מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 7186 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
א' מאי 09, 2021 8:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: רבבת חדשות!
תגובות: 15
צפיות: 362

Re: רבבת חדשות!

קשה לתמצת בכמה מילים את התרומה הגדולה של הרב עושה חדשות למקום הזה ולחבריו. הרמה הגבוהה של כל הודעה, המקוריות, המעוף, השליטה לרוחב וכשרון ה'השוואה'. מגוון הנושאים ועשירותם, מן הקשות שבסוגיות עירובין וחולין שבת וריבית, ועד להערה עמוקה בעניני אמונה וכיו"ב. ירושה מאבותיו, כמה וכמה דורות, אבות ואמהו...
על ידי נוטר הכרמים
ש' מאי 08, 2021 10:05 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מאמרי הרב משה יעקב קנר (מח"ס שפתי מלך על רמב"ם)
תגובות: 28
צפיות: 3365

Re: מאמרי הרב משה יעקב קנר (מח"ס שפתי מלך על רמב"ם)

וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים ! לקחי ספר משלי לאור המצב לר' ישראל יקירי שליט"א כנסת ישראל עדיין עטופה יגון על האסון הנורא במירון. הֵדי שבר וצער ממלאים את חלל עולמנו. עדיין לא נמצאו המלים להקיף מאורע איום זה. עוצמת האסון שברה את לב העם לרסיסים ואין מנחם. הוי! נפשות ישראל קדושות, מאירות כזוהר הרקיע! כל...
על ידי נוטר הכרמים
ו' מאי 07, 2021 12:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 202
צפיות: 5932

Re: הערות והארות במסכת יומא

עונג ושמחה לקרוא כאן את הדברים,
גם בלי יכולת להוסיף ולהעיר.
יאושר חילם של כל הרבנים הגאונים שחברתם נעימה,
ובפרט להרב 'באמונתו' שדבריו בבחינת 'מתוק האור'.
על ידי נוטר הכרמים
ה' מאי 06, 2021 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 4373
צפיות: 1237703

Re: בשורת ספרים חדשים

הנה עוד קונטרס שי"ל ע"י המשפחה מן הסוג הראשון,
מפרי עץ הגן ולא מ'רוח הגן' [ודוק].
על ידי נוטר הכרמים
ד' מאי 05, 2021 11:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1218
צפיות: 284113

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

שמעתי היום [בטלפון] מהגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א מת"א,
שככל ששומעים על ה'קרבנות ציבור' כלשונו,
מתברר שאכן הם היו ממש יחידים, מיוחדים, בלא גוזמא.
על ידי נוטר הכרמים
ג' מאי 04, 2021 10:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון 15 - ויקרא תשפ"א
תגובות: 2
צפיות: 228

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון 15 - ויקרא תשפ"א

ההסבר על דברי רש"י וחז"ל בנקימה ונטירה (במדור הערות) נפלא ביותר.
מדהים שכל האריכות מתומצתת בדברי המלבי"ם במילים קצרות.
על ידי נוטר הכרמים
ג' מאי 04, 2021 10:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 202
צפיות: 5932

Re: הערות והארות במסכת יומא

אותי מאוד תפס הרעיון של הפיוס שבפייס, שיתפתי בכולל (כמה שחוזרים על הדף היומי), וכולם התפעלו מזה. הוספתי על כך, כמדומני שהפיוס אינו רק הפתרון שמעניק הגורל מן שמיא, אלא עצם ההסכמה לגורל, כאן מונחת ההתפייסות הגדולה ביותר. נכון, מגיע לי, ואני ראוי, אבל יש כאן עוד מישהו. יסודה ושרשה של כל התפייסות באשר ה...
על ידי נוטר הכרמים
ב' מאי 03, 2021 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתורתו של העילוי הירושלמי
תגובות: 4
צפיות: 471

Re: מתורתו של העילוי הירושלמי

לא רבים יחכמו להתמצא בנושאים הנידחים - יחסית,
בהם מהלך הגאון העילוי שליט"א כבתוך כרמו, ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שורק.
עומק והבנה, חשבון ודיוק, כפי שמוכר לנו מן העבר.
כה לחי!!
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 29, 2021 8:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "מרגניתא טבא"
תגובות: 7
צפיות: 301

Re: "מרגניתא טבא"

ייש"כ. בנושא הראשון בענין המזוזה, שמעתי מהרה"ג רבי עזריאל שלמה הכהן דיאמנט שליט"א לבאר לפי המובא ברמ"א הל' מזוזה (סי' רפה סעיף ב): י"א כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה (מהרי"ל שם ומוכח בעבודת כוכבים דף י"א), ויאמר: ה' ישמר צאתי וכו' (במדרש). וכן כשיכנס אדם לבי...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 28, 2021 6:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "מרגניתא טבא"
תגובות: 7
צפיות: 301

