מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8915 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ב' יולי 13, 2020 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכנזי וספרדי באו לבית הדין
תגובות: 3
צפיות: 41

אשכנזי וספרדי באו לבית הדין

איך הכלל בדיני ממונות כד איכא פלוג' בין המחבר והרמ"א, אם הדיין אשכנזי ושני בעלי הדין ספרדים, או איפכא, ומה הדין באופן שהתובע אשכנזי והנתבע ספרדי ולהיפך, [דהיינו באופן שאין ענין של "קים לי" להשאיר הממון אצל המוחזק בכל אופן], ומה קורה כשהנתבע זה שני שותפים אחד ככה ואחד ככה, האם זה מתחלק...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 13, 2020 12:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עלינו ועל כל ישראל
תגובות: 28
צפיות: 5006

Re: עלינו ועל כל ישראל

הוספה בפשט. בבקשות הנוספות של עשי"ת, זכרנו לחיים וכו', רק באחרונה בא הנוסח הנ"ל "ניכתב לפניך אנחנו וכל עמך", וי"ל כי גם בברכה האחרונה של שמו"ע מופיע (בפעם היחידה) נוסח זה "עלינו ועל כל ישראל". ועצ"ע. אכן כפי שנכתב, רק בברכה האחרונה בשמו"ע מופיע הנוס...
על ידי עושה חדשות
א' יולי 12, 2020 10:24 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כשרות האוכל באיקאה
תגובות: 3
צפיות: 79

Re: כשרות האוכל באיקאה

אולי תבדוק ב'כושרות'
https://www.kosharot.co.il/index2.php?i ... 7%90%D7%94
על ידי עושה חדשות
א' יולי 12, 2020 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה בדיני טומאה
תגובות: 45
צפיות: 6493

Re: רצון התורה בדיני טומאה

בלשון הכתוב בכמה מקומות יש משמעות לפי פשוטו שהטומאה בעצמה יש בה חטא, כמו למשל "וְכָל נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל נְבֵלָה וּטְרֵפָה בָּאֶזְרָח וּבַגֵּר וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעֶרֶב וְטָהֵר. וְאִם לֹא יְכַבֵּס וּבְשָׂרוֹ לֹא יִרְחָץ וְנָשָׂא עֲו‍ֹנוֹ", אף דכלל בידינו שא...
על ידי עושה חדשות
א' יולי 12, 2020 11:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הוצאה
תגובות: 3
צפיות: 50

Re: חקירה בענין הוצאה

דן בזה הג"ר אשר וייס במנחתו עמ"ס שבת סימן א', וראה עוד בדברי הגראי"צ כאן.
על ידי עושה חדשות
א' יולי 12, 2020 11:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'לצורך גוף המטלטל' - תעלומה בהמספיק לעובדי השם
תגובות: 9
צפיות: 543

Re: 'לצורך גוף המטלטל' - תעלומה בהמספיק לעובדי השם

אנצל את האשכול לדיון בדברי 'המספיק' שנדמ"ח בקובץ הנ"ל גיליון רב בדיני הוצאה ורשויות. בהערה 48 כ' המהדיר שליט"א להוכיח בדעת הראבר"מ לחלק בדין מקום דע"ד ברה"י, דבעקירה בעי' ובהנחה ל"ב. יש לציין שכבר מצינו בתו"ד הראש' לחלק כעין זה. ז"ל הרשב"א ד: אי נמי...
על ידי עושה חדשות
א' יולי 12, 2020 3:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 26
צפיות: 3810

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

ועוד שאלה -
הרי משה רבינו חשדם לכאו' בדבר שלא היה בהם, ולא מצינו שפייסם אח"כ על חשד זה,
וכן יש לשאול במה שחשדו בהם בנ"י אח"כ (בס' יהושע) כשהקימו מזבח ורצו להילחם איתם.
וראיתי מציינים ע"ז דברים מאת הגר"א גוטמאכר, וכעת ל"מ. אשמח למ"מ.
על ידי עושה חדשות
א' יולי 12, 2020 1:43 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 278
צפיות: 22821

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

ברוך00 כתב:מצרף מאוסף גלינוות פ' פנחס
תודה.

