מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 118 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עפר לרגלם
ב' נובמבר 11, 2019 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן
תגובות: 16
צפיות: 768

Re: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן

יתכן לומר שמבחינת שאול דוד היה מורד במלכות ולכן הותר לו להרגו. ומדשתקי רבנן יש ללמוד דניחא להו בהכי. יל"ע שהרי דוד מתחילה לא פעל שום מרידה במלכות, אלא שהוא הכה את גלית, והנשים שרו לו על שהכה ברבבותיו, וכי מה הו"ל למיעבד. האם נלמד מכאן שיש היתר להרוג כל מי שמסכן את המלכות אפי' אם הוא עצמו ...
על ידי עפר לרגלם
ב' נובמבר 11, 2019 12:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 125
צפיות: 12975

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

תוס' ב"ק יב. אנא מתניתא ידענא. אע"ג דבכמה דוכתין אשכחן דכמקרקעי דמי לענין אונאה ושבועה אור"י דהכא לא איירי אלא במילי דרבנן ולגבות מיתמי ומלקוחות וסבר שעבודא לאו דאורייתא ולא גבי אלא מדרבנן ולענין פרוזבול וקנין אגב דהוי נמי מדרבנן וקרא דערים מצורות אסמכתא בעלמא היא ולקמן דקאמר להך ליש...
על ידי עפר לרגלם
ג' אוקטובר 15, 2019 1:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: אהבה שאינה תלויה בדבר, פירוש.
תגובות: 6
צפיות: 400

Re: אהבה שאינה תלויה בדבר, פירוש.

דומה שבמובן מסוים הכל תלוי ב'דבר'. אין חיה כזאת אהבה שנוצרת סתם כך, ברור שיש דבר כלשהו. 'אהבה התלויה בדבר' הכוונה היא לאהבה שתלויה בדבר שנטול לשינויים. זה דבר צדדי ואינטרס בר שינוי, ולכך האהבה בטלה. מה שאין כן, אהבה שאיה תלויה בדבר, הכוונה לאהבה שנעוצה בדבר שאינו בר שיוני. כמו 'אהבת ישראל' מפני שהו...
על ידי עפר לרגלם
ג' אפריל 09, 2019 7:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 683
צפיות: 51031

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

https://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=11&t=4932
(מה שנמחק שם "מאימת המלכות", הכותב מתנדב במדגם של אחד הערוצים וסיפר שש"ס צמודים לאחוז החסימה וג' בהתרסקות).
על ידי עפר לרגלם
ה' דצמבר 20, 2018 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נשיכת כלב שוטה
תגובות: 2
צפיות: 233

Re: נשיכת כלב שוטה

זה אני יודע, חשבתי שכשהוא אומר וכבר הזכירו וכו', הוא מתכוון למשהו שידוע היום
עכשיו תפסתי שזה המשך של ציטוט הרמב"ן, חשבתי בהתחלה שהוא גומר לצטט את הרמב"ן ועובר לדברי עצמו,
תודה
על ידי עפר לרגלם
ה' דצמבר 20, 2018 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נשיכת כלב שוטה
תגובות: 2
צפיות: 233

נשיכת כלב שוטה

וכבר הזכירו דבר מנוסה מפלאות התולדות כי נשוך כלב השוטה אחר שנשתטה בחליו אם יקובל השתן שלו בכלי זכוכית יראה בשתן דמות גורי כלבים קטנים ואם תעביר המים במטלית ותסננה לא תמצא מהם שום רושם כלל וכשתחזירם לכלי הזכוכית וישתהו שם כשעה תחזור ותראה שם גורי הכלבים מתוארים. וזה אמת הוא בפלאי כחות הנפש מישהו יוד...
על ידי עפר לרגלם
ה' דצמבר 20, 2018 7:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 241
צפיות: 32960

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

מאחרי הספר הזה יש סיפור קצר ובקשה. בביקורי האחרון בארץ לפני כחצי שנה, ערב אחד נגשתי לשבוע הספר בככר רבין. מנהגי בד"כ לבוא בתקופת שבוע הספר ומספיק שאקנה 100 ספרים שבין כה וכה רציתי לקנות וזה מכסה את הכרטיס פחות או יותר. בדוכן ידיעות אחרונות במדור ספרי קודש עומד לו בחור צעיר, ותוך כדי הסתכלות בס...
על ידי עפר לרגלם
ד' דצמבר 19, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבועה חדשה מה"ת ?
תגובות: 5
צפיות: 841

Re: שבועה חדשה מה"ת ?

