מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 39 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בבלי77
ו' דצמבר 28, 2018 12:52 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 484804

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן המקור בחז"ל שפרעה היה מנוגע בצרעת והאליל שלו אמר לו לעשות אמבטיה מדם תינוקות ישראל? הולך את חכמים יחכם - זה ההולך אצל חכם (חז"ל) - מה המקור? ראה מדרש שכל טוב שמות (פרשת שמות פ"ב סכ"ג): וימת מלך מצרים ויאנחו. וכי מפני שמת נאנחו ויזעקו, אלא מלמד שנצטרע, וכה"א אל נא תהי כ...
על ידי בבלי77
ה' דצמבר 20, 2018 10:58 am
פורום: חנוכה
נושא: ''והדליקו נרות בחצרות קדשך''
תגובות: 19
צפיות: 3281

Re: ''והדליקו נרות בחצרות קדשך''

ובעל פה שמעתי מהגריח"ס עצמו שליט"א שהביא עוד אסמכתא ש"חצרות קדשך" הכוונה לעיר ירושלים, מנוסח תפילת מודים דרבנן "ותאסוף גליותינו לחצרות קדשך " וכו' , ושם הכוונה לעיר ירושלים, וכנוסח ברכת מעין שלש: ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימנו והעלנו לתוכה וכו' ודו"ק. מה שכתב סג...
על ידי בבלי77
ב' דצמבר 03, 2018 6:07 pm
פורום: חנוכה
נושא: לימוד תורה בחנוכה
תגובות: 20
צפיות: 3867

Re: לימוד תורה בחנוכה

לגבי לישנא ד"זדים", נזכרתי בלש' הר"מ בהל' פרה אדומה - הצדוקין היו אומרים שאין מעשה הפרה כשר אלא במעורבי שמש, לפיכך היו ב"ד בבית שני מטמאין את הכהן השורף את הפרה בשרץ וכיוצא בו וטובל ואח"כ עוסק בה כדי לבטל דברי אלו הזדים שמורים מהעולה על רוחם לא מן הקבלה, וכן כל הכלים שמכניס...
על ידי בבלי77
ש' נובמבר 17, 2018 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 412
צפיות: 42609

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

לכל השואלים על הסכמת הסטייפלער שבה מזכיר להגר"ע יוסף זצ"ל, טרחתי לברר אצל יודעי דבר, והנה הוא לפניכם, הספר נקרא "כרמי שלי", לרבי מקיקץ שלי, נמצא באוצר, בהודעתך הקודמת כתבת כך: עוד הודיעוני כי יש איזה ספר ספרדי עם הסכמה של הסטייפלער, שבה הוא משבח את הגרע"י! ועתה הבאת הסכמה ה...
על ידי בבלי77
א' אוקטובר 28, 2018 8:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסם של הסמ"ע המהר"ל והתויו"ט אל הלבוש
תגובות: 8
צפיות: 1489

Re: יחסם של הסמ"ע המהר"ל והתויו"ט אל הלבוש

דרומי כתב:בסמ"ע ראיתי כמה פעמים בסגנון כמו: "ודלא כע"ש שבדה מלבו".


לא מצאתי לשון כזה שבדה מלבו, אלא רק כתב הטעם מלבו, ראה בסמ"ע יג ח. קצה יז. רמג לח. רנ ד. רצו מב. והחילוק מובן ע"ש.
על ידי בבלי77
ד' יוני 20, 2018 12:46 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 484804

ותהי אחריתי כמוהו

בספר שפתי כהן במדבר כג י: תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. אמרו חז"ל כמותם היה לו לומר, כמו שאמר ישרים, אלא שנתאוה שימות מיתת האבות, אבל לא תהיה אחריתו אלא כמו יעקב הנזכר לעיל שאמר מי מנה עפר וגו', לפי שאברהם יצא ממנו ישמעאל אף על פי שעשה תשובה, ולא כיצחק שיצא ממנו עשו, אלא כיעקב שהיתה מט...
על ידי בבלי77
ד' יוני 06, 2018 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: רמ"ח אברים נגד מצוות עשה
תגובות: 2
צפיות: 626

Re: רמ"ח אברים נגד מצוות עשה

בספר חרדים מסדר המצוות הן דאורייתא הן מדברי סופרים לפי אברי האדם, אולי זה יעזור, וראה גם בספר שערי קדושה למהרח"ו ז"ל.
על ידי בבלי77
ב' מאי 28, 2018 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחרים = נכרים?
תגובות: 8
צפיות: 1347

Re: אחרים = נכרים?

