מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 339 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי באמונתו
ד' יוני 16, 2021 2:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

סו: בגמרא - שאלו את רבי אליעזר: חלה, מהו שירכיבהו על כתפו - אמר להם: יכול הוא להרכיב אני ואתם וכו' מצורף ביאור השאלות ששאלו את ר' אליעזר, ותשובותיו, לאחד מגדולי האחרונים. שיטה.pdf יישר כוח! בפנים מפרש שאלת: דחפו ולא מת, מהו שירד אחריו וימיתנו? משום חילול יוה"כ. ברם, יש להעיר, שלכאורה המתת שעיר...
על ידי באמונתו
ד' יוני 16, 2021 10:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

לאביו ולאמו

סו, ב אמר רב יהודה: שבטו של לוי לא עבד עבודה זרה, שנאמר ויעמד משה בשער המחנה וגו'. יתיב רבינא וקאמר להא שמעתא, איתיביה בני רב פפא בר אבא לרבינא: האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו - אביו - אבי אמו מישראל, אחיו - אחיו מאמו מישראל, בניו - בני בתו מישראל . לפנינו בגמרא, לכאורה הלא אין התייחסות אל "לאמו&q...
על ידי באמונתו
ד' יוני 16, 2021 9:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

סו, א במשנה: וכבש עשו לו, מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו , ואומרים לו: טול וצא, טול וצא! מצאנו מחלוקת מפרשים, מתלשים בשערו של מי? של משלח או של שעיר. בגמרא בפיסקא: וכבש עשו לו [מפני הבבליים ] כו'. אמר רבה בר בר חנה: לא בבליים היו - אלא אלכסנדריים היו , ומתוך ששונאים את הבבליים היו קורין אותן על שמן...
על ידי באמונתו
ד' יוני 16, 2021 8:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

יומא סה: ומשום גזירה ימותו וכו׳ אלא... ומשום גזירה ימותו וכו׳ אלא... ומשום גזירה ימותו וכו׳ הגמרא כבר דחה ״ומשום גזירה ימותו״ וא״כ מה ההו״א לתרץ אלא..? בתוספות ישנים: משום גזירה ימותו. לכל הני אמוראי דהכא דפרכינן הך פירכא, סבירא לכל חד וחד דגזירה דיליה חמירא מדחבריה, ויש להן למות משום [אותה] גזירה:...
על ידי באמונתו
ד' יוני 16, 2021 3:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

יכול להרכיב אני ואתם

סו, ב שאלו את רבי אליעזר: חלה, מהו שירכיבהו על כתפו? - אמר להם: יכול הוא להרכיב אני ואתם . חלה משלחו, מהו שישלחנו ביד אחר? - אמר להם: אהא בשלום אני ואתם. דחפו ולא מת, מהו שירד אחריו וימיתנו? - אמר להם: כן יאבדו כל אויביך ה'. וחכמים אומרים: חלה - מרכיבו על כתפו, חלה משלחו - ישלחנו ביד אחר, דחפו ולא ...
על ידי באמונתו
ג' יוני 15, 2021 2:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

שעיר המשתלח בהכרח זכר, מדין קרבנות ציבור שאין נוהגים אלא בזכרים. תיקון מונח: הא ד'קרבנות הצבור אין נוהגין אלא בזכרים', כללא הוא ולא דינא. לאמר, לא מצאנו קרבן ציבור נקבה. הא בכריתות כו, א: השתא דאמרת: חטא שאין מכיר בו אלא המקום יוה"כ מכפר, אימא: כי מתיידע ליה בתר יוה"כ נמי לא מייתי חטאת! א...
על ידי באמונתו
ג' יוני 15, 2021 12:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