אגב ראיתי דהגרש"ז הביא קושיה בשם המהרי"ל דיסקין אמאי בעי ק"ו לחיוב העדאת עדים כדינא דמודה במקצת, ואמאי אינו מחויב שבועה משום שיש לו מיגו שהיה יכול להביא ע"א והיה מוטל עליו להשבע להכחיש העד ושוב יגלגל ,ודבריו מחודשים למאוד דמיגו מהני לחייבו שבועה [ומצינו בכמ"ד כה"ג בפוס...
על ידי עפר לרגלם
ד' דצמבר 19, 2018 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כונת גדר המצוה
תגובות: 39
צפיות: 1862

Re: כונת גדר המצוה

ב"ה בחידושי הגר"ח ( סטענסיל אות מ . מהדו' מישור פסחים קטז, א ) מבאר ג' הוספות וחילוקים במצות ספור יצי"מ בליל פסח על זכירת יצי"מ שבכ"י, ומסיים: "וכיון שמצוֹת צריכות כוונה, צריכין לכוין לצאת המצוה בג' דברים אלו". ע"כ. נמצינו למדים כלל גדול - דידיעת גדר וענין מע...
על ידי עפר לרגלם
א' דצמבר 16, 2018 4:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שוני בין שמות גברים ונשים
תגובות: 24
צפיות: 1550

Re: שוני בין שמות גברים ונשים

בתיה
יהושבע
על ידי עפר לרגלם
ו' דצמבר 07, 2018 12:31 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 7239

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

לא הבנתי את הדמיון מחיטים לשמן זית. חיטים שירדו בעבים, הם חיטים בדיוק כמו חיטים שצמחו באדמה. בריחם, בממשם ובטעמם. מי קבע שרק חיטה שצמחה באדמה היא חיטה? לעומת זאת, שמן זית פירושו שמן שיצא מזית. שמן שנברא בנס, ומעולם לא היה בתוך זית, אף אם טעמו, ריחו וממשו שווה לשמן זית, הרי סוף סוף הוא אינו שמן שיצא...
על ידי עפר לרגלם
ג' דצמבר 04, 2018 11:18 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 7239

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

ומה ההבדל אם נוסף עוד שצן, או שנוסף עוד אנרגיה בשמן, בסוף הוא דולק ע"י נס?
על ידי עפר לרגלם
ג' דצמבר 04, 2018 10:57 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 7239

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

לא. השמן המועט דלק יותר זמן (הפיק יותר אש, אם תרצה). על דרך מה שנאמר: מלכים א פרק יט פסוק ח וַיָּ֖קָם וַיֹּ֣אכַל וַיִּשְׁתֶּ֑ה וַיֵּ֜לֶךְ בְּכֹ֣חַ׀ הָאֲכִילָ֣ה הַהִ֗יא אַרְבָּעִ֥ים יוֹם֙ וְאַרְבָּעִ֣ים לַ֔יְלָה אש היא אנרגיה שנוצרת ע"י כילוי השמן, אם השמן לא התכלה והאש הייתה גדולה יחסית לכמות ...
על ידי עפר לרגלם
ג' דצמבר 04, 2018 10:35 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 7239

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

החושב כתב:אמנם עיקר תמיהתו נראית לי תמוהה מטעמים אחרים.
מי אמר שהשמן התרבה? בפשטות השמן המועט הספיק לשמונה ימים.

פשוט שככה נפטרת השאלה? והרי אם השמן לא התכלה יוצר שהאש דלקה לא ע"י השמן וזה אש ניסית, ומה ההבדל בין אש שדולקת לבד מהשמים לאש שדולקת ע"י שמן זית מהשמים?
על ידי עפר לרגלם
ב' דצמבר 03, 2018 4:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 27878

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אמור מעתה, בקרבן פסח גופיה ישנם שני דינים חלוקים, הא' דין פסח, והשני דין שלמים. והן אמנם שדין פסח שבו אינו מתקיים אלא מן הצאן, אך מצד דין חגיגה דאית ביה, אכן ודאי כשר הוא לבא גם מן הבקר, וגם במבושל, והן אמנם שבפועל יהיה פסול קרבן זה, מחמת דין פסח המחייב צאן וצליה [ולכן אין קיום בפועל לקרא ד'בקר' רק...
על ידי עפר לרגלם
ה' נובמבר 29, 2018 8:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 27878

