מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4454 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ד' מרץ 03, 2021 3:21 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים גזירות על הגוף בלבד?
תגובות: 7
צפיות: 94

Re: פורים גזירות על הגוף בלבד?

לענ"ד איפכא
המן גזר להשמיד להרג ולאבד את הגופים
ןכתוצאה מזה היו מתבטלות המצוות
מה שרש"י אמר שהמן גזר על התורה יו"ט מילה ותפילין אין כוונתו שגזר על המצות הללו אלא שגזר על מקיימי המצוות וכך היו מתבטלות המצוות
מצוות אלו נזכרו כי הן מצוות יסודיות
על ידי כדכד
ד' מרץ 03, 2021 9:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצאנו סברת 'איהו דאזיק אנפשיה' בעניני נפשות
תגובות: 5
צפיות: 87

Re: האם מצאנו סברת 'איהו דאזיק אנפשיה' בעניני נפשות

גם אם לענין דיני נפשות שיכת סברא זו הרי שלענין שעליו נשאלה פשוט שאינה נוגעת שהרי יש כאלה שאינם יכולים להתחסן והחיסון גם אינו יעיל לגמרי בוודאות כך שלטעון כן ולהקל בזהירות מהמגפה אינו לענין כלל
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם קידוש הלילה חייב מדאוריתא בברכה בשם ומלכות?
תגובות: 12
צפיות: 212

Re: האם קידוש הלילה חייב מדאוריתא בברכה בשם ומלכות?

אי דייקינן כולי האי לא תנינן
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 11:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ברכה מהנעלבין ואינם עולבין
תגובות: 11
צפיות: 652

Re: ברכה מהנעלבין ואינם עולבין

צריך גם להיעלב לשם שמים ולאו כל מוחא סביל דא
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 10:00 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קביעת ימי הפורים
תגובות: 7
צפיות: 54

Re: קביעת ימי הפורים

לקים עליהם להיות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה... לעשות אותם ימי משתה ושמחה... קימו וקבלו היהודים .. להיות עשים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים... וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים... לקים את ימי הפורים האלה בזמניהם... איך ...
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 9:31 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קביעת ימי הפורים
תגובות: 7
צפיות: 54

Re: קביעת ימי הפורים

נו, בפסוקים לא כתוב על קביעת היום?
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 9:22 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קביעת ימי הפורים
תגובות: 7
צפיות: 54

Re: קביעת ימי הפורים

לכאורה שם זה על קביעת המגילה ולא על קביעת היום טוב
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 9:20 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תמיהה בל' השו"ע בענין ד' פרשיות (תרפ"ה)
תגובות: 3
צפיות: 144

Re: תמיהה בל' השו"ע בענין ד' פרשיות (תרפ"ה)

הרב יוצא פוניבז' ענה לך כבר.
בהתחלה כתבו הטוש"ע את הדין שיש לקרוא זכור בשבת שאחרי ר"ח ולפני פורים ובסוף כתב את הדין שכשחל פורים בע"ש מקדימים זכור לפניה כדי לאפוקי מדברי שמואל בגמרא שמאחרים לשבת הסמוכה לפורים מאחריה ואע"פ שעצם הדין כתבו שנית כדי להדגיש שאין פוסקים כמותו
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 9:05 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שבת פורים בירושלים / רשמים
תגובות: 7
צפיות: 241

Re: שבת פורים בירושלים / רשמים

שם הדיון היה על עצם האמירה
כאן נידון מי אמר זאת
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת 'מרק כתום' - דין אבסורדי
תגובות: 26
צפיות: 899

Re: ברכת 'מרק כתום' - דין אבסורדי

וכל זה איננו שווה לי מנין הודאות הזו שלאיתכן שברכת המים לא תהיה בפה"א אם ברכת הירקות משתנה? ברכת הירקות משתנה למאן דס"ל הכי משום שאין דרך לאכלם כך אבל ברכת המים לא משתנה כי כן דרך לאכלם כך ולרוב הראשונים ולשו"ע מברכים עליהם בפה"א גם כשאין אוכלים את הירקות. כ"ז לבד ממה שכתבתי...
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 6:48 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ראיית חילול שבת
תגובות: 5
צפיות: 104

Re: ראיית חילול שבת

בעל שם טוב בראשית פרשת בראשית קכז. הבעל שם טוב אמר כי האיש אשר הוא נקי לגמרי, ולא פגם כלל מעולם אפילו כל שהוא, אי אפשר לו לראות רע בשום אדם, או שישמע מרע שיעשה שום אדם, כי לא יזמין לו ה' יתברךקז) לראות רע או לשמוע שום רע, ולכן כשרואה האדם איזה איש שעושה רע, או שמספרים לפניו מאיזה איש שעשה רע, ידע ב...
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 6:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תשובה של המלא הרועים
תגובות: 1
צפיות: 40

