החיפוש הניב 1269 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישראל אליהו
ב' פברואר 11, 2019 9:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"
תגובות: 53
צפיות: 3463

Re: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"

בשו"ת אור לציון חלק א - אורח חיים סימן לט [בענין וידוי בין התקיעות] כתב בזה"ל: ...ובפרט שהכא לפ"ד האר"י ז"ל, תוקף ומעלת הוידוי באותה שעה גדולים עד למאוד, וחשיבותם רבה, לא גרע מצורך הדבר, ודמי לגביל לתורי דברכת המוציא, עכ"ל. הרי שסובר שגביל לתורי מועיל אף על ענייני קבלה....
על ידי ישראל אליהו
ה' פברואר 07, 2019 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המוציא על הפרוסה
תגובות: 2
צפיות: 95

Re: ברכת המוציא על הפרוסה

בקצרה: דעת הגאונים והרמב"ם ועוד ראשונים, שיש לתת רק מצה וחצי. וברכת מצה והמוציא שתיהן על הפרוסה. דעת הרא"ש ועוד ראשונים, שיש לתת שתים וחצי מצות. שתים בשביל לחם משנה, וחצי בשביל לחם עוני. אלא שנחלקו לשיטה זו, על מה ברכת מצה ועל מה המוציא. לדעת רש"י ועוד, המוציא על השלמה ומצה על הפרוסה....
על ידי ישראל אליהו
ג' ינואר 29, 2019 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אעלה בתמר, אוחזה בסנסיניו. פשר המדרש
תגובות: 1
צפיות: 112

אעלה בתמר, אוחזה בסנסיניו. פשר המדרש

שיר השירים רבה (פרשה ז, א [ח]): זאת קומתך דמתה לתמר, ר' חוניא בשם ר' דוסא בר טבת שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, יצר עבודת כוכבים ויצר זנות, יצר עבודת כוכבים כבר נעקר, וכו'. אימתי נעקר יצר עבודת כוכבים, רבי בנייה אמר אלו מרדכי ואסתר, ורבנן אמרי אלו חנניה מישאל ועזריה, וכו'. כעת מאריך המדרש בעיק...
על ידי ישראל אליהו
ד' ינואר 23, 2019 8:24 pm
פורום: ימות עולם
נושא: שרידים לקהילות היהודיות בספרד
תגובות: 7
צפיות: 355

Re: שרידים לקהילות היהודיות בספרד

יש את ספרו של דוד בר ששת, על זקנו הריב"ש. נמצא באוצר. יש שם כמה דפים העוסקים בנידון האשכול.
מצורפת תמונה מבית מדרשו של הריב"ש. מספר זה. [הוספה מאוחרת: התמונה צורפה, ומשום מה הוסרה ע"י המנהלים].

יש חומר גם בזכרון יהודה לבן הרא"ש. מהדורת מ"י. במבוא ובספר עצמו.
על ידי ישראל אליהו
ג' ינואר 22, 2019 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איזה ברכה מברכים על אתרוג חי?
תגובות: 12
צפיות: 292

Re: איזה ברכה מברכים על אתרוג חי?

אם אינו נאכל אפילו בדחק, כתב המשנ"ב סי' רב [כמדומני] שלא מברך כלל.
ויש להאריך.
על ידי ישראל אליהו
ג' ינואר 22, 2019 2:08 pm
פורום: פסח
נושא: ספרי מחברי זמנינו בהלכות הפסח <ברכת מצה מטוגנת>
תגובות: 61
צפיות: 7369

Re: זקוק לספר הלכות פסח ממחבר בן זמננו

הרב תולעת, איך אתה מעיז שלא לאכול שרויה, (אין לי ספק בכך) אחרי שהחזו"א אכל שרויה וגם מרן הגרח"ק, וכי הם לא ידעו את מה שידעו אחרים וכו' וכו' וכו' וכו' שמועה זו צ"ע, לאור מה שכתב בספרו (סי' קיט אות ו ד"ה "שם ס"ק כא) שאף להמתירים מדין חוזר וניעור, ישנה בעיה לחמם שוב, דכל ...
על ידי ישראל אליהו
ב' ינואר 21, 2019 11:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה הסיבה שמנצפ"ך הם אותות סופיות?
תגובות: 7
צפיות: 267

Re: מה הסיבה שמנצפ"ך הם אותות סופיות?

