מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3648 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ה' ינואר 23, 2020 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוחז באלוקי נצור האם ניתן לצרפו לחזרת הש"ץ?
תגובות: 5
צפיות: 192

Re: האוחז באלוקי נצור האם ניתן לצרפו לחזרת הש"ץ?

בשביל שיענה צריך להתחיל את החזרה ואם צריך לצרפו אז צריך לדעת לפני שמתחילים את החזרה שהוא אוחז שם ולא קודם לכן וכדי לדעת זאת צריך לשמוע אותו עונה והדר דינא...
על ידי כדכד
ד' ינואר 22, 2020 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוחז באלוקי נצור האם ניתן לצרפו לחזרת הש"ץ?
תגובות: 5
צפיות: 192

Re: האוחז באלוקי נצור האם ניתן לצרפו לחזרת הש"ץ?

לצרפו כששי או כעשירי או שתלוי אם זה לחזרה או לקדיש?
איך ניתן לדעת שהוא אוחז שם ולא קודם לכן?
על ידי כדכד
ד' ינואר 22, 2020 11:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת ויחי - מעין הפרשה?!
תגובות: 4
צפיות: 379

Re: הפטרת ויחי - מעין הפרשה?!

דוד המלך היה מלך סגירת החובות שלו אינה סגירת חובות אישית אלא חשבון של המלכות עצמה נכון שיואב עשה הרבה בשביל דוד המלך אבל הוא עשה מה שעשה על דעת עצמונ מובניגוד לדעת המלך ואין דבר מסוכן למלכות מזה. להעיר עוד לגבי יוסף שאין מדובר בסגירת ומחיקת חובות ישנים אלא בהצבעה על כך שלא הם שלחוהוט למצרים אלא ה' ס...
על ידי כדכד
ד' ינואר 22, 2020 11:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימא כתנאי, נימא כתנאי, משמעות זהה?
תגובות: 6
צפיות: 164

Re: לימא כתנאי, נימא כתנאי, משמעות זהה?

אולי יכתוב מר איפה הסוגיה הזו ואיפה הרמב"ן הזה כדי שנוכל להתייחס
מה גם שגם אם היסוד שכותב מר כאן נכון עדיין אין בכך כדי ליישב מה שהקשיתי לעיל
על ידי כדכד
ג' ינואר 21, 2020 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 42
צפיות: 508

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

בעין אין דין מיוחד בגלל שורייקי דעינא בליבא תליין?
על ידי כדכד
ג' ינואר 21, 2020 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימא כתנאי, נימא כתנאי, משמעות זהה?
תגובות: 6
צפיות: 164

Re: לימא כתנאי, נימא כתנאי, משמעות זהה?

כידוע מספרי הכללים שלימא כתנאי על הרוב הוא קושיא שלא יתכן שאמוראים יפלגו במחלוקת תנאים. האם גם נימא כתנאי הוא כך, או שנימא כתנאי הוא הנחה. לא הבנתי אם ההגיון הוא שלא יתכן שאמוראים יחלקו במחלוקת תנאים אז מדוע שזה ישתנה כשכתוב "נימא" ואם "נימא" הוא הנחה אז איך יתכן שהם חולקים במחל...
על ידי כדכד
ב' ינואר 20, 2020 5:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?
תגובות: 19
צפיות: 385

Re: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?

איפה מצא מר איזה מקום בש"ס או בפוסקים לומר שקנין משיכה מועיל מבלי שימשוך את הדבר הנקנה? מצינו רק בחליפין ואגב, שכיוון שקנה זה נתחיב זה בחליפיו או נקנה לו בכל מקום שהוא. משיכה ענינה לקנות הדבר הנמשך. בלי זה אין מעשה קנין. להעיר מהדוגמא של ספינה - ששם אין פשוט שהקנין הוא רק במשיכה השאלה היא אולי...
על ידי כדכד
ה' ינואר 16, 2020 5:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3979

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ומ"מ: א. תקבל אלף דולר, ובתנאי שתמצא לי אפילו אחד מרבותינו שסובר - את מה שכתבת - שכביכול לא נתנבאו הנביאים את מה שעתיד להיות. הנה כולם עדים כאן להבטחתי - שאתה תקבל בתנאי שתמצא, בעוד שמכיריי גם יודעים - שאני רציני בהבטחותיי המותנות, אבל הואיל ובטוחני שלא תמצא - לכן גם בטוחני שהכסף ישאר בכיסי......
על ידי כדכד
ה' ינואר 16, 2020 5:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?
תגובות: 19
צפיות: 385

Re: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?