יש אומרים ששעיר המשתלח בהכרח זכר, מדין קרבנות ציבור שאין נוהגים אלא בזכרים , אך לכאורה, הרי פרה תוכיח, אלא שאין הפרה נחשבת קרבן לעניין הזה, וכך יש לומר אצל שעיר המשתלח, אלא בוודאי כדברי מר, שהטעם משום שנאמר בפירוש "שעיר" ולא שעירה. אכן זו אחת הראיות של הגרממ"ש שם... במנחת חינוך - פרש...
על ידי באמונתו
ג' יוני 15, 2021 3:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

... ושמעתי להקשות: איך יתכן לומר שב' השעירים הם אם ובנה, הא מפורש להדיא בקראי דאחרי מות, דב' השעירים זכרים הם, (ויקרא טז, ח–י) וְנָתַן אַהֲרֹן עַל שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם גֹּרָלוֹת גּוֹרָל אֶחָד לַה' וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל: וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת הַשָּׂעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַה' וְעָשָׂ...
על ידי באמונתו
ב' יוני 14, 2021 5:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

נח, ב 'מִזְבַּח קְטֹרֶת הַסַּמִּים לִפְנֵי יְיָ' – מִזְבֵּחַ לִפְנֵי הַשֵּׁם, וְאֵין כֹּהֵן לִפְנֵי הַשֵּׁם. הָא כֵּיצַד? עוֹמֵד חוּץ לַמִּזְבֵּחַ וּמַזֶּה. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=44878&p=611094&hilit=%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%AA#p611094 לכאורה, הרי רש"...
על ידי באמונתו
ב' יוני 14, 2021 2:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: יָֽעֳמַד־חַ֛י

ברם הדברים המצוטטים משם 'הכתב והקבלה' בלתי מובנים כלל, וחוששני שדברים בטלים המה. חס ושלום! נדמה לי כוונת אותו הגאון הכותב בשם רש"פ (= רבי שלמה פפנהיים - מגדולי המדקדקים בדורות אחרונים), שאילו אמר יוּעמד, משמע מעשה חד פעמי, ר"ל שציווי הוא להעמידו חי, כאשר אם מעמידו חי שם פעם אחת, כבר יצא י...
על ידי באמונתו
ב' יוני 14, 2021 2:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

יומא סד: - יָֽעֳמַד־חַ֛י

סד, ב ברייתא כוותיה דרבי יוחנן - דקתני: שני, איני יודע אם שני שבזוג ראשון אם שני שבזוג שני, כשהוא אומר יעמד חי - ולא שחבירו מת. מאי משמע? - [אמר רבא] יעמד (חי), ולא שכבר עמד . רבינו חננאל: ודייקא מתניתא כר' יוחנן, דקתני השני ירעה, איני יודע אי שני שבזוג ראשון, אי שני שבזוג שני, כשהוא אומר יעמד חי -...
על ידי באמונתו
א' יוני 13, 2021 9:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: צדיק נשכח - רבי ישעיה זוכאוויצער
תגובות: 33
צפיות: 5566

Re: צדיק נשכח - רבי ישעיה זוכאוויצער

קברו של הרב ישעי' הי' קיים אחרי מלחמת העולם השני' (ראה ס' האבא מסלבודקה עמ' 95) האם ידוע אם קברו קיים כיום? אני העלוב, מצאצאי הצדיק, כשהייתי שם בבלארוס, מלפני מספר שנים, נסעתי אל מיר במיוחד, ע"מ להתפלל אצל קברו, וכפי שעשו יהודים עד השואה, ולא מצאתי שום סימן, היכן הוא. מזיכרוני, מלבד ציון המשגי...
על ידי באמונתו
א' יוני 13, 2021 4:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

סא. תוספות ד"ה דברי הכל: מכאן קשה למה דאמרי' פ"ק דזבחים והנותר בשמן יתן על ראש המטהר אם נתן כפר ואם לא נתן לא כפר דברי ר"ע, רבי יוחנן בן נורי אומר מעלה עליו כאילו לא כפר וכפר, ומפרש התם מאי כאילו לא כפר וכפר, כפר מתן בהונות לא כפר מתנות הראש. ופירש רש"י ויביא אחר ויתחיל במתנות ה...
על ידי באמונתו
ו' יוני 11, 2021 1:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

