מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1338 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ה' ינואר 23, 2020 3:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעו מיניה מרב ששת דוקא
תגובות: 16
צפיות: 471

Re: בעו מיניה מרב ששת דוקא

ע"פ מדגם שעשיתי רוב מוחלט בעו מיניה מרב ששת בש"ס נענים ע"י תניתוה ולא מסברא ,אך מכלל מדגם לא יצא ,עדיין היה נראה לי שמעתיק שמועותיו של רב ששת כתב בלשון זה וכך ערכוהו וברוך שכונתי לאחד המגיבים כאן .
על ידי ביליצר
א' ינואר 19, 2020 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתנה לקטן
תגובות: 2
צפיות: 138

Re: מתנה לקטן

עושה חדשות כתב:לפי הסוברים שמתנות שקיבל קטן שייכות לאביו,
כיצד יכול האב להקנות לו ד' מינים?
[ולכאו' כשהאב עצמו נותן לו מתנה ל"ש לומר בזה תנאי שאין לו רשות, כי בהעדר חלות המתנה ה"ה תישאר של האב].


אכן לשיטה זו צריך זיכוי על ידי אחר.
על ידי ביליצר
א' ינואר 19, 2020 9:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: נרות שבת דולקים יותר זמן מביום חול!
תגובות: 14
צפיות: 422

Re: נרות שבת דולקים יותר זמן מביום חול!

יוסף חיים אוהב ציון כתב:אין בכתבי האריז"ל דבר כזה.


אכן ,אבל איך הרעיון?
על ידי ביליצר
ו' ינואר 17, 2020 10:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: נרות שבת דולקים יותר זמן מביום חול!
תגובות: 14
צפיות: 422

Re: נרות שבת דולקים יותר זמן מביום חול!

הרי קדמו בעצם האריז"ל והוא בסוד דר' ישמעאל בן אלישע אני אקרא ולא אטה ודו"ק
והשם יסלח לי !
על ידי ביליצר
ו' ינואר 17, 2020 7:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: קנין מתיר איסורים?
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: קנין מתיר איסורים?

שבות יעקב א,פט ...דאף דמת אסור בהנאה ועורו כבשרו בין במת ישראל בין במת עכו"ם מ"מ היינו עכו"ם שאינו קנוי לך משא"כ בעכו"ם ועבד הקנוי לך קנין הגוף... (עי"ש מקור לזה מד' התוס' בב"ק) מה ההסבר לזה? ערוך השולחן שמט ודע דהרמב"ם לא חילק באיסור מת בהנאה, בין מת ישראל ו...
על ידי ביליצר
ו' ינואר 17, 2020 7:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: קנין מתיר איסורים?
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: קנין מתיר איסורים?

שבות יעקב א,פט ...דאף דמת אסור בהנאה ועורו כבשרו בין במת ישראל בין במת עכו"ם מ"מ היינו עכו"ם שאינו קנוי לך משא"כ בעכו"ם ועבד הקנוי לך קנין הגוף... (עי"ש מקור לזה מד' התוס' בב"ק) מה ההסבר לזה? לגוי יש יוחסין, לעבד אין כי הוא עם הדומה לחמור. עבד כשנקנה הופך מבן אדם ...
על ידי ביליצר
ה' ינואר 16, 2020 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשר יורוך כשאינו מפורש בתורה
תגובות: 1
צפיות: 144

Re: אשר יורוך כשאינו מפורש בתורה

1 אין לך כמעט מצוה שאין בו הוראות ופרשנות חכמים ואיך ומתי לקיימם,
2 אם על הוראות חכמים בתורה יש גם איסור דרבנן למה אין לוקין עליהם מכת מרדות ,
עכ"פ לכאורה ברגע שקבעום חכמים לדאורייתא שוב אין חיוב הציות מאשר יורוך ,
על ידי ביליצר
ד' ינואר 15, 2020 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 158

Re: שניים שעשאוה, במצוות.

הנימול תמיד מקיים את המצוה המוטלת עליו וכן אברהם קיים את ציוויו.
על ידי ביליצר
ג' ינואר 14, 2020 3:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1153

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, לא יהא לו עסק עמהם
על ידי ביליצר
א' ינואר 12, 2020 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בדיקת שעטנז
תגובות: 26
צפיות: 1966

Re: חיוב בדיקת שעטנז

עקביה כתב:אנצל אשכול זה כדי לשאול:
קניתי חליפה, ולפי הכתוב עליה היא עשויה מפוליאסטר וויסקוזה. המוכר טען שאין כאן שום חשש והיתכנות של שעטנז.

האם ידוע למישהו אם הוא צודק?


