מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 51 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מילה בסלע
ג' מרץ 31, 2020 10:19 pm
פורום: פסח
נושא: הגדה של פסח - "היושבת בגנים" מאת הגאון ר' אברהם שפירא
תגובות: 17
צפיות: 3335

Re: הגדה של פסח - "היושבת בגנים" מאת הגאון ר' אברהם שפירא

שמעתי מבית קומרנא שהיו רוקדים ושרים את "חסל סידור פסח".
על ידי מילה בסלע
ג' מרץ 31, 2020 12:51 pm
פורום: פסח
נושא: הגדה של פסח - "היושבת בגנים" מאת הגאון ר' אברהם שפירא
תגובות: 17
צפיות: 3335

Re: הגדה של פסח - "היושבת בגנים" מאת הגאון ר' אברהם שפירא

מנהג קומרנא כן הוא, לרקוד לפני אמירת הפיוטים שבסוף הסדר.
על ידי מילה בסלע
א' מרץ 29, 2020 11:45 am
פורום: פסח
נושא: גדר ציבור וקהל לגבי ק"פ הבא בטומאה
תגובות: 0
צפיות: 466

גדר ציבור וקהל לגבי ק"פ הבא בטומאה

גדר ציבור וקהל לגבי ק"פ הבא בטומאה א א) עי' בפסחים פ' ע"א לגבי פסח ראשון הבא בטומאה, משום שאין ציבור נדחה לפ"ש, שאליבא דמ"ד שבט איקרי קהל ג"כ מקריבין פסח בטומאה כשנטמא שבט אחד. ובפשטות משמע שיש צורך בדין קהל לפסח הבא בטומאה, ומתוכם משערים אם יש רוב טמאים סמוך לעזרה, עי' הל'...
על ידי מילה בסלע
ג' מרץ 10, 2020 10:22 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מאמרים - חוברות - שיעורים - בעניני פורים וד' פרשיות
תגובות: 50
צפיות: 9229

ימי הפורים

רצ"ב קונטרס "ימי הפורים"מאת הגאון רבי אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל.
על ידי מילה בסלע
ה' ספטמבר 26, 2019 8:14 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו בעשית השופר - בירור דברי ראבי"ה
תגובות: 7
צפיות: 964

Re: שהחיינו בעשית השופר - בירור דברי ראבי"ה

מאחר ו"סגי נהור" טרח לקרוא את דברי, אני משיב מפני הכבוד. גם לפי דבריו שהירושלמי מחלק רק בין הנאה מותרת לאסורה, הרי כיון שרבינו שמחה מסתמך על חילוק הירושלמי, הרי גם הוא מחלק כיו"ב לגבי ברכת שהחיינו וא"כ גם סוכה כמצה ולא כשופר. אבל פשוט ומפורש למעיין בירושלמי שס"ל שכל היתר מקו...
על ידי מילה בסלע
ה' ספטמבר 26, 2019 12:11 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו בעשית השופר - בירור דברי ראבי"ה
תגובות: 7
צפיות: 964

Re: שהחיינו בעשית השופר - בירור דברי ראבי"ה

הצעתו של "מקדש מלך" בביאור דברי רבינו שמחה צ"ע, כי בירושלמי בסוכה שמביא רבינו שמחה איתא: "תמן בגופו הוא יוצא הכא בקולו הוא יוצא, ויש קול אסור בהנאה?" וא"כ לגבי צל סוכה הרי קימל"ן בפסחים כ"ו א' שיש איסור מעילה בצל בנין של הקדש שאינו עשוי לתוכו. וכך מבואר בהמשך ...
על ידי מילה בסלע
ב' אוגוסט 19, 2019 9:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה"
תגובות: 3
צפיות: 562

"אעברה נא ואראה את הארץ הטובה"

"אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" א. במדרש תנחומא פרשת ואתחנן (אות ו) כתב שמש"ר ביקש: "אם רצונך אכנס לארץ ואהיה שם שנים ושלש שנים כו'" וצ"ב. יל"פ לפמש"כ המפרשים שאם מש"ר היה נכנס לא"י היתה א"י והיו כל ישראל במדריגה אחרת (עי' פרדס יוסף החדש אות כב) ...
על ידי מילה בסלע
ג' אוגוסט 06, 2019 5:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בנות צלפחד
תגובות: 6
צפיות: 1341

Re: בנות צלפחד

בדברי רש"י על בנות צלפחד. על פי דרכו של הגור אריה המובא לעיל, שהסדר השונה מלמד גם שהיו שקולות, אחת גדולה בחכמה או בשנים ולאחרת היתה מעלה אחרת, יל"פ עוד. עי' בכס"מ הל' ממרים פ"ב לגבי ריב"ז שהיה גדול מיונתן בן עוזיאל בחכמת התורה ולכן התמנה לראש הסנהדרין ואילו יב"ע היה גדו...
על ידי מילה בסלע
ב' אוגוסט 05, 2019 12:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "שאם דן והורג ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום" האומנם?
תגובות: 2
צפיות: 870

"שאם דן והורג ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום" האומנם?

להצדיק את הצדיק ביאור לפירוש רש"י בפרשת דברים רש"י דברים (א, ט) "לא אוכל לבדי שאת אתכם" – "אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות, שאם דן והורג ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום, אני אם חייבתי ממון שלא כדין נפשות אני נתבע, שנאמר (משלי כב, כג) 'וקבע את קובעיהם נפש'"...
על ידי מילה בסלע
א' יולי 28, 2019 10:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר משנה
תגובות: 0
צפיות: 471

סדר משנה

רצ"ב מאמר "סדר משנה".
על ידי מילה בסלע
א' פברואר 24, 2019 8:49 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הערה בקרבן נתנאל במסכת מגילה
תגובות: 0
צפיות: 436

הערה בקרבן נתנאל במסכת מגילה

א) בקרבן נתנאל על הרא"ש מס' מגילה (פ"א אות מ) הביא את דברי המגן אברהם סי' רעא שכתב בשם התוס' בסוכה לח שאין אשה מוציאה יד"ח אנשים רבים בקריאת המגילה והשיג עליו, הרי התוס' שם מביאים דוגמא לכך שגם בדבר שנשים חייבות כברהמ"ז יש מקום לומר שאינן מוציאות רבים, והביאו דוגמא משיטת הבה"...
על ידי מילה בסלע
ד' אוקטובר 03, 2018 6:43 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 46
צפיות: 10823

זכיית בן הסמוך על שולחן אביו במצה ובלולב – מצות חינוך

רצ"ב קובץ העוסק בזכיית בן הסמוך על שולחן אביו במצה ובלולב – מצות חינוך.
על ידי מילה בסלע
ג' ספטמבר 25, 2018 10:47 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 46
צפיות: 10823

קונטרס חג הסוכות ומעשה איש מאת מרן הגרא"א כהנא שפירא זצ"ל

רצ"ב קונטרס חג הסוכות ומעשה איש מאת מרן הגרא"א כהנא שפירא זצ"ל מהדורה רביעית
על ידי מילה בסלע
ו' יולי 06, 2018 3:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאור חדש לתפילת "ישמחו במלכותיך"
תגובות: 2
צפיות: 1228

ביאור חדש לתפילת "ישמחו במלכותיך"

ביאור בתפילת שחרית לשבת: ישמחו במלכותך וכו' ======================================= התפילות והפיוטים הקדומים מבוססים על שתי צלעות המייצגות שני חלקים של הנושא, ולפעמים כל צלע מתחלקת בתוכה. ישמחו במלכותך בקשה על הצד התכני-הפנימי של השבת, שהיא הכרת מלכות ד', וכפי שהאריך בספר המספיק לעובדי ד', והתפילה ה...
על ידי מילה בסלע
ד' יולי 04, 2018 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין שאלה והפרה בהקדש, בנזירות ובתרומה - גזבר כבעלים מהדורה מתוקנת
תגובות: 0
צפיות: 471

