מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2707 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ש' נובמבר 30, 2019 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קרנות ע"פ ההלכה
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: קרנות ע"פ ההלכה

נשאלתי, יש כיום קרנות ע"פ ההלכה כידוע, אבל אין בהם משום מה אפשרות להלוואה בריבית, אף שיש התר עיסקא, הם חוששים למשהו, לא מבין בדיוק השאלה היא, האם כ"כ גרוע להשקיע בקרנות שאינם ע"פ ההלכה, מה בסך הכל הבעיה שם, שהם משקעים את הכסף שלך, במקומות שאינן ע"פ ההלכה, כגון חילול שבת, או הלוו...
על ידי פרי יהושע
ש' נובמבר 30, 2019 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קרנות ע"פ ההלכה
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: קרנות ע"פ ההלכה

יהודה בן יעקב כתב:קרא קונטרס זה, ואם יהיו לך עדיין שאלות, תכתוב לחו"ר הפורום.

ייש"כ גדול אני מקווה לעיין
אבל האם אפשר למצוא שם התייחסות ספציפית לשאלה הנ"ל (החיפוש קשה שם).
על ידי פרי יהושע
ו' נובמבר 29, 2019 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: קרנות ע"פ ההלכה
תגובות: 7
צפיות: 185

קרנות ע"פ ההלכה

נשאלתי, יש כיום קרנות ע"פ ההלכה כידוע, אבל אין בהם משום מה אפשרות להלוואה בריבית, אף שיש התר עיסקא, הם חוששים למשהו, לא מבין בדיוק השאלה היא, האם כ"כ גרוע להשקיע בקרנות שאינם ע"פ ההלכה, מה בסך הכל הבעיה שם, שהם משקעים את הכסף שלך, במקומות שאינן ע"פ ההלכה, כגון חילול שבת, או הלווא...
על ידי פרי יהושע
ד' נובמבר 20, 2019 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר
תגובות: 50
צפיות: 2971

Re: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר

מצורף בזה מה שכתבתי בעוניי ייש"כ מה שהביא ומהגר"ש דבליצקי, הוא אכן טעם אחר שלא יהיה שבת כחול אלא שונה ממנו וכן דבעי סעודה שנייה חשובה, (וזה כנראה טעם החת"ס), אולם סעודה חלבית חשובה שרי, אלא שהדור הקודם לא כ"כ הכיר שיש דבר כזה, כיום זה בעקרון קיים והטעם משתנה מדור לדור גם יש כאלה...
על ידי פרי יהושע
ד' נובמבר 20, 2019 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר
תגובות: 50
צפיות: 2971

Re: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר

מצורף בזה מה שכתבתי בעוניי ייש"כ מה שהביא ומהגר"ש דבליצקי, הוא אכן טעם אחר שלא יהיה שבת כחול אלא שונה ממנו וכן דבעי סעודה שנייה חשובה, (וזה כנראה טעם החת"ס), אולם סעודה חלבית חשובה שרי, אלא שהדור הקודם לא כ"כ הכיר שיש דבר כזה, כיום זה בעקרון קיים והטעם משתנה מדור לדור גם יש כאלה...
על ידי פרי יהושע
א' נובמבר 17, 2019 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בן אדם נוהג להזכיר כעת כל יום בברכת שמע קולינו ותן טל ומטר, כיון ולא עברו ל' יום, וגם למה לא להתפלל שוב על מטר הנצרך בארצנו, (והיינו שעכ"פ אין כאן שינוי ממטבע בגלל שעושה זאת מחשש שאם שכח להזכיר), אלא שכיום שכח ואמר ברוך אתה ה', האם יכול לסיים למדני חוקיך, כיון ועכ"פ גם זאת בקשה בשמע קולנו...
על ידי פרי יהושע
א' נובמבר 17, 2019 7:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בן אדם נוהג להזכיר כעת כל יום בברכת שמע קולינו ותן טל ומטר, כיון ולא עברו ל' יום, וגם למה לא להתפלל שוב על מטר הנצרך בארצנו, (והיינו שעכ"פ אין כאן שינוי ממטבע בגלל שעושה זאת מחשש שאם שכח להזכיר), אלא שכיום שכח ואמר ברוך אתה ה', האם יכול לסיים למדני חוקיך, כיון ועכ"פ גם זאת בקשה בשמע קולנו,...
על ידי פרי יהושע
ש' נובמבר 09, 2019 7:47 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 68
צפיות: 2327

