החיפוש הניב 2383 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קראקובער
ו' אפריל 19, 2019 12:11 am
פורום: פסח
נושא: שמפו כשר לפסח
תגובות: 6
צפיות: 179

Re: שמפו כשר לפסח

כידוע דעת רוב הפוסקים ששמפו אינו צריך הכשר לפסח מכמה טעמים. ואחד הנידונים שדנים בזה הוא מדין סיכה כשתייה. אמנם השבוע שמעתי טענה ממאן דהו שלא שייך כלל ענין סיכה לשמפו, שסיכה שייך רק אם סכים ונשאר על הגוף, אבל שמפו מורידים מיד. מישהו יכול לאשר או להכחיש שמועה זו? ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר..ה...
על ידי קראקובער
ה' אפריל 18, 2019 5:33 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 7
צפיות: 154

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

כרמי שלי כתב:במצה בכלל לכו"ע אין הכונה מעכבת, שכן נהנה (ר"ה כח, א).

עדיין נפק"מ למה שחקר במשנה למלך בשלא כד"א שמסתבר שלא אומרים שכן נהנה כה"ג.
על ידי קראקובער
ה' אפריל 18, 2019 5:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פוסק הדור ---- הדורות
תגובות: 4
צפיות: 624

Re: פוסק הדור ---- הדורות

רגילים אנו בשנים האחרונות לשמוע ולקרוא את הסיסמה פוסק הדור . ומסתמא נשמע בקרוב פוסק הדורות . אולי ידוע מתי התחיל הטיטול [=תואר, בלשון יידיש] היפה הזה . ומי השתמש בזה . ומי זכה לזה .ומי קובע מי הוא הראוי לזה . כמדומני שהמהרש''ם או המהרש''ג ולפני זה ר' יצחק אלחנן או הבית שלמה וכו' וכו' לא זכו לטיטול ...
על ידי קראקובער
ה' אפריל 18, 2019 1:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן
תגובות: 40
צפיות: 897

Re: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן

אירוני שדווקא בסיור של נבות שלא רצה לעזוב נחלת אבותיו ושילם על כך בחייו באים בטענות כאלו חריפות למי שכן מעוניין לחזור למקורות ולנחלת אבותינו.
על ידי קראקובער
ד' אפריל 17, 2019 2:12 pm
פורום: פסח
נושא: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?
תגובות: 15
צפיות: 1302

Re: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?

.
על ידי קראקובער
ד' אפריל 17, 2019 10:56 am
פורום: פסח
נושא: זהירות! חמץ גמור בהכשר בד"ץ בית יוסף
תגובות: 46
צפיות: 2711

Re: זהירות! חמץ גמור בהכשר בד"ץ בית יוסף

הוא מוכיח שם שגם לפי דעת הראש"ל הגרע"י זצ"ל עוגיות אלו הן חמץ גמור (אלא שלא כל העובדות עמדו בפניו בזמנו). גם מבלי לקרוא את המאמר, רצוי שתדע שבאופן עקרוני ניתן להוכיח הרבה דברים. אני לדוגמא יכול להוכיח מתוך דברי הגרע"י ביביע אומר, שלדעת הגרע"י פאה נכרית היא הידור מצווה. דא ע...
על ידי קראקובער
ד' אפריל 17, 2019 10:49 am
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 42
צפיות: 115

Re: צורת ההסיבה למעשה

דברים מחודשים מאד מערוך השולחן סימן תעב סעיף ג: ויסדר שולחנו בכלים נאים כפי כוחו. דאף על גב דבכל ימות השנה טוב למעט בכלים נאים זכר לחורבן, מכל מקום בליל פסח עושין כל סימני חירות. ואף אם יש לו כלי כסף במשכנות, אם אין הבעלים מקפידין ראוי להעמידן על השולחן בליל פסח. וזהו הטעם שהצריכו חכמינו ז"ל הס...
על ידי קראקובער
ג' אפריל 16, 2019 5:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20443