איפה מצא מר איזה מקום בש"ס או בפוסקים לומר שקנין משיכה מועיל מבלי שימשוך את הדבר הנקנה?
מצינו רק בחליפין ואגב, שכיוון שקנה זה נתחיב זה בחליפיו או נקנה לו בכל מקום שהוא.
משיכה ענינה לקנות הדבר הנמשך. בלי זה אין מעשה קנין.
להעיר מהדוגמא של ספינה - ששם אין פשוט שהקנין הוא רק במשיכה
על ידי כדכד
ד' ינואר 15, 2020 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?
תגובות: 48
צפיות: 3803

Re: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?

הכל לפי הטירחה שבמעשה והנוהג והמקובלות שבדבר.
אני למשל לא חושב שהייתי מבקש מהורי טיטול בשביל ילד וגם אם האב מחזיק את התינוק לא מצינו שאסור לו ללכת איתו
על ידי כדכד
ד' ינואר 15, 2020 5:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?
תגובות: 48
צפיות: 3803

Re: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?

יואל שילה כתב:אך לצד השני האב הרבה יותר שמח להתעסק בנישואי בנו מאשר בלשרת את האפנדי שיושב במקומו ולא זז.

מה קשור כמה הוא שמח
קשור עד כמה זו טירחא בשבילו
המקובל הוא שכשיושבים ליד שולחן מבקשים ממי שקרוב לדברים שרוצים להעביר אותם ולא זזים כל פעם שרוצים משהו
על ידי כדכד
ד' ינואר 15, 2020 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?
תגובות: 19
צפיות: 385

Re: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?

כוונתו דנימא איפכא שגם מה שמשך לא קנה משום שלא הזיז את כל הערימה ובעינן שימשוך ארת כל הסחורה כדי שיחול על זה דין משיכה
אמנם אני לא הבנתי למה אי אפשר להביא לזה ראיה לנ"ד משם ולומר שלא תחול המשיכה עד שימשוך את שני החלקים
על ידי כדכד
ג' ינואר 14, 2020 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?
תגובות: 19
צפיות: 385

Re: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?

יתכן לחלק מטעם נוסף
אגב הוא קנין שבמהותו קונה עוד דברים ואילו משיכה אינה קונה אלא את הנמשך
על ידי כדכד
ג' ינואר 14, 2020 5:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3979

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ז, ב
בגמרא ברכות ז: סוף העמוד "כתיב לענותו וכתיב לכלותו" ופירש"י ד"ה לבסוף שבסוף התפלות הועילו להגן מהכליון.
אך בפסוק עצמו איתא "לבלותו" ויש לזה משמעות אחרת. וצ"ע
על ידי כדכד
ג' ינואר 14, 2020 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?
תגובות: 19
צפיות: 385

Re: קנה סיר ומכסה ומשך את הסיר האם נקנה המכסה בכל מקום שהוא?

שטר אפסירא דארעא הוא כמתבאר שם
זה אינו נכון בשני חלקים של כלי שיש להם עוד מקבילים
על ידי כדכד
א' ינואר 12, 2020 5:36 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת לכו נרננה ביום רביעי בשיר של יום
תגובות: 24
צפיות: 3601

Re: אמירת לכו נרננה ביום רביעי בשיר של יום

קו ירוק כתב:נו, טעה בכפליים

לא כי
אלא לשיטתך טעה בטעות אחת
והוא לשיטתו שאם ממשיכים בים רביעי הרי שגם בחוה"מ יש להמשיך
מכל מקום טעות כפולה ודאי אין כאן
על ידי כדכד
ה' ינואר 09, 2020 5:36 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת לכו נרננה ביום רביעי בשיר של יום
תגובות: 24
צפיות: 3601

Re: אמירת לכו נרננה ביום רביעי בשיר של יום

גבול ים כתב:למנהג הגר"א ביום ג' דחוהמ"ס אומרים את חציו השני של מזמור צד ממי יקום עד סופו ומסיימים יצמיתם וגו', ולא ראינו שנהגו להוסיף בזה פסוק נוסף.

אני שמעתי על גדול אחד שהנהיג לומר לכו נרננה בחוה"מ, ומהאי טעמא גופיה
על ידי כדכד
ד' דצמבר 25, 2019 1:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?
תגובות: 48
צפיות: 3803

Re: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?

הקל וחומר הזה אינו מבוסס מספיק
השליחות שמדובר עליה שם היא הרבה יותר מטריחה את האב מאשר להביא משהו שנמצא ליד האב על השולחן
על ידי כדכד
ד' דצמבר 25, 2019 1:37 pm
פורום: חנוכה
נושא: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק
תגובות: 19
צפיות: 836

Re: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק

מקדש מלך כתב:
שמואל שלומוביץ כתב:זה שתי דעות בתוס' ונפסק בשו"ע.

