מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1537 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי י. אברהם
ה' פברואר 20, 2020 12:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 50
צפיות: 5162

מר קשישא - השמטה

קטע שנשמט מן הנדפס (עמ' נו בכת"י)

מ''ם.PNG
מ''ם.PNG (90.74 KiB) נצפה 74 פעמים


מם.PNG
מם.PNG (14.55 KiB) נצפה 68 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' פברואר 19, 2020 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך בועז זרה בשדה הרי היה אסור לו לעשות מלאכה בפני ג'?
תגובות: 20
צפיות: 296

Re: איך בועז זרה בשדה הרי היה אסור לו לעשות מלאכה בפני ג'?

עיינתי בס' הנפלא אוצרות המפרשים על רות, שם הביא מהמלבי"ם שפי' שהזריה היתה נעשית ע"י הקוצרים בשדה
על ידי י. אברהם
ד' פברואר 19, 2020 11:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההבדל בין 'הכי גרסינן...' ל'... גרסינן' - ברש"י
תגובות: 0
צפיות: 52

ההבדל בין 'הכי גרסינן...' ל'... גרסינן' - ברש"י

הר"א גבאי ני"ו כתב (בהערה על מאמרו 'עיונים בהגהות רש"י לנוסח התלמוד בפרק ראשון דגיטין' נדפס בקובץ חצי גבורים ניסן תשע"ז) לחלק בין מקום שרש"י כותב 'הכי גרסינן הרי זו חזקה' למקום שכותב 'הרי זו חזקה גרסינן', שכאשר רש"י כותב הכי גרסינן, כוונתו שבספרים שלפניו היה נוסח אחר, ו...
על ידי י. אברהם
ג' פברואר 18, 2020 12:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הג"ר שמעון אופנהיים ראב"ד בודפסט
תגובות: 14
צפיות: 2373

Re: הג"ר שמעון אופנהיים ראב"ד בודפסט

קבלתי באישי:

אני נוטה לחשוד שהוא לא נולד בתקי"ג אלא מאוחר יותר.

בשנת תקמ"ח הוא מוזכר כמה פעמים בס' מנחת כהן כבחור, אף כי חריף מופלג ומפורסם
מנחת כהן.PNG
מנחת כהן.PNG (51.4 KiB) נצפה 199 פעמים

בשנת תק"נ מודיע הנוב"י שהוא נער ובער ואין לו סמיכת מורנו.
על ידי י. אברהם
ש' פברואר 15, 2020 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות
תגובות: 39
צפיות: 4929

Re: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות

עירובין מב, ב דכו"ע מיהת הלכה כרבן גמליאל בספינה, אמר רבה הואיל ושבת באויר מחיצות מבעוד יום, ר' זירא אמר הואיל וספינה נוטלתו מתחלת ארבע ומנחתו בסוף ארבע, מאי בינייהו כו' אי נמי בקופץ מספינה לספינה חלק א [עמ' רסג-ד] קופץ 1.PNG קופץ2.PNG נדצ"ל שהרי לא היה עומד בשעת שביתה בדפני הספינה.
על ידי י. אברהם
ד' פברואר 12, 2020 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש קדמון למס' תענית - מכת"י
תגובות: 0
צפיות: 329

פירוש קדמון למס' תענית - מכת"י


ר"א זינגר כתב לי באישי שלפי בירורים שנוספו לאחר מכן נודע שישנו קירבה רבה לבית מדרשו של רש"י ויש מן הראשונים שיחסו פי' זה לרש"י.
על ידי י. אברהם
ד' פברואר 12, 2020 8:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך
תגובות: 173
צפיות: 21754

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך

יתכן שגם בכת"י משובש. ובכל אופן אין לי כ"כ יראת הכבוד למהדורת הכתר.
על ידי י. אברהם
ד' פברואר 12, 2020 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רומיים קדמונים
תגובות: 12
צפיות: 1000

"עיר רומי" מהרב יעקב לויפר

.
על ידי י. אברהם
ד' פברואר 12, 2020 12:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך
תגובות: 173
צפיות: 21754

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך

לולא דמסתפינא אמינא דתיבות "תרגמו יונתן" ט"ס הם.
וצ"ל: דמיתי. החרבתי, לשון ונדמו נאות השלום, נדמתה אשקלון.
על ידי י. אברהם
ה' פברואר 06, 2020 1:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 50
צפיות: 5162

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

מגילה י, א
מגילה י.PNG
מגילה י.PNG (10.02 KiB) נצפה 530 פעמים

מר קשישא ערך הדר ביה
הדר ביה 1.PNG
הדר ביה 1.PNG (20.77 KiB) נצפה 530 פעמים
הנדפס אינו מובן
וכך צ"ל
הדר ביה2.PNG
הדר ביה2.PNG (20.3 KiB) נצפה 530 פעמים

ור"ל ששאל אמרת=אתה אומר?