אם אינך סומך על מדגם ורוב וכו, אלא על הבודקים שדבר הלכה בפיהם אז צריך לבדוק,
על ידי ביליצר
א' ינואר 12, 2020 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התערבות על סמך הגיון
תגובות: 2
צפיות: 165

Re: התערבות על סמך הגיון

אסמכתא לא קניא !
על ידי ביליצר
א' ינואר 12, 2020 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור ללימוד הלכות טהרה בשובבי״ם?
תגובות: 3
צפיות: 268

Re: מקור ללימוד הלכות טהרה בשובבי״ם?

יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות! מקור טוב?
על ידי ביליצר
ה' ינואר 09, 2020 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדות אחר שנתקבל בב"ד
תגובות: 5
צפיות: 186

Re: עדות אחר שנתקבל בב"ד

אמריקנר כתב:בשטרות אם שני עדים מעידים שהעדים החתומים על השטר פסולים היו חשיב תרי ותרי מה הדין בכל עדות אחר שנחקרה בב"ד ואח"כ באו שנים והעידו שפסולים היו בשעת העדות או הראי' אי חשיב תרי ותרי או לא ולמה


???????למה לא??...?
על ידי ביליצר
א' ינואר 05, 2020 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?
תגובות: 4
צפיות: 191

Re: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?

עיין כאן רע"א סימן ז https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=1161#p=11&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=%u05E1%u05D9%u05DE%u05DF%20%u05D6 ועיין כאן סימן א, https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=14662#p=3&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=%u05E1%u05D9%u05DE...
על ידי ביליצר
א' ינואר 05, 2020 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בהבנת דברי הבית יוסף בהלכות תפלה
תגובות: 2
צפיות: 115

Re: עזרה בהבנת דברי הבית יוסף בהלכות תפלה

בראשון הדגש על עדיפות להתפלל במדרש על פני בית הכנסת
בשני הדגש על עדיפות להתפלל במדרש על פני עשרה
על ידי ביליצר
א' ינואר 05, 2020 7:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר שמסר לשומר
תגובות: 7
צפיות: 241

Re: שומר שמסר לשומר

יש על זה קריטריונים ברורים שו"ע חו"מ רצ"א כו -כז שומר שמסר לשומר חייב אפילו אם הוא שומר חנם ומסר לשומר שכר דא"ל את מהימן לי בשבועה היאך לא מהימן לי בשבועה אפי' אם ידוע לכל שהשני טוב וכשר יותר מראשון: הגה: מיהו שומר שמסר לשומר לפני המפקיד ולא מיחה פטור (מרדכי פ' המפקיד): לפיכך אם ...
על ידי ביליצר
ד' דצמבר 25, 2019 11:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: ערבות על אלו שאינם שומרי תורה ומצוות
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: ערבות על אלו שאינם שומרי תורה ומצוות

תתחיל מכאן רמב"ם תשובה פ"ד ה"ב וכן כל הנביאים הוכיחו לישראל, עד שחזרו בתשובה. לפיכך, צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן וירא שמים מנעוריו ואהוב להם, שיהא מוכיח לרבים ומחזירן בתשובה. וזה ששונא את התוכחות, אינו בא למוכיח ולא שומע דבריו. לפיכך, יעמוד בחטאתיו שהם בעיניו טובים.
על ידי ביליצר
ד' דצמבר 25, 2019 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 429
צפיות: 51561

Re: אין דרכה של אשה לחזר על הפתחים

עיין נודע ביהודה תניינא סח ,ובחמד משה פ"ו ,אגרות משה אורח חיים קלו ,חלקת יואב קבא דקושייתא ד,
ועיין עוד בספר נדבות פי לגאון מטשענסטחוב שהאריך בזה לאורך חצי ספרו.
על ידי ביליצר
ג' דצמבר 24, 2019 1:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא עצומה מהגר"ש אלתר בדברי השפ"א בענין מסי"נ על מ"ע
תגובות: 8
צפיות: 563

Re: קושיא עצומה מהגר"ש אלתר בדברי השפ"א בענין מסי"נ על מ"ע

מקופיא קושיא טובה הרי כש"כ מערקתא דמסאני
אך הכיוון עדיין לחלק בין שב ואל תעשה לקום ועשה
על ידי ביליצר
ב' דצמבר 23, 2019 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על דבר שהוא מדבריהם - רק כשתיקנוהו על הודאי; כללו של הרמב"ם
תגובות: 19
צפיות: 361

Re: ברכה רק על דבר שהוא ודאי מדבריהם - כללו של הרמב"ם

אף ללא ספק נצטוינו והוי משבע מצוות דרבנן שיש לנו !
על ידי ביליצר
ב' דצמבר 23, 2019 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על דבר שהוא מדבריהם - רק כשתיקנוהו על הודאי; כללו של הרמב"ם
תגובות: 19
צפיות: 361

