מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 170 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אישי
ה' אוגוסט 27, 2015 9:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124752

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

אין הספר המודפס תח"י, ואת הדברים הנ"ל ראיתי במהדורת ההכנה לדפוס שנמצאת אצלי במחשב, שם אין המשך כזה. ועכ"פ אין ללמוד מזה כלום, כי אחר שזכה להכתב שוב לא נמחק.
על ידי אישי
א' אוגוסט 09, 2015 4:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תמיכה במקומות בילוי ונופש שומרי שבת
תגובות: 29
צפיות: 3246

Re: תמיכה במקומות בילוי ונופש שומרי שבת

שמעתי [ואיני יודע אם זה מוסמך] שהגר"נ קרליץ שליט"א ה' ישלח דברו וירפאהו סובר שמותר ללכת לחוף שרתון על אף הפריצות שבדרך כיון דליכא דרכא אחרינא. וחולק על הגר"ש וואזנר זצ"ל שאסר.
ולכאורה נחלקו אם נחשב דאיכא דרכא אחרינא כהא"ג שהחופים האחרים אינם ראויים לשחייה ולרחצה כמו החוף הזה.
על ידי אישי
ג' אוגוסט 04, 2015 10:18 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124752

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

אני חוזר כעת מנופש בזכרון יעקב, שם זכיתי להתפלל במנין הנץ של הגראי"ש שליט"א, כאשר הוא עובר לפני התיבה. עדין מהדהד באזני קולו המתחנן כבן המתחטא על אביו, לאורך כל חלקי התפלה, כאשר לעיתים קרובות נשבר קולו בבכי עצור. שמתי לב שהוא מדגיש את ההוספה שנהג בה הרב זללה"ה, לומר ראה "נא"...
על ידי אישי
ה' יולי 23, 2015 11:52 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם משיח חי בינינו?
תגובות: 29
צפיות: 4027

Re: האם משיח חי בינינו?

בנדרים ל"ח א' איתא אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולהו ממשה, עי"ש. ובשבת צ"ב א' איתא גם בעל קומה עי"ש. ולפ"ז לא יוכל להיות משיח אלא אדם גבור ועשיר וחכם ועניו ובעל קומה. וזה מלבד התנאים שהוזכרו לעיל.
על ידי אישי
ה' יולי 23, 2015 7:13 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם משיח חי בינינו?
תגובות: 29
צפיות: 4027

Re: האם משיח חי בינינו?

מדברי הרמב"ם באגרת תימן מבואר עוד כמה תנאים. א' שיהא חכם גדול בתורה. ב' שיהא נביא קרוב למשה רבינו. ג' שיתגלה בארץ ישראל. ד' שלא יהא ידוע מקודם בשם אביו ומשפחתו, עי"ש.
על ידי אישי
ה' יולי 23, 2015 6:12 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם משיח חי בינינו?
תגובות: 29
צפיות: 4027

Re: האם משיח חי בינינו?

להעיר מגמ' סנהדרין דף צ"ח ע"ב "אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש אי מן מתיא הוא כגון דניאל איש חמודות", וברש"י שם הביא ב' פירושים: "אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש - אם משיח מאותן שחיים עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה כדאמרינן בבבא מציעא ...
על ידי אישי
ה' יולי 23, 2015 1:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בד"ה הגאון הצדיק ר' מרדכי עמרם יעקבזון זצ"ל
תגובות: 22
צפיות: 2785

בד"ה הגאון הצדיק ר' מרדכי עמרם יעקבזון זצ"ל

המקום ינחם את משפחתו הרוממה וכלל תלמידיו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
על ידי אישי
ה' יולי 23, 2015 1:01 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם משיח חי בינינו?
תגובות: 29
צפיות: 4027

האם משיח חי בינינו?