אמרית.PNG
אמרית.PNG (108.54 KiB) נצפה 530 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' פברואר 05, 2020 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים
תגובות: 6
צפיות: 620

Re: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים

טו:

השורה המסומנת בצהוב אין מקומה כאן כלל, ושייך לקמן טז, א ונדפס גם שם

טו.PNG
טו.PNG (32.82 KiB) נצפה 201 פעמים


השורה המסומנת הושלמה מכת"י

השמטה טו, ב.PNG
השמטה טו, ב.PNG (22.22 KiB) נצפה 201 פעמים


כתב יד
כתב יד.PNG
כתב יד.PNG (256.82 KiB) נצפה 201 פעמים
על ידי י. אברהם
ג' פברואר 04, 2020 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 50
צפיות: 5162

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

המסומן בכחול נשמט בדפוס ונוסף מכת"י

נגר 1.PNG
נגר 1.PNG (40.26 KiB) נצפה 595 פעמים

נגר 2.PNG
נגר 2.PNG (60.29 KiB) נצפה 595 פעמים
על ידי י. אברהם
ג' פברואר 04, 2020 12:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אין חיוב בשר או עוף בסעודה שלישית כשאר סעודות
תגובות: 18
צפיות: 392

Re: למה אין חיוב בשר או עוף בסעודה שלישית כשאר סעודות

כדכד כתב:במנהגי קומרנא מובא שאכלו בשר בסעודה שלישית ובהערות כ' הרב אברהם אבא זיס זצ"ל שלמה ייגרע חלקה של סעודה שלישית משאר סעודות.

רא"א זיס הביא שם מלקוטי מהרי"ח בשם השל"ה שכ' לאכול גם בס"ג (מה שכתבת משמו לא ראיתי שם ואין כ"כ נפק"מ מה דעת המביא לביה"ד)
על ידי י. אברהם
ב' פברואר 03, 2020 6:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין (רבא, רב אשי)
תגובות: 5
צפיות: 1064

Re: לא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין (רבא, רב אשי)

תם מה הוא אומר כתב:כבר עמדו בזה, זכור לי שהרב נאמ"ן בס' דרכי העיון באיזה הערה, במאמר הראשון,
וע"ע להגריח"ס שליט"א, בס' יחי יוסף עמוד קמט, ועוד לו באיזהו מקומן.

יישר כח. דרכי העיון מאמר הראשון אות יט בהרחבה.
לגבי רב אשי ל"מ כעת שידברו מזה
על ידי י. אברהם
א' פברואר 02, 2020 11:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין (רבא, רב אשי)
תגובות: 5
צפיות: 1064

Re: לא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין (רבא, רב אשי)

ריטב"א כתובות כב: "ו רבא דאוקמה בתרי ותרי וכו', ו רב אשי נמי דאוקמה בתרי ותרי, לאו משום דפליגי עליה דאביי בעיקר דינא ולומר דבדרב פפא שייכא, אלא משום דר' יוחנן שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה קאמר, ולא ניחא להו לשבושי לישנא דאיתמר בבי מדרשא משמיה דר' יוחנן, ולומר דלא אתמר שנים אלא...
על ידי י. אברהם
ש' פברואר 01, 2020 8:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין (רבא, רב אשי)
תגובות: 5
צפיות: 1064

לא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין (רבא, רב אשי)

נדרים כג: רבא אמר לעולם כדאמרינן מעיקרא וכו', וכתב הר"ן "דלא ניחא ליה לשבושי לישנא דמתניתין". ואף דהר"ן מיירי לענין סוגיא דנדרים, מצינו כן בעלמא דלא ניחא לי' לרבא לשנות נוסח המשנה או הברייתא. ב"ב פו. - איקפד רבא מידי שפכן קתני. סנהדרין י. - אמר אביי תני קידוש החדש וכו', אמר ...
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 29, 2020 7:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 4662

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

וכ"ה לשון התלמוד בב"מ עג: א"ל השתא איכו שכיבא לא אמרי לכו הא מילתא וכו'. ובחגיגה ה: א"ל איכו השתא מנעתן מהאי בירכתא, ובב' כת"י השתא איכו , וכ"ה ברש"י כת"י. ובחולין צה: ובברכות כה: איכו השתא, ובכת"י שם ושם מצינו השתא כי כנוסח הדפוס בבבא בתרא ואולי "הש...
על ידי י. אברהם
ב' ינואר 27, 2020 2:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "בנין התלמוד"
תגובות: 18
צפיות: 1491

Re: "בנין התלמוד"