Re: ברכה רק על דבר שהוא ודאי מדבריהם - כללו של הרמב"ם

רמבם ברכות פרק ו ה"א וה"ב כל האוכל הפת שמברכין עליו המוציא צריך נטילת ידים תחלה וסוף. ואע"פ שהיא פת חולין ואע"פ שאין ידיו מלוכלכות ואינו יודע להן טומאה לא יאכל עד שיטול שתי ידיו. וכן כל דבר שטיבולו במשקין צריך נטילת ידים תחילה: כל הנוטל ידיו בין לאכילה בין לקריאת שמע בין לתפלה מב...
על ידי ביליצר
ב' דצמבר 23, 2019 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 429
צפיות: 51561

Re: אור - חכמה

הרוצה להחכים ידרים ,וסמניך מנורה בדרום ! [עיין ב"ב כה ע"ב]
על ידי ביליצר
א' דצמבר 22, 2019 4:31 pm
פורום: חנוכה
נושא: הידור בחנוכה ע"י פרוטה או הדלקה כדין מה עדיף?
תגובות: 6
צפיות: 142

Re: הידור בחנוכה ע"י פרוטה או הדלקה כדין מה עדיף?

אני חושב שהשאלה לא הובנה נכון, ראובן נוסע עם שמעון לעסקים, לראובן יש 2 נרות ליום ב' ולשמעון אין נרות אולם יש לו כסף, למה שראובן יתן לשמעון נר אחד כדברי המשנ"ב, שמא אולי עדיף ששמעון יקנה מראובן חלק בשמן ויצא ששניהם מהדרין מן המהדרין כלומר, אם נאמר שין פרוטה מועיל מטעם קנין בשמן א', למה שלא יועי...
על ידי ביליצר
א' דצמבר 22, 2019 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת לשון הקודש שהיא כתורה
תגובות: 6
צפיות: 217

Re: קדושת לשון הקודש שהיא כתורה

עיין רמב"ן בפרשת ויגש ד"ה כי פי המדבר אליכם = לשון הקודש אפשר דהוי לשון כנען
על ידי ביליצר
ד' דצמבר 18, 2019 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 709

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

ברור על הנידון דהוי כמי שמזיק את חבירו כגון לדחפו בחזקה מן הדליקה או מדריסת מכונית או מדבר הנופל שעלול חלילה....
ולכאורה אף אין אנו נכנסים לדיני ע ב י ר ה ל ש מ ה !!
על ידי ביליצר
א' דצמבר 08, 2019 6:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול הוקרת והכרת הטוב לרב היקר והאהוב ה"ה הרב משה דביר שליט"א
תגובות: 33
צפיות: 2312

Re: אשכול הוקרת והכרת הטוב לרב היקר והאהוב ה"ה הרב משה דביר שליט"א

יישר כח גדול ללב המבין ,נשמח תמיד להמשיך לראות אותך עם הניק האדום למרות הפרישה מהניהול !
על ידי ביליצר
ב' נובמבר 25, 2019 7:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: גוף בלי נשמה
תגובות: 8
צפיות: 480

Re: גוף בלי נשמה

הרי יש הנמנעים מלומר שיר הכבוד שאומרים ביו"כ [מהרש"ל] היעב"ץ מהאומרים הוא וכותב שאלו שאומרים ללא כונה הם מחרפים ומגדפים ! לגבי פיוטים בימים נוראים פחות מפחדים מלדלג על אף שיש הרבה קהילות שאומרים בקנאות ללא דילוג כלל. מצד שני ההסטוריה מזכירה את תנועת הרפורמים כשהתחילו לדלג יקום פורקן 1...
על ידי ביליצר
ב' נובמבר 25, 2019 4:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 1093

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

שני ת"ח הזורקים סיסמאות ,האחד בוטח בדבריו כאילו משנתו סדורה משכבר הימים אך לא זכר מקורו שראה כאן לפני יומיים האחד מתנבא שלא חלקו על דברי רש"י מעולם ! אז הנה דברי הלח"מ בדעת הר"מ סנהדרין פרק י"ז ה ב והוא דמשמע בשמעתא דכריתות דבעינן התראה בשעה שעובר על האזהרה כמ"ש רש"...
על ידי ביליצר
א' נובמבר 24, 2019 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם התהלים שלפנינו נדפס בזיטומיר?
תגובות: 2
צפיות: 247

Re: האם התהלים שלפנינו נדפס בזיטומיר?

