מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 387 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ב' נובמבר 04, 2019 8:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: משנת הבנין - לכבוד הדף היומי
תגובות: 3
צפיות: 305

Re: משנת הבנין - לכבוד הדף היומי

מעודכן ונספחים
https://adobe.ly/2Gpe16s(יש שם בעיה בהורדת המסמך המרכזי
מצורף בזה
בניינה של אשה, מהדורה שנייה.pdf
(7.93 MiB) הורד 54 פעמים
)אני לא המחבר
על ידי כח עליון
ו' נובמבר 01, 2019 12:37 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 21
צפיות: 873

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

3. בשבת קנז: מבואר (עכ"פ ברש"י) שחלק מאיסור השימוש בסוכה הוא מחמת רגילות השימוש בסכך, א"כ אף הסכך אוסר כשאינו ראוי לז', א"כ אינו דין בגדר מחיצה דוקא. אמנם מצאתי שכדבריך כתב בשו"ת האלף לך שלמה (או"ח סימן שעח). ייש"כ. לא מצאתי כלום בשבת טעיתי לא קנז: אלא קנד: (כבר ה...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 30, 2019 2:26 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 21
צפיות: 873

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

3. בשבת קנז: מבואר (עכ"פ ברש"י) שחלק מאיסור השימוש בסוכה הוא מחמת רגילות השימוש בסכך, א"כ אף הסכך אוסר כשאינו ראוי לז', א"כ אינו דין בגדר מחיצה דוקא. אמנם מצאתי שכדבריך כתב בשו"ת האלף לך שלמה (או"ח סימן שעח). ייש"כ.
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 28, 2019 3:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 323
צפיות: 38274

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

בדין קריאת שמו"ת; האם צריך להוציא בפיו, או דסגי בהרהור וכמו לימוד בעלמא. מחיפוש בבר אילן תשובות והנהגות כרך ד סימן עג והנה לכאורה פשוט דתרגום אונקלוס צריך לקרוא בפיו דוקא ולא מספיק בהרהור, ולפ"ז אולי גם כשלומד רש"י לתרגום הדין כן, שיש להוציא בפה לצאת חובת שנים מקרא ואחד תרגום, ולא מצ...
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 28, 2019 3:46 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 21
צפיות: 873

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

1. מאיפה לקחת את זה? התוס' מדבר על רוח שתבוא והרשב"א עונה ע"ז שלא דנים את ההמשך!
2. מצד עצמם? ע"י השמש העולה ממזרח
3. המקור לראויה לז' הוא בסוגיית ר"ג ור"ע ברוח עי' כג.
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 28, 2019 4:34 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 476

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

הבאתי ראיה (לכאו') שעומד מרובה עדיף מפתח ואפי' צוה"פ, ממה שזכור לי שבצוה"פ אתי רבים ומבטלי מחיצתה משא"כ בעומד מרובה דחשיב כמחיצה אין הרבים מבטלים. (החזו"א כתב להתיר כל רה"ר שיש בו רחוב שיוצא ממנו ב90 מעלות ויש בו עומד מרובה, שנמצא העומד שברחוב ממשיך לסתום הפרוץ (- כלומר הרה&...
על ידי כח עליון
א' אוקטובר 27, 2019 11:05 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 476

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

למה נראה לך מסברא דל"ש דופ"ע כנגד המיעוט הפרוץ? הרי... הנחתי ככה מסברא, וק"ו מהענין של תרי הילכתות. הסברא ברורה שלא שייך, אף אם נאמר תרי הלכתא. כשיש עוממ"ר הפרוץ נחשב כפתח ולא שיש שם מחיצה,מה שאין כן בגוד אסיק שרואים כאילו יש שם מחיצה. וממילא לא שייך לומר דופן עקומה שהוא הסתכלות...
על ידי כח עליון
א' אוקטובר 27, 2019 9:30 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 476

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

עושה חדשות כתב:
כח עליון כתב:למה נראה לך מסברא דל"ש דופ"ע כנגד המיעוט הפרוץ? הרי...
הנחתי ככה מסברא, וק"ו מהענין של תרי הילכתות.

