מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 359 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צופה_ומביט
ד' פברואר 24, 2021 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ליוצאי מצרים היו כלבים
תגובות: 1
צפיות: 84

ליוצאי מצרים היו כלבים

ראיתי דבר חידוש שאני פוגש לראשונה. ליוצאי מצרים היו לא רק צאן ובקר וחמורים [וגמלים?] כמפורסם, אלא גם כלבים [אולי זה דבר פשוט אצל רועי צאן?]. ילקוט שמעוני פרשת בשלח רמז רמ, ממדרש שוחר טוב תהלים מזמור כב: וירא ישראל את מצרים מת. מה היו עושין? היה כל אחד ואחד מישראל נוטל את כלבו והולך ונותן את רגלו על ...
על ידי צופה_ומביט
ד' פברואר 24, 2021 3:34 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

מה עניין הרמב"ם לכאן? הלא פשוט שלפי הרמב"ם אין לאר"י ולכל המקובלים כולם שום יתרון על פני הפוסקים והתלמוד מצד ידיעתם בחכמת הקבלה או ברוה"ק, זה בדיוק ענין הרמב"ם לכאן לא בענייני תפלה ולא בענייני הלכה (וגופא החילוק הזה, שנשמע קצת כמו פשרה, בין תפילה להלכה - כמדומה שהוא יחסית מ...
על ידי צופה_ומביט
ג' פברואר 23, 2021 10:43 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המילה 'עונה' בעונות השנה, מניין?
תגובות: 19
צפיות: 385

Re: המילה 'עונה' בעונות השנה, מניין?

באגב הדיון לעיל, מצאנו שאכן יש "לשון חכמים" בשימוש המילה "תקופה", והשתמשו במילה "תקופה" כמושאלת לציון משך זמן של ג' חודשים [אף כשלא נוגע כלל להשפעת השמש! אפילו לא על הארץ כעונות השנה כנ"ל, אלא משך ג' חודשים מנקודה שרירותית כלשהי]. כך בגמרא ר"ה (יא, א) ובמדרש ש...
על ידי צופה_ומביט
ב' פברואר 22, 2021 7:33 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

שים-שלום כתב:יש סוברים כך ויש סוברים כך.
יש מי ש..., ויש שכתב ש...., ויש שהשיב ש... וכו' וכו'.


הנה הסברת מה הפלפול...
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 10:52 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

אמת הדבר שמצינו ברשב"י שבנגלה בדרך כלל אין הלכה כמותו. מצוין ממש. עכשיו נקרא את השורה הבאה שלך: ומכל מקום, אין להוכיח מזה שהב"י חלק על האר"י, כי סביר להניח שההכרה האבסולוטית בגדולת האר"י התחילה בדור שלאחריו ולא בדורו עצמו (כשם שקביעת ההלכה הגורפת כבית הלל היתה מאוחרת לעצם קיומו ...
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 10:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

דרומי כתב:הראיה שאתה מביא מהגר"א על האר"י קצת משונה. ודי בזה.


שיהיה, אין לי ענין לשכנע אותך.
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 10:17 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שושנת יעקב - מה הפשט
תגובות: 23
צפיות: 4306

Re: שושנת יעקב - מה הפשט

אני לא עוסק ב"הסברת הפיוט", אלא במהו הלימוד הגדול מנס פורים. ואת זה כתב הרמב"ם מפורשות ובמילים האלה להודיע וכו', ואף אחד לא מקדים כאן אף אחד.

מעתה להבין, כלומר לקרוא את זה בפיוט שושנת יעקב הוא לא קונץ גדול. לא צריך להיות הגרי"ז בשביל זה. צריך רק לדעת לקרוא.
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 10:13 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שושנת יעקב - מה הפשט
תגובות: 23
צפיות: 4306

Re: שושנת יעקב - מה הפשט

אני את הגרי"ז שציינת לא ידענא, אבל את הרמב"ם הזה ידענא, ואני קורא אותו בכל לב בכל סעודת פורים...

