מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 14912 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 26, 2019 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 143
צפיות: 11527

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

אתה הסברת שהאורות של היום מפריעות לראות את ההחשכה כי הם אורות!. וכתבת שכך גם היה בזמן הקדמונים. ושאלתי אותך למה בזמן הקדמונים העיר הפריעה הרי לא היה להם אור. ועל זה הבאת שבזמנם העיר החשיכה ולא האירה. ועל זה שאלתי שזה תופעה הפוכה ממה שכתבת על ימינו.
עכשיו תבאר לי בבקשה מה שכתבת בהודעה האחרונה.
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 26, 2019 6:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 49
צפיות: 1417

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

אופס.. אז התכוונת לכל ספר הלכה שיד הרבים ממשמשת בו והמחבר עודנו בחיים... כיוון שאיני רגיל בספרי מחברי זמנינו איני יודע לתת לך שמות, אבל אני מעריך שכמעט כל ספר שתבחר יהיו בו יותר משתי שגיאות בציון מ"מ בכל כרך. (למה לחשוב שמחברי זמנינו טובים מרבותינו נוחם עדן? ) אבל אז אולי תגיד שהתכוונת לכל מחבר...
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 26, 2019 4:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 49
צפיות: 1417

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

למען הסר ספק, כל ספר הלכה שיד רבים ממשמשת בו (ק"ו בתוספת כל המעלות שפורטו בתגובתו של רון), וימצא בו בכרך אחד יותר משתי טעויות בציון מקומות, יזכה ממני לאשכול. ללא משוא פנים. אפילו יהיה זה ספרו של מורי ורבי המובהק. אם תעשה את אותו הדבר, אהיה הראשון לתמוך בך. . אתה יכול כבר לפתוח על הספרים האלה. ...
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 25, 2019 5:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות
תגובות: 29
צפיות: 264

Re: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות

חיפשתי בפסוק כ"ה ולא מצאתי שהזכיר איסור מהתורה. ולגבי שלמה, מה לא מובן? במקום לומר כדבריך, שאם שלמה המלך שגייר את נשיו אעפ"כ קרהו כך וכך, ק"ו אתם הנושאים גויות, הוא משווה בין המקרים לגמרי באמרו הֲלוֹא עַל אֵלֶּה חָטָא שְׁלֹמֹה מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל. אם יש מקום למה שאתה אומר, הרי זה בדברי...
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 25, 2019 4:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 14
צפיות: 168

Re: פשט בגמרא - מגע בית הסתרים

לא מובנת לי שאלתך ומובנת יותר תשובתם. כדי להסביר הגע עצמך שצריך ס"מ על ס"מ כדי לקבל טומאה. במקרה כזה האם אתה מבין שהס"מ על ס"מ הוא לא בשכבה החיצונית של היד אלא בתוך היד כלומר מגע בית הסתרים. אם כן זה נכון גם על מילימטר על מילימטר וגם על משהו (שאינו נקודה גיאומטרית). ו אין צורך לה...
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 25, 2019 3:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות
תגובות: 29
צפיות: 264

Re: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות

בפסוק כה הביא להם את איסור התורה.
ובקשר לשלמה איני מבין מה אתה רוצה כך אמר להם. ומה שלמה המלך שלא היה כמוכם אלא גייר אותם כיוון שלא היו גירות צדק ממש נמשך ליבם אחר ע"ז שלהם והחטיאו אותו אתם שאתם אפילו לא מגיירים אותם לא כל שכן שימשכו אחר ע"ז ויחטיאו אתכם.
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 25, 2019 3:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות
תגובות: 29
צפיות: 264

Re: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות

להיפך. זו דרכה של תוכחה. אם האדם אותו אתה מוכיח פורש מהאיסור רק בגלל שזה איסור למה צריך להוכיח אותו רק תודיע לו שזה איסור ודי בזה. אם העובדה שזהו איסור דאורייתא אינה משפיעה עליהם, כיצד הסיפור על שלמה אמור להשפיע? (מזכיר קצת את מה שאומרים, שאצל החסידים מוכיחים את הבחור: אם לא תלמד תידרדר לרחוב, תפגו...
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 25, 2019 1:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 211
צפיות: 6650

Re: ס' עשייתו של גדול

אוצר החכמה כתב:נודע מה שכתב הרמב"ם איך צריך לתרגם ולכן צודק חלמישצור.


