מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 10597 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 25, 2022 4:12 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני דקדוק ומסורה ◆
תגובות: 112
צפיות: 8360

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני דקדוק ומסורה ◆

שבט הלוי ב, קנח והקביעות היא גמר המצוה הנזכרת בתורה, דמה דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך לפי מסקנת הש"ס מנחות מ"ד ע"א, דהפירוש וכתבתם כתיבה תמה וילפי' מגז"ש דכתיבה בספר והדר על מזוזות ביתך ושעריך דלקבעינהו בסיפא דביתא דהיינו הקביעות כדאיתא שם, וע"כ מש"כ התרגום אונקל...
על ידי עזריאל ברגר
ו' ספטמבר 23, 2022 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 2177
צפיות: 370222

Re: כללי השו"ע

איתן נוי כתב:האם סתם ויש אמרינן גם בדיני ממונות (דספקו להקל) אע"פ שיוצא לחומרא? או דלמא בכה"ג אזלינן בתר היש?

מן הסתם יכול המוחזק לומר "קים לי", ויש לעיין בחיבורים שעסקו בפרטי דיני "קים לי".
על ידי עזריאל ברגר
ו' ספטמבר 23, 2022 3:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני אלול וימים נוראים ◆
תגובות: 105
צפיות: 24739

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני אלול וימים נוראים ◆

וכן עניין תפוח בדבש: התפוח החמוץ (צמצום ודין) ממותק ע"י הדבש. אבל בכמה ספרים (כגון בסידורו של בעל התניא) כתבו לטבל "תפוח מתוק בדבש", וכן בריבוי מקומות בחסידות מדובר על המתיקות שבתפוח כדוגמא לדבר גשמי המשתלשל ממידת החסד. ולהעיר מלקוטי מוהר"ן (כמדומני בסוף חלק א, או בסוף חלק ב) שה...
על ידי עזריאל ברגר
ו' ספטמבר 23, 2022 11:09 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני אלול וימים נוראים ◆
תגובות: 105
צפיות: 24739

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני אלול וימים נוראים ◆

וכן עניין תפוח בדבש: התפוח החמוץ (צמצום ודין) ממותק ע"י הדבש. אבל בכמה ספרים (כגון בסידורו של בעל התניא) כתבו לטבל "תפוח מתוק בדבש", וכן בריבוי מקומות בחסידות מדובר על המתיקות שבתפוח כדוגמא לדבר גשמי המשתלשל ממידת החסד. ולהעיר מלקוטי מוהר"ן (כמדומני בסוף חלק א, או בסוף חלק ב) שה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 22, 2022 5:31 pm
פורום: וזה דבר השמיטה
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני שמיטה ◆
תגובות: 18
צפיות: 3847

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני שמיטה ◆

כך חבתי גם אני אולם רב אחד אמר לי שבילקוט יוסף כתוב אחרת אז אשמח אם יש מקורות לכאן או לכאן https://mercazharav.org.il/2019/07/05/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%A1%D7%AA%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%90%D7%9C%D7...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 22, 2022 5:28 pm
פורום: וזה דבר השמיטה
נושא: גדרי הלוואה ומקח לענין שמיטת כספים
תגובות: 9
צפיות: 611

Re: גדרי הלוואה ומקח לענין שמיטת כספים

אנא תלמודא ידענא גיטין לו. "הלל התקין פרוסבול.... ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שיעית והתקין הלל דלא משמטא? אמר אביי בשביעית בזה"ז ורבי היא... ותקינו רבנן דתשמט זכר לשביעית... עמד והתקין פרוסבול"... אח"כ דנה הגמרא בהפקר ב"ד הפקר אבל לפי איך שנסביר את הגמרא על הפקר ב"ד...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 22, 2022 1:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 4099
צפיות: 870419

Re: אשכול אביעה חידות

בן ראובן כתב:ואיזו פרשה לא יקראו את תחילתה בחמישי לעולם?

מקץ - תמיד החמישי שלה יחול בחנוכה!
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 22, 2022 1:11 pm
פורום: וזה דבר השמיטה
נושא: גדרי הלוואה ומקח לענין שמיטת כספים
תגובות: 9
צפיות: 611

Re: גדרי הלוואה ומקח לענין שמיטת כספים

כדכד כתב:אם לא פוסקים ששמיטה בזה"ז דרבנן אי אפשר להשתמש בפרוזבול

מחלוקת ראשונים, האם ה"הפקר בית דין הפקר" שהוזכר בסוגיא זו הוא על השמיטה או על הפרוזבול.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 22, 2022 1:10 pm
פורום: וזה דבר השמיטה
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני שמיטה ◆
תגובות: 18
צפיות: 3847

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני שמיטה ◆

כדכד כתב:סתם הלואה שלשים יום
האם גם לענין המלוה באלול שלא תשמטתו שביעית כי זמן הפרעון הוא אחר השמיטה?

