מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1314 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סעדיה
ו' ינואר 17, 2020 8:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 166
צפיות: 7003

Re: בית מדרש הגר"א

בתקופת לימודי אצלו, הוא קרא לקבוצת בחורים, הייתי ביניהם, ואמר לנו ועד על דרכי הלימוד, בתוך הדברים הוא אמר, כל הש"ס זה 'מילתא דתמיהא', מה שלא מבינים זה גילוי על מה שחושבים שמבינים שלא מבינים. בשיעוריו היה נצמד להגדרות המקובלות הישרות והחדות, ולא מוכן להיכנס להסברים נוספים. אם לא די בזה 'לא נכנס...
על ידי סעדיה
ב' ינואר 13, 2020 12:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טבילה קודם התפילה כנגד עבודה -<רמ"ש מפארצאווע>
תגובות: 35
צפיות: 2976

Re: טבילה קודם התפילה כנגד עבודה -<רמ"ש מפארצאווע>

בעיקר נושא האשכול יש לעי' בשו"ת זכר יצחק סי' י'
על ידי סעדיה
ה' ינואר 09, 2020 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עירוב תחומין בי"ב מיל לשיטה שהיא דאורייתא
תגובות: 15
צפיות: 1595

Re: עירוב תחומין בי"ב מיל לשיטה שהיא דאורייתא

עושה חדשות כתב:אם עירוב זה ענין מציאותי פשוט ולא תקנה מיוחדת לפיתרון בעיות, הא קמן שהוא מועיל לגמרי מסברא גם כלפי תחומין דאו', למה חז"ל ראו צורך להגביל את השימוש בו רק לצורכי מצוה?

יל"פ עפ"ד האו"ש הל' שבת ר"פ כ"ז.
על ידי סעדיה
ה' ינואר 09, 2020 7:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 423
צפיות: 50475

Re: גאולת הקרקע ע"י קרובים למי הבעלות?

סליחות כתב:1. בזמן היובלות, כשהקרובים גואלים את הקרקע למי עוברת הבעלות, האם לבעל הקרקע המקורי או לקרובים שגאלו, והעיקרון הוא שהקרקע תישאר במשפחה?


אבנ"ז יו"ד סי' תנ"ט -ת"ס
על ידי סעדיה
ה' ינואר 02, 2020 7:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 15884

Re: דברי הגר"א בעניין החוש המכחיש ודברי הגמ'

אין הבדל בין יום חול ליום שבת. הגר"א מפרש את דברי הגמ' על 'צאת כל הכוכבים' [ואי"ז 'צאה"כ' המוזכר במס' שבת, והקובע להלכה], והוא הוא שוה ערך לכמעלוה"ש להנה"ח. לדעת ר"ת שהסוגיא דפסחים מיירי בצאה"כ דהסוגיא דשבת, דהיינו 'צאת ג' כוכבים', יוצא שעד צאת ג' כוכבים שוה לכמעלו...
על ידי סעדיה
ה' ינואר 02, 2020 5:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 15884

Re: דברי הגר"א בעניין החוש המכחיש ודברי הגמ'

הגר"א מסביר שהסוגיא דפסחים מיירי בצאת 'כל' הכוכבים, שהוא שיעור שוה לכמעלות השחר עד הנץ החמה. לדעת ר"ת הסוגיא דפסחים מיירי בצאת הכוכבים דשבת, דהיינו צאת ג' כוכבים. הגר"א מק' על ר"ת, שהרי החוש מעיד שמעלוה"ש להנה"ח הוא שיעור גדול הרבה מאוד מהשיעור של משקיעה"ח עד צאת ג...
על ידי סעדיה
ד' ינואר 01, 2020 5:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2796
צפיות: 349168

Re: אשכול אביעה חידות

הבטחתי כתב:ומתי לוט רכב על גמל?