[נ.ב. למה להביא גרי"ז אם מפורש כן ברמב"ם?]
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 10:09 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שושנת יעקב - מה הפשט
תגובות: 23
צפיות: 4306

Re: שושנת יעקב - מה הפשט

לגבי "להודיע שכל קויך" וכו' יעויין לשונו הזהב של הרמב"ם בסוף מנין המצוות שבתחילת ספר משנה תורה.
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 10:05 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

ועדיין השאלה האם בנגלה "הלכה כמותו בכל מקום" כמו בנסתר. או שהיה גדול מאד בנגלה כאחד מכל הגדולים, ומעתה לא בהכרח מפיו אנו חיים בנגלה כמו בנסתר. [אם יחלוק האר"י בנגלה ומטעמים של נגלה על אחד מהפוסקים המקובלים בישראל שעל פיהם נקבעה ההלכה - האם נקבל בהחלט דברי האר"י? ואם לא - מדוע שבד...
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 11:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה ברש"י ביחזקאל (טז, יג) לגבי טעם המן
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: תמיהה ברש"י ביחזקאל (טז, יג) לגבי טעם המן

מה שנכון נכון כתב:קל להבין שלענין המנין יש לחלק בין טעם א' המורכב מג' דברים, לג' טעמים נפרדים. ורש"י פירש באופן המתאים למדרש.


אפשר לומר כך, ולענ"ד אפשר גם לומר כמו שכתבתי.
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 10:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה ברש"י ביחזקאל (טז, יג) לגבי טעם המן
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: תמיהה ברש"י ביחזקאל (טז, יג) לגבי טעם המן

את המדרש הזה ראיתי בשבת וממנו התעוררתי לשאלה זו על רש"י... כי המדרש עצמו אינו קשה לי.

מנין י"ג דברים אתי שפיר גם מצד טעמו העצמי של המן, כי הא גופא שטעמו העצמי של המן היו בו טעם סולת ודבש ושמן הוא ג' דברים. [הרי יכול היה להיות טעמו רק דבש, או רק שמן, וכיו"ב].
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 10:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה ברש"י ביחזקאל (טז, יג) לגבי טעם המן
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: תמיהה ברש"י ביחזקאל (טז, יג) לגבי טעם המן

ייש"כ על המ"מ. ועדיין ראה שם בעמ' 107 ד"ה מאידך.
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 10:08 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

תודה רבה! ממוצא דבר, יש לי שאלה (אני לא מתמצא בכתבי האר"י/רח"ו, לכן שואל ליודעים): האם כל מה שכתוב בשעה"כ / כתבי רח"ו הוא בהכרח סודות / על פי סוד? או שיש בו גם דברים פשטיים. למשל כאן, אולי בזה רח"ו לא מדבר לפי סוד אלא לפי פשט, ור"ל בסה"כ לומר ביידוע ולא בסתם. ואם א...
על ידי צופה_ומביט
א' פברואר 21, 2021 8:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה ברש"י ביחזקאל (טז, יג) לגבי טעם המן
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: תמיהה ברש"י ביחזקאל (טז, יג) לגבי טעם המן

תודה רבה! ועדיין צ"ב מדוע לא פירש רש"י כפשוטו של מקרא. אבל באמת אין זו שאלה על רש"י אלא על המדרש שהבאת, מהיכן לקח המדרש מפסוק זה שהיה המן משתנה לכמה טעמים. ומשמע שהיה לו לזה דיוק בפסוק. וי"ל שהוא מהמילה "סולת". שאם כוונת הפסוק לצפיחית בדבש / לשד השמן וכנ"ל הול"...
על ידי צופה_ומביט
ש' פברואר 20, 2021 7:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה ברש"י ביחזקאל (טז, יג) לגבי טעם המן
תגובות: 9
צפיות: 209

תמיהה ברש"י ביחזקאל (טז, יג) לגבי טעם המן

כתוב ביחזקאל (טז, יג) על המן שאכלו ישראל במדבר "סֹלֶת וּדְבַשׁ וָשֶׁמֶן אָכָלְתְּ" (וכן שם להלן פסוק יט: וְלַחְמִי אֲשֶׁר נָתַתִּי לָךְ סֹלֶת וָשֶׁמֶן וּדְבַשׁ הֶאֱכַלְתִּיךְ). מסביר רש"י: המן שהיה משתנה לכל הטעמים, לסולת ודבש ושמן. ולא זכיתי להבין. א. אי משום הא למה עצר הפסוק בסולת ד...
על ידי צופה_ומביט
ו' פברואר 19, 2021 3:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

[כעי"ז גם ב'עזרת אבותינו']. ל"מ, לפו"ר , דבר־מה כתוב בזה. אך מה ראית לחלק? היות שאין לי מושג בסודות אין לי מושג אם דומה או מחולק, האם צריך מקור לכל מקום והיכא דלא תני לא תני או שלא. לכן לא "ראיתי לחלק" אלא שאלתי האם גם כאן יש מקור מפורש ו/או סודות או שמא כאן דימו מסברא.
על ידי צופה_ומביט
ו' פברואר 19, 2021 10:30 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

שבתי וראיתי שכן הוא גם להלן בתפילת שחרית:

תהלת ה.jpeg
תהלת ה.jpeg (133.92 KiB) נצפה 263 פעמים

וכ"ה גם בסידור תורה אור.