נזיר ממורט

סא, ב ותני תנא צריך ואין לו תקנה? - אין, והתניא: נזיר ממורט, בית שמאי אומרים: צריך העברת תער, ובית הלל אומרים: אין צריך העברת תער . ואמר רבי אבינא: כשאומרים בית שמאי צריך - צריך ואין לו תקנה . ופליגא דרבי פדת, דאמר רבי פדת: בית שמאי ורבי אלעזר אמרו דבר אחד. בית שמאי - הא דאמרן, רבי אלעזר - [דתנן] א...
על ידי באמונתו
ו' יוני 11, 2021 9:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

נהר שלום כתב:איפה אפשר למצוא ביאר ברור ל"כי היכי דלא ניתווסן מאניה"

מה לא ברור בפירוש רש"י?
על ידי באמונתו
ה' יוני 10, 2021 7:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

יוסף בן מתתיהו ( הכהן מימי הבית! ), מאות שנים מקודם רז"ל בעלי המשנה והתלמוד , מפרש ע"ד האבן עזרא. כיצד אפוא חולקים חכמי המשנה, שלא ראו את הבית מימיהם, על הכהן מימי הבית, אשר קדם להם מאות שנים? נשגבה לא אוכל לה. המדובר בפשטות בשתי מסורות מנוגדות מקבילות (תתהפך כחומר חותם - שני צדדי מטבע אח...
על ידי באמונתו
ה' יוני 10, 2021 5:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

כבר הבאתי לעיל דקרא בהדיא כתיב בפרשת תצוה שהזאות דיו"כ הם על מזבח הזהב, "וְעָשִׂיתָ מִזְבֵּחַ מִקְטַר קְטֹרֶת וכו' וְצִפִּיתָ אֹתוֹ זָהָב טָהוֹר וכו' וְכִפֶּר אַהֲרֹן עַל קַרְנֹתָיו אַחַת בַּשָּׁנָה מִדַּם חַטַּאת הַכִּפֻּרִים וכו'" (שמות ל) מסתבר שאף יוסף בן מתתיהו (הכהן מימי הבית!)...
על ידי באמונתו
ה' יוני 10, 2021 4:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

ביקורת תהיה כתב:
באמונתו כתב:וכן יעשה לאהל מועד – שיזה שבע פעמים לפני הכפורת, ועל קרנות מזבח הקטורת.
פשוטו של מקרא ממש!

רש"י: וכן יעשה לאהל מועד – כשם שהזה משניהם: אחת למעלה ושבע למטה, כך מזה על הפרכת מבחוץ משניהם: אחת למעלה ושבע למטה. - הרי לך
פשוטו של מקרא ממש!
על ידי באמונתו
ה' יוני 10, 2021 3:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

ביקורת תהיה כתב:
באמונתו כתב:פשוטו של מקרא משמע דווקא ע"ד האבן עזרא.
שהמקרא מתעלם לחלוטין ממתן הדם על קרנות המזבח הפנימי.

אבן עזרא שם: וכן יעשה לאהל מועד – שיזה שבע פעמים לפני הכפורת, ועל קרנות מזבח הקטורת.
על ידי באמונתו
ה' יוני 10, 2021 12:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

נח: מתני' "ויצא אל המזבח אשר לפני ה' זה מזבח הזהב" ב שיח יצחק הקשה על האבן עזרא שכתב ויצא אל המזבח: הוא מזבח העולה ועוד יש להקשות שבפסוק ט"ז כתב וכפר על הקדש: הוא קדש הקדשים, וכן יעשה לאהל מועד: שיזה שבע פעמים לפני הפרוכת ועל קרנות מזבח הקטורת הרי לפי דבריו מזה לפני ולפנים, לפני הפרו...
על ידי באמונתו
ה' יוני 10, 2021 12:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: נחל קידרון

