מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 285 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ע. התשבי
א' אפריל 19, 2020 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה
תגובות: 4
צפיות: 952

Re: עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה

ויש לעיין דלכאו' משמע מהלשון "אני ראיתיו" שראה את הבן סו"מ ועיה"נ עצמם, ואיך יתכן שראה רבי יונתן את אבשלום ושומרון?
[ובכלל לכאו' בזמנו כבר לא דנו דיני נפשות, וא"כ לא יכל לראות בן סו"מ ועיה"נ שנידונו למיתה].
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 19, 2020 11:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים מיוחדים לשמות אנשים
תגובות: 39
צפיות: 6151

Re: פסוקים מיוחדים לשמות אנשים

הנה ידוע (בספרי הפוסקים?) אשר לשמות שאינם מתחילים/מסיימים באותיות השם, ניתן הרי להביא פסוק אשר השם מוזכר בתוכו. כי הרי אותו ענין נפעל עי"ז (להטעם שלא ישכח שמו לעוה"ב). ואכן, ניתן להוסיף לרשימת פותח האשכול - שם אשר נמצא בתוך הפסוק - את עמוס ז, יד: ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא ...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 05, 2020 2:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פסוקי דזימרא- האם יש מקור לומר יותר ממה שנהגו בדורות האחרוני
תגובות: 17
צפיות: 3344

Re: פסוקי דזימרא- האם יש מקור לומר יותר ממה שנהגו בדורות האח

אדרבא הראה לי ספר תהלים מלפני הבעל התניא שכבר חילקו אותו לימי החודש. וזה שחילקו בקי"ט יתכן משום ל"א ימי החודש, ויש בזה נוסחאות שונות. ככל הידוע לי, כ"ק בעל התניא לא הדפיס מעולם ספר תהילים, אלא רק לאחר תקנת מהריי"צ לאמר התהילים (שמחולק לימי החודש) מיד בסיום התפילה, צירפו בהוצאות ...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 05, 2020 2:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים מיוחדים לשמות אנשים
תגובות: 39
צפיות: 6151

Re: פסוקים מיוחדים לשמות אנשים

הנה ידוע (בספרי הפוסקים?) אשר לשמות שאינם מתחילים/מסיימים באותיות השם, ניתן הרי להביא פסוק אשר השם מוזכר בתוכו. כי הרי אותו ענין נפעל עי"ז (להטעם שלא ישכח שמו לעוה"ב). ואכן, ניתן להוסיף לרשימת פותח האשכול - שם אשר נמצא בתוך הפסוק - את עמוס ז, יד: ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא ...
על ידי ע. התשבי
ג' נובמבר 12, 2019 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקרות קרי״ש בלא תפילין
תגובות: 28
צפיות: 1661

Re: לקרות קרי״ש בלא תפילין

עזריאל ברגר כתב:...ע"פ מארז"ל שהקורא את שמע בלא תפילין כמקריב זבח בלי נסכים.
והרי קיי"ל שמביא אדם זבחו היום ונסכיו לאחר זמן!...

ראה בהמשך השיחה, שדוחה סברא זו (דלפי"ז יוכל להניחן גם למחרת..)
על ידי ע. התשבי
ג' נובמבר 12, 2019 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקרות קרי״ש בלא תפילין
תגובות: 28
צפיות: 1661

Re: לקרות קרי״ש בלא תפילין

כנראה יש לתלות במחלוקת הידועה, האם תפילין מצוותם כל היום.. אבל להאומרים שעיקר מצוותם היא להניחם פעם אחת ביום - מה לי אם יניחם יותר מאוחר? שכחת לציין שמקור דבריך הוא בהמשך שיחת האדמו"ר אליה קישרת (וכמו"כ מתייחס שם למנהג הגאונים להניח תפילין בערבית, ומציין גם את מנהג החת"ס שלא לקרוא ק&...
על ידי ע. התשבי
ד' נובמבר 06, 2019 1:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא נתמלא זקנו בנשיאות כפים היכי משכחת לה?
תגובות: 30
צפיות: 2480

Re: לא נתמלא זקנו בנשיאות כפים היכי משכחת לה?

לבי במערב כתב:
ע. התשבי כתב:אולי כדי להטיל 'אחריות' על הכהן המבוגר . .

