מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 76 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צבי-שפייר
ו' דצמבר 06, 2019 1:19 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תקנות 'תמכין דאורייתא' לרבינו הבני יששכר זי"ע
תגובות: 1
צפיות: 75

Re: תקנות תמכין דאורייתא לרבינו הבני יששכר זי"ע

מצו"ב את שמות הללו עם הדברי ברכה, מתוך תקנות תמכין דאורייתא שנדפס במונקאטש תרנ"ו (מדף יב,ב)
על ידי צבי-שפייר
ו' דצמבר 06, 2019 1:17 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תקנות 'תמכין דאורייתא' לרבינו הבני יששכר זי"ע
תגובות: 1
צפיות: 75

תקנות 'תמכין דאורייתא' לרבינו הבני יששכר זי"ע

בין עשרות החיבורים של רבינו הבני יששכר זי"ע הוא חיבור אחד בשם "תקנת תמכין דאורייתא". חיבור זו נתחבר בשנת תקפ"ח על ידי רבינו בעת כהונתו פאר כאבדק"ק מונקאטש (בין השנים תקפ"ה – תקפ"ט). תפקידם של ה"תקנות" היה בכדי לחזק לימוד התורה של בני העניים, לוודא שיהיה ל...
על ידי צבי-שפייר
ב' אוגוסט 26, 2019 12:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא
תגובות: 13
צפיות: 633

Re: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא

כוונתי למקור המנהג שלא לומר אמן אחר "זכור כי עפר אנחנו". לעצם מנהג עניית אמן כאן, חשוב להבין שכל אופי התפילה אצל עדות המזרח הוא אחר לגמרי. אולי זה תלוי אם אתה מפרש זכור כי עפר אנחנו כענין של בקשה או לא. במאמר מרדכי (או"ח סי' תקפד ס"א סק"ב) מפרש אותו בשתי פנים, וז"ל: כת...
על ידי צבי-שפייר
ב' אוגוסט 26, 2019 12:16 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא
תגובות: 13
צפיות: 633

Re: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא

להעיר שהמנהג הנפוץ של עדות המזרח שאומרים אמן אחר כל אבינו מלכנו, מלבד זה. אינני יודע מה יסודו הקדמון של המנהג, אבל עכ"פ ברור שמי שהנהיג כן פירש שאין כאן בקשה. אולי המקור הוא מן הלבוש (סימן תקפד ס"א), וז"ל: ואומרים אבינו מלכנו חטאנו לפניך, שהוא נתייסד מפי ר' עקיבא [תענית כה ע"ב] ...
על ידי צבי-שפייר
א' אוגוסט 25, 2019 12:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא
תגובות: 13
צפיות: 633

Re: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא

על כל פנים נראה שדעתו הוא לומר זכור עם שו"א. וכן הוא דעת הפרי חדש, מטה אפרים, ועוד. אבל לא ראיתי שממשיכי דרכו נוהגין לומר ככה (למשל במונקאטש)...
על ידי צבי-שפייר
ו' אוגוסט 23, 2019 2:42 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא
תגובות: 13
צפיות: 633

Re: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא

סגי נהור כתב:לא נראה שנכון 'ליישב' סתירה זו, אלא שבבני יששכר תירץ מה שהוקשה לו באגרא דפרקא.


אולי. אבל זה נראה מוזר, שמאותו מאמר של הרמ"ע מפאנו פירש הבני יששכר את הדבר בתרי אנפין הפוכיים...
על ידי צבי-שפייר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:04 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא
תגובות: 13
צפיות: 633

אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא

נוסח העולם הוא לומר מילת זכור עם קמ"ץ. והנה רבינו הבני יששכר כתב בטעם הדבר בבני יששכר (מאמרי חודש תשרי מאמר ב - יום הכסא אות לא): בתפלת אבינו מלכנו, זכור כי עפר אנחנו, הנהוג לומר זָכור בקמ"ץ, ואין לזה ביאור לכאורה, ומובן הדבר עפ"י מה שכתב הרב הקדוש בעל עשרה מאמרות [חיקור דין ח"א ...
על ידי צבי-שפייר
ו' אוגוסט 23, 2019 11:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שמעתי בשם גדול אחד בשם הגר"ש קלוגער זצ"ל, שהוא הדפיס ראשונה את שיחותיו וכו' שאמר ברבים היות ויש בהם כח הרבים, משא"כ חידושיו וכו', מאן יימר שהם אמת.
האם ידוע לאחד מן החברים אם יש איזה מקום שהגר"ש זצ"ל כותב את זה בפירוש. או שזה רק מפי השמועה?
על ידי צבי-שפייר
ו' יולי 19, 2019 2:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' כט, דיבר אודות כלי הנקראת שטימגאבע"ל - שהשתמשו ביה החזנים לדעת את ה"טאן", וליישר קולם, והאם מותר להשתמש בה בשב"ק. וכתב שם לאסור, ומסיים שם: "וכן ראיתי נדפס תשובת גדול א' לאסור והביא מכמה גדולים לאסור זה". האם ידוע לאחד מהחבירים מי הוא...
על ידי צבי-שפייר
ו' יולי 19, 2019 1:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' כט, דיבר אודות כלי הנקראת שטימגאבע"ל - שהשתמשו ביה החזנים לדעת את ה"טאן", וליישר קולם, והאם מותר להשתמש בה בשב"ק. וכתב שם לאסור, ומסיים שם: "וכן ראיתי נדפס תשובת גדול א' לאסור והביא מכמה גדולים לאסור זה". האם ידוע לאחד מהחבירים מי הוא...
על ידי צבי-שפייר
ו' יולי 19, 2019 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' כט, דיבר אודות כלי הנקראת שטימגאבע"ל - שהשתמשו ביה החזנים לדעת את ה"טאן", וליישר קולם, והאם מותר להשתמש בה בשב"ק. וכתב שם לאסור, ומסיים שם: "וכן ראיתי נדפס תשובת גדול א' לאסור והביא מכמה גדולים לאסור זה". האם ידוע לאחד מהחבירים מי הוא...
על ידי צבי-שפייר
ה' יולי 18, 2019 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עוד בתשובה הנ"ל מציין לספר צרור החיים, והוא חיבור מכל הנראה כנגד מלגת הרפורם. שם בספר הנ"ל כתב נגד "בעל הנוגה" שרצה להתיר השימוש בכלי שיר בשב"ק. כמו כן מציין המנח"א לשו"ת שואל ומשיב שיצא גם כן כנגד אחד שכתב חיבור בשם "ילד זקונים". האם ידוע לכם אם בעל הנו...
על ידי צבי-שפייר
ד' יולי 17, 2019 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' כט, דיבר אודות כלי הנקראת שטימגאבע"ל - שהשתמשו ביה החזנים לדעת את ה"טאן", וליישר קולם, והאם מותר להשתמש בה בשב"ק. וכתב שם לאסור, ומסיים שם: "וכן ראיתי נדפס תשובת גדול א' לאסור והביא מכמה גדולים לאסור זה". האם ידוע לאחד מהחבירים מי הוא...
על ידי צבי-שפייר
ב' יולי 15, 2019 8:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

השם זבולון מופיע בתנ"ך או זבולן או זבלון - בשלושת הפעמים הראשונות מופיע השם כך: זבלון, ומפרשת ויחי עד סוף התורה מופיע השם כך: זבולן. [בנ"ך שוב משתנה לעיתים]. שמעתי אומרים שבא לרמוז ע"כ שזבולון החזיק את יששכר והוא מלשון זן בול. [ולכן הוי"ו באמצע] ובול היינו תורה. מקור בבקשה! לא י...
על ידי צבי-שפייר
ב' יולי 15, 2019 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עוד בתשובה הנ"ל מציין לספר צרור החיים, והוא חיבור מכל הנראה כנגד מלגת הרפורם. שם בספר הנ"ל כתב נגד "בעל הנוגה" שרצה להתיר השימוש בכלי שיר בשב"ק. כמו כן מציין המנח"א לשו"ת שואל ומשיב שיצא גם כן כנגד אחד שכתב חיבור בשם "ילד זקונים". האם ידוע לכם אם בעל הנו...
על ידי צבי-שפייר
ב' יולי 15, 2019 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' כט, דיבר אודות כלי הנקראת שטימגאבע"ל - שהשתמשו ביה החזנים לדעת את ה"טאן", וליישר קולם, והאם מותר להשתמש בה בשב"ק. וכתב שם לאסור, ומסיים שם: "וכן ראיתי נדפס תשובת גדול א' לאסור והביא מכמה גדולים לאסור זה". האם ידוע לאחד מהחבירים מי הוא...
על ידי צבי-שפייר
ב' יולי 15, 2019 2:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' כט, דיבר אודות כלי הנקראת שטימגאבע"ל - שהשתמשו ביה החזנים לדעת את ה"טאן", וליישר קולם, והאם מותר להשתמש בה בשב"ק. וכתב שם לאסור, ומסיים שם: "וכן ראיתי נדפס תשובת גדול א' לאסור והביא מכמה גדולים לאסור זה". האם ידוע לאחד מהחבירים מי הוא...
על ידי צבי-שפייר
ב' יולי 15, 2019 12:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2938
צפיות: 272495

