מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 744 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרנצויז
ו' ינואר 17, 2020 4:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 311019

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ב' על השבת ששמרו בני ישראל במצרים מכח מתן יום המנוחה שפרעה נתן, בשם האריז"ל שאותה שבת נקראת 'שבת פרעה' והיתה בדרגה נמוכה. היכן זה מופיע באריז"ל? ראה ס' שער הפסוקים פ' כי תשא סי' ל"א (ד"ה ואתה דבר). [וכן ליקוטי תורה נביאים וכתובים כי תשא ד"ה ואתה דבר]. ועיין עוד ס' שני אליהו...
על ידי פרנצויז
ו' ינואר 17, 2020 3:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 311019

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אומנם הנה איתא בספרי קודש שכלי המשכן נעשו על ידי שמות הקדושים. היכן נכתב כך בספרי הקדמונים? ראה בס' פאר יעקב (פישער) ח"ב שמות (פ' תרומה) עמ' תשנ"ט, שציינו על זה: ילקוט ראובני בשם כנפי יונה ומגלה עמוקות. ועיי"ש בילקוט ראובני פ' תרומה (ורשא תרמ"ד) דף ס"ט ע"ב, ד"ה בצ...
על ידי פרנצויז
ו' ינואר 17, 2020 2:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1044
צפיות: 76207

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מיהו הבן אברהם המוזכר בע"ב? לכא' הכוונה ל זה , וצ"ל תקפ"ו ייש"כ על הציון לס' בן אברהם (אישטרושה), שו"ת, חו"מ סי' י', (דף ל"ז). https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=5658&st=&pgnum=324&hilite ומה שכתוב שם שיכול לומר קים לי כיש מי שכתב והרדב"ז ו...
על ידי פרנצויז
ד' ינואר 15, 2020 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1018

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

כמדומה שכעין זה נהיה עם עליית שישי, שיש ענין שהעולה בעלייה הזו יהיה ת"ח, וכתוצאה מזה מי שמקבל את העליה הזו מקבל כעין "גושפנקא פומבית" שהוא ת"ח, וממילא זה נהפך לכיבוד. מסתמא כוונתך לעליית שלישי, ע"פ הגמ' גיטין ס, א ושו"ע או"ח קלו, אך עליית שישי היא חשובה בעצמה ע&qu...
על ידי פרנצויז
ד' ינואר 15, 2020 4:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי חיים אבואלעפיא המסכים על ספר שער המלך
תגובות: 13
צפיות: 854

Re: רבי חיים אבואלעפיא

ראה זה מצאתי שדברים אלו שהביא הרב שרשי הי"ם הודפסו בספרו של תלמיד מהרח"א רבי יוסף נחמולי "אשדת הפסגה" דף ז' ע"ב ד"ה החלק הראשון, ככתבו וכלשונו. ומהרח"א זה הוא רבי חיים בכ"ר דוד אבולעפיא, כפי המופיע בחתימתו על התשובות שבתחילת חלק זה של הספר, כאן וכאן . הרי לנו...
על ידי פרנצויז
ג' ינואר 14, 2020 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1044
צפיות: 76207

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ספרים וועלט כתב:מיהו הר"ר שלמיא שמובא בר"ן על הרי"ף ריש מסכת סנהדרין?

ראה אוצר הגדולים כרך ח' עמ' רל"א.
על ידי פרנצויז
ג' ינואר 14, 2020 3:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו "ער"ד עפיל"?
תגובות: 6
צפיות: 227

Re: מהו "ער"ד עפיל"?

