החיפוש הניב 2526 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קו ירוק
ד' יולי 18, 2018 7:55 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בימינו בתשעת הימים
תגובות: 67
צפיות: 2980

Re: רחיצה בימינו בתשעת הימים

בהלכות חג בחג ראיתי שמתאונן על זה, שנראה במקווה כאילו הימים האלו ימים רגילים.
כנראה שזה הרגש שנקבע בהלכה, והיתר הוא לא כדבר השווה לכל נפש, אלא היתר שבצנעה גם אם כולם עושים כך.
על ידי קו ירוק
ד' יולי 18, 2018 7:07 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פתרון הלכתי למי שלא רוחץ בתשעת הימים אפילו אם מצטער טובא
תגובות: 16
צפיות: 499

Re: פתרון הלכתי למי שלא רוחץ בתשעת הימים אפילו אם מצטער טובא

קאצק כתב:כתב לי אחד חשוב בפרטי

גם הגרח"ק לא מתקלח אלא רק במקווה ולא בסבון,

קשה להביא מזה ראיה, כי ניצול הזמן שלו, וגופו המזוכך רחוקים מאתנו (אגב, אני לא חסיד.. זו מציאות)
על ידי קו ירוק
ג' יולי 17, 2018 8:31 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בימינו בתשעת הימים
תגובות: 67
צפיות: 2980

Re: רחיצה בימינו בתשעת הימים

והנה תיאור בני ברק בימי קדם (תש"ט), ומסתמא פ"ת היתה די דומה לה (אף ש"אין כב"ב כמעט בכל הסביבה"). מוסף ינ תשנט 27.PNG הרהרתי בזה מכבר. פ"ת לא היתה דומה לה. ואכן אין כב"ב בכל הסביבה, למעט חגורת רמת גן גבעתיים שסביב בני ברק, אלו קבוצת גבעות כורכר בולטות, שלא קיימות ב...
על ידי קו ירוק
ג' יולי 17, 2018 10:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: היכן קבר הרמב"ם?
תגובות: 17
צפיות: 1247

Re: היכן קבר הרמב"ם?

להגר"ח פרידלנדר היתה מסורת? נשמע מוזר.
על ידי קו ירוק
ב' יולי 16, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם
תגובות: 18
צפיות: 360

Re: יציאה מארץ ישראל לראיית פני חבר

ביאור המג"א יפה מאד, יישר כח לגמרי לא הבנתי מה שייך ס"ס רמ"ח לסי' תקל"א, הרי בתקל"א עסוקים ביציאה מהארץ, ועל זה פסק מג"א שגם במצווה כלשהיא אפשר. אבל ברמ"ח עסוקים במניעת עונג שבת, ומניעת עונג שבת חמירא. אמנם גם כאן היינו ביטול מצוות ישוב הארץ, אבל יתכן שעונג שבת חמ...
על ידי קו ירוק
ב' יולי 16, 2018 9:20 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בימינו בתשעת הימים
תגובות: 67
צפיות: 2980

Re: רחיצה בימינו בתשעת הימים

בזה השלחן לרש"ד ס"א כ' שדעת הרמב"ן ר"פ קדושים שההקפדה על נקיות הידים והגוף היא בכלל המצוה של קדושים תהיו: באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית, אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שיכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו (ברכות נג ב) והתקדשתם אלו מים ראשונים, ...
על ידי קו ירוק
ב' יולי 16, 2018 7:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'
תגובות: 30
צפיות: 1023

Re: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'

אולי כבר שכחנו, שמישהו שהוא עובר עבירה במזיד מצוה לשנאתו. אפשר במקביל גם לרחם, אבל וודאי אסור לנו למחוק את רגשי המיאוס והקבס כלפי מי שנפתה בעצת יצרו ומורד בבוראו. סנהדרין קיא. ומפורט יותר בילקוט כי תשא: 'כשעלה משה למרום מצא להקב"ה שיושב וכותב ארך אפים. אמר לפניו רבש"ע לצדיקים, אמר לו אף ל...
על ידי קו ירוק
א' יולי 15, 2018 9:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'
תגובות: 30
צפיות: 1023

Re: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'

אולי כבר שכחנו, שמישהו שהוא עובר עבירה במזיד מצוה לשנאתו. אפשר במקביל גם לרחם, אבל וודאי אסור לנו למחוק את רגשי המיאוס והקבס כלפי מי שנפתה בעצת יצרו ומורד בבוראו. סנהדרין קיא. ומפורט יותר בילקוט כי תשא: 'כשעלה משה למרום מצא להקב"ה שיושב וכותב ארך אפים. אמר לפניו רבש"ע לצדיקים, אמר לו אף ל...
על ידי קו ירוק
א' יולי 15, 2018 8:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.
תגובות: 42
צפיות: 784

Re: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.

