מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1290 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישא ברכה
ב' ינואר 20, 2020 11:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 24
צפיות: 797

Re: הדור הבא - לאן?

הרב בורלשטיין כתבת יפה את הבעיות והאתגרים הרבים שיש בדורינו.
(בעז"ה כשיהיה לי זמן אכתוב את דעתי עליהם).
אבל אני מצטרף לקריאתו של הרב הנוטר, ואחדד יותר. איזה נקודות בתפיסת העולם ובדרך חיים החרדית, היית משנה. או לחילופין מה אין היום שהיית בוחר להוסיף, כדי שנוכל לעמוד באתגרים הגדולים של המאה ה21.
על ידי ישא ברכה
ב' ינואר 20, 2020 8:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 97
צפיות: 2452

Re: יענקלה הכונס- היה?

אתם מוזמנים לצפות, ולתהות האם לא הגזמנו. https://www.jdn.co.il/breakingnews/1265782/ המחיאות כפיים שקיבל מרדכי בן דוד המחישו היטב למה התכנסו אלפי המשתתפים.. מסופקני אם יש שם מנין של אנשים שסיימו את הש"ס.. חשוב לי להדגיש. אין לי בעיה עם אירועי זמר להנאה אישית, אבל כן יש בעיה עם הצביעות, יש גבול ...
על ידי ישא ברכה
ב' ינואר 20, 2020 2:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 97
צפיות: 2452

Re: יענקלה הכונס- היה?

דברי החוקר יעקב צ. מאיר מגוחכים בכל קנה מידה.
ניתן לשער שההיכרות שלו עם הציבור החרדי והחסידי מינמלית.

עם זאת, גם מגוחך הלעג לכלל עולם המחקר.
יש מחקרים שיש מה להחכים מהם, ויש גם הבלים. (לדעתי, מה שהובא קודם, מהוה דוגמא מצוינת למאמר חסר כל בסיס).
על ידי ישא ברכה
א' ינואר 19, 2020 8:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 97
צפיות: 2452

Re: יענקלה הכונס- היה?

לי צרם משהו אחר, ביענקלה הכונס ובכלל בשרשרת אירועי סיומי הש"ס שהיו ועדיין לא פסקו, ובראשם סיום הסיומים בבחינת מלווה מלכה, שיצטרף לסיום פרק א' דברכות. כפירה לא ראיתי שם. (הרב קו ירוק, הגזמת). גם את הביקורת של הרב הרואה לא הבנתי, לא חושב שיש סתירה משמעותית, בין חגיגת סיום הש"ס לבין נתינת הער...
על ידי ישא ברכה
א' ינואר 19, 2020 8:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 166
צפיות: 7003

Re: בית מדרש הגר"א

הרב שייף נפיק.
לי ידוע שבתלמוד תורה חכמת שלמה שנפתח בהכוונת הגר"ש הוא לא נתן שיכניסו משהו בסגנון זכרו (על זילברמן לא היה על מה לדבר), והיה מאד תקיף שילמדו כמו בחיידרים הישנים, ובאמת כמדומני שזה החיידר (בירושלים) שמתחיל גמרא בגיל הצעיר ביותר.
על ידי ישא ברכה
א' ינואר 19, 2020 8:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 58
צפיות: 985

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

(לדעתי הרבה הנהגות טובות וחסדים יכולים להתפרש גם כן כנסיון של הקב"ה להעיר אותנו כך שהקב"ה לא מעיר אותנו רק במכות...) אין כוונתי שבדברים אלו יתיישבו כל תמיהותיך וראיותיך אבל אולי יהיה בהם יכולת להמתיק מעט את הדברים... יש בכך משום המתקה (בכלל, אני סבור שהטבות הבאות מאת ה' הרבה יותר מעוררות ...
על ידי ישא ברכה
א' ינואר 19, 2020 7:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 58
צפיות: 985

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

זכורני שהגאון ר' הלל זקס זצ"ל ראש ישיבת חברון דיבר (בכאב) על שאלה זו שהועלתה על ידי הרב עקביה. מכיון שעברו עשרות שנים מאז איני זוכר את כל הדברים והקשרם... הוא אמר כך: בזמן הנביאים היתה דרך לדעת מה הקב"ה רוצה מאיתנו. אולם לאחר שפסקה הנבואה אין מאיתנו שידע על מה ולמה... אך כשרוצים להעביר מס...
על ידי ישא ברכה
א' ינואר 19, 2020 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח להעברת 10,000 וקיבל שוקולד.
תגובות: 9
צפיות: 368

Re: שליח להעברת 10,000 וקיבל שוקולד.