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

ולמה עד לפני כ900 מאות שנה לא התעסקו בפשוטו של מקרא, ופתאום התחילו הראשונים (עוד רס"ג) לפרש פירושי פשט במקרא, ולא הספיק להם הפירושים שהיו עד אליהם, ואחרי תקופה זה כמעט נעלם? ולמה שיטת לימוד כמו הגר"ח התחדשה פתאום? מה היה רע עד אז? אלו שאלות יפות למחקרים אבל אינן משנות לעצם הטיעון של הרב יש...
על ידי עפר לרגלם
ג' נובמבר 06, 2018 3:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגדת בת הש"ך
תגובות: 15
צפיות: 1607

Re: אגדת בת הש"ך

בענין השם "אגדה" עושה שתי שיטות, ולדעתו ה"נכון" הוא: מוסתר במלים פשוטות או מוזרות, וה"שגוי" הוא דמיוני ובלתי אפשרי. ושתי הפירושים האלו הבל ורעות רוח, כי אין למלה אגדה אלא פירוש אחד: מה שאנשים ובני אדם מגידים ומספרים, יש לנו אגדות חכמינו, שהם דברי חכמה שסיפרו חכמינו, וי...
על ידי עפר לרגלם
ש' אוקטובר 27, 2018 11:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 40852

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

סיפור מבהיל שמעתי מאחד שעזב את מתמידים לפני שנים רבות. מדובר באחד שלמד בישי"ג של מתמידים, והוא עזב את מתמידים בטריקת דלת. פגשתי אותו בלוויה, שופך דמעות כמים. ניגשתי אליו והתחלתי איתו שיחה, וכה סיפר לי, לא יאומן כי יסופר. "כידוע לך הייתי בישי"ג, ויצאתי כמי שיש לו טענות רבות על הישיבה....
על ידי עפר לרגלם
ה' אוקטובר 25, 2018 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 30687

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

סגנון ההתנפלות על הרב תוכן (מצד החוצנים) ראוי לכל גינוי. בנוגע לרב פיבלזון. ידוע שקטונתי. אבל כדי להרגיש בטעמו המר של התבשיל לא צריך להיות שף. בעבר חיפשתי ברשת אחר שיעוריו ועם המסנן שלי הצלחתי להגיע למספר שיעורים מצומצם. היו שם דברים שהדהימו אותי. בשיעור אחד הוא מאריך בטו"ט שהיצה"ר אינו מ...
על ידי עפר לרגלם
ה' אוקטובר 25, 2018 12:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 30687

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

האם העובדה שהגאון רבי משה שפירא זצ"ל מינהו לראש ישיבתו משנה אצלך משהו? היחוס שלו זה לא רלוונטי. המעשים והדעות רלוונטים. ונראה לך שר' משה שפירא לא הכיר את המעשים והדעות? כנראה יש לך מחלוקת עם ר' משה שפירא. אבל לא נורא אנשים כמוך בטח קטן עליהם לחרוץ גם את דינו של ר' משה שפירא, (עלעול קצר ברשת מג...
על ידי עפר לרגלם
ה' אוקטובר 25, 2018 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 30687

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

לא מבין מה אתה רוצה, הרי זה שיונה "התווכח" עם הקב"ה כתוב בנביא, וחז"ל הסבירו מה הסיבה לכך, אבל סו"ס למעשה הוא לא שמע לקב"ה בגלל סברא שלו, "ואיך בן אדם קרוץ מחומר חרס הנשבר ציץ נובל וגו'" יכול להתווכח עם הקב"ה, זה שאלה מצוינת, אבל איך היא קשורה למאמר? ובק...
על ידי עפר לרגלם
ה' אוקטובר 25, 2018 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 30687