Re: "מרגניתא טבא"

עוד משהו מהתקופה האחרונה, על דרך צחות. איתא בריש פרק אין עומדין ( ברכות לא, א ): רב אשי עבד הלולא לבריה, חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא, אייתי כסא דזוגיתא חיורתא ותבר קמייהו, ואעציבו. ובתוס', אייתי כסא דזוגיתא חיורתא - מכאן נהגו לשבר זכוכית בנשואין. והנה איתא בספר כפתור ופרח לרבי אשתורי הפרחי (פרק ו)...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 28, 2021 12:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "מרגניתא טבא"
תגובות: 7
צפיות: 301

Re: "מרגניתא טבא"

יישר כח. בקשר לדברי החת"ס הנ"ל שמביא הדברים בשם מדרש, וכתב, ולפי דאי' במדרש שמיום שכלה החררה שהוציאו ממצרי' הלכו ג' ימים בלא לחם ואח"כ ירד המן א"כ הי' הורדת המן ביום ל"ג בעומר וראוי' לעשות לזה זכר טוב אך הוא נגד ש"ס פרק ר"ע ושם הארכתי. והנה מלבד שכבר רבים וטובים דר...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אפריל 27, 2021 11:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "מרגניתא טבא"
תגובות: 7
צפיות: 301

Re: "מרגניתא טבא"

ידוע הנידון מתי התחילה ירידת המן לישראל, בט"ו או בט"ז אייר, ונכב"ב. ועכ"פ ישנם מקורות נכבדים שהמן התחיל לירד כבר בט"ו באייר, באסתר רבה (פרשה ז סימן יא), באייר זכות פסח קטן וזכות המן שניתן להם לישראל בחמשה עשר בו. ובפירוש רש"י ליהושע (ה, יא) כתב, ממחרת הפסח - יום הנפת הע...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אפריל 27, 2021 11:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "מרגניתא טבא"
תגובות: 7
צפיות: 301

Re: "מרגניתא טבא"

אגב, הדברים הללו בשם המדרש מובאים גם בספר של"ה באיזהו מקומן (תולדות אדם השער הגדול אות שו; פרשת משפטים תורה אור אות כה), וכן בעבודת הקדש למהר"ם בן גבאי (חלק העבודה פט"ז) ובנפוצות יהודה למוהר"י מוסקאטו דרוש מו, וציינו שמקורו במדרש והזהיר פר' משפטים. וראה בספר אלפא ביתא קדמיתא דשמו...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אפריל 27, 2021 11:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "מרגניתא טבא"
תגובות: 7
צפיות: 301

"מרגניתא טבא"

מפעם לפעם עולים בחכתי בסיעתא דשמיא דברים נפלאים ממש, לאו דווקא מדילי, לרוב בדברי אגדה ודרוש, ולא תמיד נמצאת להם מסגרת מתאימה במדורים השונים של הפורום. הערב, אי"ה, אציגה כאן שנים. כתב הרמב"ם (הל' מזוזה פ"ו הי"ג ): חייב אדם להזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן שיכנס ויצא י...
על ידי נוטר הכרמים
ש' אפריל 24, 2021 9:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נטע רבעי כביכורים-ישוב לדברי תרגום יונתן ואבן עזרא שזה לכהן
תגובות: 5
צפיות: 2227

Re: נטע רבעי כביכורים-ישוב לדברי תרגום יונתן ואבן עזרא שזה לכהן

על דברי היונתן כבר תמה במשנה ראשונה מע"ש פ"ה והניח בצ"ע.

ראה עוד בשו"ת לבושי מרדכי יו"ד תליתאי סי' נ.
ובשו"ת משנה הלכות חי"ט סי' רלד.
על ידי נוטר הכרמים
ו' אפריל 23, 2021 3:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זכור פקיד שתות טובל חמש טבילות במים
תגובות: 0
צפיות: 176

זכור פקיד שתות טובל חמש טבילות במים

בתפילת גשם הנאמרת בשמיני עצרת: זכור פקיד שתות טובל חמש טבילות במים. בפשוטו הכוונה להזכיר זכותו של אהרן הכהן, ובאמת צ"ב, דאין זו זכות מיוחדת של אהרן, אלא כך היא עבודת כהן גדול ביום הכיפורים בכל הדורות. [וביותר, מהו 'פקיד שתות', יש מפרשים (יעויין בפי' רש"י מכת"י בסידור אוצר התפילות) דהי...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 22, 2021 10:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עלוני דף היומי
תגובות: 61
צפיות: 59331

Re: עלוני דף היומי

בתקופה האחרונה מופץ עלון נפלא ללומדי הדף היומי בשם 'משמרת יום',
ממשנתו המתוקה של רבינו בעל 'משמר הלוי זצוק"ל,
הנה לדוגמא הגליון האחרון
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 22, 2021 7:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אולי ירחם לקתה בכפליים. לעוטה אריות כמו בפי שחליים.
תגובות: 0
צפיות: 180

אולי ירחם לקתה בכפליים. לעוטה אריות כמו בפי שחליים.

