מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 326 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אביגדור
ד' ינואר 08, 2020 7:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש
תגובות: 26
צפיות: 2979

Re: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש

אני לא מבין מה לא ברור.
בסך הכל אמרתי שכשם שאם הגידים היו מתרסקים היינו מתירים את כולם ולא אומרים חנ"נ,
כך גם בטעם שיוצא מכל הגידים לא אומרים חנ"נ, שהרי הוא מרוסק.
על ידי אביגדור
ג' ינואר 07, 2020 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש
תגובות: 26
צפיות: 2979

Re: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש

אביגדור, הגיד והחתיכה לא נימוחו ולכן הם עצמם לא מתבטלים, [וכמובן שהטעם היוצא מהם אסור ולכן צריך שיעור ברוטב], ומכיון שכך, גם שאר החתיכות ייאסרו כדין חענ"ן, ומכיון שכך צריך שיעור ברוטב כנגד כל החתיכות, זאת היתה השאלה. ולא הבנתי מה לא הבנת. הטעם היוצא מהם אינו ראוי להתכבד וגם אינו בריה ולכן הוא ...
על ידי אביגדור
ג' ינואר 07, 2020 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש
תגובות: 26
צפיות: 2979

Re: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש

אביגדור, הגיד והחתיכה לא נימוחו ולכן הם עצמם לא מתבטלים, [וכמובן שהטעם היוצא מהם אסור ולכן צריך שיעור ברוטב], ומכיון שכך, גם שאר החתיכות ייאסרו כדין חענ"ן, ומכיון שכך צריך שיעור ברוטב כנגד כל החתיכות, זאת היתה השאלה. ולא הבנתי מה לא הבנת. הטעם היוצא מהם אינו ראוי להתכבד וגם אינו בריה ולכן הוא ...
על ידי אביגדור
ב' ינואר 06, 2020 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש
תגובות: 26
צפיות: 2979

Re: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש

אחר מחכ"ת השואל, לפום חורפא שבשתא
טעם של בריה או חהר"ל לא גרע מאם נימוחו, ופשיטא שהן בטילות כדין נפלו ואח"כ נתפצעו.
על ידי אביגדור
ה' אוקטובר 17, 2019 11:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 436
צפיות: 52925

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג'. (מתחדש)

אינני יודע מדוע נקטת שהוא מגיע מאי חיפוש בפסוקים, תוכל לפרגן לי גם טעות אחרי החיפוש, זה בסדר, אני טועה, והרבה. על כל פנים, מציאה היא דבר מפתיע וכמו דברי חז''ל שאמרו שמציאה היא אחת מג' דברים שבאים בהיסח הדעת 'כל מוצאי יהרגני' הוא ראיה לדברי, שהרי ודאי שאף אחד לא חיפש את קין בכדי להורגו. השתדלתי לעבו...
על ידי אביגדור
ה' אוקטובר 17, 2019 3:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 436
צפיות: 52925

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג'. (מתחדש)

שם. וימצאו את אבישג השונמית. לשון 'וימצאו' בכל מקום משמעותו מציאה שאינה מגיעה כתולדה ישירה מן החיפוש אלא יש בה מן ההפתעה. ולא מובן מה ההפתעה הגדולה בכך שאכן מצאו נערה יפה לאחר חיפוש כה גדול. אחר מחכ"ת הרמה זו קביעה תמוהה ביותר, וכפי הנראה היא מסתמכת על הבנת הרב הכותב ולא על עיון בפסוקים. אם דע...
על ידי אביגדור
ו' מאי 17, 2019 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ייבום וגלגולים
תגובות: 18
צפיות: 4045

Re: ייבום וגלגולים

סליחה שאני "מתעלק" על האשכול הזה עם שאלה אסוציאטיבית, אבל יש קצת קשר לנושא האשכול. מזה שנים הסתפקתי אם האיסור של כאילו פוגע בערוה הוא רק בביאה ראשונה ואח"כ נעשית כאשתו לכל דבר או שהוא בכל ביאה וביאה. ונפק"מ פשוטה בזמנינו, במי שאינו יכול לחלוץ אם יש מצוה לגרשה אחר הייבום או לא. ור...
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 12:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 81
צפיות: 14580