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת בראשית

מעט דבש כתב:הדברים מחודשים.
מה שמשמיטים הדגש החזק, אין כאן איזה 'מנהג', אלא הוא חוסר דקדוק בעלמא.
ולמה לקבוע זאת ל'מנהג', שכאן מדגישים וכאן לא.
אם כבר שמים לב לדקדק, יש להדגיש את כל הדגשים כמשפטם.

לא כתב שיש כאן 'מנהג', אלא שאם לא עושים בין כה כמו שצריך, למה לא לעשות כבן נפתלי
לא כן?
על ידי פרי יהושע
ה' נובמבר 07, 2019 11:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ותהי שרי עקרה אין לה ולד
תגובות: 6
צפיות: 414

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

אולי י"ל עפ"י התוס' שם למ"ד שטומטומים היו, שע"כ נקרע לפני שנישא לשרה אלא שמ"מ כיון ומתחיל היה כן, נס גדול הוא יותר שיוולד לו לאחמ"כ, ואולי י"ל גם הכא שמלכתחילה הייתה כן, אבל כשנישא לה כבר לא הייתה כן, שאל"כ היו קידושיו בטעות, ועי' עוד לשון רבינו בחיי שנראה שהב...
על ידי פרי יהושע
ג' אוקטובר 15, 2019 2:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?
תגובות: 14
צפיות: 758

Re: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?

בני חביבי הרב מיכאל יהודה שיחי' הביא ראיה על אתר, מסוכה עשויה כצריף, שהיא נעשית בהדי הדדי לכא'
לכא' ראיה טובה, לא כן?
על ידי פרי יהושע
א' אוקטובר 13, 2019 5:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.
תגובות: 20
צפיות: 1179

Re: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.

אין להשוות כל עיקר שתית מים בתוך הסוכה היא הידור היראים, (עד כמה שיש לחוש לדבריו), הוא דין. אין להשוות כל עיקר שתית מים בתוך הסוכה היא הידור המובא בחז"ל ומוסכם על כל הפוסקים. שיטת היראים - שנויה במחלוקת, ונקטינן לעיקר דלא ככוותיה! (יודעני שבחב"ד נהגו מאד לדקדק על כך..) אמנם, הלא כו"ע...
על ידי פרי יהושע
א' אוקטובר 13, 2019 5:08 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?
תגובות: 14
צפיות: 758

Re: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?

בעניין עשה הדפנות והסכך בבת אחת אם חשוב כהקדים הסכך לדפנות, מרן הגר"ח צימרמן זצוק"ל הביא לזה ראיה מהוכחת ביאור הגר"א שבקדמו הדפנות לסכך הסוכה נפסלת מהגמ' בדף י"ט בעניין פי תקרה יורד וסותם, שהק' רבא לאביי " לדידך דאמרת פי תקרה יורד וסותם אפי' הפחית דופן אמצעי נימא פי תקרה יו...
על ידי פרי יהושע
א' אוקטובר 13, 2019 2:09 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.
תגובות: 20
צפיות: 1179

Re: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.

אין להשוות כל עיקר
שתית מים בתוך הסוכה היא הידור
היראים, (עד כמה שיש לחוש לדבריו), הוא דין.
על ידי פרי יהושע
א' אוקטובר 13, 2019 2:06 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?
תגובות: 14
צפיות: 758

דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?

דין דפנות קודם לסכך, לענ"ד פשוט דמהני גם בהדי הדדי, דהלא נעשה כאן אהל
יש שלא פשיטא להם כן?
על ידי פרי יהושע
ו' אוקטובר 04, 2019 3:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה
תגובות: 6
צפיות: 401

Re: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

איש_ספר כתב:

שו"מ שהזהיר ע"ז במט"א תרכ"ג ס"ח, והשיב עליו בחריפות בנימוקי או"ח שם.