בראשית ל"ז כ"ה
על ידי סעדיה
ג' דצמבר 24, 2019 9:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא עצומה מהגר"ש אלתר בדברי השפ"א בענין מסי"נ על מ"ע
תגובות: 8
צפיות: 550

Re: קושיא עצומה מהגר"ש אלתר בדברי השפ"א בענין מסי"נ על מ"ע

הסתכלתי בפנים והוא מסביר באר היטב שבעשה מי שאנוס נעשה לו כהיתר, וא"כ איזה סברא יש לחייבו למסור כל ממונו בשעת השמד והסברא שכ׳ הראשונים דבעשה אינו עובר בידים, שייך גם בממון כדבריכם כן הוא, השפ"א מחלק בין לעבור על ל"ת באונס, דמעשה עבירה איכא אלא דעבירה באונס הוא, משא"כ בביטול מצוה ...
על ידי סעדיה
ה' דצמבר 05, 2019 7:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: גוף בלי נשמה
תגובות: 8
צפיות: 477

Re: גוף בלי נשמה

הקדמונים טבעו "תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה". אעפ"כ בתפילות מחוייבות, (ואין הכוונה מעכבת), ודאי מתפלל אדם גם כאשר ברי לו שלא יכוין כלום. שאלתי היא, על אותם תפילות/אמירות שאין בהם חיוב גמור, אלא מעלה או ענין או אפילו חיוב מועט, ואדם ניצב לפניהם כעת, ויודע שלא יכוין בהם כלום, ממש גוף ...
על ידי סעדיה
ה' נובמבר 28, 2019 11:22 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הג"ר מאיר סולוביצי'ק זצוק''ל
תגובות: 48
צפיות: 6764

Re: בד''ה הגר''מ סולוביצי'ק זצוק''ל

עושה חדשות כתב:
איש_ספר כתב:
סעדיה כתב:בכלל, מפורסם היה בדרכו של דיוק לשונות הראשונים, בלי לנסות לדחוק בדבריהם שאינם כפשטם, כידוע בדבריו המובאים במשמר הלוי בסוגיא ד'מכילתא' ו'ספרא'.
גם הוא מאמרי חן. והנה עוד משם.
אם אפשר בבקשה להעלות, (או מה'משמר' או מ'אמרי חן').

אמרי חן.PDF
(558.88 KiB) הורד 33 פעמים
על ידי סעדיה
א' נובמבר 10, 2019 6:37 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'נשבעה בטוב ביתך' ע"י הקהל בברית מילה
תגובות: 3
צפיות: 246

Re: אמירת 'נשבעה בטוב ביתך' ע"י הקהל בברית מילה

ולכאורה הדברים צריכים ביאור, שהרי כאן במעמד ברית המילה אין כל העומדים שם שייכים לברית המילה, אלא רק משתתפים בשמחה, ואיזה ענין רחמים וכפרה בעינן שתחילה יבקשו בעד עצמם ואחר כך בעד הרך הנימול. ולא דמי לכהן גדול, שמלבד הדין המיוחד של כפרה שיש לו בתורת כהן גדול, יש לו דין כפרה בתוך הכלל בתור איש ישראל. ...
על ידי סעדיה
ש' נובמבר 02, 2019 10:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 75
צפיות: 3829

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת בראשית

וע"ע בחידושי רעק"א (זכרון יעקב) בסוטה שם.
על ידי סעדיה
ב' אוקטובר 28, 2019 9:44 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח קטלוניא: נוסח תפילה קדמון של יהודי קטלוניא
תגובות: 23
צפיות: 1483

Re: נוסח קטלוניא: נוסח תפילה קדמון של יהודי קטלוניא

סידור קטלוניא כתב:הסידור כולל הלכות, מנהגים והנהגות שלוקטו ע"י אחד מתלמידי רבינו יונה ג'ירונדי (כתב-יד גינצבורג 821).

הן הנה שהדפיס י' ת"ש בקובץ על יד כרך כ"ג?
על ידי סעדיה
ג' אוקטובר 22, 2019 8:36 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הקצאה למצוה בנטלן בזאח"ז
תגובות: 1
צפיות: 638

Re: הקצאה למצוה בנטלן בזאח"ז

עושה חדשות כתב:קי"ל דבנטלן לד' מינים בזאח"ז יצא,
וד' מינים שקיימו בהם המצוה נאסרים בהנאה משום שהוקצו למצוותן. (והזמנה לאו מילתא).
א"כ יש לשאול -
כאשר נטל בזאח"ז, האם הראשון נאסר למפרע מיד בנטילתו, או רק לאחר שיצטרף לנטילת ג' המינים האחרים?