דעת_האברך כתב:יישר כח עצום על המובאה מתורת הגר"ש דבליצקי זצ"ל, והדברים קילורין לעיניים!

viewtopic.php?f=7&t=5521&p=397127&hilit=#p46046
על ידי פרנצויז
ג' ינואר 14, 2020 1:41 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי חיים אבואלעפיא המסכים על ספר שער המלך
תגובות: 13
צפיות: 854

Re: רבי חיים אבואלעפיא

בספר שרשי הים כותב "וראה זה מצאתי בכתבי הקדש מרן מלכא הרב המופלא חיים אבואלעפיא ז"ל". האם ניתן לדעת אם כוונתו לבעמח"ס מקראי קדש ועוד, או לבעמח"ס נשמת חיים, או אולי ישנם רבנים נוספים הקרויים בשם זה. הכתבים שהביא בדף קעג, א ובדף קעד, ב הרב בעל שרשי הי"ם נפטר בשנת ה'תקע, ...
על ידי פרנצויז
ב' ינואר 13, 2020 4:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1018

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

כמדומה שכעין זה נהיה עם עליית שישי, שיש ענין שהעולה בעלייה הזו יהיה ת"ח, וכתוצאה מזה מי שמקבל את העליה הזו מקבל כעין "גושפנקא פומבית" שהוא ת"ח, וממילא זה נהפך לכיבוד.
על ידי פרנצויז
ב' ינואר 13, 2020 4:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 2984

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ט, ב וישאילום א"ר אמי מלמד שהשאילום בעל כרחם, איכא דאמרי בעל כרחם דמצרים. עיין מהרש"א בחידושי אגדות (ד"ה בע"כ דמצרים) בשם המכילתא שרוח הקדש שרתה והיו אומרים השאילני כליך המונח במקום זה וכו'. והנה ברש"י פרשת בא (שמות י' כ"ב), על הפ' ויהי חשך אפלה וכו', מבואר שבזמן מכת ח...
על ידי פרנצויז
ב' ינואר 13, 2020 1:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי חיים אבואלעפיא המסכים על ספר שער המלך
תגובות: 13
צפיות: 854

Re: רבי חיים אבואלעפיא

הן אמת ששכחתי לציין שמדובר בחלק ג, אך כתבתי כי מדובר בהל' עדות... [מה שנכתב בראש הדף הל' סנהדרין, הוא טעות] והרי הקישור: https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=7229&st=&pgnum=362&hilite= האם יתכן שהוא כותב על שני רבנים שונים את אותו התואר "מרן מלכא"? לכאורה יותר מסתבר לומר ...
על ידי פרנצויז
ב' ינואר 13, 2020 12:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 2984

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ט, ב וישאילום א"ר אמי מלמד שהשאילום בעל כרחם, איכא דאמרי בעל כרחם דמצרים. עיין מהרש"א בחידושי אגדות (ד"ה בע"כ דמצרים) בשם המכילתא שרוח הקדש שרתה והיו אומרים השאילני כליך המונח במקום זה וכו'. והנה ברש"י פרשת בא (שמות י' כ"ב), על הפ' ויהי חשך אפלה וכו', מבואר שבזמן מכת ח...
על ידי פרנצויז
ב' ינואר 13, 2020 12:20 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי חיים אבואלעפיא המסכים על ספר שער המלך
תגובות: 13
צפיות: 854

Re: רבי חיים אבואלעפיא

בענין הנכתב בספר שרשי הי"ם עסקתי בהל' עדות ב, יב שורש אין אדם משים עצמו רשע. ועתה ראיתי כי כתב בדף קעה, ב ד"ה ולא הבנתי ועיין למרן מלכא כמוהרח"א זלה"ה בס' ישרש יעקב במס' מכות בפ"ג סי' ח"י ובדף קעה, ג ד"ה ובהיותי, כתב ובהיותי עוסק בענין זה נשאלתי מאת מרן מלכא מוהרח...
על ידי פרנצויז
א' ינואר 12, 2020 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכירו נא - הלנו הוא או...? (כת"י ס' חמדת ימים, או ספק שבתאי?)
תגובות: 10
צפיות: 772

Re: הכירו נא - הלנו הוא או...? (כת"י ס' חמדת ימים, או ספק שבתאי?)

