מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 330 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צעיר_התלמידים
א' מרץ 01, 2020 12:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נשבה ארון האלוקים
תגובות: 17
צפיות: 2700

Re: נשבה ארון האלוקים

לפו''ר הוא נגד דברי הגמ' לומר כן, שהרי הפסוק ממנו למדה הגמ' שהארגז היה מונח בצד הארון הוא אותו הפסוק שבו קוסמי פלשתים מורים לסרנים להניח את כלי הזהב בארגז ליד הארון. לא הבנתי היכן משמע? בודאי שהפלישתים שמו שם את הצלמים, ברם הגמ' הדגישה את הארגז, ויש מקום לטעון שהוציאו את הצלמים, ויש גם קצת מקום לשמ...
על ידי צעיר_התלמידים
א' מרץ 01, 2020 11:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נשבה ארון האלוקים
תגובות: 17
צפיות: 2700

Re: נשבה ארון האלוקים

וכמוסיף על דברי הרב בורלשטיין, (ולחדד עוד את השאלה כפי שכתבתי פעם), יש הבדל מהותי נוסף שחרב גלית הייתה לוטה בשמלה אחרי האפוד ולא הוכנסה אל קודש הקדשים, ויש כאן נקודה מבהילה נוספת שעמדתי בה פעם בשים לב למה היה תוכן הארגז הזה. חמשה עכברי זהב וחמשה טחורי זהב, זה דבר שאפי' בבית שלנו לא היינו משאירים, ו...
על ידי צעיר_התלמידים
א' מרץ 01, 2020 11:15 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יהודי אתיופיה חייבים במצוות הפורים?
תגובות: 19
צפיות: 3027

Re: האם יהודי אתיופיה חייבים במצוות הפורים?

כעת תח"י התרגום. והוא: הודיענו שענין של מקצת האומה, צריך להקבל על שאר האומה, כי הם מסרוהו אליהם. שהרי אנשי שושן הם החלק המועט מן האומה. וכך גם כל נבואה שהיתה בגלות, נבואת יחזקאל וחגי וזכריה ומלאכי וענייני דניאל וענייני עזרא ומה שכתבוהו בדברי הימים, שחלק מכל זה היה בארץ בבל וחלק מזה היה בארץ יש...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' פברואר 20, 2020 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסכת תפילין
תגובות: 10
צפיות: 2376

מסכת ספר תורה ויחסה למסכת סופרים

מס' סופרים נכתבה בא"י בזמן הגאונים המוקדמים. הרא"ש (הל' ס"ת סי' י"ג) כתב ד"מסכת סופרים נתחברה בדורות אחרונים". ובברכ"י (או"ח סי' תקפ"ב אות ז') האריך בזה, ומסיק ד"משמע קצת דסבר הרא"ש דמסכת סופרים נתחבר[ה] בימי הגאונים". ואמנם מצאתי שדעת הרמ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' פברואר 18, 2020 10:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?
תגובות: 30
צפיות: 3624

Re: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?

אם היתה נשאלת שאלה עניינית הייתי מנסה לענות. אבל האשכול הפך לבתי קרקסאות, אז אקבל שכר על הפרישה. וחבל שהתערבתי מעיקרא. אני חשבתי על רעיון אחר שהרי כידוע משפירש נחום איש גמזו/נחמיה העמסוני מלדרוש כל אתין שבתורה עד שבא ר ' עקיבא את לרבות תלמידי חכמים, לא היו יראים מהתלמידי חכמים שמהדור הקודם, וממילא ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' פברואר 18, 2020 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: תורה רובה על פה ומיעוטה כתב
תגובות: 10
צפיות: 1924

Re: תורה רובה על פה ומיעוטה כתב

עמודי אור.GIF ובזה ביארתי פעם מה שאמרו בתלמוד יבמות דף עב עמוד ב בתר דנפק א"ל רבי יוחנן לר"ל ראיתי לבן פדת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה א"ל ר"ל דידיה היא מתניתא היא היכא תנא ליה בתורת כהנים נפק תנייה בתלתא יומי וסברה בתלתא ירחי. שר' יוחנן לא כל כך החזיק מלימוד דרך מדרשי ההלכה, וע...
על ידי צעיר_התלמידים
א' אוגוסט 18, 2019 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 450
צפיות: 56838

