החיפוש הניב 1070 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי י. אברהם
ב' נובמבר 12, 2018 9:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 343
צפיות: 23466

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

צה: ברש"י ד"ה נתקדשו, ואי נפקי מיפסלא ביוצא. בחמדת שלמה (סוג' דשתי הלחם אות ב) הק' דהא כלי שרת אין מקדשין אלא בקודש כדאיתא בזבחים פח., וא"כ אם אופה אותן חוץ לעזרה אינן נפסלין ביוצא. ועוד מאי קאמר ואי נפקי כו' הו"ל למימר אי אפו בחוץ. אך לפי גי' השטמ"ק דברי רש"י לא קאי כ...
על ידי י. אברהם
ש' נובמבר 10, 2018 8:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ות"י/וי"ת (שיבושי המדפיסים ברד"ק)
תגובות: 3
צפיות: 616

Re: ות"י/וי"ת (שיבושי המדפיסים ברד"ק)

כעת ראיתי שגם לענין אונקלס פתחו המדפיסים בטעות "ות"א" ותרגם אונקלס במקום וכן תרגם אונקלס

עי' רד"ק פרשת תולדות כז, יט

נבואה.PNG
נבואה.PNG (16.45 KiB) נצפה 38 פעמים

ופשוט דצ"ל וכן תרגם אונקלס וכו'
על ידי י. אברהם
ד' נובמבר 07, 2018 9:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת אוירבאך (דברי משפט ואילך)
תגובות: 31
צפיות: 3786

Re: משפחת אוירבאך (דברי משפט ואילך)

רבי אליער אוירבאך נפ' תרט"ז
עי' ח"פ עמ' קלו
על ידי י. אברהם
ד' נובמבר 07, 2018 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלהא עילאה ומרי תתיא - שיר של הרמב"ן
תגובות: 0
צפיות: 67

אלהא עילאה ומרי תתיא - שיר של הרמב"ן

הרמב"ן כתב דברי הקדמה בארמית להלכות בכורות והלכות נדרים בצורה של "שיר"
האם יש תרגום לדבריו באיזה מקום?
(האם יש כתבי יד של הנ"ל?)

רמב''ן.pdf
(44.18 KiB) הורד 13 פעמים

שיר.jpg
שיר.jpg (169.02 KiB) נצפה 67 פעמים
על ידי י. אברהם
ב' אוקטובר 29, 2018 3:16 pm
פורום: ימות עולם
נושא: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)
תגובות: 292
צפיות: 40992

זכרון מרדכי - קיעלץ

המשך למה שנכתב כאן על ישיבת זכרון מרדכי קיעלץ
(אפשר לשער שנתייסדה ע"ש האדמו"ר רבי מרדכי מקאזמיר)

דברי תלמיד הישיבה ר' רפאל פפרמן (שהי' לאחר מכן בארה"ב, נפ' בתשע"ג)
בספר עקבות ברמץ עמ' 31

עקבות ברמץ עמ' 31.jpg
עקבות ברמץ עמ' 31.jpg (45.85 KiB) נצפה 171 פעמים
על ידי י. אברהם
ב' אוקטובר 29, 2018 3:01 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 782
צפיות: 75228

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

אולי
גר'=גרסינן
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 24, 2018 7:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש רד"ק על הנ"ך - איזה מהדורה מומלצת
תגובות: 4
צפיות: 200

Re: פירוש רד"ק על הנ"ך - איזה מהדורה מומלצת

קובץ שהתפרסם באידישע וועלט
המאור.pdf
(2.03 MiB) הורד 35 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 24, 2018 2:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש רד"ק על הנ"ך - איזה מהדורה מומלצת
תגובות: 4
צפיות: 200

Re: פירוש רד"ק על הנ"ך - איזה מהדורה מומלצת

שוה לבדוק את של ארטסקרול
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 24, 2018 6:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 517
צפיות: 68970

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

טייטל כתב:היכן נכתב בפורום דברי חיזוק לאדם שנבצר ממנו לעסוק בתורה כל היום ומוכרח לצאת לפרנסתו להביא טרף לביתו, שעבודתו ומהותו חשוב לפני השי"ת וכדו'?

עי' בית יעקב (ינובסקי) פ' ויצא עה"פ ויצא יעקב (עמ' נג בהוצאה חדשה)
על ידי י. אברהם
א' אוקטובר 21, 2018 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 706

Re: ברכה על מצוה קיומית?

מצאתי גם בקובץ שעורים עמ"ס קידושין (כמדומני דף ל) בסוגיא דנשים פטורות ממצוות עשה שהז"ג, שכתב לבאר את שיטת ר"ת דנשים מברכות על מצות עשה שהז"ג, על פי הראב"ד, שבעצם אשה שמקיימת את המצות עשה שהז"ג אינה כעושה דבר שפטורה ממנו, אלא היא מקיימת מצוה קיומית , כי איננה פטורה ממש ...
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 17, 2018 7:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות
תגובות: 63
צפיות: 4600

Re: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות

אין לי מושג, לכן כתבתי אולי
הוספתי לך באישי
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 17, 2018 5:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות
תגובות: 63
צפיות: 4600

Re: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות

ידוע לי בודאות שהי' אבד"ק קאמינקא פלך ווארשא
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 17, 2018 7:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות
תגובות: 63
צפיות: 4600

Re: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות

אולי זה רבי דוד נאמבערג אבד"ק קאמינקא

ש.י. רובין כתב: וגם לא בין הרשימות של רבני ווארשא.

