מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 51 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מרבה_שלום
א' אוגוסט 09, 2020 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!
תגובות: 40
צפיות: 5174

Re: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!

עזריאל ברגר כתב:ודלמא לא פלוג רבנן?!
ובפרט כשהשני הוא יין!

עכ"פ על סמך דלמא אי אפשר לברך.
על ידי מרבה_שלום
ב' יולי 20, 2020 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הן המקורות לפטירת רש"י בכ"ט תמוז?
תגובות: 12
צפיות: 815

Re: מה הן המקורות לפטירת רש"י בכ"ט תמוז?

סדנא דארעא כתב:וליכא מידי דלא רמיזי, כי הנה יומא דהילולא של רבינו מאור עינינו רבינו שלמה יצחקי זי"ע הוא כ"ט תמוז. ולפלא שנסתלק בכ"ט תמוז, וגמר לימודו בבא בתרא דף כ"ט

אבל בדפוס שעמד לפני רש"י לא היה פירוש רש"י וזה היה לפני דף כט...
על ידי מרבה_שלום
ג' מרץ 24, 2020 5:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דער אייבישטער
תגובות: 14
צפיות: 1279

Re: דער אייבישטער

'אל עליון'
בראשית, יד, יח-כב.
על ידי מרבה_שלום
א' מרץ 08, 2020 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם קיים בכלל מקור "ברור" שהגאונים אכן חולקים על זמן ר"ת?!
תגובות: 44
צפיות: 8602

Re: האם קיים בכלל מקור "ברור" שהגאונים אכן חולקים על זמן ר"ת?!

אבל אם כבר הגענו לכאן, יש להזכיר גם דברי כמה גדולים נוספים, שהשו"ע בסופו של דבר חזר בו ופסק דלא כר"ת. עיין יו"ד סימן רסו סעיף ט. וראה דברי האחרונים דלהלן. בית דוד (ר' יוסף דוד משלוניקי), סימן קכו: ומן השו"ע יו"ד שם נראה כמהר"ם אלאשקר. ונראה דאע"ג דנראה מהרב כנסת הג...
על ידי מרבה_שלום
א' מרץ 08, 2020 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם קיים בכלל מקור "ברור" שהגאונים אכן חולקים על זמן ר"ת?!
תגובות: 44
צפיות: 8602

Re: האם קיים בכלל מקור "ברור" שהגאונים אכן חולקים על זמן ר"ת?!

ברור. אף אחד לא אמר שאינו פוסק את ר"ת.
הביאור הלכה כתב את הנ"ל, בשם המנחת כהן, בדעת ר"ת והשו"ע עצמם. קרא שוב.
על ידי מרבה_שלום
א' מרץ 08, 2020 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם קיים בכלל מקור "ברור" שהגאונים אכן חולקים על זמן ר"ת?!
תגובות: 44
צפיות: 8602

Re: האם קיים בכלל מקור "ברור" שהגאונים אכן חולקים על זמן ר"ת?!

ישנם הרבה שלא מחמירים כרבינו תם,ובאמת פלא גדול מ"ש מספק דאורייתא כמו קר"ש למג"א שמקפידים ואילו בזמן ר"ת שהוא כפסק השו"ע לא מחמירים וצ"ע אין כל פלא. השו"ע עצמו תולה בכל מקום דין לילה ביציאת שלושה כוכבים, ולא הזכיר כלל שיעור ד' מילין. או"ח סימן רלה סעיף א: זמן ...
על ידי מרבה_שלום
ו' פברואר 21, 2020 3:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 116872

Re: בית מדרש הגר"א

עד כאן לא חידשתי כלום. הנושא שלי הוא אחר. מדובר כאן באנשים יראי שמים, שכוונתם היא ודאי לטובה, והם מתמסרים להרבות כבוד שמים הרבה מעבר לסתם אנשים מן השוק. וביודעי ומכירי קאמינא על א' מידידי שהוא אברך צעיר גרוש, שהרב פיבלזון מרומם אותו מהמסד ועד הטפחות, ומהווה בשבילו אב רוחני וגשמי, [ובדמעות אספר לכם ...
על ידי מרבה_שלום
ש' דצמבר 07, 2019 10:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע רחל שמרה את התרפים?
תגובות: 34
צפיות: 2755

Re: גניבת הטרפים ואי השמדתם

ארזי הלבנון כתב:אשמח לראות התייחסויות להשארות הטרפים אצל רחל. בפרט לשיטת רש"י שעשתה כן ע"מ להרחיקו מע"ז.