הבנתי מלשונך שהמט"א מזהיר שלא יעשו כך, וכעת ראיתי בפנים והוא מיקל בזה.
על ידי פרי יהושע
ו' אוקטובר 04, 2019 2:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה
תגובות: 6
צפיות: 401

Re: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

לעניין תוספת יוה"כ, נראה שתלוי במחלוקת המפורסמת האם התוספת מקבלת את כל דיני היום או רק לעניין איסורי מלאכה ועינוי ואכמ"ל. אבל בלאו הכי לא יועיל, כי תוספת ביציאתו היא רק מה שמחויבים מדינא, היינו שתיים או ארבע דקות, זמן צאת השבת המקובל אצלנו שהוא שלוש כוכבים הסמוכים זה לזה, ולאחר מכן הוא רק...
על ידי פרי יהושע
ו' אוקטובר 04, 2019 2:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה
תגובות: 6
צפיות: 401

קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

שאל שאלני ידידי הרב הגאון רבי משה גורטלר שליט"א, כיצד מכלכלים המנינים שנוהגים לסיים נעילה לפני השקיעה (בשביל נשיאת כפים דנעילת שערים) וכדעת מרן בס' תרכג ועי' שם מ"ב ס"ק ח שאם הזמן קצר יאמר הפיוטים אחרי התפילה), עם מה שכתב המשנה ברורה בסוף הלכות תפילת מנחה (ס' רל"ד ס"ק ז) בשם...
על ידי פרי יהושע
ו' אוקטובר 04, 2019 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בביהכ"נ שלנו התבלה לא לגמרי ספר נדיר למדי, האם עדיף/ רשאי לסרקו על אף שעי"כ מפרקו וישלח לגניזה, או דילמא כיון ועכ"פ הוא עדין לא התבלה לחלוטין הוי כמנהג בזיון ורצוי לחכות עוד זמן רב (כי לא רבים המשתמשים בו, עד שיתבלה לחלוטין.
על ידי פרי יהושע
ה' אוקטובר 03, 2019 1:45 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 847
צפיות: 132877

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

... כעובר מכסא של דין לכסא של רחמים
ופעם בקידוש בביתו, אמרתי לו כך כהנהגה שכביכול קיימת אצל איזה עובדים, ואישר לי כדרכו בשבת בהמהום שאכן זו ההנהגה אצלו.
על ידי פרי יהושע
ה' אוקטובר 03, 2019 1:28 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 753

Re: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל

ייש"כ על התיאור הנפלא והמרומם יש להוסיף שבשנים האחרונות נשמע לדעת הרב שמעון ויזר שליט"א לעשות עוד סדר של שברים ישרים עם תרועה תמנית (כך מנהג אשכנז המקורי) (לדידי הקטן, נראה לפו"ר שעל השברים שלנו לכא' כולם מסכמים, כי למה יקפידו על שברים ישרים, ואדרבא שבר נשבר טפי עדיף והנהגו כן בגלל שה...
על ידי פרי יהושע
ד' אוקטובר 02, 2019 8:16 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?
תגובות: 13
צפיות: 894

מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?

צריך לי מעט עיון, מהיכן מודדים את הקישוטים של הסוכה שיהיו רחוקים ד' טפחים מהסכך כהוראת הרמ"א בשם מהרי"ל בס"ס תרכ"ט, מסוף הקישוט (כמו ששמעתי מורים) או שאולי יש להקל שיש למדוד מתחילתו, כיון והעניין הוא ביטול לסכך, העיקרון כמה הוא מרוחק בעצמו, ואם כבר הוא מתחיל תוך ד' הרי כולו בטל ל...
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 27, 2019 12:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל הָעָם לֹא תוּכְלוּ לַעֲבֹד אֶת ה'
תגובות: 4
צפיות: 412

Re: וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל הָעָם לֹא תוּכְלוּ לַעֲבֹד אֶת ה'

אולי זה דומה לדברי אליהו עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ואכן משמע שהעונש גדול יותר, כי הם בהנהגת ה' וקרובים אליו יותר.
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 13, 2019 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביכורים - אחד משישים מהשדה?
תגובות: 6
צפיות: 242

Re: ביכורים - אחד משישים מהשדה?