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' כט, דיבר אודות כלי הנקראת שטימגאבע"ל - שהשתמשו ביה החזנים לדעת את ה"טאן", וליישר קולם, והאם מותר להשתמש בה בשב"ק. וכתב שם לאסור, ומסיים שם: "וכן ראיתי נדפס תשובת גדול א' לאסור והביא מכמה גדולים לאסור זה". האם ידוע לאחד מהחבירים מי הוא ...
על ידי צבי-שפייר
ב' יולי 15, 2019 12:35 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1008
צפיות: 153250

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

שלום וברכה! האם מישהו יודע אודות הרב מאיר הירש [או צבי] סג"ל. אומרים עליו שהוא חיבר ספר בשם אמרי צבי על הדרכי תשובה (מונקאטש). האם יש למישהו איזה ידע עליו ועל ספרו (אינו באוצר)? אולי כוונתך ל רבי מאיר צבי סג"ל, שהיה בכפר מיידאן , והיה חותנו של הג"ר חיים מרדכי יעקב גוטליב (בעל יג"...
על ידי צבי-שפייר
ג' יולי 09, 2019 2:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1008
צפיות: 153250

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

שלום וברכה! האם מישהו יודע אודות הרב מאיר הירש [או צבי] סג"ל. אומרים עליו שהוא חיבר ספר בשם אמרי צבי על הדרכי תשובה (מונקאטש). האם יש למישהו איזה ידע עליו ועל ספרו (אינו באוצר)?
על ידי צבי-שפייר
ג' יולי 09, 2019 12:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4300
צפיות: 501079

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

כרמי שלי כתב:
צבי-שפייר כתב:אני מחפש את תל תלפיות - מכתבי תורה - שנדפס בוויטצען - בשנת תרס"ח. באוצר אין, וכמו"כ בהיברו בוקס, אין.

בה"ב ישנוֹ.

תסתכל עוד הפעם, יש רק את השער בלאט בלי התוכן... בכל אופן, תודה.
על ידי צבי-שפייר
א' יולי 07, 2019 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4300
צפיות: 501079

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני מחפש את תל תלפיות - מכתבי תורה - שנדפס בוויטצען - בשנת תרס"ח. באוצר אין, וכמו"כ בהיברו בוקס, אין.
על ידי צבי-שפייר
ג' מאי 28, 2019 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מישהו מכיר ספר על ענין פרשיות סתומות/פתוחות?!
תגובות: 13
צפיות: 1361

Re: מישהו מכיר ספר על ענין פרשיות סתומות/פתוחות?!

יש על זה בשו"ת מנח"א ח"א סי' י', ומצו"ב
חלק א סימן י.pdf
(665.52 KiB) הורד 33 פעמים
על ידי צבי-שפייר
ה' מאי 09, 2019 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 745
צפיות: 148139

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

האם פעם כתבו כאן בנושא הדפוסים שונים של הזוהר הק'?
על ידי צבי-שפייר
א' מאי 05, 2019 7:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כנס 'בית הוועד' השלישי כ"ז ניסן תשע"ט
תגובות: 56
צפיות: 7931

Re: כנס 'בית הוועד' השלישי כ"ז ניסן תשע"ט

חד ברנש כתב:אחרים נוהגים במעט הגינות, וכותבים בסופו של המאמר: "נעזרנו גם בספר פלוני", בשעה ש-90 אחוזים ממה שכתבו ואולי יותר, מקורו מאותו ספר...