בגליון המצו"ב מובאת דעת הגרח"ק שליט"א שנשמת משיח נמצאת באדם החי בינינו ויודע שהוא משיח אלא שלא הגיע זמנו להתגלות.
יש מי שיכול להביא מקור לזה?
על ידי אישי
ה' יולי 09, 2015 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך מודדים אדם גדול
תגובות: 54
צפיות: 5008

Re: איך מודדים אדם גדול

אם צריך את מי שבקי בכל התורה. אז ר"ש פישר גדול הדור. אכן לאחר פטירתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, חשבתי בליבי שאין לנו בדור, מי שבקי בכל התורה כולה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, מלבד ש"ב הגר"ש פישר שליט"א. ומצער מאוד, שהדור הירוד שלנו, לא זוכה ליהנות מאורו כדבעי. אם כי האמת צר...
על ידי אישי
ה' יולי 09, 2015 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך מודדים אדם גדול
תגובות: 54
צפיות: 5008

Re: איך מודדים אדם גדול

אם צריך את מי שבקי בכל התורה. אז ר"ש פישר גדול הדור. אכן לאחר פטירתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, חשבתי בליבי שאין לנו בדור, מי שבקי בכל התורה כולה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, מלבד ש"ב הגר"ש פישר שליט"א. ומצער מאוד, שהדור הירוד שלנו, לא זוכה ליהנות מאורו כדבעי. אם כי האמת צר...
על ידי אישי
ג' יוני 23, 2015 2:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?
תגובות: 199
צפיות: 30502

Re: מיהו הרב יעקב ישראל פוזן?

בחוגי חזו"א משתמשים הרבה בכח הסברא, משא"כ בחוגי בריסק. כלומר מעבר למסר הבעייתי/המורכב שבדברי הרב פוזן, חניך בריסק לא יכתוב תיאוריה שכזו שכל כולה בנויה על סברא (כמעט) בלי שום מקור, ולעולם הוא ישאר צמוד למקורות, (כפי שהוא קורא אותם), ותכונה זו גופא יכולה למונעו מלכתוב דברים כיו"ב. הא ג...
על ידי אישי
ב' יוני 22, 2015 11:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124752

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

מלך שלם כתב:כאן: תמונות שניים מבני הגרח"ג, מי יכול לתת שמותיהם ולהרחיב אודותיהם

בראשונה: הבן הבכור הג"ר יצחק דוד
בשניה: בקידמת התמונה הבן הג"ר נחום ומאחוריו הג"ר מאיר
על ידי אישי
ב' יוני 22, 2015 3:05 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?
תגובות: 199
צפיות: 30502

Re: אימתי מצוה בפשרה?

לכאורה ההנגדה המדוברת שהיא בין הדין ליושר, אינה מכוונת להנגדה בין דעת התורה לשכל האדם, שא"כ הרי אנו עושים את התורה פלסתר וכמו שצווח הגרמ"מ. אלא עיקר הכוונה היא להנגדה בין החוק המשפטי המוחלט שנקבע [הן] עפ"י שכל התורה [ומן הסתם גם בחוקות העמים] שמבחינתו יקוב הדין את ההר ואם שרף חפץ של ...
על ידי אישי
ב' יוני 22, 2015 3:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?
תגובות: 199
צפיות: 30502

Re: מיהו הרב יעקב ישראל פוזן?

אבל לגבי הא דגנאי הוא לבנות ישראל וכו', לכאורה דבר פשוט הוא שגם פאה נכרית נכלל, דהחילוק אינו מספיק נראה, ומה שנראה גנאי באמת גנאי הוא, ולא גרע משאר פריצות. אלא דבזה יש לדון במה שכתבתי למעלה, שישנם דברים שתלויים במנהגי המקומות, שעצם הדבר אינו כ"כ פריצות, ורק פריצות מה שמגרה, ולגבי זה פאה נכרית ...
על ידי אישי
ב' יוני 22, 2015 2:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?
תגובות: 199
צפיות: 30502

Re: אימתי מצוה בפשרה?

