מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 15077 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 4:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

אז מה פשר השורה האחרונה? כמו שביארתי למעלה. מי שרואה סיבות שונות לחשוק בתורה ובמצוות והעניין הוא להגדיל החשק. לא משנה מה הסיבה לכך אם זה בגלל שזה מצווה דאורייתא או שקרא אתמול ספר שמגדיל את עניין המצווה הזו או כל טעם אחר ובלבד שלא יפחית ממעלת המצוות האחרות. מה שלא היה ברור לי זה מה יותם באמת אומר כא...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 2:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

לא וגם אני לא אמרתי את זה.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 2:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

בקשר לדאורייתא ודרבנן, כפי מה שידוע לי בכל קהילות ישראל, צירוף המילים 'מצוה דאורייתא', מהווים סיבה לתוספת התלהבות דקדושה ולהדגשת מעלה. הלא כן? וכמובן יש גם מעלה של חביבים דברי סופרים וכו',ובחינות שונות יש בקדושה. כמו שביארתי למעלה. מי שרואה סיבות שונות לחשוק בתורה ובמצוות והעניין הוא להגדיל החשק. ל...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 2:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

אני מתלונן על זה שהוא רוצה לשנות את קריאת התורה בשבועות לקריאה המותאמת להבנתו את החג כחג הקציר. אע"פ שהוא לא הולך לעשות את זה בפועל אבל היה רוצה לעשות את זה. ועןד למעלה מזאת הוא מציג את זה כעיקרון כללי שראוי לשנות את ענייני התורה בהתאם לשינוי הזמן ועל זה אני מתלונן.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?
תגובות: 37
צפיות: 500

Re: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?

הרפואות בתלמוד עיקר כוונתם על פנימיות הדברים כמו שהארכנו פה בפורום בנושא הזה. יש דברים שחז"ל אמרו והם עצות ורפואות ויש דברים שהפכו להלכה. ברגע שמדובר בהלכה חלים על העניין כללי ההלכה. ועל זה לשיטת הגר"א כל ענייני ההלכה בטל הטעם לא בטל הדין. מה ההבחנה מה הפך להלכה ומה לא? בעיקר התייחסות הפוס...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 2:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

אז אתה מהווה את הדוגמה לבעייה שמעוררת שאלה על תומכי התכלת. תומכי התכלת באים ואומרים למתקיפים אותם. ודאי שאנחנו לא רוצים לשנות מאומה בתורה. הלא החיוב הזה מוסכם על כולם וכל מי שברור לו שזוהי התכלת וכך הוא סדר עשייתה מודה שיש חיוב פשוט להטיל תכלת בציצית כך שאין אנו מנסים לשנות את התורה המסורה לנו. מה ש...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 2:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

לא נראה לי שהבנת מה שכתבתי.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 2:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

הדמיון לא מעין דמעין זה הרעיון שכל הרפורמיסטים טוענים אותו.
ולמה לא תאמר את האמת. אני לא מסתפק בציוויי התורה כפי שהם מקובלים מדור דור. כולל כמובן דיני מצוות התלויות בארץ. אני רוצה דרכים חדשות בעבודת הבורא כאלה שלא שערום אבותינו ולא עברו במסורת הדורות ומותאמים לרוח הזמן והמקום.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 1:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

אני מדבר בעולם האמיתי. לו יצויר זה לא מעניין אותי ולא צריך לעניין אף אחד. ובעולם האמיתי שלנו מי שבא ואומר עתה הזמן לשנות את דרכי התורה לשנות את קריאת התורה בחג בגלל שלי נראה שאופי החג צריך להיות אחר גם אם הוא מסתייג ואומר שהוא לבד לא יעשה זאת רק בהסכמת גדולי הדור עדיין הוא רוצה מהלך שעוקר את התורה. ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 1:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?
תגובות: 37
צפיות: 500

Re: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?