אבל לא נפסק כך להלכה
על ידי כח עליון
א' אוקטובר 27, 2019 5:20 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 476

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

סכך פסול פוסל את הסוכה בארבעה טפחים, ומן הצד, אמרי' דופן עקומה ואינו פוסל אלא בד' אמות. ואמנם בדפנות הסוכה אין חיוב שיהיה "כולו עומד", אלא סגי בעומד מרובה. ומסברא נראה דל"ש לומר דופן עקומה כנגד המיעוט הפרוץ. וא"כ העיר לי חכ"א דמצינו דין מחודש ביותר - דסכך פסול פוסל בארבעה א...
על ידי כח עליון
ו' אוקטובר 25, 2019 12:57 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 476

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

עושה חדשות כתב:
כח עליון כתב:במאוזן? אינו נכון כי שם יש לו מחיצות מעולות.
אני לא רואה אותם. (בצד התחתון בציור אין מחיצה).

אשמח אם תפרט מה כשר ומה פסול מבחינתך (אם תוכל בציור עצמו יהיה יותר טוב)
על ידי כח עליון
ו' אוקטובר 25, 2019 3:33 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 476

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

אם יש בירוק ז' אז הכל כשר בין כך לכל הפחות מדין פסל ואם אין בירוק ז' אזי הכל פסול בעיקרון הירוק מחובר אז השחור לא משנה כלום הנידון הוא כשהשחור חוצץ לחלוטין בין שתי הירוקים באופן שבכל אחד אין ז' לחוד ו ראה תוספות בסוכה טז. או יז. שסגי בחיבור קצת לחבר הסכך הירוק, וכן הוא ברא"ש שם ונפסק בשו"...
על ידי כח עליון
ו' אוקטובר 25, 2019 2:57 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 476

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

דין ד' טפחים נאמר לעניין להפריד שיעור ז' דסוכה לשניים, דאם יש מכאן ז' ומכאן ו' ובאמצע ד', הרי כל הצד של הו' פסול, או שיש מכאן ד' ומכאן ד' ובאמצע ד' פסול אז כל הסוכה פסולה ובמן הצד כל זה אינו שייך כלל וכלל, אלא הד' פסול אכן פסול, ובעינן ז' כשר מלבד זה הסוכה.png המחיצה מסומנת באדום, הסכך הכשר בירוק, ...
על ידי כח עליון
ו' אוקטובר 25, 2019 2:53 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 476

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

היא שיחתי כתב:רק דדין ד' טפחים דסכך פסול, נאמר לא לעניין לישב תחתיו, שהרי לישב תחתיו לא יושבים אף בג' טפחים אם אינני טועה.

אינו, כי הראשונים ס"ל דאין חילוק בין ג' לד' בפסול, מלבד הראב"ד והר"ן שהביאם המשנ"ב (תרלב, ס"ק ג') וכתב דיש להחמיר לכתחילה
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 22, 2019 2:05 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 21
צפיות: 873

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

סתם 'רוח מצויה' - בודאי באה

בכל אופן הרשב"א שמקיל וסובר שהסוכה כשרה למרות שבהמשך עתיד הסכך להסתלק מהרוח, קשה מאד
א. ממה שאמרו שאין לסכך בירקות, וכבר מעתה חשיבי אויר. ב. מה שאמרו דבעינן ראויה לז' (לשיטת הריטב"א והפוסקים)
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 21, 2019 11:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 21
צפיות: 873

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

מלבב כתב:הראו לי שזה מחלוקת תוספת והרשבא בעירובין דף ג עמוד א

תודה מרובה
על ידי כח עליון
ו' אוקטובר 18, 2019 2:10 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?
תגובות: 14
צפיות: 662

Re: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?

ברור
טענתך העיקרית מסתברת
אני טעיתי, חשבתי שתגובת הרב ברגר היא לדברי 'אוהב עמו'
על ידי כח עליון
ו' אוקטובר 18, 2019 9:43 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?
תגובות: 14
צפיות: 662

Re: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?

לצד השלילי מצאנו שכל שאינו בזאח"ז בב"א נמי אינו, האם לצד החיובי אין כלל שכל שישנו בזאח"ז בב"א נמי ישנו? ההיסק שלך לא נכון לוגית. הכלל החיובי שאפשר להסיק הוא שכל שישנו בב"א ישנו בזאח"ז. לא מבין שם הוא ע"י שלילה, ההיוצרות של הסכך והדפנות נעשה ביצירת חלל ולא ביצרת הס...
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 17, 2019 3:41 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?
תגובות: 13
צפיות: 813

Re: מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?

