מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1603 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 29, 2020 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה בלי ברכה - עבירה?
תגובות: 14
צפיות: 217

Re: מצוה בלי ברכה - עבירה?

נשאלתי באשה שפספסה את ברכות התקיעות אם צריכה לחזר אחרי מנין חדש כדי לשמוע את הברכות מאחר דקיבלו עלייהו חובה ,כבר הובא במהרי"ל ,ובבוטשטאטשא אוסר עליהן לטעום קודם התקיעות מטעם זה, ,אך בפשטות אין כאן בית מיחוש .
על ידי ביליצר
ד' ספטמבר 23, 2020 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1981

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

ראיתי מביאים עוד דיון בין רע"א לאחיו רבי בונם הדומה מעט לנושא האשכול,
האם מותר לחתום ביום חול על שטר מכירה שיחול בשב"ק
ראיה לדבר מביאים מתרומות ומעשרות דיכול לומר הר"ז תרומת מעשר לכשתחשך דבריו קיימין ,
ועיין באבנ"נ שו"ת או"ח סימן נ"א דדוחה ראיה זו.
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 15, 2020 8:05 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אשכול צאצאי גדו"י וכו, איש את רעהו יעזורו
תגובות: 74
צפיות: 13872

Re: אשכול צאצאי גדו"י וכו, איש את רעהו יעזורו

נכדים חיים מהגאון האדיר רבי פנחס מכאל גרויסלייט מאנטיפוליע אב"ד שרשוב - אנטופול בעל לקט הקוצרים ועוד .. מישהו מכיר ? הרב נתן זוכובסקי שליט"א, נכד נינו רבי פסח פרומקין . רבי פסח פרוסקין לא היה נינו של רבי פנחס מיכאל אלא של רבי משה צבי רבינוביץ אב"ד אנטיפוליע והורודץ (נלב"ע תרכ&qu...
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 15, 2020 1:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 53
צפיות: 857

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

לעבור על הקל מפני החמור מצאנו עוד ,דע"כ לא אמרו חטא כדי שיזכה חבריך, אך הוא עצמו אם שכח והדביק פת בתנור בשבת מותר לו לעשות את הקל ולרדות את הפת קודם שתאפה בשבת וכ"ש אם הדביק במזיד. בית יוסף
[יש אומרים שכל שאינו בפשיעה גם לחבירו אומרים חטא]
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 15, 2020 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת
תגובות: 8
צפיות: 781

Re: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת

ברוך שכיונתי לחצאין !! ב"ה לפני שנים דרשתי כזה על ג' בניו של יהודה! ער זה הוא מקדש ראשון שעשו הרע בעיני השם , אונן ,זהו מקדש שני שכולנו אוננים ע"י כי המת מוטל לפנינו = החורבן לפנינו במציאות וכאילו נחרב בימינו ברעיון. שילה ,זוהי הציפיה של תמר = עם ישראל שיש להם לב אחד לאבינו שבשמים ומצפים ע...
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 15, 2020 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמחה יתירה דסוכות
תגובות: 28
צפיות: 473

Re: שמחה יתירה דסוכות

שמחה יתרה היתה כפי שכתב הרמב"ם משום דבסוכות כתיב ושמחתם לפני השם אלוקיכם .

הטעם הוא משום דהוא חג האסיף ומודים להקב"ה על כל הטוב וזה גם טעם ד מינים עיין מו"נ בהרחבה,
וכן מבקשים על העתיד דבחג נידונין על המים !
על ידי ביליצר
א' ספטמבר 13, 2020 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אתרוג מהודר או צדקה?
תגובות: 17
צפיות: 1248

Re: אתרוג מהודר או צדקה?

באפשר לקיים שניהם שאני.
על ידי ביליצר
א' ספטמבר 13, 2020 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אתרוג מהודר או צדקה?
תגובות: 17
צפיות: 1248

Re: אתרוג מהודר או צדקה?

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=207712#p207712 בעניותי אינני מבין את כל הדיון כאן: חזל אמרו שצריך להדר, והידור עד שליש. ומשום מה...לא העלו בדעתם את הרעיון שעדיף לתת את הכסף לעניים...במקום הידור באתרוג.... וכי בזמנם לא היו עניים? אלא, שמצות צדקה לחוד ומצות הידור לחוד, ואם מה שעומד בפניך כעת ז...
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 08, 2020 6:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: מחברים שהבטיחו שיעמדו לזכות הלומד בספריהם
תגובות: 21
צפיות: 889

Re: מחברים שהבטיחו שיעמדו לזכות הלומד בספריהם

ספר נחלת צבי - בהקדמה לקן מפורשת כותב אבי המחבר הגאון הצדיק רבי אליהו מגריידיץ זצ"ל, "אם בעת שיצטרך אדם לישועה מה'... ילמד משנה עם הרב ותוי"ט ופירוש בני ז"ל ויעמיד עצמו אח"ז ויתפלל באיזה לשון ששגור בפיו... ויפרט מבוקשו שיהיה נענה...
על ידי ביליצר
ב' ספטמבר 07, 2020 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מותר להתפלל על מחלל שבת במזיד שיחזור בתשובה?
תגובות: 20
צפיות: 426

Re: מותר להתפלל על מחלל שבת במזיד שיחזור בתשובה?

