מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 200 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהושעבנמי
ב' פברואר 19, 2018 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 15
צפיות: 2756

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

בעניין מוצרים שיצרו אותם במפעל שעובדים בשבת רח"ל, בפסקי תשובות מביא מכמה פוסקים שמותר להשתמש בהם בגלל ספק דרבנן לקולא, ואני שואל א. מה זה שונה מוודאי איסור דרבנן שנתערב בהיתר שלא אומרים ספק דרבנן לקולא כיון שאיתחזק איסורא, ב. למה אין כאן לפני עיוור, הרי כפי ריבוי הקונים כך יתרבה היצור נמצא שבק...
על ידי יהושעבנמי
א' פברואר 18, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בהעתקת שיר
תגובות: 12
צפיות: 2594

גניבה בהעתקת שיר

מה ההסבר של אלו שאומרים שיש גזל בהעתקת שירים? האיך שייך בעלות על שיר? וגם אם כן הרי לא עושה מעשה קנין על גוף השיר, והרי גנב צריך מעשה קניין?
על ידי יהושעבנמי
א' פברואר 18, 2018 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 15
צפיות: 2756

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

כבר כתבתי לעיל שלא נכנסתי עדיין לעצם קושייתך אם יש בו ממש כי לא פרטת , מדין רוב חלקתי שיש נפק"מ , אם באנו לדון לגבי הלך אחר הרוב היה ניתן לפטור בעיית האתחזק איסורא [על הצד ש..] אי לאו הנידון דמדבר, מה לא פרטתי? יש מפעל שמייצרת מוצרים שבעה ימים בשבוע, איך אפשר להשתמש במוצרים כשחלקם וודאי יוצרו ...
על ידי יהושעבנמי
א' פברואר 18, 2018 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 15
צפיות: 2756

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

דוגמה ,בשר מול החנויות ,החנויות הם מקור הספק והן קבועות לכן המוצר שהוא הבשר אין לו רוב , כאן מקור הספק הם הימים המוצר יכול ללכת בתר רוב , ואי תימא הרי הימים קבועים הם על זה כבר דנו במסתפק במדבר מתי שבת , ואכן באנו לשאלה חדשה, איננו דנים על הימים, אנו דנים על המוצרים, אנו יודעים בוודאי שיש במפעל מוצ...
על ידי יהושעבנמי
א' פברואר 18, 2018 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 15
צפיות: 2756

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

לא מבין מה שאתה טוען, הרי במפעל יש מוצרים שיצרו בשבת ומוצרים שיצרו בחול, אז מי שלוקח מהמפעל לוקח ממקום הקבוע.
על ידי יהושעבנמי
א' פברואר 18, 2018 12:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 15
צפיות: 2756

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

אולי לספרדים יש היתר של ביטול ברוב, בגלל שהמחבר פוסק שלא אומרים כל דבר שבמניין לא בטיל, ועדיין צ"ע כיון שהחברה יודעת איזה של שבת אז אולי לא שייך ביטול.
על ידי יהושעבנמי
א' פברואר 18, 2018 12:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 15
צפיות: 2756

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

ביליצר כתב:לא בדקתי וכמדומני קצת קיצרת,
יש נפק"מ בין ביטול ברוב להלך אחר הרוב,

כיון שיהודי קונה מהחברה אז לכאורה זה כמו שלקח ממקום הקבוע שלא אמרינן כל דפריש מרוב פריש.
על ידי יהושעבנמי
א' פברואר 18, 2018 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 15
צפיות: 2756

מוצרים ממפעל מחלל שבת

בעניין מוצרים שיצרו אותם במפעל שעובדים בשבת רח"ל, בפסקי תשובות מביא מכמה פוסקים שמותר להשתמש בהם בגלל ספק דרבנן לקולא, ואני שואל א. מה זה שונה מוודאי איסור דרבנן שנתערב בהיתר שלא אומרים ספק דרבנן לקולא כיון שאיתחזק איסורא, ב. למה אין כאן לפני עיוור, הרי כפי ריבוי הקונים כך יתרבה היצור נמצא שבקנ...
על ידי יהושעבנמי
ד' פברואר 14, 2018 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחמניות מזונות
תגובות: 16
צפיות: 4152