Re: יהדות אתיופיה

הרע"י זצ"ל לא טוען שיש לו איזושהי ראיה משלו על יהדותם של יהודי אתיופיה, וכל סמיכתו היא על הרדב"ז: שו"ת יביע אומר חלק ח אבן העזר סימן יא: ...'לכן באתי למסקנא שהפלשים הם צאצאים לשבט מישראל שהדרימו לכוש, ו אין כל ספק שהגאונים הנ"ל שקבעו שהם משבט דן חקרו ודרשו והגיעו למסקנא זו ...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' יוני 20, 2019 11:53 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 4836

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

תשובתי: חז"ל לא קבעו שההלכה חלה גם על מציאות אחרת וגם לא שאינה חלה, אלא הם מדברים "מתוך" מציאות מסויימת. הם מכירים מצב בו "אשה אין דרכה לכבש" נקודה. כל דיון על מציאות אחרת הוא היפותטי לחלוטין ואינו נכלל בכוונת הדרשה של חז"ל. הם במפורש אינם מכירים אפשרות אחרת: הלא הם הכ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 04, 2019 7:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 454
צפיות: 57309

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

ובמילים אחרות [בשפת הלומדע'ס]: גדר החיוב הוא הוצאת עין, אלא שהתורה קבעה שייתן כופר תמורת עיקר החיוב. וכעי"ז כתב הגר"ח בהלכות טוען ונטען: הגר''ח.JPG החכם שהראני את דברי הגר"ח הוסיף להראות לי את דברי הגרי"ז אשר כתב ממש כעין דברינו, וזה לשונו (במכתב עמ' 160) במש"כ לדון דבחובל ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' אוקטובר 30, 2018 2:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו
תגובות: 95
צפיות: 20787

Re: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו

מה היה היחס בין החזו"א לר 'ראובן כץ?
על ידי צעיר_התלמידים
ג' יולי 24, 2018 12:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 22
צפיות: 4256

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

לגבי דיני איסור והיתר ידוע שיש על זה בבכור שור המובא בפ"ת יור"ד סימן קכז, והפשטות שמותר ואין שייך לכל מה שאסרו חכמים מפני מראית עין. לגבי דיני ממון שמעתי פעם בשיעור בפוניבז' מהר' אשר דויטש שיש בחת"ס באיזה מקום שמכלל העשה להעמיד שופטים ושוטרים גם להתייחס לפסיקה שלהם, ולא לעבור על דבריה...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 6:35 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 36
צפיות: 6980

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

לא הבנתי, הראשונים שהבינו שאין ספירה דאוריתא בזה"ז זהו משום שהבינו שהספירה הוא חלק מסדר המצוות המתמשך והמורכב מהבאת העומר ספירה והקרבת הלחם, ולא בגלל שטכנית אין מהיכן לספור. ומנין שיש כאן סדר מצוות אחד? כי התורה אמרה לספור "מיום הביאכם", ולפי הבנה זו אם לא הבאתם אין כאן מצוה. ואם כן ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 6:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 109909

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

אוצר החכמה כתב:ויד ובהרד הוא תיאור של מולד בזמן מסוים כלומר קביעת עובדה. אני דיברתי על שיטות החישוב שאם הן שקולות הן שוות.

פיך הכשילך כי בהרד איננו עובדה שהרי העולם עדיין לא נברא.
ויד וכן בהרד וכן גם שנה שלפניהם וכן שנה שאחריהם וכו' הם שיטות חישוב וכיון שהן שקולות הן שוות.
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 6:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 109909

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

לא ירדתי לעומק הטענה שלך בעניין הדברים המביאים לאותה תוצאה. במתימטיקה מקובל ששתי נוסחאות שתמיד יביאו לאותה תוצאה הן שקולות כלומר היינו הך. כך שאם כוונתך ששני החישובים יביאו תמיד לאותה תוצאה כיון שמדובר כאן בנושא חישובי אז זה זה בכלל לא מחלוקת אלא שתי דרכים להגיד ממש את אותו דבר. זה בדיוק מה שכתבתי....
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 6:04 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 36
צפיות: 6980

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

עיקר השאלה לא ברורה כלל, גם ספירת היובל בפשטות לא מעכבת בקידוש שנת היובל. ולענ"ד נראה שעיקר השאלה שלכם בנויה על ערבוב בין שתי הבנות שיכולות ליפול בקריאת הפסוק הנידון. אם אנחנו מבינים את ספירת העומר כזאת שאמורה לקבוע את תחולת חג השבועות, זאת אומרת שהאדם פועל ויוצר את הספירה בימים, זה אולי פשוטו...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 109909

