מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4715 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ג' ספטמבר 17, 2019 2:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 78
צפיות: 3761

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

המהרש"א במס' גיטין כתב דעבד עברי (אף אם יש לו אשה ובנים) אסור בשפחה כנענית דעלמא, ורק מותר לרבו למסור לו שפחה כנענית. ובחידושי מהרי"ט בפ"ק דקדושין נסתפק בזה, וזה לשונו: נראה דבלא מסר לו רבו מותר הוא, דכיון דאשתרי לגביה לאו דלא יהיה קדש לגמרי אשתרי, דלא מצינו איסור שהיתרו תלוי בדעת אח...
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 17, 2019 2:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 78
צפיות: 3761

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הכא מיירי שהאדון קונה זכות של השפחה מאדוניה ליחדה לעבדו כדי שיזכה בוולדות (או יחלקו בוולדות), וכל האיסור כאן הוא משום שאין לו אשה ובנים. ולא נהירא, דאם כן, אין זה 'אתנן זונה' כי אם 'מחיר שפחה'. הערה יפה, אבל לכאורה ברגע שאין לו אשה ובנים ואסור לו לבוא על השפחה נעשה בעילתו בעילת זנות והטלה אתנן זונה...
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 17, 2019 4:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 78
צפיות: 3761

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

במשנה תמורה כט. וכן האומר לחבירו הא לך טלה זה ותלין שפחתך אצל עבדי, רבי אומר אינו אתנן וחכ"א אתנן. ובגמ' ל. מוקי לה דמיירי שאין לו לעבד אשה ובנים וממילא אסור בשפחה כנענית כמו כל אדם מישראל ולהכי ס"ל לחכמים דהוי אתנן (ובטעמו של רבי ביאר הרע"ב או שס"ל דאף באין לו אשה ובנים רבו מוסר...
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 17, 2019 4:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יחזקאל סרנא
תגובות: 56
צפיות: 3493

Re: רבי יחזקאל סרנא

חמרא טבא כתב:אפשר לחלוק על הרב?

אפשר ואפשר, אבל רק אם מביאין ראיה....
על ידי מיללער
ב' ספטמבר 16, 2019 10:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יחזקאל סרנא
תגובות: 56
צפיות: 3493

Re: רבי יחזקאל סרנא

חמרא טבא כתב:הלב שמחה, הרב מקוממיות, הרב מנחם פרוש

משמאל זהו לא הלב שמחה אלא הגרא"י פינקל
על ידי מיללער
א' ספטמבר 15, 2019 4:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יחזקאל סרנא
תגובות: 56
צפיות: 3493

Re: רבי יחזקאל סרנא

חלמישצור כתב:
מיללער כתב:בכנסיה של אגו"י שנת?
IMG-20190911-WA0038.jpg

חלמישצור כתב:נציין כאן גם לתמונותיו... בכנסייה החמישית תשכ"ד (כאן)

תודה

נראה שההעתק שהעליתי בהירה יותר מאשר שנמצא באתר המכירות

ומה עם זיהוים?
על ידי מיללער
ש' ספטמבר 14, 2019 12:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יחזקאל סרנא
תגובות: 56
צפיות: 3493

Re: רבי יחזקאל סרנא

בכנסיה של אגו"י שנת?
IMG-20190911-WA0038.jpg
IMG-20190911-WA0038.jpg (93.38 KiB) נצפה 290 פעמים


רבי יחזקאל סרנא (ידו על המקל), רבי משה פיינשטיין נואם, האדמו"ר הבית ישראל נראה מימין משוחח עם הגר"ז סורוצקין?

ומי עוד מזהים?
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 12, 2019 7:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8066
צפיות: 979348

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

חלמישצור כתב:
מיללער כתב:מי בתמונה?

התמונה הועלתה בעבר באשכול זה, וראה מש"כ שם.

יישר כח
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 11, 2019 11:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8066
צפיות: 979348

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי בתמונה?
על ידי מיללער
א' ספטמבר 08, 2019 11:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 61
צפיות: 9697

Re: העתקים ברחבי התלמוד

בבא קמא קטז: רבא אמר הכא בפועלין עסקינן וכרב דאמר רב פועל יכול לחזור בו בחצי היום וכמה דלא הדר ביה כברשותו דבעה"ב דמי, וכי הדר ביה טעמא אחרינא הוא דכת' כי לי בנ"י עבדים ולא עבדים לעבדים.