כתב הגהות מרדכי והביאו הרמ"א בחו"מ קפ"ה ס"א ובש"ג ס"א וז"ל: מי ששלח שליח להוליך לו דבר למקום אחד ובתוך כך שלח לו דורון הוה שומר שכר עכ"ל אבל אולי זה תלוי מהו הדורון, ויש דברים שיכולים לבוא כתמורה, ויש דברים שאינם תמורה. אבל באמת כבר מובא בגמרא על ההנאה של שומ...
על ידי ישא ברכה
ש' ינואר 18, 2020 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח להעברת 10,000 וקיבל שוקולד.
תגובות: 9
צפיות: 368

שליח להעברת 10,000 וקיבל שוקולד.

בעלון של רבי יהודה אריה דינר הובא על אדם שקיבל מחבירו שתי מעטפות של 10,000 ש"ח להעביר לשני אנשים בירושלים, ונתן לו חבילה קטנה של שוקולד כהוקרה, ואבדו המעטפות. פסק הגרי"א שדינו כשומר שכר היות וקיבל את השוקלד. אינני בקי בסוגיה, ובעצלותי אף לא פתחתי את המקורות, אבל זה היה נראה בעיני מוזר. וכי...
על ידי ישא ברכה
ה' ינואר 16, 2020 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?
תגובות: 28
צפיות: 3315

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הנה עוד גמרא, בה נאמר על דבר שהגויים סברו שיש כאן שבועה, ואז אפילו שבאמת על פי הדין לא היה שבועה, נהגו כאילו היא קיימת משום קידוש ה'. גיטין דף מו עמוד א אמר רבי יהושע בן לוי: מ"ט דר' יהודה? דכתיב: ולא הכום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה. ורבנן? התם מי חלה שבועה עילוייהו כלל? כיון דאמרו להו מ...
על ידי ישא ברכה
ה' ינואר 16, 2020 10:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 166
צפיות: 7003

Re: בית מדרש הגר"א

אני לא אוהב את ההיתממות של אלו שכאילו לא מבינים בכלל מה רוצים מהם. אני מכיר את תורתו של הרב אוריה, משנתו עמוקה ויפה בכל התחומים מהלכה ועד סוגיות באמונה ובעבודת ה', אני אישית קרוב לה, ומשתתף בימי העיון, וגם דחפתי כמה בחורים שחשבתי שהם מתאימים לשמוע את שיעוריו. אבל אני מודע שזה בהחלט לא הגישה המקובלת....
על ידי ישא ברכה
ה' ינואר 16, 2020 1:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 166
צפיות: 7003

Re: בית מדרש הגר"א

קו ירוק כתב:השם 'בימ"ד הגר"א' יומרני ומטעה.

הגר"א ר"ת הגאון ר' אוריה. (לא שלי. שמעתי את זה באחד מימי העיון שם מפי אחד שקצת התלוצץ).
על ידי ישא ברכה
ד' ינואר 15, 2020 9:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 58
צפיות: 985

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

הרב עקביה 1. לא הצלחתי להבין מה הקשר בין רוב דבריך הראשונים לשאלה האחרונה, שאפשר לסכם אותה בקצרה: מה התועלת של העונשים כאשר אין לנו מושג על מה ולמה אנחנו נענשים. 2. אין ספק שהרבה יותר קל לעבוד את ה' אם הקב"ה היה אומר לנו חטאתם ב.. עונשכם הוא.. בצורה ברורה ומסודרת. ואולי היה זה כך בדורות עברו. א...
על ידי ישא ברכה
ג' ינואר 14, 2020 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 146

שניים שעשאוה, במצוות.