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

האם העובדה שהגאון רבי משה שפירא זצ"ל מינהו לראש ישיבתו משנה אצלך משהו? היחוס שלו זה לא רלוונטי. המעשים והדעות רלוונטים. ונראה לך שר' משה שפירא לא הכיר את המעשים והדעות? כנראה יש לך מחלוקת עם ר' משה שפירא. אבל לא נורא אנשים כמוך בטח קטן עליהם לחרוץ גם את דינו של ר' משה שפירא, (עלעול קצר ברשת מג...
על ידי עפר לרגלם
ד' אוקטובר 24, 2018 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 30687

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

לא מבין מה אתה רוצה, הרי זה שיונה "התווכח" עם הקב"ה כתוב בנביא, וחז"ל הסבירו מה הסיבה לכך, אבל סו"ס למעשה הוא לא שמע לקב"ה בגלל סברא שלו, "ואיך בן אדם קרוץ מחומר חרס הנשבר ציץ נובל וגו'" יכול להתווכח עם הקב"ה, זה שאלה מצוינת, אבל איך היא קשורה למאמר? ובקש...
על ידי עפר לרגלם
ש' ספטמבר 22, 2018 10:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים
תגובות: 14
צפיות: 2641

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

בגמ' ביומא שם מפורש שיש יצר הרע ביו"כ
על ידי עפר לרגלם
ו' ספטמבר 21, 2018 1:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העירוב בציר גהה ז'בוטינסקי
תגובות: 8
צפיות: 799

Re: העירוב בציר גהה ז'בוטינסקי

ברוך הבא הרב בוזגלו, הנושא של העירוב ברח' ז'בוטינסקי קיים כמספר השנים שהציר הזה קיים. רוב הציבור שומתומ"צ שמודע לנושא נמנע מלטלטל שם. הנושא נטחן עד דק בבמות רבות וכמדומה גם כאן. באמת ראוי להזכיר לציבור שחושב להגיע בשבת למחאה שמתקיימת במקום. [אגב כביש גהה בעייתי יותר מז'בוטינסקי וראוי לעורר ע&q...
על ידי עפר לרגלם
ה' ספטמבר 20, 2018 10:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 266
צפיות: 11999

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

אולי המשיח בכלל ידבר לאדינו
על ידי עפר לרגלם
ה' ספטמבר 20, 2018 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה המשטר הכלכלי של התורה?
תגובות: 69
צפיות: 5315

Re: מה המשטר הכלכלי של התורה?

דוגמא נוספת וחשובה. ירושת הבת. דין התורה ורצון נותנה הוא שהבן יירש ולא הבת. בנורמות של ימינו , הדין לא השתנה, אולם סביר מאוד לטעון שרצון נותן תורה הוא שהאב יכתוב צוואה ויוריש לבניו ובנותיו בשווה, והיינו כהנ"ל, כיון שהנורמות השתנו. סביר יותר לפתוח שו"ע ולבדוק ולראות שאסור לעשות כן משום העב...
על ידי עפר לרגלם
ג' ספטמבר 18, 2018 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכן קטן שהזיק
תגובות: 4
צפיות: 582

Re: שכן קטן שהזיק

על ידי עפר לרגלם
ב' ספטמבר 17, 2018 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 166
צפיות: 19654

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

בכל מקרה, אני חושב שיש אנשים עם כוחות, והוא אחד מהם כנראה. בטלן שכמותו, במקום לקבל מעל מליון דולר הוא מסתפק במאה דולר מזדמנים... רשימת פרסים כספיים המוצעים למי שמגלה יכולות על טבעיות בתנאי מעבדה ובפיקוח קוסמים. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_prizes_for_evidence_of_the_paranormal#List_of_stan...
על ידי עפר לרגלם
ו' ספטמבר 14, 2018 3:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 166
צפיות: 19654

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

לי יש שני חברים שהלכו לאחד שמוציא עין הרע. אחד מהם מוכשר, השני מוכשר מאד. שניהם אנשי עסקים ממולחים, שקשה עד קשה מאד לעבוד עליהם. הם יצאו נדהמים מהמפגש, הוא הצליח לומר להם שמות של חברות של נשותיהן, שהם עצמם לא הכירו, שנותנות בהם עין הרע. המחיר לשעה הוא $100. זה אותם חברים שסיפרת עליהם בתחילת האשכול ...
על ידי עפר לרגלם
ו' ספטמבר 14, 2018 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 166
צפיות: 19654