מן הסתם רמב"ן ואב"ע על אתר ראית.
על ידי מרבה_שלום
ב' נובמבר 11, 2019 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת עזרה: מהלך יום רכיבה
תגובות: 2
צפיות: 294

Re: בקשת עזרה: מהלך יום רכיבה

נפלא מאוד!
תודה רבה!
על ידי מרבה_שלום
ב' נובמבר 11, 2019 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת עזרה: מהלך יום רכיבה
תגובות: 2
צפיות: 294

בקשת עזרה: מהלך יום רכיבה

נחוץ לי מאוד לדעת:
בזמנים עברו, כלי התחבורה לנסיעה ממקום למקום היה עגלה רתומה לסוסים.
האם ישנה דרך לדעת כמה מרחק בממוצע הייתה גומאת עגלה כזו, במהלך רכיבה של יום אחד, בתנאי דרך נורמליים?
אודה לכל סיוע.
על ידי מרבה_שלום
ד' אוקטובר 23, 2019 3:03 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 87
צפיות: 11082

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת בראשית

ייש"כ גדול.
מה משמעות ההבדלים בין 'קמץ גדול', 'קמץ קטן' ו'קמץ חטף', להיגוי בני אשכנז?
על ידי מרבה_שלום
ג' אוגוסט 27, 2019 8:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'חצי גבורים - פליטת סופרים' (תוכן ענינים להורדה)
תגובות: 74
צפיות: 12245

Re: קובץ 'חצי גבורים - פליטת סופרים' (תוכן ענינים להורדה)

כעת, ליל רביעי כז אב, ראיתי את הקובץ בחנות של סאטמר, רח' ישמח משה, בני ברק.
על ידי מרבה_שלום
ש' יולי 13, 2019 11:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 30112

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

יפה.
ובכל זאת, כנראה שבסופו של דבר במקרה זה נוכל ליישב ששני הדברים אמת, שכן אינם סותרים זה את זה.
אבל במקרה של בתיה, שני הפירושים לכאורה סותרים זה את זה (אולי יותר מדוייק: מעכבים זה את זה), שכן אם שלחה את שפחתה לא היתה צריכה לשלוח ידה, ואם שלחה את ידה ונשתרבבה כמה אמות לא היתה צריכה לשלוח את שפחתה.
על ידי מרבה_שלום
ש' יולי 13, 2019 11:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 30112

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

יתכן. עכ"פ בעיני זו דוגמא מיוחדת, כיצד רש"י מקדים וקובע כי הפירוש הוא ששלחה את שפחתה. לאחמ"כ מביא את דרשת חז"ל שהיינו שלחה את ידה, והוא לכאורה דוחה זאת שאינו מתאים עם הדקדוק. כמדומה גם שכאן הפשט והדרש אינם יכולים להשתלב זה בזה, שכן אחד מן השניים אירע שם: או ששלחה את שפחתה, או ששל...
על ידי מרבה_שלום
ש' יולי 13, 2019 10:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 30112

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

שמות, ב, ה: ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה ובמגילה טו ע"ב אמרו שנשתרבבה שרביטו של אחשורוש כמה וכמה אמות (יעו"ש השיטות), 'וכן אתה מוצא באמתה של בת פרעה'. ופרש"י: אמתה של בת פרעה, ותקח את אמתה ותקחה. אולם ברש"י ע...
על ידי מרבה_שלום
ה' יוני 06, 2019 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור חדש על חלקו של מהרי"י אלגאזי בספה"ק חמדת ימים
תגובות: 10
צפיות: 1804

Re: אור חדש על חלקו של מהרי"י אלגאזי בספה"ק חמדת ימים

לחיים כתב:אולי הוא המשיך עם מנהגו זה באופן חלקי? חלק עם א"ה וחלק בלי?