הם 5 אותיות כנגד 5 גבורות (גם שם אלקי"ם המורה על גבורות הוא בן חמש אותיות). כל זה בערך. ואם שגיתי ההי"ב.
על ידי ישראל אליהו
ב' ינואר 21, 2019 8:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה הסיבה שמנצפ"ך הם אותות סופיות?
תגובות: 7
צפיות: 267

Re: מה הסיבה שמנצפ"ך הם אותות סופיות?

כמדומני שיש לזה טעם ע"פ הסוד
על ידי ישראל אליהו
ו' ינואר 11, 2019 2:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זקוק אני לפיוט על העיר צפת.
תגובות: 5
צפיות: 285

Re: זקוק אני לפיוט על העיר צפת.

על האחרון תמצא בויקי'
על ידי ישראל אליהו
ו' ינואר 11, 2019 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשאי אפשר להגעיל כלי, מותר להשתמש כשאינו בן יומו? תוס' ע"ז סו:
תגובות: 17
צפיות: 387

Re: כשאי אפשר להגעיל כלי, מותר להשתמש כשאינו בן יומו? תוס' ע"ז סו:

יואל שילה כתב:ואין חצי צד שכלי מתכות דידן הם פחות שייע מזכוכית.

זכוכית נעשית ע"י ניפוח מבפנים כבלון, כך שהזכוכית חלקה לגמרי. משא"כ שאר כלים, שרואים בהם את השריטות.
על ידי ישראל אליהו
ש' ינואר 05, 2019 8:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מכת דבר - ברגע אחד?
תגובות: 4
צפיות: 201

Re: מכת דבר - ברגע אחד?

גם במכת ברד, ידועים דברי הגר"א ש"לכל כדור היתה כתובת", דהיינו שלא ירד אף גוש ברד לחינם, אלא ירד ברד במדויק רק על העצים וכו'. וממילא, הכל יכל להיות ברגע אחד. לפ"ז כנראה שמה שהתארך במשך שבוע, היינו שכל מי שיצא מביתו במשך השבוע הזה, מיד ירד עליו ברד. וכן למי שהוציא את בהמותיו במשך ה...
על ידי ישראל אליהו
ג' ינואר 01, 2019 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בצל שקולף (ולא נחתך) בסכין פרווה על קרש חיתוך חלבי?
תגובות: 2
צפיות: 134

Re: בצל שקולף (ולא נחתך) בסכין פרווה על קרש חיתוך חלבי?

נראה פשוט שאף זה בכלל. היכן מצינו חילוק זה?
על ידי ישראל אליהו
ו' דצמבר 28, 2018 3:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנצרך לנקביו – מותר הוא בדברי תורה?
תגובות: 7
צפיות: 426

Re: הנצרך לנקביו – מותר הוא בדברי תורה?

תורה.jpg
תורה.jpg (170.14 KiB) נצפה 333 פעמים
על ידי ישראל אליהו
ש' דצמבר 15, 2018 7:43 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: ספר חידושי רבינו דוד עמ"ס פסחים
תגובות: 2
צפיות: 367

Re: ספר חידושי רבינו דוד עמ"ס פסחים

בלום כתב:חיפשתי ספר חידושי רבינו דוד עמ"ס פסחים באוצר, ונדהמתי לראות - יותר בדיוק שלא לראות - שאינו מופיע כלל. וחיפשתי בביבליוגרפיה, ואז הופיע, אבל עלה על המסך:
הודעת המערכת
הספר שחיפשת אינו קיים במאגר שברשותך
מה הכוונה בזה?

אם תרצה, בקובץ שיטות קמאי הדפסיו את חידושיו [על הדף].
על ידי ישראל אליהו
ה' דצמבר 06, 2018 4:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות מאי"ן על העיר מקלט בחומש תורה אור מי כתבם?
תגובות: 9
צפיות: 358

Re: הגהות מאי"ן על העיר מקלט בחומש תורה אור מי כתבם?