מפורש ברש"י ראש השנה כד ב' שאחרים הינו גויים, והגריח"ס שליט"א בספריו האריך בזה ראה בשובי השולמית ח"ב עמ' נג טור א', ובס' שם בצלאל עמ' קעו ועוד
על ידי בבלי77
ג' מאי 08, 2018 1:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נקיטינן
תגובות: 9
צפיות: 1568

Re: נקיטינן

להעיר דברי הגרי"ח סופר שליט"א בס' ויחי יעקב עמ' צ"ט קידושין (ל"ג א') "נקטינן דאי מקיף חיי, אביי מקיף, רבי זירא מקיף". ופירש רש"י ז"ל "אי מקיף מסבב דרך אחרת שלא לעבור לפני הצבור, חיי מאריך ימים" עכ"ל. ויש לדעת מדוע דוקא אביי ורבי זירא נזהרו טובא ...
על ידי בבלי77
ה' מאי 03, 2018 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?
תגובות: 39
צפיות: 7741

Re: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?

יש הרבה אסמכתאות... אין לי כרגע אבל ידוע שהוא לא היה דייקן בלשון המעטה. לא יודע אידיש אבל הנה קטע מתוך 'אידישע וולט' שכנראה עוסק בנושא. אין ניי ערשינענעם קובץ "אור ישראל תשרי תשס"ט ווייזט אויף א שרייבער הרב יעקב חיים סופר פון ירושלים, אז א הסכמה פון "שדי חמד" געדרוקט אין ראזענבע...
על ידי בבלי77
ד' אפריל 25, 2018 1:49 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: חסרון בסרגל הדפים בספר גליוני הש"ס
תגובות: 1
צפיות: 827

חסרון בסרגל הדפים בספר גליוני הש"ס

לספר גליוני הש"ס חסר סרגל הדפים למסכת שקלים ויומא, ומדלג מפסחים לסוכה, ונא לתקן.
על ידי בבלי77
ו' אפריל 20, 2018 2:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנלב"ע בא"י מתכפרים כל עוונותיו
תגובות: 8
צפיות: 1281

Re: הנלב"ע בא"י מתכפרים כל עוונותיו

אחשוב כי "ירושלים" בדוקא הביא מדברי הזהר הק' שאמר: כל מאן דזכי למיפק נשמתיה בארעא קדישא, אתכפרו חובוי, כי כך דברי הרמב"ם הנ"ל: אמרו חכמים כל השוכן בארץ ישראל עונותיו מחולין שנאמר וכל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון, אפילו הלך בה ארבע אמות זוכה לחיי העולם הבא, וכן הקבור בה נת...
על ידי בבלי77
ג' אפריל 03, 2018 12:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי הר"ן על מסכת יבמות?
תגובות: 1
צפיות: 360

חידושי הר"ן על מסכת יבמות?

נחוץ לי לדעת האם יש איזכורים על שהר"ן ז"ל כתב חידושים גם על מסכת יבמות, או האם הר"ן עצמו רומז על כך. תודה מראש לכל המסייעים.
על ידי בבלי77
ה' מרץ 29, 2018 10:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרומת זיתים וענבים לדעת הרמב"ן
תגובות: 2
צפיות: 581

תרומת זיתים וענבים לדעת הרמב"ן

כתוב בתפארת ישראל למשניות תרומות פרק ב' בועז אות ב':וז"ל ק"ל לרמב"ן (ב"י א"ח סי' תכ"ה) דזיתים וענבים כשאר פירות כו' וצ"ע עכ"ל.

אם ר"ת היינו בית יוסף להיכן נתכוין, כי שם בבית יוסף או"ח סימן תכ"ה לא מצאתי. נא לעזור ושכמ"ה.
על ידי בבלי77
ג' מרץ 13, 2018 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו החת"ס ואור החיים הק'
תגובות: 20
צפיות: 3201

Re: רבינו החת"ס ואור החיים הק'

יפה כתבת, אבל עכשיו תסתער התמיה במשנה תוקף ספר פר"ת הח"ס מזכיר, ואת ספרו הגדול והמפורסם אוה"ח אינו מזכיר, אתמהא ואתמהא.
על ידי בבלי77
ה' מרץ 01, 2018 3:05 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שיבושים בספר בצל החכמה חלק ששי
תגובות: 2
צפיות: 901

Re: שיבושים בספר בצל החכמה חלק ששי

האם תוקנו הדפים?
על ידי בבלי77
ד' פברואר 28, 2018 11:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו החת"ס ואור החיים הק'
תגובות: 20
צפיות: 3201