היכן יש רשימות כאלו?
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 12, 2018 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2658
צפיות: 449625

Re: בשורת ספרים חדשים

קד.PNG
קד.PNG (205.51 KiB) נצפה 2428 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' אוקטובר 11, 2018 8:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?
תגובות: 28
צפיות: 1985

Re: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?

דרשות הר"ן דרוש הראשון ר''ן 1.PNG ר''ן 2.PNG ועי' ברד"ק יא, ד וראשו בשמים - ר"ל שיהיה המגדל גבוה כמו ערים גדולות ובצורות בשמים, רוצה לומר בגובה האויר. ועי' לעיל שם יא, א ומגדל וראשו בשמים - וזה אינו כמשמעו כי לא היו טפשים לעשות מלחמה ממש אלא המלחמה הזאת באמונה היתה לעבוד זולתו וכו'
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 10, 2018 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 373
צפיות: 83938

כת''י פי' הר''ן נדרים

האם יש גישה לכתב יד של ר"ן נדרים ברשת ?
על ידי י. אברהם
ש' אוקטובר 06, 2018 9:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 3762

Re: הערות מסכת הוריות

ד, ב הורו בי"ד וידע א' מהם שטעו ואמר להם טועים אתם כו' הרי אלו פטורין ובתוס' הרא"ש כתב: תוס' הרא''ש.PNG מש"כ דאכתי לא הויא הוראה כו' צ"ב ונראה דהכי קאמר, דכל כמה שיעיינו בדברי האחד לעולם איכא למימר "איבעי להו לעיוני טפי " דהא אין לזה גבול, וא"כ ע"כ לא הויא הו...
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 05, 2018 6:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 114
צפיות: 7921

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

האם זה שונה ממה שיש בחומש תורת חיים של מוה"ק?
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 03, 2018 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 440
צפיות: 42629

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

נתבקשתי לשאול

השביתת שבת מביא ספר פ"ת שי"ח
על ידי י. אברהם
ב' אוקטובר 01, 2018 10:12 pm
פורום: ימות עולם
נושא: עיר חדש אצל\בגליל קראקא - לאיזו עיר הכוונה?
תגובות: 2
צפיות: 314

Re: עיר חדש אצל\בגליל קראקא - לאיזו עיר הכוונה?

הכוונה לעיר מולדתו של המאור ושמש

(היו כמה עיירות שנקראו בשם זה)
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 26, 2018 11:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154221

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מלשונו "אז פאטש זיך פאטש זיך" משמע שלא היה מודע שעושה כן

וכמו שסיפר נכדו "ועומק עיונו היה מבהיל וקיים באהבתה תשגה תמיד כפי דרשת רז"ל. והרבה פעמים היו רגליו מוליכים אותו לעזוב את ביתו לסבב את השוק מבלי ידע את אשר עמו, וגם הרבה פעמים את בניו לא הכיר ושאל אותנו מי אתם".
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 26, 2018 7:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 3762

Re: הערות מסכת הוריות

דף י' ת"ר אשר נשיא יחטא יכול גזרה (גזירת מלך היא שנשיא יחטא מדלא כתיב אם נשיא יחטא, רש"י) ת"ל אם הכהן המשיח יחטא מה להלן לכשיחטא אף כאן לכשיחטא. אמר מר יכול גזרה, גזרה מהיכא תיתי (כלומר היכי מצית למימר יכול גזרה היכא אשכחן גזירה כה"ג, רש"י. ובכת"י הגי' ומי כתי' קרא הכי...
על ידי י. אברהם
ג' ספטמבר 25, 2018 7:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 343
צפיות: 23466

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

אינני זוכר את שם הספר
ע"י חיפוש קל תגיע אלי'
על ידי י. אברהם
ג' ספטמבר 25, 2018 11:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 343
צפיות: 23466

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:
שמואל דוד כתב:הבנתי. אבל כמדומני שראיתי פעם מי שכתב כעי״ז במק״א.

B93F9767-757A-405A-86E6-D69204615FC2.jpeg

א"כ קשה כנ"ל גם על המגיה ביעב""ץ (וכבר הקשו עליו).
על ידי י. אברהם
ג' ספטמבר 25, 2018 6:38 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: על מה שמחים בסוכות, ואיך שמחים? הגיגים
תגובות: 6
צפיות: 753

Re: על מה שמחים בסוכות, ואיך שמחים? הגיגים

עי' מו"נ ח"ג פמ"ג, שם מבאר הכל
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 23, 2018 12:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 343
צפיות: 23466

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:מא, ב וא"כ צריך להאסר לבישת התכלת לשם מצוה, מצד איסור 'בל תוסיף', דעל הצד שאין זה תכלת לובש מין שאינו קשור למצות תכלת, ומכוון למצות תכלת מה"ת.