בספרי זיטומיר יש מספור כפול ,דהיינו נניח בדף מספר 10 אמור להיות כתוב 10 והאות י !
על ידי ביליצר
ש' נובמבר 23, 2019 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 1093

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

י"ז ,אכל את הקטנה והוא זוכר התנאי ויודע שבאכילתה תאסר הגדולה ושכח ואכל את הגדולה וכמדומה לו שעדיין לא נאסרה פטור. אכל שתיהן בשגגה פטור. שתיהן במזיד בין שאכל הגדולה בתחלה או באחרונה חייב: לחם משנה אכל שתיהן בשגגה פטור וכו' שתיהן במזיד בין שאכל וכו'. שם שתיהן במזיד אכליה לתנאיה והדר אכליה לאיסורי...
על ידי ביליצר
ש' נובמבר 23, 2019 6:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 1093

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

ייתכן ,אך מקופיא מדובר שמתחייב אף אם הזהירו על תנאו ולא בשעת איסורו הלא כן?
על ידי ביליצר
ש' נובמבר 23, 2019 6:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכתו של יין רמונים - בורא פרי הרימון?
תגובות: 5
צפיות: 270

Re: ברכתו של יין רמונים - בורא פרי הרימון?

לטעמו הציטוט לא למסקנת הדברים.
על ידי ביליצר
ו' נובמבר 22, 2019 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 1093

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

חבל שלא טרח מר לעיין!
על ידי ביליצר
ו' נובמבר 22, 2019 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 1093

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

ביקורת תהיה כתב:
ביליצר כתב:יפה כתבת! אך נפסק בר"מ דשמה התראה.
הכי השתא?! התם איכא התראה בשעת איסור, אלא דהתראת ספק היא, וקים לן דהתראת ספק שמה התראה; הכא ליכא התראה בשעת איסור כלל.


עיין שם ,היתה התראה על תנאו ולא על איסורו הלא כן ?!
על ידי ביליצר
ו' נובמבר 22, 2019 6:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכתו של יין רמונים - בורא פרי הרימון?
תגובות: 5
צפיות: 270

Re: ברכתו של יין רמונים - בורא פרי הרימון?

ברכות לה מאי שנא יין אילימא משום דאשתני לעלויא אשתני לברכה והרי שמן דאשתני לעלויא ולא אשתני לברכה דאמר רב יהודה אמר שמואל וכן א"ר יצחק א"ר יוחנן שמן זית מברכין עליו בפה"ע אמרי התם משום דלא אפשר היכי נבריך נבריך בורא פרי הזית פירא גופיה זית אקרי ונבריך עליה בורא פרי עץ זית אלא אמר מר ז...
על ידי ביליצר
ו' נובמבר 22, 2019 5:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 1093

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

אם הניח קדרה ע"ג האש בעדים ללא התראה ואח"כ התרו בו [להסירו] האם חייב סקילה? תא שמע, שכתב רש"י בפרק אלו הן הלוקין: לְעוֹלָם הַתְרָאָה בַּשָּׁעָה שֶׁעוֹבֵר עַל אַזְהָרָתוֹ בָּעֵינַן, וַאֲפִלּוּ הִיא תְּלוּיָה בְּדָבָר אַחֵר. כִּדְאָמְרִינַן בִּשְׁבוּעוֹת: 'שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֹכַל כִּכָ...
על ידי ביליצר
ה' נובמבר 21, 2019 5:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 1093

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

שאלה שנשאלה ע"י הרב אליעזר קרביץ, היה חולה שמותר לבשל עבורו בשבת, ואחרי שהניחו את התבשיל על האש, עוד לפני שהתחיל להתבשל, או שנעשה בריא וממילא כבר לא צריך את התבשיל, או שהביאו לו אוכל אחר מבושל, כך שיותר אין צורך בבישול . השאלה היא עד כמה שאין צורך בבישול, האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש כד...
על ידי ביליצר
ד' נובמבר 20, 2019 3:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 459

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

רבינו בחיי בתחילת בראשית: "ודע והבן כי עלת העלות למעלה מן הכתר, וזהו מאמר ספר יצירה עשר ספירות בלי מה. עשר ולא חשע, עשר ולא אחת עשרה. פירוש.... . עשר ולא אחת עשרה, לפי שאין לחשוב מן הכלל מה למעלה מן הכתר והוא עלת העלות והוא דבר נעלם, אין לומר עליו לא יש ולא אין... " וברמב"ם ריש הל' י...
על ידי ביליצר
ד' נובמבר 13, 2019 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא טעים ולא מבחיל
תגובות: 5
צפיות: 377

Re: לא טעים ולא מבחיל

עיין בכורות כ"ג ע"ב

עבור לחיפוש מתקדם