מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1690 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
ה' יוני 13, 2019 9:44 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פי' רבנו ברוך בן מלך לברכות ב' ע"א
תגובות: 8
צפיות: 375

Re: פי' רבנו ברוך בן מלך לברכות ב' ע"א

לכבוד חו"ר הפורום שליט"א מצאתי קטע כת"י פי' חדש לסוגיא הראשונה שבש"ס. דא עקא איני מצליח לפענחו. מי שיוכל לעזרני יבא על הברכה פי' רבנו ברוך בן מלך ברכות ב' עא.pdf המעט שהצלחתי לפענח: סוגיא בעלמא דכולה מתניתא מתני עיקרא הדר [מתני?] ... כי הא דתנן כלל אמרו במעשרות ... הדר תני מאימת...
על ידי יבנה
ג' יוני 11, 2019 12:54 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בעל האקדמות- בירור
תגובות: 115
צפיות: 18840

Re: בעל האקדמות- בירור

עוד יש לזכור דברי מנהגי וורמייזא הידועים, שלא נהגו לומר שם אקדמות כי פעם אירע שהשליח ציבור נתלהב באמירת אקדמות ומת מתוך דביקות. מה מקורה של ידיעה זו? כמדומני שהמקור לכך שבוורמייזא לא נהגו לומר אקדמות הוא מכך שמנהג זה לא נזכר ב"מנהגים דק"ק וורמייזא". ב"נרות שבת" כרך ו' עמ' ק...
על ידי יבנה
ג' מאי 07, 2019 9:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד
תגובות: 11
צפיות: 729

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק ב
ר' שמעון בן אלעזר אומ' מוכרין כלב' כופריים וחולדות הסנאות וחתולות והקופות דברים המנקין את הבית.
ומובא בב"ק פ:
על ידי יבנה
ג' מאי 07, 2019 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלח סדומית - מהו
תגובות: 3
צפיות: 598

Re: מלח סדומית - מהו

מאמרו של זהר עמר בענין:
https://www.herzog.ac.il/vtc/0055770.html
על ידי יבנה
ה' מאי 02, 2019 11:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כנס 'בית הוועד' השלישי כ"ז ניסן תשע"ט
תגובות: 56
צפיות: 6693

Re: כנס 'בית הוועד' השלישי כ"ז ניסן תשע"ט

הייתי בכינוס והיה יפה מאד ומכובד, וכלל לא היתה שום דחיפה של שום מכון וכדומה כמו שחששו כאן. אדרבה, הגיע ראש מכון מפורסם והתחיל לזמר סיפורי חסידים, וכך בעצם שיקף היטב את ההבדל בין טיב מפעלו לטיבם של שאר מפעלים. כך לפחות הייתה ההרגשה, ושוב שמעתי כן מחברים נוספים. פירש"י כשהדפיסו את התרגום יונתן ב...
על ידי יבנה
ד' אפריל 24, 2019 12:09 am
פורום: מפרשי האוצר
נושא: גרסה ראשונית של 'מפרשי האוצר' זמינה באתר!
תגובות: 52
צפיות: 50834

Re: גרסה ראשונית של 'מפרשי האוצר' זמינה באתר!

כשיש נושא ארוך אין אחידות במה שמופיע, לפעמים יש צילום של תחילת הנושא והשאר חסר, ולפעמים רק רשום כותרת הנושא בלי צילום הדף כלל. כשלוחצים על תוס' הראשון מופיע ציטוט מספר מראה עינים שרק רואים חצי גובה השורה. תמיד לחץ על הקטע וגלול. אם נכתב 'שיעור' בכותרת, לחץ פעמיים ויופיע לך השיעור במלואו לדפדוף בעמ'...
על ידי יבנה
ג' אפריל 23, 2019 11:56 pm
פורום: מפרשי האוצר
נושא: גרסה ראשונית של 'מפרשי האוצר' זמינה באתר!
תגובות: 52
צפיות: 50834

Re: גרסה ראשונית של 'מפרשי האוצר' זמינה באתר!