Re: לחמניות מזונות

משולש כתב:http://www.ladaat.info/article.aspx?artid=22032

במהרשם כתב שאם הרוב מי פירות לא צריך שהטעם ניכר בעיסה, וכן כתב בשלחן ערוך הרב וכן משמע מכמה אחרונים שדנו לגבי מי חלב וכדומה, וכן היה מנהג ישראל כמה דורות בלי פוצה פה ומצפצף, ופתאום התחילו לעשות רעש נגד זה מכל מיני סיבות שונות ומשונות והדבר תמוה.
על ידי יהושעבנמי
ד' פברואר 14, 2018 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 29
צפיות: 4816

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

בזה"ז ממילא אין נפק"מ, כי כולם פועלים על פי שטר בוררות, ובו מוזכר (לכל הפחות בשטרות המצויים) שהדיין יכול להחליט על פשרה. דבריך אינם מובנים, האיך זה שכולם פועלים ע"פ שטר בוררת נותן היתר לדיינים לכוף על פשרה? מאחר שאדם חתם על שטר בוררות שכתוב בו שהדיין יכול לפשר, הרי שאין נפק"מ בע...
על ידי יהושעבנמי
ד' פברואר 14, 2018 12:57 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: יהוסף יעבץ - הנקודה הישראלית במגילת אסתר
תגובות: 9
צפיות: 3174

Re: יהוסף יעבץ - הנקודה הישראלית במגילת אסתר

ואם זה נכון יש לעיין האם גם עשרת השבטים מחויבים בקריאת המגילה, שהרי כתוב קימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם וכו.
על ידי יהושעבנמי
ד' פברואר 14, 2018 12:55 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: יהוסף יעבץ - הנקודה הישראלית במגילת אסתר
תגובות: 9
צפיות: 3174

Re: יהוסף יעבץ - הנקודה הישראלית במגילת אסתר

בורות. הוא כותב שהמונח יהודים החל להיות בשימוש רק אחר שיבת ציון. זה פשוט טעות. בירמיהו כבר מדובר על היהודים היושבים בחצר המטרה, והכוונה כמובן לבני שבט יהודה. כאשר המגילה מדברת על השמדת היהודים היא מתכוונת לבני גלויות יהודה ובנימין, שהרי שאר השבטים כבר אבדו 200 שנה קודם. שאר השבטים לא אבדו 200 שנה ק...
על ידי יהושעבנמי
ד' פברואר 14, 2018 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 29
צפיות: 4816

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

במקרה המדובר הלה לא קיבל גם היתר פנייה לערכאות, והעניין משום מה השתקע, לא עקבתי כ"כ אחרי העניין מאז, אך אם היה משהו חדש הייתי שומע. עיקר התביעה הייתה כמדומני ע"ז שבנוסח הפשרה היה הסכם גם על טעות או על פשרה שאינה קרובה לדין, אאל"ט. אני משאיר לשיקול דעת המנהלים שליט"א את השיקול הא...
על ידי יהושעבנמי
ד' פברואר 14, 2018 9:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 29
צפיות: 4816

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

יש תשובת הציץ אליעזר (שאיני זוכר מקומה) שבה מביא מהשו"ת של בעל לבושי שרד, שא"א לכוף על פשרה. ובדידי עובדא שעזרתי ליהודי נתבע בבי"ד החשוב של בני ברק, והלה טען שאינו מוכן לחתום על פשרה (ובפרט שאאל"ט הנוסח שם הוא גם הסכמה לטעות) ושלחתי עבורו את הדברים האלו, ולא קיבל הלה תגובה על כך...
על ידי יהושעבנמי
ג' פברואר 13, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 69
צפיות: 8365

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

אני חושב שחמה בראש האילנות הוא לכל היותר חצי שעה לפני השקיעה ולא ארבעים דקות. הלשון של "כדשימשא בריש דיקלי" מובאת גם לגבי תפילת נעילה, וגם בזה יש שפירשו דהיינו כחצי שעה, אבל יש שכתבו שאפשר להתפלל עבר מפלג המנחה. אבל בהדלקת נרות זה לא נאמר כזמן של התחלת המצווה, אלא כהמלצה למי שאינו בקי ! ג...
על ידי יהושעבנמי
ג' פברואר 13, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 69
צפיות: 8365

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

אני חושב שחמה בראש האילנות הוא לכל היותר חצי שעה לפני השקיעה ולא ארבעים דקות.
על ידי יהושעבנמי
ג' פברואר 13, 2018 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 29
צפיות: 4816

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

כמעיין המתגבר כתב:בזה"ז ממילא אין נפק"מ, כי כולם פועלים על פי שטר בוררות, ובו מוזכר (לכל הפחות בשטרות המצויים) שהדיין יכול להחליט על פשרה.