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

וכעת אכתוב את דעתי, לא כהשגה על דבריך שהכל מודים בהם אלא כניתוח ופרשנות. מסורת העיבור כפי שעלתה בספרי אחרוני הגאונים וראשוני הראשונים ושעליהם אנחנו מסתמכים בחישוב הלוח כללה את החשבון כבנוי על מולד העיקר הספציפי הזה, וזה עדיין לא אומר שכך נתקבלו הדברים כצורתן מהלמ"מ, אלא יש לומר שאינה אלא שיטת ח...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'
תגובות: 37
צפיות: 5517

Re: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'

האם תיאור המצב שאני מגולל כאן לא נותן תחושת החמצה שאותם מחברים ידעו את כל המקורות ולא שולחים אותו אף לאחד מהם? האם זה לא החמצה שכולם יתחילו ללמוד את הנושא מראשיתו? ולא, אינני יכול להחזיר את הגלגל אחורה, וגם אינני יכול לשנות את הדור, אבל עדיין תחושת ההחמצה מקהה בגרוני, ועליה אני כואב! רוב כותבי ההיס...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'
תגובות: 37
צפיות: 5517

Re: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'

בעקבות התגובות: האם עקב כך לא עלה לכם אי פעם תחושה של החמצה? והאם אתם לא מתייאשים מראש כשאתם באים לעסוק בנושא היסטורי חדש לכם ואתם חשים את התחושה שתיארתי כאן? והאם פיתחתם איזה שהוא דרך וצורה לגילוי המקורות הראשונים? מה הכוונה ''החמצה''? האם האנושות יכולה להיות יודעת כל? העבר אין, העיצוב של תפיסת הע...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 109909

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

וח אדזט מונים מימי בראשית פירושו שכשתחלק 5776 ל 19 יצא לך 304 מחזורים שלמים (שנת תשעו סיימה מחזור של 19 שנות עיבור השנים), כלומר שתחילת מחזורי העיבור נמנים מבריאת העולם, אע"פ שככל הנראה הם הומצאו רק באזור זמנו של הלל הנשיא, (אם כי הגאונים סברו לא כך ואכ"מ). גם המילים האלה פשוט לא מובנות. ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 109909

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

וכך גם לענין ויד, שחושב לאחור באיזה שהיא תקופה, וגם אם נטען שהוא הלכה למשה במצרים, הרי שההלכה הזאת נתנה כנראה את העיקר למנין המולדות ביחס לחודש ניסן של היציאה. גם המשפט הזה בעיני חסר הבנה. מדובר על חישוב המולד האמצעי (הממוצע) וחישוב שכזה לא משנה מאיזה נקודה אתה מחשב לאיזה נקודה. מה שנוגע לענינינו ה...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'
תגובות: 37
צפיות: 5517

Re: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'

בעקבות התגובות: האם עקב כך לא עלה לכם אי פעם תחושה של החמצה? והאם אתם לא מתייאשים מראש כשאתם באים לעסוק בנושא היסטורי חדש לכם ואתם חשים את התחושה שתיארתי כאן? והאם פיתחתם איזה שהוא דרך וצורה לגילוי המקורות הראשונים? מה הכוונה ''החמצה''? האם האנושות יכולה להיות יודעת כל? העבר אין, העיצוב של תפיסת הע...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 109909

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

אני לא יודע מה אתה יודע על לוח השנה אבל המשפט שלך חסר פשר. בכל 19 שנה מחזור חמה ולבנה משתווים (כמעט) אם עשו 7 שנים מעוברות. כל דרך שהיא שבה עשו עיבורים ודאגו שייצא האביב בזמנו תתן את אותה תוצאה. בזמן חז"ל כשהיו קובעים את העיבור לפי שיקולים שונים כמבואר בגמרא בסנהדרין לא היה העיבור דווקא בגוח א...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 4:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 109909

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

רציתי להבהיר נקודה שהיא פשוטה לענ"ד. המנין שאנו מונים הוא המקובל בידינו ועל המניין הזה אנו מבססים את חישוב המועדות שקבע הלל כלומר את השנים מימי עולם. כך שאיני מבין איך מי שמאמין בקבלתינו יכול לחשוב שהחישוב היווני צודק. (אפילו אם ימציא איזה תירוץ למה הגמרא אומרת 420 במקום 580) אז מה. יש לנו קוש...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 4:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 109909

