מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5310 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 07, 2020 8:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 22939

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

ייש״כ
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 03, 2020 6:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שלש מאות - לשון הבאי - גוזמא
תגובות: 24
צפיות: 2909

Re: שלש מאות - לשון הבאי - גוזמא

שבת קמט:

אמר רב יהודה אמר רב כו׳ נמשכה ערלתו שלש מאות אמה כו׳.

לכאורה כאן אינו גוזמא אלא כך הוא האמת שהרי הגמרא הביא גימטריא ע״ז - ערל בגימטריא שלש מאות.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 31, 2020 9:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 22939

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קמו.

רש״י ד״ה בערב - מדינה. עיין רש״י דף קכ״א ד״ה בערב - שם מקום, וצ״ע מדוע שינה בלשונו.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 31, 2020 9:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: תשובות הלכתיות בדוא"ל
תגובות: 8
צפיות: 1558

Re: תשובות הלכתיות בדוא"ל

שמש כתב:בית ההוראה אפיקי מים:
afikeymayim@gmail.com

עדיין עונה?
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 31, 2020 6:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 22939

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

הבנתי, אבל מדוע לא נקט דג מליח?
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 31, 2020 6:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 22939

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קמה:

רש״י הדיח - קולייס מאי. מדוע נקט רש״י קולייס וצ״ב
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 31, 2020 6:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק חבית
תגובות: 0
צפיות: 341

מסכת שבת - פרק חבית

שבת קמה:

כל שלא בא בחמין וכו':

הדיח מאי אמר רב יוסף הדיח חייב חטאת אמר מר בריה דרבינא אף אנן נמי תנינא חוץ ממליח ישן וקולייס האיספנין שהדחתן זו היא גמר מלאכתן שמע מינה

לא הבנתי, הרי שאלת הגמרא הוא על המתני׳ ומה ראיה הביא מר בריה דרבינא, וצ״ב.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 28, 2020 3:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 48
צפיות: 7020

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

ומה עם אמימר?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 28, 2020 2:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 48
צפיות: 7020

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

שבת קמג.

סימן שרנ״ם שפ״ז. מדוע ליכא סימן לרב אשי?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 28, 2020 2:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 48
צפיות: 7020

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

שבת קמג.

סימן שרנ״ם שפ״ז

מדוע ליכא סימן לרב אשי?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 28, 2020 2:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 48
צפיות: 7020

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

שבת קמג.

סימן שרנ״ם שפ״ז

מדוע ליכא סימן לרב אשי?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 28, 2020 2:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 48
צפיות: 7020

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

שבת קמג.

שרנ״ם שפ״ז סימן

מדוע ליכא סימן לשמו של רב אשי?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 28, 2020 2:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 258
צפיות: 93853

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

ו' אב, קמג.- רבי זכריה בן אבקולס (ויעויין בדברי רבי יוסי בתוספתא על הנהגה זו) תוספתא יז-ד ב"ה אומרים מגביהין מעל השולחן עצמות וקליפין ב"ש אומרים מסלק את הטבלא כולה ומנערה זכריה בן אבקילוס לא היה נוהג לא כדברי ב"ש ולא כדברי ב"ה אלא נוטל ומשליך לאחר המטה אמר רבי יוסי ענוותנותו של ...
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 28, 2020 1:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 22939

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קמג.

רש״י ד״ה כל צרכו - משתמש בו ואין כאן משום בזיון וממחהו בתבשיל

מה כוונת רש״י במש״כ ׳וממחהו בתבשיל׳
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 27, 2020 4:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יד הלוי - איפה נמצא?
תגובות: 1
צפיות: 195

יד הלוי - איפה נמצא?

AC4F745F-B5E5-4A15-99F0-87E57AA2F321.jpeg
AC4F745F-B5E5-4A15-99F0-87E57AA2F321.jpeg (59.83 KiB) נצפה 195 פעמים
על ידי שמואל דוד
א' יולי 26, 2020 1:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 14
צפיות: 1538

Re: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

אם הוא לאחד מתלמידיו אז כן מיוחס הוא לרש״י.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 26, 2020 7:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 14
צפיות: 1538

Re: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

ידעתי גם ידעתי שהוא ת״ח, ביקורת כתב שכל צורבא מרבנן יודע שרש״י לפרק חלק הוא מרש״י ולא כן כתב הדק״ס.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 26, 2020 5:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 22939

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קלט:

רש״י ד״ה וסייר פירי - ומשמר שם פירות כרמו ונמצא שהנכרי מעבירו במים בשבת. צ״ע ׳כרמו׳ מאן דכר שמיה?
על ידי שמואל דוד
א' יולי 26, 2020 5:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 14
צפיות: 1538

Re: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

רב נתן נטע רבינוביץ ז״ל (דק״ס) לא היה צורבא מרבנן?
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 22, 2020 7:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 41
צפיות: 10161