יפה. זה הוכחה ניצחת לטענתי. שמה שכתבו הפוסקים ונהגו ישראל צריך לעשות ולא להתיישב ולהחליט לבד מה לעשות.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 12:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

כאן הגענו לבעיה. ואיפה שהוא צפה כאן נקודת הויכוח. בעיני מנהג ומעשה הפוסקים בכל הדורות הם טובים. ואילו יבא אליהו ויאמר וכולי אבל הנסיון לשנות הוא הבעייה. ומעין (רק מעין כמובן) מה שכתב האג"מ על הנשים הנוהגות בחומרות.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 12:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

דרומי יש משהו בדבריך. לא שמתי לב שיושב ירושלים כתב על שינוי בנוסח התפילה וקריאת התורה שדבר זה מצריך הכרעת זקני הדור. והאמת היא שלא ולא . לא צריך הכרעת זקני הדור כי אין שום שאלה אנחנו לא משנים את סדר הקריאות שתקנו חז"ל. ומי שחושב שזקני הדור שלנו יכולים לשנות את סדרי קריאת התורה שתיקנו חז"ל ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 12:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

עד כמה שלי זכור הרמח"ל כותב (אולי בדרך חכמה או בדרך עץ חיים) במפורש להיפך ממה שהוזכר כאן. שאין שום הבדל ברמת החיוב בין דאורייתא לדרבנן וכל העניין של ספיקא דרבנן לקולא הוא משום שכך קבעו חכמים שכך הדין. ואין עתותי בידי עתה לבקש מקומו. בכל מקרה לעניין המדריגה שהבאת מהרמח"ל אין קשר לנושא. וכי ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 11:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

אני משער שכתבת את הודעתך לפני שראית את הודעתי הקודמת. כמדומני שמה שכתבתי הוא הגדר והוא הבעייה המטרידה את הכותבים כאן. כך שהדוגמאות שנתת אינם נוגעות בה. יש עוד נושא שכמדומני מטריד אף על פי שאיני יודע אם הוא אמיתי ואדרבה יבא הרב יותם ויבאר. החילוק שהוא התכוון אליו הוא בין מצוות דאורייתא לדרבנן או בין ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 11:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

אני לא יודע מה אומר הגר"ש פישר (לענ"ד דיונו למדני גרידא). אבל התשובה הברורה היא שלא. כל המצוות כולל מצוות מדרבנן אנחנו עושים אותם כי הקב"ה ציווה אותנו בהם. ובעיני אדרבה האפשרות שאתה מעלה כאן היא הבעייה של הדברים. התחילו ברגש יותר גדול במצוות דאורייתא והגענו לזה שאנחנו בעצם לא כל כך מ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 11:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

אני לא מבין את הטיעון שלך. בגלל שהרמב"ם כתב את הדברים בספר אחד זה מחייב שלא נבין מה דאורייתא ומה דרבנן. דברים שהוא עצמו ציין בספר?
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 10:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

אני לא יודע מה אומר הגר"ש פישר (לענ"ד דיונו למדני גרידא). אבל התשובה הברורה היא שלא. כל המצוות כולל מצוות מדרבנן אנחנו עושים אותם כי הקב"ה ציווה אותנו בהם. ובעיני אדרבה האפשרות שאתה מעלה כאן היא הבעייה של הדברים. התחילו ברגש יותר גדול במצוות דאורייתא והגענו לזה שאנחנו בעצם לא כל כך מח...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 10:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שושנה אית בה חמש עלין מלגו, מציאות?
תגובות: 11
צפיות: 1583

Re: שושנה אית בה חמש עלין מלגו, מציאות?

