החיפוש הניב 9920 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש_ספר
א' ספטמבר 17, 2017 9:45 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו
תגובות: 53
צפיות: 3731

Re: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו

בא לידי חוברת לר"ה של הרב אלי הורביץ הי"ד, ויש שם כמה פנינים. מצאתי שם דבר אחד טוב וישר, ונראה אמת. רבים תמהים שבר"ה אין וידוים ותשובה וכו', אמנם הענין מיוסד ממש ע"ד המשנה, למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע וכו', שקודם יקבל אדם עליו עול מלכות שמים ואח"כ עול מצוות. והרי זה...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 15, 2017 12:12 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 27
צפיות: 539

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

כוונתו פשוטה - מנהגנו לומר פיוטים כי סומכים על שיטות הראשונים שמתירות. אבל המג"א נטה לדברי האוסרים ולכן אין לסמוך על תפילה עם פיוטים, לא ביוצרות ולא בשמו"ע. באמת לשיטה זו איננו מקיימים תקנת חזרת הש"ץ, ולא תקיעה על סדר הברכות, וכל ברכות הש"ץ לבטלה, אבל עד כדי כך לא רצה המג"א...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 15, 2017 2:46 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!
תגובות: 12
צפיות: 254

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הרב לענין יש"כ שהעמדת את הדברים.


עיקר הדברים, שיש ענין לשמוע החזרה כדי לצאת ידי הני ראשונים, שמעתי ממו"ר סבי שליט"א. בטעות סברתי שהנושא הוא משום הפסק וכו', ויתכן שאף הוא התכוון כדבריך. יש"כ!
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 14, 2017 11:53 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: מקור לשיר האידשאי המפורסם על סעודת לויתן
תגובות: 19
צפיות: 584

Re: מקור לשיר האידשאי המפורסם על סעודת לויתן

בקול הלשון ישנו סרט של הגרמ"ש שפירא זצ"ל שר את השיר בחתונת תלמיד. איזו מתיקות!
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 14, 2017 11:22 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!
תגובות: 12
צפיות: 254

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

צודק. לכאורה טעיתי. אע"פ שלענין מזיד נחלקו אחרונים, כמבואר בבה"ל סי' קד ס"ו ד"ה דינו, מ"מ בשוגג ודאי יצא.
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 14, 2017 9:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!
תגובות: 12
צפיות: 254

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

"כוונתו לצורך" אינה סברא שבגינה לא יהיו הברכות היתרות הפסק.
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 14, 2017 8:40 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!
תגובות: 12
צפיות: 254

התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

כנודע נחלקו גאונים וראשונים אם תפילת מוסף של ר"ה שהיא תשע ברכות, היא גם ליחידים או רק לש"ץ. להלכה וכן מנהג פשוט שאף היחידים בתשע. עד כדי כך שבמ"ב הסתפק אם יחיד שאינו יודע להתפלל תשע מותר לו להתפלל או שהוא כאדם שאינו יודע להתפלל שמו"ע. ונזרקה שאלה, האם הסוברים שהיחידים בשבע, סוברי...
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 14, 2017 8:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 27
צפיות: 539

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

לפני שדנים בדינים היוצאים מדבריו קודם צריכים להבין את הדין בעצמו. מה המקור (שם כתב "נ"ל" שזה דברי עצמו) ומה הסברא בזה. אולי זה משהו טכני שבגלל שכל הציבור אומרים הפיוטים לכן לא שומעים את הש"ץ ולא יוצאים? לכן הבאתי את הא"ר, שמדבריו מבואר שאינו "טכני", וכמו שהרגיש הר...
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 14, 2017 12:40 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 27
צפיות: 539

חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

מחוסר זמן ומהעדר ידע, אכתוב בקיצור ואשמח לתגובתכם. כתב המג"א ריש סי' תקצ"א (תוקן) שחזרת הש"ץ של ימים נוראים המופרעת בפיוטים, אין היחיד שאינו בקי יוצא בה. וכתב בא"ר שם שהו"ה הש"ץ שאם לא התפלל לחש, אין החזרה עולה לו. (ויש חולקים על דבריהם) העולה מדבריהם שאין החזרה של ימים...
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 14, 2017 12:11 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת סליחות גם בשבתות
תגובות: 7
צפיות: 145

Re: אמירת סליחות גם בשבתות

כיום נוהגים בכך הטריפולטאנים ויוצאי ג'רבא. כמדומני.

על ראשית מנהג אמירת סליחות כתב ר' נחום גרינוולד בקובץ אור ישראל, מאמר או שניים, די יסודיים.
על ידי איש_ספר
ב' ספטמבר 11, 2017 2:47 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2127

Re: אבהות ללא תנאי?