Re: תשובה של המלא הרועים

חיבר שו"ת ולא נדפס
כך בערך "רבי יעקב צבי יאליס" באנציקלופדיה לחסידות כרך ב
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 6:31 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איגוד עיתונים
תגובות: 1
צפיות: 90

Re: איגוד עיתונים

אל תאגוד אותם וכך תוכל לחלקם בין הילדים
וגם תוכלו להשאיל חוברות שונות למשפחות נוספות שישתעממו במקרים דומים לעכשו
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלאכה בר"ח לנשים מנהג, איסור או מצוה?
תגובות: 1
צפיות: 26

Re: מלאכה בר"ח לנשים מנהג, איסור או מצוה?

השכר הוא שנוהגות בהם כיום טוב ושפטורות מעשיית מלאכה
ברור שזה לא איסור מדינא כמו שבת ויו."ט וגם המקורות שהזכירו לשון איסור כוונתם שאסור מחמת המנהג ולא מצד הדין
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם קידוש הלילה חייב מדאוריתא בברכה בשם ומלכות?
תגובות: 12
צפיות: 212

Re: האם קידוש הלילה חייב מדאוריתא בברכה בשם ומלכות?

לא עיינתי בפנים
אבל לענין הפמ"ג שהובא אולי יש לומר שאין כוונתו שלא יצא משום שלא הזכיר את השם אלא משוםשלא אמר "מקדש השבת"ולא הזכיר קידוש על השבת אלא רק שה' נתן לנו את יום השבת
על ידי כדכד
ג' מרץ 02, 2021 3:19 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שבת פורים בירושלים / רשמים
תגובות: 7
צפיות: 241

Re: שבת פורים בירושלים / רשמים

הפצת המעיינות כתב:מופרך כמובן
אולי הרה"ק רצ"ה מזידיטשוב

לא זה ולא זה
רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב (אחיינו של רצ"ה)
סיפורי חסידים מועדים לרש"י זוין
על ידי כדכד
ה' פברואר 25, 2021 2:06 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עצות לשכרות בפורים
תגובות: 20
צפיות: 3822

Re: עצות לשכרות בפורים

אני מעלה שוב לקראת פורים דהשתא
השנה יש לפרזים קת בחשבון שזה ערב שבת ולתכנן את ההשתכרות בהתאם
על ידי כדכד
ד' פברואר 24, 2021 11:41 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת עשרת בני המן בע"פ
תגובות: 16
צפיות: 215

Re: קריאת עשרת בני המן בע"פ

מגדל כתב:וכבר דרשו הדרשנים על הבעל קורא הרוצה לקרות עשרת בני המן כהלכה שיקיים בעצמו "וקנה לך חבר", וכך א"צ לא לטעויות ולא לעיכובים.

מה כוונתו? שחברו יראה לו על הקריאה הנכונה?
על ידי כדכד
ד' פברואר 24, 2021 11:35 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים תורה
תגובות: 119
צפיות: 26316

Re: פורים תורה

אם יש לכת"ר בעיה אם תגובה מסויימת או מגיב מסויים אנא יתמודד אתו/ה ענינית ואליכגתוב דברים מגומגמים ש"יש באשכול זה".
על ידי כדכד
ד' פברואר 24, 2021 11:29 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בן מוקפין שנעשה בר מצוה בשבת פורים השנה
תגובות: 16
צפיות: 258

Re: בן מוקפין שנעשה בר מצוה בשבת פורים השנה

לגבי העצה היא לא תמיד מעשית כי בד"כ נער מעדיף לחגוג בר מצוה במקום מגוריו שאר הדברים שכתב מר לא הבנתי גם אני אתייחס למה שכתבתי אני לפני זה. רבה פותח ב"הכל חיבים ואין הכל בקיאים" כלומר הלחץ לקיים את המצוה שעלול להיות מופנה לכוון העברת ד"א כדי ללמוד לקרוא נובע מזהשיש חיוב על כולם ול...
על ידי כדכד
ג' פברואר 23, 2021 5:49 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים תורה
תגובות: 119
צפיות: 26316

Re: פורים תורה

בפסחים ר"פ מי שהיה נחלקו תנאים אם שני רגל בפ"ע הוא או תשלומין דראשון או תקנתא דראשון חשבתי שזה היה מח' במשתאות אסתר ששם כיוון שהזמינה מראש את המלך והמן ש"מ ששניהם היו פסח שנאכל למנוייו. אחשורוש סבר שהשני תשלומין דראשון ובשני שלים אסתר מה שלא הגידה לו המן סבר שהשני הוא בפ"ע ולכן ה...
על ידי כדכד
ג' פברואר 23, 2021 11:20 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בן מוקפין שנעשה בר מצוה בשבת פורים השנה
תגובות: 16
צפיות: 258