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

שבתי וראה שגם לרב הונא משמע שהסיבה ששותפות באזנו פוטרת מבכורה היא שנעשה על ידי כך בעל מום קל (ר' יוחנן) וא"כ ודאי יש להביא ראיה על זה מנפלים כמו לר"ח ורבא.
על ידי אביגדור
ג' אפריל 23, 2019 11:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 81
צפיות: 14580

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מה שכתב רש''י שקושיית הגמ' לכולהו (היינו לכאורה - בין אר' הונא בין אר' חסדא ורבא) צ''ע שלכאורה אין הקושיא על ר' הונא וצ''ע הקושיא הוא מנפלים דהיינו "בו" ורב הונא מיירי "באמו", א"כ הקו' הוא רק לרב חסדא ורבא (ושייך לשון כולהו אתרתי עי' יד מלאכי אות שלו). הרי רש"י פירש לה...
על ידי אביגדור
ד' מרץ 27, 2019 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל זה אכניס בק"ו
תגובות: 4
צפיות: 1072

Re: כל זה אכניס בק"ו

לפי המונח בזכרוני כל זה אכניס אומרים רק כאשר הקל והחמור נקבעים בהוכחה מהלכה ולא מסברא שאז לא שייך לפרוך מסברא כי הא חזינן שהתורה החמירה בדין החמור יותר מהקל, וזה הפירוש דכל זה אכניס. ומובן לפי זה בבירור למה לא שייך לומר כן בחומרא הכתובה בפסוק. אך ההו"א של תוס' היתה שגם בחומרא הכתובה בפסוק אם יש...
על ידי אביגדור
ג' אוקטובר 23, 2018 8:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?
תגובות: 7
צפיות: 1376

Re: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?

ייש"כ לך על המקור מהירושלמי.
לענ"ד הירושלמי דתני ובלבד שלא יבור כל אותו המין משמע להדיא שהאיסור הוא רק בכל אותו המין ואח"כ מוסיף שאם עשה כן לא רק שאסור אלא גם חייב חטאת.
על ידי אביגדור
ב' אוקטובר 22, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?
תגובות: 7
צפיות: 1376

Re: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?

אם הציור הוא שאינו מואס בכל הבצל אלא רוצה שיהיה מועט ביחס לשאר הירקות, באגרות משה או"ח ד ע"ד בורר אות ב' כתוב שמותר.
על ידי אביגדור
ב' אוקטובר 22, 2018 10:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 330
צפיות: 57817

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

המאמר של הרב פייבלזון קילורין לעינים.
רק האילוץ שהוא עושה בביאור הגר"א לערבב בין ביטחון לשיויתי ה' לנגדי תמיד אינו עולה יפה. ומה שכתב שמשמעו בתהלים טז על הביטחון והרמ"א הוא ששינה לפרש על יראת שמים, אילו עיין בתהלים ברש"י ושאר מפרשים לא היה כותב כך.
על ידי אביגדור
ה' אוקטובר 04, 2018 11:02 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: ירושלים של רהב
תגובות: 11
צפיות: 5541

Re: ירושלים של רהב

זקני דרום כתב:בושה!
במקום להתפעל מכישרון עצום כזה מעילוי צעיר עול לימים מתחילים להקניטו.
ולראם אומר לך בכחך זה ובהם תנגח את ארם.
ידידך לספסל הקודשים.
בן הנזיר.
ומי גילה לך מספר שניו, שמא בן גילך וכבוד נגד זקניו?
ואולי גם קנקנך חדש מלא ישן, או שמא שני ניקיכם הם מאותו הכבשן?
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 14, 2018 3:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תגובות: 82
צפיות: 21195

Re: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל

בדברים הרבה יותר חמורים אנחנו פוסקים כפי מנהג אבותינו, דהוא כלל מכללי הפסיקה במקום שיש דעות חלוקות להמשך אחרי מנהג המקום ומנהג אבותיו. עאכו"כ בנידו"ד שפשוט לכל מבין ששני המנהגים כשרים.
על ידי אביגדור
ה' ספטמבר 13, 2018 7:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאמר על "מלכויות זכרונות ושופרות".
תגובות: 8
צפיות: 2493

Re: מאמר על "מלכויות זכרונות ושופרות".