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

ב'ביתו נאוה קודש' בליל שמח"ת [הערה מספר 880], מביא שם מאחד מאדמור"י בעלזא, מי שאינו מאמין במנהג האליפצעס בשמח"ת, הוא בכלל 'אפיקורוס'.... מישהו יודע להרחיב בנושא? חשוב מאד לדעת כי לפי האני מאמין הידוע שנדפס בסידור ביאלה http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?155688&BOOKS מי שלא שמע ...
על ידי קראקובער
ג' אפריל 16, 2019 9:49 am
פורום: פסח
נושא: ירושת חמץ
תגובות: 7
צפיות: 157

Re: ירושת חמץ

הוא דן במת אחר חצות שקיי"ל כר"י שאסור מדאורייתא ואינו ברשות היורשים וזה לא קשור לנדון פה.
על ידי קראקובער
ג' אפריל 16, 2019 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: להנות מחבירו במקום שזה נהנה וזה אינו חסר
תגובות: 3
צפיות: 74

Re: להנות מחבירו במקום שזה נהנה וזה אינו חסר

אם כבר נחתת לדינים של זה נהנה וזה לא חסר ברכב הדלק עולה פרוטה וזה כבר לא 'בדין' של זה לא חסר.
על ידי קראקובער
ג' אפריל 16, 2019 12:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 455

Re: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה

להיפך, כתבתי שהחרדים מאושרים יותר 'כפשוטו'. ולגבי הברכות של התורה, כבר מפורש 'אוכל קמעה ומתברך במעיו'. ולא שאני חושב שהחיים של החרדים הם הדובדבן שבקצפת. אבל הייתי מעדיף אותם מהחיים ההפוכים גם במובן הגשמי. חיי משפחה בטוחים. אדם יכול לבטוח בחבירו ובאשת בריתו. קהילה תומכת. הערכה על פי תכונות ולא רק לפ...
על ידי קראקובער
ב' אפריל 15, 2019 9:26 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 250

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

יפה מאוד, אבל עדיין קצת מוזר שהתלמידים לא העירו בזה כלום לרבותיהם.
על ידי קראקובער
ב' אפריל 15, 2019 6:14 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 42
צפיות: 115

Re: צורת ההסיבה למעשה

תוכן כתב:אני לא חושב שיש במה להסתפק, שההסיבה שאנו עושים היום אינה הסיבה כלל, אלא הוא זכר להסיבה. ונפק"מ דמי שלא שתה בהסיבה אינו חייב לשתות שוב.
לדבריך זה פשיטא ומה שכן נפק"מ למי שכן שתה 'זכר להסיבה' יתכן שלפי הראבי"ה צריך שוב לשתות באופן רגיל או הסיבה אמיתית כי אחרת זה לא דרך חירות.
על ידי קראקובער
ב' אפריל 15, 2019 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שהגר״א חזר מהם
תגובות: 11
צפיות: 287

Re: הלכות שהגר״א חזר מהם

אומר אני כתב:את הרב אליהו פישר הנ״ל הוא ראש כולל מגור בארהב תח מופלג והוא עדיין חי - עד מאה ועשרים - ויכולים לשאול אותו!

זה שזקן אחד סיפר שאחרים חלמו על אחרים אפשר להאמין אבל זה ממש לא רלוונטי למש"כ.
על ידי קראקובער
ב' אפריל 15, 2019 1:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שהגר״א חזר מהם
תגובות: 11
צפיות: 287

Re: הלכות שהגר״א חזר מהם

בספר החדש זרעא דיוסף מרב אפרים מנלה , מביא סיפור - בקיצור- שהרב אליהן פישר שמע מאיזה זקן בבני ברק שהחזון איש א״ל שהגאון התגלה אצלו שחזר ממה שכתב בסי ח שגילוי הראש הוא רק מדת חסידות והרב פישר הלך לההחזון איש ושאל לו האיך זה שהוא מקפיד ככ בעניני כיסוי הראש , והגאון סבר שזה רק מדת חסידות , וא״ל החזוא ...
על ידי קראקובער
א' אפריל 14, 2019 11:28 pm
פורום: פסח
נושא: אלה שאצליהם מצות מכונה זה חמץ גמור
תגובות: 134
צפיות: 8192