לכאורה ההנגדה המדוברת שהיא בין הדין ליושר, אינה מכוונת להנגדה בין דעת התורה לשכל האדם, שא"כ הרי אנו עושים את התורה פלסתר וכמו שצווח הגרמ"מ. אלא עיקר הכוונה היא להנגדה בין החוק המשפטי המוחלט שנקבע [הן] עפ"י שכל התורה [ומן הסתם גם בחוקות העמים] שמבחינתו יקוב הדין את ההר ואם שרף חפץ של ...
על ידי אישי
ב' יוני 22, 2015 12:07 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?
תגובות: 199
צפיות: 30502

Re: מיהו הרב יעקב ישראל פוזן?

לאחרונה סיפר לי אברך, שלפני כעשר שנים הציעו לאשתו לכתוב בעיתון "משפחה", ושאלו על כך, הגרי"י השיבו: לפני כארבעים שנה פנו אלי ממוסד הרב קוק והציעו לי לעמוד בראש פרוייקט תורני גדול, אשר אם הייתי מקבל את ההצעה, הייתי הרבה יותר עשיר, וגם יותר ת"ח, התייעצתי עם הגר"י שפירא שהשיבני:...
על ידי אישי
א' יוני 21, 2015 10:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?
תגובות: 199
צפיות: 30502

Re: מיהו הרב יעקב ישראל פוזן?

ידוע באמרות הכנף שלו, והנה אחת מהן, על הפוליטיקה בעולם ההלכה: ג'ינג'י שואל רב ג'ינג'י...
על ידי אישי
א' יוני 21, 2015 10:05 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?
תגובות: 199
צפיות: 30502

Re: מיהו הרב יעקב ישראל פוזן?

הרב סובל, יישר כוחך על הסיפור המאלף.
על ידי אישי
א' יוני 21, 2015 10:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?
תגובות: 199
צפיות: 30502

Re: מיהו הרב יעקב ישראל פוזן?

יש לו גם ידע רב בחכמות אחרות, פעם שמעתי אחד שסיפר שהוא התוכח עם אחד נוצרי הרבה על עניני דתם. פעם התאכסנתי בדירתו שבזכרון יעקב, וראיתי בביהכ"ס ספר מתמטיקה. ואכן הוא וכמה מבניו ונכדיו ידועים כגאונים במתמטיקה. גם ברשותי, כמה מכתבי תשובות ששלח לי, הכתובים בסגנונו המיוחד. כמו"כ היה הוא כתובת ע...
על ידי אישי
א' יוני 21, 2015 2:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?
תגובות: 199
צפיות: 30502

Re: מיהו הרב יעקב ישראל פוזן?

חד מן 'שבעת הרועים' של קהילת הגרח"ג. ואלו שמותם: הגרח"ג, יבדלחט"א הגר"ד לנדא, הגרי"י פוזן, הגר"י בויאר, הגרא"ל אברהמס, (אולי) הגר"י ברטלר. האחרון חסר לי. א. היכן נעלם הגר"מ גריינימן שליט"א אחיו של להבחל"ח הרב זללה"ה? ב. מה הספק בנוגע להגר&...
על ידי אישי
א' יוני 14, 2015 10:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124752

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

בעקבות הזכרת הגר"ד יפה שליט"א שהיה ממקורבי רבינו ז"ל, נזכרתי מעוד אחד מגדולי המוסר בדורינו ה"ה הגה"צ ר"י גלינסקי זצ"ל, שהיה ג"כ בקשר קרוב עם רבינו, [וכפי המסופר היה נוהג להגיע בשעת רעווא דרעווין בשמחת תורה אחה"צ בבית רבינו ז"ל והיה משמח את הנמצאים בנ...
על ידי אישי
א' יוני 14, 2015 4:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124752

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

ספרן כתב:זכורני שביום שהגיעה מיהרתי לבשר ע"כ להמשגיח הר"ד יפה שליט"א שהיה מבאי ביתו של הגר"ח ומחסידיו הגדולים.