אולי ירחם לקתה בכפליים. לעוטה אריות כמו בפי שחליים. נראה לבאר ש'לקתה בכפליים' היינו שתי החורבנות של בית המקדש בית ראשון ובית שני, ובזה יתבאר ההמשך, ובהקדם הכתוב באיוב (ד, י): שַׁאֲגַ֣ת אַ֭רְיֵה וְק֣וֹל שָׁ֑חַל וְשִׁנֵּ֖י כְפִירִ֣ים נִתָּֽעוּ. וברש"י: הארי גדול, והשחל בינוני, והכפיר קטן. וכן מד...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 22, 2021 7:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד ירושלמי – שביעית (פרקים ו-ט) עם 'ביאור התלמוד'
תגובות: 1
צפיות: 113

תלמוד ירושלמי – שביעית (פרקים ו-ט) עם 'ביאור התלמוד'

שמחה רבה בהיכלי התורה ובקרב הוגיה, עם הופעת היצירה המופלאה ירושלמי - שביעית עם פירוש ' ביאור התלמוד '. פרי עמלו ויגיעתו של ת"ח מובהק הרב הגאון רבי אברהם קאהן שליט"א. בהתקרב שנת השבע, מתחילים לומדי תורה ודורשי יקרה לעסוק בלימוד עניני מצות שבת הארץ ולהימנות על הזוכים להגות בתורתה של ארץ ישרא...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 22, 2021 7:30 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: י' באייר – פטירת עלי הכהן ושני בניו
תגובות: 2
צפיות: 143

Re: י' באייר – פטירת עלי הכהן ושני בניו

יישר כח אודה למי שיעלה את המדובר. -------- העירוני, שאף שבתלמודא דידן נראה שהיו רשעים, וכמשמעות הכתובים, הנה בכמה מדרשי חז"ל מפורש שהיו צדיקים גדולים, במדרש בראשית רבה פר' וירא (נד, ד): ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויאמר אבימלך לאברהם מה הנה שבע כבשות, אמר לו הקדוש ברוך הוא... אתה נתת לו ז'...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 22, 2021 9:31 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: י' באייר – פטירת עלי הכהן ושני בניו
תגובות: 2
צפיות: 143

י' באייר – פטירת עלי הכהן ושני בניו

בטור ושו"ע סי' תקפ: בי' באייר מת עלי הכהן ושני בניו ונשבה ארון הברית. יום זה לא מובא במגילת תענית, ומקורו הוא בדברי הגאונים, בספר הלכות גדולות ובסדר רב עמרם גאון ועוד. לכאורה צ"ב, התינח האבילות על שנשבה הארון ופטירת עלי הכהן, אולם מפני מה נזכרים גם שני בניו – חפני ופינחס, והרי בדברי הנביא ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 21, 2021 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1602
צפיות: 178143

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

ר' זאב, יקירנו!!

ברוך שובך לחיים ולשלום, ולאריכות ימים
(על האדמה עמו"ש בבריאות איתנה וברוב נחת ושמחה,
וכידיד ורע ותיק, מסייע ומועיל, באתרא דידן).

יישר כחך על כל הקבצים,
על המאמץ והטירחה.

בפרט על הקובץ המעניין 'ברית נישואין',
יבורך גם המשלים.
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 21, 2021 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "נראה כאוכל לבטלה" - בירור שיטת הריטב"א
תגובות: 12
צפיות: 824

דברי הריטב"א על ברכת הקידוש בסעודה שלישית

כתב ה ריטב"א (שבת קיז, ב) לגבי קידוש בסעודה שלישית בשבת, וז"ל: אבל לקדש [בה] על היין יש אומרים שאינו חובה... אבל בסעודה שלישית למה לן קידושא אחרינא, ומיהו כיון דליכא אלא בורא פרי הגפן טוב הוא שיברך על היין קודם סעודה לצאת ידי ספק, ו אין בזה חשש ברכה לבטלה, דהא סתמא לא סגיא דלא שתי חמרא בתו...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 21, 2021 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 344
צפיות: 78241