זה בדיוק מה שהרמב"ם בא להסביר. שכל שפה יש לה את האופי שלה ולכן אי אפשר לתרגם מילולית.
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 25, 2019 11:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 29
צפיות: 4079

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

הנה דברי הנצי"ב בבראשית (יח כג). ולמד שהיה זה באמת שמו"ע. ואיני יודע מנין לך שלפני תקנת אנשי כנה"ג לא התפללו תפילת עמידה כדינה שהרי תפילות אבות תיקנום רק לא היה נוסח קבוע בזה.
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 25, 2019 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 29
צפיות: 4079

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

כמדומני שהנצי"ב בהרחב דבר נוקט שכן היה זה שמונה עשרה.
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 25, 2019 8:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות
תגובות: 29
צפיות: 264

Re: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות

להיפך. זו דרכה של תוכחה. אם האדם אותו אתה מוכיח פורש מהאיסור רק בגלל שזה איסור למה צריך להוכיח אותו רק תודיע לו שזה איסור ודי בזה.
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 25, 2019 8:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 143
צפיות: 11527

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

אבל כל המקורות האלו מדברים על תופעה הפוכה ממה שדברת.
וזה גם הגיוני לנו יש אורות של ערים באופק. להם הערים רק הסתירו.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 35
צפיות: 253

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

א. מה קרה לכם שלא הבנתם מה רוצה מלבב. הוא רוצה לומר שאפשר לקרא ק"ש רק אחר שקיעה ראשונה של רבנו תם. אבל מי שמתפלל מפלג המנחה כדעת הגאונים לא יכול לקרא ק"ש כי כל מה שאמר ר"ת שאפשר לקרא מבעוד יום הוא רק לשיטתו שיש שתי שקיעות.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 76
צפיות: 4447

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

סגי נהור כתב:אפשר לדון אם הקושיא היא קושיא, אבל התירוץ לענ"ד ודאי אינו תירוץ.

השאלה אם התירוץ תירוץ תלויה בשאלה למה השאלה לא שאלה.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 6:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 76
צפיות: 4447

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

זה די מצחיק מה שעשית. הבאת את השאלה שלו אבל לא את התשובה הנה המשך הדברים. וברור שהוא לא חשב שיש ראיה מהרמב"ם שבאמת הירח מגשם חמישי ויושב בגלגל ולא עלה לשם אדם. הפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה הא כתב הרמב"ם בסוף הלכות אלו פ"ד הלי"ג וז"ל ועניני ארבעה פרקים אלו הם שחכמים ה...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 5:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כבל ה-USB של ה'אוצר' רופף
תגובות: 24
צפיות: 533

Re: כבל ה-USB של ה'אוצר' רופף

אני לא יודע למה אתה מתכוון. מכל מקום חומרה אינו התחום שלי.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 5:37 pm
פורום: עזר אחים
נושא: העלאת ס' לפורום
תגובות: 10
צפיות: 160

Re: העלאת ס' לפורום

אפשר להעלות קבצים בגודל עד 60 מגה.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 5:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 211
צפיות: 6650

Re: ס' עשייתו של גדול

נודע מה שכתב הרמב"ם איך צריך לתרגם ולכן צודק חלמישצור.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 5:28 pm
פורום: עזר אחים
נושא: העלאת ס' לפורום
תגובות: 10
צפיות: 160

Re: העלאת ס' לפורום

מה זה ספר לאוצר
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 4:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כבל ה-USB של ה'אוצר' רופף
תגובות: 24
צפיות: 533

Re: כבל ה-USB של ה'אוצר' רופף

אבל מה רוצים. קצר המצע המשתרע. אנחנו יכולים לנסות לפתור בעיות אין לנו דרך לעשות מופת שכל ספרים האוצר יכנסו בדיסק און קי קטן.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 2:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כבל ה-USB של ה'אוצר' רופף
תגובות: 24
צפיות: 533

Re: כבל ה-USB של ה'אוצר' רופף

בן מיכאל כתב:גא"מ - אם שייך טכנית, כדאי לעשות שהאוצה"ח יחובר כאונקי קטן.