רבינו החת"ס ואור החיים הק'

שמעתי מג"א שליט"א שהתעורר האם רבינו החת"ס זצ"ל מזכיר לספר אור החיים הק'? (ושאר ספריו פר"ת וכו'), ואם לא מה טעמו של דבר, ולא מסתבר שלא ראה ולא שמע על ספר זה, והרי ספר אוה"ח נדפס בארצות אשכנז כמה וכמה פעמים, ואם כיבד החת"ס למרן החיד"א "נא להודיעני מה דעת הב...
על ידי בבלי77
ו' פברואר 02, 2018 12:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה צריך גם דובים?
תגובות: 32
צפיות: 4460

Re: למה צריך גם דובים?

שייף נפיק כתב: כמו גבי ר' חניניא בן דוסא שהביאו דובים בקרניהם. ודו"ק.ז"א, ומה שאמרו בתענית שם דיבי היינו זאבים ולא דובים וכמפורש ברש"י סוטה מט א וכבר עורר על כך הגרי"ח סופר שליט"א לפני הרבה שנים בקובץ בית אהרן וישראל תשס"ב גליון ק עמ' קסד. ע"ש דפח"ח.
על ידי בבלי77
ג' דצמבר 05, 2017 3:16 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 484804

שבט יהודה למוד לקבל גרים - מקור

בספר יערות דבש דרוש ב' דף כה טור ב

ידוע מ"ש במדרש על יהודה, למוד אותו שבט לקבל גרים יהודה, שוע, ותמר, ובועז, רות, ושלמה, נעמה העמונית, ומהם יצא כל זרע בית דוד, וגואל האחרון אי"ה.

חפשתי ולא מצאתי מדרש זה. היודע ילמדני וישא ברכה.
על ידי בבלי77
ג' דצמבר 05, 2017 2:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 88
צפיות: 17599

Re: המתיוונים היו המיעוט

הגרי"ח סופר שליט"א בספרו חוקי רצונך עניני חנוכה ח"א סי' א עמ' כד - כו דן בביאור "זדים" למי הכוונה ומדוע נקראו בשם זה, ראה שם באריכות. וכן בחוקי רצונך ח"ב עמ' נג עסק בזה, ושם גם כתב: ועיין בספר ערוך השלחן או"ח סימן תר"ע שביאר נוסח וזדים ביד עוסקי תורתך זדים היי...
על ידי בבלי77
ג' אוגוסט 08, 2017 11:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע ו"העברת" זכויות
תגובות: 47
צפיות: 5993

Re: בעניין העברת זכויות המספר לשון הרע

בספר מנוחת שלום ח"ט סי' כז האריך בזה בטוט"ד הגרי"ח סופר שליט"א (וציין גם לדברי המכתב לאליהו) תודה מראש למעלה דבריו כאן.
על ידי בבלי77
ב' אוגוסט 07, 2017 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכוונה הנכונה בפסוק ראשון של שמע ישראל
תגובות: 11
צפיות: 1812

Re: הכוונה הנכונה בפסוק ראשון של שמע ישראל

בקובץ מוריה האחרון (פסח ש. ז.) פירסם הגריח"ס שליט"א מאמר יפה בענין והביא שרבינו יונה והסמ"ק (הובא בבית יוסף) נקטו להלכה כפירוש רש"י, ולא כדברי דורשי יחודך אות ד', דלעיל.

מי יכול להעלות המאמר יישר כח מראש.
על ידי בבלי77
ה' אוגוסט 03, 2017 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נ"ט בר נ"ט - לכתחילה או דיעבד?
תגובות: 4
צפיות: 1302

Re: נ"ט בר נ"ט - לכתחילה או דיעבד?

יש ספר מיוחד שבירר כשמלה הלכה זו והראה שנ"ט בר בר נ"ט רק בדיעבד הותר ושמו טעמו וראו לגר"ד חזן שליט"א (נמצא באוצר) וטעמו וראו כי טוב הוא.
על ידי בבלי77
ו' יולי 28, 2017 5:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "טועמיה חיים זכר למו" (מציאות בפירוש תפילות לר"ד הנגיד)
תגובות: 11
צפיות: 2663

Re: "טועמיה חיים זכר למו" (מציאות בפירוש תפילות לר"ד הנגיד)