Re: אלה שאצליהם מצות מכונה זה חמץ גמור

לב_לדעת כתב:כמה פקפוקים ששמעתי על מצות מכונה, שאין עליהם תשובה:

ג"ז מפי השמועה שאין עליהם תשובה או זה כבר חידוש שלך?
על ידי קראקובער
ה' אפריל 11, 2019 12:57 pm
פורום: פסח
נושא: חידה! - ופתרונה
תגובות: 13
צפיות: 1203

Re: חידה! - ופתרונה

ישראל אליהו כתב:
איך יכול להיות ששני מוצרים זהים, מאותם רכיבים בדיוק. על אחד כתוב כשל"פ, ועל השני לא כתוב. את הכשל"פ יהיה אסור לאכול, ואת השני מותר?

פפשדו בשאר ימות השנה מטעם לפני עור..viewtopic.php?p=537592#p537598
על ידי קראקובער
ג' אפריל 09, 2019 5:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב
תגובות: 67
צפיות: 3709

Re: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב

מפני אימת הדין... (יום הבחירות זה יום הדין כידוע)
על ידי קראקובער
ג' אפריל 09, 2019 9:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20443

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

מקדש מלך כתב:הצביעו כבר עכשיו.
כך תימנעו מתורים ארוכים, ולא תכבידו על הפעילים.

גם בלא"ה לפי רוב הפוסקים זריזים מקדימים עדיף על ברוב עם..
על ידי קראקובער
ג' אפריל 09, 2019 8:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב
תגובות: 67
צפיות: 3709

Re: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב

הסיבה העיקרית להצביע יהדות התורה זה בשביל הכרת הטוב, אחד שאל שאלה תיאורטית, לולי שהיה נושא של יידישקייט לאיזה מפלגה היית בוחר? ועניתי לו שוודאי יהדות התורה כי הם הכי דואגים לגשמיות שלנו אבל כעת יש עוד נושאים כמו ארץ ישראל והשבת ועוד, האם סמוטריץ לדוגמא שהוא אדם תורני פחות מייצג אותי מהנציג החדש של ...
על ידי קראקובער
ב' אפריל 08, 2019 6:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב
תגובות: 67
צפיות: 3709

Re: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב

לאלו שלא מצביעים.
5cab11622c7c64c0.pdf
עיתון המבשר תשפ"א
(238.22 KiB) הורד 47 פעמים
על ידי קראקובער
ב' אפריל 08, 2019 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מצויה בכרטיסי אשראי
תגובות: 5
צפיות: 134

Re: שאלה מצויה בכרטיסי אשראי

אינו בדרך מלווה ללוה בכל אופן.
על ידי קראקובער
ב' אפריל 08, 2019 10:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20443

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

האם כל התעמולה נגד או בעד בחירות באמת משפיעים על מישהו?

נ.ב.באחד העלונים של הסטמארים הביאו ציטוט מלפני 60 שנה מרב ידוע "איסור גמור לכל בר ישראל איש או אשה, קטן וגדול לקחת חבל בבחירות כאלו" במה מדובר? בהגיע לכלל שנים ולא הגיע לכלל סימנים?!