לא הבנתי למה צריך להוכיח מבעה"מ שנוי סוכה שיך לסוכה תחת סוכה (אדרבה אפשר להוכיח ממה שלא פוסקים כהבעה"מ שאין שייכות) אפשר להוכיח בלא זה (כמש"כ לעיל) שמהא דתרוייהו, ר"ח ורבבר"ה, אמרו דבר אחד בסוכה תחת סוכה ובנוי שמע מינה ששניהם מענין אחד
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 17, 2019 3:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר
תגובות: 2
צפיות: 207

Re: לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר

\אם על עצם היציאה ממצרים, לכאו' זו ודאי עיסקה טובה לעזוב ארץ משעבדת וללכת לארץ מובטחת ההנחה הזו לא ברורה דברים פרק ח וְזָכַרְתָּ֣ אֶת־כָּל־הַדֶּ֗רֶךְ אֲשֶׁ֨ר הוֹלִֽיכֲךָ֜ יְקֹוָ֧ק אֱלֹהֶ֛יךָ זֶ֛ה אַרְבָּעִ֥ים שָׁנָ֖ה בַּמִּדְבָּ֑ר לְמַ֨עַן עַנֹּֽתְךָ֜ לְנַסֹּֽתְךָ֗ לָדַ֜עַת אֶת־אֲשֶׁ֧ר בִּֽלְבָבְךָ...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 16, 2019 1:01 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?
תגובות: 13
צפיות: 813

Re: מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?

שמואל בארג כתב:ומה הדין כשהקצוות מתחילין בתוך הד' טפחים, אבל יורד באמצע להרבה יותר, כמו תמונה זו.

large-71177.jpg

לכאורה כל שיורד מתחת לד' ה"ז בכלל הגזירה
ומה לי שמחובר בצדדיו למה שתוך ד'
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 16, 2019 1:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 400

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

שומע ומשמיע כתב:מדוע לא הביאו את דברי המג"א [שהביא החזו"א] על השאלה?

לא הבנתי, כוונתך לפוסקים (ז"א משנ"ב)?
או על המתדיינים כאן?
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 16, 2019 1:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 400

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

הכל נכון, אבל איפה המחיצות בצריף? הרי אתה מכשיר את כל אורך הסכך עד למטה, בע"כ שכיון שזה סגור עם סכך לא צריך מחיצה , א"כ גם בדופן עקומה כיון שלא צריך שם דופן בסוכה רק שיהיה סגור, בע"כ שגם דופן עקומה אין אומר שזה דופן ממש, כי מי צריך דופן בסוכה, העיקר שמשהו יסגור מן הצד, וגם סכך שסוגר ...
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 15, 2019 7:03 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 400

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

לא הבנתי הרא"ש כותב ששפועי אהלים מועיל לסוכה גם תחת י' מדין פסל דומיא דמצינו באהלות לגבי טומאה אומר ע"ז החזו"א שודאי אינו דין 'פסל' המקורי דבטומאה אין פסל, אלא כוונתו שהוא נטפל והיינו דמאחר שהמקום הנמוך והגבוה שניהם תחת גג אחד רציף, הנמוך טפל לגבוה (כאילו תאמר אני 'לא רואה את ההפסק לה...
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 15, 2019 5:23 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 400

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

ז"ל הרא"ש: ומיירי בכה"ג דלאחר שנמשך בגובה עשרה יש במשך הסוכה ז' על ז' טפחים ואפשר דאף תחת השיפוע שאינה גבוהה עשרה כשרה מידי דהוה אפסל היוצא מן הסוכה וכיוצא בזה מצינו בפ"ז דאהלות כל שיפועי אוהלים כאהלים אהל ששיפועו יורד וכלה עד כאצבע טומאה באהל הכלים שתחת השיפוע טמאים. ע"כ מה...
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 15, 2019 2:33 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 400

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

לא רק בלי 'מחיצות' אלא גם פחות מי' טפחים (מקום קצר)
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 15, 2019 2:27 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?
תגובות: 14
צפיות: 662

Re: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?