יישר כוח
אף שיש לדון כאמור, אבל טוב למצוא שעמד על כך ואעיין בל"נ בפנים
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 12, 2019 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שני ימי ר"ח
תגובות: 3
צפיות: 149

Re: שני ימי ר"ח

ראיתי בב"י שדן אבל לא מזכיר סברא הנ"ל
התרא"ש אינו לפני כעת
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 12, 2019 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שני ימי ר"ח
תגובות: 3
צפיות: 149

שני ימי ר"ח

הנה אנו נוהגים לעשות שני ימי ר"ח, ונוהגים בשניהם אותם דינים
ויש לעיין, שהנה דינים מסוימים כגון שמזמור של ר"ח דוחה מזמור של שבת הוא כדי לפרסם שהוא חודש כמו שכתב הרמב"ם
ולכאורה לפי זה לא היה לנו לעשות כן רק ביום ר"ח השני שממנו קביעות המועדים?
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 12, 2019 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביכורים - אחד משישים מהשדה?
תגובות: 6
צפיות: 242

Re: ביכורים - אחד משישים מהשדה?

לא משמע כך
שהרי כתוב בסמוך הרוצה לעשות כל שדהו ביכורים עושה
ומשמע שמששים חייב מדרבנן מכל השדה
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 12, 2019 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביכורים - אחד משישים מהשדה?
תגובות: 6
צפיות: 242

ביכורים - אחד משישים מהשדה?

העיר הגר"ד דבליצקי שליט"א בשיעור המשניות בבוקר אחרי התפילה, היתכן שכך, הלא לפי זה מי שהיו לו שדות הרבה, היה צריך לבוא עם קרונית משא לביהמ"ק?
על ידי פרי יהושע
ג' אוגוסט 13, 2019 11:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מוסיף אני עליכם דיינים
תגובות: 3
צפיות: 206

Re: מוסיף אני עליכם דיינים

דיינים של דין ולא פשרה גם תלוי בקבלת קניין?
על ידי פרי יהושע
ג' אוגוסט 13, 2019 10:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מוסיף אני עליכם דיינים
תגובות: 3
צפיות: 206

מוסיף אני עליכם דיינים

רש"י דברים א יב "טרחכם" - מלמד שהיו ישראל טרחנין היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין אומר יש לי עדים להביא יש לי ראיות להביא מוסיף אני עליכם דיינין עוררני ח"א, איך אפשר להוסיף דיינים ובעמק הספרי לנצי"ב באר דמיירי קודם שהתיישבו לדין ומדין זבל"א עד חמש דיינים, וצ"...
על ידי פרי יהושע
ה' אוגוסט 08, 2019 3:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שובר אדם חבית אטומה?
תגובות: 12
צפיות: 1445

Re: שובר אדם חבית אטומה?

אני מצרף דיון על דברי הריטב"א הללו מעבר (לא בדקתי כעת), (אז אולי הלכו בה כבר נמושות של"כ לעיל, אבל עכ"פ בריטב"א למדתי כן בפשיטות וצ"ע) '...ובריטב"א מכות (ג' ב') באר דברי רש"י "..דהא דמתרץ זה חיבור וזה אינו חיבור ה"ק, שזה של בית הצוואר שאין בכל הבגד שום פת...
על ידי פרי יהושע
ג' אוגוסט 06, 2019 8:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרדי המתפלל במנין אשכנזי של "חזרה קצרה" מה יעשה?
תגובות: 8
צפיות: 543

Re: ספרדי המתפלל במנין אשכנזי של "חזרה קצרה" מה יעשה?

