החיפוש הניב 2065 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 17, 2018 2:25 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 60
צפיות: 1183

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

אכן, ידוע, וברור שמדינא אין בזה שום פיקפוק.
דברתי על אלו שהקפידו כהידור לא לסכך בסכך של פלפונים דקים.
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 16, 2018 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות רצועות התפילין המבריקות
תגובות: 7
צפיות: 269

Re: כשרות רצועות התפילין המבריקות

אמר לי עוסק בצביעה אחד, שמי אמר שאם זה ציפוי שנקלט זה לא חשיב צבוע? הרי גם רכב צבוע בציפוי שלא נקלט ממש, שמא הוא לא צבוע?
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 16, 2018 12:16 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 222

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

אני שמעתי מאחד מגדולי בעלי המוסר בדורינו, וכמדומני שכך אמר בשיחותיו. שיש עניין לחשוב בסגולת אין עוד מלבדו, בזמן התקיעות. למי שמרגיש שהוא בסכנה, אחרת זה אפילו לא מעשה קוף.. וכשאמרו לי את זה בישיבה קטנה בשיחה, במבט לאחור זה חסר טעם ממש.. (אף שהמשגיח ירא אלוקים גדול). אלא שצדק הרב דרומי שזו לא סגולה א...
על ידי קו ירוק
ש' ספטמבר 15, 2018 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מופלג בעשירות מה שיעור חיובו בצדקה
תגובות: 2
צפיות: 94

Re: מופלג בעשירות מה שיעור חיובו בצדקה

לא נקבעה בזה הלכה, וזה מצדקת הנפש כמה יפריש לעצמו וכמה יתן הונו לצדקה. (מותרות אף פעם לא צריך כי זה מוריד מחלקו בבא, וגם בזה כ"א לפי ערך מעלת נפשו).
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 14, 2018 4:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?
תגובות: 16
צפיות: 201

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

ח"ו שלא חזרו בהם תלמידי בית שמאי אחרי שנקבעה ההלכה שצרת הבת אסורה. ולא תמיד היו מכריעים ע"פ רוב או ע"פ סנהדרין אלא אם נתאספו למקום אחד קיבוץ החכמים. ולא תמיד היה כן. אבל משמע שבימי רבי דוסא כבר נהגו איסור בצרת הבת אף שגם הרבה שנים אחרי כן אחזו תלמידי בית שמאי שהיא מותרת כדברי ר"ט...
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 14, 2018 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?
תגובות: 16
צפיות: 201

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

עין טובה זו מעלה גדולה, אבל צריך לראות נכוחה גם את דברי הגמרא והראשונים בלא לעייל פילה בקופא דמחטא: הרי תלמיד ותיק היה בזמן שנהגה סנהדרין ביבנה, ונשאלת השאלה וכי רק תלמיד ותיק אחד היה כזה? הרי כל הנמנים לסנהדרין היה כחם בכך. ומה ששאלת על רש"י, הרי רש"י כותב להדיא "ואינו שב משמועתו לעש...
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 14, 2018 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?
תגובות: 16
צפיות: 201

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

רש"י ביבמות טז. ד"ה בכור שטן. ומה ששאלת שבסנהדרין יז. אמרו שצריך לדעת, עי' ערוך לנר שפירש בפשיטות שיש בכוחו, ואעפ"כ מכופף עצמו לקבלת חז"ל. ומה ששאלת שמעשה דר"ט צריך ישוב, כבר כתבתי שם שאחר שנפסקה הלכה אין לשיטת בית שמאי בזה מקום (ור"ט היה מתלמידי בית שמאי כדאמרו יבמות ט...
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 14, 2018 3:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?
תגובות: 16
צפיות: 201