דבריך אינם מובנים, האיך זה שכולם פועלים ע"פ שטר בוררת נותן היתר לדיינים לכוף על פשרה?
על ידי יהושעבנמי
ג' פברואר 13, 2018 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 21
צפיות: 2723

Re: למה שומר משלם על אבידה

מה הדין בהכי תמצי שיודעים בוודאי שימצא רק אחר כמה שנים, האם צריך בנתיים לשלם?
על ידי יהושעבנמי
ג' פברואר 13, 2018 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרוצה לאכול פת הבאה בכיסנין וגם לשתות - מה יברך קודם, שהכל או מזונות?
תגובות: 35
צפיות: 5323

Re: הרוצה לאכול פת הבאה בכיסנין וגם לשתות - מה יברך קודם, שהכל או מזונות?

אם המזונות הוא ממולא אז המשנה ברורה כותב שיש לסמוך שזה פהב"ב כיון שזה שיטת רוב הראשונים, ואם זה לקח שהרוב הוא מי פירות נגד הקמח אז זה שוב מזונות לכל הדעות, אז כל השאלה הוא רק לגבי קרקרים וכדומה.
על ידי יהושעבנמי
ב' פברואר 12, 2018 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 29
צפיות: 4816

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

מצו"ב בזה תשובות בענין מכמה מקומות מכתביי, וכן ממו"ר הגר"מ שפרן שליט"א. מה שמובא בשם הרב אלישיב שאפשר לכוף לפשרה תמוה, כידוע שאצל הרב אלישיב התשובה היה לפי נוסח השאלה כך שקשה לסמוך על מה שאומרים בשמו ולכן יש סתירות בשמו לרוב כידוע, ומסתמא כוונתו היה כשהבע״ד מסרב לכל סוג של פשרה ...
על ידי יהושעבנמי
ב' פברואר 12, 2018 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 29
צפיות: 4816

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

בברכה המשולשת כתב:יש ע"ז תשו' בצי"א
ויעויין בהרחבה בספרו של הגאון רבי יועזר אריאל

למה אתה לא מציין באיזה חלק ואיזה סימן.
על ידי יהושעבנמי
ב' פברואר 12, 2018 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 69
צפיות: 8365

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

כדכד כתב:אבל ממתי הזמן שבו ניכר שהם לכבוד שבת?

לכאורה הגדר שהיא כ"כ סמוך שניכר שהיא לצורך שבת ולא לצורך אחר, ולכאורה בזמנינו שאין דרך להדליק נרות בחול וגם דרך להדליק נרות מוקדם הרי זה ניכר שהוא לכבוד שבת.
על ידי יהושעבנמי
ב' פברואר 12, 2018 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

עד כמה שאני זוכר לא נזכר בשום פוסק שלכל תקנה כזה צריך שישבו גדולי ישראל ויחליטו אם זה באמת תועלת לציבור או לא, לכאורה משמע שאם בעיני המלכות זה תועלת הציבור ואין סיבה לחשוב שעשו לתועלת עצמם (כמו חובת חיסונים במדינות מסוימות וכדומה) הרי זה בכלל דינא דמלכותא לא כל גדול"י צריכים להסכים. די בכך שבי...
על ידי יהושעבנמי
א' פברואר 11, 2018 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

ההסבר הוא שרבינו הרמ"א לא כותב שבכל דבר שבו מלכות הגויים עושה דבר שהוא הגיוני בעיניהם של הגויים יש בזה דד"ד לא כל דבר שהגיוני בעיניהם, אבל מה שתקנו לצורך תקנת הציבור כן. ושהוא אכן לתועלת הציבור עד כמה שאני זוכר לא נזכר בשום פוסק שלכל תקנה כזה צריך שישבו גדולי ישראל ויחליטו אם זה באמת תועל...
על ידי יהושעבנמי
א' פברואר 11, 2018 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 29
צפיות: 4816

האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

האם בי"ד יכול לחייב לבע"ד להסכים על פשרה, א"כ מה הסברא, ואם לא איך בי"ד יכולים להוציא סירוב בזמן שהם לא מוכנים לדון דין, וכן האיך יכולים לחייב הנתבע לשלם לבי"ד, בשלמא אם הם מוכנים לדון דין והבע"ד רוצה פשרה יכולים לומר אם אתה רוצה פשרה תשלם, אבל כיון שהם לא מוכנים לדון ד...
על ידי יהושעבנמי
א' פברואר 11, 2018 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

בברכה המשולשת כתב:
יהושעבנמי כתב:אפשר הסבר?


ההסבר הוא שרבינו הרמ"א לא כותב שבכל דבר שבו מלכות הגויים עושה דבר שהוא הגיוני בעיניהם של הגויים יש בזה דד"ד

לא כל דבר שהגיוני בעיניהם, אבל מה שתקנו לצורך תקנת הציבור כן.
על ידי יהושעבנמי
ש' פברואר 10, 2018 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בית דין שחייבו ממון בטעות
תגובות: 1
צפיות: 787

Re: בית דין שחייבו ממון בטעות

אני מחפש מקורות שדנים על הנושא של בית דין שטעו וחייבו ממון שלא כדין. א. זכורני שכתוב באיזה מקום (אולי ברא"ש) שכנראה היה הנתבע חייב לתובע ממון ממקום אחר וכדומה. ב. האם מותר לנתבע שיודע בבירור שהתובע משקר, להתחמק מלקיים את פסק הדין, כאשר הדבר בידו? תודה מראש. כפי שזכור לי מפורש בשך סימן כה שאם ז...
על ידי יהושעבנמי
ו' פברואר 09, 2018 4:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

אפשר הסבר?
על ידי יהושעבנמי
ו' פברואר 09, 2018 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

בברכה המשולשת כתב:
יהושעבנמי כתב:וכמו שהפוסקים מחלקים לעניין דינא דמלכותא


אשמח למקור

חושן משפט סימן שסט סעיף יא בהגה
על ידי יהושעבנמי
ו' פברואר 09, 2018 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

וכמו שהפוסקים מחלקים לעניין דינא דמלכותא
על ידי יהושעבנמי
ו' פברואר 09, 2018 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

כפי שכבר כתבתי באשכול אחר : וזה בניגוד לחזו"א (סנהדרין טו, ד) וכל הפוסקים מאז קום המדינה ועד היום [ביניהם גם הגרי"א הרצוג (קובץ התורה והמדינה כרך ז' עמ' ט), והגרצ"פ פראנק (במכתב חריף לעו"ד אחד, שהובא בצי"א דלקמן), וציץ אליעזר (חי"ב סי' פב) והגר"ע יוסף (יחוה דעת ד,...
על ידי יהושעבנמי
ו' פברואר 09, 2018 8:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

ההיתר היחיד שאני מכיר הוא היתרו של הרב אשר וייס בראיון שפורסם בכתה"ע סנהדרין, אך במחילה הוא תמוה וגם יחידאה. כפי שכבר כתבתי באשכול אחר : וזה בניגוד לחזו"א (סנהדרין טו, ד) וכל הפוסקים מאז קום המדינה ועד היום [ביניהם גם הגרי"א הרצוג (קובץ התורה והמדינה כרך ז' עמ' ט), והגרצ"פ פראנק...
על ידי יהושעבנמי
ו' פברואר 09, 2018 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

מתשובת הגר"א וייס: אלא שיש לעיין, הא תינח בבי"ד של גויים דאין איסור על השופטים אלא על הבא לפניהם, אבל בבית משפט יהודי, שמסתמא יש איסור על השופטים לשפוט עפ"י חוקותיהם וק"ו הוא ממי שבא לדון בפניהם דהן הם המרימים יד בתורת משה, וא"כ הבא לפניהם לכאורה עובר על לפנ"ע לא תתן מכ...
על ידי יהושעבנמי
ה' פברואר 08, 2018 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת לפני הזמן בשביל ישועה וכו', מקור?
תגובות: 63
צפיות: 9116

Re: קבלת שבת לפני הזמן בשביל ישועה וכו', מקור?