האם גם כאן מקורו בכתבי רח"ו, או שדימו מילתא למילתא [לנאמר ביוצר] בסברא?
על ידי צופה_ומביט
ו' פברואר 19, 2021 8:14 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

מה שהבאת משם הוא להדיא שיש ללכת לפי הדקדוק ולא לשבש הקריאה במילה זרה שאין לה פירוש כלל, ומש"כ האר"י פתח פירושו קמץ, ועולה מכאן כדברי רז"ה שהובאו בסידור כתר נהורא הנ"ל. האם הבאת ראיה לסתור?[/color] למה לחזור שוב ושוב על האמירה שזו "מילה זרה שאין לה פירוש כלל"? הרי הביא ...
על ידי צופה_ומביט
ו' פברואר 19, 2021 8:02 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

ראיתי את ההערה ולא זכיתי להבין. ראה בשעה"כ הנסמן שם (פ"ז סק"ט ). [כעי"ז גם ב'עזרת אבותינו']. 1. אדרבה, כעת גדלה קושייתי. כי ממה שמביא שם נראה להדיא שניקוד הל' אינו מטעם נסתר וסוד, אלא להדיא הוא מטעם דקדוק וכוונת פשט פירוש המילות, וא"כ הדרקל"ד שיש לנקדו בפתח ולא בקמץ, ש...
על ידי צופה_ומביט
ה' פברואר 18, 2021 9:20 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

האם כך נהוג למעשה בחב"ד? הוגים מילה זו "לוֹמֶלך"?
על ידי צופה_ומביט
ה' פברואר 18, 2021 9:17 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

בסידור תפלה ישרה - כתר נהורא [המכונה 'ברדיצ'ובר סידור'] יש הערה בעניין זה במקומו. במהדו"ח , כמובן. לנדון האשכול - ראה הנסמן ב'סדור רבינו הזקן עם ציונים מקורות והערות' (ראסקין) על־אתר ( ע' קכח ) הע' 163. הודעתי הקודמת היתה בטעות, וכוּוְנה על שיבוש אחר - בראש ברכת 'יוצר' דש"ק. ואכ"מ. ר...
על ידי צופה_ומביט
ה' פברואר 18, 2021 9:10 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

גל של אגוזים כתב:בסידור תפלה ישרה - כתר נהורא [המכונה 'ברדיצ'ובר סידור'] יש הערה בעניין זה במקומו.


ייש"כ, מצ"ב לתועלת הציבור:

כתר נהורא 1.jpeg
כתר נהורא 1.jpeg (59.64 KiB) נצפה 423 פעמים


כתר נהורא.jpeg
כתר נהורא.jpeg (95.02 KiB) נצפה 423 פעמים
על ידי צופה_ומביט
ה' פברואר 18, 2021 9:05 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

Re: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

הרב לבי במערב,

הנה מסידור תו"א משנת תשס"ח:

סידור תוא 1.jpeg
סידור תוא 1.jpeg (53.84 KiB) נצפה 426 פעמים


סידור תוא 2.jpeg
סידור תוא 2.jpeg (70.26 KiB) נצפה 426 פעמים
על ידי צופה_ומביט
ה' פברואר 18, 2021 8:44 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד
תגובות: 62
צפיות: 737

ניקוד מילה תמוה בסידור תהלת ה' חב"ד

תהלת ה' למלך.jpeg סידור תהלת ה' חב"ד. לא הבנתי את הניקוד של המילה "למלך" [ל' קמוצה, מ' אינה דגושה]. ממה נפשך, או שאין יידוע [ל + מלך] ואז הל' שוואית והמ' אינה דגושה, או שיש יידוע [ל + ה + מלך] ואז הל' בפתח ויש דגש במ'. כאן ברור שנקטו שיש יידוע, ובשלמא במילה "לאל" הל' קמוצה ...
על ידי צופה_ומביט
ד' פברואר 17, 2021 6:41 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הורדת עפרון מגדולתו והטעם
תגובות: 2
צפיות: 70