ארבע עדים למעשה הקידושין???
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 11, 2020 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסר האב לשלוחי הבעל
תגובות: 2
צפיות: 53

Re: מסר האב לשלוחי הבעל

ציינתי בייחוד את הנפק"מ לענין סקילה וחנק, שלכאו' אין לתלות זאת בסיבות צדדיות.
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 11, 2020 10:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 75
צפיות: 5821

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

עוד על פרשת פנחס - וטעם אלה פקודי משה ואלעזר - על פקודי בני ישראל, אין פקודי הלוי בכלל. כי בהם לא יאמר ובאלה לא היה איש, שלא נגזרה הגזרה ההיא על שבט הלוי כדברי רבותינו (ב"ב קכא ב), והעד אלעזר גם פנחס. מנ"ל דפנחס היה כבר בן כ' בגזירת המרגלים, ומנ"ל דאלעזר לא היה כבר יותר מבן ס' באותה ש...
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 11, 2020 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוכר - למפרע
תגובות: 14
צפיות: 2200

Re: הוכר - למפרע

בדברי הגר"א (אבהע"ז ויו"ד) מבואר דספק חלל הוי כמו ספק ממזר ומותר. ויל"ע א"כ למאי בעי קרא דעבודתו כשרה היכא דלא נודעה חללותו, תיפו"ל דלא גרע מספק. ובהכרח דנפק"מ אח"כ כשנודע לפסול עבודתו למפרע.
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 11, 2020 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האיך יתכן שמשה רצה להוריש לבניו את ההנהגה
תגובות: 17
צפיות: 265

Re: האיך יתכן שמשה רצה להוריש לבניו את ההנהגה

יש כאן עוד הערה, הא מקרב אחיך תשים עליך מלך והאי לאו מקרב אחיך הוא כיון דאמו -צפורה- היתה גיורת. ויל"פ. תודה למשיבים. עוי"ל עפ"ד החת"ס, ז"ל - ובזה כתבתי בגליון ש"ס שלי בסוטה מ"א ע"ב בתוס' ד"ה אותו, במה שנתקשה הרב בס' באר שבע ובמעיין חכמה איך הומלך רחבעם ...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 5:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האיך יתכן שמשה רצה להוריש לבניו את ההנהגה
תגובות: 17
צפיות: 265

Re: האיך יתכן שמשה רצה להוריש לבניו את ההנהגה

יש כאן עוד הערה, הא מקרב אחיך תשים עליך מלך והאי לאו מקרב אחיך הוא כיון דאמו -צפורה- היתה גיורת. ויל"פ.
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 3:00 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 89
צפיות: 13965

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

וע"ע תשובות והנהגות ו,מב.
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערות על ספר חפץ חיים
תגובות: 21
צפיות: 756

Re: הערות על ספר חפץ חיים

ועתה נחזור לבאר מה שהתרנו בתחילת סעיף ה' אם החתן יש לו חסרונות עצומים, כי יש נפקא מיניה בין החסרונות. דהיינו אם החסרון הוא מצד חולי גופו, והמחותן אינו מכיר אותו מצד שהוא דבר פנימי אשר לא נגלה לכל, פשוט הוא דאין על המגלה ענין זה חשש איסור רכילות, אך שלא יחסרו בזה הפרטים הנ"ל בכלל ט' סעיף ב' ובי...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 12:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסר האב לשלוחי הבעל
תגובות: 2
צפיות: 53

מסר האב לשלוחי הבעל

בסוגיא בכתובות מבואר שזה משפיע גם על דין דאו', כמו לגבי עונשי סקילה וחנק.
אני שואל (מתוך בורות לצערי) האם יש כאן איזה 'חלות' אמצעית בין קידושין לנישואין,
או שזה הלכה 'יבשה' (כביכול) בדיני עונשין וכד', אבל קניינו של החתן בארוסתו עדיין לא השתנה בזה.
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עובדי ע"ז הצליחו להשיג ע"י את מבוקשם?
תגובות: 8
צפיות: 1325

Re: האם עובדי ע"ז הצליחו להשיג ע"י את מבוקשם?

מענין לענין אני רוצה לברר, כת הסוברים ש"בעל בחירה" יש לו אפשרות להועיל ולהזיק ותלוי בבחירתו, ואדם פונה לחבירו ומתחנן ומתרצה לפניו שיועיל לו או שלא יזיק לו, הרי ודאי אין בזה סרך איסור וחשש. אז בצירוף ההנחה המובאת לעיל שיש ממשלה כ"ש בידי הכוכבים להיטיב למי שעובדם ו'מתחנף' אליהם, מהי נקו...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 9:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?
תגובות: 19
צפיות: 245

Re: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?

מן הסתם חיפשת רק על המילים 'לא שמיע לי' אבל בעירובין הוא ז''ל מפרש זאת גם על מילים שלא הזכיר בהם רב יוסף לא שמיע לי אלא רק מתוך דבריו לא מובן מה היה קשה לו וכדו'. מש''כ מר וז''ל דרכו של רש"י לעיתים לפרש דברים רק בהופעה השניה שלהם, ואכמ"ל. אדרבה אשמח אם יאריך ויאלפני בינה מדוע זה כך. כבר כ...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 1:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לחזן לחזור על מילות התפילה פעמיים
תגובות: 15
צפיות: 2476

Re: האם מותר לחזן לחזור על מילות התפילה פעמיים

ע"ע
שו"ת רע"י שלזינגר ב,סט
תשובות והנהגות א,ע / ג,לה
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?
תגובות: 19
צפיות: 245

Re: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?