האם המשגיח שליט"א ספד לרבינו זללה"ה באיזה מקום?
על ידי אישי
ד' יוני 10, 2015 3:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 45798

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

מפני כבוד ידי"נ הרה"ג המופלא 'אישי' שליט"א, אמרתי אשיבנו דבר. ראשית באופן אישי, הלא נדרים ואף סוג' זו למדנו בחברותא בקיץ תשנז', וגם ד' רא"ש האלו נכתבו כבר אז בספר 'מעשה תורה' שקרית ושנית בו, ומדשתיק כל השנים האלו ש"מ הסכים, ומדוע חזר בו עתה? שנית באופן עניני, עיינתי שוב בד'...
על ידי אישי
ד' יוני 10, 2015 1:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 45798

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

יצא לי היום לראות בספר בעמוד 451 בשם פירוש הרא"ש נדרים ז' ב' דמה שאמרו ז"ל בכ"מ נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, היינו שנעשה עני. אך המעיין שם יראה שזה טעות, [-ענין של פיסוק נכון]. הרא"ש מפרש את מאמר הגמ' שם כ"מ שנתנו חכמים את עיניהם או מיתה או עוני, ומביא דוגמאות של מיתה ודו...
על ידי אישי
ב' יוני 08, 2015 9:29 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שושלת קרלין סטולין
תגובות: 86
צפיות: 18220

Re: ב"ה - שושלת קרלין סטולין

ראה בהקדמת "מכון בית אהרן וישראל" שהוציאו לאור את הספר "לקט שבלים" לזקנך הגאון זצ"ל, בו מתואר חלקו הגדול בכינונה של עדת קרלין אחרי המלחמה הנוראה ואחרי הסתלקותו של האדמו"ר רבי יוחנן זצ"ל. http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?144084 את הספר יש לי כמובן בבית. הייתי ...
על ידי אישי
ב' יוני 08, 2015 12:05 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שושלת קרלין סטולין
תגובות: 86
צפיות: 18220

Re: ב"ה - שושלת קרלין סטולין

יודעני שחלקו של סבי זקני הגה"ח ר' שמעון בוקשפן זצ"ל היה רב, בהעמדתו של האדמו"ר שליט"א למנהיג החסידות, [כמדומה, שהוא דאג להביאו לארץ ולגדלו עד שיהיה ראוי לתפקידו], אולי יש מי שיביא פרטים בענין?
על ידי אישי
א' יוני 07, 2015 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מותר או אסור?
תגובות: 4
צפיות: 750

Re: מותר או אסור?

היכן התפרסם?
האם אפשר לעלות לפה את נוסח ההחלטה?
על ידי אישי
א' יוני 07, 2015 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מותר או אסור?
תגובות: 4
צפיות: 750

Re: מותר או אסור?

מועצת גדולי התורה התירו או לא?
זה נשמע שמועצת אחת התירה ואילו המועצת של יתד לא... האם זה נכון?
על ידי אישי
א' יוני 07, 2015 3:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מותר או אסור?
תגובות: 4
צפיות: 750

מותר או אסור?

מותר או אסור?
על ידי אישי
ד' יוני 03, 2015 2:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124752

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

בתחילת האשכול הועלו מכתביו שנדפסו בספר אהבת תורה, ביניהם המכתב המבוקש כאן. [כא - כד].
על ידי אישי
ב' יוני 01, 2015 9:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 45798

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

אום אני חומה כתב:
עתניאל בן קנז כתב:אדם ניכר בכעסו ...