המעיין יראה שהמילים 'טעמא אחרינא הוא' לא שייך לכאן והוא רק העתק מכל דברי רב במסכת בבא מציעא דף י.
על ידי מיללער
א' ספטמבר 08, 2019 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?
תגובות: 26
צפיות: 995

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

שמואל דוד כתב:מתירין נדרו כדי שלא תתענה ביו"ט

(וואס פארשטייסט דו נישט)

וואס האט דאס שייכות צו די נושא?
על ידי מיללער
א' ספטמבר 08, 2019 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?
תגובות: 26
צפיות: 995

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

שמואל דוד כתב:
שמואל דוד כתב:עיין יורה דעה רטו

סעיף ב

שבוע טוב
IMG_20190907_230503319.jpg
IMG_20190907_230503319.jpg (142.85 KiB) נצפה 311 פעמים


(איך פארשטיי נישט אייערע קונצן)
על ידי מיללער
ש' ספטמבר 07, 2019 1:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?
תגובות: 26
צפיות: 995

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

שמואל דוד כתב:עיין יורה דעה רטו

סעיף?
על ידי מיללער
ו' ספטמבר 06, 2019 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?
תגובות: 26
צפיות: 995

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

חשבתי עוד היכי תימצי שהשאלה הזה נוגע. מי שהפריש תרומה ואח"כ טימא את התרומה בידים ועבר על האיסור של שמירת תרומה, יתחייב לשאול על התרומה כדי שיתקן את האיסור למפרע? לכאורה כאן הרי ישארו הפירות בטומאתן ויתחייב אח"כ שוב להפריש תרומה ממנה, מכ"מ הרי ימעיט טומאת התרומה לכדי שיעור תרומה שבה, ו...
על ידי מיללער
ו' ספטמבר 06, 2019 3:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...
תגובות: 10
צפיות: 949

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

ב"ק קטו: כדא"ר ירמיה כשעקל בית הבד כרוך עליה ה"נ כשעקל בית הבד כרוך עליה

ודברי ר' ירמיה הם באותה עמוד אח"כ על קושיא אחרת
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 05, 2019 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עבידנא יומא טבא לרבנן - סיום הש"ס בעזרת השם
תגובות: 35
צפיות: 1027

Re: עבידנא יומא טבא לרבנן - סיום הש"ס בעזרת השם

מזל טוב הרב עזריאל!

תזכה להמשיך בלימודים תמידין כסדרן ולהאיר את עיני החברים בשעשועי דאורייתא.

חזק חזק ונתחזק!
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 05, 2019 5:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 106
צפיות: 10832

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

תודה רבה הרב בעל המאור רבי שמואל דוד שליט"א
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 05, 2019 3:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 106
צפיות: 10832

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

דף קי"ד ע"ב, ובנ"א שלנו בתוך ביתו יצאו ואנבורקראות של כלים על כתפיהם. מילה הזה מוזרה היא ופירש"י אנברקראות. חבילות. ובערוך ערך ארבאות נראה שהיה לו הגירסא ארבאות, והביא מס"א הגירסא אנברקלאות (בלמ"ד ולא ברי"ש) והתאים לזה לשון הירושלמי בפרק הזהב המחליף 'אמבורקלין' (במ...
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 05, 2019 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1349
צפיות: 190141

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

לבנון כתב:
מיללער כתב:האם יש גם אימייל למכון חכמת שלמה?

ר' צבי בוק
buk@neto.net.il

לא נעניתי בעבר באימייל הזה, יש אימייל מעודכן, או אימייל אחרת להמכון בכלליות?
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 05, 2019 5:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות מבטלות או אינן מבטלות זו את זו
תגובות: 8
צפיות: 923

Re: מצוות מבטלות או אינן מבטלות זו את זו

לאחר העיון עוד הפעם בהסוגיא ובמאמר הנ"ל נראה שיש כאן ג' מהלכים בביאור הענין של ביטול בהמצוה א. ביטול ברוב (בכמות) דכשלועס הכזיתים אי אפשר שלא יבלל מין בתוך חברו וכו' כמו שביאר רש"י בארוכה בזבחים לגבי איסורין אי מבטלין זא"ז. ב. ביטול ע"י טעם - ובזה גופא יש לומר ב' אופנים: א. דחוזק...
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 04, 2019 7:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?
תגובות: 19
צפיות: 576

Re: היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?