פעם היה נידון על זה בפורום. נחכה להרב מעט דבש וחו"ר הפורום שיפנו.
על ידי קו ירוק
א' יולי 15, 2018 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 272
צפיות: 14342

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

לפי דבריו הכתובים של הגר"ש נדל, לא ראיתי הכרעה כלשהיא עדיין. ואולי הוא יפרוס את משנתו מזוית לא מוכרת ?
על ידי קו ירוק
א' יולי 15, 2018 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 212

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

הובנתי לא נכון:
הרב שך טען מה שטען שאין לו זכות, ועשה מעשה, כידוע.
אני הוא זה שניסיתי להסביר בשתי דרכים. וכפי שאמר הרב אוצה"ח.
על ידי קו ירוק
א' יולי 15, 2018 3:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 227
צפיות: 9617

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הגאון ר' שריה פרסם פעם מאמר על כך שחכמי ישראל צריכים ע"פ הלכה לקבוע יום טוב (פורים) על נס ההצלה במלחמת ששת הימים, ואף ראה בעין שלילית את המתנגדים מחו''ל. כדאי שמשהו יעלה את המאמר הנ"ל. הדברים נכונים לכאורה, אבל יחד עם זאת לא כל כך מדויקים. נכדו עמוד ביהמ"ד שליט"א הביא מכתב שלו, ...
על ידי קו ירוק
א' יולי 15, 2018 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 212

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

הרב שך היה עובר כנגד המתפלל (במעברים), ונימוקו עמו שאין לו זכות לגזול את המעבר. וסברתו היא מסתמא, שגם שכינה כנגדו זה זכות למתפלל ולא מעלה לשכינה. או י"ל שכיון ששכינה כנגדו, הרי משום כבוד שכינה אסור לעבור, אבל כשהוא גוזל המעבר, אין זה כבוד לשכינה שההוא במעשיו גוזל הרבים או היחיד. וא"כ א&quo...
על ידי קו ירוק
א' יולי 15, 2018 2:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 23
צפיות: 1335

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

כתבתי אז במהירות מקופיא וקשה לנסח מחדש, בפרט שזה כבר מצוטט. אשאר בכך שדברי הנצי"ב בפרטם טעונים הבנה, אבל עיקר יסודו שגלעד בן מכיר בן מנשה היו בני תורה, ומשו"ה הושיבם משה בעה"י שירבצו שם תורה, והנצי"ב ראה רמז לזה בתנא דבי אליהו. ויתכן שכח תורתם בא להם ביחוד, מפני שהיו מחותנים עם ח...
על ידי קו ירוק
א' יולי 15, 2018 10:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 23
צפיות: 1335

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

חזינן כאן פלגינן דיבורא. אקוה שהנצי"ב לא ידע שדבריו "לא מתאימים לדברי רבותינו ולביאור הגר"א שם. לא הבנתי מה יש כאן להתווכח, הדברים כתובים במפורש. גם הרד"ק בתחילה מפרש לפי פשוטו של מקרא (כי ללא הכרח לא אומרים שהיו שני 'יאיר') , אבל רבותינו פירשו אחרת. ובפי' הגר"א לא פירש אלא...
על ידי קו ירוק
ש' יולי 14, 2018 11:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 23
צפיות: 1335

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

* הנצי"ב (במד' לב לג, דבר' ג טז) מבאר שרצה משה שיהיו בעלי תורה בעה"י, ויאיר בן משנה היתה אמו מזרע יהודה שהיו מחוקקים, ולכן הושיבם בעה"י. רמזתי לדברי הנצי"ב לעיל. כמובן שלא אמו של יאיר היתה מזרע יהודה, אלא אביו (!). ראה העמ"ד דברים ג טז והרח"ד בראשית נ כג. בכוונה כתבתי ...
על ידי קו ירוק
ו' יולי 13, 2018 5:05 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?
תגובות: 27
צפיות: 740

Re: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?