מצינו 'אורייתא קא מרתחא ביה', ובפרט כאשר אדם סבור שהביקורת כלפי עמלו לוקה בעיוות הנתונים ובשטחיות.
לא קראתי את הספר ולכן אינני יכול לדעת עם מי הצדק

בהקשר הזה יש לציין את לשונותיו החריפים של הרשב"א במשמרת הבית על הרא"ה וכמובן בלי להשוות
על ידי אישי
ו' מאי 29, 2015 7:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 45798

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

אינני מעונין להשיב באריכות, על דברי המגיב האורח, שכתב בצורה לא מכובדת, ולא ענינית. אומר רק, שמאוד קל לדבר על רוח הנושבת מבין דפי הספר, ולהטיל בו רפש ובוץ, כאשר בדרך זו בורחים מהתמודדות ענינית עם הטיעונים והמקורות. מי שמכיר את המחבר, יודע שיראתו קודמת לחכמתו, ואין בו שום זלזול ח"ו בחכמי ישראל לד...
על ידי אישי
ד' מאי 27, 2015 9:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124752

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

הספר בידי. יש בו למעלה מתשעים מכתבים. זה נראה אמנם כמין דוגמית מהמכתבים הרבים שישנם, חלקם התפרסמו בעבר, אך כנראה שהספר מייצג תמצית של עיקרי השקפותיו, בכל הנושאים החשובים. לפי בקשת המשפחה בפתיחת הספר, להמציא לידם מכתבים כדי לפרסמם בעתיד, נראה שיש תכנית להדפיס עוד מכתבים. המכתב האחרון הוא בענין השתתפו...
על ידי אישי
ה' מאי 21, 2015 3:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 45798

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

בעמוד 542 הביא המחבר שליט"א את מאמר חז"ל על העובר שמלמדין אותו כל התורה כולה שנאמר "ויורני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיה" וכיון שבא לעולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה. ומפרש המחבר, שלימוד כל התורה הכוונה ל"שמור מצותי וחיה" כלשון הכתוב, ואפשר שהענין...
על ידי אישי
ב' מאי 18, 2015 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 45798

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

כדי שלא יאמרו מדשתקי רבנן שמע מינה דניחא להו, נתחייבתי להביע מחאה על ביזוי כבוד התורה של הגר"י ענבל שליט"א, שהוא אחד ומיוחד בכחו הגדול בתורה ושאר רקחות, ומפליא לעשות בתשובת המינים, כל רז לא אניס ליה, נחית לעומקא דשמעתא ודינא בכל אתר, ושיחו נאה לכל מכיריו, אהוב למעלה ונחמד למטה, אשרי לו שכך...
על ידי אישי
ו' מאי 15, 2015 1:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124752

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

אתמול ראיתי ערימת עיתונים מונחת, ומתוכה הציץ מוסף שבת קדש עם תמונה של הגר"ח, חמדתי אותו ולקחתיו. בין השאר מסופר שם: החזו"א הסביר לגר"ח כשהיה קטן מה הוא עולה לשם שלמים: "בשביל שהקרבן יעלה הוא צריך לעבור דרך חלון, ויש הרבה חלונות בשמים, יש חלון מיוחד לקרבן עולה ויש חלון לקרבן שלמי...
על ידי אישי
ד' מאי 13, 2015 9:06 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124752

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

הנה העמוד המושלם
על ידי אישי
ג' מאי 12, 2015 5:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל
תגובות: 281
צפיות: 49876

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

ככלות השלושים והאבל על הסתלקותו של מרן פוסק הדור בעל "שבט הלוי" זצו"ק תתקיים ביום חמישי עצרת מספד והתעוררות בביהמ"ד המרכזי "היכל יצחק" במודיעין עילית, ישאו דברי הספר והתעוררות, נשיא ביהמ"ד ותלמידו המובהק, מח"ס 'שיעורי שבט הלוי' גאב"ד חניכי הישיבות הגאון ...
על ידי אישי
ג' מאי 12, 2015 1:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 9387

Re: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל

מי שהוא יכול להעלות לכאן העתק מהפרק המתאר את הפגישה עם החזו"א?
על ידי אישי
ב' מאי 11, 2015 10:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124752

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

מצורפים ב' שיחות מהגראי"ש שליט"א מלפני כמה שנים.
העמוד הראשון של השיחה הראשונה ממוקם בסוף הקובץ.

עבור לחיפוש מתקדם