אפשר להיפך: להטיל אחריות על הכהן הרווק, שימהר להינשא.

היכן מצינו שהדבר תלוי בנישואין? זה עניין של גיל.
על ידי ע. התשבי
ו' נובמבר 01, 2019 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא נתמלא זקנו בנשיאות כפים היכי משכחת לה?
תגובות: 30
צפיות: 2480

Re: לא נתמלא זקנו בנשיאות כפים היכי משכחת לה?

אולי כדי להטיל 'אחריות' על הכהן המבוגר, שידע שבלעדיו לא תהי' נ"כ, ויקפיד לקבוע תפילתו במנין זה.
על ידי ע. התשבי
ד' אוקטובר 23, 2019 9:11 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 53
צפיות: 6621

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

כמדומה שאחת הפעמים היחידות ממש שבהם מתפלל אדם במפורש על ילדיו היא בתפלה הנאמרת בשלושה רגלים בעת פתיחת הארון ("וזכני ואת אשתי ובני ובנותי וכו'") ולהעיר גם מנוסח 'בריך שמיה' (לחלק מהנוסחים) שמובא בו (בסוגריים) "ותיהב לי בנין דכרין דעבדין רעותך". (ומעניין ששתי בקשות אלו הם דווקא בפ...
על ידי ע. התשבי
ד' אוקטובר 23, 2019 9:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 53
צפיות: 6621

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

בינוני כתב:אם ארצך זה כל העולם, אז מה זה "ושכננו בנאות ארצך" [כגרסת הרמב"ם]?

פשיטא שאין הפי' שתזכנו לעלות לאר"י, שאם כן מקומו בברכת קיבוץ גלויות שלאחריה.
על ידי ע. התשבי
א' אוקטובר 06, 2019 5:37 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?
תגובות: 9
צפיות: 4275

Re: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?

מוזר לי מה שנכתב כאן שכבר מר"ח תמוז השקיעה התאחרה. לא זכור לי כך אין צורך לזכור, אפשר להסתכל בלוח השנה. עכ"פ בלוח דבר בעתו מביא אף תאריך יותר מוקדם להתחלת התארכות הלילות (דהיינו היום שאחרי "היום הארוך ביותר"). הזכרון שלי עדיף מהלוח באם הזכרון שלך מבוסס על ראיית החמה ומדידת זמן ש...
על ידי ע. התשבי
ה' אוקטובר 03, 2019 12:19 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?
תגובות: 9
צפיות: 4275

Re: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?

כדכד כתב:מוזר לי מה שנכתב כאן שכבר מר"ח תמוז השקיעה התאחרה. לא זכור לי כך

אין צורך לזכור, אפשר להסתכל בלוח השנה.
עכ"פ בלוח דבר בעתו מביא אף תאריך יותר מוקדם להתחלת התארכות הלילות (דהיינו היום שאחרי "היום הארוך ביותר").
על ידי ע. התשבי
ה' ספטמבר 12, 2019 7:46 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?
תגובות: 9
צפיות: 4275

Re: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?

שו"ר שהתייחס לזה הגר"י מרצבך (עלה יונה ע' כא), ומביא עוד כמה ענינים שנקבעו בהתאמה ממוצעת לתאריך העברי אף שתלוי בתקופות החמה.
על ידי ע. התשבי
ה' ספטמבר 12, 2019 7:35 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?
תגובות: 9
צפיות: 4275

Re: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?

וגם לתירוצו עצ"ע לגבי "תשש כחה של חמה", שלכאורה אמור להיות דבר שבטבע העולם (שלכן העצים אינם יבשים וכו'), ואיך נקבע לפי תאריך עברי?
על ידי ע. התשבי
ה' ספטמבר 12, 2019 7:33 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?
תגובות: 9
צפיות: 4275

Re: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?

יישר כח (עיינתי בלוח לפני פתיחת האשכול, אך באותו לוח (תשס"ט) לא היתה התייחסות לדבר) . לתועלת חברי הפורום אעתיק בזה את שמצאתי בלוח (תשע"א): אע"פ שעוד לפני ט"ו באב הלילה מתארך, אבל לפי שלא נתייחד הדיבור לישראל אלא מהיום, אע"פ שכבר מט' באב ליכא ספיקא קמי שמיא, כי עד היום היו עצ...
על ידי ע. התשבי
ג' אוגוסט 27, 2019 12:26 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?
תגובות: 9
צפיות: 4275

האם רק מחמשה עשר באב ואילך מתארכים הלילות?