זה נאמר רק על אלו שהולכים לפנים משורת הדין:)
על ידי צבי-שפייר
א' מאי 05, 2019 2:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כנס 'בית הוועד' השלישי כ"ז ניסן תשע"ט
תגובות: 56
צפיות: 7931

Re: כנס 'בית הוועד' השלישי כ"ז ניסן תשע"ט

גם חשוב, שכל אחד יהיה מודה על האמת, רצוני לומר, המתבונן בכמה וכמה ספרים, מביאים פולמוס שלם בנושא מסויים, כאילו שהוא הוא הממציא הראשון של כל השאלה וכו', ובסך הכל הם גנבו את כל החומר מאיזה תלמיד חכם גדול שכבר יגע וטרח את עצמו על כל הנושא באריכות כבר עשרות שנים לפני זה. לדוגמא, יש פולמוס מהגרח"י ס...
על ידי צבי-שפייר
ב' פברואר 18, 2019 2:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל כאשר מוזכר ר' שמעון סתם, או ר"ש "בר יוחאי"?
תגובות: 19
צפיות: 1417

Re: מה ההבדל כאשר מוזכר ר' שמעון סתם, או ר"ש "בר יוחאי"?

מענין לענין באותו ענין, ראה דברי תורה להגה"ק ממונקאטש ח"ז אות עב על מה שקורין רשב"י "בר יוחאי", וכן על מה שקוראים משה רבינו ע"ה "בן עמרם". כמו כן כתב בספרו שער יששכר במאמריו לל"ג בעומר על מה שקוראים לו "בר יוחאי" סתם.
על ידי צבי-שפייר
א' פברואר 17, 2019 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3245
צפיות: 653215

Re: בשורת ספרים חדשים

י"ל ספה"ק אגרא דפרקא ע"י מכון בני שלשים יחד עם קונטרס הנהגת האדם מבעל הבני יששכר זי"ע ועכ"י
(מאיזה סיבה הם השמיטו את ההקדמה להנהגת האדם שמבאר את פנימיות ענין אסיפת חברים. חבל)
על ידי צבי-שפייר
ה' אוקטובר 18, 2018 1:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 58
צפיות: 3931

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

רבים לא נהגו לשרוף חלה, והחזון איש נראה לי כותב שכיון שיש בזה טירחה, יש לחוש שיתרשל בשריפתן ויבוא להם לידי תקלה בינתיים. לגבי זרוע לחיים וקיבה, אכן לא נותנים. אבל הסיבה לזה בגלל שכהיום כמעט תמיד מדובר בבהמות נכרי, וכיון שהוא לוקח את הטריפות פטורים מזרוע לחיים וקיבה על פי מה שכתב אחד מהראשונים, איני...
על ידי צבי-שפייר
ד' אוקטובר 17, 2018 1:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 58
צפיות: 3931

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

מקדש מלך כתב:זרוע לחיים וקיבה

שריפת חלה

(לא ממש לא נוהגים, אבל שניהם כמעט ונשתכחו מטעמים שונים)

מי לא שורף חלה? האם במשחטה לא נותנים זרוע לחיים וקיבה?
על ידי צבי-שפייר
ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 58
צפיות: 3931

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

דרומי כתב:[בהל' שמחות כ' הרמב"ם שיש חובת אבלות גם לקרובי האבל (ל"ע) - כגון סבא ודוד כו' - בפניו, ולמעשה אין נוהגים כן]

כל הדין של שושבינות בחתונה והחוב להחזירה כו' אינו נוהג כיום

אני לא יודע הנהוג בכל העולם אבל יש כמה מורי הוראה בירושלים שמורים שצריכים למהוג מנהגי אבילות לפני האבלים.
על ידי צבי-שפייר
ב' ספטמבר 17, 2018 7:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 63
צפיות: 5517