ספר מאורות נתן - מאורי אור ויאיר נתיב לבאר כינווים ע'פ קבלת האר''י, האם יש מי שחשש שהמחברים היו מתלמידי השבתאים? ספר מאורי אור (שבתוך ס' מאורת נתן) נתחבר ע"י הרב המקובל מוהר"ר מאיר הכהן פאפרש (פופרש) זצ"ל http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?17013&pageid=P0001L והוא המסדר של סה&...
על ידי פרנצויז
א' ינואר 12, 2020 10:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ח
תגובות: 24
צפיות: 2425

Re: הערות בתוס' ברכות ח:

ב) בד"ה ואפילו עטרת ודיבון כו' ויש לומר משום הכי נקט עטרת ודיבון אע"ג שאין בו תרגום ידוע אלא תרגום ירושלמי וצריך לקרות ג' פעמים העברי מ"מ יותר טוב לקרות פעם שלישי בתרגום ע"כ ולכאורה דבריהם סותרים זה את זה, שכתבו "וצריך לקרות ג' פעמים העברי" דמשמע שבמקום שאין תרגום אונק...
על ידי פרנצויז
א' ינואר 12, 2020 9:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי חיים אבואלעפיא המסכים על ספר שער המלך
תגובות: 13
צפיות: 854

Re: רבי חיים אבואלעפיא המסכים על ספר שער המלך

בספר שער המלך ישנה הסכמה של רבי חיים אבואלעפיא מאיזמיר. ובאמת לאורך הספר המחבר מביא שמועות רבות משם רבי חיים אבואלעפיא (שהיה רב באיזמיר, מחדש היישוב בטבריה, הרב עץ חיים מקראי קדש ועוד) הן מספריו הנ"ל והן בע"פ. בכל המבואות שנכתבו על ספרי שער המלך בהוצאות החדשות (של המאור, מכון ירושלים, ועו...
על ידי פרנצויז
ש' ינואר 11, 2020 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 311019

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

וכמו שאמרו (תורת כהנים בחקותי פרשה א, פ"ב): 'אינו דומה מרובים העושים את המצוה למועטים העושים את המצוה'. והמשל שהביאו (*), שאם יאכל אדם כל הסמים שמשימים בטוריאק"ה אחת אחת, לא יועילו לו, כמו שיועילו כשיאכלם יחד . כך רבים העושים מצוה אחת כל אחד לבדו מצוה היא, אבל אינה כדמיון המצוה שנעשית מכל...
על ידי פרנצויז
ה' ינואר 09, 2020 10:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1033
צפיות: 171482

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מבקש חכמה כתב:מי הוא הרב מאיר מייזליש יש מחבר ספר על הקרבת קרבנות בזמן הזה

אולי הוא המסדר של "הערוך על הש"ס".
על ידי פרנצויז
ה' ינואר 02, 2020 4:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעיל אליהו לר"א לואנץ על הרמב"ם - האמנם?
תגובות: 32
צפיות: 1877

Re: מעיל אליהו לר"א לואנץ על הרמב"ם - האמנם?

כנז"ל בין שאר פעולתיו של מחברינו הוא הוצאת הפי' הנודע לזוה"ק, מקדש מלך. במהדורתו מאירת העינים באה הסכמה של המקובל ר"ש אליהו שפירא מח"ס ברכת אליהו והנה היא כפי שהיא מוצגת בראש מקדש מלך שבמהדורתו הסכמה.jpg ההסכמה רבת ענין, ראשית יש בה תעודת יושר על הספר וסתימת פי המקטרגים (היעב&qu...
על ידי פרנצויז
ה' ינואר 02, 2020 3:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 311019

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עזריאל ברגר כתב:שרבינו חננאל נחשב כאחד מאחרוני הגאונים ש"דבריהם דברי קבלה"

עיין רא"ש סוף פ"ו משבועות שכתב "כדברי ר"ח כי כל דבריו דברי קבלה", ועיי"ש בפלפולא חריפתא ס"ק ח' שציין רא"ש ספ"ק דנדה.
ועיין שם הגדולים ערך רבינו חננאל.
על ידי פרנצויז
ג' דצמבר 31, 2019 2:46 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרש"ש ור' גדליה חיון, קשרי משפחה?
תגובות: 18
צפיות: 2145

Re: הרש"ש ור' גדליה חיון, קשרי משפחה?