כשיש נושא ארוך אין אחידות במה שמופיע, לפעמים יש צילום של תחילת הנושא והשאר חסר, ולפעמים רק רשום כותרת הנושא בלי צילום הדף כלל.
כשלוחצים על תוס' הראשון מופיע ציטוט מספר מראה עינים שרק רואים חצי גובה השורה.
על ידי יבנה
ג' אפריל 09, 2019 7:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לשמלה לבנה לכלה
תגובות: 67
צפיות: 6678

Re: מקור לשמלה לבנה לכלה

קו ירוק כתב:הרי כלי פשתן הם כלי לבן, והיו הבגדים היפים ביותר, ומשו"ה לבשום.
זה גם טעם קיטל לבן בליל הסדר, כש"כ הגאון הנצי"ב בהגש"פ אמרי שפר (ולא כאלו החושבים לזכור יום המיתה בליל חג החירות שא"ז טעם כלל וכלל).

viewtopic.php?f=27&t=26841&p=274429#p274058
על ידי יבנה
ב' מרץ 11, 2019 11:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?
תגובות: 91
צפיות: 10546

Re: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?

כמבואר בסוף הדף שם זה בחסות של קרן משפחת פלאי ואגודה אחת. משפחת פלאי זה עיתון משפחה, ואגודה אחת פירסמו באתרם את עיקרי מטרתם http://www.aguda-achat.org.il/wp-content/uploads/2011/12/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%95%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%AA....
על ידי יבנה
ש' מרץ 09, 2019 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגנים הבהאים
תגובות: 15
צפיות: 1343

Re: הגנים הבהאים

אפרקסתא דעניא כתב:בשם הג"ר יואל קלופט זצ"ל שמעתי, שהם עובדים ליופי, ולכן ההנאה מיופיים של הגנים היא הנאה מגוף ע"ז.

ויל"ע, שהרי אין ההרים נאסרים כדכתיב אלהיהם על ההרים [ולא ההרים אלהיהם].

עי' יו"ד סי' קמ"ה שזה דוקא כשאין בו תפיסת ידי אדם ע"ש.
על ידי יבנה
ב' פברואר 04, 2019 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיטור בכוסות ריקים?
תגובות: 36
צפיות: 2002

Re: עיטור בכוסות ריקים?

משל למה הדבר דומה למי שיוציא ברכון וישמיט ממנו בורא מיני בשמים על הבדלה כי בליטא לא ברכו (כידוע). באמת מה הסיבה לזה? [מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, עד היום לא נוהג לברך על מיני בשמים בהבדלה, ומעולם לא הבנתי הטעם לזה]. זכורני שהיה על זה מאמר בכתב העת המעיין לפני כו"כ שנים כותר: על השמט...
על ידי יבנה
ה' ינואר 24, 2019 11:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 9658

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

לקוח מכאן https://www.kipa.co.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%91/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A0%D7%9A/ שלום! חניכה שלי(בת 14) שאלה אותי למה צריך ללמוד תנ"ך. ניסיתי להסביר לה שזה ספר הספרים של העם היהודי והוא מורה לנו כיצד לחיות. היא טענה שפשוט ...
על ידי יבנה
ש' ינואר 19, 2019 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשתות בתפילה?!
תגובות: 22
צפיות: 3322

Re: שתיית קפה באמצע התפילה

על ידי יבנה
ה' דצמבר 20, 2018 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 5233

Re: הבו עצה הלום

נושאים אלו חשובים והרבה מתעניינים בהם וכפי שאפשר לראות במספר הצופים. מאידך יש כמה משוגעים לדבר א' [או יותר] שהורסים את הדיון. ניתן לחסום אותם לפי השם וכתובת ip, וכן בנושאים מסוימים למנוע ממשתמשים חדשים לכתוב. ולפי כתבה המצורפת יש סימני זיהוי של טרולים מההתחלה. https://www.themarker.com/wallstreet/1....
על ידי יבנה
ה' דצמבר 20, 2018 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במה שאדם נקי בו יחשדו אותו
תגובות: 6
צפיות: 543