הנה יופי סדרו וגודל תועלתו מעידים עליו די רוח אלהין קדישין ביה (הקדמת הרמב"ם לפיה"מ)
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 22, 2020 9:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לישנא דתלמודא
תגובות: 2
צפיות: 601

לישנא דתלמודא | כל הכי

כל הכי פירושו: כל כך ר"ה כד, א - ת"ר ראינוהו ושוב לא ראינוהו אין מעידין עליו, כל הכי חזו לה ואזלי, אמר אביי ה"ק וכו'. סנהדרין קז, א - כן הבא על אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה, א"ל כל הכי נטרד ההוא גברא. שבועות לח, א - ת"ש תן לי פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה, תני תשומת יד גזל אבי...
על ידי י. אברהם
ב' ינואר 20, 2020 8:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 16
צפיות: 2003

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

ב"מ טו. אלא מעתה מתנה דלא כתיב ליה הכי ה"נ דלא טריף שבחא, א"ל אין, וכי יפה כח מתנה ממכר, א"ל אין יפה ויפה. וברש"י זבנתיה.PNG ונתקשו במהרש"א ומהרש"ל בל' זבנתיה, דהא במתנה עסקינן. במהרש"ל תיקן קבלתיה ובמהרש"א כ' דמתנה כמכר דאי לאו דארצי קמיה לא יהיב לי' מתנ...
על ידי י. אברהם
ש' ינואר 18, 2020 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא
תגובות: 19
צפיות: 1355

Re: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא

בפ' תולדות (הערה כז) הרחיב המהדיר בשיטות הראשונים אם דוד המלך היה נביא גמור או שדיבר ברוח הקודש. בסוף דבריו כתב: כמו כן יצויין שמדברי רס"ג בפירושיו לשמות נראה שסובר שדוד היה נביא גמור וכו' ע"ש. יש להוסיף שמצינו כן להדיא כמה פעמים בהקדמת רס"ג לתהלים ע"ש לדוגמא עמ' כח "וכל הספ...
על ידי י. אברהם
ה' ינואר 16, 2020 12:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לישנא דתלמודא
תגובות: 2
צפיות: 601

לישנא דתלמודא | מאי פסקא

מאי פסקא מבואר מדברי רש"י בכמ"ק שמפרש: מה זה שאמר?, וכי פסקה למילתיה?! היינו שמפרש תיבת מאי לעצמה ותיבת פסקא לעצמה, ומפרש תיבת פסקא בלשון תמיה. בראשונים אחרים משמע שמפרשים מאי פסקא ביחד, ובל' שאלה, למה פסקה (אולי כמו 'אמאי' פסקא, ועי' ר"א מן ההר נדרים לט.) גיטין נא. מאי פסקא פירש"...
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 15, 2020 12:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המהדורה המורחבת היא בהוצאת...
תגובות: 2
צפיות: 353

Re: המהדורה המורחבת היא בהוצאת...

הר"י מגאש
בבא בתרא - הוצאת ר"י פוליטנסקי תשע"ה
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 15, 2020 12:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 212

Re: שניים שעשאוה, במצוות.

הרב מקדש האם עיינת בהמצויין לעיל?
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 14, 2020 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 212

Re: שניים שעשאוה, במצוות.

הערות למהר"ם שיק תרי"ג מצות מצוה ח

שנים1.PNG
שנים1.PNG (67.97 KiB) נצפה 208 פעמים

שנים2.PNG
שנים2.PNG (21.59 KiB) נצפה 208 פעמים
על ידי י. אברהם
ש' ינואר 11, 2020 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פרה פי"א מ"ב הנשפך לחטאת
תגובות: 2
צפיות: 306

Re: פרה פי"א מ"ב הנשפך לחטאת

בפי' הר"ש השלם ציין (בין השאר) לחזו"א

חזו''א פרה יד ג.PNG
חזו''א פרה יד ג.PNG (57.67 KiB) נצפה 293 פעמים
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 07, 2020 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ויועיל לזכרון או לשכחה?
תגובות: 6
צפיות: 313

Re: ויועיל לזכרון או לשכחה?

לא עונה על השאלה
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 07, 2020 3:08 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לא קחשיב
תגובות: 2
צפיות: 1464

Re: לא קחשיב

מילון ארמי עברי לתלמוד בבלי - הרב עזרא ציון מלמד - עמ' 366

קחשיב.PNG
קחשיב.PNG (10.56 KiB) נצפה 1451 פעמים
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 07, 2020 11:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ויועיל לזכרון או לשכחה?
תגובות: 6
צפיות: 313

ויועיל לזכרון או לשכחה?