האם שניים שעשו מצוה יחד יצאו יד"ח או לא יצאו, (האם תלוי ביכול ואינו יכול).
אשמח לכל הרחבה בענין. תודה רבה.
על ידי ישא ברכה
ב' ינואר 13, 2020 11:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון עשירי: וישלח - בשלח
תגובות: 6
צפיות: 914

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון עשירי: וישלח - בשלח

לכאורה אפשר ליישב את ההערה בפשיטות, שהמושג מלך במשמעותו המלאה הוא אכן מלך על ציבור (ואולי כמו דברי הגר"א שמלך זה שליט שכוחו מגיע מהעם), ואין מלך בלא עם. אבל המילה מלך מושאלת למשמעות רחבה יותר של שליט/עליון/יכול/גיבור וכו', ומבחינה זו לפעמים נאמרת.
על ידי ישא ברכה
א' ינואר 12, 2020 1:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 104
צפיות: 4519

Re: מה זו אמונה פשוטה?

הרב מקדש מלך אנסה גם אני להציג את הצד השני של המטבע. 1. יש מושג של הוכחה שכלית. אכן כל ההוכחות השכליות בנויות על הסתברות גבוהה. ככל שההסתברות גבוהה כך הדבר אמין יותר. יש שלב שבו הסבירות השלילית נמוכה דייה כדי לא להתייחס אליה כלל. הדבר הזה מתחיל בהתנהגות האנושית, ומקובל גם בעולם המדעי. (וכמדומני שיש ...
על ידי ישא ברכה
א' ינואר 12, 2020 11:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 104
צפיות: 4519

Re: מה זו אמונה פשוטה?

הרב מקדש מלך כבר כתבתי בזמנו שעל פי הסטטיסטיקה יש מקרים של 0.000000001 (מספר האפסים אינו מכוון) בהם מי שחשבת כל ימי חייך שהם הוריך אינם אלא הורים מאמצים ובמקור הינך בכלל מעם אחר. ולעניננו יתכן אדם שכל ימי חייו סבור שהוא יהודי, ויש סיכוי של אחד ל.. שהכל טעות. כנגד חשש זה לא יעזור כל כח בנפש וכו' וכו'...
על ידי ישא ברכה
א' ינואר 12, 2020 10:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 104
צפיות: 4519

Re: מה זו אמונה פשוטה?

הגיונות צר לי אבל נראה שלא הצלחתי להסביר מספיק טוב, את תורף דברי. הערבוב המדובר הוא בדווקא והוא אומר שבכוחו של האדם להגיע להכרעה שכלית בענייני אמונה, ברמה הגבוה ביותר של הבסיס ההגיוני של ההחלטות הכי חשובות שאדם כלשהו או קבוצת אנשים קיבלו בימי חייהם, לא פחות אבל גם לא יותר. ההחלטה לעלות למטוס אינה א...
על ידי ישא ברכה
ש' ינואר 11, 2020 10:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התחת אלקים אני
תגובות: 7
צפיות: 328

Re: התחת אלקים אני

שכחתי להדגיש שהסיבה שהתרגום פירש כאן באופן שונה מפרשת ויצא זה בגלל המילה כי. בויחי שנאמר 'כי' אז מפרש התרגום את המשך הכתוב כנתינת טעם למה שלא יפחדו, ובזה נוח יותר לפרש כפי שפירש התרגום, ובויצא שלא נאמר כי אז הפירוש בלשון תמיהה - במקום וכו'.
על ידי ישא ברכה
ש' ינואר 11, 2020 10:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התחת אלקים אני
תגובות: 7
צפיות: 328

Re: התחת אלקים אני

יש שתי אופנים איך לפרש את הפסוק או כתמיהה, (התחת אלהים אני?) או כהסבר (יוסף מסביר לאחיו, למה אינם צריכים לפחד כי הוא נמצא תחת אלהים, והוא אינו מעיז לעשות נגד רצונו). רש"י הולך כמו הדרך הראשונה אם כי רמז בסוף דבריו גם לכך שמחמת תמיהה זו יש הסבר מדוע לא יראו (שאינו יכול להזיק בלא רשותו). התרגום ה...
על ידי ישא ברכה
ש' ינואר 11, 2020 7:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול בקבוק גז מדמיע
תגובות: 18
צפיות: 453