Re: במה שאדם נקי בו יחשדו אותו

זנגי כתב:הנושא היה שבמה שאדם נקי בו יעלילו עליו

תיובתא דגמרא תיובתא
על ידי יבנה
ד' דצמבר 19, 2018 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במה שאדם נקי בו יחשדו אותו
תגובות: 6
צפיות: 543

Re: במה שאדם נקי בו יחשדו אותו

זנגי כתב:ומה ראית אתה בגמרא שהבאת

שם מפורש שדעת הגמ' הוא הפך דעת אותו גדול שהבאת, וחושדים רק מי שאינו נקי בדבר.
על ידי יבנה
ד' דצמבר 19, 2018 7:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כלי נוי שנמצא בקבר
תגובות: 5
צפיות: 316

Re: כלי נוי שנמצא בקבר

שו"ע יו"ד שמ"ט ס' ג'
אם היו אביו ואמו מזרקים עליו כלים, מצוה לאחרים להצילן, אם לא נגעו במטה הנקברת עמו. ... אבל אם נגעו בה, אסורים, אם הם של אותו שזרקן עליו, והוא שיזרקם על דעת שיקברם עמו
על ידי יבנה
ד' דצמבר 19, 2018 7:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במה שאדם נקי בו יחשדו אותו
תגובות: 6
צפיות: 543

Re: במה שאדם נקי בו יחשדו אותו

מו"ק יח: ואמר רב משום רבי ראובן בן איצטרובילי ואמרי לה במתניתא תנא אמר רבי ראובן בן איצטרובילי אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו ואם לא עשה כולו עשה מקצתו ואם לא עשה מקצתו הרהר בלבו לעשותו ואם לא הרהר בלבו לעשותו ראה אחרים שעשו ושמח מתיב רבי יעקב ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על ה' אלהיהם התם...
על ידי יבנה
ו' דצמבר 07, 2018 1:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 484
צפיות: 53074

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

יהודה בן יעקב כתב:
לקט.png

ביבלקריטיקער - מבקרי המקרא.
אך מהו "פיאטאט"??

כיבוד הורים https://en.wikipedia.org/wiki/Pietas#As_virtue
על ידי יבנה
ה' דצמבר 06, 2018 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 538

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

דרך גוזמא הוא וכפי שכתבתי כאן viewtopic.php?f=17&t=34378&p=374985#p374985
על ידי יבנה
ה' דצמבר 06, 2018 4:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 241
צפיות: 29269

Re: דברי הערכה על רב גדליה נדל

מילי דהספידא ודברי הערכה על רב גדליה נדל, ב"ב תשס"ה בקובץ המקורי חלק מעמודי ההסכמות נחתך ומופיעים בקובץ השני כעת לאחר שהקובץ הורד כ50 פעם ביממה אחת ניתן להוסיף שמן הסתם כולכם או רובכם מודעים מה הסיפור מאחרי ספר זה, ואם לא איני יודע אם אני רשאי לומר (ותעיינו בעמ' קנ"ו - קנ"ז). כו...
על ידי יבנה
ה' נובמבר 29, 2018 11:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדע בדיוני והשלכות הלכתיות מהותיות- החלפת נפש מגוף אחד לגוף אחר
תגובות: 88
צפיות: 7144

Re: מדע בדיוני והשלכות הלכתיות מהותיות- החלפת נפש מגוף אחד לגוף אחר

המבקר התעלם מכל ראיות רשר"ה מהראשונים ע"ש. ואינו רק דעת רש"ג אלא גם דעת רה"ג הרמב"ם רמב"ן ועוד. ושינוי השיטה עיקרו בתקופת האחרונים. בענין בע"ח מוזרים שבחז"ל, קיים ספרו השנוי במח' של סליפקין באנגלית sacred monsters http://www.zootorah.com/books/sacred-monsters...
על ידי יבנה
ה' נובמבר 29, 2018 10:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדע בדיוני והשלכות הלכתיות מהותיות- החלפת נפש מגוף אחד לגוף אחר
תגובות: 88
צפיות: 7144