אינני יודע אם הסיפור של המשמר הלוי מוסמך, ובאם כן, אזי היא התקפה על הנצי"ב שבגמ' מבואר שהורדוס לא נשא מעולם בת חשמונאים, אלא הטמינה בדבש וכו', ואלו יוסיפון מספר שנשא וילדה לו ילדים והנצי"ב על הספרי (ח"ג עמ' קפ"ח) כתב, וז"ל: מלבד שידוע דהורדוס נשא בנות כהנים כדאיתא ביוסיפון ...
על ידי קו ירוק
ו' יולי 13, 2018 11:48 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?
תגובות: 27
צפיות: 740

Re: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?

יתכן שדברי רש"י לא יכולים להוות קושיא על יוספוס.
ומ"מ יישר כח על ההשערות של חוקר ועקביה. הדברים עדיין לא מוחלטים.
על ידי קו ירוק
ו' יולי 13, 2018 12:34 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?
תגובות: 27
צפיות: 740

Re: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?

הא לא היה אמור להכיר בתקופה זו את הבריון המקומי / המפקד בשטח, היות והוא היה מפקד מרד הגליל, ואח"כ נשבה בקרב יודפת!
ובכל מקרה הוא היה בס"ה פיקודו של שמעון בר גיורא (אם הנחה זו אמיתית) - בעיניים של מצביא.
על ידי קו ירוק
ה' יולי 12, 2018 11:37 pm
פורום: עזר אחים
נושא: קרנות להוצאת ספרים
תגובות: 3
צפיות: 2990

Re: קרנות להוצאת ספרים

עלויות יקרות מאוד, הקרן הנ"ל לא תהווה סיוע של ממש,
אא"כ אלו הוצאות רגילות (שגם רווח אין בצידם)..
על ידי קו ירוק
ה' יולי 12, 2018 11:25 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?
תגובות: 27
צפיות: 740

Re: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?

יתכן הפוך ששמעון בר גיורא היה ראש הבריונים והמנהיג, ובר סיקרא המפקד בשטח, והכל על מקומו בא בשלום.
כי אין מטרת הגמ' לתאר מי המנהיג הפוליטי אלא מעמדו לצד רבן יוחנן בן זכאי דודו. לעומת זאת מטרת יוספוס לתאר את מנהיג המרד.
על ידי קו ירוק
ה' יולי 12, 2018 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 272
צפיות: 14342

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

החזו"א ניסה להסביר שהביצים התקטנו, לאור עובדת רוחב האגודל. אבל עכ"פ זהו שיעור הביצה שהכריעו חכמים בכל דור, עיין היטב בדבריו.
כמדומה שיש ביצים מחורבן פומפי שהיה מעט אחר חורבן בית שני.
מעניין יהיה לשמוע את הרב ביניש שליט"א בנושא.
על ידי קו ירוק
ה' יולי 12, 2018 9:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 23
צפיות: 1335

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

1. מה שהיה להם מקנה רב ועצום הרי זו ברכה מאת ה'. 2. ומה שידעו שזו ארץ מרעה, שהרי המרגלים רגלו בכל א"י כדמשמע בקרא, וכמו"כ ראו כל פרטיה ותכונתה כמו שאמר להם משה, וא"כ ידעו שאין היא ארץ מרעה, וכפי המציאות גם היום. לעומת ארץ המישור וארץ הבשן, שהם מקום גדול מאוד הראוי בטבעו למרעה, כפי טבע...
על ידי קו ירוק
ה' יולי 12, 2018 12:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'
תגובות: 30
צפיות: 1023

Re: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'

ומה עם כל אדם? הרי יש חובה לדון כל אדם לכף זכות, לפי הכללים. דבר מעניין יש בשו"ת הגריל"ד סי' א' או ב', אודות ש"ץ שקלקל במשהו, והנידון היה אם להשאירו בחזקתו אחרי שקיבל עליו תשובה, והגריל"ד ערך תשובה ארוכה להיתר, ובסו"ד כתב שאיננו מכריע אא"כ יצטרפו אליו, למה? 'משום שהוא א...
על ידי קו ירוק
ה' יולי 12, 2018 1:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 272
צפיות: 14342