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

מה ח"ו? הרי רש"י פירש על אתר לגריעותא. ובמחז"ו סי' רמט ד"ה יום שקם[ פירש טפי לגנאי.
ואף שמתלמידי שמאי היה אבל לא נפסקה הלכה כותייהו, וכמו שאמרו לרבי טרפון כדאי הייתי לחוב בנפשך שעברת על דברי בית הלל.
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 14, 2018 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?
תגובות: 16
צפיות: 201

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

הוא נשאר אנונימי כי אין ענין להביא דבר בשם אומרו - כי איננו צודק. ואך זכות היא לו שלא נתפרסם שמו לגנאי! שהרי רבי דוסא בן הרכינס פרסם שמו של אחיו (יבמות טז.): "אמר להם, אח קטן יש לי בכור שטן הוא ויונתן שמו והוא מתלמידי שמאי והזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות לפי שיש עמו שלש מאות תשובות בצרת הבת שהיא מו...
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 14, 2018 11:20 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 60
צפיות: 1183

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

אבל הוא לא אפקטיבי.
ו-K 2000 הוא אפקטיבי מאוד למשך חצי שנה. ואם אתה מרסס לרגלי הסכך בפסח או על האריזה לא יבואו החרקים שוב. אף שכנראה יש להם ביצים זעירות בתוך הסכך, שהרי הם באים לשם גם אם תניחם במקום שלא היו חרקים כאלו מעולם.
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 14, 2018 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הורדת אתר מהמחשב בלא רשות
תגובות: 12
צפיות: 459

Re: הורדת אתר מהמחשב בלא רשות

להוריד פשוט שמותר. ובפשוטו ממש על דעת כן נעשה. לעשות בזה שימוש מסחרי או ששווה ממון, זה נושא אחר, ויתכן שאם אפשר לתבוע בחוקי המדינה אזי הוא גזלן מן הדין, שהרי כל מה שזה אדעתא דהכי זה רק בגלל שאין אפשרות להגביל את ההורדה, אבל אם קיימת אפשרות לתבוע בחוקי המדינה את עושה השימוש המסחרי - אף אם זה כרוך בקו...
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 14, 2018 9:19 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 60
צפיות: 1183

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

תמוה. חבילי קש ניתן לומר כשהוא במצב סגור, אבל כשהוא פתוח אינו חבילי קש.
ואם לגבי מחצלת במצב פתוח, הסוגיא כבר נידונה (סוכה יט:) שאם אינה מקבלת טומאה כשרה.
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 14, 2018 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 260
צפיות: 98729

Re: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?

אבל בהחלט הוא כתב מאוחר שכבר מתפתח לכיוון וועליש דהיום, כגון 'ח' שאיננה מורכבת מאות ו-ז; 'צ' הפוכה במקום לשני צדדים (כמקובל בכתב האשורי האמיתי, שממנו התפתחו ב"י וועליש).
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 13, 2018 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סריקה והקלדה של רש"י על התורה כת"י לייפציג, וכת"י נוספים
תגובות: 11
צפיות: 1251

Re: סריקה והקלדה של רש"י על התורה כת"י לייפציג, וכת"י נוספים

או שזה ממהדורות קודמות, כי אין ספק שפירושו של רש"י התפרסם רבות בחייו. ראיתי פעם הערה בעבודת MA של דוד שניאור ('הגישה הגאוגרפית של רש"י') שגם כת"י לייפציג לא כולו מועתק מטופס רבינו שמעיה. אך לא ראיתי נימוקים, וללא הוכחות חותכות, קשה לפקפק. מנגד, הציור של המנורה בפרשת תרומה שונה מפירושו...
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 13, 2018 2:36 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 60
צפיות: 1183

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

אציין לתועלת. החומר העיצי הרך ממנו עשוי סכך "קיינע'ס מוכן, ורעיו, זה חממה לחרקים החומים המוכרים שאוהבים לחסות בצילו. בשונה מקני במבוק, או קנים רגילים. העצה לשוטחם קודם איחסונם ולרסס על כל המשטח בריסוס מתאים (אישית אני משתמש ב-K 2000, עד שרואים את כל הסכך לך למעלה מההתזה), לאחמ"כ אורזים אות...
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 13, 2018 2:22 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 470