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

היום נזדמן לי לשמוע מעשה נפלא על הגרא"י שליט"א (לרפו"ש). יש יהודי ת"ח מופלג בשכנותי בשם הגאון ר' פינחס רוזנבוים שליט"א. זכה לחבר לפני שנים רבות ספר על הלכות קידוש החודש, כמדומני בשם 'מקדש החודש', משהו כזה. הוא שלח את ספרו לרב צוקר. הרב נמנע מלעבור על ספרים, שכן ידע שאם רק יח...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 21, 2021 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עיון בדברי ה'מסילת ישרים' לעומת המקור במדרש
תגובות: 5
צפיות: 160

Re: עיון בדברי ה'מסילת ישרים' לעומת המקור במדרש

תשואות חן. ------------------- ואגב גררא ברצוני להביע תמיהה נוספת בהמשך דברי רמח"ל באותו הפרק, וג"כ מענינא דפרשה. גם השנאה והנקימה קשה מאד לשימלט ממנה לב הותל אשר לבני האדם, כי האדם מרגיש מאד בעלבונותיו ומצטער צער גדול, והנקמה לו מתוקה מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. על כן לשיהיה בכחו לעזוב מה ש...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 21, 2021 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 229
צפיות: 41946

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

אני חוזר על דבריי לעיל שראוי לעשות איזה 'תקנון' (מה שהזכרתי החתמת גדולים אינו אלא לשופרא דמילתא, התכוונתי בעיקר לעצם התקנון). הרי לא יעלה על הדעת שכל אחד שפתח שוטנשטיין ו'גילה' שם שיש תוספות במסכת אחרת על הסוגיא המקומית צריך לציין תודה לשוטנשטיין. וכהנה רבות. וגם מי שנעזר בפורום דידן, לא מסתבר כלל ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אפריל 20, 2021 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עיון בדברי ה'מסילת ישרים' לעומת המקור במדרש
תגובות: 5
צפיות: 160

Re: עיון בדברי ה'מסילת ישרים' לעומת המקור במדרש

יישר כח. בודאי מועיל.
ומעניין שאחרי כל האריכות לא עמדו על השינויים המופלגים בדרך הצגת הדברים בין המדרש לרמח"ל.

אם יש למישהו תחת ידו את ה'סדר ויכוח' שיצא לאור ע"י מיודענו שליט"א ויבדוק אם יש איזה תוספת השייכת לכל האמור, אודה מאוד.
על ידי נוטר הכרמים
ג' אפריל 20, 2021 11:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1218
צפיות: 284113

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

אז כולנו צדקנו. עכשיו חזרה להרב ליפא ז"ל. האם הוא היה מנכדי ר' אליעזר רבינוביץ חתן הגדול ממינסק? מונח בזכרוני שהיה לו איזה קשר משפחתי עם משפ' פרלמן, ואני לא זוכר האיך. על צור מחצבתו באחד האשכולות הנפלאים שהיו כאן פעם על אביו ר' גדליה זצ"ל http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=56...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אפריל 20, 2021 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עיון בדברי ה'מסילת ישרים' לעומת המקור במדרש
תגובות: 5
צפיות: 160

עיון בדברי ה'מסילת ישרים' לעומת המקור במדרש

כתב בספר מסילת ישרים (פרק יט): והנה דברתי עד הנה מפרטי מצוה אחת מן המצות, וכפרטי חלוקים אלה, ודאי שנמצאים בכל מצוה ומצוה. אמנם אינני מזכיר אלא אותם שרגילים רוב בני האדם להכשל בהם. ונדבר עתה מן העריות שגם הם מן החמורים והם שניים במדריגה אל הגזל, כמאמרם ז"ל, וזו לשונם (ב"ב קסה): רובם בגזל ומ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 19, 2021 6:28 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1218
צפיות: 284113

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

על הגה"צ ר' נחום מינקוביץ זצ"ל,
תולדותיו והספד הגר"צ רוטברג שליט"א
על ידי נוטר הכרמים
א' אפריל 18, 2021 10:53 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חסד עם המתים - סגולה לזיווג
תגובות: 2
צפיות: 191

Re: חסד עם המתים - סגולה לזיווג

למען הדיוק, הכתוב ברות (א ט) ומצאן מנוחה, וכבר דרשו חז"ל 'אחת מצאה'.
על ידי נוטר הכרמים
א' אפריל 18, 2021 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 2 דפים ללא רש"ש
תגובות: 12
צפיות: 2656

