מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2503 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 29, 2020 9:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3900
צפיות: 1029222

Re: בשורת ספרים חדשים

מישהו ראה את שלמי ברכה [ר' טוביה פריינד פסקים מהגרשז"א בעניני ברכות]?
על ידי שומע ומשמיע
ד' אוקטובר 28, 2020 9:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תשובות לתועים בימינו?
תגובות: 291
צפיות: 41990

Re: תשובות לתועים בימינו?

עזריאל ברגר כתב:א. אשכול בנושא "הוכחות לתורה מן השמים" - viewtopic.php?f=51&t=46099
ב. יש הרבה אשכולות בענין הדילוגים בתורה, והדברים חוזרים על עצמם שוב ושוב.
כנראה עוד מעט אעשה איחוד גדול, ואעביר לשם גם את הדיונים מכאן.

יישר כוחך. האם נתקלת באיזו תשובה למה ששאלתי כאן.
על ידי שומע ומשמיע
ד' אוקטובר 28, 2020 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסתרת מידע
תגובות: 10
צפיות: 1884

Re: הסתרת מידע

שוב נמצא מפורש בביצה כב. לגבי כיבוי הנר ביו"ט, שלכמה ראשונים אמר איסור משום הלכה ואין מורין כן. וגם הראשונים שחולקים הוא מטעם שלא היה זה הוראה אלא בדרך לימוד.
על ידי שומע ומשמיע
ד' אוקטובר 28, 2020 6:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור ב"תורת חמד" - שיטת הדילוגים בתורה
תגובות: 235
צפיות: 2591

Re: תשובות לתועים בימינו?

בואו נניח שהכל אמת לאמיתה.
מה ההסבר לזה? מה הרעיון שזה קיים, ומה הרעיון שזה לא נמסר במסורת התורה?
על ידי שומע ומשמיע
ג' אוקטובר 27, 2020 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסתרת מידע
תגובות: 10
צפיות: 1884

Re: הסתרת מידע

בביצה כט. אמר שמואל שאסור למדוד הקמח, ולפירש"י שם מותר אבל אין מורין כן. אבל קצת נראה שאין זה אותו מושג של הלכה ואין מורין כן שבעלמא.
על ידי שומע ומשמיע
ג' אוקטובר 27, 2020 8:36 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קיום מצוות סוכה במהלך הדורות
תגובות: 3
צפיות: 74

Re: קיום מצוות סוכה במהלך הדורות

יישר כוח.
על ידי שומע ומשמיע
ג' אוקטובר 27, 2020 4:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קיום מצוות סוכה במהלך הדורות
תגובות: 3
צפיות: 74

קיום מצוות סוכה במהלך הדורות

הבאתי כאן את דברי השבה"ל הצ"ב, שעוסק בברכה על סוכה ולא היכן אכלו האנשים. וחכ"א ביאר לי [וכן נראה פשטות הלשון, אלא שלא הסכנתי בדעתי לומר כן] שבתקופה זו אנשים לא היו בונים סוכה ולא אוכלים בסוכה, אלא רק נכנסים פעם ביום בשביל לברך לישב. הוא אמר לי שזכור לו שהיו תקופות כאלו במקומות מסוימים...
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 26, 2020 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסתרת מידע
תגובות: 10
צפיות: 1884

Re: הסתרת מידע

בשש"כ כתב 'אסור להשחיז סכין בצורה כל שהיא בין בשבת בין ביו"ט'.
היינו שקיים את הלכה ואין מורין כן לא באופן של שתיקה אלא באופן של לומר אסור במקום שמותר.
והוא חידוש.
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 26, 2020 10:37 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 48
צפיות: 7838

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני סוכות ושמנ"ע ◆

בשיבולי הלקט [שיבולת שמז] הביא תשו' הגאונים וגם בשם ר' נטרונאי גאון ז"ל מצאתי, שאין בני העיר יכולין לסמוך על סוכה שבבית הכנסת לצאת בה ידי חובתן, ואין יוצאין אלא בסוכה שעושה כל אחד ואחד בחצירו, לפיכך אסור לברך בסוכה של בית הכנסת. ואני שאלתי מלפני מורי הרב ר' אביגדור כהן צדק נר"ו בלשון הזה, ...
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 26, 2020 12:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: יופי חיצוני באספקלריית התורה
תגובות: 10
צפיות: 334

Re: יופי חיצוני באספקלריית התורה

כל איש בריא בנפשו שמחפש יופי באשה מחפש התקשרות נפשית, מה העירר ומה הטפל נידון בערכין בין בני האדם השונים. הנידון הוא האם איש/אשה מסוימים שיפים יותר זה מעיד על משהו פנימי מיוחד אצלם. בקשר לאחשורוש, הקליפה שאחשורוש מייצג [כל אחד יבחר את המילים המתאימות לו] אכן יונקת באופן מסוים מעניין היופי ומה שהוא מ...
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 26, 2020 12:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: יופי חיצוני באספקלריית התורה
תגובות: 10
צפיות: 334