בעניין שאלה והפרה בהקדש, בנזירות ובתרומה - גזבר כבעלים מהדורה מתוקנת

רצ"ב מאמר בעניין שאלה והפרה בהקדש, בנזירות ובתרומה - גזבר כבעלים במהדורה מתוקנת.
על ידי מילה בסלע
א' אפריל 02, 2017 11:41 am
פורום: פסח
נושא: הגדה של פסח - "היושבת בגנים" מאת הגאון ר' אברהם שפירא
תגובות: 17
צפיות: 3335

Re: הגדה של פסח - "היושבת בגנים" מאת הגאון ר' אברהם שפירא

שמעתי שהגר"א שפירא זצ"ל לאחר הסדר היה רוקד עם המסובין מסביב לשולחן הסדר בשירת "לשנה הבאה בירושלים הבנויה". האם ידוע המקור למנהג זה? והאם ידוע על עוד רבנים שנהגו כך?
על ידי מילה בסלע
א' אוקטובר 16, 2016 12:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חג הסוכות - שיח איש - קובץ מיוחד להורדה
תגובות: 2
צפיות: 1336

Re: חג הסוכות - שיח איש - קובץ מיוחד להורדה

שמעתי מאחד מתלמידי הגר"א שפירא זצ"ל, שהרעיונות הנעלים המובאים בקובץ היו ניכרים בהליכותיו בחג הקדוש הזה.
על ידי מילה בסלע
א' ספטמבר 04, 2016 11:26 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א
תגובות: 361
צפיות: 70873

Re: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א

למוחים על כבוד התורה אולי גם אני מוחה על כבוד המהר"ל, הגר"א ושאר קדמאי? ואולי למדתי מהגרש"פ את מידת האמת הצרופה שאינה יכולה לכבוש את האש? אם כי ודאי משאר מעלותיו לא למדתי, אבל כבר אמר הרי"ל מימון על מ"ש חז"ל לגבי אורח לא מוכר "כבדהו וחשדהו": "אם איני מקיי...
על ידי מילה בסלע
ו' ספטמבר 02, 2016 11:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א
תגובות: 361
צפיות: 70873

Re: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א

לטענתו של "ברזלים": אמנם יש דברים שנמסרים לצנועים בלבד, אבל אמירה שהגר"א הכשיל את הרבים וכו' וזריקת "נצח ישראל" ארצה – שכדברי אחד המגיבים המעשה מתאים לרדישקובר – וכיו"ב, אינם דברים שיכולים לעלות על הדעת כיום אצל שלומי אמוני ישראל. --- עכ"ז כבר כתבתי שאין הדור יתום ...
על ידי מילה בסלע
ה' ספטמבר 01, 2016 12:20 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א
תגובות: 361
צפיות: 70873

Re: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א

א. אני מכיר את הגרש"פ מכמה צדדים יותר מהרבה מחסידיו שמהופנטים מהברקותיו השנונות ומהגדרותיו היחודיות בהלכה ובאגדה וכו' ואינם רואים את כל התמונה. ב. מהיכן נובע העוז לשנות ממנהג בתי הדין של ירושלים בגיטין, לחוש לדעת המהרשד"ם (אהע"ז סי' רה) שניקוד בגט פוסלו. למרות כן ולמרות דברי הג"ר...
על ידי מילה בסלע
ד' אוגוסט 31, 2016 10:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א
תגובות: 361
צפיות: 70873