י"נ לשאול ,יתמו חטאים ולא חוטאים עד היכן!
על ידי ביליצר
ב' ספטמבר 07, 2020 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמא של רבי יוחנן נפטרה סמוך ללידתו - האם ניתן לנחש למה?
תגובות: 17
צפיות: 598

Re: אמא של רבי יוחנן נפטרה סמוך ללידתו - האם ניתן לנחש למה?

חשבתי שתשאל אם יש קשר לגמרא במגילה על אסתר ובמות אביה ואמה למה לי אמר רב אחא עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמה ,
על ידי ביליצר
ש' ספטמבר 05, 2020 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדעת את כל התמונה
תגובות: 1
צפיות: 131

Re: לדעת את כל התמונה

אי אמרינן אי הוה ידע לחצאים, הגרש"א

https://www.kolhalashon.com/new/Media/P ... Video=True
על ידי ביליצר
ה' ספטמבר 03, 2020 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כונת גדר המצוה
תגובות: 55
צפיות: 4962

Re: כונת גדר המצוה

דמשק כתב:
ביליצר כתב:דהא דרק שני ברכות ראשונות בשמו"ע הכונה מעכבת
??


מתחיל ברוך אתה וחותם ברוך אתה מגן אברהם :-)
על ידי ביליצר
ה' ספטמבר 03, 2020 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: כונת גדר המצוה
תגובות: 55
צפיות: 4962

Re: כונת גדר המצוה

בנו"ט להזכיר את חידושו של רבי חיים דהא דרק שני ברכות ראשונות בשמו"ע הכונה מעכבת אינו כולל כונה בכל הברכות דעומד לפני השכינה , על דרכו של הגר"ח בישוב פסקי הרמב"ם, כתב החזון איש על גליון ספר חידושי רבנו חיים הלוי כי דברי הגר"ח הם בגדר "אי אפשר". שכן לא ימלט האדם להרה...
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 30, 2020 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ממון רב בעד הצלת חבירו
תגובות: 16
צפיות: 270

Re: ממון רב בעד הצלת חבירו

לכאורה החילוק פשוט, שמצות הצלת נפשות בגופו אין לה שיעור, אבל בממונו יש שיעור חומש (עיין פיה"מ למשנת אלו דברים) וכאן הוי הצלת נפשות בגופו. דין חומש מנכסיו מצינו להדיא לענין צדקה (כשהעני הרעב לפניו) ופדיון שבויים, אבל צריך לעיין אם כן הוא גם במקום פקו"נ מיידי כשאין דרך הצלה אחרת. ח"ח א...
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 30, 2020 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ממון רב בעד הצלת חבירו
תגובות: 16
צפיות: 270

Re: ממון רב בעד הצלת חבירו

מסתמא נכב"ב, אבל בכל זאת אולי כדאי לדבר ממוקד. אדם הולך ליד פסי רכבת, ונפל ממנו שם תיק עם כסף או יהלום וכד' בשווי גבוה, נניח 100,000 דולר, וכמו כן נתקע שם על המסילה רכב עם אדם בתוכו או תינוק מושלך, והרכבת קרובה לבוא ויש סיפק בידו להציל רק דבר אחד, או חיי אדם או את רכושו הרב, ומה שלא יציל, ירמס...
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 30, 2020 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות
תגובות: 8
צפיות: 765

Re: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות

מעל"ע, ראיתי בס' הבתים שכ' לתאר את כת הלומדים ועוסקים במצוות אבל מתרחקים מפלוסופ' וכו' ש"בעיניהם רחוק מה' כל מי שיתן סבה למצוה ויאמתה על דרך החכמה ויאמרו שזה תורה שלא לשמה", האם מצאנו טענה כזאת להדיא שטעמים וסיבות למצוה זה בגדר 'שלא לשמה'? זכר לדבר ,לא יאמר אדם אי איפשי ללבוש שעטנז, ...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 27, 2020 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה דעת החינוך לגבי לאו דלא תסור
תגובות: 1
צפיות: 92

Re: מה דעת החינוך לגבי לאו דלא תסור

ידוע המחלוקת הרמב"ם והרמב"ן, האם בכל איסור דרבנן עוברים על לאו דלא תסור, בדעת החינוך נראה סתירה, שהמצווה של ועשית ככל אשר יורוך כתב שזה כולל גם תקנות וגזירות חכמים, ובלאו דלא תסור כתב שזה לא כולל גזירות רק מה שלמדו מדרשה או הלכה למשה מסיני. בתוך האריכות להסביר את הלאו גם מצרף ומשוה את העש...
על ידי ביליצר
ד' אוגוסט 26, 2020 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שילוח הקן רחמים או אכזריות?
תגובות: 12
צפיות: 1271

Re: האם שילוח הקן רחמים או אכזריות?