נמחקה הודעה שהביאה מאמר לא ראוי וברצוני להתרות שיש גבול למאמרים שאפשר להעלות כאן.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 10:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

ק"ש נראה אחרת בגלל סדר הדברים בבית הכנסת וכולי ברכתהנהנין הוא בכל עת.
מה יותר חגיגי (כלשונך) נשמת או ברכת המזון? הלל או ברכת המזון?
הלוואי וכולם היו שמים על ליבם לפחות להחשיב את הדאורייתא.
כך שנראה לי שמהמנהג אי אפשר הרבה להביא ראיות בנושאי כוונת הלב לצערנו.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 10:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

אני לא חושב שהחגיגיות קשורה למצוות עשה דאורייתא. אתה רואה חגיגיות בק"ש?
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 9:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

נתת דוגמה טובה. אני לא חושב שאדם צריך להרגיש אחרת בקיום מצוות שילוח הקן ובקיום מצוות שבת.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 9:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

העיקרון היסודי הוא שבשבילנו אין הבדל ברמת חיוב העקרונית בין דאורייתא לדרבנן את כולם ציווה אותו מצווה. ההבדל נובע מהכללים הפנימיים שבתוך התורה (כמו ספיקא דרבנן לקולא היתר בשעת הדחק ועוד כללים מעשיים) אבל המצווה הוא אותו מצווה. לכן לענ"ד צודק מקדש מלך שאין מקום להבדיל ועל יותם להביא ראיה להבדל כזה.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?
תגובות: 37
צפיות: 500

Re: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?

איך אתה יכול לומר אין שום הגיון כנגד סתימת כל הפוסקים ומנהג כל ישראל?
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 6:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

כעת נשאלת השאלה היסודית ביותר: לאחר שזכינו לשוב לארץ אבותינו וכו' ונאה ויאה לשוב ולציין את שמחת הקציר וההודאה וכו', מי הוא המוסמך לקבוע את צורתו החדשה של החג? כבר הצעתי במק"א לשמוח על המצאת הקומביין ... [נא לא לכעוס...] האמת היא שצריך לכעוס. איך אתה משווה דברי אלקים חיים הכתובים בתורתינו הקדוש...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 17, 2019 6:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 402
צפיות: 13363

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

סתם שאלה של הבנה. שכן אין לי מושג מזמן על מה אתם מתווכחים. למה אם יש ששים אנשים מעל גיל מצוות שהם אנשים צעירים יחסית שכן חיו 26 שנים אח"כ בתקופה בה תוחלת החיים היתה יחסית קצרה זה אומר שיש בין שמונים למאה משפחות? אם נניח לדוגמה שמחציתם לא נשואים ובממוצע יש תמיד שלושה אחים לא נשואים במשפחה אז יש...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?
תגובות: 37
צפיות: 500

Re: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?

ואם גם כך סבור הרב שילה, למה רוצה הרב יואל שילה להתיר היום? כי נשתנו הטבעים ולא בגלל שהוברר שלא הזיק. ואם כן מאן יימר שלא ישתנו מחר לצד אחר ויחזור דבר לקלקולו?
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 10:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 402
צפיות: 13363

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

סתם שאלה של הבנה. שכן אין לי מושג מזמן על מה אתם מתווכחים. למה אם יש ששים אנשים מעל גיל מצוות שהם אנשים צעירים יחסית שכן חיו 26 שנים אח"כ בתקופה בה תוחלת החיים היתה יחסית קצרה זה אומר שיש בין שמונים למאה משפחות? אם נניח לדוגמה שמחציתם לא נשואים ובממוצע יש תמיד שלושה אחים לא נשואים במשפחה אז יש...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 10:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 402
צפיות: 13363

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

סתם שאלה של הבנה. שכן אין לי מושג מזמן על מה אתם מתווכחים. למה אם יש ששים אנשים מעל גיל מצוות שהם אנשים צעירים יחסית שכן חיו 26 שנים אח"כ בתקופה בה תוחלת החיים היתה יחסית קצרה זה אומר שיש בין שמונים למאה משפחות? אם נניח לדוגמה שמחציתם לא נשואים ובממוצע יש תמיד שלושה אחים לא נשואים במשפחה אז יש...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 7:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 402
צפיות: 13363

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

סתם שאלה של הבנה. שכן אין לי מושג מזמן על מה אתם מתווכחים. למה אם יש ששים אנשים מעל גיל מצוות שהם אנשים צעירים יחסית שכן חיו 26 שנים אח"כ בתקופה בה תוחלת החיים היתה יחסית קצרה זה אומר שיש בין שמונים למאה משפחות? אם נניח לדוגמה שמחציתם לא נשואים ובממוצע יש תמיד שלושה אחים לא נשואים במשפחה אז יש ...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 6:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשע וצדיק שנהרגו על קידוש ה' האם דרגתם שווה?
תגובות: 5
צפיות: 44

Re: רשע וצדיק שנהרגו על קידוש ה' האם דרגתם שווה?