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

כמדומני שהרבה פעמים כתב רש״י ״בסדר יומא״ במקום לכתוב ״במסכת יומא״, האם יש למישהו שום מידע בזה?
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 22, 2020 3:31 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קטן המסורבל בבשר
תגובות: 4
צפיות: 466

Re: קטן המסורבל בבשר

קטן או גדול?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 10:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 31
צפיות: 1559

Re: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

יישר כח! מבואר מדבריו שבאמת מברכים.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 10:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 31
צפיות: 1559

Re: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

בעל העיטור בהלכות שחיטה:
7441446B-0F8A-4C20-B199-30014C09B974.jpeg
7441446B-0F8A-4C20-B199-30014C09B974.jpeg (94.03 KiB) נצפה 1184 פעמים
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 9:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 31
צפיות: 1559

Re: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

רמב״ם פרק ג מילה הלכה ו:
גר שמל קודם שנתגייר וקטן שנולד כשהוא מהול כשמטיפין ממנו דם ברית אינן צריכין ברכה וכן אנדרוגינוס אין מברכין על מילתו מפני שהוא אינו זכר ודאי

וע״ש בהשגות הראב״ד ובכס״מ.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 130244

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

לבי במערב כתב:
שמואל דוד כתב:שאר שמנים אינם מזיקים?
במימרא דברכות (לה, סע"ב ואילך) לא נזכר כי־אם שמן זית לבדו (וכך העתיקו הפוסקים), ובלשון כ"ק אדה"ז נ"ע (בסדבה"נ פ"ו ה"ט): "שֶׁהַשֶּׁמֶן הַיּוֹצֵא מִזֵּיתִים – אֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה בְּלִי תַּעֲרוֹבוֹת".

ייש״כ!
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 8:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 31
צפיות: 1559

Re: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

בן ח׳ קודם ל׳ יום (לפי רב אדא בר אהבה) שמלין אותו ממ״נ האם מברכים עליו?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 8:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 31
צפיות: 1559

Re: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

קלו.

יש להסתפק אם מברכים על מילת ספק בן ח׳ , אשמח במקור.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 7:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 31
צפיות: 1559

Re: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

לכאורה כתב כן אגב המשך דבריו...
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 130244

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

לבי במערב כתב:וכי היוצא מן הזית לבדו איקרי 'שמן'?! (יעוין ר"פ במה מדליקין).

שאר שמנים אינם מזיקים?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 7:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 130244

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

משנה ברורה סימן ערב ס״ק כה:
ושאר משקין - וחלב ושמן אין בכלל זה דהא אינו חמר מדי‎נ‎ה דאין רגילין לשתותו למשקה

לכאורה תמוה, הרי שתיית שמן מזיקו ואין מברכים עליו כמבואר בברכות לה. ומה ההו״א שמקדשים עליו.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 6:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 130244

יין של אינו יהודי לקידוש

משנה ברורה סימן ערב ס״ק כד:

שמקדשין‏ על שכר - ודוקא דהוי חמר מדינה דהיינו שאין יין מצוי בכל העיר בשנה הזו ועיקר שתייתן הוא משכר ושאר משקין ואם יש שם יין אלא שהוא ביוקר מקרי מצוי ואם אין יין ישראל מצוי אע"פ שיין א"י מצוי לא מקרי מצוי עי"ז

לכאורה דבר פשוט הוא ומה החידוש בזה.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 21, 2020 2:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 22939

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קלו.

רש״י ד״ה מחתך בבשר - ‘שחוטה’ הוא ולא חבורה היא. לשון שחוטה צ״ע, הרי מדברים במילת קטן.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 20, 2020 3:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 31
צפיות: 1559

Re: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

לרבותא נקטיה. ולהלן קלג. הא איכא ד' שיטות בביאור טעם הדבר, למה מילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט. א״כ מדוע בכ״מ לא נקט הגמרא יו״ט במקום שבת? אני מסביר. בגמ' חיפשו טעמים למה באמת מילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט, ויש בזה ד' שיטות, משא"כ לגבי שבת דלא ס"ד. [לבוא ולשאול למה כל מסכת שבת לא ...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 20, 2020 7:08 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קטן המסורבל בבשר
תגובות: 4
צפיות: 466

Re: קטן המסורבל בבשר

עיין אגדות אזוב מדברי שבת קלז, בית הלוי חלק ב סימן מז
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 20, 2020 6:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן ח׳ - טריפה
תגובות: 14
צפיות: 547

Re: בן ח׳ - טריפה

ויען דוד חלק ג אה״ע פט:
63D1A346-719C-4DFD-87D4-B9863A992090.jpeg
63D1A346-719C-4DFD-87D4-B9863A992090.jpeg (72.23 KiB) נצפה 495 פעמים

אולם עיין נחל איתן ריש פרק ג.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 20, 2020 6:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן ח׳ - טריפה
תגובות: 14
צפיות: 547

Re: בן ח׳ - טריפה

אם בן ח׳ הרי הוא כאבן מדוע אסור להורגו?

עבור לחיפוש מתקדם