עליך עיננו כתב:האם יש אחד מן המפרשים שמבאר למה דוקא אריכות ימים במצוה זו?


בגמ' חלקו בבבלי וחלקו בירושלמי מצאנו למ"ד דפירוש"למען ייטב לך" - לעולם הבא שכולו טוב,
"והארכת ימים" - לעתיד שכולו ארוך.
ובזה טעה אב"א,
וצק"ב הרי בכל המצוות יש שכר וכו,
ועיין אברבנאל על אתר,
על ידי ביליצר
ג' אוגוסט 25, 2020 1:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים שלא על פי גדרי המצווה
תגובות: 6
צפיות: 292

Re: ברכת כהנים שלא על פי גדרי המצווה

זכורני שראיתי בזה מדברי הגרח"ק אם יש כח בברכת כהן יותר משאר ישראל ,צדדים לכאן ולכאן ,
על ידי ביליצר
ג' אוגוסט 25, 2020 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש הריטב"א בפסחים נד, א - נראה כאוכל לבטלה
תגובות: 5
צפיות: 158

Re: חידוש הריטב"א בפסחים נד, א - נראה כאוכל לבטלה

זכורני בחכמת שלמה דמותר להרבות בהרחת בשמים ביו"כ אם זקוק למאה ברכות ושוב אינו ברכה שאי"צ
ועיין בשל"ה הובא במג"א רטו.
על ידי ביליצר
ב' אוגוסט 24, 2020 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישמעאל לא נידון על שם סופו
תגובות: 8
צפיות: 226

Re: ישמעאל לא נידון על שם סופו

פרשנות לא שלי ,
כנראה פרשנות למי שנתקשה כפי שהקשה הרב "עליך עינינו" .
אך ברש"י מביא את המדרש דעכשיו הוא צדיק ,לפי מדרש זה ייתכן שעדיין לא חטא כלל ,
על ידי ביליצר
ב' אוגוסט 24, 2020 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישמעאל לא נידון על שם סופו
תגובות: 8
צפיות: 226

Re: ישמעאל לא נידון על שם סופו

רשי"י "באשר הוא שם" - (ר"ה טז) לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים רבש"ע מי שעתיד זרעו להמית בניך בצמא אתה מעלה לו באר והוא משיבם "עכשיו מה הוא צדיק או רשע אמרו לו צדיק"(ר"ל בענין זה שאינו ראוי לעונ...
על ידי ביליצר
ב' אוגוסט 24, 2020 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמא קגרים בקריאת שם הספר
תגובות: 15
צפיות: 534

Re: שמא קגרים בקריאת שם הספר

כמה ספרים שנשתקע שמם (כמו צל"ח שנקרא בר"ת או תורת ה' לאלשיך שנקרא ע"ש מחברו) ואומרים העולם ששמם קא גרים. (אם מפני שנקרא ע"ש אשה אם מפני שמשתף ש"ש בספר) מעניין לעניין ידועים דברי הגרי"ח זוננפלד על ספר גבורת שמונים לר"י אנגל שאסף דווקא 80 תשובות לשאלה על מנחת סוטה מ...
על ידי ביליצר
ב' אוגוסט 24, 2020 6:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישמעאל לא נידון על שם סופו
תגובות: 8
צפיות: 226

Re: ישמעאל לא נידון על שם סופו

עליך עיננו כתב:ידוע קושיית הראשונים למה בן סורר ומורה נהרג על שם סופו והרי אצל ישמעאל כ' באשר הוא שם?
ומצינו בזה כמה תי'
ובחזקוני ועוד תי' שישמעאל היה צדיק באותה שעה..
ותימה הרי כ' להדיא בתורה שהיה מצחק וכדברי רש"י שם שעבר עבירות חמורות..
האם יש מחלוקת בדבר?


עיין בחזקוני עצמו במילה "מצחק" והבן .
על ידי ביליצר
ב' אוגוסט 24, 2020 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תגלחת מספר אפס בפאות
תגובות: 5
צפיות: 315

Re: תגלחת מספר אפס בפאות

רבינו תוכן, אכשר דרא דמקפידים בימינו על ה"יש אומרים ",
עיין בתמונות של גאוני עולם דבני ליטא שלא הקפידו ע"ז כלל!
על ידי ביליצר
ו' אוגוסט 21, 2020 1:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 3965

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

מה שנכון נכון כתב:יעו"ע בקצוה"ש.