מה ההגיון בכל זה?
בחלק המוקדם שנדפס בתצ"א הוא מרבה להעתיק מבלי להודיע דבר, זולת הגהות בודדות עליהן ציין 'א"ה'. בחלקים הבאים של תצ"ב, קרוב לשבעים העתקות מצויינות 'א"ה', ולא מעט אחרות לא.
לא נראה רציני.
על ידי מרבה_שלום
ה' אפריל 11, 2019 2:24 pm
פורום: פסח
נושא: זהירות! חמץ גמור בהכשר בד"ץ בית יוסף
תגובות: 50
צפיות: 13804

Re: זהירות! חמץ גמור בהכשר בד"ץ בית יוסף

הוא לא מצדד. הוא קובע בנחרצות שזה אסור בתכלית.
על ידי מרבה_שלום
ו' דצמבר 28, 2018 12:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הזדמנות למימון הוצאת ספר המוכן לדפוס!
תגובות: 4
צפיות: 958

גביר הרוצה להשתתף בסכום נכבד בהוצאת ספר חדש

אוהב ספרים.png
אוהב ספרים.png (639.76 KiB) נצפה 954 פעמים
על ידי מרבה_שלום
ה' דצמבר 13, 2018 8:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 18581

Re: שיטת ר"ת במעלות

שיטת הזמניות הוא דבר מופרך מפני שתי סיבות, א. שהרי חז״ל לא דברו בשעות רק במילים, ומה עניין מילין לזמניות, ב. שהזמניות לא מתאים עם סימני הרקיע שהם העיקר, ולכן אין לנו אלא סימני הרקיע וזה מסתדר רק עם מעלות וזה פשוט. ועוד הרי גם זמניות רובם לא נהגו, וגם א״כ לא הנהיגו לציבור. אתה סותר את עצמך. לעיל חזר...
על ידי מרבה_שלום
ג' יולי 24, 2018 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד שם ספר "המרדכי"
תגובות: 28
צפיות: 4493

Re: ניקוד שם ספר "המרדכי"

במחילה, מה הקשר? מדובר כאן בסה"כ בשיגרת לשון ומסורת היגוי כפי ששמע מסתמא אצל רבותיו בפורת יוסף וכד', ולא בדבר שמצריך עיון ועמקות.
על ידי מרבה_שלום
ש' יולי 14, 2018 10:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 967
צפיות: 206794

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

זהו כיסוי חיצוני, המולבש על התפילין.

זצוק"ל!

שו"ר שקדמוני.
על ידי מרבה_שלום
ו' מאי 04, 2018 2:48 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 33544

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

אך על כל שכבות העם מוסכם כי האר"י לא עשה שום חינגה ושם טרראם, אלא עלה הוא לבדו או עם מי מתלמידיו וישבו ולמדו שם איזה ימים.. לא לגמרי מדויק. אצל הרח"ו מבואר שהיו עושים שם שמחה. אבל לזה אני מסכים, כי פשוט וברור שישנו מרחק שמים וארץ בין השמחה שלהם, שהייתה בפורפורציה, לבין חינגאות וטררם, וק&q...
על ידי מרבה_שלום
ו' מאי 04, 2018 2:34 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 33544

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

אוקיי.
ר' נחמן לא בהכרח מקובל על כל שכבות העם. האר"י כן. אף אצל רבינו החת"ס למשל, יוצא פרנקפורט דמיין...
על ידי מרבה_שלום
ו' מאי 04, 2018 2:16 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 33544