Re: מדע בדיוני והשלכות הלכתיות מהותיות- החלפת נפש מגוף אחד לגוף אחר

מאמר הרש"ר הירש על האגדות: על הרשר הירש על ההגדות. המבקר התעלם מכל ראיות רשר"ה מהראשונים ע"ש. ואינו רק דעת רש"ג אלא גם דעת רה"ג הרמב"ם רמב"ן ועוד. ושינוי השיטה עיקרו בתקופת האחרונים. בענין בע"ח מוזרים שבחז"ל, קיים ספרו השנוי במח' של סליפקין באנגלית sacre...
על ידי יבנה
ד' נובמבר 28, 2018 12:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לד: - ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה
תגובות: 24
צפיות: 1420

Re: ברכות לד: - ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה

ישבו וכתבו דברי רחב"ד, וכוונו השעה וזכרו אותו בע"פ, כדי שיוכלו לראות לאחר זמן אם צדקו דבריו.
זה בעצם מוכיח שלא היה בסמוך לרבן גמליאל, שלכן הוצרכו לכוון את השעה, ולא פשוט חצו את הרחוב לראות שעכשיו הבריא.
על ידי יבנה
ד' נובמבר 28, 2018 11:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין מה. - בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא - בכשפים
תגובות: 4
צפיות: 528

Re: גיטין מה. - בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא - בכשפים

בגיטין מה ע"א מסופר, על בנותיו של רב נחמן שבחשו בקדרה רותחת בידיהן, והרואה סובר שאין האור שולטת בהן שצדקניות הן והיה הדבר קשה לרב עיליש שהרי כתוב: (קהלת ז כח) 'אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי' והנה בנותיו של רב נחמן - יש להן יכולות פלאיות. בהמשך רב עיליש מגיע למסקנה: הבנות היו בוחשות ...
על ידי יבנה
ד' נובמבר 28, 2018 11:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה ה: - בר בי רב דחד יומא
תגובות: 11
צפיות: 829

Re: חגיגה ה: בר בי רב דחד יומא

יש להוסיף שמבואר שלמד בבית מדרשו של ר' יוחנן. ומסתמא משפחתו היו בבבל, ונימא שזה יהיה המרחק בין א"י לבבל. ובעזרא ז' מבואר שלקח להם ד' חדשים להגיע מבבל לא"י, אך שם הביאו גם בהמות וילדים ולקח יותר זמן.
על ידי יבנה
ג' נובמבר 20, 2018 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו אותו האבן החקוק בבית הכנסת בדברי המאירי?
תגובות: 4
צפיות: 294

Re: מהו אותו האבן החקוק בבית הכנסת בדברי המאירי?

עי' כאן עמ' 39 [4 בפדף] ואילך https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_60.5.pdf וכאן הערה 4 https://faculty.biu.ac.il/~barilm/articles/publications/publications0029.html#[s4] ובדברי ר' קאפח כאן על בתי כנסיות של תימן http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/batey-kneset/kapah.htm ...
על ידי יבנה
ג' נובמבר 20, 2018 7:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להסיר מכשול - מטבע עם צורת רבנים
תגובות: 21
צפיות: 1319

להסיר מכשול - מטבע עם צורת רבנים

התפרסם כאן http://www.bhol.co.il/news/955172 על עשיית מטבעות עם צורת גדול א' זצ"ל, שנועד להיות לקמיע ושמירה כו', ורוצים להפיצם בין ילדים ומוקירי זכרו כו'. אמנם בשו"ע יו"ד סי' קמ"א סעיף ד' מבואר שאסור לעשות צורת אדם לבדו ובש"ך ס"ק כ"ג מבואר דאפ' לומר לגוי לעשותם נמי...
על ידי יבנה
ב' נובמבר 19, 2018 10:13 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הגדרות FN
תגובות: 16
צפיות: 1142