נח, ב במתני', אלו ואלו מתערבין באמה, ויוצאין לנחל קדרון. במאירי לעיל (נד, א): והוא נחל שלא היה שם מים שהיה חוץ לירושלים ויוצאין הדמים לשם והיו מוכרים אותם לגננים לזבל והדמים להקדש ונתחללה קדושת הדם עליהם. וברש"י פסחים (כב, א): ויוצאין לנחל קדרון - כמו לנחל איתן (דברים כא) - עמק. ברם ידועה היא ...
על ידי באמונתו
ד' יוני 09, 2021 10:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

פנים מחוץ

נח, ב ולרבי עקיבא, נקיף דרך ימין ? לימא בדרמי בר יחזקאל קא מיפלגי, דאמר רמי בר יחזקאל: ים שעשה שלמה עומד על שנים עשר בקר, שלשה פונים צפונה, ושלושה פונים ימה, ושלשה פונים נגבה, ושלשה פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. הא למדת שכל פינות שאתה פונה - לא יהו אלא דרך ימין , למזרח. מר אית ל...
על ידי באמונתו
ד' יוני 09, 2021 12:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

כהן גדול שנאנס ולא צם ביום הכיפורים, האם יש לדון שתהא עבודתו פסולה? האם נתפרש הדבר באיזה מקום? חכמי ימינו האריכו בדבר, ויש לציין לדעת מרן הרב אלישיב, בספר וישמע משה (חלקים א' עמוד ז', חלק ה' עמוד 28). שייך להשאלה ברעק"א אם מי שלא צם יכול לעלות לתורה ביוה"כ ובתענית ציבור? בפשטות, דומה הוא ...
על ידי באמונתו
ד' יוני 09, 2021 3:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

חכמי ימינו האריכו בדבר, ויש לציין לדעת מרן הרב אלישיב, בספר וישמע משה (חלקים א' עמוד ז', חלק ה' עמוד 28).
על ידי באמונתו
ג' יוני 08, 2021 7:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

נח: במשנה "ויצא אל המזבח אשר לפני ה' זה מזבח הזהב". כתב הגבורת ארי: דלאו מלפני ה' נפקא, דהא קרא בהדיא כתיב שהזאות דיו"כ הם על מזבח הזהב, "וְעָשִׂיתָ מִזְבֵּחַ מִקְטַר קְטֹרֶת וכו' וְצִפִּיתָ אֹתוֹ זָהָב טָהוֹר וכו' וְכִפֶּר אַהֲרֹן עַל קַרְנֹתָיו אַחַת בַּשָּׁנָה מִדַּם חַטַּאת ...
על ידי באמונתו
ג' יוני 08, 2021 5:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

'משך חכמה': והנה ידוע, דעל שם התואר יתכן ה"א, אבל על שם העצם לא יבוא ה"א. לפני כל שם ממיני השמות תבוא ה"א הידיעה, מלבד לפני שם־עצם־פרטי (ראובן, ירושלים וכיו"ב) . ודברי רבי מאיר שמחה: והנה ידוע, דעל שם התואר יתכן ה"א, כמו 'החכם', 'הלבן', 'האדום', אבל על שם העצם לא יבוא ה&quo...
על ידי באמונתו
ג' יוני 08, 2021 12:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

נז. תוספות ד"ה כילה דם הפר - הקשו התוספות: "לא ידענא מאי איצטריך לאיתויי האי קרא, תיפוק ליה מדכתיב מתנות דם הפר ברישא וכתיב חוקה" ותרצו: דאי מחוקה ה"א דדוקא שינה במעשה שלם, כגון הקדים כל עבודות שעיר (אחת למעלה ושבע דלמטה) לפני הפר, אבל הקדים רק אחת ממתנות שעיר לשבע מתנות הפר, לא...
על ידי באמונתו
ג' יוני 08, 2021 11:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