זה כבר יכול להיות אבל צריך לזה מקור מי אמר שלרבנן אין מושג כזה? אמנם אפשר להתפלל מנחה אחריו וערבית לא אבל אולי יש לזה משמעות לדברים אחרים. הדלקת נרות הרי ודאי צריכה להיות לפני הלילה כי לרבי יהודה מצינו שנחשב לילה לכמה דברים, אבל לרבנן לא מצינו אז מהיכי תיתי שנקרא ליה לעניין זה, ונכון שצריך להדליק ל...
על ידי יהושעבנמי
ה' פברואר 08, 2018 6:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת לפני הזמן בשביל ישועה וכו', מקור?
תגובות: 63
צפיות: 9116

Re: קבלת שבת לפני הזמן בשביל ישועה וכו', מקור?

זה כבר יכול להיות אבל צריך לזה מקור מי אמר שלרבנן אין מושג כזה? אמנם אפשר להתפלל מנחה אחריו וערבית לא אבל אולי יש לזה משמעות לדברים אחרים. הדלקת נרות הרי ודאי צריכה להיות לפני הלילה כי לרבי יהודה מצינו שנחשב לילה לכמה דברים, אבל לרבנן לא מצינו אז מהיכי תיתי שנקרא ליה לעניין זה, ונכון שצריך להדליק ל...
על ידי יהושעבנמי
ה' פברואר 08, 2018 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חימום בשבת על פלטה, מה שיעור העובי של הדבר המפסיק שצריך?
תגובות: 5
צפיות: 1328

חימום בשבת על פלטה, מה שיעור העובי של הדבר המפסיק שצריך?

האם מותר לחמם בשבת על פלטה בהפסק נייר אלומיניום, או שזה נחשב על האש, ואם לא אז מה שיעור העובי של הדבר המפסיק?
על ידי יהושעבנמי
ה' פברואר 08, 2018 6:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת לפני הזמן בשביל ישועה וכו', מקור?
תגובות: 63
צפיות: 9116

Re: קבלת שבת לפני הזמן בשביל ישועה וכו', מקור?

ומה שכתבו הפוסקים שבשעת הדחק אפשר להדליק נרות לפני מנחה, זה בגלל שבשעת הדחק אפשר לעשות תרתי דסתרי, וכמו שמצינו שהתירו הפוסקים לעשות תרתי דסתרי גם לעניין מנחה וערבית אחר פלג המנחה במקום טרחי דציבורי, ו פשוט שלפי רבי יהודה אין פלג המנחה נחשב ללילה בשום מקום, וממילא לרבי יהודה אין להדליק מפלג המנחה רק...
על ידי יהושעבנמי
ה' פברואר 08, 2018 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

שמעתי מהרב אביגדור מילר זצ"ל כששאלו אותו אם מותר ליהודי להיות שופט אמר שמותר בגלל דינא דמלכותא דינא, ולכאורה זה לא שייך במדינת ישראל. ??? כמדומה שגדולי הפוסקים פסקו דדינא דמלכותא דינא כאן בא"י. לענ"ד הרב מילר לא התכוון לדין דינא דמלכותא בדווקא אלא נקט בדרך מליצה והכוונה היא דהרי בני ...
על ידי יהושעבנמי
ה' פברואר 08, 2018 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

שמעתי מהרב אביגדור מילר זצ"ל כששאלו אותו אם מותר ליהודי להיות שופט אמר שמותר בגלל דינא דמלכותא דינא, ולכאורה זה לא שייך במדינת ישראל. ??? כמדומה שגדולי הפוסקים פסקו דדינא דמלכותא דינא כאן בא"י. גם אם יש דינא דמלכותא במדינת ישראל זה לא עוזר בעניין הזה, כי במדינה של גויים מותר לגויים לעשות ...
על ידי יהושעבנמי
ה' פברואר 08, 2018 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 73
צפיות: 12539

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

שמעתי מהרב אביגדור מילר זצ"ל כששאלו אותו אם מותר ליהודי להיות שופט אמר שמותר בגלל דינא דמלכותא דינא, ולכאורה זה לא שייך במדינת ישראל.

עבור לחיפוש מתקדם