עי' באבנ"ז או"ח סי' תצ"ג, ודו"ק.
על ידי סעדיה
ו' אוקטובר 04, 2019 2:56 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יעלה ויבוא וכו' והראינו בנחמת ציון
תגובות: 10
צפיות: 1362

Re: יעלה ויבוא וכו' והראינו בנחמת ציון

אגב, רַחֵם יְיָ אֱלֹהֵינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ, וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ, וְעַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ, וְעַל מַלְכוּת בֵּית דָּוִד מְשִׁיחֶךָ, וְעַל הַבַּיִת הַגָדוֹל וְהַקָדוֹשׁ שֶׁנִּקְרָא שִׁמְךָ עָלָיו. אֱלֹהֵינוּ, אָבִינוּ, רְעֵנוּ, זוּנֵנוּ, פַרְנְסֵנוּ וְכַלְכְּלֵנוּ וְהַרְוִיחֵ...
על ידי סעדיה
ד' אוקטובר 02, 2019 3:35 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 19
צפיות: 1649

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

לפענ"ד ברכת מלכיות מתחלת מאתה בחרתנו, כדתנן "וכולל מלכיות בקדושת היום" דהיינו ששתיהן ברכה אחת, ואין מעיקר הדין חובה להזכיר את פסוקי מלכיות דווקא במקום מסוים. נר' פשוט כדבריך. אולי אפשר לצרף גם את שיטת ריב"נ (עכ"פ אם אמרה כגי' הר"מ) https://forum.otzar.org/viewtopic.php...
על ידי סעדיה
א' ספטמבר 29, 2019 7:02 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טעמי מצוות תקיעת שופר וייחוסם לרס"ג
תגובות: 16
צפיות: 3475

Re: טעמי מצוות תקיעת שופר וייחוסם לרס"ג

רב ייבי כתב:כעי"ז נתקשיתי מכבר ברמזו של הנשר הגדול לעורר ישנים מתרדמתם וכו'
על ידי סעדיה
ו' ספטמבר 27, 2019 3:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מהי מהות ר"ה, מלכויות או זכרונות?
תגובות: 21
צפיות: 3047

Re: מהי מהות ר"ה, מלכויות או זכרונות?

דרומי כתב:האם התקנה לסיים את הברכה (ואפילו בברכות הפטרה) במלים "בא"י מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון" היא גם מחודשת?

[ואמת שכתבו הפוסקים שמי שלא אמר 'מלך על כל הארץ' יצא י"ח]
על ידי סעדיה
ד' ספטמבר 25, 2019 11:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3339
צפיות: 699763

Re: בשורת ספרים חדשים

כעת יצא ממכבש הדפוס המאסף "מה טובו אהליך יעקב" קובץ ד' לחודש תשרי התש"פ ומכיל כ-700 עמו' מלאים מזן אל זן בחידושים בכל מקצועות התורה. כעטרה לראש גם בקובץ זה כבקודמיו ישנם הנהגות ופסקים ממרן השרף מבריסק מהרי"ל דיסקין זלה"ה בהלכות חודש תשרי (כ-80 עמו' מתוך הספר). גנוזות נוספות...
על ידי סעדיה
ו' ספטמבר 20, 2019 9:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3107
צפיות: 314925

Re: חידושו של הרוגוצובי בענין קריאת י' בני המן בנשימה אחת, היכן נכתב?

ברוז כתב:אני מחפש את הציטוט המדוייק מדברי הרוגצובי, וע"כ ארצה מ"מ מדוייק לפי מס' עמ' (את ההשמטות להל' גירושין לא מצאתי) או להעלות לכאן את הקטע הרלוונטי מדברי קדשו.
תודה.
על ידי סעדיה
ד' ספטמבר 11, 2019 11:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לא. הלכה פסוקה
תגובות: 9
צפיות: 669

Re: ברכות לא. הלכה פסוקה

להעיר ממגילה דף כ"ח סוע"ב
על ידי סעדיה
ג' ספטמבר 10, 2019 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה לכיוון ירושלים - תל שכל פיות פונים אליו
תגובות: 16
צפיות: 1483

Re: תפילה לכיוון ירושלים - תל שכל פיות פונים אליו

כס"מ הל' תפלה פ"א ה"ג
על ידי סעדיה
א' ספטמבר 01, 2019 9:37 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ימים של צער ליצר הרע
תגובות: 3
צפיות: 526

Re: ימים של צער ליצר הרע

וע"ע בפירוש הגר"א על יונה ג' ג'
על ידי סעדיה
ג' אוגוסט 27, 2019 5:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעניני קבורה רח"ל
תגובות: 11
צפיות: 1114

Re: בעניני קבורה רח"ל

אבני גזית כתב:
אם כבר,

"לא אליכם" (ל"א), כלשון הכתוב באיכה. כך נהגו מכבר בדורות קודמים.
על ידי סעדיה
ו' אוגוסט 16, 2019 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין אדם למקום או בין אדם לחבירו - מה קודם?
תגובות: 14
צפיות: 537

Re: בין אדם למקום או בין אדם לחבירו - מה קודם?