Re: טלטול בקבוק גז מדמיע

לא הבנתי מה ההו"א שיהא אסור מצד זורה, הרי זורה לא ענינו פיזור דברים באוויר, אלא הפרדת המוץ מהחיטה (או כל דבר אחר).
על ידי ישא ברכה
ה' ינואר 09, 2020 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 488

Re: שאלה חורפית

לא הבנתי למה כמה כותבים נכבדים כתבו שזה היזק שאינו ניכר, הרי הנזק בחפצא של האדם ניכר, ואם למשל אנו יודעים בוודאות שמקור הנזק הוא מהעיטוש (למרות שבמציאות קשה שיהיה מצב בו המחלה בוודאות מחמת המתעטש). אני לא מה'כותבים הנכבדים' אבל גם אני כתבתי כך. כפי זכרוני ההגדרה של נזק שאינו ניכר הוא שהנזק לא נראה ...
על ידי ישא ברכה
ה' ינואר 09, 2020 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 488

Re: שאלה חורפית

לא הבנתי למה כמה כותבים נכבדים כתבו שזה היזק שאינו ניכר, הרי הנזק בחפצא של האדם ניכר, ואם למשל אנו יודעים בוודאות שמקור הנזק הוא מהעיטוש (למרות שבמציאות קשה שיהיה מצב בו המחלה בוודאות מחמת המתעטש).
על ידי ישא ברכה
ה' ינואר 09, 2020 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 488

Re: שאלה חורפית

כתב הרמב"ן 'וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כלם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל (ויקרא יט טז), לא תקום ולא תטור (שם פסוק יח), ולא תעמוד על דם רעך (שם פסוק טז), לא תקלל חרש (שם פסוק יד), מפני שיבה תקום (שם פס...
על ידי ישא ברכה
ה' ינואר 09, 2020 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 488

Re: שאלה חורפית

על הבריאים להרחיק את עצמם?? אולי בדיני אדם אבל ודאי לא בדיני שמים. אם נכריע שהדבר אינו גירי דיליה, אז יתכן שעל הבריאים להרחיק את עצמם, וכמדומני שאם לא הרחיקו עצמם פטור המזיק אף בדיני שמים. אלא אם כן נחדש סברא שיש הגיון שלא יתכן שחולה אחד יאלץ לגרש את כל העיירה. וכעין מה שמצאנו בהרחקת נזקין שיש זכות...
על ידי ישא ברכה
ה' ינואר 09, 2020 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 488

Re: שאלה חורפית

צריך לחלק את השאלה לשניים. 1. חולה גדול אם רשאי לבוא בקהל באופן שהוא עלול להדביק. 2. לשלוח קטנים שאין בהם דעת. לגבי גדול לכאורה ברור שהדבר אסור, והשאלה האם הוא חייב (באופן שברור שהוא המדביק) בחמישה דברים, מצד חובל בחבירו. הסיבה שהדבקה איננה בכלל חובל חבירו, כי צורת ההדבקה איננה באופן שהאדם באופן ישי...
על ידי ישא ברכה
ד' ינואר 08, 2020 11:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון עשירי: וישלח - בשלח
תגובות: 6
צפיות: 914

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון עשירי: וישלח - בשלח

הרב מרדכי אלתר כתב רעיון יפה להסביר את המהלך של יוסף להביא את יעקב אבינו וכל משפחתו למצרים, כדי שמשפחת יוסף לא תיכחד מבית יעקב. אבל זה רק מעצים את הקושיה שבה פתח למה יוסף לא הודיע ליעקב על היותו במצרים, וגם יפחית את צערו של יעקב וגם בצורה כזו יעקב מיד ירד למצרים לבקרו, ויתחדש הקשר עם יעקב. וההסבר שכ...
על ידי ישא ברכה
ג' דצמבר 17, 2019 10:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1818
צפיות: 108296