Re: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א

לדמותו הציורית של הגרי"י פישר יש להוסיף את הקולא המפתיעה שלו לכל המעוברות לאכול בשיעורים גם ביוהכ"פ, דבר שהיה למורת רוחו של הגרי"ש אלישיב. ומכאן אולי נבעה התבטאותו לר' שלמה גרליץ בעת שחלה סבו והוא בא לשאול מהגריש"א אם לסמוך על סגולותיו של הגריי"פ, על כך ענה לו: ווער, פישר, פ...
על ידי מילה בסלע
ג' אוגוסט 30, 2016 12:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א
תגובות: 361
צפיות: 70873

Re: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א

הגר"ש פישר שליט"א הוא לדעתי, להבדיל, מעין פרופ' ליבוביץ שהיה נוהג לחדד דבריו בסגנון של פרובוקציות. אין הדור יתום שהוא שרוי בתוכו. אתן דוגמאות לאמירותיו הבומבסטיות: א. סיפר חתנו הרב קהת, שפ"א הוא זרק לארץ את ספר "נצח ישראל" למהר"ל, באמרו שהוא כותב דברים לא הגיוניים. ב. ל...
על ידי מילה בסלע
ב' אוגוסט 29, 2016 9:46 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ישיבת שער השמים - תולדותיה ומטרתה
תגובות: 80
צפיות: 16210

Re: ישיבת שער השמים - תולדותיה ומטרתה

בדברי "בעומקו של דבר" יש עירוב פרשיות. א. הפס"ד של הבד"צ בתרפ"ג מתייחס לתביעת התלמידים כנגד המנהלים בפועל, הגר"ש והגרחי"ל. בעוד שהגר"צ לא ניהל בפועל ולא היה בעל דין. יתכן שלכל הדעות, הגר"ש והגרחי"ל יכולים להיקרא מייסדים גם אם הם הצטרפו בתקופת ההקמה, ...
על ידי מילה בסלע
א' אוגוסט 28, 2016 12:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ישיבת שער השמים - תולדותיה ומטרתה
תגובות: 80
צפיות: 16210

Re: ישיבת שער השמים - תולדותיה ומטרתה

ציטוטיו של "אספקלריא" סותרים את עצמם, שכן הגר"ש הורביץ כותב שהוא יסד את ישיבת שער השמים ולא הזכיר שיסד בשותפות עם הגחי"ל כפי שמספרים צאצאיו של הגחי"ל ומנהלי שער השמים כיום.
לגופם של דברים, רצו"ב מספר מסמכים מארכיוני: העדה החרדית, הרבנות הראשית והספריה הלאומית.
על ידי מילה בסלע
ב' ספטמבר 21, 2015 11:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מינוי נשיא שבט ומינוי כהן גדול
תגובות: 3
צפיות: 1088

Re: מינוי נשיא שבט ומינוי כהן גדול

לדבריו של "לומד בישיבה":
כנראה שהכותב לא קרא את כל המאמר, שכן הנקודה שהוא מעלה נידונה שם מכמה צדדים, לשיטת הרמב"ם ולשיטת התוס'.
על ידי מילה בסלע
א' ספטמבר 20, 2015 11:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מינוי נשיא שבט ומינוי כהן גדול
תגובות: 3
צפיות: 1088

מינוי נשיא שבט ומינוי כהן גדול

יצא לאור "מוריה" (אלול תשע"ה) ומצאתי בו מרגניתא טבא, מאמר בענין מינוי נשיא שבט ומינוי כהן גדול. מצורף הוא בזה.
על ידי מילה בסלע
ה' יולי 09, 2015 11:27 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תיקון חצות בבין המצרים - מעש"ר ר' רפאל שפירא בעל תורת רפאל
תגובות: 2
צפיות: 1107

תיקון חצות בבין המצרים - מעש"ר ר' רפאל שפירא בעל תורת רפאל

ע"י הג"ר רפאל מוולוז'ין - עדות תלמיד
כתב יד ר' יעקב ראדישקובר ז''ל.png
כתב יד ר' יעקב ראדישקובר ז''ל.png (157.6 KiB) נצפה 1027 פעמים
על ידי מילה בסלע
ד' יולי 01, 2015 6:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת הגרחי"ל אויערבאך
תגובות: 14
צפיות: 3669