היטב כתב ר' אברהם. על תפקידנו למלא צורך הילדים ולא להיפך, ואני משתדל לשנן תובנה זו שוב ושוב. אך לקושטא קשה מאד לבודד בין אכזבה הנובעת מאי מילוי תאוותו של האב לראות בבנו מכשיר לסיפוק נחת... לבין אכזבתו מהדרך בה בוחר בנו שלדעתו ולחינוכו אינה נכונה. ועוד הרבה יש להעיר גם על שאר הדברים. דרך משל, ההנחה ש...
על ידי איש_ספר
א' ספטמבר 10, 2017 8:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5284
צפיות: 370096

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:מי כאן

315.jpg

כמדומה רא"י בלוך הי"ד
על ידי איש_ספר
א' ספטמבר 10, 2017 2:49 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2127

Re: אבהות ללא תנאי?

הרב דבש. תודה מקרב לב על הציטוט הנפלא!
על ידי איש_ספר
א' ספטמבר 10, 2017 12:42 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2127

Re: אבהות ללא תנאי?

חכ"א, ביקש שאפרסם את הרצ"ב, מתוך קונטרס הנקרא "אצבעותי למלחמה". אני לא בטוח שזה קשור במישרין לדיון כאן, אבל קשר עקיף ודאי קיים, ויהיה איך שיהיה, תוכן הדברים חשוב. והנה הם מתי לאחרונה שוחחת עם הילד שלך? היה מקרה עם אברך שלמד בכולל של 70 דפי גמרא לחודש. בשבתות חורף – כשהשבת הייתה נ...
על ידי איש_ספר
א' ספטמבר 10, 2017 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מן הגנזים - קובץ עשירי וחדש!
תגובות: 2
צפיות: 275

Re: מן הגנזים - קובץ עשירי וחדש!

תוכן_Page_1.jpg
תוכן_Page_1.jpg (1.08 MiB) נצפה 268 פעמים

תוכן_Page_2.jpg
תוכן_Page_2.jpg (1.18 MiB) נצפה 268 פעמים
תוכן_Page_3.jpg
תוכן_Page_3.jpg (554.94 KiB) נצפה 268 פעמים
על ידי איש_ספר
א' ספטמבר 10, 2017 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מן הגנזים - קובץ עשירי וחדש!
תגובות: 2
צפיות: 275

מן הגנזים - קובץ עשירי וחדש!

בסדרה הייחודית מן הגנזים היו"ל ע"י מכון אהבת שלום, הופיע עתה הכרך העשירי, וכקודמיו גדוש בתוכן חשוב ומלא ענין. ייחודיותו של הקובץ בכך שאינו מתפתה לפרסם תעודות בודדות, ורסיסי גנוזות, שיש בהם ענין לשעה בלבד, אלא נותן דגש על חיבורים מלאים, וחטיבות שלימות, שהיו ראויים אף לבוא כחיבור בפנ"ע....
על ידי איש_ספר
ש' ספטמבר 09, 2017 11:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אהרן יעללעניק מו"ל "בית המדרש"
תגובות: 26
צפיות: 1175

Re: אהרן יעללעניק מו"ל "בית המדרש"

ליקוטים עממים בשם ר' יהונתן
על ידי איש_ספר
ש' ספטמבר 09, 2017 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהת סמ"ק אבודה
תגובות: 2
צפיות: 198

Re: הגהת סמ"ק אבודה

ר' עדיאל היקר יש"כ!
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 08, 2017 3:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהת סמ"ק אבודה
תגובות: 2
צפיות: 198

הגהת סמ"ק אבודה

בסמ"ג ל"ת ע"ה מביא דברים מר"י הזקן, של"מ בשא"ר סמ''ג ל''ת עה.jpg בהגהות ר' אייזיק שטיין שם מבואר שמקור הדברים בהגהות סמ"ק. רא''ש.png אע"פ שבמהדורת המכון מציינים לסמ"ק מ' קצד. אין שם כלום מכל המובא כאן. גם מהרש"ל ראה את הדברים במקורן והוא קורא אותם על...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 08, 2017 12:58 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2127

Re: אבהות ללא תנאי?

שש ושמח, העובדה שזה קיים שנים רבות, בכל מיני הופעות, מלמדת שאין לזה קשר למחלוקת האחרונה אבל לא מבטלת שום השערה מהשערות שנאמרו כאן אודותיה. אני לא מהסבורים שההורות או הזוגיות "של פעם" היתה בהכרח טובה יותר. כח עליון. הנקודה שלך היא חשובה. הורים רגילים לפרש בחירה של ילד, לא כבחירה בדרכו אלא כ...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 08, 2017 12:41 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2127

Re: אבהות ללא תנאי?

שעת הכושר כמו תמיד. נפלא מאד!
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 08, 2017 12:39 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2127

Re: אבהות ללא תנאי?