על ידי קראקובער
ב' אפריל 08, 2019 10:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב
תגובות: 67
צפיות: 3709

Re: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב

הסיבה העיקרית להצביע יהדות התורה זה בשביל הכרת הטוב, אחד שאל שאלה תיאורטית, לולי שהיה נושא של יידישקייט לאיזה מפלגה היית בוחר? ועניתי לו שוודאי יהדות התורה כי הם הכי דואגים לגשמיות שלנו אבל כעת יש עוד נושאים כמו ארץ ישראל והשבת ועוד, האם סמוטריץ לדוגמא שהוא אדם תורני פחות מייצג אותי מהנציג החדש של מ...
על ידי קראקובער
ב' אפריל 08, 2019 10:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב
תגובות: 67
צפיות: 3709

Re: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב

אליסף כתב:השאלה בראש האשכול מזכירה לי את העובדא בהרב שך שלחץ על ר' שלמה זלמן שיתמוך בדגל, רש"ז השתמט בתואנה שהוא חייב הכרת הטוב למנחם פרוש,
הרב שך התבטא- הכרת הטוב? שישלח לו פרחים!

בנוסח אחר רש"ז טען כי מסיבות משפחתיות הוא לא יכול והרב שך אמר לו שלא מדובר על הזמנה לשבע ברכות.
על ידי קראקובער
ב' אפריל 08, 2019 5:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 304

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

עכ"פ אם זה כל הענין, אז שאלת ה'לשמה' במכונה לא תהיה תלויה כלל בגדרי מעשה וגרמא וכו', אלא נידון אחר, האם אדם משמר מה שביד מכונה. וצ"ע. מה הצ"ע? כיון שהשימור הוא דוקא ע"י העשיה וההתעסקות בבצק, ממילא במכונה השאלה היא אם האדם הוא העושה והמתעסק. נכון מאוד, ומעודי לפלא על אלו שמפקפקים...
על ידי קראקובער
ה' אפריל 04, 2019 2:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פסקי הלכה של הרב יוסף משאש מחיפה
תגובות: 50
צפיות: 3421

Re: פסקי הלכה של הרב יוסף משאש מחיפה

נכנס לכנסייה כדי ללמוד על טיב של הנצרות, בא ללמוד ונמצא מלמד..
Berkovits on Entering a Church (1).pdf
הכותב הוא מלך שפירא
(736.86 KiB) הורד 31 פעמים
על ידי קראקובער
ה' אפריל 04, 2019 1:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לקבל תפקיד במטה בחירות במפלגה חילונית?
תגובות: 21
צפיות: 702

Re: האם מותר לקבל תפקיד במטה בחירות במפלגה חילונית?

כל אפריל זה בבחינת החודש אשר נהפך להם? איחרתם, כבר אוחזים ברביעי לחודש והקדמתם בשביל הראשון האפריל הבעלזאי...
על ידי קראקובער
ה' אפריל 04, 2019 1:24 pm
פורום: פסח
נושא: גרעיני אבטיח - קטניות
תגובות: 7
צפיות: 241

Re: גרעיני אבטיח - קטניות

על ידי קראקובער
ה' אפריל 04, 2019 1:18 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: האם צריך לעמוד בדיבורו על חשבון מישהו אחר
תגובות: 2
צפיות: 106

Re: האם צריך לעמוד בדיבורו על חשבון מישהו אחר

בשליח לא שייך מי שפרע כמבואר בסוף איזהו נשך.
על ידי קראקובער
ד' אפריל 03, 2019 9:16 pm
פורום: פסח
נושא: בל תוסיף באכילת מצות בשבת איסרו חג
תגובות: 10
צפיות: 596

Re: בל תוסיף באכילת מצות בשבת איסרו חג

הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס וביום השבת המועדים כהלכתם והשולחן כהלכתו. מתוך מדור "תשועה ברוב יועץ" בגיליון אספקלריא. בענין אכילת מצות בשבת איסרו חג: השנה חל איסרו חג בשבת. ויש להבין, למה אין היכר שלא ייראה כמו בל תוסיף במה שאוכל רק מצות בשבת, כמו שעושים בסוכות היכר למי שאוכל בסוכה בשמי...
על ידי קראקובער
ד' אפריל 03, 2019 9:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לקבל תפקיד במטה בחירות במפלגה חילונית?
תגובות: 21
צפיות: 702

האם מותר לקבל תפקיד במטה בחירות במפלגה חילונית?