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

לא יודע מה אמר הרב נוביק, אבל הסטייפלער ראה לנכון להביא ראיה לאמה הגדולה מחומות הר הבית, בשם הגר"י מרצבך. נכון שהסוגיא נקבעת בבית המדרש, אבל בודאי אי אפשר להתעלם מהמציאות. והיא מחייבת בירור אחר בירור. אגב, הנושא של גרגירי פירות הוא אכן דבר המצריך עיון. הנה במצדה נאספו גלעיני תמרים, והם מופקדים ...
על ידי קו ירוק
ד' יולי 11, 2018 8:46 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?
תגובות: 27
צפיות: 740

Re: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?

גם אם היה עדיין בירושלים, כדרכו של סיפור כשהוא מתפרסם בעיר בפרטים לא מדוייקים. לעומת זאת חכמי התורה אילו לא ידעו בדיוק רב, לא היו כותבים. ממילא דבריהם אמת.
על ידי קו ירוק
ד' יולי 11, 2018 8:23 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?
תגובות: 27
צפיות: 740

Re: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?

ברור שעיקרם של דברי יוספוס זהים לגמרא, אבל הגמרא כמובן מדייקת בתכלית הדיוק, ולא זו בלבד, אלא שהוא הרי לא היה נוכח בשעת מעשה, כי היה בגליל, כך שזה סיפור שהובא לידיעתו אך לא בפרטים מדויקים. כלומר אדרבא, אני רואה פה חיזוק לכך שדברי יוסף בכללותם כוללים דברים נכונים, כמו הסיפור הזה שכלליו נכונים ופרטיו ל...
על ידי קו ירוק
ד' יולי 11, 2018 7:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 79
צפיות: 2385

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

אספקלריה מכיל נושאים מגוונים שחלקם אמנם בהגדרות של הרב משנ"נ לעיל, וחלקם לא, וחלקם אף אינם שייכים אליו ו'נפלו' בטעות אגב גררה וכיו"ב, וחלקם גוררים נדונים רבים אחרים.
כך שלנעול אותו זה נזק לכל הפורום, ואיני יודע מה ראו..
על ידי קו ירוק
ג' יולי 10, 2018 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והאלקים יבקש את נרדף - אפילו צדיק רודף רשע
תגובות: 8
צפיות: 277

Re: והאלקים יבקש את נרדף - אפילו צדיק רודף רשע

זה שהגנב מבקש מה' (גמ') זה לא סיבה שיסייעוהו משמיא..
אבל לשאלתך: 'צדיק' הכוונה שצודק במה שרודף אותו על פי התורה. אבל אם זה לא על פי התורה הרי שאיננו צדיק בזה.
על ידי קו ירוק
ג' יולי 10, 2018 10:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נוסח פירוש רש"י לתורה.
תגובות: 32
צפיות: 1589

Re: נוסח פירוש רש"י לתורה.

היום הכל קיים. רק שמישהו יעתיק וידפיס חומש פירש"י.
חייבת השוואה בין כמה כתבי יד חשובים של רש"י,
והמבוררים שביניהם הינם בראש וראשונה כת"י לייפציג; בהשוואה לכת"י אוקס. בודלי. 34; ובהשוואה לכת"י מינכן; וכת"י פירנצה; וכת"י פריז 154, 155, 156.
על ידי קו ירוק
ג' יולי 10, 2018 1:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם
תגובות: 18
צפיות: 360

Re: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם

א"צ להכביר בדבר פשוט כ"כ שמצוות ישוב הארץ ('וישבתם בה', רמב"ן) לא מתבטלת במה שאדם יוצא לרגע מהארץ, ואין בשום מקום בחז"ל איסור שכזה, אלא רק על יציאה לזמן.
וכמובן אינו מפקיע את עצמו משום מצווה במה שיוצא לרגע מהארץ כגון ללוות אדם, או בזמנינו לטייל כמה שעות.
על ידי קו ירוק
ג' יולי 10, 2018 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם
תגובות: 18
צפיות: 360

Re: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם

אין מושג כזה לבטל מצוות ישוב א"י, כשיוצא לרגע.
מה שנהגו חכמים איסור (ממידת חסידות) לא לצאת מא"י אפילו לרגע שלא לצורך, זה מפני שגזרו עליה טו"מ על אה"ע.
viewtopic.php?f=17&t=28633&start=120#p299744 ובכל האשכול
על ידי קו ירוק
ב' יולי 09, 2018 5:24 pm
פורום: ימות עולם
נושא: שלוש תמונות, מצולם אחד?
תגובות: 4
צפיות: 287

Re: שלוש תמונות, מצולם אחד?