לשון הכתוב: וְלָקְחוּ֩ אֶת־כָּל־כְּלֵ֨י הַשָּׁרֵ֜ת... משך חכמה - פרשת במדבר: והנה ידוע, דעל שם התואר יתכן ה"א כמו החכם, הלבן, האדם. אבל על שם העצם לא יבוא ה"א, כמו הראובן...
על ידי באמונתו
ג' יוני 08, 2021 1:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

נח, א בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא: הניח מזרק בתוך מזרק, וקבל בו את הדם, מהו?... איכא דאמרי, הכי בעי מיניה: דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך? תא שמע, דתנא דבי רבי ישמעאל: את כל כלי השרת - אשר ישרתו בם בקדש, שני כלים ושירות אחת . רש"י: כלי השרת - שני כלים במשמע, ושירות אחת . רבינו חננאל: ופש...
על ידי באמונתו
ב' יוני 07, 2021 7:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: המן הוא זה שהגלה את הארון לבבל!

בגמרא: ר' אליעזר אומר ארון גלה לבבל. בפרקי דרבי אליעזר פרק נ: רַבִּי פִינְחָס אוֹמֵר שְׁנֵי עֲשִׁירים הָיוּ (לְפָנִים) בָּעוֹלָם. קֹרַח בְּיִשְׂרָאֵל, שֶׁמָּצָא אוֹצְרוֹת זָהָב שֶׁל יוֹסֵף. וְהָמָן בְּאֻמּוֹת הָעוֹלָם [נ"א: בשושן], שֶׁלָּקַח כָּל אוֹצְרוֹת מַלְכֵי יְהוּדָה וְאֶת כָּל אוֹצְרוֹת...
על ידי באמונתו
ב' יוני 07, 2021 3:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

נה, א תנו רבנן: אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע , דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר: אחת, אחת ואחת, שתים ואחת, שלש ואחת, ארבע ואחת, חמש ואחת, שש ואחת, שבע ואחת. ולא פליגי; מר כי אתריה - ומר כי אתריה . רש"י: מר כי אתריה וכו' - באתריה דר' מאיר מונין מנין כל...
על ידי באמונתו
א' יוני 06, 2021 9:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

פרק הוציאו לו מתני' אֶבֶן הָיְתָה שָּׁם מִימוֹת נְבִיאִים רִאשׁוֹנִים, וּשְׁתִיָּה הָיְתָה נִקְרֵאת. גמ' תָּנָא, שֶׁמִּמֶּנָּה הֻשְׁתַּת הָעוֹלָם. תימה, דאם כן, מששת ימי בראשית היתה שם. ואין לומר דתנא דברייתא פליג אתנא דמתניתין, דמשמע דלפרושי מתניתין ('ושתיה היתה נקראת') קאתי. וכן פירש רש"י לה...
על ידי באמונתו
א' יוני 06, 2021 10:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

שיעור בענין "מעלה עשן בקטורת" שנמסר לפני כמה ימים על ידי אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א. ע"ש לגבי קושיית תוספות ישנים: ה"ג בספרים ישנים ובכמה ספרים, ומה ראית ונזכרת, מעלה העשן כנגדו . פי' אותו עשב שמעלה עשן כנגדו, ואינו מפצע לכאן ולכאן, אלא מתמר ועולה כמקל ראיתי, שלא היה שום א...
על ידי באמונתו
א' יוני 06, 2021 4:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא - מדף מה עד מט.

מח: ד. חישב בחתיית גחלים. התוס' הביאו קושיא בשם רש"י. ואמנם רש"י לא נקט לה בלשון קשיא לי אבל היא נרמזה בדבריו בסוד"ה כמצוה. גם התירוץ כתוב ברש"י, וכנראה שלפני התוס' היה גירסא אחרת אבל ראיתי (בתוספות המבואר) שהביאו שי"ג בתוס' ונראה לו (היינו רש"י) במקום ולי נראה וע"...
על ידי באמונתו
א' יוני 06, 2021 3:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא - מדף מה עד מט.

