מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1289 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סעדיה
ו' אוגוסט 16, 2019 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין אדם למקום או בין אדם לחבירו - מה קודם?
תגובות: 14
צפיות: 157

Re: בין אדם למקום או בין אדם לחבירו - מה קודם?

תוכן כתב:אם יש לו לאדם אפשרות להדר או במצוה שבין אדם למקום, כגון תפילין מהודרות, או להדר במצוה שבין אדם לחבירו, כגון להלוות כסף לאדם בשעת צורכו, מה קודם למה? הבאתי את הדוגמאות הנ"ל רק לשם דוגמא, אבל השאלה היא כללית. איזה מצוה יש לה קדימה, בין אדם למקום או בין אדם לחבירו?
על ידי סעדיה
ו' אוגוסט 16, 2019 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין אדם למקום או בין אדם לחבירו - מה קודם?
תגובות: 14
צפיות: 157

Re: בין אדם למקום או בין אדם לחבירו - מה קודם?

בינתיים אין ראיות ברורות. אבל לכאורה יש להביא ראיה מגמרא קידושין מ' א': 'וכי יש צדיק טוב, ויש צדיק שאינו טוב. אלא, טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב, טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טוב כו'. וכי יש רשע רע, ויש שאינו רע. אלא, רע לשמים ורע לבריות הוא רשע רע, רע לשמים ואינו רע לבריות זהו רשע שאינו רע...
על ידי סעדיה
ו' אוגוסט 16, 2019 6:39 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 62
צפיות: 559

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

ודאי שסוגיה ארוכה היא.
רציתי להבהיר שהתאוריה של הרב ח"ב אינה בנויה על אוקימתא בצד א' של שיטה יחידאה...., אלא זוהי דרך המלך הנפסק בשו"ע.
על ידי סעדיה
ו' אוגוסט 16, 2019 1:22 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 62
צפיות: 559

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

לענין כתב:פרקטי כן, אבל מבחינה הלכתית יש לפקפק עליו אם אין זה בכלל 'עובר דעובר', ושייך בכל מה שהאריכו הפוסקים ז"ל לדורותיהם כיצד היא הצורה הראויה לאחוז בשעת ברכה.

שו"ע או"ח סי' תרנ"א ס"ה
יברך על נטילת לולב ושהחיינו קודם שיטול האתרוג
על ידי סעדיה
ג' אוגוסט 13, 2019 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'חצי גבורים - פליטת סופרים' (תוכן ענינים להורדה)
תגובות: 42
צפיות: 4877

Re: קובץ 'חצי גבורים - פליטת סופרים' (תוכן ענינים להורדה)

למי שלא בקי בדבר, האם יכולים הידענים (ו/או אלו שקראו המאמר בתוך הקובץ), להרחיב על כותרת המאמר (ותוכנו במקור הדברים, מדרש או ש"ס היאך שיהי') של הרב יא"ז מיללער שב"בית הוועד" ? בתודה מראש על האמורא רבי אילא. מפתיחת המאמר: בספרות חז"ל מוזכר פעמים רבות האמורא רבי אילא, הוא רבי ...
על ידי סעדיה
ג' אוגוסט 13, 2019 7:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שמיני אב תשע"ט
תגובות: 10
צפיות: 680

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שמיני אב תשע"ט

נוטר הכרמים כתב:בענין 'צדקתו של צדקיהו', נידון בפורום בהרחבה, אולי פחות מנקודת הפשט.

viewtopic.php?f=46&t=29916
דברי רבינו נוטר הכרמים שם נוטים לדברי הערת העורך.
על ידי סעדיה
ב' אוגוסט 12, 2019 6:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 736
צפיות: 96375

Re: השוואות...

תמורה כה. א"ל רב עמרם לרב ששת אמר על הבכור עם יציאת רובו עולה עולה הוי או בכור הוי עולה הוי דכל פורתא ופורתא דקא נפיק הוא כליל או בכור הוי דכל פורתא ופורתא דקא נפיק במילתיה הוא ל"א שכן קדושה חיילא עליה או דלמא בכור הוי שכן קדושתו מרחם א"ל מאי תיבעי לך היינו דבעי אילפא אמר על הלקט עם ...
על ידי סעדיה
ה' אוגוסט 08, 2019 10:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וביום השבת שני כבשים - שלא יהנו מאש המערכה
תגובות: 8
צפיות: 778

Re: וביום השבת שני כבשים - שלא יהנו מאש המערכה

מה שהזכיר הרב עושה חדשות (בשם ה'עולם') שמוסף שבת הוא כעין הכפלה על התמיד, ולכן לא נאמר בו לשון עשייה מיוחדת כי בא בהמשך ישיר להתמיד - יש להביא לזה כעין אסמכתא מלשון הרמב"ם במנין המצוות שבתחילת הל' תמידין ומוספין שכתב שם: א) להקריב שני כבשים בכל יום עולות ... ח) להוסיף שני כבשים עולות בשבת. .. ...
על ידי סעדיה
ה' אוגוסט 08, 2019 7:42 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אבילות בפרהסיא לכו"ע מותר?
תגובות: 6
צפיות: 143

Re: אבילות בפרהסיא לכו"ע מותר?