אגב מהו תאריך הפטירה המדוייק של ר' גדליה חיון? יש צילום של מצבתו? מקור אחר? ראה ס' אור השמש (גפנר) עמ' יב-יג שכותב שנפטר ה' אב תק"י http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?5170&pageid=P00013 וראה שם נוסח המצבה, וצילום קטע ממנה בנוסח המצבה לא נזכר באיזה שנה הוא נפטר. אך לכאורה יש ראיות שרבי ג...
על ידי פרנצויז
ד' דצמבר 25, 2019 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1438
צפיות: 220429

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

צבי-שפייר כתב:האם יש למישהו את הדוא"ל או מס' טל' של ר' משה לייב ווייזער מלונדון?

כתבתי באישי
על ידי פרנצויז
א' דצמבר 22, 2019 1:38 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי רפאל ברוך טולדנו זצ"ל רבה של מקנס
תגובות: 68
צפיות: 10537

Re: הגה"צ רבי רפאל ברוך טולדנו זצ"ל רבה של מקנס

בספר "קדוש וברוך" עמ' 265 נדפסה תמונה עם הכיתוב "רבינו עם שד"ר".

קדוש וברוך עמוד 265.jpg
קדוש וברוך עמוד 265.jpg (26.63 KiB) נצפה 478 פעמים

האם מישהו מזהה את ה"שד"ר"?
האם אינו הרה"ח רבי יצחק מאיר לוי זצ"ל מייסד אוצר התורה בפרס?
על ידי פרנצויז
א' דצמבר 15, 2019 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 984

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

אישצפת כתב:בחומשים הנדפסים עם פירוש רש"י מנוקד בפרשת וישב על הפסוק והוא נער 'שהיה עושה מעשה נערות' ניקדו הוא"ו בשורק. אולם האם לא נכון יותר לנקד הוא"ו בחולם?

אין שום ספק, בודאי הניקוד בשורוק, שהרי הלימוד הוא מהמילה "נער", [ואין במילה "נער" שום רמז ללשון נקבה].
על ידי פרנצויז
ו' דצמבר 13, 2019 2:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אריה שכטר זצוק"ל
תגובות: 17
צפיות: 1816

Re: רבי אריה שכטר זצוק"ל

ווידער כתב:יש לציין גם את גיסו הגרא"ד פרידמן שליט"א.

הקירבה לגרא"ד פרידמן שליט"א, אינה מצד משפחת שכטר, אלא שנשותיהם ע"ה היו אחיות, לבית סופר.
על ידי פרנצויז
ו' דצמבר 13, 2019 2:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה דפוס מרדכי היה לפני הב"ח [ותיקון סופר בדברי הדרכי משה הארוך]
תגובות: 35
צפיות: 1104

Re: איזה דפוס מרדכי היה לפני הב"ח

בהלכות חנוכה סימן תרעד, אות א - כותב הב"ח, זה לשונו: ובמרדכי הארוך (רמז רעא) הוסיף, וזה לשונו: מיהו התוספות פירוש נהגו להחמיר שלא להדליק מנר לנר ואין לשנות המנהג. וכתב בגליון הטעם, משום דאין חיוב מצוה כי אם בנר אחד, והאחרים אינן אלא משום הידור - למהדרין או למהדרין מן המהדרין, לכך נהגו העם להחמ...
על ידי פרנצויז
ד' דצמבר 11, 2019 9:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה
תגובות: 40
צפיות: 5357