ישנו מקום שהחיד"א כותב דבר אחד בשם "אחי" (אזולאי חיים יוסף), ומיד לאחר מכן כותב בשם "מאין" (ממני אזולאי יוסף נ"י).
והוא ע"ש הפסוק "אחי מאין אתם"..
על ידי ישראל אליהו
א' דצמבר 02, 2018 3:21 pm
פורום: חנוכה
נושא: מקום מציאת פך השמן הטהור
תגובות: 10
צפיות: 1101

Re: מקום מציאת פך השמן הטהור

הערה מעניינת בנידון.
כאן [הערה כד].
viewtopic.php?f=24&t=37932&start=80#p423726
על ידי ישראל אליהו
ש' דצמבר 01, 2018 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שימוש ראשונים במעתיקים, להעתקת לשונות קודמיהם
תגובות: 34
צפיות: 3050

Re: כתיבת ס' בית יוסף

הרב ירוחם בקר אמר לי פעם שלב"י היה כנראה סופר שכתב עבורו ספרים. ויש לו ראיות ע"ז מספרי קבלה שההדיר.
איני זוכר פרטים. תוכלו לשאלו.
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 30, 2018 3:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754300

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מצפה לישועת השם כתב:במטותא, ספר אמת ליעקב סדיגורא עמ' ס"ה - ס"ז.
ייש"כ.
על ידי ישראל אליהו
ד' נובמבר 28, 2018 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

תם מה הוא אומר כתב:האם ידוע לאי מי מחו"ר הפורום שליט"א האם יש מקומות שהגר"ע יוסף זצ"ל פוסק היפך השו"ע? [מלבד כמה דוג' שהובאו באשכול זה]

ראה שולחן ערוך עם פירוש 'הלכה ומנהג' בני ברק תש"ע לר' מנחם עידאן.
על ידי ישראל אליהו
ב' נובמבר 26, 2018 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

מאמר הגר"מ מאזוז שליט"א על ברכת הדלקת נ"ש יש הרבה מה להעיר על דבריו. בכלל, על כל דרכו בהלכה יש מה לעמוד. ואכ"מ. במאמר זה הוא עומד בין הפטיש לסדן, דהיינו הגר"ע יוסף שאותו הוא מעריץ כידוע, לבין אביו.. [נדמה לי שהדבר היחיד שמצאתי שהוא חולק בהדיא על אביו זה בייחס אל הציונות, שה...
על ידי ישראל אליהו
א' נובמבר 25, 2018 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 592
צפיות: 81918

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

בקרו טלה כתב:
ישראל אליהו כתב:היכן כתבו כאן בפורום לגבי רבותיו של הריטב"א: הרא"ה והרשב"א.
לגבי מה שכותב "מורי" ?
בתודה מראש

רבותיו של הריטב"א

נפלא!
יישר כח!
על ידי ישראל אליהו
ש' נובמבר 24, 2018 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 592
צפיות: 81918

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

היכן כתבו כאן בפורום לגבי רבותיו של הריטב"א: הרא"ה והרשב"א.
לגבי מה שכותב "מורי" ?

בתודה מראש
על ידי ישראל אליהו
ד' נובמבר 21, 2018 7:53 pm
פורום: חנוכה
נושא: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'
תגובות: 21
צפיות: 1007

Re: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'

מגדל כתב:סופגניה אפויה, הרי היא לחמניה ממולאת בריבה, וברכתה המוציא.

ישנה סברא לגבי וופלים, שכיון שכך זה יוצא מהמפעל, הרי זה נחשב כאילו נאפה עמו. וה"ה כאן.
על ידי ישראל אליהו
ב' נובמבר 19, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אלפי משפחות שעלו ארצה עם מסורת רציפה מדורי דורות, ביטלו מנהגם בכמה עניינים מחמת פסקיו של הגר"ע והערצת ההמון כלפיו (למרות שכאשר היה צעיר החרימוהו ויצאו נגדו). ולא זאת אלא בחורים צעירים היו חוזרים לביתם (מהישיבה או מהשיעור בבית הכנסת) ומוכיחים את הוריהם שנוהגים לא לפי ההלכה, לדוגמא בכך שעונים ב&...
על ידי ישראל אליהו
ב' נובמבר 19, 2018 12:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ריה"ל הכניס בשיריו מילים בערבית?
תגובות: 9
צפיות: 320

Re: האם ריה"ל הכניס בשיריו מילים בערבית?