אברהם כתב:לשון הברכה במלכויות 'אשרי איש שלא ישכחך'
במחזור אשכנז אשר לי זה בזכרונות.
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 07, 2018 2:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 142963

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אביגדור כתב:בין השמשות הכי קצר הוא ביום השווה
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 07, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 142963

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הלילה לא יותר מוקדם בחורף. בין השמשות הכי קצר הוא ביום השווה.
על ידי אביגדור
ג' אוגוסט 28, 2018 3:01 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קרבן אהרן
תגובות: 1
צפיות: 985

קרבן אהרן

רשום ששם המחבר אהרן בן חיים ומחבר נוסף אהרן בן אברהם אבן חיים.
כמובן שחד הם והמדוייק הוא כמו שכתוב במחברים נוספים.
על ידי אביגדור
ש' אוגוסט 18, 2018 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 17
צפיות: 3425

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

גם באהדורי מוכי לא כתוב שזה פעולה שנעשית כל יום.
על ידי אביגדור
ש' אוגוסט 18, 2018 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 17
צפיות: 3425

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

1) פשוט שמותר לזרוק איני מבין למה עלה בדעתך אחרת.
2) אם אני מבין את המציאות שתיארת נראה לדמות לאהדורי מוכי לבי סדיא דשרי.
על ידי אביגדור
א' אוגוסט 05, 2018 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מלחמת נקמה היא מלחמת מצוה?
תגובות: 1
צפיות: 913

Re: האם מלחמת נקמה היא מלחמת מצוה?

לשון הצ"צ (הקדמון) בסי' קי"א מפורסמת, שהמצוה על גואל הדם הוא משום נקמה להנקם מרוצחי קרובו.
על ידי אביגדור
ד' יולי 25, 2018 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 664
צפיות: 120956

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

עקביה כתב:בפשטות "נביותא" היינו נבואה, כפי שבד"כ מתורגמת המילה "משא".
כלומר המילה "משא" מתורגמת כאן ככוללת נבואה ותוכחה, "נביותא ומרדותא", שהוכיחה אותו אמו.
פשוט כדבריך!
על ידי אביגדור
ב' יולי 23, 2018 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 3243

Re: הלכה ולומדע'ס

מי אמר שהשיטה חייבת להיות או א' או ב' או ג'? אולי כולהו איתנהו והכל לפי העניין.
על ידי אביגדור
א' יולי 01, 2018 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קצת ערמה במכירת העליות
תגובות: 3
צפיות: 1159

Re: קצת ערמה במכירת העליות

לזה אתה קורא "קצת ערמה"?
לי זה נשמע כמו רמאות גמורה. הרי הוא מסכים לשלם 40 רק בגלל שהוא חושב שלא יקבל את העליה ב20.
על ידי אביגדור
א' יוני 17, 2018 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 48
צפיות: 8652

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

הרי השאלה היא הפוכה- "קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו?". רק שהרב פלתי מתחכם לומר אם קרח הצליח לשכנע ר"נ ראשי סנהדראות כנראה שהיו לו טענות חכמות וא"כ מה אני הייתי עושה לו הייתי שם. ואני אומר אומר אילו היית בדור דעה היית מספיק חכם בשביל להבין שהטענות של קרח אינם נכונות אם היינו מצליח...
על ידי אביגדור
ד' יוני 13, 2018 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה
תגובות: 26
צפיות: 5933

