מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8279 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 28, 2020 2:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: בין אדם לחבירו ובין ישראל לעמים
תגובות: 1
צפיות: 17

בין אדם לחבירו ובין ישראל לעמים

הרבה ממצוות התורה עוסקות ביחס הנכון שבין אדם לחבירו, סור מרע ועשה טוב. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, ועל רגל אחת מאן דסאני עלך וכו'. מה ה' דורש ממך? עשות משפט ואהבת חסד. מי יגור באוהליך? לא עשה לריעהו רעה. וכו'. אמנם רוב ככל המצוות האלו עוסקות דוקא ביחסים הטובים שבתוך המשפחה היהודית, ואהבת לרעך...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 28, 2020 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחזוקי איסורא לא מחזקינן
תגובות: 0
צפיות: 15

אחזוקי איסורא לא מחזקינן

רמב"ן ע"ז סה: ולזבוני לגוים שלא בפני ישראל. שמעתי שר"ח ז"ל כתב כאן שאף מפני זה אסור פת של גוים שמא נתערב בו יין נסך. ותמהני עליו שא"כ חטים לא נקח שמא נפל בו יין נסך, פת לא נאכל שמא אפאו בעצי אשרה ויש שבח עצים בפת, קדרות נמי לא נקח שמא הסיקן באשרה וערלה וכלאי הכרם, עצים ופיר...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 28, 2020 12:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לקוברו בין רשעים גמורים
תגובות: 0
צפיות: 21

לקוברו בין רשעים גמורים

זר ששימש בשבת ובעל מום ששימש בטומאה יש כאן משום זרות ומשום שבת ומשום בעל מום ומשום טומאה וכו' למאי נפקא מינה לקוברו בין רשעים גמורים. האם פנקסי הח"ק היו כ"כ מפותחים במעקב אחרי כ"א כמה עבירות עבר וכו', והפרש של עבירה אחת פעם אחת יוצר פער כזה שאינם נקברים יחדיו, או שכוונת הגמ' לנפק&quo...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 28, 2020 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 442
צפיות: 62433

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

תשב"ץ א,ב כתב בשם רבי מימון (אבי הר"מ) דמגילת סוטה היתה כתובה בר"ת, (וצ"ל דאעפ"כ יש בה איסור מחיקת השם, או דהשם עצמו נכתב בשלימות והריוח הוא רק לענין מחיקת שאר הפרשה). "ומה שנ"ל מד' המחבר דמגילת סוטה היתה נכתבת באותה צורה שצייר. ולולא זה לא היתה מותרת מחיקתה זה הוא...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 27, 2020 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 758
צפיות: 112872

Re: השוואות...

חכם צבי סי' כא זה כתבתי בקצרה לחכם אחד ממדינת ליטא שהפציר בי לעיין בתשובתו בדין עגונה אחת וזה לשוני אליו שנת תנ"ו לפ"ק... והראי' גדולה שהביא כת"ר מהרא"ש גבי יבש ביבש להתיר אם נתבשלו ביחד לאחר שנודע התערובות אף על פי שידעינן בודאי שאוכל איסור גמור בכא"פ שחייב מדאורייתא אעפ&qu...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 27, 2020 11:43 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'
תגובות: 11
צפיות: 418

Re: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

שבו"י א,כט מעשה באחד שהיה לו אשה עתים שוטה ועתים חלים ונשא אשה אחרת עליה ע"פ היתר ק' רבנים כמבואר הדין בא"ה סי' א' וקי"ט ע"פ הסכמת ראשונים ואחרונים והיה רוצה להתפלל תפלתו בימים נוראים ופסקתי ששוב לא יתפלל להוציא הציבור ידי חובתם בימים נוראים עד שתחזור אשתו הראשונה היטב לבריא...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 27, 2020 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 62
צפיות: 7885

Re: כל העולם כולו

עושה חדשות כתב:על פת הנילושה בחלב אי' ד"כל הפת כולה" אסורה. וכמדומני שהאחרו' כתבו בזה ביאורים.
אבל בפסחים לו. אי' לפנינו "כל הפת אסורה".
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 27, 2020 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטול ברוב תלוי בידיעה גמורה
תגובות: 4
צפיות: 344

Re: האם ביטול ברוב תלוי בידיעה גמורה

אחר העיון נוכחתי כדברי דלעיל, שהקדמונים והפוסקים נקטו את הענין של ידיעת התערובת גם באופן של לח בלח. לא אלאה אתכם בהפניות. חידוש מענין ראיתי כעת בס' קובה"ע בשם הגרשש"ק, ז"ל בסי' נח - והנה דוגמת ספק ערלה מצינו לענין ביטול ברוב, דההיתר הוא בתורת ודאי, ומבואר בירושלמי - הובא בר"ש פ&q...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 27, 2020 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סם המוות במי סוטה
תגובות: 21
צפיות: 2176