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

לא חסר בראשונים ובאחרונים תאוריות על הזמן של מולד העיקר האמיתי, שנה לפני או אחרי ויד זה הכל אותו מולד בתוספת או חסרון ד"ח תתע"ו. ברור אבל הכל מחושב לאחור, העיקר שויד כמספר מדויק איננו משהו עיקרי [גם בלי להכנס לתאוריות של חוקרי הלוח על עיגול לשעה שלימה], ומצידי תחשב לאחור מאתים שנה או אלפי...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 4:23 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 36
צפיות: 6980

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

שלום לכל חכמי אתרא הדין, לדעת הרבה ראשונים, ספירת העומר בזה"ז דרבנן, לפי שלדעתם ספירה דאורייתא תלויה בהקרבת העומר ומתחילה רק מיום הביאכם בפועל. לשיטתם יש לשאול מדוע יו"ט של שבועות הוא מן התורה בזה"ז. הלא קביעות זמנו של חג השבועות היא ביום החמישים לספירה, ולכאורה אם אין ספירה מה"...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'
תגובות: 37
צפיות: 5517

Re: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'

אבקש לעלות מעט מן התסכול שאני חווה בימים האחרונים - ולאו דווקא. לפני כמה ימים העליתי כאן בקשה לקבלת מראי מקומות לחומר על הצדוקים, בייתוסים קראים ושומרונים. את המקורות בתלמוד אני מכיר היטב, אולם אני חיפשתי ידע היסטורי נרחב יותר, מתוך עדיות קדמוננו מאותה התקופה, ובזהירות יתירה גם מתוך עדיות הקראים עצ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 109909

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

רציתי להבהיר נקודה שהיא פשוטה לענ"ד. המנין שאנו מונים הוא המקובל בידינו ועל המניין הזה אנו מבססים את חישוב המועדות שקבע הלל כלומר את השנים מימי עולם. כך שאיני מבין איך מי שמאמין בקבלתינו יכול לחשוב שהחישוב היווני צודק. (אפילו אם ימציא איזה תירוץ למה הגמרא אומרת 420 במקום 580) אז מה. יש לנו קוש...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 109909

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

השעיר החיי כתב:ומה נעשה שאף רב שמנה שנים לחורבן לא ידע מהמהלך הזה?

מאיפה הבאת את השטות הזאת?
אנחנו עושים שמיטה על סמך ההכרעה הזאת.
על ידי צעיר_התלמידים
ו' מאי 04, 2018 8:58 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פסח שני - חג מצות שבעת ימים!!
תגובות: 7
צפיות: 1897

Re: פסח שני - חג מצות שבעת ימים!!

איש לוי כתב:
צעיר_התלמידים כתב:
איש לוי כתב:האם מישהו מכיר חי' כזה בשאר הספרים, דפלא הוא שדין כזה לא נכתב עד לאו"ש.

ספר קטן יש לי בביתי ודברי הימים שמו, ושם הוא נכתב - לדברי המש"ך.

לא הבנתי את דבריך. (אם כוונתך למה שעשו ישראל בזמן חזקיהו וכמבו' בדה"י שם היה עיבור של ניסן)

לא הבנתי את דבריך, זהו מחלוקת תנאים בסנהדרין.
על ידי צעיר_התלמידים
ב' אפריל 30, 2018 7:35 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פסח שני - חג מצות שבעת ימים!!
תגובות: 7
צפיות: 1897

Re: פסח שני - חג מצות שבעת ימים!!

ראיתי חידוש בדברי המשך חכמה בפרשת פנחס, שדייק מן הפסוקים בפרשת אמור ובפרשת פנחס, שבאופן שרוב ישראל יעשו פסח שני (וכה"ג שהיו טמאים בטומאת זב/מצורע לאפוקי טומאת מת- או באופן שיבנה ביהמ"ק בין פסח ראשון לשני) אז יהיה חג מצות שבעת ימים. ומה שאמרו בפסחים דפסח שני מצה עמו בבית, הוא רק במיעוט ישר...
על ידי צעיר_התלמידים
א' אפריל 29, 2018 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור מצוות תלמוד תורה
תגובות: 6
צפיות: 1411

Re: שיעור מצוות תלמוד תורה

אתה כתבת כמה דברים: א. יש חלק מסוים שזהו עיקר התורה שבעל פה. וזה חלק מוגדר. ואפשר להקיפו, ולא על זה נאמר שלתורה אין סוף. (הדברים מבוארים היטב בשלחן ערוך הרב. והוא קורא לחלק זה 'משנה'). ב. לחלק זה יש חשיבות גדולה יותר. ג. לחלק זה יש קדימה בלימוד. אני המלצתי לך לבסס יותר את הסעיף ג. לי, למשל, זה לא ב...
על ידי צעיר_התלמידים
א' אפריל 29, 2018 2:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור מצוות תלמוד תורה
תגובות: 6
צפיות: 1411