פתח בכד וסיים בחבית?

על השאלה אם דרגתם שווה לכאורה יש ראיה מהגמרא גבי ר"ע ופפוס ולולינוס שלא (אני יודע שאפשר לדחות שכל השאלה היא מה הסיבה אבל בכל אופן אני חושב שיש משמעות).
אבל מה ששאלת בסוף הוא שאלה אחרת לגמרי.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 5:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

ראו את מה שהביא הרב מעט דבש בדרכו המופלאה כאן
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=46107&start=160#p553112
וזו הזדמנות שלי להודות לו שלשאלה פשוטה שלי השיב תשובה כל כך מלאה.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 474
צפיות: 48251

Re: איזה לעז זה

מישהו אחר שאל בדיוק את אותה שאלה.
כאן ושתי הודעות מתחת
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=42694&start=80#p523342

אגב לא התכוונתי בלשון תלונה רק זכרתי שדובר על זה ומשום מה לא מצאתי בחיפוש ולכן שאלתי. אבל אח"כ שיניתי קצת החיפוש ומצאתי.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 4:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 474
צפיות: 48251

Re: איזה לעז זה

לא שאלת את אותה שאלה לפני זמן קצר?
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 4:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?
תגובות: 37
צפיות: 500

Re: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?

ומה היה בזמן הגמרא?
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 4:33 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?
תגובות: 16
צפיות: 207

Re: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?

עד כמה שאני מבין מדובר בעיקר בשאלה של מקום לשים את הכונן.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ידיעה מעניינת בעניין מצוות פו"ר
תגובות: 4
צפיות: 112

Re: נתקלתי בידיעה מעניינת ומרתקת בעניין מצוות פו"ר לתגובת הת"חים לומדי הפורום

לא הבנתי כל כך את הקושיה. בנים ובנות יהיו בעולם שהרי מחצה זכרים ומחצה נקבות. השאלה היא מה חייבה תורה. אם להבנתך התורה היתה צריכה לחפש מה הדרך שיהיו יותר אנשים בעולם אז היה לצוות על שתי בנות כי כידוע דברי הגר"א על א"א לעולם וכולי. ריבוי האנשים תלוי במספר הבנות שכן אשה אחת מולידה מספר מסויים...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 1:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

אני לא מבין מה הראיה מתפוצות ישראל. אולי בזמן הזה שאין קרבן אין שתי הלחם העיקר אצלנו ואין להקשות מיוה"כ וק"ל.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 11:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

לא צריך להתרגש סתם צחקתי.
ואני באמת עם הארץ ואילולי הפסוק כתוב בגמרא ר"ה מי יודע אם הייתי יודע למה כוונתך.
אבל בכל אופן התכוונתי לתמוה שהרי אני ניסיתי לדון עם ח רוזנברג על הדברים כשלעצמם ומה רע בזה.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 11:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדרכם של חבורות עיון המקרא
תגובות: 377
צפיות: 9465

Re: לדרכם של חבורות עיון המקרא

הגזמת קצת. למישהו איכפת אם אתה גר במטולה. או האם עסקנו אם היא שיחתי מדבר דברים בטלים או אם חד ברנש בחר את הניק שלו סתם לפי הר"ת. ניק זה ניק ותו לא.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 16, 2019 11:08 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?
תגובות: 16
צפיות: 207

Re: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?

לא יכנס. במחשב הזה יש רק 256גב של דיסק ואתה צריך למעלה מטרה (1000GB).

הדיון על SSD היה עקרוני האם אוצר החכמה דורש שהדיסק הפנימי יהיה SSD ועל זה באה התשובה שלא.

עבור לחיפוש מתקדם