תענית לא. "מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של חמה .. מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף יסף". ובפרש"י: "מכאן ואילך - מחמשה עשר באב ואילך דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו: דלא יוסיף - לעסוק בתורה בלילות". כיצד ניתן לקבוע לפי תאריך עברי את הזמן בו תשש כח החמה ו...
על ידי ע. התשבי
ג' מאי 14, 2019 1:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 111
צפיות: 20787

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

"...מתי אעשה אני גם לנפשי ונשמתי, האם לחכות חלילה עד..., ועוד טעמים. ולפעמים יש לי תביעה חזקה ממעל אם בקרתי לפעמים איזה קבוצות ונקודות אפילו מהשמאלים ביותר, אקוה כי בעז"ה יהי' לי איזה השפעה עליהם מכמה טעמים, ובמה אוכל לפטור את עצמי מזה. רבות מחשבות בלב איש וכו'. ואני תפילה להשי"ת תמי...
על ידי ע. התשבי
ד' דצמבר 05, 2018 11:18 pm
פורום: חנוכה
נושא: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?
תגובות: 12
צפיות: 5307

Re: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?

ואתמול שמעתי את הגה''צ ר' מיילך בידרמן שליט''א שאמר, אם אדם שוכח להודות על הנס, אז הוא צריך ישועה גדולה, ושפיר מבקש הרחמן... וז"ל בגליון 'באר הפרשה': פסק הרמ"א (או"ח קפז ד) 'ואומרים על הנסים בחנוכה ובפורים קודם 'ועל הכל', ואם לא אמרו אין מחזירין אותו, ומכל מקום יוכל לאומרו בתוך שאר '...
על ידי ע. התשבי
ב' מאי 01, 2017 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

מי אמר לך, שלהגדיר אדם לפי גופו, זה יותר מקובל מלהגדיר אדם לפי נשמתו? או לפי אישיותו? וכיו"ב. אתה הוא זה שאמרת, שההגדרה שיהיה עלינו לשנות היא הגוף. ובכל אופן, זו ההגדרה היחידה שמופרך לומר עליה - צאצא של צאצאיו. שכן נשמה ואישיות ושאר ההגדרות יכולים להיות לשני בני אדם בו זמנית, גם אם אחד הוא צאצ...
על ידי ע. התשבי
ב' מאי 01, 2017 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

אילו היינו מוצאים שכך כתוב, הרי שהיינו צריכים לסתור את ההגדרות המוכרות לנו. איזה הגדרות שמוכרות לנו היינו צריכים לסתור, אילו היינו מוצאים שכתוב שיש צאצא של צאצאיו? . והנה, אילו היינו מוצאים שכתוב, שאדם הראשון הוא הוא דוד המלך, אז היינו מגיעים לשתי מסקנות: ...מסקנה ב. הגדרת מושג "האדם" אינ...
על ידי ע. התשבי
ב' מאי 01, 2017 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

אילו היינו מוצאים שכך כתוב, הרי שהיינו צריכים לסתור את ההגדרות המוכרות לנו. אך כיון שזה לא כתוב, נשארים עם אותם הגדרות...
על ידי ע. התשבי
ב' מאי 01, 2017 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

התכוונתי להגיד, שאם יש צאצא של צאצאיו, אז בהכרח שההגדרה ההלכתית של האדם הנולד - אינה נקבעת לפי מולקולות. אתה לא מסכים? האמנם אתה מסוגל להעלות בדעתך את ההפך, דהיינו שיש צאצא של צאצאיו - אע"פ שההגדרה ההלכתית של האדם הנולד - כן נקבעת לפי מולקולות? והרי עצם הלוז תוכיח! אינני מסוגל להעלות בדעתי כיצ...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 30, 2017 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