Re: יופי חיצוני באספקלריית התורה

בתענית ז.
כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער אמר לה אביך רמי חמרא במני דפחרא

שמעתי מהגר"מ שפירא זצ"ל על גמ' זו שדוקא אדם שיופיו מוזכר בתשב"כ זה בהכרח יופי מהותי.
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 25, 2020 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129776

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מרק עוף בימינו שמצויים המקררים יש שאוהבים אות יותר דוקא לאחר שעבר יום והטעמים התערבבו. האם הוא יחשב אפשר לעשותו מעי"ט? בחתונות וכיו"ב - מגישים מרק טרי, ולא מרק מאתמול. שמע מינה שמרק טרי יותר עדיף, עכ"פ אצל רובא דאינשי. ובפרט לאשכנזים שפוסקים שחימום מרק כבישול - אולי אפשר לומר שמתוך ש...
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 25, 2020 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129776

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מה הדין בנשיאת כפיים כשאחד מהכהנים ברכתו פסולה מטעם כל שהו. האם שייך בנ"כ 'תרי קלי לא משתמעי'.
לכאורה יש להביא ראה שאין דין זה שהרי תמיד כמה כהנים אומרים ביחד, אבל יש לדחות שאין דין לשמוע כהן מסוים אלא את הברכה מפי 'עם קדושך', אבל על שנתערב בקולם פסול שמא יש בזה חסרון.
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 25, 2020 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129776

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מרק עוף בימינו שמצויים המקררים יש שאוהבים אות יותר דוקא לאחר שעבר יום והטעמים התערבבו.
האם הוא יחשב אפשר לעשותו מעי"ט?
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 25, 2020 8:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1436

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

שמעתי מחכ"א שמדברי הרמב"ן נראה שראיית הקשת לא מראה כלל על בעיה עכשווית ואנחנו על כרחנו נאמין לדברי היונים שמלהט השמש באויר הלח יהיה הקשת בתולדה כי בכלי מים לפני השמש יראה כמראה הקשת וכאשר נסתכל עוד בלשון הכתוב נבין כן כי אמר את קשתי "נתתי" בענן ולא אמר "אני נותן" בענן כ...
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 25, 2020 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש הריטב"א בפסחים נד, א - נראה כאוכל לבטלה
תגובות: 8
צפיות: 237

Re: חידוש הריטב"א בפסחים נד, א - נראה כאוכל לבטלה

לכאורה היה נראה שמה שהוקשה לריטב"א לא היה שהרי אין לו הנאה גשמית מן הריח אלא מריח כדי לברך, וא"כ נראה כברכה לבטלה, דא"כ מה תירץ, אטו הנאה רוחנית 'להוציא' היא הנאה של ברכת הריח, זו הנאה של ברכת המצוות... אלא הוקשה לו שעד כמה שבאמת הוא עסוק בהרחה, מצד המצוה, מיחסרא בפעולת ההרחה, כי זו ...
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 25, 2020 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוד אסיק
תגובות: 28
צפיות: 2920

Re: גוד אסיק

לכאורה הוא כמו שלא אומרים מדין לבוד שמחיצה ממשיכה לפחות מג' טפחים הסמוכים לה, אם אין אחרי הפחות מג' המשך למחיצה אלא אויר פתוח.
וה"ה בגוד אסיק שלפני שנוצרה רשות אין למחיצה שום יחס לאויר שלמעלה ממנה.
מה שאין כן בגוד אחית שכל דבר שנמצא בגובה מתייחס לקרקע שתחתיו.
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 25, 2020 5:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1818
צפיות: 437908

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הרב יעקב לויפר פרסם בהמודיע לפני שנים מספר מה ההגיה הנכונה, שבה זה פשוט לקיום. בקיצור: לשים את הלשון באמצע על תחילת החיך, בין המקום שבו היא נמצאת בד' שלנו [ישר על השיניים] לבין הז' שלנו [בחיך למעלה].
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 25, 2020 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכה בפטיש בלבישת מסכה בשבת?
תגובות: 51
צפיות: 594

Re: מכה בפטיש בלבישת מסכה בשבת?

מה שכתב בסוף שלא יהני מה שמתקן לפני שבת, לכאורה שרי דהוי כמוכין לכר דשרי בעתיקי. ולא דמי למה שהביא משיפוד שהוא מעשה חדש לישרו.
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 24, 2020 10:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אסון עולמי שלא נזכר בתורה
תגובות: 12
צפיות: 415

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?) מדוע התורה האריכה בחטאי דור המבול ועונשם, ואילו חטאי דור אנוש ועונשם לא נזכרו כלל בתורה אלא רק במדרשים? אולי זה לא נצרך בשביל להגיע לסדר הדורות עד לידת האבות ...
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 24, 2020 9:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 920
צפיות: 185723

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

נוטר הכרמים כתב:עוד אבידה גדולה וקשה, בירושלים נפטר רבי נפתלי גרינבוים זצ"ל בעל 'אוצר המדרשים' אחר שנות ייסורים קשים ומרים והוא בן 67 שנים בפטירתו.