Re: בן מוקפין שנעשה בר מצוה בשבת פורים השנה

סברת המתירים לקרוא בשבת היא שגזירה דרבה נאמרה דווקא כאשר "הכל חייבים בקריאה ואין הכל בקיאים" אולם אם כולם אין חייבים ורק איש פרטי חייב אולי אין בהילות כ"כ ולא גזרו במילתא דלא שכיחא
על ידי כדכד
ג' פברואר 23, 2021 11:16 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בן מוקפין שנעשה בר מצוה בשבת פורים השנה
תגובות: 16
צפיות: 258

Re: בן מוקפין שנעשה בר מצוה בשבת פורים השנה

אחי נעשה בר מצוה בשבת כזו ואבי שאל אחד מגדולי הדור זצ"ל ואמר לו שלא יקרא בשבת
על ידי כדכד
ג' פברואר 23, 2021 11:10 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת עשרת בני המן בע"פ
תגובות: 16
צפיות: 215

Re: קריאת עשרת בני המן בע"פ

באשכול אחר כתבתי "]אוסיף שגם אני נוהג לקרוא עשרת בני המן עם טעמים ועם הארכה בו' דויזתא בנשימה אחת ובאמת זה קשה אך דומני שאני מצליח. תלמיד חכם חשוב אחד זצ"ל העיר לי פעם בנוגע ל"ואת" שעדיף לשים אצבע כל פעם על ה"ואת" הנכון כי שלא יהיה קורא למפרע ואם לא אז עדיף לקרוא את כל ...
על ידי כדכד
ג' פברואר 23, 2021 11:08 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בן מוקפין שנעשה בר מצוה בשבת פורים השנה
תגובות: 16
צפיות: 258

Re: בן מוקפין שנעשה בר מצוה בשבת פורים השנה

דרך ישרה כתב:על הצד שקריאת המגילה ביום שישי למוקפין הוא מדין תשלומין (לשבת), האם חייב בקריאת המגילה ביום שישי חיוב גמור? (מאחר ובשבת הוא חייב במצוות ואופן קיום המצוה של שבת הוא קריאתה ביום שישי).

אי אפשר לחייב אדם בחיוב כשעדיין אינו מחוייב בו
מה שראיתי שדנו הפוסקים זה אם צריך לקרוא בשבת
והלכה למעשה שמעתי שלא
על ידי כדכד
ג' פברואר 23, 2021 11:03 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת קריאת מגילה מנין
תגובות: 6
צפיות: 190

Re: חובת קריאת מגילה מנין

לכאורה אין פסוק מפורש שמוזכרת בו חובת קריאת מגילה. ו אמנם בגמ' אמרו בכמה מקומות ש'נזכרים' קאי על מקרא מגילה אך קשה לומר שזהו המקור כי זה הובא כמקור לדינים פרטיים ולא כמקור לעצם החיוב . ולומר שהוא פשוטו של מקרא ולא דרשה מיוחדת גם קשה, שהרי דרשו מקרא זה [ל.] גם על פרשת זכור. ובאמת לשון הרמב"ם רי...
על ידי כדכד
ג' פברואר 23, 2021 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: נאמנות הרפואה או הרופאים
תגובות: 21
צפיות: 475

Re: נאמנות הרפואה או הרופאים

אולי לא הבנתי את כת"ר רצו להוכיח ממה שמאמינים לרופאים להתיר אכילה ביו"כ שסומכים על דבריהם בצורה מוחלטת אני דחיתי שגם אם דבריהם נחשבים רק ספק - שפיר מהני לסמוך עליהם כי ספק פקו"נ גם דוחה שבת כת"ר הקשה שמאמינים להם גם בחשש שיכבד החולי ויסתכן ולא רק בחשש שמא ימות. הבנתי שהקושייא היא...
על ידי כדכד
ג' פברואר 23, 2021 10:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות מוקף לפרוז
תגובות: 4
צפיות: 103

Re: משלוח מנות מוקף לפרוז

יש מי שאומר שגם אם קרא את המגילה בשנים רגילות בי"ד יצא אף שחיובו בט"ו
לדעה זו א"ש גם במשלוח מנות
על ידי כדכד
ב' פברואר 22, 2021 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נאמנות הרפואה או הרופאים
תגובות: 21
צפיות: 475

Re: נאמנות הרפואה או הרופאים

לא הבנתי מה קשה הרי גם חשש שיסתכן הוא חשש לפקו"נ ודי בלהחזיק דבריו כספק כדי לחשוש להם
על ידי כדכד
ב' פברואר 22, 2021 1:59 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כיצד להתייחס לדו"ח קנס מהמשטרה
תגובות: 18
צפיות: 390