Re: הורדת עפרון מגדולתו והטעם

בשמות רבה לא, יז משמע שלא הורידוהו: "הלכו ומנוהו אותו היום אסטרטיגוס עליהם, אמרו לו מכור את המערה לאברהם, אמר להם איני מוכרה לו, אמרו לו אם אין אתה עושה אנו מעבירין אותך מן אסטרטיגוס שלך".
על ידי צופה_ומביט
ד' פברואר 17, 2021 1:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 449
צפיות: 28674

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הרא"ש:

ראש 1.jpeg
ראש 1.jpeg (219.79 KiB) נצפה 165 פעמים

ראש 2.jpeg
ראש 2.jpeg (74.31 KiB) נצפה 165 פעמים


המהדיר:

מהדיר 1.jpeg
מהדיר 1.jpeg (112.39 KiB) נצפה 165 פעמים

מהדיר 2.jpeg
מהדיר 2.jpeg (31.26 KiB) נצפה 165 פעמים
על ידי צופה_ומביט
ד' פברואר 17, 2021 12:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 449
צפיות: 28674

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

כל הקושיות הנ"ל אינן על הרמב"ן, אלא על החת"ס. וכעת נבוא לברר בס"ד את דברי הרמב"ן עצמו. על הרמב"ן קשה רק זאת: א. כשמקשה על רש"י, איך מדבר על כובד בארון שנושא את נושאיו. ובזה י"ל כמש"כ שלדעת הרמב"ן אין להתחשב בנסים והקב"ה מצוה לאדם לעשות השתדלות ט...
על ידי צופה_ומביט
ד' פברואר 17, 2021 12:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 449
צפיות: 28674

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

צודק, זו שאלה חזקה מאד על החת"ס. וצ"ע.
על ידי צופה_ומביט
ד' פברואר 17, 2021 10:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 449
צפיות: 28674

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

כתמיד, הקושיה יפה מאד וחזקה מאד. חילך לאורייתא!! פשוט תענוג, הן עצם הדברים והן לראות מישהו שעוסק ולומד את תורת רבינו הגדול והנפלא הרמב"ן בכזו רצינות ומסירות וכנות. ולחומר הקושיה ואחרי מחשבה ועיון כמ"פ י"ל [בביאור דברי החת"ס בשיטת הרמב"ן, ועכ"פ על פי דרכו] שהרמב"ן ל...
על ידי צופה_ומביט
ג' פברואר 16, 2021 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה בדברי רס"ג על סיבת אי-התמדת הבריאות אצל הנביאים
תגובות: 9
צפיות: 247

Re: שאלה בדברי רס"ג על סיבת אי-התמדת הבריאות אצל הנביאים

להלן בפרק ח' מדבר רס"ג להדיא על נבואת משה ספציפית, ואומר שוב שהאמננו בה מפני האותות והמופתים שעשה, ורק מוסיף תנאי [למשה ולכל נביא] שיצוה אותנו על דבר שאינו בגדר "נמנע" בשכל. וז"ל: "סיבת האמיננו במשה לא היתה ‏האותות והמופתים בלבד, אבל סיבת האמיננו בו ובכל נביא, שיקראנו תחלה ...
על ידי צופה_ומביט
ג' פברואר 16, 2021 2:33 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מי מהראשונים מנה את קרית שמע דשחרית ודערבית כשתי מ"ע?
תגובות: 23
צפיות: 330

Re: מי מהראשונים מנה את קרית שמע דשחרית ודערבית כשתי מ"ע?

לא דיברנו על מה מובא ביד החזקה, אלא על מה מובא ברשימת התרי"ג מצוות. הבאתי לך את ניסוך המים בחג, שהוא מצוה מחודשת הלכה למשה מסיני, [נוהגת לדורות כמו כל הקרבנות], מובאת ביד החזקה בהלכות תמידין ומוספין פרק י, ואתה מוזמן למצוא לי אותה ברשימת התרי"ג. לכל היותר אולי תאמר שלרמב"ם ניסוך המים ...
על ידי צופה_ומביט
ג' פברואר 16, 2021 2:28 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מי מהראשונים מנה את קרית שמע דשחרית ודערבית כשתי מ"ע?
תגובות: 23
צפיות: 330

Re: מי מהראשונים מנה את קרית שמע דשחרית ודערבית כשתי מ"ע?