מעניין שבשני הקטעים מהגניזה שהעלו כאן החברים מפורש הנוסח וגם האוהבי דבריה וכו', ולא כמו ש"תקנו" האוהבים דבריה, על פי דברי "המתקן" הגדול ר זלמן הענה, ואין ממש בדבריו, וראה בס' תורת יעקב (סופר) סי' קצט ע"ש, גם כדאי לראות מאמרו של רבי טוביה כצמאן במעיין תשס"ח כרך מח גליון ...
על ידי בבלי77
ו' יוני 30, 2017 2:03 am
פורום: עזר אחים
נושא: גליונות תורת החכמים
תגובות: 189
צפיות: 36018

Re: גליונות תורת החכמים

יישר כח גדול על העלון המושקע והנחמד. והנני להעיר: א. בגליון טו במדור "מאוצרותיהם של חכמי התורה" הובאו דברי תורה מהרה"ג רבי אברהם מונסה וכתבו נלב"ע... הרה"ג הנ"ל נפטר ביום שבת קודש כ' אלול תשס"ח. ב. בגליון יח במדור הילולא דצדיקיא כתבו שרבי יעקב מאיר נפטר בח' סיון תר...
על ידי בבלי77
ו' פברואר 24, 2017 1:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות נח. - רב שילא נגדיה לההוא גברא
תגובות: 4
צפיות: 1222

Re: ברכות נח. - רב שילא נגדיה לההוא גברא

תודה רבה לכל העוזרים.
עדי נוסח כבר הזכרתי עצמי, לפרידברג אין לי קישור.
על ידי בבלי77
ו' פברואר 24, 2017 12:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות נח. - רב שילא נגדיה לההוא גברא
תגובות: 4
צפיות: 1222

ברכות נח. - רב שילא נגדיה לההוא גברא

ברכות נח. רב שילא נגדיה לההוא גברא וכו', אבקש את עזרת החכמים כאן היודעים לחפש במאגרי כת"י וכו', האם יש גירסה רבא או רבה בר רב שילא נגדיה, בדק"ס ובעדי נוסח לא ראיתי שהביאו גירסה אחרת. יתברכו העוזרים תודה גדולה מראש.
על ידי בבלי77
ג' פברואר 21, 2017 1:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מכדי
תגובות: 8
צפיות: 1610

מכדי

ברכות ב א: אמר מר משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, מכדי כהנים אימת קא אכלי תרומה משעת צאת הכוכבים לתני משעת צאת הכוכבים. מלתא אגב אורחיה קמ"ל כהנים אימת קא אכלי בתרומה - משעת צאת הכוכבים. מה הפירוש והתרגום המדוייק למילה מכדי? במילון ארמי עברי עמ' 237 ט"א מתרגם מכדי, מכוין ש' מאחר ש'. ועי...
על ידי בבלי77
ג' ינואר 31, 2017 1:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מי שפסק שחצי שיעור מותר מן התורה?
תגובות: 6
צפיות: 1180

האם יש מי שפסק שחצי שיעור מותר מן התורה?

ספר אגרא דפרקא (אות שלג): הנה חצי שיעור בכל איסורי תורה גם כן אסור, ורוב הפוסקים סבירא להו דאסור מן התורה".

ןצ"ע האם יש פוסקים שפסקו שחצי שיעור מותר מן התורה וכדעת ריש לקיש ביומא עג: ולא כרבי יוחנן שם, ודוחק להעמיד דבריו בציור פרטי מיוחד עיין שדי חמד מערכת חצי שיעור.
על ידי בבלי77
ב' ינואר 23, 2017 11:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קתני מיהת
תגובות: 7
צפיות: 1752

קתני מיהת

בגמרא בהרבה מקומות מצינו צירוף לשון קתני מיהת או קתני מיהא, מה הפירוש המדוייק למילה מיהת? תודה מראש.
האם רש"י ושאר ראשונים פירשו זאת?
על ידי בבלי77
ה' ינואר 12, 2017 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ו'מלמדין אותו כל התורה כולה', מי מלמד?
תגובות: 2
צפיות: 949

Re: ו'מלמדין אותו כל התורה כולה', מי מלמד?