משפחת הגרחי"ל אויערבאך

רצ"ב הזמנה לברית מאת הגרחי"ל אויערבאך זצ"ל.
נראה שאין זה מתקופת עניותו...
על ידי מילה בסלע
ג' יוני 23, 2015 7:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עבודה בבכורות לעתיד לבא
תגובות: 24
צפיות: 3177

Re: עבודה בבכורות לעתיד לבא - בקשת מקור

כעין החילוק של "בדיעבד" חשבתי כשלעצמי, אבל באופן אחר. ודאי שעבודת הכהנים לא תתבטל, אלא שיש הסוברים שגם הבכורות יתקדשו. [עיין בירושלמי יבמות שציינתי, שמשם נראה שלדעת ר"ל הבכורות, או כל ישראל, נקראים עדיין "ראויים לאכילת חזה ושוק".] ומ"מ יש סברא לומר שגם אם יעבדו הבכורות,...
על ידי מילה בסלע
ב' יוני 22, 2015 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עבודה בבכורות לעתיד לבא
תגובות: 24
צפיות: 3177

Re: עבודה בבכורות לעתיד לבא - בקשת מקור

צ"ע על חכמי הפורום שלא ציינו למכילתא פרשת משפטים עה"כ: ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש "מכאן אמרו: ראויין היו כל ישראל לאכול בקדשים עד שלא עשו העגל. משעשו העגל ניטלו מהם וניתנו לכהנים". ובתורת כהנים פרשת צו פרק יז עה"כ כי את חזה התנופה וגו' לקחתי מאת בני ישראל וגו': "...
על ידי מילה בסלע
ו' יוני 19, 2015 10:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ראוי ללמוד תולדות גדולי ישראל?
תגובות: 14
צפיות: 2593

Re: האם ראוי ללמוד תולדות גדולי ישראל?

דברי החזו"א באיגרת מיוסדים על דברי הגמ' הבאים: עירובין נג א: והאמר רבי יוחנן: שנים עשר תלמידים היו לו לרבי אושעיא בריבי, ושמונה עשר ימים גידלתי ביניהן, ולמדתי לב כל אחד ואחד וחכמת כל אחד ואחד! ופירש"י: לב כל אחד ואחד - כמה היה מחודד, כלומר, בכולן הכרתי מה חריפות יש מזה לזה. וחכמת כל אחד וא...
על ידי מילה בסלע
ד' יוני 03, 2015 10:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילופי המשמרות במאלטש
תגובות: 4
צפיות: 1195

Re: חילופי המשמרות במאלטש

לגופו של אותו מאורע במאלטש ישנו תיאור במבוא לחידושי הגרז"ס לקדשים: "בשלהי חורף תרס"ג סגר רז"ס את הישיבה ועזב את מאלטש, וכל זאת משום שרוחות זרות חדרו לישיבה, ואחדים מתלמידיה נתפסו והושפעו, הקדיחו תבשילם והחמיצו. 'קשר בוגדים' – זעק רבי זלמן סנדר, ומיהר בעצת ידידו הגר"ח מבריסק ...
על ידי מילה בסלע
ג' יוני 02, 2015 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלה לחומרא
תגובות: 1
צפיות: 646

חלה לחומרא

לחובבי החומרות, רצ"ב ספק בהלכות חלה: ברצוני לברר אם יש מקום להדר ולהפריש כיום בא"י שתי חלות כשיטת התוס' בבכורות כ"ז ע"ב והרא"ש בהלכות חלה (כפירוש בנו הטור בסו"ס רכ"ב, עיי"ש בב"ח), שבזה"ז אפילו בחלק עו"ב מפרישים ב' חלות. אם כי המנהג שלא להפריש ב'...
על ידי מילה בסלע
ג' יוני 02, 2015 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילופי המשמרות במאלטש
תגובות: 4
צפיות: 1195