אש משמים כתב:
עזריאל ברגר כתב:הפסקת הסעודה מבעו"י איננה ממנהגי אבלות אלא מדיני תענית.
ותדע, שאבל - מותר לאכול, וביוה"כ אסור להתאבל ואסור לאכול.

גם לשיטתך, להתענות בשבת מותר?

עירובין דף מ"א ע"א
על ידי סעדיה
ג' אוגוסט 06, 2019 11:14 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שינוי מקום בתשעה באב
תגובות: 2
צפיות: 116

Re: שינוי מקום בתשעה באב

מסכת סופרים פי"ח ה"ז
על ידי סעדיה
א' אוגוסט 04, 2019 10:56 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות
תגובות: 20
צפיות: 582

Re: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות

ראה ברמב"ן בראשית מ"ה י"ב, שנחלק על רש"י [ואונקלוס והרד"ק], בענין האם לשוה"ק ושפת כנען אחת היא.
[וע"ע ברש"י ורד"ק ישעיה י"ט י"ח (לשיטתם), ובראב"ע שם.]
על ידי סעדיה
א' אוגוסט 04, 2019 10:47 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות
תגובות: 20
צפיות: 582

Re: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות

הן אמנם שהרמב"ן כתב 'והאמורי היושב בה עכשיו אשר מהם ילכדו אותו ישראל, יקראו לו שניר, והוא שלג בלשון כנען, כמו שרש"י מעיד עליו'. ומשמעות דבריו היא שנקט לשון כנען כפשוטו, כנענית, וכמו שהבינו כאן הרבנים מקדש מלך ולייטנר, וקאמר הרמב"ן שהטעם שהאמורי קרא לחרמון שניר מפני שבלשונם הוא לשון ש...
על ידי סעדיה
א' אוגוסט 04, 2019 10:31 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות
תגובות: 20
צפיות: 582

Re: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות

הן אמנם שהרמב"ן כתב 'והאמורי היושב בה עכשיו אשר מהם ילכדו אותו ישראל, יקראו לו שניר, והוא שלג בלשון כנען, כמו שרש"י מעיד עליו'. ומשמעות דבריו היא שנקט לשון כנען כפשוטו, כנענית, וכמו שהבינו כאן הרבנים מקדש מלך ולייטנר, וקאמר הרמב"ן שהטעם שהאמורי קרא לחרמון שניר מפני שבלשונם הוא לשון ש...
על ידי סעדיה
ד' יולי 31, 2019 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3019
צפיות: 584471

Re: בשורת ספרים חדשים

תשובות הרמב"ם ד' חלקים - ג' כרכים / מהדורה חדשה. הספר שו"ת הרמב"ם תורגם ונערך ע"י פרופ' יהושע בלאו. הספר יצא בהוצאת "מקיצי נרדמים" ו"ראובן מס". לאחר שנים רבות בהם לא ניתן היה להשיגו, יצא לאור בהדפסה חוזרת ע"י מכון מש"ה ובשיתוף פרופ' בלאו. המהדורה הש...
על ידי סעדיה
ד' יולי 24, 2019 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן במלחמת מצוה
תגובות: 11
צפיות: 197

Re: כהן במלחמת מצוה

עי' ברד"ק (ש"ב כ"ג כ', מ"א ב' כ"ה, שופטים י"ד י"ט).
על ידי סעדיה
ד' יולי 24, 2019 7:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מה הקשר בין ברכת הזבח והפסח לבין זריקת ושפיכת הדם
תגובות: 4
צפיות: 191

Re: מה הקשר בין ברכת הזבח והפסח לבין זריקת ושפיכת הדם

פסחים קכא. מתני' בירך ברכת הפסח פטר את של זבח בירך את של זבח לא פטר את של פסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר (לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זו: גמ' כשתמצא לומר לדברי רבי ישמעאל זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה לדברי רבי עקיבא לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה מה הקשר בין דיני ברכות לדיני ...
על ידי סעדיה
ה' יולי 18, 2019 6:25 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ישיתוהו - השטים
תגובות: 15
צפיות: 328

Re: ישיתוהו - השטים

חגי פאהן כתב:הן מאותו מוצא ולכן יכולות להתחלף.