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

אגב זה, רציתי לשאול את היודעים האם הרושם הבא נכון- בין "שורפי" התיכוניסטים יש שני סוגים יש שעקר ענינם להכניסם לעולם התורה ולאו דווקא מתוך קנאות כנגד דעות הציבור הדתי לאומי ויש שקנאותם גרמה להם [או לפחות משמעותית בענין] יש הבדל בין מחנה בני תורה לבין הישיבות שהושפעו מר"ח גריינמן, או ב...
על ידי פרנצויז
ג' דצמבר 10, 2019 2:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה דפוס מרדכי היה לפני הב"ח [ותיקון סופר בדברי הדרכי משה הארוך]
תגובות: 35
צפיות: 1104

Re: איזה דפוס מרדכי היה לפני הב"ח

במפעל הביבליוגרפי יש תיאור של ספר הלכות רב אלפס, אמשטרדם ת"פ, עם חידושי אנשי שם, http://uli.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000120733&local_base=MBI01 [האם זה הדפוס הראשון שנדפסו ההוספות האלו ונקראו בשם: חידושי אנשי שם?] , ומבואר שם מאיפה העתיקו המדפיסים את המפרשים השונים הכלולי...
על ידי פרנצויז
ש' דצמבר 07, 2019 11:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 164
צפיות: 20400

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

מעולם לא נמחק כי מעולם לא נתכנו הספרדיים על ידי המנח"א בספריו כצפרדעים. [כוונתו למשהו אחר שכתב אחד מתלמידיו על משרד הרבנות הצפרדעים וכו', אבל זה לא קשור לכאן] בתחילה הם מחקו, ואחר כך כבודו מכחיש מעיקרא?! המנחת אלעזר לא כתב את הכינוי הנ"ל, ומי שכתב כנ"ל על משרד הרבנות וכו', אינו אלא ת...
על ידי פרנצויז
ו' דצמבר 06, 2019 1:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דף היומי - כיצד אוכל ללמוד ולסיים את הש"ס בס"ד - הבו עצה הלום!
תגובות: 33
צפיות: 1770

Re: דף היומי - כיצד אוכל ללמוד ולסיים את הש"ס בס"ד - הבו עצה הלום!

כדאי להזכיר את דברי המדרש ויקרא רבה י"ט ב': ר' חנין דציפורין פתר קרא בתלולית זו של עפר, מי שטפש מהו אומר מי יכול לקצות את זו, מי שפקח מהו אומר הריני קוצץ שתי משפלות היום, שתי משפלות למחר, עד שאני קוצץ את כולה. כך מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד את התורה, נזיקין ל' פרקים, כלים ל' פרקים, מי שפיקח מהו...
על ידי פרנצויז
ד' דצמבר 04, 2019 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1044
צפיות: 76207

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר לקט הקמח החדש (ח"ג קונטרס בית אברהם - דיני קדיש ס"ק יז) מביא בשם "פנקס פסקי הלכה למעשה מן ב' קהלות קדושות בשנת תע"ו כתב יד סי' ט'" , ת 1.png האם מישהו יודע האם והיכן נדפס פנקס זה? וכן מי הוא הג"א מהרש"א אב"ד הספרדים? מן הסתם הרב שלמה אאיליון ייש"כ. ...
על ידי פרנצויז
ד' דצמבר 04, 2019 3:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: קריאת שמות רחובות על שם חכמים
תגובות: 46
צפיות: 4639

Re: קריאת שמות רחובות על שם חכמים

בתוך הגולה כתב:לפני כמה שנים נתקלתי בעלון שבת שאיני זוכר את שמו (אולי ניתן לזהותו לפי כתובת המייל שכתובה שם מעט בטישטוש. לא טרחתי) ובו נמצא הקטע הבא בשם 'שמש ינון'