Re: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה

בדעת הגר"א חושבה השקיעה המישורית?
על ידי אביגדור
ה' מאי 24, 2018 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 35506

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

הערה: נשים לב לשני דברים שהגאונים מדגישים בלשונם: [בתחילת לשונם]: 1) שנשתנה האור בארץ... 2) והכסיף. [ובאמצע לשונם]: 1) ועדאין האור בשמים לא נשתנה. 2) ולא הכסיף. [ובסוף לשונם]: 1) שאף כלפי הרקיע נשתנה האור. 2) והכסיף לחשוך. אנו מבינים שפעולת הכספה היא יותר משנוי באור. כלומר תחילה משתנה האור ולאחר מכ...
על ידי אביגדור
ב' מאי 07, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 35506

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לכל דבר יש כל מיני הסברים, אבל אין הסבר אחר המתקבל על הדעת בשיטת החולקים על ר"ת, ההסבר הזה הוא של המהר"ם והרב טוקצינסקי כותב שכך צ"ל לשיטת הגאונים. דווקא על הרבה מתקבל על דעתם, שאדמימות זה דווקא כשהיא מבהיקה ומאירה. וזה באמת המציאות לדעתך ששתי דקות אחרי השקיעה האדמימות מבהיקה ומאירה,...
על ידי אביגדור
ד' ינואר 31, 2018 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר' יוסף כספי, משה נרבוני, יצחק אלבלג, שמואל צרצה
תגובות: 82
צפיות: 16003

Re: ר' יוסף כספי, משה נרבוני, יצחק אלבלג, שמואל צרצה

אבא יודן כתב:כך כתב גם הראבע ביונה א א!
ח"ו! זה לא הכוונה שם. הוא בסה"כ אומר שלמרות שהציווי היה בחלום ולא כנבואת משה הוא עמד בנסיון וקח המאכלת.
על ידי אביגדור
ו' ינואר 12, 2018 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פורום חדש - הבה נתחכמה!
תגובות: 11
צפיות: 2335

Re: פורום חדש - הבה נתחכמה!

איש_ספר כתב:נא ליתן כאן הקשורים ליעק'ב והעטופים ללב'ן על מנת שנעביר לשם.
רוב הקישור דלהלן
search.php?author_id=4593&sr=posts
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 10:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 3700

Re: תפלת עננו לגשמים

אז איך זה אמור לעבוד באופן מעשי? ביום שיורד גשם לא יאמרו וביום שאינו יורד יאמרו או שיהיה תלוי בג"י שאינו יורד ברציפות או מה?
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 8:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 3700

Re: תפלת עננו לגשמים

מה שאני לא מבין, למה אנשים ממשיכים להגיד גם אחרי שיורדים גשמי ברכה. ואע"פ שעדיין צריכים הלא על זה כתב הרא"ש בפירוש שאע"פ שעדיין צריכים מפסיקים את התענית כי מייחלים לה' שיוריד כדי הצורך. א. מחמת הבצורת במשך כמה שנים אין די בשנה "רגילה" אלא צריך שנה ברוכה ביותר וא"כ אין ...
על ידי אביגדור
א' דצמבר 31, 2017 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: דוד המלך - רגליו
תגובות: 5
צפיות: 1368

Re: דוד המלך - רגליו

שמא נתחלף לך באסא.
על ידי אביגדור
ד' נובמבר 22, 2017 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד זה ריב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?
תגובות: 20
צפיות: 3131

Re: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?

בסופו של דבר רבי יוחנן בן תורתא צדק ולא רבי עקיבא. הכיצד? מה בדיוק השאלה? נראה שהרמב"ם לא החשיב מאד את דעתו של ר י ב"ת בויכוח זה, אע"פ שהוא זה שצדק. הרמב"ם מוכיח מדעת ר"ע שמלך המשיח אינו צריך לעשות מופתים. אין משמעות בדברי ר"י בן תורתא שהוא חלק על זה, ולכן אין נפק"...

עבור לחיפוש מתקדם