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

זה לגמרי לא נחשב שהאמת עומדת באמצע. משום שעל הדברים שקרו בא"י, נאמר כבר ע"י גדולי הדורות שהם סוף ימי הגלות, וגם כ"א רואה דברים בעיניו. אלא שאין אתנו יודע מה. ופרט זה שהזכרת הוא חשוב מאוד; שאין אתנו יודע עד מה! אמת גם היו ויכוחים כאשר הערב רב השתלטו על הנהגת הארץ מה משמעותם, אבל בסופו...
על ידי ישא ברכה
ש' דצמבר 14, 2019 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלאכת בישול - כשהדבר הולך לאיבוד
תגובות: 5
צפיות: 353

Re: מלאכת בישול - כשהדבר הולך לאיבוד

א. אם אני מבין נכון את הישוב שמרן הגר"ש הציע לבאר את החת"ס (ומשמע שם שרצה לבאר שבאמת החת"ס חולק על המרדכי), אתה מכניס בתוך דברי המרדכי. ובאמת מבחינה מציאותית אני לא יודע אם מתאים לומר זאת על כל דבר, וכי בגד שהיה רך מתחילתו חימום המים בתוכו עושה את הבגד רך יותר? (בגמרא מדובר על גזיר עץ...
על ידי ישא ברכה
ש' דצמבר 14, 2019 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לצאת בהדלקת בעלה כשעומדים להתגרש
תגובות: 17
צפיות: 694

Re: לצאת בהדלקת בעלה כשעומדים להתגרש

נראה דפשוט לכם, שהאשה יוצאת י"ח נ"ח בגלל ש"אשתו כגופו", וזה דבר חידוש, שהרי הנשים בלא"ה אינם מדליקות, גם לבני אשכנז שהבנים מדליקים הבנות לא, והרי את הבנות א"א לפטור מטעם אשתו כגופו. ולפי פשוטו הטעם הוא שהחיוב של נ"ח הוא חיוב על "נר איש וביתו", שהאיש מדלי...
על ידי ישא ברכה
ה' דצמבר 12, 2019 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול תורה לצורך סיום הש"ס
תגובות: 38
צפיות: 3626

Re: ביטול תורה לצורך סיום הש"ס

יש מקום גם להביא דברי הגמרא שמבטלים תלמוד תורה מפני כבוד התורה. וגם ברור שעל כל המצוות והידורם אין טענה של ביטול תורה, וגם על ברוב עם הדרת מלך. ואם אדם חפץ להדר במצווה אי אפשר לבוא בטענה של ביטול תורה, כי התורה ניתנה על מנת לקיים, ובכלל זה חסיד שרוצה להתחסד עם קונו, אבל צריך לעשות את השיקולים האמיתי...
על ידי ישא ברכה
ה' דצמבר 12, 2019 7:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשת חיל בליל שבת
תגובות: 16
צפיות: 514

Re: אשת חיל בליל שבת

מפורסם שזה נכנס מהמקובלים ביחד עם השלום עליכם, (וסדר קבלת שבת). באמירת שלום עליכם יש נוהגים לעמוד, אבל באמירת האשת חיל כמדומה שאין בזה מנהג. ובכלל המנהגים בדברים אלו אינם מנהגים שקיבלו עליהם וכדומה (ויש לזה תוקף של מנהג) אלא הנהגות טובות שנהגו. מה שכן מסתבר שאמירת האשל חיל נועדה שהבעל יכבד את אשתו, ...
על ידי ישא ברכה
ה' דצמבר 12, 2019 7:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1818
צפיות: 108296

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

ההרגשה שלי שהאמת עומדת באמצע. בבית מדרש של תלמידי הגר"א היתה רוח לאומית של בנין ארץ ישראל. רוח זו מנשבת בדבריהם רבות (לדוגמא המכתב של רמ"מ משקלוב לאנשי חו"ל, ארץ מבשרת ארץ אומרת). זאת אומרת היחס היה שעולים לא"י לא כמצוה פרטית של ישוב א"י, אלא משהו גדול יותר, משהו בקנה מדה לא...
על ידי ישא ברכה
ה' דצמבר 12, 2019 6:13 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיית הרב הקיק על הרמב"ם "וחזרה מלכות לישראל"
תגובות: 49
צפיות: 1628