גם במולקולות יש את 'היתרון הקט' 'שאז מתאפשר צאצא של צאצאיו - גם מבלי להניח גלגול נשמות'. אלא שכנ"ל זה מופרך. אה"נ, כל צאצא של צאצאיו מעיד (בעצם קיומו) שההגדרה ההלכתית של האדם הנולד - אינה נקבעת לפי מולקולות - וזאת בגלל עצם הלוז. אבל שים לב, שכל זה לא קשור לזמן מעגלי, שלמעשה אינו מופרך מצד...
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

לא התכוונתי שאיננה מעניינת, אלא שאיננה שאלה כלל.. לדעתי. אם היו מתחשבים בהיעלמויות כאלו, הרי שהיה צריך להעמיד שומר על כל הדברים בבית.. שמא נעלמו וחזרו מבלי שישימו לב, ועתה הם אסורים כנולד... לסיכום, הקריטריון הקובע לנולד, הוא מה היה קיים בערב שבת. לא הבנתי איך זה מסתכם מדבריי. לא דיברתי כלל על קריט...
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

זאת לא שאלה מעניינת. אותי היא כן. לא התכוונתי שאיננה מעניינת, אלא שאיננה שאלה כלל.. לדעתי. אם היו מתחשבים בהיעלמויות כאלו, הרי שהיה צריך להעמיד שומר על כל הדברים בבית.. שמא נעלמו וחזרו מבלי שישימו לב, ועתה הם אסורים כנולד... זאת...הוכחה (אם צריך כזאת...) שהתורה לא מכירה ב'הגיון הצרוף' של 'היעלמויות...
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

הערה כללית: כדי שמולקולות הסב יעברו לנכד, צריך שהם אכן ייעקרו ממקומם שבקבר. ואילו בחז"ל מופיע שלפחות עצם הלוז נשארת במקומה ובמצבה עד תחיית המתים. כך שבאם יש לנכד עצם לוז משלו.. לא ייתכן שהוא הסבא שעצמותיו עדיין במקום מנוחתו. אה"נ. אבל אולי, כדי שאנשים ייחשבו כאותו אדם - לא צריך שהם יהיו ב...
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

יש לך מקור לזה? או מסברא? הגדר המובא בפוסקים על אתר הוא, דבר שלא היה קיים ערב שבת. לא כתוב שם שהוא לא היה קיים "מעולם", אלא "מערב שבת". משמע דמיירי, במה שלא היה קיים בערב שבת, אע"ג דאפשר שהיה קיים בשבת שעברה וכיו"ב. ומה יהיה הדין אם דבר שכן היה קיים בערב שבת, 'נעלם' בא...
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

הערה כללית: כדי שמולקולות הסב יעברו לנכד, צריך שהם אכן ייעקרו ממקומם שבקבר. ואילו בחז"ל מופיע שלפחות עצם הלוז נשארת במקומה ובמצבה עד תחיית המתים. כך שבאם יש לנכד עצם לוז משלו.. לא ייתכן שהוא הסבא שעצמותיו עדיין במקום מנוחתו.
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

מלחמתה של תורה כתב:באיסור נולד הכוונה שהוא לא היה קיים בערב שבת, למרות שיתכן שהיה קיים בשבת שעברה וכיו"ב.

יש לך מקור לזה? או מסברא?
ומה יהיה הדין אם דבר שכן היה קיים בערב שבת, 'נעלם' באמצע השבת וחזר?
על ידי ע. התשבי
ד' אפריל 26, 2017 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

שהיולדים מהווים את הסיבה לקיומם של הנולדים. תקיים מצוה גדולה אם תצליח למצוא לי מקור מדברי רבותינו, לטענתך הנ"ל - שאגב עליה אני חושב מזה כמה ימים. בספר תולדות יצחק (לדודו של השו"ע), כותב על הפסוק הוא עשך ויכוננך, וז"ל: "וזהו שאמר ויכוננך, שהאב [ה]מקרי - אינו סיבת קיום הבן, אלא סי...
על ידי ע. התשבי
ד' אפריל 26, 2017 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

נוצר מאו"א במשמעות הפשוטה - הולדת הולד היא יצירה של דבר חדש שלא היה קודם בעולם. אדרבא: מצא לי ראייה מדברי רבותינו, שהאדם "נוצר" מאביו ומאמו, ובמשמעות שעליה אתה מדבר - כלומר יצירה של דבר "חדש". הלשון "יצירת הולד" משמשת בחז"ל בכמה מקומות. גם לידה בכללותה פירושה...
על ידי ע. התשבי
ד' אפריל 26, 2017 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

דהיינו, באם יתאפשר כזה ציור במציאות - תורע חזקת האב.
על ידי ע. התשבי
ד' אפריל 26, 2017 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

בן ציון46 כתב:מדעית לא. הילכתית, אם לא היה ידוע, חזקה שיצחק הנולד הוא בנו של אביו.