עי' דעת נוטה ח"ב סי' רעט ובהערות
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 23, 2018 12:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה לו ב - סוכה שנוהגת ביום ובלילה אינו דין שתהא נוהגת אלא בד' מינים
תגובות: 3
צפיות: 345

Re: סוכה לו ב - סוכה שנוהגת ביום ובלילה אינו דין שתהא נוהגת אלא בד' מינים

מאי קס"ד ד"בגלל ששני מצוות אלו נדזמנו לפונדק אחד וכו'"? וכי במה מצינו איירינן? הלא ק"ו קאמר
ואין ק"ו זה שונה מכל ק"ו, וכמו שרש"י ביאר בד"ה לא מצא, מה לולב הקל שאינו נוהג בלילות כבימים יש בו חומר זה כו'.
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 23, 2018 9:59 am
פורום: ימות עולם
נושא: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין
תגובות: 6
צפיות: 418

Re: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין

נקרא כך וגם כך (אינני יודע למה)

רבי אברהם צבי הי"ד היה אכן בנו
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 23, 2018 9:42 am
פורום: ימות עולם
נושא: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין
תגובות: 6
צפיות: 418

Re: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין

ברוז כתב:
י. אברהם כתב:ר' נפתלי רויטשטיין - ראה עליו באהלי שם (עמ' 187).

שם משפחה אחר.

היינו הך

נהר שלום תרס"ח
לכידה.PNG
לכידה.PNG (4.97 KiB) נצפה 386 פעמים
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 23, 2018 7:02 am
פורום: ימות עולם
נושא: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין
תגובות: 6
צפיות: 418

Re: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין

ר' נפתלי רויטשטיין - ראה עליו באהלי שם (עמ' 187).
על ידי י. אברהם
ו' ספטמבר 21, 2018 12:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויתכסו שקים האדם והבהמה - יונה ג, ח
תגובות: 6
צפיות: 337

Re: ויתכסו שקים האדם והבהמה

אוצרות המפרשים.pdf
(94.73 KiB) הורד 19 פעמים
על ידי י. אברהם
ו' ספטמבר 21, 2018 6:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 760

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

זוחלין.PNG
זוחלין.PNG (18.06 KiB) נצפה 587 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' ספטמבר 20, 2018 11:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 343
צפיות: 23466

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:מ, ב
ותורף השאלה יש לדון, האם שייך זה לנידון דאי עביד לא מהני.

יש שאכן כתבו דרבא לטעמי' אזיל דס"ל אי עביד ל"מ, עי' לדוגמא במרכבת המשנה
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 19, 2018 9:50 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מטרת התשובה והסליחה כדי שימשיך לעבוד את ה'
תגובות: 1
צפיות: 121

מטרת התשובה והסליחה כדי שימשיך לעבוד את ה'

רבינו סעדיה גאון אמונות ודעות מאמר הרביעי

רס''ג.PNG
רס''ג.PNG (58.49 KiB) נצפה 121 פעמים


מורה הנבוכים חלק ג' פרק לו

רמב''ם.PNG
רמב''ם.PNG (52.49 KiB) נצפה 121 פעמים


רמב"ן הקדמה לספר דברים

רמב''ן.PNG
רמב''ן.PNG (27.33 KiB) נצפה 121 פעמים


מאירי תהלים קל עה"פ כי עמך הסליחה למען תורא

מאירי.PNG
מאירי.PNG (33.84 KiB) נצפה 121 פעמים
על ידי י. אברהם
ג' ספטמבר 18, 2018 9:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אסור להוציא קול של בן חורין על עבדים (ר"ן)
תגובות: 2
צפיות: 348

Re: אסור להוציא קול של בן חורין על עבדים (ר"ן)

תורת מרדכי רבינוביץ סי' רי''ד.PNG
תורת מרדכי רבינוביץ סי' רי''ד.PNG (39.32 KiB) נצפה 313 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 12, 2018 4:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית
תגובות: 46
צפיות: 4675

Re: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית

(מכאן אפשר ללמוד למקום אחר)

בבא קמא קח, א
תבעוהו בעלים לשומר ונשבע ושילם והוכר הגנב כפל למי, אביי אמר לבעל הפקדון רבא אמר למי שהפקדון אצלו

שטמ''ק ב''ק קח, א.PNG
שטמ''ק ב''ק קח, א.PNG (8.9 KiB) נצפה 218 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 12, 2018 12:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר דרושי הצל"ח (תיקונים)
תגובות: 1
צפיות: 537

Re: ספר דרושי הצל"ח (תיקונים)

ז] דרוש ג' אות ה'. דהיינו בעשרת ימי תשובה שאז ה' נמצא וקרוב לקוראיו והייתור מזה מלמד הייתור שאפילו נגזר דינו יכול לקרוע הגזר דין, אלא אפילו עדיין לא נגזר דינו מכל מקום הייתור שמי שנשתקע בחטא ומלוכלך בעון כו'. נדצ"ל והוותור בזה מלבד הוותור וכו', מכל מקום הוותור שמי וכו' (ויתכן שכצ"ל באות ה'...

עבור לחיפוש מתקדם