Re: סם המוות במי סוטה

בנו"ט לצטט את דברי המאירי, סוטה כ. ז"ל - מי סוטה אחר שנתן העפר על פני המים צריך שיתן לתוכן בפניה דברים המרים כגון לענה וכיוצא בה כדי שתתירא ותודה ולא תגרום רעה לעצמה וכן שלא תזקיק שם הב"ה לימחות וזהו שאמרה תורה מי המרים וכבר ידעת שמלת מי הוא סמוך והמרים תאר כלומר מי הדברים המרים ר&quo...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 27, 2020 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קיום פסולים אך הוא יודע האמת
תגובות: 19
צפיות: 1315

Re: עדי קיום פסולים אך הוא יודע האמת

שדר לי חכ"א שליט"א - הגרשז''א.png הרב איש ספר הסתפק בעבר בעניין עד שיודע בעצמו שעבר עבירה, אך בי"ד אינם יודעים זאת ויקבלו עדותו, אם כשר לקיומי קידושין. ולכאורה דברי הגרש"ז נוגעים גם לנידונו. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=48623&p=590277&hilit#p590222
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 27, 2020 11:28 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: טעמי המקרא על פי הדרש
תגובות: 2
צפיות: 170

Re: טעמי המקרא על פי הדרש

תודה לידידנו הרב יאיר איתמר של שלל דבריו המחכימים. במענה לדברי בהודעה פרטית, הוסיף וכתב לי עוד - בא"ת ליד הע' 107 הובאה דוגמה מכה אמר ה' למשיחו לכורש אשר וגו', ע"ש. עופר כתב מאמר מעניין ע"ז, פה . כמו"כ, בהע' מובא שהמלבי"ם הביא דוגמות באילת השחר (אאל"ט סי' שמז), ע"ש...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 27, 2020 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות טכנאית US
תגובות: 23
צפיות: 2225

Re: האם מותר להיות טכנאית US

הגר"י זילברשטיין
סימן רמח.pdf
(1.45 MiB) הורד 9 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 27, 2020 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קיום פסולים אך הוא יודע האמת
תגובות: 19
צפיות: 1315

Re: עדי קיום פסולים אך הוא יודע האמת

שדר לי חכ"א שליט"א -

הגרשז''א.png
הגרשז''א.png (45.25 KiB) נצפה 23 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 27, 2020 11:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3351
צפיות: 710258

Re: בשורת ספרים חדשים

גימפעל כתב:
IMG-20200127-WA0008.jpeg

במה עוסק הספר "אוצר חיים"?
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 26, 2020 2:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור אשת איש חל על איסור נדה
תגובות: 14
צפיות: 279

איסור אשת איש חל על איסור נדה

והרה"ג מר משה שטרנבוך מלונדון אמר לי בשם הרב מפוניביז' שליט"א, להקשות על מי שקידש נדה, נימא שאין איסור א"א חל על איסור נדה ויהיה קדושי אחר תופסין בנדה שנתקדשה בנדתה. והרב מפוניביז' אמר שכבר דיבר בזה עם הגרח"ע ז"ל ועם חותנו הגז"ל וכולם אמרו שאין בידם להסביר דבר זה והרב ...
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 26, 2020 2:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: נט"י במים מותפלים
תגובות: 5
צפיות: 182

נט"י במים מותפלים

שונה הלכות סי' קס.png
שונה הלכות סי' קס.png (13.02 KiB) נצפה 182 פעמים


האם הגרח"ק שליט"א חושש על נטילת ידים במים מהתפלה?
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 26, 2020 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 758
צפיות: 112872

Re: השוואות...

צדדין כלפניו? הזאה בפרה, ברכת כהנים, לולב עקום, הרחקה מצואה, לפני המתפלל, וכו'. סוטה לט - עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה וכו', איבעיא להו צדדין מהו, אמר אבא מר בר רב אשי ת"ש דתנן נתכוון להזות לפניו והזה לאחריו לאחריו והזה לפניו הזאתו פסולה, לפניו והזה על צדדין שבפניו הזאתו כשרה. סוכה לב - עקום ...
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 25, 2020 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 432
צפיות: 52381

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

עזריאל ברגר כתב:
עושה חדשות כתב:למה ב"מעשרות" אין דין "מן המוקף"?

וכי נחשדו חברים להפריש שלא מן המוקף?!