היה בחבורת 'נחלת יעקב'?
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 22, 2020 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב חינוך לקטן, על שלש עבירות החמורות, ליהרג ולא יעבור
תגובות: 7
צפיות: 73

Re: חיוב חינוך לקטן, על שלש עבירות החמורות, ליהרג ולא יעבור

שאלני בני שיחי', אם יש חיוב חיוב על האב לחנך קטן לקיים מצות יהרג ואל יעבור, אם כופין את הקטן לעבור על א' מג' החמורות והביא בני כעין סיעתא מהמעשה של חנה ושבעה בניה, המובא במדרשים, שאמרה האם לבנה שימסור עצמו להרג, ואל ישתחוה לע"ז [ובי"כ צ"ע העובדא שהרי האם אינה מחויבת בחינוך בנה] למה ז...
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 22, 2020 6:23 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דצח"מ - מקור ראשון
תגובות: 71
צפיות: 4010

Re: דצח"מ - מקור ראשון

אבל בכל זאת ככל שהם מתקדמים, הם גם מתקדמים בהנחות ותיאוריות שלא מבוססים על נתונים אלא על סברות בעלמא, והם מנפפים בתיאוריות שלהם כאילו שזה אמת מוכרחת גם כשאינם אלא דברי רוח, ובזה אין הבדל בינם ובין הדורות שעברו. וככל שמתקדמים נוצרים שאלות יותר מהותיות, ויותר גדולות, שבמקום שדרכם יגיעו אל חקר האמת, מ...
על ידי שומע ומשמיע
ג' אוקטובר 20, 2020 11:01 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דצח"מ - מקור ראשון
תגובות: 71
צפיות: 4010

Re: דצח"מ - מקור ראשון

לעמל יולד כתב:לענ"ד המקור הקדום ביותר (אולי חוץ הזוהר) שמפרט דצח"מ,

התכוונת לארמ"ע
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 19, 2020 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מלאכה גרועה?
תגובות: 16
צפיות: 1411

Re: הוצאה מלאכה גרועה?

עזרתם לי מאד בהבנת תחילת דברי הרמב"ן, אולי תעזרו בהבנת ענין נוסף שאני נבוך בו. שיטת הרמב"ן וכו' בסוגיא שם, דלדעת ר"א מכשירי מילה דוחים את השבת בשופי. ולפיכך אם צריך להביא את האיזמל מרשות אחרת, ויש ב' אפשרויות לעשות זאת, או דרך רה"ר שזה מלאכה דאו', או דרך חצירות שזה היתר גמור, אי...
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 19, 2020 11:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: השכמה לפני אור הבוקר
תגובות: 85
צפיות: 1868

Re: השכמה לפני אור הבוקר

ישנו מנין נפלא בביהכנ"ס המרכזי בגבעת מרדכי, שמתחיל בשעה 6, ומי שמגיע בשש ודקה, כבר לא יצליח לעלות על הרכבת. בראש חדש למשל, מסיימים בשש וחצי, במקום בשש ועשרים. מספרים שפעם החזן משך מעט (כפשוטו), והרב עמיטל העביר לו פתק. אחרי התפילה עיינו בפתק וראו שהזהיר את הש"ץ להזדרז, 'כדי שלא נגמור בשבע...
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 17, 2020 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1436

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

גם זו לטובה כתב:אני נשאלתי:
למה השמש נקראת מאור וגם כתוב ויהיו להאיר וכו' ולא נזכר עיקר העיקרים, חום השמש, שבלעדיה, אין אפשרות לקיים חיים על פני האדמה?

[וענית שאינך יודע]
לפמש"כ הרמב"ן
ולמועדים זֶרַע וְקָצִיר וְקוֹר וָחוֹם וְקַיִץ וָחוֹרֶף
אפשר שהוא כלול בזה.
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 17, 2020 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 241

Re: טלית במוסף

דרומי כתב:אי אפשר להגיד שאין ענין בכלל, כי מנהג ישראל בכל העדות שנשארים עם הטלית עד לאחר מוסף. ובולט הדבר בר"ח, שחולצים התפילין ומשאירים הטלית.

השאלה היא רק מה מקור ענין זה, ועד כמה צריך להתאמץ עבורו.