אנא בבקשה אם אפשר לתת דוגמאות.
על ידי ישראל אליהו
א' נובמבר 18, 2018 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

ישנו באוצר ספר "להדליק ולברך", אשר מיישב את המנהג.
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?609843&
על ידי ישראל אליהו
א' נובמבר 18, 2018 2:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3693
צפיות: 346114

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מה שנכון נכון כתב:
ישראל אליהו כתב:בבקשה
שטיינשניידר, Hebr. Uebersetzungen, עמ' 403-405.
בתודה.

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/f ... ew/7801025

יישר כח.
על ידי ישראל אליהו
ש' נובמבר 17, 2018 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

סליחה, לא סתירה,
קושיא.
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 2:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

לדעתי הקטנה, צריך לעשות אבחנה בין מנהגים שהם תוספת על עיקר ההלכה, לבין מנהגים שהם נוגעים בגופה של הלכה. ברור שמנהגים כמו קטניות בפסח, שזה בסך הכל חומרא שהחמירו על עצמם, לא כ"כ משנה אם מקורו באשכנז ומשם הוא חדר לחלק קהילות ספרד או לא. אבל מנהגים שמשמעותם פסיקת הלכה מסוימת (כמו ברכת הדלקת נרות),...
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 8:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו? לענ"ד פשוט שלא. אבל צריך למצוא דוגמאת בספרי הגרע"י. אם פשוט שלא, אז זה לא סתירה בדברי היב"א? אחה"מ. ???? ישא ברכה טוען שאחד הסיבות לפסיקת הגרע"י שיש לבטל את מנהג ...
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו?

לענ"ד פשוט שלא. אבל צריך למצוא דוגמאת בספרי הגרע"י.

אם פשוט שלא, אז זה לא סתירה בדברי היב"א? אחה"מ.
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 4177

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

ידוע שבכה"ג ההוראה היא:
שב ואל תעשה
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 1:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כמי שחקר את הנושא [וכפי שכתבת לעיל], בבקשה אם תוכל לתת לנו נתונים. 1. בכל שאר המקומות ביב"א ובשאר ספריו, בנתונים תואמים לאלו שכתבת [כלומר: כשיש מחלוקת הפוסקים לענין ברכה, ומצאנו מנהג לברך, אבל לא מצאנו מקורות לקיום מנהג זה יותר מאשר 250 שנה]; האם הוא סובר שיש לבטל את המנהג? [כפי שפסק בהדלקת נר...
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כמי שחקר את הנושא [וכפי שכתבת לעיל], בבקשה אם תוכל לתת לנו נתונים. 1. בכל שאר המקומות ביב"א ובשאר ספריו, בנתונים תואמים לאלו שכתבת [כלומר: כשיש מחלוקת הפוסקים לענין ברכה, ומצאנו מנהג לברך, אבל לא מצאנו מקורות לקיום מנהג זה יותר מאשר 250 שנה]; האם הוא סובר שיש לבטל את המנהג? [כפי שפסק בהדלקת נרו...
על ידי ישראל אליהו
ה' נובמבר 15, 2018 2:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כיון והדברים התארכו (וגם נפלו קצת שברים חדשים ממגדל בבל), אעיר בזה כמה הערות בנושא ברכת הנותן ליעף כח (אף שכבר הערתי וכ"כ הרב ישא ברכה, שאין כאן סתירה בכללי הרב עובדיה אלא קושיא מדוע פסק לברך הנותן ליעף כח). לענ"ד ההגדרה של הרב ישראל אליהו למנהג טעות - מוטעת, הרי כל ברכה שהורו לברך על אף ...
על ידי ישראל אליהו
ה' נובמבר 15, 2018 1:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754300

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גלרשטיין כתב:מספר מעתיקי השמועה (ח״א עמ׳ ח) אין לי ומקונטרס חנוכה ומגילה (סי׳ ה אות ג-ד).
שמואל דוד כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

ספר אור הישר (בראשית מכילתא) עמוד 53 מדפי האוצר

תודה מראש!
על ידי ישראל אליהו
ה' נובמבר 15, 2018 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 8964

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

חלקם מביעים, והביעו. דוגמת הגר"ע עטיה, הגרב"צ א"ש, הגר"מ אליהו, הגריח"ס וכו'.
כוונתי היתה שאין להם כח משמעותי להפצת דבריהם וכו', או מחמת אופיים שאינם מעוניינים בקרבות.

עבור לחיפוש מתקדם