Re: שיעור מצוות תלמוד תורה

ולכאורה מבואר שמלבד חומר הענין ללמוד קודם כל ההלכות המצויות שלא יכשל במעשה שזה עיקר מצוות תלמוד תורה, הנה גם ביחס ללימוד לשם ידיעת התורה בעלמא יש קדימות בסיסית להכרת כלליות ה'תורה שבעל פה' לפני חלק ה'תלמוד' ופלפול החכמים. והנה אצל כלל הלומדים עכ"פ בדורינו אין מושג כזה כלל, ואין שום שאיפה לפעול...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אפריל 25, 2018 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור מצוות תלמוד תורה
תגובות: 6
צפיות: 1411

שיעור מצוות תלמוד תורה

פשטות דברי הרמב"ם שחובת לימוד התורה כוללת את עיקר 'תורה שבעל פה' המצויה בידינו כלומר התלמוד בבלי, או לפחות קיצורו בהשמטת השקלא וטריא וכפי שתיקן הרמב"ם עצמו בחיבורו, וזה עיקר מצוות תלמוד תורה, ולאותה תורה יש את אותו היקף מסוים ומוגדר שבכח בן איש להקיפו, וכך מבואר להדיא גם בסוגיא דתלמוד תורה...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 3:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1850
צפיות: 465066

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ושאלו מה הדין דסוטה ספק האם מתייבמת או לא, (משנה מפורשת בסוטה) הכוונה לספק סוטה? וכך סיפר לי שבעבר עשה מעשה כזה עם אחד מגדולי תלמידי מיר בחו"ל ובשנחאי שהיה עילוי גדול, וכל הזמן היה אומר לו למה אינו לומד כדרך שלומדים בישיבות וכו', ופעם כשלמדו יציאות השבת בישיבה של אותו גאון שאלו רבינו שמבואר בת...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השערה חדשה: זיהוי ארץ עוץ עם השבטים הגותיים
תגובות: 2
צפיות: 871

Re: השערה חדשה: זיהוי ארץ עוץ עם השבטים הגותיים

לענ"ד פשוט דברי הראב"ד אינם מוכיחים כלל שחפץ לטעון שעוץ המדוברת היא זו המקראית, אלא בא לחדש חידוש לשוני ולנקוב בעברית את שם השבטים האלו כשבטי עוץ, תופעה ידועה ונפוצה כמו לשון כנען לסלבית העתיקה (ואולי אף צוענים לבני הרומה).
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 12:22 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1850
צפיות: 465066

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

המעיין בספר בנתיבות ההלכה של ארגון והגית על סת"ם במובא בשם הגרש"א זצ"ל , יראה דבר פלא ביחס לידיעותיו של הגר"ש בתנ"ך וצע"ג. למה לדבר סרה בלי לפרט, אדרבה, אנא באר לנו ה'צע"ג'. אין לפני הספר, אני רק זוכר שמובא שם אאל"ט שהגר"ש הסתפק משהו כמו איך קראו לאבא של...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 12:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1850
צפיות: 465066

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

המעיין בספר בנתיבות ההלכה של ארגון והגית על סת"ם במובא בשם הגרש"א זצ"ל , יראה דבר פלא ביחס לידיעותיו של הגר"ש בתנ"ך וצע"ג.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' אפריל 10, 2018 12:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש
תגובות: 16
צפיות: 1607

Re: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש

כד הוינא טליא שמעתי תמיד שהכלל "ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא" נכון תמיד מלבד יוצא מן הכלל והוא ישו הנוצרי שיצא מכלל ישראל. האמנם נכונים הדברים מבחינה הלכתית? וכי אם היה מקדש אשה לא היו קידושין קידושין? נשאלתי על כך ואשמח להרחבה אני שמעתי שמדין הודאת בעל דין ושוויא אנפשיה יושקה איננו בן ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' אפריל 10, 2018 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 3091

Re: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

פירוש יצירתי אחר אפשר לומר על פי המשנה במגילה 'האומר איני עובר לפני התיבה בצבועים אף בלבנים לא יעבור בסנדל איני עובר אף יחף לא יעבור', ודרכם היה ללכת בבגדי לבן ובלשון סגי נהור קרו להם צבועים, ולשון נופל על לשון, ועוד כיד הדמיון הטובה עלינו.

עבור לחיפוש מתקדם