זכורני שמפורש בפוסקים שלא.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 22, 2022 12:29 pm
פורום: וזה דבר השמיטה
נושא: מי הוא ב"ד "חשוב" שיכול להפקיע ממון ולכתוב "פרוזבול"
תגובות: 18
צפיות: 2335

Re: מי הוא ב"ד "חשוב" שיכול להפקיע ממון ולכתוב "פרוזבול"

דרומי כתב:האם גם לענין 'אוצר בית דין' צריך בית דין 'חשוב'?

השאלה היא האם בית-דין שעושה "אוצר בית דין" זה אומר שהוא מחשיב את עצמו "בית דין חשוב", או לאידך - שזה פוסל אותו מדין "סוחרי שביעית"?
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 22, 2022 11:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: חומר ב'סחור סחור' מן הכרם
תגובות: 2
צפיות: 86

Re: חומר ב'סחור סחור' מן הכרם

מפני שעיקר ענינה של ההלכה הוא במעשה, ודרך ההלכה להורות לאדם ענינים שבמחשבה הוא בעשה ולא תעשה. אבל לגבי דיעבד - הקורא ק"ש מול טפח-מגולה שבאשה לא יצא ידי חובתו (אף שהיא אשתו ולא עבר שום איסור בעצם ההבטה, ולא הרהר בה כלל), והקורא ק"ש תוך כדי שהרהר אפילו בערווה ממש - יצא ידי חובתו לכאורה! וזה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 22, 2022 11:45 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ירידת גשמים מועטים הם כהיתולו של הקב"ה בבני אדם
תגובות: 3
צפיות: 124

Re: ירידת גשמים מועטים הם כהיתולו של הקב"ה בבני אדם

יש דברים דומים לזה ברש"י פרשת תבא על "ייתן ה' את מטר ארצך אבק ועפר".
ויש בגמרא (ריש תענית?) על "נשיאים ורוח וגשם אין - איש מתהלל במתן שקר".
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 20, 2022 9:46 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: עבודת הזמנים מול עבודת השגרה
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: עבודת הזמנים מול עבודת השגרה

קרוב לענין זה: בספר "יושר דברי אמת" (סעיף נו) כותב בשם המגיד ממעזריטש (מוזכר שם בשם "הרב ר' בער"), שהמאריכים בכוונת הפיוטים וכדו' ומקצרים בנוסח התפילה הרגיל הנאמר בכל השנה - טועים. אלא יש לכוון בימים הנוראים ביתר-שאת בפסוד"ז וברכות ק"ש וכיו"ב. ראה את דבריו במלואם: ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 20, 2022 9:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 4099
צפיות: 870419

Re: אשכול אביעה חידות

אלו פרשיות נקראות בציבור, בסדר הקריאות הקבוע והמחוייב (כגון שני וחמישי שבתות ומועדים), שמונה פעמים ויותר? אין כוונתי לפרשיות שלימות בדווקא. אנסה לכתוב לפי סדר התורה: ויחל (ארבעת הפסוקים הראשונים) - 10 פעמים בשנה - בששה ימים. פרשת "פסל לך שני לוחות אבנים" וי"ג מידות - 11 או 12 פעמים ב...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 19, 2022 9:24 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: נוכח בברית ששמו כשם שקראו לתינוק
תגובות: 28
צפיות: 1058

Re: נוכח בברית ששמו כשם שקראו לתינוק

כמובן שהראיה שלי תקפה רק למצב שבו המבקר נכנס על דעת זה שחברו עתיד לחלות תיכף, כמו בברית. ואם זה קרה בפתאומיות - אולי תלוי בשהייה "כשיעור השתחוויה" וכיו"ב? ועכ"פ לשיטת הרמב"ם שמצוות ביקור-חולים היא חלק ממצוות "ואהבת לרעך כמוך" - יש לומר שהכללים שלה הם שאדם יעשה לחב...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 19, 2022 9:19 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: נוכח בברית ששמו כשם שקראו לתינוק
תגובות: 28
צפיות: 1058