סייג לחכמה כתב:
בברכה המשולשת כתב:
סייג לחכמה כתב:אם יש לאשה שני רחמים כל אחד היא פטר רחם לאמו.


היה על זה מאמר בירחון האוצר לא מזמן

נא להעלות המאמר

גם אני מצטרף לבקשה
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 04, 2019 4:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות מבטלות או אינן מבטלות זו את זו
תגובות: 8
צפיות: 923

Re: מצוות מבטלות או אינן מבטלות זו את זו

אני כתבתי על הנידון שמצוה דרבנן מבטלת מצוה דאורייתא. עיין בפנים שהרחבתי את כל הסוגיא. (מתוך ספר מילי דרבנן שיצא לאחרונה). תודה רבה, מאמר יפה בליקוט כל הענינים. מן הנכון להוסיף עוד ציון, שבתוס' מנחות כב: בסוגיא דכל העולין אין מבטלין זא"ז (היינו כשנתערבו דמי קרבן א' בחבירה זורקין שניהם בב"א...
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 04, 2019 2:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר
תגובות: 46
צפיות: 4614

Re: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר

תודה רבה! הרב החלמיש
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 03, 2019 11:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר
תגובות: 46
צפיות: 4614

Re: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר

הגר"א בביקור בארץ? שייך לאתר את המקום ותאריך בה צילמה?
על ידי מיללער
ב' ספטמבר 02, 2019 11:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חומש בשבועת הפקדון - שמין כשעת הפקדון, שעת השבועה או שעת ההודאה?
תגובות: 2
צפיות: 70

Re: חומש בשבועת הפקדון - שמין כשעת הפקדון, שעת השבועה או שעת ההודאה?

בגזל כשעת הגזילה [ב"ק סה:]. תודה רבה! זו אכן ראיה מוכרחת וז"ל הגמרא שם: אילימא דמעיקרא שויא ד' ולבסוף שויא זוזא, דכפילא זוזא וחומשיה זוזא אלמא קרן כעין שגנב תשלומי כפל ד' וה' כשעת העמדה בדין. ופירש רש"י בד"ה דכפילא זוזא. דחומש בתר קרנא שיימינן וקרן משלם כעין שגנב ומשמע מפירוש רש...
על ידי מיללער
ב' ספטמבר 02, 2019 8:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חומש בשבועת הפקדון - שמין כשעת הפקדון, שעת השבועה או שעת ההודאה?
תגובות: 2
צפיות: 70

חומש בשבועת הפקדון - שמין כשעת הפקדון, שעת השבועה או שעת ההודאה?

אולי זה שאלת תם, אבל לא מצאתי כעת דבר מפורש בענין הזה. בגזל ונשבע ואח"כ הודה, או אם כיחש בפקדון ונשבע ואח"כ הודה, שחייב לשלם קרן וחומש ומביא אשם גזילות, איך משערין החומש, כפי שיווי הגזילה בשעת הגזילה והפקדון כשעת הפקדון, או דלמא כשעת השבועה או אולי כשעת ההודאה, ואולי יש בזה חילוקים בין גזל...
על ידי מיללער
ב' ספטמבר 02, 2019 3:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 127
צפיות: 19775

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

שמואל דוד כתב:
מיללער כתב:תודה רבה

בנוגע רב האי גאון: עיין רש״י מוע״ק יז. ב״מ לט. חולין לא:

יישר כח
על ידי מיללער
ב' ספטמבר 02, 2019 3:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 127
צפיות: 19775

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

תודה רבה
על ידי מיללער
ב' ספטמבר 02, 2019 3:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: רש"י בבא קמא קט - מפי עוקר הרים - מיהו?
תגובות: 9
צפיות: 933

Re: רש"י בבא קמא קט

שברי לוחות כתב:מעניין שבעמוד זה יש שלשה דברים יוצאים מן הכלל
כינוי תוארו של הקב"ה "השם" כמה פעמים, מה שלא זכור לי ממקום אחר
אמורא בשם רב אהרן
ומה שרש"י מביא בשם עוקר הרים

התואר 'השם' לשמו של הקב"ה מצוי בבסנהדרין במברך את השם.
על ידי מיללער
ב' ספטמבר 02, 2019 3:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 127
צפיות: 19775