לא יודע אם יש ראיה מזה, אך זכורני שבעירובין בכל מקום שנזכר אמר רב יוסף לא שמיעא לי הך שמעתתא, מציין רש''י שוב ושוב 'רב יוסף חלש ואיעקר תלמודיה' ואפילו פעמיים באותו עמוד [למרות הסמיכות, אינני מוכיח מצורת הדף...], וכמדומה שאין דרכו כן בשאר מקומות. בכל מקום בש"ס רש"י מפרש כן, (משהו כמו 10 פע...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה
תגובות: 60
צפיות: 2831

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

כיצד לא הוזכרה כאן שיטת "הלכות א"י לאלדד הדני" שהשוחט צריך לעמוד בשעת השחיטה כאשר פניו לצד מזרח. וראה כאן מקורות נוספים והצעת הסבר.
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 12:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי דיני התורה מחמת שינוי ההרגלים או המציאות
תגובות: 4
צפיות: 88

Re: שינוי דיני התורה מחמת שינוי ההרגלים או המציאות

יש"כ. מקופיא ראיתי דוגמא נוספת במאמר שם, שהייחוס של ילדי מבחנה לאב הביולוגי תלוי בין דור קודם שזה היה בגדר מעשה ניסים ובין זמנינו שזה כבר אורח ארעא במקצת. [וצ"ע על ילד שנולד כך בדור קודם ועתה הוא חי לפנינו האם מתחדש לו עכשיו יחוס מכאן ולהבא ולמפרע וכו'].
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 679
צפיות: 97779

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

אדם שנגמר דינו למיתה ואח"כ נשתטה, האם ממיתים אותו כדינו או לא.
(לכאו' בהל' אישתני דינא לא מצינו פטור אחרי גמ"ד, אבל שמא י"ל דהשוטה מופקע מקיום עונשין).
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 10, 2020 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 679
צפיות: 97779

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הקנס של אונס ומפתה, האם זה גם במקרה שהנערה היא זאת שפיתתה את הבועל? א. הוא כמובן לא יכול להיות "אונס". ב. קנס המפתה - הוא לאביה, ואין לה רשות למחול עליו, ולכאורה עדיין יכול אביה לתבוע את הבועל. לא שאלתי מצד מחילה, אלא שמא אין דין קנס כאשר היא יזמה את כל הענין, ולכן הזכרתי את אונס כדי להבח...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 10:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1050
צפיות: 205102

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

קראתי היכן שהוא, גם אם לא דברים כהוויתם מ"מ נשמע אופייני. רמז לבאות קבלנו כאשר הוחזרו לנו סיכומי הסוגיות שערכנו, מידי נשיא הכולל, רבי משה שפירא, כמות שהם כי אינם ראויים לתגובה. בשיחה החודשית מסר רבי משה משא על המושג של 'פסק הלכה' ועל – היותה שלב האחרון של השתלשלות התורה השמימית לפני שהיא מגיעה ...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי דיני התורה מחמת שינוי ההרגלים או המציאות
תגובות: 4
צפיות: 88

שינוי דיני התורה מחמת שינוי ההרגלים או המציאות

שאלה: בגד של ניילון אם חייב בציצית הפוסקים נחלקו בזה, יש אומרים דדומה לבגד של עור שאין בו חיוב ציצית וכמבואר במנחות (מ א), אבל נראה דשורש הפטור בעור שאין שם חוטין ואריגה ולא משתמשים בו ככל בגד, ולפי זה נראה דבניילון היום הארוג ודרכו בכך ומשתמשים בו כבגד ראוי לחייבו, ואף שלענין טומאה מבואר ברע"...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 3:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 14
צפיות: 423

Re: מסכת שבת פרק הזורק

יש"כ. עדיין יש מקום לטעון שרוחב רה"ר באמצע מקלקל.
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 2:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מוקצה חמיר טפי משאר תקנות דרבנן
תגובות: 11
צפיות: 140

Re: מוקצה חמיר טפי משאר תקנות דרבנן

זה מופיע בגיליון על הדף שם.
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדי חדר יחוד
תגובות: 11
צפיות: 147