שאלתי לגריח"ס שליט"א והראה לי בביאור הגר"א - משלי ו' לג נגע וקלון ימצא, וחושב כאן השבעה דינין שיעבור על האדם כמ"ש בזוהר פרשת נשא והן א' תיכף קודם מיתתו באו ג' מלאכים א' חושב כל הרגעים שהיה בעולם ונוטל חשבונו מה עשה בהם. והב' חושב העבירות שעשה. ו הג' שלמד אתו תורה בבטן אמו , ועכשי...
על ידי בבלי77
ו' דצמבר 23, 2016 1:20 am
פורום: חנוכה
נושא: לקרטע ליד הנירות (בד' תוס' חולין עה)
תגובות: 2
צפיות: 931

Re: לקרטע ליד הנירות (בד' תוס' חולין עה)

ועיין תנחומא פרשת כי תשא יט: ויש אומרים שמיכה היה שנתמכמך בבנין מה שהציל משה מן הלבנים נטל הלוח שכתב עליו משה עלה שור כשהעלה ארונו של יוסף השליכו תוך הכור בין הנזמים ויצא העגל גועה כשהוא מקרטע, התחילו אומרים אלה אלהיך ישראל, וצ"ב.
על ידי בבלי77
ו' דצמבר 23, 2016 1:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 49
צפיות: 4084

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

ויש להבין מדוע לא חשש יעקב על נשואות וראה רש"י בראשית כו לד: בן ארבעים שנה, עשו היה נמשל לחזיר שנאמר (תהלים פ) יכרסמנה חזיר מיער החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור כך אלו גוזלים וחומסים ומראים עצמם כשרים, כל ארבעים שנה היה עשו צד נשים מתחת יד בעליהן ומענה אותם כשהיה בן מ' אמר אב...
על ידי בבלי77
ג' דצמבר 20, 2016 10:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אדם יכול לכשף את עצמו?
תגובות: 3
צפיות: 915

אדם יכול לכשף את עצמו?

ראה ילקוט שמעוני דברים (פ"ו רמז תתמ"ה): לא תנסו את ה' אלהיכם. נוח לקנות שונא וקשה לקנות אוהב, נוח לעלות לבימה וקשה לירד, ועינו של אדם קשה לו מכל. משל למה"ד לאשה שעשתה כשפים לעצמה שלא תלד, באו הרופאים לרפאות, אמרה אין אתם יכולין, אני עשיתי לעצמי שנאמר עיני עוללה לנפשי" עיי"ש....
על ידי בבלי77
ב' דצמבר 19, 2016 10:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מי הוא סתם רבי חנינא שבגמרא
תגובות: 2
צפיות: 938

מי הוא סתם רבי חנינא שבגמרא

נא ללמדני מי הוא סתם רבי חנינא שבגמרא כמו בסנהדרין סז: בעובדא דהאשה הכשפנית ורבי חנינא וכן הוא בחולין ז: האם הוא רבי חנינא בן דוסא, או רבי חנינא בר חמא תלמיד רבי (ע"ז י' ב') או מי שהוא אחר. תודה מראש.
על ידי בבלי77
ב' דצמבר 19, 2016 12:14 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בירור אודות שירת רבי יהודה הלוי
תגובות: 12
צפיות: 2572

Re: בירור אודות שירת רבי יהודה הלוי

איני מבין מה רצה א' ו' כשהביא ציטוט דברי הרמח"ל הנ"ל. אבל ברור שכונת הרמח"ל באומרו "במדרש הקדוש קדוש מדבר" לספר הזוהר הקדוש, והקדוש המדבר הוא רשב"י. [ומדוע אין חכם מהחכמים כאן שהעיר ע"ז]. וזה לשון הזוהר חלק ב' צט א': כמה בני עלמא בערבוביא בסכלתנו דלהון, ולא חמאן בא...
על ידי בבלי77
ג' דצמבר 06, 2016 5:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נשיאת כפים בכל יום בא"י והמנהג בערי הגליל
תגובות: 71
צפיות: 4617

Re: נשיאת כפים בכל יום בא"י והמנהג בערי הגליל

הר"י שווארץ הביאו מחולת המחניים במכתבו כותב: הכהנים נושאים כפיהם בכל יום, מלבד בתשעה באב, לא ראיתי גוף הדברים, אבל נכהנים בני ספרד נושאים כפיהם גם בתשעה באב.
על ידי בבלי77
ג' דצמבר 06, 2016 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 163
צפיות: 25704

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

איני יודע אם כאן המקום הנכון, אבל אבקש את עזרת המעיינים בשיטת רבינו תם המובאת בתוספות שבת כב א, וסוכה ט א, וביצה לג ב שעצי סוכה האסורים בהנאה מה"ת דנקרא עליהם שם שמים כחגיגה הם אותם הנצרכים להכשר סוכה, אבל המותר שאינו נצרך להכשר סוכה אינו אסור אלא מדרבנן מדין מוקצה, ומאוד נחוץ לי לראות עצם דברי...

עבור לחיפוש מתקדם