Re: נוכח בברית ששמו כשם שקראו לתינוק

חקירה במצות ביקור חולים , וכדלהלן: היושב עם חבירו בחדר אחד, וחבירו בריא אולם. ופתאום נחלה חבירו. האם חבירו היושב אתו מקיים אז מצות ביקור חולים, אף שלא בא לבקרו, והביקור חולים נעשה ממילא. או דילמא, לא מקיים המצוה רק כשבא מחוץ לבית החולה לבקרו.... יש לדמות זאת לאיסור שנאסר על כהן גדול ונזיר לבוא באוה...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 19, 2022 9:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 190
צפיות: 26406

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

מרכזותו של הספר היא בכל מקום בעולם על זה אני מסכים, וגם בחב"ד כמדומני שרובם-ככולם מסכימים שבדברים שאין לנו הכרעה מאדמו"ר הזקן וכיו"ב - הולכים לפי המשנ"ב. אם אינני טועה, הרבי אמר פעם שבעל המשנ"ב זכה שפסקיו יתקבלו בעם ישראל בזכות האהבת ישראל שלו ו/או בזכות חיבורו שהוא נקרא על...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 19, 2022 9:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ראש השנה פ"ב - אם אמר לפני החמה לא אמר כלום
תגובות: 4
צפיות: 163

Re: ראש השנה פ"ב - אם אמר לפני החמה לא אמר כלום

ולמה אם כן, אינו פוסל בן זוגו, הרי עדות שקר העיד. כנראה מניחים שהוא טעה וראה ענן שנדמה לו כלבנה וכדו'. וכל זמן שאין לך ראיה ברורה שיהודי חטא במזיד, וניתן לומר שהוא טעה - אינו נפסל לעדות. ולכן אפילו עם העדים סותרים זה את זה (כגון שיש ביניהם הבדל של ג' קומות בגובה הירח) - מצטרף כל אחד מהם עם עד אחר ש...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 19, 2022 7:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 190
צפיות: 26406

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

התקבלות (איטית) של ... כפוסק אחרון לכל בני ישראל לפחות מימי הלל ושמאי (ואולי מימי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן) - אין אף אחד שהוא "פוסק אחרון לכל בני ישראל". ובפרט לגבי המשנ"ב - אם תמנה את אחב"י הספרדים (שבוודאי לא פוסקים כהמשנ"ב שהיה אשכנזי), בצירוף כו"כ מעדות החסידים...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 19, 2022 7:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 4099
צפיות: 870419

Re: אשכול אביעה חידות

איזו פרשה לא יקראו את תחילתה בשני וגם בחמישי, אלא רק באחד מהם? ואיזו פרשה (כמעט) אף פעם לא יקראו את תחילתה במנחת-שבת? א. וילך. נקראת בפ"ע רק כשר"ה בג או גד, בבג לא יקראו בשני, ובגד לא יקראו בחמישי (יקראו ויחל). ב. בראשית, רק אם שמחת תורה בשבת מדויק. ב - ייתכן רק בארה"ק, ולכן כתבתי &q...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 18, 2022 10:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 4099
צפיות: 870419

Re: אשכול אביעה חידות

איזו פרשה לא יקראו את תחילתה בשני וגם בחמישי, אלא רק באחד מהם?
ואיזו פרשה (כמעט) אף פעם לא יקראו את תחילתה במנחת-שבת?
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 18, 2022 6:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?
תגובות: 206
צפיות: 47613

Re: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?

אם הפקדת בבנק במסלול שריעה (בלי ריבית בכלל) זה הלוואה גמורה בינך לבנק ואז שייך לדון בדבריך, אם הפקדת בבנק בכל מסלול אחר שיש ריבית עם היתר עיסקא, או בקרן השקעות, שאז לפחות חלק מהכסף הוא פקדון ולא הלוואה, והכסף הזה נעשים בו עסקים בשליחותך, סביר מאד שחלקו של הכסף נמצא כעת בשליחותך בהלוואה כזו או אחרת ...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 17, 2022 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?
תגובות: 206
צפיות: 47613

Re: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?

תגובה שקיבלתי בהודעה פרטית על דברי דלעיל בציטוט דברי בעל התניא: זאת בנוסף למ"ש אדה"ז "יחמיר לעצמו" [ולא לבניו]. ובלאה"כ, מלקו"ש חי"ז בהר ב הערה 41 משמע ברור שס"ל שהוא לא אפקעתא דמלכא, וזה כדעת התומים ומהרשד"ם שלכן קטנים א"צ פרוזבול דלאו בני מצוות נינ...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 17, 2022 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?
תגובות: 206
צפיות: 47613

Re: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?