כידוע חלוקים בזה המנהגים. מנהג הספרדים שהקהל מתחיל יחד עם הש"ץ, אומרים קדושה, והש"ץ אומר בקו"ר עד "האל הקדוש". כשאין מי שעונה אחריו כלל אמן וכו'. אולם מנהג בני אשכנז הוא שאין מתחילים אלא אחר שאומרים קדושה, ועונים אמן על ברכת ""האל הקדוש", ואז מתחילים. מה יעשה...
על ידי פרי יהושע
ב' יולי 15, 2019 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מאי דפשיטא ליה למר פשיטא לי ל'ידי להיפך ואי"ה ויהיה לי זמן אמצא את המקורות הכתובים לכך ואביאם (בענין מעלת תפלה בצבור על תפלה בכוונה יתירה). בענין מקום קבוע אני חולק על הנחת היסוד של מר - אדם שרגיל להתפלל בכונה במנין במקום קבוע-יתקשה יותר לכוון ביחידות במקומו הקבוע מאשר במנין במקום אחר טוב אם ז...
על ידי פרי יהושע
ב' יולי 15, 2019 3:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אין לי ספק שמעלת כוונה עדיפה ממנין שאינה אלא מעלה בקבלת התפילה כמבואר להדיא ברמב"ם הל' תפילה ועוד, אולם כיון והכוונה היא דבר חמקמק מעט, ולא תמיד אדם בעצמו יודע אם מכוון או לא, ועכ,פ האם יכוון, אולי השאלה יותר קיימ האם אפשר לקבוע כך, שמקום עדיף, כי הוא סגולה לכוונה, או דילמא לא.
על ידי פרי יהושע
א' יולי 14, 2019 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא הבנתי הראיה שהבאתי היא מהא דדנו הפוסקים אם מי שרגיל להתפלל במקום לימודו וכעת אין לו מנין שם האם יתפלל ביחיד במקום לימודו בגלל מעלת מקום לימודו או יתפלל במנין. למה זו לא ראיה שאדם שקובע מקום שאינו במקום לימודו ודאי יצטרך מנין? כי יכול להיות שלא יקבעו לכתחילה תפילתם במקום לימודם, אם זה לא עדיף ע&q...
על ידי פרי יהושע
ה' יולי 11, 2019 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

נכון אבל מה נקרא משובש לגמרי ומה לא, זה עניין לא כ"כ פשוט.
על ידי פרי יהושע
ד' יולי 10, 2019 7:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שמעתי היום מהר"ד שנשאל מה עדיף בעל קורא שמשבש המילים ויש חשש שלא יוצאים בכך אבל קולו חזק ושומעים אותו כל הקהל, או מי שקולו חלש, אבל אינו משבש המילים, וכך נטה לומר, כי מעיקר דינא חובת ציבור היא לרוב הראשונים, ויש שהתווכחו עמו.
על ידי פרי יהושע
ד' יולי 10, 2019 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא הבנתי הראיה שהבאתי היא מהא דדנו הפוסקים אם מי שרגיל להתפלל במקום לימודו וכעת אין לו מנין שם האם יתפלל ביחיד במקום לימודו בגלל מעלת מקום לימודו או יתפלל במנין. למה זו לא ראיה שאדם שקובע מקום שאינו במקום לימודו ודאי יצטרך מנין? כי יכול להיות שלא יקבעו לכתחילה תפילתם במקום לימודם, אם זה לא עדיף ע&q...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 09, 2019 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא הבנתי הראיה שהבאתי היא מהא דדנו הפוסקים אם מי שרגיל להתפלל במקום לימודו וכעת אין לו מנין שם האם יתפלל ביחיד במקום לימודו בגלל מעלת מקום לימודו או יתפלל במנין. למה זו לא ראיה שאדם שקובע מקום שאינו במקום לימודו ודאי יצטרך מנין? כי יכול להיות שלא יקבעו לכתחילה תפילתם במקום לימודם, אם זה לא עדיף ע&q...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 09, 2019 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף, קביעות מקום לתפילה או מניין?. מהא דדנו הראשונים אם מעלת להתפלל במקום לימודו דוחה תפלה במנין ש"מ דפשיטא להו שקביעות מקום שאינה קביעות במקום לימודו אינה דוחה תפלה במנין (כי מה שאולי דוחה זו הקביעות במקום לימוד) וכדברי הרב עזריאל ולא ידעתי אמאי מספקא ליה להרב פרי יהושע אלא אם זה גופא הספ...
על ידי פרי יהושע
ב' יולי 08, 2019 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 40090

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף, קביעות מקום לתפילה או מניין?.

עבור לחיפוש מתקדם