Re: הגדרות FN

https://support.hp.com/us-en/document/c02035108
בלינק רשום באנגלית איך לשנות את זה לפי הדגמים בצירוף תמונות.
על ידי יבנה
ב' נובמבר 19, 2018 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 5881

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

באמת אין צורך לענות ולהגיב להפונדמטליזם שלך, אבל הואיל ודבר זה הושרש בתוך הרבה מהציבור, ורבים חללים הפילה, ע"כ אענה אותך בברירות שאין זה אל פרי הדמיון שלך. מציאות הנשמה איננה דבר הנוגע לשום בן אדם כלל. הצורך בהאדם להבין את עצמו ואחריםף לדעת מה הם המניעים שלו ואיך להתמודד אתם, אינו כפירה כלל. ו...
על ידי יבנה
ב' נובמבר 19, 2018 9:15 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הגדרות FN
תגובות: 16
צפיות: 1142

Re: הגדרות FN

תלחץ על fn ביחד עם esc כדי להחליף בין האופציות.
על ידי יבנה
א' נובמבר 18, 2018 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ''דיו לנצח''
תגובות: 12
צפיות: 1195

Re: ''דיו לנצח''

אב בבינה כתב:פעם באיזה קובץ היה מאמר מהרב בועז העברי, מי יכול להעלותו?

https://app.box.com/s/7gzvcj8xxjutiaec20t7
על ידי יבנה
ה' נובמבר 15, 2018 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ועמדו חכמי הדור והחרימו בכל קללות שבעולם...
תגובות: 5
צפיות: 608

Re: ועמדו חכמי הדור והחרימו בכל קללות שבעולם...

לפי שיש''ו היה משתמש בהם סליחה על השאלה, ומה בכך? והלא דברי תורה אין מקבלין טומאה, וכ"ש שמות הקדש. א. רש"י, דברים טז כב: ולא תקים לך מצבה - מצבת אבן אחת להקריב עליה אפילו לשמים: אשר שנא. מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות ואת זו שנא כי חק היתה לכנענים ואע"פ שהיתה אהובה לו בימי האבות עכש...
על ידי יבנה
ה' נובמבר 15, 2018 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 5881

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

בעז"ה יש כאן שני נידונים. 1. יש מושג שנקרא בית עבודה זרה, מקום שעובדים בו לאלהים אחרים, וזה המקום שאסור להיכנס אליו. בית מינות זה לא בית ע"ז, אלא מקום שמלמדים בו דעות כפרניות. האם יש איסור להיכנס לבית מינות? צריך מקור מסברא או מקרא. 2. אוניברסיטה מורכבת מהמון תחומים וענינים, בחלקם אכן מלמ...
על ידי יבנה
ה' נובמבר 15, 2018 10:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 34
צפיות: 2475

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

בן ירושלים כתב:באחד מכרכי ישורון פורסם מאמר תורני ממנו.

http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... &pgnum=419
על ידי יבנה
ד' נובמבר 14, 2018 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מנהיג רוחני של קבוצה חרדית, יכול לחלוק על גדולי הדור?
תגובות: 8
צפיות: 691

Re: האם מנהיג רוחני של קבוצה חרדית, יכול לחלוק על גדולי הדור?

גם לדברי החינוך האיסור הוא להמרות את החלטת חכמי הדור דומיא דסנהדרין, ולא עלה על דעתו מושג של גדול הדור יחיד או יחידים שיקבעו לחכמים אחרים. ואדרבה מצינו ששמואל אמר לרב שהיה גדול הדור שאם לא ישמע להחלטת הפחותים ממנו להתיר שמן נכרים הוא יכריז עליו כזקן ממרא. שנית גם בסנהדרין מדובר בשאלות הלכתיות בלבד ו...
על ידי יבנה
ה' נובמבר 08, 2018 10:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 2637

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

עבור לחיפוש מתקדם