תוכן כתב:אם יש לו לאדם אפשרות להדר או במצוה שבין אדם למקום, כגון תפילין מהודרות, או להדר במצוה שבין אדם לחבירו, כגון להלוות כסף לאדם בשעת צורכו, מה קודם למה? הבאתי את הדוגמאות הנ"ל רק לשם דוגמא, אבל השאלה היא כללית. איזה מצוה יש לה קדימה, בין אדם למקום או בין אדם לחבירו?
על ידי סעדיה
ו' אוגוסט 16, 2019 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין אדם למקום או בין אדם לחבירו - מה קודם?
תגובות: 14
צפיות: 537

Re: בין אדם למקום או בין אדם לחבירו - מה קודם?

בינתיים אין ראיות ברורות. אבל לכאורה יש להביא ראיה מגמרא קידושין מ' א': 'וכי יש צדיק טוב, ויש צדיק שאינו טוב. אלא, טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב, טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טוב כו'. וכי יש רשע רע, ויש שאינו רע. אלא, רע לשמים ורע לבריות הוא רשע רע, רע לשמים ואינו רע לבריות זהו רשע שאינו רע...
על ידי סעדיה
ו' אוגוסט 16, 2019 6:39 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 66
צפיות: 3106

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

ודאי שסוגיה ארוכה היא.
רציתי להבהיר שהתאוריה של הרב ח"ב אינה בנויה על אוקימתא בצד א' של שיטה יחידאה...., אלא זוהי דרך המלך הנפסק בשו"ע.
על ידי סעדיה
ו' אוגוסט 16, 2019 1:22 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 66
צפיות: 3106

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

לענין כתב:פרקטי כן, אבל מבחינה הלכתית יש לפקפק עליו אם אין זה בכלל 'עובר דעובר', ושייך בכל מה שהאריכו הפוסקים ז"ל לדורותיהם כיצד היא הצורה הראויה לאחוז בשעת ברכה.

שו"ע או"ח סי' תרנ"א ס"ה
יברך על נטילת לולב ושהחיינו קודם שיטול האתרוג
על ידי סעדיה
ג' אוגוסט 13, 2019 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'חצי גבורים - פליטת סופרים' (תוכן ענינים להורדה)
תגובות: 74
צפיות: 9601

Re: קובץ 'חצי גבורים - פליטת סופרים' (תוכן ענינים להורדה)

למי שלא בקי בדבר, האם יכולים הידענים (ו/או אלו שקראו המאמר בתוך הקובץ), להרחיב על כותרת המאמר (ותוכנו במקור הדברים, מדרש או ש"ס היאך שיהי') של הרב יא"ז מיללער שב"בית הוועד" ? בתודה מראש על האמורא רבי אילא. מפתיחת המאמר: בספרות חז"ל מוזכר פעמים רבות האמורא רבי אילא, הוא רבי ...
על ידי סעדיה
ג' אוגוסט 13, 2019 7:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שמיני אב תשע"ט
תגובות: 13
צפיות: 2105

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שמיני אב תשע"ט

נוטר הכרמים כתב:בענין 'צדקתו של צדקיהו', נידון בפורום בהרחבה, אולי פחות מנקודת הפשט.

viewtopic.php?f=46&t=29916
דברי רבינו נוטר הכרמים שם נוטים לדברי הערת העורך.
על ידי סעדיה
ב' אוגוסט 12, 2019 6:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 756
צפיות: 111944

Re: השוואות...