אפשר לקרוא (בקושי) בכתובת המייל המטושטשת את המילים: hasdeyinon חסדי ינון.
על ידי פרנצויז
ב' דצמבר 02, 2019 10:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: קריאת שמות רחובות על שם חכמים
תגובות: 46
צפיות: 4639

Re: קריאת שמות רחובות על שם חכמים

רחוב האר"י בבני ברק הוא מסתמא יותר קטן מזה שבת"א... [אני כותב בהשערה, ולא מידיעה] כשנוסדה "זכרון מאיר" ע"י ר' יעקב הלפרין, היא היתה רשות נפרדת ולא שייכת לבני ברק, ומסתבר שהוא נתן שמות ל"כל" הרחובות (לא היו עוד רחובות) ע"ש גדולי ישראל הקרובים אל לבו. כידוע הוא...
על ידי פרנצויז
ב' דצמבר 02, 2019 3:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1033
צפיות: 171482

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

דורש מבקש כתב:מי יודע פרטים על הרב ירמיהו אלאי שהיה בבי"ד ביוהנסבורג?

חתנו רבי משה אהרן קורצטג (קורצטאג)
יש לו נכדים בירושלים ממשפחת קורצטג
על ידי פרנצויז
ג' נובמבר 26, 2019 9:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1044
צפיות: 76207

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

שברי לוחות כתב:קצת קרוב לזה בשו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן נב

שם כתוב: וכופף אני ראשי למנהג של ישראל.
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?143561&pageid=P0021
כל החלק הזה חיבר הרשב"א.
האם הוא חיבר גם את התשובה הזו?
על ידי פרנצויז
ג' נובמבר 26, 2019 2:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 311019

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הגואל המקראי (היינו: קרוב המשפחה) אינו רק בעל חובות מוסריות הנדרש תמיד להושיט עזרה וסיוע לבן משפחתו הנתון בצרה. הוא גם בעל זכויות. לפי חוק הירושה (במדבר כ"ז, ח-יא), כשמישהו מת ואין לו בנים ולא בנות ולא אחים וכו' - "שארו הקרוב אליו ממשפחתו יורש אותו". וכן מקבל הגואל כל מיני תשלומי נזק...
על ידי פרנצויז
ג' נובמבר 26, 2019 1:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 465
צפיות: 58606

Re: עזרה בפענוח ר"ת

וכן הוא בס' אוצרות חיים - יושר המידות, עמ' תצ"א: "ומעתה ומעכשיו".
על ידי פרנצויז
ג' נובמבר 26, 2019 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1044
צפיות: 76207

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מש"כ בחמד"י סוכות פרק ו', לא מדובר על פיוטים, ולא מדובר על לקובעו במקום אחר
על ידי פרנצויז
ג' נובמבר 26, 2019 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1044
צפיות: 76207

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הגר"י סיד בס' נר מצוה ח"ב (סי' כא אות קסא דע"ח ע"ג) סוף ד"ה ואני, כתב בזה"ל: ודע עוד כלל אחד דלמדתי מדברי התוס' פ"ק דמגילה (ה:) סד"ה בקש כו', דלעקור המנהג ממקום זה ולקובעו במקום אחר, לא מיקרי ביטול, יע"ש. והכי מוכח מדברי הרב החסיד בספר חמדת ימים בפ"...
על ידי פרנצויז
ב' נובמבר 25, 2019 2:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1044
צפיות: 76207

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אכן מצאתי הדברים במהר"י לבית לוי בסי' לח וסי' מב. אבל בסימן י"ט לא מצאתי. אמנם הוא מדבר שם על מנהג. אבל לא קשור כלל למה שמצטט. וצ"ע צ"ל: סי' י' . [בעל סמיכה לחיים כתב שבס' "קרית שמע" האריכו בזה, ועיי' בס' קרית שמע דף ט"ו ע"ג http://www.otzar.org/wotzar/book.a...

עבור לחיפוש מתקדם