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

אעפ"כ לענ"ד דברי במקומם עומדים. כי לא הרי חטא של פעם אחת שיכול לכוף יצרו ועל זה אמרו חז"ל באותו מקום ובאותו זמן,
לבין מה שיצרו של אדם תוקפו ובשעה שחוטא לבו אטום, ורק הפרישה ממקום הטומאה היא התשובה.
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 13, 2018 2:15 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 60
צפיות: 1183

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

להשערתי אתה מדבר על סכך שקל לסכך אתו. אחרת יש פתרונות כמו קני במבוק אמיתיים, או כפות תמרים, אלא שמחירן יקר והטרחה רבה. אם ב'קיינע'ס מוכן' עסקינן; חרקים זו בעיה הלכתית או בעיה טכנית? אם מרססים אותם היטב לפני האחסון ואחריו, ומנענעים אותו כשמוציאים אותו, לא יימצאו בו חרקים - מנסיון. מבחינה הלכתית הוא ל...
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 13, 2018 2:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 470

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

התורה ציותה לנזיר לרחוק ממשרת ענבים בגלל היין, בגדר 'סחור סחור אמרינן לנזירה לכרמא לא תקרב', כי יתכן ואין בכוחו להשמר כשיהיה בכרם.
ויפת תואר התירה תורה כי לא יוכל לעמוד נגד יצרו, אף שהוא נחשב צדיק גמור עתה, שהרי יוצאי המלחמה היו חוזרין אפי' על שיחה בין ב"ש לישתבח.
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 13, 2018 11:53 am
פורום: עזר אחים
נושא: קרנות להוצאת ספרים
תגובות: 17
צפיות: 3910

Re: קרנות להוצאת ספרים

שמא אם הם עושים זאת לשם שמים, זה כגוי המביא קרבנותיו?
על ידי קו ירוק
ד' ספטמבר 12, 2018 9:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תגובות: 72
צפיות: 7125

Re: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל

אכן. אבל בנוסף היתה דעתו שאין צריך לחפש עוד תקיעות מסוג אחר, ולא טרח לחזר אחרי תקיעות נוספות אפי' שאין בהם טירחה כלל.
על ידי קו ירוק
ד' ספטמבר 12, 2018 3:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 55
צפיות: 4468

Re: שפתי חכמים

נכון שצריך לדבר בכבוד, אבל מותר שלכל אחד יהיה עיניים לבד.
על ידי קו ירוק
ד' ספטמבר 12, 2018 3:41 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תגובות: 72
צפיות: 7125

Re: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל

בבחרותי ראיתי שהרב שך בגמר התפילה ירד לביתו, ובלובי/הקומה הראשונה של בנין הישיבה היו מתאספים לשמוע כמה סוגי תקיעות (מהג"ר ישראל איידלשטיין), והיות וירד לאט הוא כבר הגיע כשעמדו לתקוע, והוא לא טרח אפילו לעמוד ליד המעקה, אלא המשיך ללכת הביתה כאילו אין שם כלום. (לא שמתי ליבי אז אם זה היה גם ביום הר...
על ידי קו ירוק
ד' ספטמבר 12, 2018 2:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מעשה דר' אמנון
תגובות: 5
צפיות: 238

Re: מעשה דר' אמנון

. צ"ע איך ביקש לקחת אצבעות ידיו ורגליו עמו לבית הכנסת הא הוי מוקצה מחמת גופו, ואף על ידי ככר ותינוק, מ"מ מה צורך יש כאן. ומוהר"ר הגר"י טשזנר שליט"א השיב דהוי צורך לחזק ולעורר. בגוף המעשה יש להעיר , א. שאמר להגמון שהלשון שלא קיימה דבר ההגמון תקצץ, וזה פלא כי בזה אדרבה נראה כ...
על ידי קו ירוק
ד' ספטמבר 12, 2018 1:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 260
צפיות: 98729

Re: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?