הדוחקים ידחקו, שגם שם שייך לעשות דפנות קודם לסכך (בפרט למה דקיי"ל דבעינן טפח רווח בדופן או בגג)
ע"י שיעמיד רגלי הדופן קודם שיניח ראשו.
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 15, 2019 1:37 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 400

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

הרא"ש מצרף את הדינים (סוכה וטומאה) כך שתלונתך עליו החזו"א או"ח קמ"ד סוף אות א' מ" א ת ר ל" ג סק"ח הקשה מ"ש בסוכה עשוי' כצריף מותר לישן אף במקום הקצר ומ"ש בחקק בה להשלימה לעשרה אין מכשירין את סביבות החקק, ונראה דבעשוי' כצריף אין ראוי להכשיר משום פסל שזה הו...
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 15, 2019 1:31 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 21
צפיות: 873

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

כמובן ממה?

עי' רש"י יא. מטה לגבי סוכה אהל עראי הוא, שמסלקין אותה ממקום למקום.
רש"י כא: שאין לה קבע - שמטלטלת על ידי מטה, ור' יהודה לטעמיה דאמר: סוכה דירת קבע בעינן.

דבר העשוי להטלטל ע"י האדם קרינן ביה ארעי, אבל ע"י רוח מצויה קרינן ביה קבע? אתמהה
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 15, 2019 1:30 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 21
צפיות: 873

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

אין הגיון לחלק
ואדרבה מצינו הלכות 'קבע' שצריך בסכך יותר מאשר בדפנות
ראה למשל תוס' כג. ד"ה על גבי בהמה (שאין דין קבע לר' יהודה אלא בסכך אבל לא בדפנות והקרקע)
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 15, 2019 1:27 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 400

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מעשרים עם איצטבא מן הצד

שונה דין הצריף מסכך למעלה מכ' הנעשה דופן עקומה, בצריף מקום שתחת הי' מתבטל יותר בקלות למקום שמעל י' בגלל שגג שניהם נמשך כאחד, משא"כ סכך למעלה מכ' שיש לו סכך והגדרה כמקום בפנ"ע.
ובאמת בצריף אינו מדין פסל (כמו שכתב החזו"א, למרות לשון הרא"ש פסל) כי הוא מועיל אף להלכות טומאה
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 15, 2019 1:09 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הערות באו״ח סימן תרל
תגובות: 3
צפיות: 286

Re: הערות באו״ח סימן תרל

א. לא אמרתי שכגאם דומה למבוי, רק שאלתי על הסברא של המשנה ברורה ששואל שאם דופן גמור מספיק ז אז גם צורת הפתח צריך להועיל נכון, אבל אני מנסה לפרש שצוה"פ שבמבוי אינו בהכרח דומה לצוה"פ שבגא"ם, בגא"ם ענין צוה"פ להשלים שיעור הדופן, במבוי הוא 'לחבר' בין שני צידי המבוי, ובזה לא יועי...
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 14, 2019 10:26 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הערות באו״ח סימן תרל
תגובות: 3
צפיות: 286

Re: הערות באו״ח סימן תרל

א. בשער הציון ס״ק הקשה על הלבוש שכתב שהצורה הפתח בדופן שלישי צריך להגיע עד סוף הדופן שכנגדו, שהרי צורת הפתח הוא דופן גמור אף לעניין שבת, א״כ כמו שבדופן גמור לא צריך יותר משבעה טפחים, כך בצורת הפתח למה שנצטרך יותר משבעה טפחים. וקשה לי הרי גם בסוכה כמבוי כתב הרמא שסגי בשבעה טפחים ואעפ״כ צריך צורת הפת...
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 10, 2019 8:29 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עזרה בבניית סוכת עץ
תגובות: 8
צפיות: 280