ורבא אמר דוחה את הטומאה ואינו דוחה את השבת. במסוה"ש הגיה רבה על פי תוס'. ומסתמא נימוקו עמו דרבא אינו בר פלוגתיה דרב חסדא חמיו ורבו המובהק, כי אם רבה בר פלוגתיה. ויש להוסיף שכאן יש נימוק נוסף ומכריח להגהה זו, שהרי מאי דאמרינן לעיל דרב הונא פליגא, פירש"י על בר קפרא ורבא לעיל דאמרי דאיברי תמ...
על ידי באמונתו
א' יוני 06, 2021 3:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

נ. בגמרא "ושעירי עבודת כוכבים" – הנה בפרשת שלח (במדבר טו כב) ציבור שחטאו בשוגג בע"ז מביאים פר לעולה ושעיר אחד לחטאת: "וְהָיָה אִם מֵעֵינֵי הָעֵדָה נֶעֶשְׂתָה לִשְׁגָגָה וְעָשׂוּ כָל הָעֵדָה פַּר בֶּן בָּקָר אֶחָד לְעֹלָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַה' וּמִנְחָתוֹ וְנִסְכּוֹ כַּמִּשְׁפָּט ...
על ידי באמונתו
א' יוני 06, 2021 3:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: הערות והארות במסכת יומא

נג. ת"ר ונתן את הקטרת על האש לפני ה' שלא יתקן מבחוץ ויכניס להוציא מלבן של צדוקים. ובכלי חמדה (ויקרא קונטרס אחרון אות כד) תמה דהלשון שייך בדבר אשר גם לדידן כשר כמו שעושין הצדוקים רק להוציא מלבן שהחמירו עשו להיפוך כמו בריש יומא, אבל הכא לחכמים אם יתקן מבחוץ אינו מקיים מצות קטורת כלל. (בספרא איתא...
על ידי באמונתו
א' יוני 06, 2021 2:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: כלי חמדת בית ה'

מסתבר שהדרש גם מסתמך על מקרא אחר, בו התורה "חמדה" נקראת, מעין גזירה שווה. ועל מה מסתמך המקשה 'דלמא עבודה זרה'? נכון. גם בעבודה זרה נמצא מפורש לשון "חמדה", וכבפרשת עקב: פְּסִילֵ֥י אֱלֹהֵיהֶ֖ם תִּשְׂרְפ֣וּן בָּאֵ֑שׁ - לֹֽא־תַחְמֹד֩ כֶּ֨סֶף וְזָהָ֤ב עֲלֵיהֶם֙ וְלָקַחְתָּ֣ לָ֔ךְ פֶּ...
על ידי באמונתו
א' יוני 06, 2021 2:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: כלי חמדת בית ה'

נג, ב גמרא. דתניא, רבי אליעזר אומר: ארון גלה לבבל, שנאמר ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנאצר ויבאהו בבלה עם כלֵי חמדת בית ה' ... רש"י: עם כלי חמדת - הוא ארון . גם בתוספתא מפורש: אילו הן כלֵי חמדת בית ה' - זה ארון . ע"כ. לא מצאנו במפרשים, מהיכן נדרש ש"כלי חמדת בית ה'", היינו הארון. ר...
על ידי באמונתו
א' יוני 06, 2021 12:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 537
צפיות: 22114

Re: כלי חמדת בית ה'

מנין לדרוש 'מחמד עיניך' בס"ת דווקא? דבר הלמד מענינו הוא, שהרי כל שאר מחמדי עולם (נשים ובנים, כסף וזהב) לא מנע ממנו, ומהו אפוא אותו מחמד־העינים שמאן מלך ישראל לתיתו למלך ארם? אין זאת כי אם התורה. וכן מפורש בפרק חלק: אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִפְּנֵי מָה זָכָה אַחְאָב לְמַלְכוּת כ"ב שָׁנָה? מ...

עבור לחיפוש מתקדם