א.למה ששלחת קישור לס"ת קדום, דווקא ראש הלמד עושה דמיון. לעצם העניין כדי לקבוע גיל אתה לא יכול לפני שראית מאות או אלפי ספרי תורה בזמנים אלו ואז לקבוע בוודאות שזה לא 800 שנה, לפי צורה גרפית עם כל הכבוד [ויש כבוד] אתה לא יכול לשלול כל עוד שלא היה בפניך כנ"ל. אני שמעתי מומחה על כתב זה בוודאות...
על ידי קו ירוק
ד' ספטמבר 12, 2018 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 260
צפיות: 98729

Re: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?

בבדיקת המחשב אצלי הס"ת הזה היה נפסל, אין רווח בין המילים 'כי בחזק'. משום כך המחשב רק 'ממליץ' ומה שמכריע הוא שיקול הדעת של הבודק. כי אכן יש כאן רווח ניכר וברור ביחס לאותיות שהינן צמודות יותר. אך ראה בשורה הראשונה של הקולפן הזה במלים: 'על כ ן א ני זבח' - בין הנו"ן סופית לאל"ף לא ניכר כ...
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 07, 2018 9:19 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גופנים יפים בחנם
תגובות: 3
צפיות: 222

Re: גופנים יפים בחנם

יישר כח
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 07, 2018 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?
תגובות: 13
צפיות: 678

Re: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?

הדברים שכתבת ידועים. שאלתי איך נהג הגר"א קוטלר זצ"ל. לא שאלתי סברות
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 06, 2018 9:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?
תגובות: 13
צפיות: 678

Re: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?

איך נוצר המנהג בלייקווד, מחמת התלמידים או האנשים הגרים שם? או האם מרן הגר"א קוטלר זצ"ל גם היה מניח תפילין בחוה"מ? (ויש לציין שהוא החזיק הרבה בתורת הגר"א)
על ידי קו ירוק
ד' ספטמבר 05, 2018 12:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 60
צפיות: 3207

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

זה חורג מן האשכול, אך בקצרה.
לו יהי שזה צבא ש'שטף שטח', גם כך ראשון ראשון קודם. הגדוד הראשון נשלח למקום הראשון (וכמו"כ להסתעפות הראשונה).
אבל גם בלא להכנס להשערות מיותרות בפן זה; תיאור המקרא של סדר הישובים לא צריך להתייחס לצבא ששוטף את בנימין, אלא לתיאור חורבן ישובים, והם מתוארים כסדרם.
על ידי קו ירוק
ג' ספטמבר 04, 2018 11:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 60
צפיות: 3207

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

הישובים לא מפוזרים ללא סדר, אלא שוכנים על ענפי דרכים המתפצלים מדרך ההר בלבד, אחת הנה ואחת הנה, וחלקם על ציר ההר כמעט.

את בעיית העי אני מכיר. לא נוח לי בהשערות החדשות ולא בתפיסה שהכרונלוגיה מציבה את העי כחורבן קדום. גם אם שמואל קליין חשש ממנה, וגם אם אליצור מצדד בדעתו.
גבע (ג'בע); מי יכול לפקפק בה?!
על ידי קו ירוק
ג' ספטמבר 04, 2018 10:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 60
צפיות: 3207

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

מצפון לדרום, כדכתי' 'מצפון תפתח הרעה'. ורשום אצלי מי שהציע, ש'עית' היא העי, ו'מעברה' היא המעוק שבין מכמש הצפונית (שלידה 'מגרון' שמו"א יד ב ) - לבין גבע הדרומית לה (הוא 'מעבר מכמש' שמו"א יג כג ). וגם זה מתאים על הסדר של הפסוק מצפון לדרום. בת גלים/גלים, הורוביץ, עמ' 177 הציע שאולי זו קלנדיא,...
על ידי קו ירוק
ג' ספטמבר 04, 2018 10:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 60
צפיות: 3207