חשבתי שכולם יודעים שיש אפשרות כזאת
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 9:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 423
צפיות: 2566

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אם היית מוצא את האיגרת הזאת מודפסת ע"י רש"ז ריבלין. לא היית טוען שהיא וודאי מזוייפת והוא זה שהכניס בה את הרעיונות שלו?
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 24, 2019 6:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 143
צפיות: 11527

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

איזה אורות עיר היו לקדמונים?
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 23, 2019 10:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 211
צפיות: 6650

Re: ס' עשייתו של גדול

כיוון שלא קראתי את הספר איני יודע מה באמת כתוב. אבל להגיד שר' חיים היה לו קשה להתאפק כלומר שהוא סבל מהצורך להתאפק זמן רב ולהגיד שהיה לו אי שליטה במתן השתן זה שני דברים כל כך רחוקים. הראשון הוא דבר טבעי ואין בו צד בזיון. בשני יש צד בזיון (אע"פ שהוא חולי אבל יש בו בושה) כך שאם צודק הגהמ ור' נתן כ...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 23, 2019 6:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכות ההפטרה - כי אל נאמן ורחמן אתה
תגובות: 10
צפיות: 237

Re: ברכות ההפטרה - כי אל נאמן ורחמן אתה

אני התפעלתי מהפתרון.
הבעייה מוכרת וזה שיש מחמירים שלא לומר ורחמן גם כן. אבל הבעייה בזה שזה נראה תמוה לאנשים כשעושים זאת. הפתרון של הגרש"ד מבחינה זאת הוא הרבה יותר טוב כי זה מושך פחות תשומת לב ונראה פחות כמילתא דתמיהי.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 23, 2019 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנה במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים
תגובות: 10
צפיות: 123

Re: מנה במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים

לא הבנתי את הכוונה. ואם לא יתן לו מאתים מה יהיה חייב לו?
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 23, 2019 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 285
צפיות: 26404

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

ר' שניאור זלמן מלאדי כתב מה לגביה ית'. והוסיף וכתב כי על האדם לדעת את האמת כפי שהיא לגביה ית'. ר' חיים מוולוז'ין קרא את דבריו, ואמר לא באל"ף רבתי. הכיצד? הוא, ורק הוא, הבחין בין מצידו ובין מצידנו. הבחנה חדה היא, והיא אינה נמצאת בספר התניא. מה התכוון ר' חיים בהבחנה זאת? מדוע חידש אותה? כדי לומר...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 23, 2019 7:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת בהעלותך - השוואת מרים ואהרן לנבואתם למעלת נבואת משה רבנו
תגובות: 11
צפיות: 308

Re: פרשת בהעלותך - כפירת מרים ואהרן במעלת נבואת משה רבנו

צודק. ולעצם העניין לא הבנתי את כל האריכות. ע"פ ר' אלחנן ההסבר פשוט. לא העובדה שנבואת משה רבינו גבוהה ממעלת שאר הנביאים גורמת שהחולק עליה עובר על עיקרי הדת אלא כיוון שהקב"ה אמר לנו שכן הוא החולק על זה עובר על עיקרי הדת ואימתי אמר הקב"ה לנו דבר זה אחר מעשה מרים. לכאורה דין זה ככל שאר ה...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 23, 2019 6:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 7407

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

הרב חיימשה, למה רש"י לא מפרש כלום? לדעתי הכל מובן מתוך דבריו. אולי תפרט יותר אין ברש''י התייחסות כלשהי לשאלה המהדהדת: למה רק כלב מוזכר שאינו בכלל המרגלים 'כל מנאצי לא יראוה', ויהושע כלל לא מוזכר. רק 15 פסוקים אח"כ מוזכרים שניהם ביחד. אני תמיד חשבתי שהתשובה פשוטה. הנושא כאן מי יכנס לארץ. י...
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 20, 2019 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 80
צפיות: 1396