הרב כדכוד רצה לחדש שגם למדליקים בחוץ יתכן שישתנה היום, וזו כבר עליית מדרגה נוספת

זה לא חידוש שלי
מה שהביא הרב שמואל שלומוביץ היה לגבי עד שתכלה רגל מן השוק לא לגבי חצי שעה.
על ידי כדכד
ד' דצמבר 25, 2019 1:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברוך ה' המבורך לעולם ועד
תגובות: 32
צפיות: 1347

Re: ברוך ה' המבורך לעולם ועד

אם אין הבדל במשמעות אז אין זה משנה איפה להפסיק
על ידי כדכד
ג' דצמבר 24, 2019 9:32 pm
פורום: חנוכה
נושא: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק
תגובות: 19
צפיות: 836

Re: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק

לאלו הנוקטים שזמן ההדלקה לעיכובא כספיקא בדינא דגמ' שעד חצי שעה אי לא אדליק מדליק, והיינו הנוהגים להדליק בחוץ, או הנוהגים כהגר"א בחו"ל שנקט ג"כ לכאו' שזמן ההדלקה לעיובא, ודאי ראוי שידליקו בזמן ולא יחכו, דאח"כ יתכן שעבר זמן המצווה, ומומלץ שפעם כשנמצא מחוץ לבית ויש איזה עיכוב שיאמר...
על ידי כדכד
ג' דצמבר 24, 2019 6:51 pm
פורום: חנוכה
נושא: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק
תגובות: 19
צפיות: 836

Re: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק

גם כשההדלקה היא בחוץ יש מקום לומר שכיום הרגל כלה מן השוק הרבה יותר מאוחר נ=מאשר חצי שעה לאחר השקיעה או צאת הכוכבים
על ידי כדכד
ג' דצמבר 24, 2019 6:51 pm
פורום: חנוכה
נושא: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק
תגובות: 19
צפיות: 836

Re: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק

גם כשההדלקה היא בחוץ יש מקום לומר שכיום הרגל כלה מן השוק הרבה יותר מאוחר נ=מאשר חצי שעה לאחר השקיעה או צאת הכוכבים
על ידי כדכד
ג' דצמבר 24, 2019 10:57 am
פורום: חנוכה
נושא: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק
תגובות: 19
צפיות: 836

כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק

אשה שהלכה לדבר מצווה בחנוכה לפני תחילת הזמן ותחזור בערב לאחר חצי שעה מהערב אך בשעות שאנשים הולכים ברחוב
האם עדיף שבעלה יחכה לה להדלקת הנרות או שידליק בזמן בלעדיה?
על ידי כדכד
ג' דצמבר 24, 2019 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: אור החיים בעניין בחירה (ראיה לדבריו)
תגובות: 3
צפיות: 174

Re: אור החיים בעניין בחירה

איני מבין כלל
מה שאני רואה בציטוט מרש"י הוא שהמלך לא יכול היה להתנות שהאריות לא יזיקו לדניאל כי החוק שהוא קבע הוא לזרוק מתפללים לגוב האריות ואין מה להתנות אבל הוא כן יכול להתנות שלא יזיקו לדניאל בדרכים אחרות.
איפה הקשר לבעלי בחירה?
על ידי כדכד
ג' דצמבר 24, 2019 10:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 708

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

מה שכתבתי לעיל הוא שהאונאה אינה תלויה רק בהרגשת המקבל אלא גם בכוונת האומר (או כותב).
אולי היה ראוי לחוב אם אפשר היה להשיג התוצאה בכתיבה פחות חריפה אבל אם ידוע למר שלא אז לא נראה שיש בזה אונאת דברים.
על ידי כדכד
ג' דצמבר 24, 2019 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכנזי, מהו במבטא האות ח' של הספרדים, הלכה למעשה?
תגובות: 4
צפיות: 239

Re: אשכנזי, מהו במבטא האות ח' של הספרדים, הלכה למעשה?

כתבתי במק"א בפורום שסיפר לי בנו של אחד מגדולי הדור האשכנזיים שליט"א ששאל את אביו האם להגות ח' וע' כמו הספרדים וענה לו האב (שגדל באירופה): "אני איני יכול אבל אם אתה יכול תבוא עליך הברכה" (הציטוט אינו מדוייק אבל התוכן כן)
על ידי כדכד
ב' דצמבר 23, 2019 11:37 am
פורום: חנוכה
נושא: למה בנות לא מדליקות
תגובות: 7
צפיות: 232

Re: למה בנות לא מדליקות

לא הבנתי למה רק מתחת לגיל בת מצוה.
למנהג האשכנזים שכל בני הבית מדליקים - גם בנים מעל גיל בר מצוה מדליקים.
על ידי כדכד
ב' דצמבר 23, 2019 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 708

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

המגמה היא כדי שיתקן את דרכיו ולא כדי לפגוע בו ולפי מה שתואר לעיל לא היתה דרך יותר חשאית לעשות זאת ולכן נראה לי שבכה"ג אין איסור אונאת דברים מה''ת שאין איסור? זו גופה של השאלה הדוגמאות הזכורות לי מדברי חז"ל והמפרשים לאונאת דברים הם כאשר הדברים נאמרים במטרה לבייש או להזכיר צד שלילי לשם הצד ...
על ידי כדכד
א' דצמבר 22, 2019 11:27 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נר לשון נקבה?
תגובות: 11
צפיות: 1828

Re: נר לשון נקבה?