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

שברי לוחות כתב:זיטומיר נמצא בהיברו בוקס

יישר כח. האם אתה יודע תחת איזה שם הוא בדיוק שמה?
על ידי צבי-שפייר
ב' ספטמבר 17, 2018 2:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 63
צפיות: 5517

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

שלום וברכה! האם יש למישהו צילום של מחזור לראש השנה דפוס סלאוויטא וזיטומר. אני צריך את היהי רצון'ס בין תקיעת שופר בראש השנה.
יישר כח, וגמר חתימה טובה!
על ידי צבי-שפייר
ב' אוגוסט 20, 2018 1:56 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1008
צפיות: 153250

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

שלום וברכה לחברי הפורום! האם מישהו יודע על רבי דוד הכהן כ"ץ ראפפורט מהעיר ליסקא. הוא נזכר בשו"ת השיב משה יו"ד סימן מח. וכן הוא נזכר בשו"ת ישועת יעקב יו"ד סימן א כאחד מן הדיינים על הבית דין דהעיר ליסקא. האם הוא חיבר ספרים? האם ידוע מצאצאיו? יישר כח! רבי דוד הכהן ראפפורט בעל ...
על ידי צבי-שפייר
ג' אוגוסט 07, 2018 8:21 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1008
צפיות: 153250

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

שלום וברכה לחברי הפורום! האם מישהו יודע על רבי דוד הכהן כ"ץ ראפפורט מהעיר ליסקא.
הוא נזכר בשו"ת השיב משה יו"ד סימן מח. וכן הוא נזכר בשו"ת ישועת יעקב יו"ד סימן א כאחד מן הדיינים על הבית דין דהעיר ליסקא.
האם הוא חיבר ספרים? האם ידוע מצאצאיו?
יישר כח!
על ידי צבי-שפייר
ד' יוני 13, 2018 9:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 504
צפיות: 65840

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

שלום וברכה! האם ידוע לאחד מן החברים פירוש של המילים:
1. ווערצהייזער
2. האלוויס
יישר כח למפרע
על ידי צבי-שפייר
ו' מאי 18, 2018 2:08 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע
תגובות: 60
צפיות: 9260

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הוד_והדר כתב:ר' פסח היה לו כמה בנים ובנות, כמה מהם עם השם לנגזאם וכמה עם השם מיללער ולהם אלפי נכדים עד היום הזה.

האם ידוע לך פשר הדבר למה חלק לאנגסם ולמה חלק מילער?
על ידי צבי-שפייר
ב' מאי 14, 2018 2:53 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע
תגובות: 60
צפיות: 9260

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

האם היה עוד בנים ובנות לרבי פסח לאנגזאהם?
על ידי צבי-שפייר
א' מאי 13, 2018 3:09 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: זמן מצות מתנות לאביונים
תגובות: 9
צפיות: 2351

Re: זמן מצות מתנות לאביונים

ובאמת כן מוסכם בנגלה, כמו שכתב המגן אברהם בשם השל"ה, שיש לכוון בברכת שהחיינו לפני מקרא מגילה, על מצות היום גם כן. למען הדיוק, ידוע ששם כתוב רק משלוח מנות וסעודה. ורגילים לבאר שמצות מתנות לאביונים היא בכלל מצות צדקה ואינה מתחדשת בפורים. אבל יש גם שמחלקים בין מצות צדקה דבכל השנה, ומצות מתנות לאב...
על ידי צבי-שפייר
ד' מרץ 07, 2018 12:19 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: זמן מצות מתנות לאביונים
תגובות: 9
צפיות: 2351

Re: זמן מצות מתנות לאביונים

עזריאל ברגר כתב:
צבי-שפייר כתב:
עזריאל ברגר כתב:שמעתי יש אומרים שהטעם שאין מברכים שהחינו על מצוות ביעור חמץ, היא משום שנפטר בשהחינו של הקידוש.
ומדבריהם למדנו שהשהחינו יכול להיאמר גם אחרי קיום המצווה.

ומי הם ה"יש אומרים"?

איני זוכר. שמעתי בדרשה בבית כנסת.

יש את שיטת הירושלמי לגבי בניית הסוכה.

עבור לחיפוש מתקדם