זה לא ראיה, אם כבר יש למה להוריד. התפילין יש סיבה שמורידים.
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 17, 2020 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 241

Re: טלית במוסף

דרומי כתב:ט"ג הולך עם תפילין ביחד

ובפשטות השייכות לשחרית היא מצד פרשת ציצית שאומרים אז

[יש להעיר עוד שבמנחה אין ברכת כהנים]

מהיכי תיתי שט"ג שייך לתפילין, ולנ"כ?
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 17, 2020 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 241

Re: טלית במוסף

מה המקור שט"ג האו דוקא בשחרית ולא במנחה?
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 17, 2020 8:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פשר קריאת הפטרת מחר חודש
תגובות: 1
צפיות: 79

Re: פשר קריאת הפטרת מחר חודש

א. על מה שהובא במאמר שהוא בשביל להזכיר את ר"ח והקשה מה הענין להזכירו, יש לבאר בפשטות עפ"י דברי הגמ' בסוכה נד: שיש ענין לעשות היכר לר"ח מתי קדשוהו.
ב. בעומק הענין ומה השייכות של כל שאר ההפטרה, שמעתי מת"ח א' שהוא מצד שמלכות דוד היא כנגד הלבנה כמבואר בחז"ל ובספה"ק.
על ידי שומע ומשמיע
ו' אוקטובר 16, 2020 11:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סדר המשניות בערבי פסחים
תגובות: 6
צפיות: 336

Re: סדר המשניות בערבי פסחים

אכן זה מה שאני חושב, השאלה למה לא פירטו גם את סדר האכילה שבאמצע.
על ידי שומע ומשמיע
ו' אוקטובר 16, 2020 10:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עירובין כד. 'לית דין בר נש'
תגובות: 3
צפיות: 97

Re: עירובין כד. 'לית דין בר נש'

עושה חדשות כתב:ההשוואה המפליאה היא לא בין הסנדל והאוזן לבין הכלי המנוקב כרימון, אלא בין שניהם לפרץ אמה וגדר וכו' עד שהשלימו לעשרה.

בשבת קיב: מבואר לא כך.
על ידי שומע ומשמיע
ו' אוקטובר 16, 2020 10:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עירובין כד. 'לית דין בר נש'
תגובות: 3
צפיות: 97

עירובין כד. 'לית דין בר נש'

דתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן כרמונים ובעי חזקיה ניקב כמוציא זית וסתמו וחזר וניקב כמוציא זית וסתמו עד שהשלימו למוציא רמון מהו וא''ל רבי יוחנן רבי שנית לנו סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה טמא מדרס נפסקה שניה ותיקנה טהור מן המדרס אבל טמא מגע מדרס ואמרת עלה מאי שנא ראשונה דהא קיימא שניה שניה נמי הא קיימא...
על ידי שומע ומשמיע
ו' אוקטובר 16, 2020 9:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קכ: - הבדל בין גרמא לשינוי
תגובות: 2
צפיות: 126

Re: הבדל בין גרמא לשינוי

לכאורה הגדר הוא, שבגרמא אן שינוי בעצם העשייה ה[פיזית] של האדם.
לדוגמא כששופך מים שלא במקום האש, צורת עשייתו היא כמו כל מכבה ששופך מים בידיו, והשינוי הוא במקום של המים והאש וזה לא חשיב כלאחר יד.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 10:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סדר המשניות בערבי פסחים
תגובות: 6
צפיות: 336

Re: סדר המשניות בערבי פסחים

כשמעיינים רואים שהמשניות נסדרו ע"ס הד' כוסות דוקא, השאלה מה הרעיון בזה.
עזריאל ברגר כתב:אולי מפני שכבר נתפרשו דיניהם בפרקים הקודמים של המסכת.

לא את סדר אכילתם.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 10:01 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: 'דאי מתרמי ליה סעודתא' - היכי דמי?
תגובות: 2
צפיות: 70

Re: 'דאי מתרמי ליה סעודתא' - היכי דמי?

נוטר הכרמים כתב:עי' עוד במור וקציעה על אתר,
והגהות חכמת שלמה למהרש"ק.
ובשו"ת דברי יציב או"ח סי' כז.

יישר כוח.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 9:41 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: 'דאי מתרמי ליה סעודתא' - היכי דמי?
תגובות: 2
צפיות: 70

'דאי מתרמי ליה סעודתא' - היכי דמי?

מבואר בגמ' סוכה מו: שהסוכה מוקצית למצותה בביה"ש שבין שביעי לשמיני משום שאם הזמנה לו סעודה יצטרך לאוכלה בסוכה. והנה הט"ז בסי' תרסח הביא את דברי המהרש"ל שבביה"ש דשמ"ע א"א לאכול שהרי חייב מספק בסוכה ולברך לישב אינו יכול דהוי תרתי דסתרי אחר שקבל עליו יו"ט בקידוש. והט&q...

עבור לחיפוש מתקדם