בתרומה זה דין גמור, (אולי אפי' מדאו')
בתרומת מעשר זה חומרא של חברים,
ובמעשר אולי גם זה לא.
לכן שאלתי - מה טעם החילוק?
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 25, 2020 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 432
צפיות: 52381

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

למה ב"מעשרות" אין דין "מן המוקף"?
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 25, 2020 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה
תגובות: 26
צפיות: 1590

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

בתפילת כהן גדול ביוהכ"פ בבית קוה"ק, גם היה בה את הדין הזה.
זה לכאו' הפי' בדברי המשנה "היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין את לבו כנגד בית הכפורת".
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 24, 2020 2:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 94
צפיות: 4118

Re: הדור הבא - לאן?

אם נכנסו כאן לענין "תכלית תלמוד תורה", הריני לצרף בזאת מכתב שאלה שקיבלתי לפני זמן מה מאת ידיד שליט"א (הלה כבר זכה לסיים ש"ס בצעירותו, והו"ל כמה ספרים, וכו') ולא היה בכוחי להשיב לו כראוי, עמדתי ושיגרתי דבריו אצל כמה נבונים שיעזרו לי [ומהם גם מבני ובוני בתי המדרשות המתחדשים] ו...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 24, 2020 1:19 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: טעמי המקרא על פי הדרש
תגובות: 2
צפיות: 170

טעמי המקרא על פי הדרש

האם יש מקום שטעמי המקרא מתאימים בו דוקא לדרש ולא לפשט?
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 24, 2020 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עובדי ע"ז הצליחו להשיג ע"י את מבוקשם?
תגובות: 6
צפיות: 968

Re: האם עובדי ע"ז הצליחו להשיג ע"י את מבוקשם?

כיון שאין באמת רפואה ע"י עבודה זרה, וכמבו' בדברי רבי עקיבא,
מה הנידון על "מתרפאין בעצי אשירה", וחיוב מסירות נפש וכו',
הרי בלא"ה זה לא יועיל להציל נפשו.
ובתוס' בפסחים כ' "דמיירי כגון שאין יכול להתרפא משאר עצים אלא בזה כגון על ידי שדים או שום דבר אחר" ועצ"ב.
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 24, 2020 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 102
צפיות: 10111

Re: כל דפריש - לפני עוור

לא עברתי על הכל, אבל כפה"נ מן הכותרת עסקו כאן דוקא בהלכה של כל דפריש. ברצוני להוסיף ענין אחר, בהלכה של ביטול ברוב. דבפשיטות נראה שאם חתיכת איסור מעורבת בחתיכות של היתר, אמנם ראובן מכיר ויודע היכן היא החתיכה האסורה, ורק ידידו שמעון אינו מבחין, ודאי יש בזה איסור לפני עיור וחובת הפרשה מאיסור שיפרי...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 24, 2020 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוכר - למפרע
תגובות: 11
צפיות: 1548

Re: הוכר - למפרע

ישנם הרבה דינים בתורה שהם באים בתורת ודאי על מצב של ספק , ומה"ט דינם חלוק באמת בין היודע להמסופק, ובכולם ראוי לדון מה קורה אם נודע לבסוף למי שהיה מסופק מתחילה, האם דינו משתנה למפרע. -ביטול ברוב. מבו' בפשטות לפי רוב הראש' לגבי חתיכה טמיאה שהתערבה בב' חתיכות טהורות ובטלה בהם, שאפי' אם אדם אחד נג...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 24, 2020 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 43
צפיות: 603

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

אנסה להוסיף עוד צדדים לנידון. מדובר ברופא העושה את שבתו חול בלא"ה, בכל רגע פנוי הוא מעשן סיגריה או מדפדף בסמארטפון או משקה ת'עציצים וכו' רח"ל. נוסיף ונאמר שמדובר בחילוני שהוא בגדר תינוק שנשבה. (אני לא יודע אם זה משנה). כעת בא לפניו ניתוח של סכנת אבר, ומי בכלל יכול למדוד האם בגלל זה הוא יחל...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 24, 2020 12:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כינוי ע"ז כבעל/בעלים
תגובות: 13
צפיות: 948

Re: כינוי ע"ז כבעל/בעלים

יעקב בורלשטיין כתב:וענין חשוב נוסף, שיש להבדיל בין הבעל לעבודה זרה הרגילה שנהגו כאן, שהבעל היה תחליף לעבודת הויה משא''כ העגלים שהיו כסמל וצלם, וכנראה גם עבודות של אלהים של עמים אחרים, לא באו אלא כשיתוף ולא במקום.
עי' רד"ק מלכים ב, יז,כח באריכות.
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 24, 2020 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה לכיוון ירושלים - תל שכל פיות פונים אליו
תגובות: 17
צפיות: 1563