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

בכל זאת, לל"ג בעומר יש מקור בר' חיים ויטאל ע"פ האר"י, למימונה ואומן לא.
על ידי מרבה_שלום
א' מרץ 25, 2018 8:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור תאריך מלפני מאות שנים
תגובות: 23
צפיות: 2327

בירור תאריך מלפני מאות שנים

כיצד ניתן לברר, ע"פ נתונים חלקיים של תאריך מסוים, את הזמן המלא? לדוגמה, ראיתי במאמרו של ש' עמנואל, אודות ר' יחיאל מפריס, את הדברים הבאים: מדברי ר' יצחק שהבאנו לעיל למדנו כי פטירתו של ר' יחיאל הייתה בשנה שבה חל ערב פסח בשבת. בתחילת המחצית השנייה של המאה השלוש עשרה אירע כדבר הזה פעמיים בלבד, בשני...
על ידי מרבה_שלום
ו' ינואר 26, 2018 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שמספרת את בעלה
תגובות: 9
צפיות: 1633

Re: אשה שמספרת את בעלה

אברך כתב:זה ציטוט מספרך, או אמיתי?

סִפְרְךָ אוֹ סַפַּרְךָ?..
על ידי מרבה_שלום
ג' דצמבר 12, 2017 4:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 596
צפיות: 117504

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

אליעזר בלוי כתב:האפשר להוריד הצוואה בפידיאף

בבקשה:
על ידי מרבה_שלום
ג' דצמבר 12, 2017 1:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 596
צפיות: 117504

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

הצוואה המופלאה: א. אבקש מאוד לא להספידני, לא בפני, ולא שלא בפני, ולא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל, או כל מיני שמות שבודים, והכוונה בהם להספד. ב. לא לכתוב שום מאמר עלי בעיתונים יומיים, שבועיים, חודשיים. לא להדפיס תמונתי, ולא כמו שרגילים לכתוב תולדותיו. ג. לא להדפיס מודעות על הלוויה, לא להודיע ע&qu...
על ידי מרבה_שלום
ב' יולי 31, 2017 1:19 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: סדר קדושה בערבית ליל ט' באב - מה הטעם?
תגובות: 2
צפיות: 811

סדר קדושה בערבית ליל ט' באב - מה הטעם?

מובא בטור ושו"ע (סי' תקנט) ועוד ראשונים, שלאחר ערבית, איכה והקינות אומרים סדר קדושה. יגעתי ולא מצאתי טעם הדבר.
בשלמא במוצאי שבת, מבואר בטור (סי' רצה) שהוא כדי להאריך בתפילות, על מנת לעכב את חזרת הגהינום לפעילותו.
אבל בליל ט"ב, מה טעם הדבר? אודה מאוד למי שיאיר עיני.
על ידי מרבה_שלום
ג' יוני 27, 2017 12:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ויכוח ר' יחיאל מפאריס
תגובות: 3
צפיות: 937

Re: ויכוח ר' יחיאל מפאריס

תודה רבה!!
על ידי מרבה_שלום
ג' יוני 27, 2017 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ויכוח ר' יחיאל מפאריס
תגובות: 3
צפיות: 937

ויכוח ר' יחיאל מפאריס

האם נדפס במקום אחר זולת אוצר ויכוחים של אייזנשטיין?
על ידי מרבה_שלום
ו' מאי 26, 2017 12:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר 'צדקה חיים' וספר 'צדקה לחיים' הם אותו ספר
תגובות: 1
צפיות: 615

Re: ספר 'צדקה חיים' וספר 'צדקה לחיים' הם אותו ספר

בשביל זה יש את אוצר החכמה, ושם אכן מופיעים שני הספרים הנ"ל בנפרד, שניהם מאת הר"ח פאלאג'י.
על ידי מרבה_שלום
ד' אפריל 19, 2017 2:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למה החיד"א אינו מזכיר את הגר"א בספריו?
תגובות: 79
צפיות: 10805

Re: למה החיד"א אינו מזכיר את הגר"א בספריו?