Re: קושיית הרב הקיק על הרמב"ם "וחזרה מלכות לישראל"

הרמב"ם כולל גם מלכות בית הורדוס כמלכות ישראל. השאלה היא מדוע ראה הרמב"ם לציין זאת בשעה שחלק נכבד מהמלכים היו רשעים. אבל התשובה היא שבמשך תקופת בית חשמונאי ובית הורדוס לא היו גזירות על שמירת הדת על כל עם ישראל, והרשעות באה בעיקר לביטוי בהתנהגות האישית של המלכים, בשחיתות שלטונית שפגעה בכהונה...
על ידי ישא ברכה
ה' דצמבר 12, 2019 5:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לצאת בהדלקת בעלה כשעומדים להתגרש
תגובות: 17
צפיות: 694

Re: לצאת בהדלקת בעלה כשעומדים להתגרש

המושג של אשתו כגופו אינו מובן בהקשר הזה, ובמקור הוא נאמר לענין קרובים, שקרובי האשה הם כקרובי הבעל, (וכפי היחס הקיים אצל כל בני אדם שבן הזוג מקבל את כל מערכת היחסים המשפחתית). אבל לענין שקיום מצוה של הבעל יחשב כקיום מצוה של האשה? זה דבר שלא יעלה על הדעת. ומשכך צריך לדחוק בכוונת האחרונים שכתבו כך שאשת...
על ידי ישא ברכה
ה' דצמבר 12, 2019 5:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: לפתוח אתר חדש בחסימות הכשרות
תגובות: 8
צפיות: 389

Re: לפתוח אתר חדש בחסימות הכשרות

בנטפרי פתיחת האתר זה בסינון אנושי (לא בהודו). לאחר מכן סינון טקסט הוא ע"י רובוט, תמונות ע"י הודיים, וסרטונים כמדומני נעשה ע"י אנשים בא"י.
על ידי ישא ברכה
ה' דצמבר 12, 2019 5:13 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הפקדת צ'ק דרך המחשב
תגובות: 2
צפיות: 235

Re: הפקדת צ'ק דרך המחשב

כמדומני שדרך האתר במחשב אין אפשרות. אבל אולי באמצעות תוכנה שמאפשרת אפלקציות אנדרואיד על המחשב, אפשר דרך האפלקציה של הסמרטפון. וגם בזה אולי המצלמה של המחשב לא מספיק טובה.

נ.ב. מי שלא רוצה סמרטפון יוכל להיעזר בטאבלט לשימושים מעין אלו.
על ידי ישא ברכה
ב' דצמבר 09, 2019 9:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת וישלח
תגובות: 7
צפיות: 254

Re: שאלה בפרשת וישלח

כהמשך לדברים
מיד כאשר יעקב אבינו עזב את לבן, עשיו היה בדרך לקראתו.
(כנראה שיעקב שיער שכך יהיה או ששמועה באה אליו).
ונראה שעשיו עקב אחרי יעקב, ומיד כשעזב את לבן יצא לקראתו.
איפה היה עשיו כל השנים שיעקב היה אצל לבן? כנראה שלבן גם היה מאפיונר לא קטן, ועשיו פחד להתעסק איתו.
על ידי ישא ברכה
ד' דצמבר 04, 2019 12:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול הוקרת והכרת הטוב לרב היקר והאהוב ה"ה הרב משה דביר שליט"א
תגובות: 33
צפיות: 2300

Re: אשכול הוקרת הטוב (הלחם) לרב היקר והאהוב ה"ה הרב משה דביר שליט"א

גם אני מצטרף בהזדמנות זו להכיר טובה. על התוכנה הנפלאה אוצר החכמה, שתרמה המון לידיעת התורה. על תוכנות נוספות שמשמשות את עולם הספר התורני. על הקמת הפורום שאולי היה הנחשון בהקמת מקום תורני במרחב הוירטואלי. על ניהול הפורום מתוך כבוד לכל כותב באשר הוא. ועל דברי התורה והחכמה שכתבת כאן, והחכימו אותי בתחומי...

עבור לחיפוש מתקדם