Re: תפילה לכיוון ירושלים - תל שכל פיות פונים אליו

ומענין לענין, ז"ל המבי"ט שער היסודות פרק סא - והנכון כי בזמן היתר הבמות להקריב קרבנות נדבה, המקום שנתקדש לבמה והקריבו בו היו מתפללים שם והיה נשאר המקום ההוא מקודש והיו בונים בית הכנסת לרבים, וכשנבנה בית עולמים שנאסר הבמות היו מתפללים ג"כ באותם המקומות, והיו משלמים בשפתותם תפלות ותהלות...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 24, 2020 12:25 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון
תגובות: 24
צפיות: 2198

Re: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון

הגרב''ד פוברסקי.png
הגרב''ד פוברסקי.png (34 KiB) נצפה 160 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 22, 2020 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 43
צפיות: 603

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

גם אם אין איסור 'לפני עור' פורמלי, עדיין באופן אינטואיטיבי כל אחד ימנע מכך. אם אסור לעשות ניתוח אז לא עושים, ולא שואלים מי מחזיק את הסכין. שנים שאני חושב ע"ז, שלכ' ראוי להימנע מלהכשיל אחרים, לא רק בגלל "איסור לפ"ע" ונפק"מ לכל מיני אופנים שאין איסור לפ"ע. מעניין לחפש בס...
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 22, 2020 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת קדושים ושאר מצוותיה
תגובות: 6
צפיות: 703

Re: פרשת קדושים ושאר מצוותיה

שמעתי מכמה חכמים שנקטו בפשיטות, שמכיון שהפרשה נפתחת עם ענין הקדושה, על כרחך שכל המצוות שמופיעות בהמשך הפרשה, ג"כ שייכות לענין הקדושה. ואינני מבין את ההכרח לזה, ומהיכ"ת שאין כאן ציוויים נפרדים, ואם אמנם יש קשר ביניהם, אבל אין הכרח לקבוע את אופיים על פי המצווה הראשונה דוקא. אולי טענתם היא ש...
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 22, 2020 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.
תגובות: 14
צפיות: 1903

Re: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.

על הדו"ד שהיה בין חגי הנביא לכהנים, ס"ל לרב בפסחים די"ז דאישתבש כהני.
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 22, 2020 8:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 43
צפיות: 603

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

הרב ידידיה והרב לייטנר, בדברי שניכם מצינו הוראה מפורשת שאסור להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר? או שהנידון היה שהחולה עצמו נצרך לחלל שבת לצורך כך? גם אם אין איסור 'לפני עור' פורמלי, עדיין באופן אינטואיטיבי כל אחד ימנע מכך. אם אסור לעשות ניתוח אז לא עושים, ולא שואלים מי מחזיק את הסכין. שנים שאני חושב ...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 21, 2020 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 43
צפיות: 603

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

הרב ידידיה והרב לייטנר,
בדברי שניכם מצינו הוראה מפורשת שאסור להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר?
או שהנידון היה שהחולה עצמו נצרך לחלל שבת לצורך כך?
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 21, 2020 6:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת הפסק על הטבע
תגובות: 40
צפיות: 4064

Re: השפעת הפסק על הטבע

מעולם לא הבנתי את דברי הירושלמי הללו, שהרי חזרת הבתולים אינה משהו שקורה בדיוק בגיל 3 שהרי תלוי בכל נערה כפי מצב בגרותה הגופנית, רק קבעו חכמים שיעור ממוצע של גיל שלוש כמו הרבה שיעורים ע"ז הדרך כגון בן תשע ראוי לביאה, ובן יג שמביא ב' שערות, ובת יב וחצי שמביאה סימני בגרות וכיו"ב. שכמובן נראה...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 21, 2020 2:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 432
צפיות: 52381

Re: יששכר - ב' פעמים יש

כ' מהאריז"ל (ס' הליקוטים פ' ויחי) דביששכר יש ב' פעמים י"ש, אחד נגלה ואחד נסתר. מה הפי' בזה? עי' בשיעורי הגר"מ שפירא זצ"ל על סבי דבי אתונא שיעור ב' עמוד ט"ז בביאור עיקר הענין נו אולי מישהו יכול להעלות את זה? שלחתי בקובץ מצורף בס"ד מצו"ב באיכות טובה - דבי אתונא.pdf
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 21, 2020 2:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: קרבן חטאת ב"זב" ו"זבה" על שום מה?
תגובות: 6
צפיות: 301

Re: קרבן חטאת ב"זב" ו"זבה" על שום מה?

ציינתי בעבר לדברי החינוך,
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... it#p591329

עבור לחיפוש מתקדם