אמר הראשל"צ: הנה מעולם לא שמעתי על שני האישים האלה - הבעש"ט והגר"א... עד כדי כך? וכי לא שמע כלל על ביאור הגר"א שנדפס והתפרסם החל משנת תקס"ג ואילך? כן כי ספרו הדפיס הרבה לפני זה. אגב החידא נפטר שלוש שנים אח"כ כמדומה שהבנת את שאלתי, האם החיד"א לא שמע על ביאור הגר&qu...
על ידי מרבה_שלום
ד' אפריל 19, 2017 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למה החיד"א אינו מזכיר את הגר"א בספריו?
תגובות: 79
צפיות: 10805

Re: למה החיד"א אינו מזכיר את הגר"א בספריו?

דודי צח כתב: אמר הראשל"צ: הנה מעולם לא שמעתי על שני האישים האלה - הבעש"ט והגר"א...

עד כדי כך? וכי לא שמע כלל על ביאור הגר"א שנדפס והתפרסם החל משנת תקס"ג ואילך?
על ידי מרבה_שלום
ג' אפריל 18, 2017 8:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גאוני ארץ שהסתירו את זהותם כמחברים בתכסיס מחוכם
תגובות: 26
צפיות: 3702

Re: גאוני ארץ שהסתירו את זהותם כמחברים בתכסיס מחוכם

בנוסף, אישתמיטיה שו"ת תורה לשמה החתום ע"ש יחזקאל כחלי, אך נודע שיחזקאל עולה כמנין 'יוסף' ו'כחלי' עולה כמנין 'חיים', ורבי יוסף חיים מבגדד הסתיר שמו. עוד אישתמיטיה חיבורו הראשון של רבי חיים מבריסק, אשר קבלה בידו שבחיבור הראשון שכותבים, מסתירים את השם. לא נראה שאישתמיטתיה. הכותב מדגיש כי הוא...
על ידי מרבה_שלום
ב' ינואר 16, 2017 12:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היין בחבית מתנועע מאליו
תגובות: 13
צפיות: 2384

Re: היין בחבית מתנועע מאליו

תודה לרבנים. גא"מ לבקשה אם אפשר לבאר יותר.

(אולי הרעיון של התסיסה, הוא, שבזמנם ובמקומם היתה נעשית במקביל לזמן דריכת הענבים, וסברו ע"פ חכמת הטבע של אז שיש קשר בין הדברים).
על ידי מרבה_שלום
ה' ינואר 12, 2017 11:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היין בחבית מתנועע מאליו
תגובות: 13
צפיות: 2384

היין בחבית מתנועע מאליו

חומת אנך להחיד"א, שיה"ש א, ב: ושמעתי מהרב המאוה"ג מהר"ר ישראל נחמן נר"ו, משם הרה"ח מר אביו כמהר"ר יוסף ז"ל, תלמיד הרב החסיד מהר"ר ישראל בעש"ט ז"ל, כי לכאורה יפלא איך דברי האדם יפעלו כל כך בקדושה ובסט"א. אך יש ראייה ודמיון, שהיין הוא במרתף ו...
על ידי מרבה_שלום
ה' ינואר 12, 2017 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה קשה בש"ך בנוגע לפסקי 'רבינו ירוחם'
תגובות: 6
צפיות: 1084

Re: סתירה קשה בש"ך בנוגע לפסקי 'רבינו ירוחם'

מסתבר שעיקר ההכרעה היא ע"פ המודגש: ולפי שכתב בב"י דנקטינן כהרמב"ם, דהא לא פליג עליה אלא הרא"ש, לא הביא כאן אלא דברי הרמב"ם, אבל באמת גם דעת רבינו ירוחם בסוף ספר אדם כהרא"ש, וכתב שכן תפסו עיקר, על כן נראה שיש לקובעה בלא ברכה, או שיברך מתחלה גם על אחרת ויהא דעתו גם על זו.

עבור לחיפוש מתקדם