תמורה כה. א"ל רב עמרם לרב ששת אמר על הבכור עם יציאת רובו עולה עולה הוי או בכור הוי עולה הוי דכל פורתא ופורתא דקא נפיק הוא כליל או בכור הוי דכל פורתא ופורתא דקא נפיק במילתיה הוא ל"א שכן קדושה חיילא עליה או דלמא בכור הוי שכן קדושתו מרחם א"ל מאי תיבעי לך היינו דבעי אילפא אמר על הלקט עם ...
על ידי סעדיה
ה' אוגוסט 08, 2019 10:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וביום השבת שני כבשים - שלא יהנו מאש המערכה
תגובות: 8
צפיות: 1153

Re: וביום השבת שני כבשים - שלא יהנו מאש המערכה

מה שהזכיר הרב עושה חדשות (בשם ה'עולם') שמוסף שבת הוא כעין הכפלה על התמיד, ולכן לא נאמר בו לשון עשייה מיוחדת כי בא בהמשך ישיר להתמיד - יש להביא לזה כעין אסמכתא מלשון הרמב"ם במנין המצוות שבתחילת הל' תמידין ומוספין שכתב שם: א) להקריב שני כבשים בכל יום עולות ... ח) להוסיף שני כבשים עולות בשבת. .. ...
על ידי סעדיה
ה' אוגוסט 08, 2019 7:42 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אבילות בפרהסיא לכו"ע מותר?
תגובות: 6
צפיות: 603

Re: אבילות בפרהסיא לכו"ע מותר?

אש משמים כתב:
עזריאל ברגר כתב:הפסקת הסעודה מבעו"י איננה ממנהגי אבלות אלא מדיני תענית.
ותדע, שאבל - מותר לאכול, וביוה"כ אסור להתאבל ואסור לאכול.

גם לשיטתך, להתענות בשבת מותר?

עירובין דף מ"א ע"א
על ידי סעדיה
ג' אוגוסט 06, 2019 11:14 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שינוי מקום בתשעה באב
תגובות: 2
צפיות: 451

Re: שינוי מקום בתשעה באב

מסכת סופרים פי"ח ה"ז
על ידי סעדיה
א' אוגוסט 04, 2019 10:56 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות
תגובות: 31
צפיות: 2174

Re: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות

ראה ברמב"ן בראשית מ"ה י"ב, שנחלק על רש"י [ואונקלוס והרד"ק], בענין האם לשוה"ק ושפת כנען אחת היא.
[וע"ע ברש"י ורד"ק ישעיה י"ט י"ח (לשיטתם), ובראב"ע שם.]
על ידי סעדיה
א' אוגוסט 04, 2019 10:47 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות
תגובות: 31
צפיות: 2174

Re: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות

הן אמנם שהרמב"ן כתב 'והאמורי היושב בה עכשיו אשר מהם ילכדו אותו ישראל, יקראו לו שניר, והוא שלג בלשון כנען, כמו שרש"י מעיד עליו'. ומשמעות דבריו היא שנקט לשון כנען כפשוטו, כנענית, וכמו שהבינו כאן הרבנים מקדש מלך ולייטנר, וקאמר הרמב"ן שהטעם שהאמורי קרא לחרמון שניר מפני שבלשונם הוא לשון ש...
על ידי סעדיה
א' אוגוסט 04, 2019 10:31 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות
תגובות: 31
צפיות: 2174

Re: שקיעים של לשונות כנען בשפות ארופאיות

הן אמנם שהרמב"ן כתב 'והאמורי היושב בה עכשיו אשר מהם ילכדו אותו ישראל, יקראו לו שניר, והוא שלג בלשון כנען, כמו שרש"י מעיד עליו'. ומשמעות דבריו היא שנקט לשון כנען כפשוטו, כנענית, וכמו שהבינו כאן הרבנים מקדש מלך ולייטנר, וקאמר הרמב"ן שהטעם שהאמורי קרא לחרמון שניר מפני שבלשונם הוא לשון ש...
על ידי סעדיה
ד' יולי 31, 2019 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3339
צפיות: 699763

Re: בשורת ספרים חדשים

תשובות הרמב"ם ד' חלקים - ג' כרכים / מהדורה חדשה. הספר שו"ת הרמב"ם תורגם ונערך ע"י פרופ' יהושע בלאו. הספר יצא בהוצאת "מקיצי נרדמים" ו"ראובן מס". לאחר שנים רבות בהם לא ניתן היה להשיגו, יצא לאור בהדפסה חוזרת ע"י מכון מש"ה ובשיתוף פרופ' בלאו. המהדורה הש...
על ידי סעדיה
ד' יולי 24, 2019 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן במלחמת מצוה
תגובות: 11
צפיות: 443

Re: כהן במלחמת מצוה

עי' ברד"ק (ש"ב כ"ג כ', מ"א ב' כ"ה, שופטים י"ד י"ט).

עבור לחיפוש מתקדם