אם הפקדת בבנק במסלול שריעה (בלי ריבית בכלל) זה הלוואה גמורה בינך לבנק ואז שייך לדון בדבריך, אם הפקדת בבנק בכל מסלול אחר שיש ריבית עם היתר עיסקא, או בקרן השקעות, שאז לפחות חלק מהכסף הוא פקדון ולא הלוואה, והכסף הזה נעשים בו עסקים בשליחותך, סביר מאד שחלקו של הכסף נמצא כעת בשליחותך בהלוואה כזו או אחרת ...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 17, 2022 10:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 530
צפיות: 75295

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

יעקל כתב:עשתרות צאנך - איך המונחים האלה קשורים לאיזור עשתרות קרניים גבי א"א ע"ה ?

למיטב זכרוני יש שפירשו ש"עשתרות" זה לשון חוזק וגדולה.
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 17, 2022 10:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני אלול וימים נוראים ◆
תגובות: 105
צפיות: 24739

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני אלול וימים נוראים ◆

ארשת שפתינו יערב (!) לפניך א-ל רם ונישא ולעיל ב"המלך" על כיסא רם ונישא, כנראה שהביטוי רם ונישא כלפי אלוקות כבר קיים בקדמונים, אבל איפה ? אמרו חז"ל שיותר ממה שראה יחזקאל ראה ישעיהו ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא - ישעיהו פרק ו פסוק א, הנקרא בהפטרת יתרו. כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 17, 2022 10:27 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קללות האמורות בתורה
תגובות: 16
צפיות: 244

Re: קללות האמורות בתורה

מציאת שורש החסד בתוך הדין - מזכיר לי את עקדת יצחק אבינו ע"ה - ג"כ מעוניין למצוא את יסודות העניין הזה, שאאל"ט לא הוזכר בראשונים יסודות הענין הזה אצל ר"ע ונחום איש גמזו... אתם מערבבים כאן "צווי דינים": א. מאורע שבתחילתו נראה לרעה ובסופו הוא לטובה כנחום איש גם-זו ותלמידו ...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 17, 2022 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?
תגובות: 206
צפיות: 47613

Re: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?

אם הפקדת בבנק במסלול שריעה (בלי ריבית בכלל) זה הלוואה גמורה בינך לבנק ואז שייך לדון בדבריך, אם הפקדת בבנק בכל מסלול אחר שיש ריבית עם היתר עיסקא, או בקרן השקעות, שאז לפחות חלק מהכסף הוא פקדון ולא הלוואה, והכסף הזה נעשים בו עסקים בשליחותך, סביר מאד שחלקו של הכסף נמצא כעת בשליחותך בהלוואה כזו או אחרת ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 15, 2022 9:54 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קללות האמורות בתורה
תגובות: 16
צפיות: 244

Re: קללות האמורות בתורה

מציאת שורש החסד בתוך הדין - מזכיר לי את עקדת יצחק אבינו ע"ה - ג"כ מעוניין למצוא את יסודות העניין הזה, שאאל"ט לא הוזכר בראשונים יסודות הענין הזה אצל ר"ע ונחום איש גמזו... אתם מערבבים כאן "צווי דינים": א. מאורע שבתחילתו נראה לרעה ובסופו הוא לטובה כנחום איש גם-זו ותלמידו ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 15, 2022 9:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת 'כן תהיה לנו' בהבדלה
תגובות: 12
צפיות: 678

Re: אמירת 'כן תהיה לנו' בהבדלה

כמדומני שראיתי פעם משהו כזה בלקוטי מהרי"ח.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 15, 2022 8:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?
תגובות: 206
צפיות: 47613

Re: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?

ציטוט מדברי בעל התניא בהלכות הלוואה (ויסודו בדברי הראשונים והאחרונים, כמצוין שם על הדף): ועכשיו לא נהגו בפרוזבול במדינות אלו שנתנו טעם למנהג לומר שכיון שנהגו כן לגבות כל חוב בלא פרוזבול אחר השביעית והלוה יודע מזה הרי זה כאילו התנה עמו המלוה בשעת הלוואה על מנת שלא ישמיט הלוה חוב זה לעולם ואפילו בשביע...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 13, 2022 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחילה בטעות
תגובות: 13
צפיות: 238