אחרי שהינך אומר שגם על התמונה הישנה הצעירה כתוב את אותו שם, ברור כשמש לפי המאפיינים של מבנה הראש, שהוא הוא, ותנצב"ה.
על ידי קו ירוק
ב' יולי 09, 2018 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם
תגובות: 18
צפיות: 360

Re: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם

מה שייך בת"ת לחזור מיד והרי הולך ללמוד תורה וזה לוקח זמן. והרי עזרא הסופר לא עלה כמה שנים מבבל, עד שמת רבו ברוך בן נריה שהיה זקן ולא היה בכוחו לעלות.
ומה שייך למצא אשה מיד, אולי לא יזדמן לו מיד.

היכן הכס"מ?
על ידי קו ירוק
ב' יולי 09, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם
תגובות: 18
צפיות: 360

Re: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם

המדובר על שהייה לתקופה מסוימת ולא יציאה ע"מ לחזור מיד. ומיירי בנושא יבמתו שאינה רוצה לעלות לארץ, ולכן הולך הוא אליה. וזה אסור. אבל רבי אסי שרצה לצאת לקראת אימיה (קידו' לא:, ירו' נזיר פ"ז ה"א), היינו לכבדה לצאת לקראתה ולא לגור בחו"ל לזמן מה. ורבי יוחנן התיר לו אף שכהן היה, כפי שמש...
על ידי קו ירוק
ב' יולי 09, 2018 12:59 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: המלצה לספר לימי בין המצרים
תגובות: 10
צפיות: 378

Re: המלצה לספר לימי בין המצרים

יש קונטרס נפלא בשם בית קדשינו ותפארתנו, לר' יוסף רובינשטיין. כמו"כ ספר מהנ"ל ובא לציון גואל. 089741889
יש קונטרס מנחם ציון מהרב מנחם לנג משגיח דישיבת דרכי משה.
על ידי קו ירוק
א' יולי 08, 2018 2:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ה הבעיה להקנות בגד לאדם אחר להיפטר מקריעה בכותל המערבי
תגובות: 44
צפיות: 1091

Re: ה הבעיה להקנות בגד לאדם אחר להיפטר מקריעה בכותל המערבי

משולש כתב:האג"מ פוסק למעשה שבימינו אין קורעים על ירושלים. הוא בוודאי ידע מה שאנחנו יודעים.
(ואה"נ יש לעיין מה דעת השבט הלוי שהבאתי לעיל).

כאן הבאת את דבריו: viewtopic.php?f=43&t=40888&p=469547#p469528
ובהחלט אני חושב שההסתייגות של הגא"מ היא כמו שבארתי.
על ידי קו ירוק
א' יולי 08, 2018 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ים סוף הוא ים המלח? מה הפשט ברשב"ם
תגובות: 12
צפיות: 365

Re: האם ים סוף הוא ים המלח? מה הפשט ברשב"ם

אודה ולא אבוש, לא ידעתי.
אבל ראה שם במקורות וציונים ובספר המפתח (פ"ב מציצית ה"ב).

אבל ים סוף עם ים המלח לא קשור כלום, כשמיירי בגבולות הארץ, שבזה מיירי רשב"ם.
על ידי קו ירוק
א' יולי 08, 2018 1:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ים סוף הוא ים המלח? מה הפשט ברשב"ם
תגובות: 12
צפיות: 365

Re: האם ים סוף הוא ים המלח? מה הפשט ברשב"ם

היכן הרמב"ם?
לא היכן חכם באשי ציצט את הרמב"ם
על ידי קו ירוק
א' יולי 08, 2018 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושה בשומע תפילה
תגובות: 12
צפיות: 479

Re: קדושה בשומע תפילה

הגר"א גניחוסבקי אמר שמותר ולפתוח בסגנון של תפילה, וכן ראיתי כמדומה מהגרב"צ פלמן.

עבור לחיפוש מתקדם