Re: כיצד להתייחס לדו"ח קנס מהמשטרה

יש לך אדם שממונו חביב עליו ויש לך אדם שגופו חביב עליו...
על ידי כדכד
ב' פברואר 22, 2021 1:57 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת קריאת מגילה מנין
תגובות: 6
צפיות: 190

Re: חובת קריאת מגילה מנין

לכאורה אין פסוק מפורש שמוזכרת בו חובת קריאת מגילה. ואמנם בגמ' אמרו בכמה מקומות ש'נזכרים' קאי על מקרא מגילה אך קשה לומר שזהו המקור כי זה הובא כמקור לדינים פרטיים ולא כמקור לעצם החיוב. ולומר שהוא פשוטו של מקרא ולא דרשה מיוחדת גם קשה, שהרי דרשו מקרא זה [ל.] גם על פרשת זכור. ובאמת לשון הרמב"ם ריש ...
על ידי כדכד
ב' פברואר 22, 2021 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נאמנות הרפואה או הרופאים
תגובות: 21
צפיות: 475

Re: נאמנות הרפואה או הרופאים

ספק פקו"נ גם דוחה יו"כ
לכן גם אםן מאמינים לרופא רק כספק עדין מאכילים על פיו ביו"כ
כך שאין הלכה זו מלמדת על נאמנות מוחלטת של הרופאים
על ידי כדכד
ב' פברואר 22, 2021 9:53 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת המגילה אחר קבלת שבת
תגובות: 12
צפיות: 258

Re: קריאת המגילה אחר קבלת שבת

אם קבלת שבת בהדלקת הנרות היא רק הפרישה ממלאכה ולא שנוהג כל דיני שבת הרי שלטעום מותר ויתכן שלקרוא מגילה אסור מגזרה דרבה
על ידי כדכד
א' פברואר 21, 2021 9:08 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת המגילה אחר קבלת שבת
תגובות: 12
צפיות: 258

Re: קריאת המגילה אחר קבלת שבת

לכאורה אסור לאכול לפני קריאת המגילה ויש מצוה לאכול בפורים ואין זמן לאכול אחרי קריאת המגילה ואחרי הדלקת נרות
על ידי כדכד
א' פברואר 21, 2021 8:54 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש נפ"מ לפרזים ביום ראשון דפורים משולש
תגובות: 17
צפיות: 497

Re: האם יש נפ"מ לפרזים ביום ראשון דפורים משולש

לא הבנתי מ"ש כת"ר שהמוקפים חיובם מדרבנן?
אטו פרזים דאורייתא נינהו?
על ידי כדכד
א' פברואר 21, 2021 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטוח - ריבית
תגובות: 6
צפיות: 117

Re: ביטוח - ריבית

גל של אגוזים כתב:
כדכד כתב:רק לר' יהודה צד אחד ברבית אסור
לא נפסק כמותו


ר"י ס"ל צ"א ברבית מותר ואנן קי"ל כחכמים דאסור

נכון
טעיתי

זכרתי את המחלוקת הפוך

אמנם ממה שראיתי בחפזי עכשו לענין פסק ההלכה יש מחלוקת אם פוסקים כר' יהודה או לא
על ידי כדכד
א' פברואר 21, 2021 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטוח - ריבית
תגובות: 6
צפיות: 117

Re: ביטוח - ריבית

רק לר' יהודה צד אחד ברבית אסור
לא נפסק כמותו
על ידי כדכד
א' פברואר 21, 2021 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטוח - ריבית
תגובות: 6
צפיות: 117

Re: ביטוח - ריבית

מה הסברא שיהיה ריבית?
הרי חברת הביטוח תשלם רק באופן שיקרה משהו ואם לא אינם משלמים כלל, לכאורה
על ידי כדכד
א' פברואר 21, 2021 11:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: נתינת אוכל שהוא טפל לעיקר למי שלא מברך
תגובות: 1
צפיות: 128

Re: נתינת אוכל שהוא טפל לעיקר למי שלא מברך

מי שאומר שהטפל אינו צריך ברכה אינו אומר כך אלא מפני שהוא טפל, שהרי אם אוכלו לבדו היה מברך. אם כן כאן זה שלא יברך על הטפל זה מפני שמברך על העיקר אם הוא מביא את הטפל לאדם שאינו מבאך על העיקר הרי הוא מכשיל אדם באכילה בלא ברה ומה אכפת לנו שאם היה מברך היה מברך על משהו אחר? מה דין לתת תפוחים לאדם שאינו מ...

עבור לחיפוש מתקדם