Re: עזרה בבניית סוכת עץ

לכן, אם קל לך לעשות מסגרת של קרשים בין קירות או ע"ג רצפה ולהלביש אותם אחד לשני בלי מתכת, ואח"כ לחבר את הדפנות בנפרד, אתה יכול לחבר את הדפנות עם איזקונים אבל אם לא קל לך לעשות מסגרת כזו והאפשרות העדיפה לך זה להשעין את הסכך ע"ג הדפנות, ועדיין את מעונין בסוכת חזו"א, אתה נצרך לחבר א...
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 10, 2019 3:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עזרה בבניית סוכת עץ
תגובות: 8
צפיות: 280

Re: עזרה בבניית סוכת עץ

אם אתה מניח את הסכך על הדפנות ואתה לא מעונין בסוכת חזון איש על הדפנות הכוונה ללא לייסטים? ואם יש לייסטים זה פותר לחזו"א למרות האזיקונים? ואיך עושים גם לפי החזו"א? תודה רבה עשית לומדע'ס במה שכתבתי סכך על הדפנות התכוונתי בכללות הדפנות עם הלייסטים. אם אתה מעונין בסוכת חזו"א אתה צריך שהס...
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 10, 2019 3:20 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?
תגובות: 13
צפיות: 813

Re: מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?

צריך לי מעט עיון, מהיכן מודדים את הקישוטים של הסוכה שיהיו רחוקים ד' טפחים מהסכך כהוראת הרמ"א בשם מהרי"ל בס"ס תרכ"ט, מסוף הקישוט (כמו ששמעתי מורים) או שאולי יש להקל שיש למדוד מתחילתו, כיון והעניין הוא ביטול לסכך, העיקרון כמה הוא מרוחק בעצמו, ואם כבר הוא מתחיל תוך ד' הרי כולו בטל ...
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 10, 2019 12:43 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עזרה בבניית סוכת עץ
תגובות: 8
צפיות: 280

Re: עזרה בבניית סוכת עץ

אם אתה מניח את הסכך על הדפנות ואתה לא מעונין בסוכת חזון איש

עושים 3 חורים בכל לייסט עומד שבדופן, זאת אומרת 3 חורים בכל צד של דופן,
כך שהחורים של הדפנות יהיו זה מול זה כדי שיהיה אפשר להשחיל איזקון מחור לחור ולחבר יחד.
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 10, 2019 11:02 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תבל
תגובות: 4
צפיות: 396

Re: תבל

עוד מצאתי (בויקימילון): לרוב גוזרים את המילה מהשורש יב"ל (מלשון 'הובלה') במשמעות "לשאת", אך סביר יותר שהיא נגזרת מהמילה האכדית tabalu, שמשמעה "יבשת". חלק מהפרשנים המסורתיים מפרשים כי "תבל" היא החלק בארץ המיושב בבני אדם. ראו למשל את ספר השורשים לרד"ק , או את פי...
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 10, 2019 10:31 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תבל
תגובות: 4
צפיות: 396

Re: תבל

תהלים כ"ד, עי' בפירוש הרב מלבי"ם ז"ל. אתה מבין שזה עונה על השאלה של הרב היהודי? (בחיפוש 'תבל' בכל התנ"ך נמצא שנמלבי"ם צודק מאה אחוז, וגם את זה אפשר להסביר רק כדבריו: שמואל א ב':ח' מֵקִים מֵעָפָר דָּל מֵאַשְׁפֹּת יָרִים אֶבְיוֹן לְהוֹשִׁיב עִם נְדִיבִים וְכִסֵּא כָבוֹד יַנְח...
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 08, 2019 12:40 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 90
צפיות: 13370

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

צודק
אולי באמת פטורים, אבל לא רצו לומר כן כמש"כ, כדי שלא תשתכח
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 07, 2019 11:23 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בשורה מבית ידידינו רי"י סטל | 'נהגו ישראל' על כמה ממנהגי חג הסוכות
תגובות: 15
צפיות: 1064

Re: בשורה מבית ידידינו רי"י סטל | 'נהגו ישראל' על כמה ממנהגי חג הסוכות

דרך אגב
בבית כנסת עתיק שבפקיעין, משוקע שני לוחות אבן עתיקים מגולפים במוטיבים יהודיים, אחד מהם הוא לולב ואתרוג (בצד שמאל).
האתרוג נראה ללא פיטם (אילו היה לו פיטם לא היה נבלע בידי המגלף, שהרי הוא מעיקר הצורה)

עבור לחיפוש מתקדם