כ"כ הרד"ק בשרש טעה ובשרש נתש, ובתוי"ט סוטה פ"ג מ"ד.
על ידי סעדיה
ג' יולי 16, 2019 10:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 3143

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

שמואל שלומוביץ כתב:אבל הרבה פעמים ההרגשה בקיום דברים שאנו מקיימים אותם כהלכות היוצאות מפשוטו של מקרא יש להם טעם לשבח.

עי' במקראי קדש פסח ח"ב סי' מ"ו
על ידי סעדיה
ג' יולי 16, 2019 9:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 3143

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

שמואל שלומוביץ כתב:כמו ששמעתי מחכ"א שבקריאת שמע שעל המיטה יש קיום של 'ובשכבך' בפשוטו של מקרא, ובקר"ש דקרבנות 'וישכם ויאמר', יש קיום של 'ובקומך' בפשוטו של מקרא.
על ידי סעדיה
א' יולי 14, 2019 4:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 11100

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

דרומי כתב:לדוגמא, הרב סעדיה הביא ציטוט מדהים מאחד מגדו"י, אולי הנצי"ב, בענין הזהירות בלימוד המקרא
על ידי סעדיה
ג' יולי 09, 2019 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 84
צפיות: 3764

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

גם רבינו ברי מגלה מילה ומסתיר משפט. האם כת"ר אומר שהגר"א חלק על רבינו האר"י? כי אם כן, אזי - א] הערצתו את הרמח"ל אינו אומר שהסכים לכל דבריו, כמו שהעריץ את האריז"ל על אף שלא קיבל את כל דבריו. ב] זה שלא כותב על הנהגות המשפט והיחוד, גם אם נאמר שזה מוכיח שלא אחז שזהו ביאור סדר ה...
על ידי סעדיה
ב' יולי 08, 2019 10:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין ח. מותר לשחוט בסכין של איסוה"נ
תגובות: 2
צפיות: 174

Re: חולין ח. מותר לשחוט בסכין של איסוה"נ

עי' בחי' ר' שמואל פסחים אות ק"פ, ובחי' רבינו הגרי"מ פר' ואתחנן.
על ידי סעדיה
ד' יולי 03, 2019 3:19 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'גרמוני'
תגובות: 3
צפיות: 344

Re: 'גרמוני'

עי' ירושתנו ז' עמ' ש"ט
על ידי סעדיה
ד' יוני 26, 2019 7:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: החינוך לתפילה - אז והיום
תגובות: 31
צפיות: 4007

Re: החינוך לתפילה - אז והיום

פרנקל תאומים כתב:הנצי''ב נ''ע התפלל 15-20 דקות תפילת שחרית? זה נשמע קצת גוזמא.
איך אפשר לדחוס את כל המילים של שחרית בעשרים דקות?
על ידי סעדיה
ג' יוני 25, 2019 6:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 29
צפיות: 4471

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

עושה חדשות כתב:שאלה אחרת;
מיסמך גאולה לתפילה זה רק בתפילת שמו"ע, או גם בשאר תפילות?
(מחד גיסא הרי מצינו מחלוקת לגבי תפילת ערבית, ומאידך זה מוזכר גם אצל חזקיהו)
על ידי סעדיה
ד' יוני 19, 2019 3:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נטילת לולב שלא אחרי תפילת שחרית
תגובות: 21
צפיות: 3420

Re: נטילת לולב שלא אחרי תפילת שחרית

יפה. אך מניין שיש לומר הלל סמוך אחרי שחרית? העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע ובשעת ההלל הראשון מקרא את ההלל [ראש השנה פ"ד מ"ז]. ראיתי ידיעה מענינת, ויש בה גם לענין השייכות בין ההלל לשחרית בדוקא. ז"ל ספר הבתים - כתב הרב הנגיד, ומה שאמרו שאם לא אמר על הניסים אין מחזירין...
על ידי סעדיה
ד' יוני 19, 2019 8:35 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!
תגובות: 13
צפיות: 578

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

עזריאל ברגר כתב:
כדכד כתב:כבוד יום עדיף מכבוד לילה זה בשבת או גם ביו"ט?

מה"ת לחלק?

ערכי תנאים ואמוראים.PDF
(405.94 KiB) הורד 17 פעמים


בירור הלכה.PDF
(385.32 KiB) הורד 17 פעמים
על ידי סעדיה
ג' יוני 18, 2019 3:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'ובהם נהגה יומם ולילה' - מדוע קדם יום ללילה?
תגובות: 21
צפיות: 1899

Re: 'ובהם נהגה יומם ולילה' - מדוע קדם יום ללילה?