ומה עם ילדים שנשרו? האם ראוי לנתק איתם את היחסים? מדובר שאינם עושים להכעיס, אלא פשוט נפלו במלחמת היצר. שאלה קשה מנשוא. ברשותך אפרטה מעט. א. השאלה לכאורה צריכה להשאל בנוסח שונה קצת: האם חובה על האב להתנכר לבנו. וזאת מתוך נקודת מוצא השופטת לחומרא את הילד כרשע רח"ל. שכן אם אינו חובה, שבנו לנקודת ...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 08, 2017 12:12 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2127

Re: אבהות ללא תנאי?

לקחתם את זה לכיוון של מידות רעות, ואני טוען שמשהו מקולקל באבהות. אני מרגיש שישנם רבים שבשל האתגר העצום לחנך את הילדים להיות בני תורה, יראי שמים, וכו' וכו', אינם מסירים את כובע המחנך לרגע. ואין המכוון בזה, שהם יעירו לילדים בכל עת, חלילה, אלא הדריכות התודעתית קיימת בכל רגע והיא באה לעיתים במקום תחושה ...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 08, 2017 3:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים המסוגלים
תגובות: 112
צפיות: 7985

Re: ספרים המסוגלים

בספר מנוחה וקדושה לתלמיד מוהר"ח מוואלזי'ן, סוף שער התורה. כתב שלימוד ושינון מסכת ביצה עד שיהיה אדם בקי בה, הרי זו סגולה לירא"ש.

נתבקשתי לברר אם ידוע מקור/טעם לדבריו.
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 08, 2017 2:54 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2127

אבהות ללא תנאי?

ראיתי היום בתפילה, אברך צעיר לימים. הצביע לי מישהו עליו, ואמר לי, זה הקטן, אביו נמנה על מחנה מסוים בציבור החרדי, ובנו בחר לו מחנה אחר, בשל הישיבה בה למד. והם מסוכסכים זע"ז. כל התפילה נטרדתי במחשבתי. איך קורה דבר כזה. איך אבא מסוגל להתנתק מבנו, איך בן מסוגל להפסיד את אביו? האם זה מצביע על משהו מ...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 08, 2017 2:35 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אהרן יעללעניק מו"ל "בית המדרש"
תגובות: 26
צפיות: 1175

Re: אהרן יעללעניק מו"ל "בית המדרש"

סליחה שאני מנדנד, האם שם מופיע גם הסיפור על המחול לצדיקים?
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 08, 2017 12:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אהרן יעללעניק מו"ל "בית המדרש"
תגובות: 26
צפיות: 1175

Re: אהרן יעללעניק מו"ל "בית המדרש"

יש"כ הרב משנ"נ

ובכן:

א. ר' יהונתן לא הביא שום גמרא שאינו לפנינו (ואין שום גמ' שהיתה לפני ר' יונתן ואינה לפנינו, כמובן).
ב. ילניק לא הוציא שום ספר של ר' יונתן
ג. ועדין לא שמענו מקור על רקידתו בחתונת בנו עם בת נכר.
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 07, 2017 10:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אהרן יעללעניק מו"ל "בית המדרש"
תגובות: 26
צפיות: 1175

Re: הרב אהרן יעללעניק מו"ל "בית המדרש"

עד כמה שידוע לי הוא גם הוציא לאור ספר או כמה מספריו של הגה"ק רבי יהונתן אייבשיץ זיע"א, ומופיע שם רשום להדיא בשער בספר כמוציא לאור, והספרים האלו התקבלו בתפוצות ישראל. האם קטעי הגמרא שאינם בגמ' שלפנינו שהובאו בשם הגר"י אייבשיץ זצ"ל הומצאו ע"י יעללניק? איזה ספרי ר' יונתן יצאו ...
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 07, 2017 10:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אהרן יעללעניק מו"ל "בית המדרש"
תגובות: 26
צפיות: 1175

Re: אהרן יעללעניק מו"ל "בית המדרש"

ברמן כתב:מראשי המשכילים, מתבולל נעים הליכות, שאף זכה להשתתף ולרקוד בחתונת בנו שנשא בת עם נכר.
מקור בבקשה.
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 07, 2017 10:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5284
צפיות: 370096

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

את מי אתם מזהים פה? http://forum.otzar.org/download/file.php?id=50177 124.jpg היושב ממול באמצע אינו רבצ"מ חי עוזיאל? https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Rabbi_Ben-Zion_Meir_Hai_Uziel.jpg/250px-Rabbi_Ben-Zion_Meir_Hai_Uziel.jpg הוא הוא. והשני מימין הלא הוא ר' ש"ז ברוי...
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 07, 2017 10:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגה של פרהסיה ביום השואה
תגובות: 12
צפיות: 541