ואת"ל שאסור, לספק שירותים גם בעיה? כמדומני שאין בעיה לכו"ע לעבוד במשרד ממשלתי הגם שעושים דברים נגד התורה ויש לחלק.

אחד סיפר שאחיו עובד בהתנדבות במפלגה לא דתית כי הוא מזדהה אתה אבל הוסיף שיצביע בקלפי רק ג' כי כך הורו רבותינו..עקב זה התעוררתי שאולי גם בתשלום יהיה אסור.
על ידי קראקובער
ד' אפריל 03, 2019 8:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה להגרח"ק - מקומות בבי"ס
תגובות: 12
צפיות: 671

Re: שאלה להגרח"ק - מקומות בבי"ס

שאלה צדדית, אין רבנים באנגליה שמכירים הנושא מקרוב שזה ממילא עדיף?

viewtopic.php?f=7&t=44963&p=533194#p532808
על ידי קראקובער
ג' אפריל 02, 2019 9:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 187
צפיות: 22572

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

היא כן כותבת שהוריה נפרדו לזמן מה על רקע זה ואביה מאד התנגד לאשתו באותה תקופה על רקע ספרי השכלה, ובכלל כותבת דברים לא נעימים אבל צדקת שדייקנית גדולה היא לא.
על ידי קראקובער
ג' אפריל 02, 2019 9:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20443

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

את גולובנציץ הבאתי מסיבה פשוטה. מסמך מאת נאמני העדה החרדית במתחם הנ"ל, (אותם אלו שכותבים כעת נגד המחמירים לילך לבחירות) הכותבים שכל היכן שהרב שטרנבוך חותם עם אחרים, אין תוקף לחתימתם. ואם כן מכיון והוא חותם עם שאר רבני העדה לאסור הבחירות, אם כן, על פי דעת נאמני העדה החרדית אין תוקף לפסקם. סיבת ...
על ידי קראקובער
ג' אפריל 02, 2019 9:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 187
צפיות: 22572

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

האם נכונה השמועה שכשהגר"ח שהגיע לחתונה של בנו ר' משה עם בת ר' אליהו פרוז'ינר היה בצער גדול מהמודרניות של משפחת הכלה ? כלומר שאי-הקנאות של רמ"ס נבע מזה ? אני שמעתי משהו כזה מנכד של הרב אליהו פרוז'ינר, שבעצמו למד אצל הרי"ד סאלאווייציק מבוסטון. אני חושב שהבעיה היה השכלה ולא מודרניות. בת...
על ידי קראקובער
ג' אפריל 02, 2019 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת הפסק על הטבע
תגובות: 38
צפיות: 3241

Re: השפעת הפסק על הטבע

האם מישהו מכיר מקור לסיפור אודות אדם שחלה במחלה מסוימת והרב המליץ לו לעלות לא"י כי שם יקבל את הוראות השו"ע שפוסק שכה"ג אינו טריפה . בחיפושי אחר זה מצאתי כמה גירסאות שהרב הוא הגר"ח מולז'ין ,הרש"ש , החזו"א . אודה למי שיורה לי מקור נאמן להנ"ל לפי ר"ת שאדם דאית ל...
על ידי קראקובער
ב' אפריל 01, 2019 2:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה להגרח"ק - מקומות בבי"ס
תגובות: 12
צפיות: 671

Re: שאלה להגרח"ק - מקומות בבי"ס

השאלה בעצם אם זה רק גניבה ממשרד החינוך של הוד מלכותה או גם גניבה מההורים?
על ידי קראקובער
א' מרץ 31, 2019 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להמתין שש שעות אם ״נשך״ בשר ?
תגובות: 11
צפיות: 228

Re: האם צריך להמתין שש שעות אם ״נשך״ בשר ?

אולי תלוי בשני הטעמים למה מחכים.

עבור לחיפוש מתקדם