Re: עדי חדר יחוד

עני בן פחמא כתב:וכן (וזו הטענה העיקרית) לראות שהחתן קנה את הטבעת, וא"כ גם כאן למה שיצרכו לראות שהחדר ריק?
הטבעת יוצאת מתחת ידו וחזקה שהיא שלו.
אגב, הנוהגים לשכור את חדר הייחוד האם מדקדקים לעשות כן בפני העדים?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 1:33 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סיבת הגלות של עשרת השבטים
תגובות: 3
צפיות: 84

Re: סיבת הגלות של עשרת השבטים

ראיתי כעת את לשונו של הר"י אבן שועיב - "טעם שלש דפורענותא כנגד שלש פורעניות, האחד פורענות הגלות בבל, והשני עשרת השבטים, והשלישי גלותינו ופזורינו הגדול. ויש אומרים כי גלות עשרת השבטים וגלותינו הכל פורענות אחד..."
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 11:55 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הדר קבלוה - העיתוי המדוייק
תגובות: 22
צפיות: 7296

Re: הדר קבלוה - העיתוי המדוייק

ז"ל הרמב"ן פרשת בא (וכעי"ז בדרשה לראש-השנה): וכבר הזכירו רבותינו זה הענין, ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל, כי מתחלה לא היו להם שמות אצלנו, והסבה בזה, כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 11:48 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 278
צפיות: 22821

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

עושה חדשות כתב:קיבלתי
עידי קיום עם מסיכה.pdf
באחד מאוספי הגיליונות של שבוע זה, התפרסם מו"מ עם הגר"ב שרייבר בענין הנ"ל. אם מישהו יכול להעלות.
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 11:23 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעניות בתקופת מגיפת הקורונה
תגובות: 37
צפיות: 2076

Re: תעניות בתקופת מגיפת הקורונה

קיבלתי באימייל -
-לא-לצום-עם-תסמינים.jpg
-לא-לצום-עם-תסמינים.jpg (63.93 KiB) נצפה 112 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 9:21 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעניות בתקופת מגיפת הקורונה
תגובות: 37
צפיות: 2076

Re: תעניות בתקופת מגיפת הקורונה

גימפעל כתב:
הרב לאנדאו י''ז תמוז.jpg
מה הביאור בסעיף ה? בזמן צום יותר מדבקים/נדבקים?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 12:18 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 738
צפיות: 143023

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

ראיתי מובא בשמו -
כשרצו להשתדל אצל מייצרי הבקבוקים שיכתבו שאסור לפתוח את הבקבוקים בשבת, אמר הרב זללה"ה שמשפט זה זהו כבר הלכה שפקק זה אסור לפתחו, ויגיע לידי זלזול, ולכן הורה לכתוב בנוסח שלא יהיה נחשב כהלכה "למניעת חילול שבת, יש לפתוח את הסגר לפני שבת".
ויל"ע.
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 08, 2020 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 679
צפיות: 97779

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הקנס של אונס ומפתה, האם זה גם במקרה שהנערה היא זאת שפיתתה את הבועל?
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 08, 2020 11:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י
תגובות: 10
צפיות: 632

Re: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י

וכפי שהוסבר לעיל, רנ"ג ובה"ג פי' את הילפו' מ'בשר' דבקציצת בהרת באמת ליכא עשה, וישנה גירסא התומכת קצת בפירוש זה. (וק' ע"ז משה"ק לעיל מה הצד לחלק בזה בין גדול לקטן). ואמנם נאמרו עוד תי' על הרמב"ם, למה נטה מפשטות דברי הגמ', אבל כמדומה שאחרי דברי הגאונים אין טעם לחפש דרך אחרת. ...
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 08, 2020 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי ישמעאל לא דריש ווי
תגובות: 1
צפיות: 33

רבי ישמעאל לא דריש ווי

סנהדרין נא: בת ובת אני דורש א"ל וכי מפני שאתה דורש בת ובת נוציא זו לשריפה אם משמע להביא את הנשואה הביא את הפנויה ואם משמע להוציא את הפנויה הוציא את הנשואה ור"ע אהני גזירה שוה למעוטי פנויה ואהני בת ובת לרבות את הנשואה ורבי ישמעאל סבר מדקאמר ליה בת ובת ש"מ הדר ביה מגזירה שוה ור' ישמעאל ...
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 08, 2020 2:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 14
צפיות: 423

Re: מסכת שבת פרק הזורק

מתני' - שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברשות הרבים, המושיט והזורק מזו לזו, פטור. היו שתיהן בדיוטא אחת, המושיט חייב, והזורק פטור, שכך היתה עבודת הלויים, שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים, מושיטין הקרשים מזו לזו, אבל לא זורקין. ונסתפקתי מה הדין באופן שהגזוזטראות ממוקמות גם בדיוטא אחת וגם זו כנגד זו, דהיינו שע...

עבור לחיפוש מתקדם