עלה בדעתי בדרך אפשר ולא בדקתי את הענין
כיוון שנקבה היא מקבלת ונר הזכר הוא משפיע
והנר הוא הכלי שמקבל את האור
הרי שהכלי המקבל הוא לשון נקבה
אך כשמדליקים את הנר
אז הנר משפיע אור
ואז הוא לשון זכר
אם כן כשהנר דולק הוא בל' זכר
אך כשמדובר על הכלי טרם הדלקת הנר או לאחר שכבתה אז הוא בלשון נקבה
על ידי כדכד
א' דצמבר 22, 2019 11:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 708

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

המגמה היא כדי שיתקן את דרכיו ולא כדי לפגוע בו ולפי מה שתואר לעיל לא היתה דרך יותר חשאית לעשות זאת ולכן נראה לי שבכה"ג אין איסור אונאת דברים
על ידי כדכד
ה' דצמבר 19, 2019 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1904

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

האם קיים מי שמדליק נרות שבת, או נרות חנוכה בערב שבת, בזמן שגם ר"ת מסכים שהגיע זמנם? אם נכב"ב - נא לקשר ולא להיכנס כאן לדיון מיותר. א. בק"ק צאנז קלויזנבורג בנתניה. איני יודע בפועל אבל כן ידוע שהאדמו"ר זצ"ל אחז מעיקר הדין כר"ת ושמנינים לערבית מתחילים רק אחרי הזמן ומנחה מ...
על ידי כדכד
ה' דצמבר 19, 2019 5:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 708

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

אם מר כתב את המכתב באופן שהיה ברור שקריאתו תיעשה עם עוד אנשים אז יש לדון עד כמה זה היה מותר
אולם אם המכתב הונח באופן שיכול היה לקראו ביחידות והוא זה שבחר לקראו בפני ידידיו והבושה נגרמה לו מחמת הקריאה המשותפת אז אין לו מה להלין על מר כי אם על עצמו
על ידי כדכד
ה' דצמבר 19, 2019 11:08 am
פורום: עזר אחים
נושא: ראיונות עם ישישים, עסקנים, פעילים, מקימי דור
תגובות: 21
צפיות: 1286

Re: ראיונות עם ישישים, עסקנים, פעילים, מקימי דור

לעשות רצונך כתב:ההיענות דלילה לצערי.
כמדומני שזה בגלל שהאשכול עבר מימות עולם [שם עדיין מקומו, לענ"ד], לעזר אחים.

למה?
כשהוא היה בימות עולם היתה יותר היענות?
על ידי כדכד
ה' דצמבר 19, 2019 11:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 708

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

אספר כאן 2 סיפורים אישיים, ואשמח מאד לתגובות החברים. במוסד בו אני נמצא בתפקיד, יש בחור שמנותק מהעולם, ממש בצורה מופרעת. ברור שזה מזיק לו ביום יום ואצ''ל בעתיד. כל הנסיונות לסדר אותו עלו בתוהו. יום אחד הוא בא לבקש ממני טובה עניתי לו: אני לא עוסק עם משוגעים! הוא נפגע מאד ושאל אותי למה אני מכנה אותו מ...
על ידי כדכד
ד' דצמבר 18, 2019 6:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 996

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

סליחה אני זה שלא הבנתי חשבתי שכוונת כת"ר לומר שבפסוק היה צ"ל "נערה". כעת אני מבין שהשאלה על המדרש מדוע נקט "נערות" בל' רבות. כעת אני מבין שלא הבנתי. אבל גם לפי הבנה זו לא כ"כ קשה כי המנהג לומר בל' רבים כשהדרך היא שרבים עושים זאת וכפי שמקובל היום "משחק ילדים&qu...
על ידי כדכד
ד' דצמבר 18, 2019 6:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 996

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

אי משום הא לא איריא שהרי באמת היה נער ולא נערה
על ידי כדכד
ד' דצמבר 18, 2019 3:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1904

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

בענין תינוק שלא נימול עד השקיעה של היום השמיני- כתב הרב עובדיה יוסף למולו בבין השמשות של מהלך רבע מיל מהשקיעה משום ספק ספיקא אם הוא יום או לילה ואם הלכה כר"ת או כחולקים והשיב הרב משאש על דבריו שזה רק משם אחד אם הוא יום או לילה וכמו שהובא לעיל בבה"ל וכן מצד שסובר ששיטת ר"ת דחויה.

עבור לחיפוש מתקדם

cron