הנהגה של פרהסיה ביום השואה

התירוץ של אנו מכבדים את הקדושים בדרכנו, אינו לגמרי כל האמת. מסיבות מסוימות, עליהם ראוי לדון במקו"א, נושא השואה הרבה פחות דומיננטי בחברה החרדית, מאשר ב(מגזרים מסוימים) בחברה החילונית. זכרון השואה אצל רובנו, הוא לרוב משפחתי - כאשר מדובר במשפחות שהם דור שני או שלישי, או קהילתי - כשמדובר בחצר שמנהי...
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 07, 2017 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פשרן של מליצות על דעת אומרן
תגובות: 42
צפיות: 2344

Re: פשרן של מליצות על דעת אומרן

רגיל בספרי הספרדים, להוציא לשון פליאה במטבע: לא ידעתי שכול. ואם שהוא מיוסד על הפסוק בישעיהו מז ח, נפלא ממני איזה המצאה מחוכמת טמנו בו.

(ואגב כידוע ראש הפסוק, אני ואפסי עוד, נדרש כמטבע המיוחס לגאות).
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 07, 2017 2:53 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: התכתבות האבן עזרא עם ר"ת אודות השירה.
תגובות: 2
צפיות: 197

Re: התכתבות האבן עזרא עם ר"ת אודות השירה.

יש באוצר ספר יפה של מייזליש (יש היודע אם האיש חי עמנו?): שירת רבינו תם.
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 07, 2017 2:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגה של פרהסיה ביום השואה
תגובות: 12
צפיות: 541

Re: שיר (על ה)הרס

אחד מחברי ביהמ"ד, יקר יקרים, שלח לי כל הכתוב בזה, על מנת שאעלה את הדברים בזה, והנני מביא דבריו במלואם. עתיד אשכול זה לקבוע מקומו באספקלריה. אינני מזדהה עם השיר ועם הסגנון. אבל בכל זאת, האם ברחוב החילוני חשים את העצב והיגון ב'יום השואה והגבורה' על פני כל? האין אנשים המבלים להם בנעימים? זאת היתה ...
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 07, 2017 2:43 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: הביאני המלך חדריו
תגובות: 12
צפיות: 627

Re: הביאני המלך חדריו

מי שעמד פעם בנעילה, וחש את לבו צולל כאבן במצולות. הבין לאחריתו, כי לא די בפתיחת השערים, והעיקר הוא בהכשרת הכלים. אמרתי פעם לחבר, פעמים מתגנבת מחשבה בלב אדם, תהא מיטתי שלימה, ולעת מצוא אפרד מן העולם בדעה צלולה, ואז אשוב בתשובה שלימה, מאהבה ומיראה. ויש קונה עולמו בשעה אחת. אכן כשעומד אדם בימים נוראים,...
על ידי איש_ספר
ד' ספטמבר 06, 2017 5:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההשכלה והדקדוק - קשר הדוק
תגובות: 6
צפיות: 411

Re: ההשכלה והדקדוק - קשר הדוק

ירהבו נער בזקן. אינני מחסידי נאמ"ן ואף לא מתלמידיו. אבל סגנונו של כותב החיבור, בזוי וירוד. ומפני קדושת הימים אקצר.
על ידי איש_ספר
ד' ספטמבר 06, 2017 2:36 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: ירח הדבש
תגובות: 10
צפיות: 471

Re: ירח הדבש

ג"א הזדהיתי מאד עם תוכנו. לפעמים אנחנו כה רחוקים ואטומים, שזכרון האהבה הישנה כבר נמר לגמרי, אבל למצער נותר הזכרון מהזמן בו היינו מתרפקים על אותם ימים...
על ידי איש_ספר
ג' ספטמבר 05, 2017 1:54 pm
פורום: פורים
נושא: מה היה גודל רשעותו של עמלק ?!
תגובות: 16
צפיות: 1207

Re: מה היה גודל רשעותו של עמלק ?!

רק שדה העמלקי עומד לימינך. שאר הכתובים יתפרשו על מקום ישיבתו בעת ובעונה ההיא. (וכ"מ שבמקו"א אמרו שיושב בהר ובמקו"א בעמק).
על ידי איש_ספר
ג' ספטמבר 05, 2017 12:26 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: ריבוי או מיון האשכולות בפורום החדש
תגובות: 6
צפיות: 310

Re: ריבוי או מיון האשכולות בפורום החדש

חשבתי בכיוון הזה, אבל נרתעתי לאחורי מחשש אונאה.
על ידי איש_ספר
ג' ספטמבר 05, 2017 11:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבור הלכתי על הש"ס - תעלומת המחבר
תגובות: 14
צפיות: 518

Re: חיבור הלכתי על הש"ס - תעלומת המחבר

קרוב לודאי שהעליתי בעבר בפורום, זכרו ותמונתו של חיבור זה, כדי להסתייע בעזרת החברים ולא הועיל.

לע"ע איני מצליח למצוא בפורום

עבור לחיפוש מתקדם

cron