אגב, זכור לי שהשאגת אריה אומר שמי שלא הניח תפילין ביום, יניחם בלילה שאח"כ, (לשיטתו באיסור זה, עמש"כ סי' מג. ולהלכה אסור - שו"ע ומ"ב או"ח ל ה), ומקיים בזה תשלומין למצוות התפילין שהחסיר ביום כי בהנחת תפילין נאמר 'למען תהיה תורת ה' בפיך', ולכן תפילין הם כלימוד תורה, שהלילה הול...
על ידי סעדיה
ו' יוני 07, 2019 1:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא "פשטות המתחדשים" גיליון שבועות תשע"ט
תגובות: 6
צפיות: 1178

Re: כתב העת למקרא "פשטות המתחדשים" גיליון שבועות תשע"ט

שמואל שלומוביץ כתב:מנם שלמי שמחה בהר עיבל ובברית הר סיני, כנראה היו שניהם שלמי יחיד להבדיל משלמי ציבור הנזכרים כאן. אלא שכפי שהעיר הרב גרינהוט קרבו בציבור.

עי' במקד"ד קדשים סו"ס כ'
על ידי סעדיה
ב' יוני 03, 2019 10:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה למזבח החיצון שבמשכן גג? במדבר ד, יג
תגובות: 1
צפיות: 226

Re: האם היה למזבח החיצון שבמשכן גג? במדבר ד, יג

עי' בראבי"ה סי' תת"ח, ובחזקוני במדבר י"ז ד'.
על ידי סעדיה
ה' מאי 30, 2019 6:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1647
צפיות: 250029

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

יישר כח למגיבים המחזקים. דומני שהמעשה עם האדר"ת היה שלפני שבירך דיין האמת בפטירת הרבנית התמהמה זמן רב יחסית. וביאר שאמרו "כשם" שמברך על הטובה כך מברך וכו', ורצה להרגיש אותה השמחה כמו בעת שנישאה לו, וזה לוקח קצת זמן.... מסתמא יש כאן מומחים שיוכלו לקשר למקור יותר מדוייק. [בסמוך תיקנו ש...
על ידי סעדיה
ד' מאי 29, 2019 6:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 307
צפיות: 22463

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

חיימשה כתב: את רבבות זקני ישראל ובראשם הסנהדרין מלווים את הכהן גדול הצעיר בדרכו לביתו אחר עבודת יוה''כ..

יומא דף ע"א ריש ע"ב
על ידי סעדיה
ד' מאי 29, 2019 6:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו
תגובות: 187
צפיות: 14675

Re: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו

דעת_האברך כתב:אין הכוונה שצריך לרדוף אחרי ההנאות, ועל כך אמרו חז"ל פת במלח תאכל וכו', אולם כאשר כבר אוכלים ונהנים מתבאר בדברי הכוזרי שיש ליהנות מכך עד הסוף

להעיר מדברי הראב"ד -
על ידי סעדיה
ד' מאי 29, 2019 7:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1063
צפיות: 29526

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

משולש כתב:רבי דוד לוריא מכנה את רבי משה ריבלין כבר בשנת תרי"ב "המגיד דורש ציון"

למטה מצד שמאל
על ידי סעדיה
ג' מאי 28, 2019 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרי"ס ו'מתעסק'?
תגובות: 8
צפיות: 1024

Re: הגרי"ס ו'מתעסק'?

עי' באחיזה בעקב שם הערה ד'.
על ידי סעדיה
ג' מאי 28, 2019 4:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 307
צפיות: 22463

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

הרב פ"ת, נולדת אתמול? וכי ריב"ז לא היה גדול בתורתו מרחב"ד, ובכל זאת שלח 'קוויטל' דוקא אליו ולא סמך על תפלתו שלו? וכמובן זו רק דוגמא בעלמא לשבר את האוזן, כי מי יכול לדמות עצמו לתנאים קדושי עליון אלו, אך עכ"פ מצינו כבר 'היררכיה' דומה (איני מכיר כלל את האנשים המדוברים כאן, ואני מדב...
על ידי סעדיה
ג' מאי 21, 2019 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: דהנך משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא
תגובות: 5
צפיות: 313

Re: דהנך משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא

עושה חדשות כתב:בגמ' ריש עבודה זרה מבואר דמלכות רומי ומלכות פרס, "משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא".

מה ניתן לפרש על המלכויות וממשלות דהיום, מי מהם ממשיכה של רומי, ומי של פרס.

ורומי היא משעבד בגליות מלכות רומי, ופרס היא משעבד בגליות בבל, והיא מלכות ישמעאל המולכת עכשיו

תוספות רי"ד שם
על ידי סעדיה
א' מאי 19, 2019 8:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זה" נאמר על הדבר הנוכח כנגדו
תגובות: 11
צפיות: 596

Re: "זה" נאמר על הדבר הנוכח כנגדו

ע"ע ברשב"ם בראשית ל"ז י"ט

עבור לחיפוש מתקדם