Re: 2 דפים ללא רש"ש

מומלץ לצרף לאשכול העשיר והנפלא על דמותו של הרש"ש.
על ידי נוטר הכרמים
ש' אפריל 17, 2021 10:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת תזריע
תגובות: 36
צפיות: 2220

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

נשאלתי היום, מדוע בפסוק ז' בריש תזריע מופיע בכתוב 'זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה'. הרי עדיין לא סיימו עם כל הקרבנות שלה, ומיד אח"כ מתחיל הכתוב "ואם לא תמצא וכו'. [בדרך צחות אמרתי לפרש, ע"פ מאמר חז"ל 'בא תינוק וכיכרו בידו'. א"כ אין מציאות בלידת זכר ל'ואם לא תמצא ידה'..]. אך ...
על ידי נוטר הכרמים
ו' אפריל 16, 2021 5:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 202
צפיות: 5932

Re: הערות והארות במסכת יומא

ד: במקום גילה שם תהא רעדה, ופי' רש"י במקום גילה. מתן תורה של לוחות.דכתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב. ובתוד"ה במקום גילה. כדכתיב עוז וחדוה במקומו: סתמו ולא פירשו כוונתן מה בעי בהאי קרא - והשאג"א בספרו גבורות ארי פי' שהתוס' נחלקו בזה על רש"י וכוונתם דלר"מ בן חרש ילפי' מסיני לכה&...
על ידי נוטר הכרמים
ו' אפריל 16, 2021 5:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עיונים בפירוש רש"י לשיר השירים
תגובות: 47
צפיות: 3459

Re: עיונים בפירוש רש"י לשיר השירים

על מנהג קריאת שיה"ש בערב שבת,
מאמר מצו"ב.
על ידי נוטר הכרמים
ו' אפריל 16, 2021 5:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקום קבורת עוזיהו מלך יהודה
תגובות: 1
צפיות: 163

מקום קבורת עוזיהו מלך יהודה

מלכים ב טו, ה-ז וַיְנַגַּ֨ע ד' אֶת־הַמֶּ֗לֶךְ וַיְהִ֤י מְצֹרָע֙ עַד־י֣וֹם מֹת֔וֹ וַיֵּ֖שֶׁב בְּבֵ֣ית הַחָפְשִׁ֑ית וְיוֹתָ֤ם בֶּן־הַמֶּ֙לֶךְ֙ עַל־הַבַּ֔יִת שֹׁפֵ֖ט אֶת־עַ֥ם הָאָֽרֶץ: וַיִּשְׁכַּ֤ב עֲזַרְיָה֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַיִּקְבְּר֥וּ אֹת֛וֹ עִם־אֲבֹתָ֖יו בְּעִ֣יר דָּוִ֑ד וַיִּמְלֹ֛ךְ יוֹתָ֥ם בְּנ֖...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 15, 2021 10:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל ראש ישיבת איתרי
תגובות: 74
צפיות: 11874

Re: הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל ראש ישיבת איתרי

מתוך דברי הגאון הגדול ר' מיכל זילבר שליט"א, ביקור במעונו: חוה"מ פסח תשפ"א רבי מרדכי אליפנט היה גאון הגאונים ובעל רוחב לב לא מצוי, וזכה לעשות דברים גדולים. בהלוייתו אמרתי, ר' מרדכי, שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך בניך מרחוק יבואו, כל אלו שהתביישו במשך השנים לומר שהם למדו באיתרי,...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 15, 2021 9:05 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן האגרות משה
תגובות: 161
צפיות: 37779

Re: מרן האגרות משה לרגל יומא דהלולא

אתמול שמעתי סיפור מיוחד ומרגש מפי הג"ר שמואל מרקוביץ שליט"א ששמע מפי הג"ר מרדכי גולדשטיין שליט"א מרבני בית שמש. אביו של ר' מרדכי, ר' טוביה, גאון ופוסק, היה שכנו וידידו הקרוב של האגרו"מ. פעם שאלו, כיצד הגיע לדרגת שקדנות איומה ונראה שכזאת, (מאות פעמים ש"ס ושו"ע, כידו...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 14, 2021 9:49 pm
פורום: עזר אחים
נושא: נר לדוד - מאוצרותיו של הסופר הרב דוד זריצקי ז"ל
תגובות: 43
צפיות: 12954

Re: נר לדוד - מאוצרותיו של הסופר הרב דוד זריצקי ז"ל

גליון 58

מענינא דיומא (מוקדם)
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 14, 2021 8:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 297
צפיות: 144514

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

נפלא ביותר.

יצויין במיוחד המאמר המשובח "חידושים ופנינים בספר הבגרות לרב שמואל בר חפני גאון"

עבור לחיפוש מתקדם