לא יודע איך מה שכתבת קשור במשהו לדבריי, ולא ראיתי היכן התייחסת למשהו מן המשהו ממה שכתבתי. לא הבנתי מה רצית, ולא הבנתי מה הדגשת. [מה קשורה ההדגשה "לדורות" למה שכתבתי?]. את הרמב"ן הבאתי לא כ"שיטת הרמב"ן" אלא עבור גוף דבריו וההוכחה שמביא - שכולי עלמא מוכרחים להתייחס אליה. ...
על ידי צופה_ומביט
ג' פברואר 16, 2021 9:33 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מי מהראשונים מנה את קרית שמע דשחרית ודערבית כשתי מ"ע?
תגובות: 23
צפיות: 330

Re: מי מהראשונים מנה את קרית שמע דשחרית ודערבית כשתי מ"ע?

היות מצוה מה"ת אינה תלויה במנין תרי"ג. [ויש מצות שלא נמנו, כגון זכירת יצ"מ בכל יום.] א. בפשטות אין זו שיטת הרמב"ם. לדידיה מצווה דאורייתא (לדורות) מוכרחת להיות בתרי"ג (כמובן בשונה משיטת הגאונים בה"ג ורס"ג). מפליא לכאו' שצריך לדון בדבר פשוט כזה. חס ושלום, ותמיהני אי...
על ידי צופה_ומביט
ג' פברואר 16, 2021 8:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה בדברי רס"ג על סיבת אי-התמדת הבריאות אצל הנביאים
תגובות: 9
צפיות: 247

Re: שאלה בדברי רס"ג על סיבת אי-התמדת הבריאות אצל הנביאים

ג. כמדומני שגם לרס"ג סבירא ליה שיש חילוק שורשי בין נבואת משה לבין נבואת שאר הנביאים, ואפשר כי קושייתך היא הנותנת, שזהו אכן אחד ההבדלים בין משה רבינו לשאר הנביאים - שהתמידה בריאותו, והיה עשיר, בניגוד לשאר הנביאים. אשמח למקור. כי בפרק הזה לא נראה כך. [טרם התקדמתי בספר מעבר לכאן]. להלן בפרק ח' מד...
על ידי צופה_ומביט
ב' פברואר 15, 2021 10:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הבני ישכר גער בשר השלג, והאם שלג הוא ברכה?
תגובות: 21
צפיות: 267

Re: הבני ישכר גער בשר השלג, והאם שלג הוא ברכה?

נחומצ'ה כתב:אמנם שלג הוא ברכה להרים, כמאמר הגמרא
אך זכור לי מספרים הק', שעצם השלג הוא בא מצד הגבורה
שאין המים יורדים בנחת, אלא מגלידים.
[לא לחינם נאמר 'גשמי ברכה']


אמנם כתיב "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו".

ושלג הוא חיבור לטהרה ואינו חיבור לטומאה.

ואיתא בספרים שמיכאל [שר ישראל] הוא שר השלג.
על ידי צופה_ומביט
ב' פברואר 15, 2021 10:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 449
צפיות: 28674

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

בספר האמונה והביטחון המיוחס לרמב"ן בפרק יח כתב: " של נעליך מעל רגליך , עשה. רמז לכנסת ישראל שנאמר מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב, שלא יקל ראש כנגד שכינה, כמו שאמר לישראל השמר מפניו ושמע בקולו וגו' ". והיינו [כך הבנתי] שגדולת ישראל ויופיים מתוארת בלשון "[מה יפו] פעמייך בנעלים" ו...
על ידי צופה_ומביט
ב' פברואר 15, 2021 7:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 608
צפיות: 113256

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

מֵ ביוונית זה "אל תגרום" bewirke nicht תודה רבה. את המילה "תגרום" לקח מהמדרש עצמו שם [שציטטתי לעיל]. העיקר מסביר ש"מ" ביוונית הוא "אל". [וכוונת הפסוק לרמוז "אל (תהיה כמו) אחיך"]. ואכן μη [מִי] ביוונית הוא "לא". ו- μην [מין] ביוונית הוא &qu...

עבור לחיפוש מתקדם