Re: חילופי המשמרות במאלטש

להו"א
שאלתי ברורה: בכהאי גוונא שהזכרתי בתחילת דברי, שאולי המחלוקת היתה אם יש לתלמידים מסוימים דין "תלמיד שאינו הגון", אם שייך במחלוקת כזו דין חכם שאסר שאין חבירו רשאי להתיר, לסוברים שהוא משום כבוד האוסר.
על ידי מילה בסלע
ב' יוני 01, 2015 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילופי המשמרות במאלטש
תגובות: 4
צפיות: 1195

חילופי המשמרות במאלטש

מהו שורש חילוקי הדעות שהיו בין הגר"ח סולוביצ'יק והגר"ש שקאפ בנוגע להמשך קיום ישיבת מאלטש, שלאחר שכמה תלמידים החמיצו, היתה דעת הגר"ח שעל ראש הישיבה הגרז"ס כהנא שפירא לפזר את הישיבה. ואכן הוא עבר עם קבוצת תלמידים לקריניק ובמקומו התמנה הגר"ש שקאפ. האם נחלקו מתי נקרא התלמיד &quo...
על ידי מילה בסלע
ג' מאי 26, 2015 5:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 38148

Re: ביקורת תהיה

תשובה לוירטואלי
אני סבור שלאחר שלוש ההודעות האחרונות ששלחתי בענין, עמדתי ברורה ואין טעם להמשיך להתווכח עם המשיבים, שלדעתי, גולשים לדמגוגיה שאין לה סוף.
על ידי מילה בסלע
ג' מאי 26, 2015 9:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 38148

Re: ביקורת תהיה

תשובה לוירטואלי דברי ברזילי ברור מיללו, שר"ת חידש שיטה שלא היתה מקובלת וידועה לגאונים, דהיינו ששיטת ר"ת "כשיש בתלמוד חייב במקום אחד ופטור במקום אחר, אנו מתרצים יפה" כלשון ר"ת. והמהרש"ל שהבין דבר מה בשיטות בעלי התוספות והרמב"ן, כתב שהמאפיין את בעלי התוספות הוא שעשו ...
על ידי מילה בסלע
ב' מאי 25, 2015 5:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 38148

Re: ביקורת תהיה

כבר הדגשתי שבנוגע לכלל יסודי בסידור התלמוד, ודאי שישנה מסורת לגאונים. אם דברי הגאונים מורים שאין יד מכוונת לאחידות הסוגיות, כדברי ברזילי, לא יקבל הרמב"ן הנחה אחרת ולפיה יוקשו קושיות ויחודשו דינים שלא על דעת מסדרי התלמוד. לא על כך כתב הרמב"ן בהקדמה למלחמות על "פשוטי ההלכות והוגן הסוגיו...
על ידי מילה בסלע
ב' מאי 25, 2015 12:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקורת תהיה
תגובות: 234
צפיות: 38148

Re: ביקורת תהיה

הרמב"ן שעסק רבות בכתבי הגאונים, כתב שחכמי הצרפתים הם המורים, הם המלמדים, הם המגלים לנו טמון. וברמב"ן חולין צ"ד ע"א ד"ה והא דאמרינן כתב: "וטעם זה שכתבתי במנהג הכרזה מדברי רבותינו הצרפתים למדתי והוספתי לקח, ותורתנו שלהם היא". אם כתבי הגאונים מוכיחים שמסורת בידם שאין ...
על ידי מילה בסלע
ב' מאי 25, 2015 12:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הינמן - אור זרוע - רב האי גאון
תגובות: 14
צפיות: 2307

Re: הינמן - אור זרוע - רב האי גאון

צ"ע מפני מה לא זכו ר"ע ור"מ שאפילו אדמו"ר אחד לפחות יתייחס אליהם. רק רבי יהודה הנשיא ורבי יוחנן הסנדלר מעטרים את יחוסי האדמו"רים.

עבור לחיפוש מתקדם