Re: אם כעבדים

"עבד" במובן המלא של המושג, פירושו אדם שאין לו שום ערך עצמי, אלא רק ככלי משרת לטובת האדון. העבד אינו קיים עבור עצמו, וטובתו אינה יכולה להיות מטרה (אא"כ האדון חומל עליו, אבל זה באמת חורג מההגדרה המהותית של העבד). עבד הוא בעצם כלי, שכל עניינו הוא התועלת שהוא מביא לאדון, ממש כמו סוס או פ...
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 20, 2019 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 143
צפיות: 11527

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לא כל כך הבנתי. וחלפה למעלה משנה מאז שדנו בזה כך שאני לא מונח בזה. אבל סוף דבר מה התשובה על התמונות?
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 20, 2019 4:27 pm
פורום: איך לא חשבתם על זה
נושא: תעדוף ספרי שו''ת בחיפוש ברשימת ספרים
תגובות: 1
צפיות: 104

Re: תעדוף ספרי שו''ת בחיפוש ברשימת ספרים

לא הבנתי מה אתה מתכוון הספר שו"ת כנסת יחזקאל נקרא באוצר כנסת יחזקאל וכשכותבים כנסת יחזקאל הוא עולה.
אבל גם ספר כמו שו"ת הרשב"א שהמילה שו"ת היא חלק משמו עולה כשכותבים רק הרשב"א.

כך שלא הבנתי את הבעייה וגם לא את הפתרון.
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 20, 2019 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אכן הגוי מתכוין רק עבור הרוב?
תגובות: 10
צפיות: 166

Re: האם אכן הגוי מתכוין רק עבור הרוב?

לעניות דעתי אתם מסבירים היטב למה ההסבר שלכם לא נכון ואין ברירה אלא להסביר כמו שכתבנו. והלשונות שהבאתם ניתנים להתפרש לשני פנים.
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 20, 2019 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 556

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

אבל מה אתה באמת מסביר בציור שהמצאת. מה הדין בשרץ ההוא מפפואה ניו גיניאה. אם כפי שאתה מציג זאת מסיבה מסויימת אינו נכלל בלאו הכללי האם הוא באמת מותר?
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 20, 2019 11:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 423
צפיות: 2566

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

משולש כתב:כן, מהספר תבואות הארץ של הרב יהוסף שוורץ המהדורה האנגלית.

מה יש במהדורה האנגלית שאין במהדורה העברית?
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 20, 2019 10:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 423
צפיות: 2566

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

תיאור של ר' יוסף שוורץ על בית הכנסת האשכנזי כפי שכבר סיפרתי בתיאור בית הכנסת האשכנזי , הם החלו רק בסוף שנת 5572 (1812), כדי שייראו שוב בירושלים, שאותם לא העזו לעשות קודם לכן. כאשר גדל מספרם בהדרגה, וכבר נראה שהמהומאדים כבר הניחו חלק משנאתם אליהם, שנגרמו בשל חבות אבותיהם, הם שכרו מקום קטן כמדרש , וא...
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 20, 2019 6:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 556

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

תשובתי: חז"ל לא קבעו שההלכה חלה גם על מציאות אחרת וגם לא שאינה חלה, אלא הם מדברים "מתוך" מציאות מסויימת. הם מכירים מצב בו "אשה אין דרכה לכבש" נקודה. כל דיון על מציאות אחרת הוא היפותטי לחלוטין ואינו נכלל בכוונת הדרשה של חז"ל. הם במפורש אינם מכירים אפשרות אחרת: הלא הם הכ...
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 19, 2019 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 556

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

זה סברא רק בעשין? כי בלאוין מצאנו לאוין בשקצים ורמשים אע"פ שנפשו של אדם קצה בהם.
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 19, 2019 10:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 556

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

משכך, נניח והמציאות הריאלית משתנה, ממילא תפיסת העולם הערכית משתנה . במציאות מקבילה בה דרכה של האשה לכבש - ברור שגם היא נמצאת בכלל הפסוק "פרו ורבו וכבשו את הארץ", ואך מתבקש הוא לדרוש לחייב את האשה במצווה זו. למה אתה אומר שלא כתבת ערכים. הרי יכלת לוותר על המילים האלה והכל היה טוב. אבל לא וי...

עבור לחיפוש מתקדם