Re: מחילה בטעות

שאלה יותר עקרונית: מדובר ברשתות גדולות, שיש להן עשרות סניפים, ובכל סניף מנהל וסגן מנהל ועובדים, ומעליהם מנכ"לים ויו"ר וכו'. ולמנהלי הסניפים יש סמכויות נרחבות יחסית, והם רשאים לקבוע מחירים ולעשות מבצעים כטוב בעיניהם, ואילו בעל הבית עצמו עזב כל אשר לו ביד העובדים ולא ידע איתו מאומה. אם אין ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 13, 2022 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחילה בטעות
תגובות: 13
צפיות: 238

Re: מחילה בטעות

אגב, בכל מקרה - חובה להודיע לבעלים על טעותו של המוכר, משום השבת אבדה דלהבא, שלא ימשיך למכור בחצי מחיר!
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 13, 2022 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחילה בטעות
תגובות: 13
צפיות: 238

Re: מחילה בטעות

כדכד כתב:ניחא לו לקיים את מחילתו ולא להפוך לליצן לפני הילד...

לא כל אחד הוא כזה בעל-גאווה שמוכן לאבד את ממונו מפני כבודו.
ומכיוון שישנם יהודים כשרים רבים שממונם חביב עליהם מכבודם - אי אפשר לומר שבסתמא יש כאן מחילה, ולכן צריך לברר את הענין היטב (שלא בעידנא-דריתחא אלא בזמן רגוע) עם הבעלים.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 13, 2022 6:29 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: התורה היא מחשבתו של הקב"ה
תגובות: 8
צפיות: 174

Re: התורה היא מחשבתו של הקב"ה

יעקל כתב:כל פרק ו' או ז' בספר התניא

פרק ה, ובמקומות רבים בחסידות.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 13, 2022 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת 'כן תהיה לנו' בהבדלה
תגובות: 12
צפיות: 678

Re: אמירת 'כן תהיה לנו' בהבדלה

מגופת חבית כתב:ראיתי בהרבה מקומות שגם היוצאים בהדלה [ע''י שמיעה] אומרים בקול ''ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו'' מה המקור למנהג זה?

אינני יודע מה המקור, אך כמדומני שכך נהוג ברוב-ככל מקהלות האשכנזים, ומסתמא מנהג ישן הוא.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 13, 2022 6:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהתירי מכון צומת
תגובות: 6
צפיות: 426

Re: מהתירי מכון צומת

שימו לב: נראה שהוא לא התיר שום מלאכה ע"י יהודי, אלא רק לסייע בדיבור וכיו"ב לגויים העושים מלאכות. וכאשר יש כאן "צורך מצווה", ולדעתו של הרב העוסק בזה מדובר אפילו ב"מצוה רבה" שיש לה שייכות ליישוב ארץ ישראל - הדברים מתקבלים על הדעת (וכידוע שלצורך מצות ישוב ארץ ישראל התירו ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 12, 2022 11:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהתירי מכון צומת
תגובות: 6
צפיות: 426

Re: מהתירי מכון צומת

שימו לב: נראה שהוא לא התיר שום מלאכה ע"י יהודי, אלא רק לסייע בדיבור וכיו"ב לגויים העושים מלאכות. וכאשר יש כאן "צורך מצווה", ולדעתו של הרב העוסק בזה מדובר אפילו ב"מצוה רבה" שיש לה שייכות ליישוב ארץ ישראל - הדברים מתקבלים על הדעת (וכידוע שלצורך מצות ישוב ארץ ישראל התירו (...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 12, 2022 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 4099
צפיות: 870419

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:
סעדיה כתב:זרקא בלי סגול - ישעיה מ"ה א' (מוזכר ברש"י מגילה י"ב.)

יפה, ועכשיו תמצאו את הזרקא-סגול בלי אתנחתא...

עזרא ז,יג:
מִנִּי֮ שִׂ֣ים טְעֵם֒ דִּ֣י כׇל־מִתְנַדַּ֣ב בְּמַלְכוּתִי֩ מִן־עַמָּ֨א יִשְׂרָאֵ֜ל וְכָהֲנ֣וֹהִי וְלֵוָיֵ֗א לִמְהָ֧ךְ לִֽירוּשְׁלֶ֛ם עִמָּ֖ךְ יְהָֽךְ׃
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 12, 2022 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכתרת מלך ממלכי הגוים
תגובות: 12
צפיות: 372

Re: הכתרת מלך ממלכי הגוים

אם אין בטקס הזה עבודה-זרה ולא פריצות וכיו"ב - קיי"ל שמצוה לרוץ לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה (בב"א) יבחין, ומותר לכהנים להיטמא בטומאה דרבנן לצורך זה!
ובאם יש בו ע"ז או פריצות - קרא קא צווח ואמר "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"!

עבור לחיפוש מתקדם