ראית את כל האריכות ? נפלא ביותר יישר כח !
על ידי ביליצר
ו' אוגוסט 21, 2020 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 3965

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

ממש איני מבין שיגך ושיחך. הבאת לעיל את דברי הערוך השולחן, ולאור דבריו כתבת: ולכן אם הבריכה אין לה שפה סביב אלא היא שוה להקרקע שחוצה לה - הרי היא דומה לנהר, מפני שכשהמים נעקרים יוצאים חוץ לבריכה כמו בנהר, ואסור לשוט בה כמו בנהר. זה בדיוק מה שאני אומר! שבת שלום. אלו דבריך ,הבריכות שלנו אינן במצב זה. ...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 20, 2020 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 3965

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

רבינו יעקובי [חיפאי במקור?] אין לי כח לויכוחים מעין אלו , רש"י מביא ב פירושים ,והשני לו לעיקר דנעשה כלי , אין מחלוקת בין רש"י להמגיד משנה בסנטימטרים ,שניהם מתבטאים על המילה גדודי בלשונות של גבהות השפתות , הבאתי את דברי רש"י להמחשת כונת גבהות שפתות ואת דבריו המוסכמים דצריך שיהא דומה לכ...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 20, 2020 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 3965

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

יעקובילה ,המשנה ברורה אינו הפוסק אחרון של הספרדים ,וממש לא כל הראשונים אוחזים שצריך מחיצות גבוהות ולענ"ד אפילו לא הרמב"ם , וז"ל אין שטין על פני המים גזירה שמא יתקן חבית של שייטין, בריכה שבחצר מותר לשוט בתוכה שאינו בא לעשות חבית של שייטין והוא שיהיה לה שפה מוקפת שלא יעקר ממנה המים, כד...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 20, 2020 4:18 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 480
צפיות: 94399

Re: עזרה בזיהוי חתימות

תודה למשיבים החכמים והמחכימים [תבא, וכן בריושמא וכן י. אברהם]. אודה לכם אם תדעו משהו גם בקשר לשאלותי האחרות [מה השווי בערך? האם מישהו מהחותמים מוכר?] שאר החתימות ברורות לכם? אני מפענח רק את "חיים ב"ר אברהם"... מבערכים [בערך] בשורה העליונה ובשורה תחתיה "הקטן משה" או משהו מעי...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 20, 2020 1:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק מצוה עוברת
תגובות: 3
צפיות: 194

Re: ספק מצוה עוברת

דברים נפלאים קחנו מכאן !
קובץ הערות לרא"ו -הוספות -א
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 20, 2020 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 3965

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

יעקובילה ,המשנה ברורה אינו הפוסק אחרון של הספרדים ,וממש לא כל הראשונים אוחזים שצריך מחיצות גבוהות ולענ"ד אפילו לא הרמב"ם , וז"ל אין שטין על פני המים גזירה שמא יתקן חבית של שייטין, בריכה שבחצר מותר לשוט בתוכה שאינו בא לעשות חבית של שייטין והוא שיהיה לה שפה מוקפת שלא יעקר ממנה המים, כדי...
על ידי ביליצר
ב' אוגוסט 17, 2020 11:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: העולם הבא שלי מול רוחניות/גשמיות של הזולת - מה עדיף?
תגובות: 15
צפיות: 957

ברכבת

טענת רבי מאיר דן ברכבת לחפץ חיים והסכמתו לותר על מעט עולם הבא למען הנאת כלל ישראל שרצו לראותו בתחנה .
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 16, 2020 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בבריסק מקילים בתעניות?
תגובות: 29
צפיות: 3108

Re: בבריסק מקילים בתעניות?

שאלת צום גדליה או יום הכיפורים כבר מובא בשדי חמד כעתיקת יומין ,וכבר נתלו במחל' החכ"צ והרדב"ז בחבוש בבית האסורים שיש לו אפשרות לקיים היום מצוה קלה או למחר מצוה חשובה יותר ,
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 16, 2020 6:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין שאין מסורין לביאה
תגובות: 8
צפיות: 323

Re: קידושין שאין מסורין לביאה

עזריאל ברגר כתב:
לב_אריה_גרוסנס_ב_מט.pdf


ייישר כח!
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 16, 2020 12:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין שאין מסורין לביאה
תגובות: 8
צפיות: 323

Re: קידושין שאין מסורין לביאה

יוסף חיים אוהב ציון כתב:כן הוא שם בח"ב סימן מ"ט עמ' קס"ה.


יש לינק?
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 16, 2020 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין שאין מסורין לביאה
תגובות: 8
צפיות: 323

Re: קידושין שאין מסורין לביאה

יוסף חיים אוהב ציון כתב: ובשו"ת לב אריה גרונסס סימן מ"ט.


לא מצאתי ,

עבור לחיפוש מתקדם