקרא:
viewtopic.php?f=46&t=41638
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 21, 2019 1:56 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איפה זה תמנתה?
תגובות: 14
צפיות: 2100

Re: איפה זה תמנתה?

('תמנתה' פירושו ל'תמנת/ה'). וְאֵילוֹן וְתִמְנָתָה וְעֶקְרוֹן: (יהושע יט מג) תופעה לשונית זו רואים במקומות נוספים: מִשָּׁם נָסְעוּ הַגֻּדְגֹּדָה וּמִן הַגֻּדְגֹּדָה יָטְבָתָה אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם: אשכול בנושא שמות מקומות כפולים ודומים במקרא: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=41638
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 21, 2019 11:13 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים
תגובות: 3
צפיות: 90

Re: המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים

ותיבעי לך "ברוך מרחם על הארץ"?
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 21, 2019 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?
תגובות: 17
צפיות: 289

Re: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?

יש דיבור בפוסקים על לבישת בגדי שבת שראוי שתיעשה סמוך לשבת - כדי שיהא הדבר ניכר.

אבל לכאורה עדיף ללבוש ולהציע כלי שבת בבוקר, אם האפשרות השניה היא לעשות את זה אחרי הדלקת נרות...
(למי שיודע את נפשו ונפש בני-ביתו, שלא יעשו זאת בזמן הנכון)
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 21, 2019 9:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: עצה שאינה הוגנת מדרבנן
תגובות: 5
צפיות: 107

Re: עצה שאינה הוגנת מדרבנן

ואסביר שוב את תשובתי: יש ב"לפני עיוור" 2 ענינים כלליים: א. שלא להטעות אדם בעצה הנראית לו לטובתו ובאמת איננה לטובתו. ב. שלא לאפשר לאדם לעבור עברה. אם יהודי נותן ליהודי שני דבר האסור מדרבנן, בידיעת שניהם - על זה אמרו שאינו עובר באיסור זה מדאורייתא. אם יהודי נותן ליהודי שני דבר האסור מדרבנן, ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 20, 2019 6:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור מוחק בשויו"ט בקליפות ביצים
תגובות: 35
צפיות: 1391

Re: שבירת קליפת ביצה בשבת-איסור מוחק!

לב חיים כתב:-

יישר כח על ההפניה לדברים שחלקם כתבתי בעצמי בעבר...
וע"פ הערתך - מוזגו האשכולות.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 20, 2019 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצה שאינה הוגנת מדרבנן
תגובות: 5
צפיות: 107

Re: עצה שאינה הוגנת מדרבנן

אם צד ההפסד שבה אינו ידוע לשואל - לכאורה ודאי הוה לפנ"ע ד"עצה שאינה הוגנת".
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 20, 2019 1:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 25
צפיות: 209

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

התשובה הפשוטה היא שצריך להיות ריאלי, ורק אם מתפללים מוקדם זה גורם שידליקו נרות מוקדם.
וביודעי ומכירי קאמינא.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 20, 2019 10:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>
תגובות: 106
צפיות: 2661

Re: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים

נראה לי שכולם מסכימים עם שתי הנקודות הבאות: א. היו מגדולי ישראל האמיתיים שהלכו עם תפילין כל היום גם בדורות האחרונים. ב. היו מגדולי ישראל האמיתיים שהלכו עם תפילין רק בשעת התפילה (מהם שהניחום אף במנחה, ומהם שלא), וכך הנהיגו גם לתלמידיהם. לאור זאת, הויכוח כאן על "האם יש ענין להניח תפילין כל היום&q...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 20, 2019 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור מוחק בשויו"ט בקליפות ביצים
תגובות: 35
צפיות: 1391

Re: שבירת קליפת ביצה בשבת-איסור מוחק!

יש גם סברא הפוכה, שבביצה - אם מקלפים בעדינות - אפשר להחזיר ולהצמיד את האותיות ונמצא שלא עשה כאן מעשה בלתי הפיך, מה שאין כן בעוגיה שהאותיות נמחקות לגמרי בעת האכילה. אכן הא"ר התיר לחתוך את העוגיות, אם אינו אוכלם , כסברתך. אך מנהג העולם להיפך: להקל (עכ"פ במקרים מסוימים) כהט"ז, כשאינו חו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 19, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לענות אמן על ברכת תינוקת
תגובות: 6
צפיות: 118

Re: לענות אמן על ברכת תינוקת

וכי גרעה מגוי?!
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 19, 2019 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור מוחק בשויו"ט בקליפות ביצים
תגובות: 35
צפיות: 1391

Re: שבירת קליפת ביצה בשבת-איסור מוחק!

ולגוף הדיון, פלא בעיני שמתחילים להתווכח על פס"ר וכו', כאילו מדובר בשאלה שהתעוררה בדורנו!
הרי זה בדיוק אותו הדיון כמו אכילת עוגיות שמצוירות עליהן אותיות, שנידונו כבר מאות שנים בפוסקים!
והמנהג בעוגיות הוא להחמיר, ולכן לכאורה גם כאן צריך להחמיר לכתחילה.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 19, 2019 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור מוחק בשויו"ט בקליפות ביצים
תגובות: 35
צפיות: 1391

Re: שבירת קליפת ביצה בשבת-איסור מוחק!

פרנקל תאומים כתב:לקלף את הביצים לפני שבת (ולשומרן כך בתוך שקית סגורה במקרר).

ואז נכנסים לשאלת "ביצה קלופה"...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 19, 2019 8:44 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיוט אשורר שירה
תגובות: 13
צפיות: 1700

Re: פיוט אשורר שירה

האקרוסטיכון נראה:
אני ברוך רפאל חזק.
כאשר רוב האותיות חוזרות על עצמן.
מעניין.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 19, 2019 8:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על פרשת עקב
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: רש"י על פרשת עקב

שמואל דוד כתב:[לדוגמא: פרק ח פסוק ט, טו]

הפסוקים מובנים (עכ"פ לי...).
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 19, 2019 7:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על פרשת עקב
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: רש"י על פרשת עקב

שמואל דוד כתב:
עזריאל ברגר כתב:האם יש דבר שאיננו מובן, שהיית מצפה מרש"י לפרשו?

כן, בכמה פסוקים הסתכלתי למטה לראות מה כתב רש"י ולא מצאתי....

תתן דוגמאות וננסה לחשוב מדוע רש"י הניח שזה מובן מאליו.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 19, 2019 7:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על פרשת עקב
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: רש"י על פרשת עקב

האם יש דבר שאיננו מובן, שהיית מצפה מרש"י לפרשו?

עבור לחיפוש מתקדם