בסוף המסכתות לפני הדרך עלך נדפס "ויאמר זה ויועיל לשכחה" ובדפוסים אחרים ויועיל לזכרון
איזה נוסח נכון? מתי נדפס לראשונה?
על ידי י. אברהם
ב' ינואר 06, 2020 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)
תגובות: 165
צפיות: 21230

Re: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)

עדיאל ברויאר כתב:בנוגע לספרות מחקרית, מרגלא בפומיה דפרופ' שמחה עמנואל שהרשב"א הוא החכם המקופח ביותר בימי הביניים.

מה כוונתו? נשאר הרבה בכת"י?
על ידי י. אברהם
א' ינואר 05, 2020 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)
תגובות: 165
צפיות: 21230

חידושי אגדות להרשב"א

במבוא לחידושי אגדות להרשב"א שיצאו לאור בשנת תשנ"א כתב המהדיר שייחוסו של החיבור להרשב"א ברור ואין להטיל בו ספק
בהערה הביא מא' מחכמי צפת שמפקפק בייחוס החיבור להרשב"א

האם מאז תשנ"א כתב מאן דהוא על ענין זה?
על ידי י. אברהם
א' ינואר 05, 2020 7:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 18297

Re: דברי הגר"א בעניין החוש המכחיש ודברי הגמ'

כולל יונגערמאן כתב:ידוע התבטאות מרבי אהרן קאטלער שאמר: "אחרי בקשת המחילה אלף פעמים, מיט א חוש קען מען קיין ר"ת נישט אפפרעגן"

אפשר נישט אפפרעגען אבער פרעגן קען מען אודאי,
וכמו דפריך בגמ' זימנין סגיאין אדברי אמוראי והא קא חזינן?
ואף על גמירי (הלכה למשה מסיני) ועל נקטינן (מסורת מאבותינו) פריך כן.
על ידי י. אברהם
ג' דצמבר 31, 2019 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 36
צפיות: 1837

Re: תיקונים והערות לש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין)

י. אברהם כתב:קבלתי מידיד הערות ותיקונים על סדר מועד ועוד, ע"מ לפרסם כאן

התיקונים הנ"ל נשלחו בשנת תשע"ד, בדקתי והתפלאתי לראות שלא תיקנו כלום מאז
על ידי י. אברהם
ג' דצמבר 31, 2019 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרט לא ידוע מתולדות בעל אליה רבה?
תגובות: 26
צפיות: 864

Re: פרט לא ידוע מתולדות בעל אליה רבה?

גם אם הוא היה רבה של החברה מוזר שיכתוב "שלי".
ועוד איך מתקשר עם ההמשך?
על ידי י. אברהם
ג' דצמבר 31, 2019 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרט לא ידוע מתולדות בעל אליה רבה?
תגובות: 26
צפיות: 864

Re: פרט לא ידוע מתולדות בעל אליה רבה?

נראה כטעות ואולי צ"ל של גמ"ח
על ידי י. אברהם
ב' דצמבר 30, 2019 1:18 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)
תגובות: 287
צפיות: 77759

ישיבת תורת חיים (כולל פרטים על הגר"ח)

היינט - כ''ט חשון תרע''ט.JPG
היינט - כ''ט חשון תרע''ט.JPG (128.24 KiB) נצפה 270 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' דצמבר 26, 2019 12:00 am
פורום: חנוכה
נושא: ביאור חדש בנס פך השמן - מבעל האבני נזר
תגובות: 3
צפיות: 2514

Re: ביאור חדש בנס פך השמן - מבעל האבני נזר

ההוא דאמר כתב:כשעבדנו על הספר, דווקא חיפשנו בהשלמות הרב מנדלבוים לאגודת אזוב

צ"ל הרב דוד מצגר, (בהוצאת הרב ראובן בורנשטיין ז"ל)
על ידי י. אברהם
ד' דצמבר 25, 2019 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 36
צפיות: 1837

Re: תיקונים והערות לש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין)

קבלתי מידיד הערות ותיקונים על סדר מועד ועוד, ע"מ לפרסם כאן

[תיקוני טעויות - עמ' 1, הערות - עמ' 7]
הערות ותיקונים - לפרסום.docx
(345.5 KiB) הורד 61 פעמים
הערות ותיקונים - לפרסום.pdf
(1.16 MiB) הורד 62 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' דצמבר 25, 2019 5:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה (בענין קבלה)
תגובות: 30
צפיות: 4786

Re: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה

כשנוגעים בהם עם העכבר נפתח בלון בצד, שם יש תיקון עפ"י כת"י
על ידי י. אברהם
ג' דצמבר 24, 2019 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה (בענין קבלה)
תגובות: 30
צפיות: 4786

Re: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה

מצורף הדרשה עם קצת תיקונים לפי כת"י


עבור לחיפוש מתקדם