'חזקה' מבוססת על המציאות הידועה. אי אפשר לומר חזקה על ציורים לא מציאותיים...
על ידי ע. התשבי
ד' אפריל 26, 2017 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

תאום ותאומה שישארו ברחם אימם שנים רבות, ולהם יולד בן, ויצא הבן ויתחתן עם אמו, ואח"כ יצא אביו לראשונה מהרחם. מי כאן צאצא של צאצאיו? אולי בציור שלך תנקוב בשמה של כל אישיות שמוצגת בו, כדי שיהיה קל לי לעקוב אחרי פרטי הציור שלך באופן מדוייק. שרה (לא שרה אימנו) לה בן יצחק ובת רבקה, והם לא יצאו לאויר...
על ידי ע. התשבי
ג' אפריל 25, 2017 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

כתוב בתורה ובחז״ל שאדם נוצר מאביו ומאמו. פשיטא! האם רמזתי שיש אדם שלא נוצר מאביו ומאמו? אברהם הוליד את משה, וברגע אחר כלשהו - אברהם מת, וברגע אחר כלשהו - משה הוליד את אברהם. כעת, אם תשאל אותי - ממי נוצר משה - אענה לך (בפשטות) שמשה נוצר מאמו שרה ומאביו אברהם, ואם תשאל אותי - ממי נוצר אברהם - אז אענה...
על ידי ע. התשבי
ב' אפריל 24, 2017 5:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

ואם מצאת מקור או הגיון שהיצירה היא ע״י מולקולות וכו׳ - הדרא קושיא מנ״ל שזה שייך אצל כל אדם חוץ מסב ונכד? (שזה דבר שפשוט לך רק אתה מחפש מקור בחז״ל)
על ידי ע. התשבי
ב' אפריל 24, 2017 5:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

ממה נפשך, אם הצאצא המדובר נולד כדרך העולם, ע״י יחוד אביו ואמו וכו׳, הרי שהוא גוף חדש שלא היה בעולם עד כה. זו מנין לך, שאז הוא גוף "חדש"? א. לשיטתך, האמנם לא יתכן, שהמים שאני שותה אינם מים "חדשים" אלא הם מים ששתה סבי? והרי כנודע בחוכמת הכימיה, אין שום מניעה שאלו "אותם" ...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 23, 2017 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

ממה נפשך, אם הצאצא המדובר נולד כדרך העולם, ע״י יחוד אביו ואמו וכו׳, הרי שהוא גוף חדש שלא היה בעולם עד כה. שזוהי המציאות המופיעה גם בתורה (לובן שממנו גידים ועצמות וכו׳). אם כן הוא בודאי לא הסבא... (אולי הנשמה שלו כן. וזה באמת לא מופרך. אלא אם יתברר שמושלל בסוד הגלגולים). ואם הוא לא נוצר כדרך ׳הולדת צ...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 23, 2017 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

אם מדובר בגלגול, האם באמת ברור שהסב לא יכול להתגלגל בנכדו? לא. כי אולי שת הוליד את אנוש - ואחר כך שת מת - ואח"כ אנוש (שעליו נאמר "ויולד בנים ובנות") הוליד את שת (כמובן ע"י גלגול נשמות). אם כן, ואם באמת הדיון הוא מצד גלגול - הכותרת ודיוני ה'הגיון' עד כה מיותרים בעליל.. פשוט תברר ...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 23, 2017 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 34642

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

מלחמתה של תורה כתב:העובדה שאין צאצא של צאצאיו, נשענת על חקירת המציאות.

כנ"ל, אין צורך לחקור את המציאות כדי להיווכח שבן אינו מוליד את אביו, זה דבר שמופיע בתורה החל מחומש בראשית על אדם הראשון...

עבור לחיפוש מתקדם