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

לי יש שני חברים שהלכו לאחד שמוציא עין הרע. אחד מהם מוכשר, השני מוכשר מאד. שניהם אנשי עסקים ממולחים, שקשה עד קשה מאד לעבוד עליהם. הם יצאו נדהמים מהמפגש, הוא הצליח לומר להם שמות של חברות של נשותיהן, שהם עצמם לא הכירו, שנותנות בהם עין הרע. המחיר לשעה הוא $100. זה אותם חברים שסיפרת עליהם בתחילת האשכול ...
על ידי עפר לרגלם
ה' ספטמבר 13, 2018 10:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם הרב בני יששכר היה בקי במנהגי כל העולם?
תגובות: 13
צפיות: 1018

Re: האם הרב בני יששכר היה בקי במנהגי כל העולם?

דווקא אני תמיד חשבתי שזה ראיה לאשכנזים, שיש שהשתבשו ואמרו גם את הדגוש כרפה, כמו שמצוי קצת.
על ידי עפר לרגלם
ד' ספטמבר 12, 2018 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 166
צפיות: 19654

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

מי כמוני רציונאלי שלא משקיע בהבלי סגולות וקמיעות וכל כיו"ב אבל... לפני 24 שנים חזרנו הביתה לאחר הפלה. ותוך דקות התייצבה בביתינו שכנה שראתה אותנו חוזרים במונית, ובאה להריח מה זה ועל מה זה ה'עיניים' נטפו ממנה, והשמחה הכבושה בצבצה ממנה. שכנה זו היתה עקרה כשמונה שנים, והיתה נוהגת לשמוע מעבר לכותל ...
על ידי עפר לרגלם
ד' ספטמבר 05, 2018 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 1125

Re: ספק בר חיובא

על קטן עיין יבמות פ על נעשה סריס למפרע ותוספות שם
על ידי עפר לרגלם
ב' אוגוסט 27, 2018 2:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 2601

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

בגמ ביצה ז. דנו בשוחט תרנגולת ומצא ביצים בתוכה, מתי חשיב כחלק מהתרנגולת ואסור לאוכלן בחלב ומתי מותר, ותליא אם מעורה בגיגין או לא וכו'. ואני שואל בכל ביצה שנולדה (לא נמצאה בתוכה ולא מעורה בגידין) אמאי לא יחשב כבשר מדין יוצא מן הבשר ויאסר לאכלה בחלב? (יש מחלו' הפמ"ג והחת"ס אי דין יוצא נאמר ...
על ידי עפר לרגלם
ו' יולי 13, 2018 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 15587

Re: עוד ביטול קידושין

אני מתנצל על התגובה החריפה, אבל הרב לביא הוא ת"ח מופלג ויר"ש מופלג, הדבר האחרון שאפשר להאשים אותו זה בליצנות (לפסול עד על סמך מה שכתבת), יש ערעורים על הפסק, אבל לא שמאשימים אותו בחוסר רצינות כזה (כידוע הוא היה מוערך מאוד ע"י הגרי"ש, גם בכל הפורומים שהיו דיונים עם ליברלים וכיוצ&qu...
על ידי עפר לרגלם
ו' יולי 13, 2018 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 15587

Re: עוד ביטול קידושין

כל אותם המתנגדים להיתר של הגט מצפת של הרב לביא אזי ייחשבו כמתנגדים אוטומטיים גם לגט מחיפה, שהרי אחד מהתריו של הר ב לביא היה לפסול את עד הקידושין [אינני זוכר מה פסול מצא בו האם שלא ברר לאכול בתוך חצי שעה או שהפריד גביעי לבן] [/quote] אתה באמת ראית את דבריו שאתה כותב כאלו השמצות מכוערות? (סתם להזכיר,...
על ידי עפר לרגלם
ה' יוני 28, 2018 11:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 15587

Re: עוד ביטול קידושין

במלים פשוטות, אם היה היתר זה ניתן לפני 300 שנה באיזה עיירה נידחת במרוקו ולא היה מתפרסם לכל העולם ברגע כמימרא - היה עוד מקום לדון שאכן יש להם על מה שיסמוכו כדי להתיר אשה עגונה, אך במציאות הנוכחית שהעולם כולו ככפר קטן יש אחריות כפולה ומכופלת על כל רב ודיין שלא להוציא פסקי דין התמוהים לרבים ומביאים לז...

עבור לחיפוש מתקדם