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

ואעפ"כ הפסוק מתאר לפי הסדר, גבע, רמה, גבעת שאול, ענתות, נוב שכנגד ירושלים. (שאר הערים; בת גלים, ליש, גבים, מדמנה (בבנימין), אינם מוכרים).
על ידי קו ירוק
ג' ספטמבר 04, 2018 11:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 47
צפיות: 2307

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

אמת שיש צמצום ניכר ב'פרינט', ואף גרפיקאים נחשבים עוברים לעיצוב דיגיטל, יחד עם זאת אין תחליף אמיתי לקריאה בספר; התחושה, הסקירה מזויות שונות, הויזואליות. המעוררים את הזיכרון, כ"ז ללא תחליף. נכון שלעיון קל, המאגרים הדיגיטליים מהוים פתרון מצוין. אבל זה לא תחליף לעיון מעמיק. וכ"א יודע זאת לבד. ...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 03, 2018 10:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 60
צפיות: 3207

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

פירוש רש"י עדיף, אחרי שמביא חז"ל שבצרה ממואב והעמידה מלך לאדום. שהרי לומר שישנה בצרה מואבית ובצרה אדומית, כשכל הידיעה שלנו על בצרה אדומית תהיה רק מנבואות הזעם עליה - זה דחוק. מה גם שלא מפורש ברד"ק ובאב"א שבצרה מאדום, אלא שפירשו שנבואה זו על אדום היא. וזה לא סתירה לכך שבצרה עצמה מ...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 03, 2018 12:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ
תגובות: 14
צפיות: 2836

Re: חברה בע"מ

הוא לווה? בריבית?
זו עיסקה, ועבור דמי העסקה הלוו/הפקידו לו, ולא על נכסיו. וש כאן גם מנהג המדינה.
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 03, 2018 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ
תגובות: 14
צפיות: 2836

Re: חברה בע"מ

בע"מ מכריז שלא הוא ולא נכסיו משתעבדים אלא המוצר העסקי הזה בלבד!
במקרה ומוכח שהוא פשע, יתכן שאפשר לגבות ממנו גם מנכסים אחרים. וזה כמנהג המדינה.
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 03, 2018 11:00 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס
תגובות: 9
צפיות: 4395

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

חברא כתב:יצא לאור כעת 'חומש מעט צרי' במהדורה חדשה, חמשה חומשי תורה בכרך אחד.

היכן משיגים את הכרך האחד הנ"ל?
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 03, 2018 10:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 60
צפיות: 3207

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

זכורני שראיתי משהו על שיש כמה "גבע". זו שבבנימין ויש עוד אחת הנזכרת ב"חרסי שומרון" בין ערי מנשה, ואפשר שאליה (או לגבע אחרת) כוונת הפסוק "מגבע ועד באר שבע" (מלכים ב' כג, ח), שכן גבע לא היתה העיר הצפונית בממלכת יהודה בין ערי בנימין, והלא יאשיהו שם החריב המזבח בבית-אל (הצ...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 03, 2018 10:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא
תגובות: 60
צפיות: 3207

Re: שמות מקומות כפולים ודומים במקרא

בצרה 1. עיר הבירה של אדום שמלכה יובב בן זרח (ברא' לו לא, לג). נזכרת בנבואות עמוס, ישע' וירמ'.זו העיר אותה מזכירים בזמירות "וטבח לו בבצרה". 2. עיר במואב, היא בצר בנחלת ראובן (ירמ' מח כד). 'בצר' עיר המקלט בארץ המישור לראובני - איננה 'בצרה'. ו'בצרה' בירמיה מח, היא היא בצרה הנזכרת בכל נבואת ה...

עבור לחיפוש מתקדם