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

בבא קמא קט: ברש"י ד"ה דבר שיש לו חלק בו. לישנא אחרינא, מה דבר כגון תרומות ומעשרות ' מפי עוקר הרים' . למי מכנה רש"י הקדוש 'עוקר הרים' והאם ביטוי זה נמצא עוד הפעם בדברי רש"י בש"ס? שם קיב. ברש"י ד"ה היתה פרה. וכן פירש לנו ' רבינו' שאם אין וכו' ולא היה לי לב להבין את מ...
על ידי מיללער
ו' אוגוסט 30, 2019 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יחזקאל סרנא
תגובות: 56
צפיות: 3493

Re: רבי יחזקאל סרנא

חלמישצור כתב:בברכה

תודה רבה
על ידי מיללער
ו' אוגוסט 30, 2019 4:37 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8066
צפיות: 979348

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מ.ד.יארמיש כתב:
מיללער כתב:תמונה יפה [חידה] - מי מזהה?


right to left, Sadigure,Radzin, Rav Yaakov Kaminetzky, ?, Rav Dovid Lifschitz,?

Good

The last one on the left I dont recognize either, the person between Reb Yaakov and Rav Lifshitz is Rabbi Aron Wertheim of BP
על ידי מיללער
ה' אוגוסט 29, 2019 10:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8066
צפיות: 979348

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונה יפה [חידה] - מי מזהה?
על ידי מיללער
ה' אוגוסט 29, 2019 5:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8066
צפיות: 979348

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

חלמישצור כתב:האדמו"ר הבית ישראל מגור נושא דברים. מי סביביו?
כנסיה החמישית.png
כנסיה החמישית.png (295.7 KiB) נצפה 957 פעמים


נראה לי בצד שמאל - רבי משה פיינשטיין, הרב רודרמאן והאדמו"ר רנ"מ מנאוואמינסק
על ידי מיללער
ה' אוגוסט 29, 2019 5:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8066
צפיות: 979348

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

רבנים בארה"ב - את מי הנכם מזהים? מעניין כי סגנון הבנייה מאחור לא נראה כ''כ ארה''ב http://forum.otzar.org/download/file.php?id=77076 Second from left looks like Reb Yeruchom Gorelick תרגום=השני משמאל נראה שהוא הרב ירוחם גורליק צודק - השני משמאל הוא אכן רבי ירוחם גורליק מראשי ישיבת רי"א ומי...
על ידי מיללער
ה' אוגוסט 29, 2019 1:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8066
צפיות: 979348

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

רבנים בארה"ב - את מי הנכם מזהים?
על ידי מיללער
ה' אוגוסט 29, 2019 12:54 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יחזקאל סרנא
תגובות: 56
צפיות: 3493

Re: רבי יחזקאל סרנא

חלמישצור כתב:נ. ב. אחר כך מצאתי סקירה ארוכה על ביקור "משלחת אגודת הרבנים בארץ ישראל", בהפרדס [מג, ו], אדר-ניסן תשכ"ט, עמ' 38-49.

שייך להעתיק/לקשר?
על ידי מיללער
ב' אוגוסט 26, 2019 9:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8066
צפיות: 979348

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונה שצילמה בעיר לוס אנגלס בשנת תשכ"א, משמאל נראה הרב ר' אשר זילברשטיין רב בלוס אנגלס, אחריו הוא גיסו ר' שלום טברסקי ממאלין שעלה בסו"י לחיפה ושם נפטר - מבקש זיהוי על שני רבנים הנראים מימין http://forum.otzar.org/download/file.php?id=76964 קבלתי מידע שטעיתי - והזיהוי הנכונה הוא משמאל לימי...
על ידי מיללער
ב' אוגוסט 26, 2019 6:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8066
צפיות: 979348

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונה שצילמה בעיר לוס אנגלס בשנת תשכ"א, משמאל נראה הרב ר' אשר זילברשטיין רב בלוס אנגלס, אחריו הוא גיסו ר' שלום טברסקי ממאלין שעלה בסו"י לחיפה ושם נפטר - מבקש זיהוי על שני רבנים הנראים מימין

לוס אנגלס תשכא.jpg
לוס אנגלס תשכא.jpg (62.96 KiB) נצפה 1082 פעמים
על ידי מיללער
א' אוגוסט 25, 2019 4:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש
תגובות: 29
צפיות: 1499

Re: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:בגמ' מוקי דמיירי לאחר עריפה.
איוב באויב נתחלף לך.

צודק, וטל"ח

זכרוני היתה בכזיב

עבור לחיפוש מתקדם