מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4753 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ו' ינואר 17, 2020 4:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם בני הזוג של הדודים גם כן מכונים דודים?
תגובות: 9
צפיות: 1289

Re: האם בני הזוג של הדודים גם כן מכונים דודים?

לגבי 'יוכבד דודתו' לכאורה זה לא ממש מוכרח, וראה כאן
על ידי דרומי
ו' ינואר 17, 2020 4:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת וארא
תגובות: 8
צפיות: 1026

Re: שאלה בפרשת וארא

בענין זה ובביאור פירוש רש"י על המלים 'יוכבד דודתו'
על ידי דרומי
ה' ינואר 16, 2020 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 310237

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בינתיים חיפשתי קצת ומצאתי אריכות בזה ב'לקוטי לוי יצחק - אגרות קודש' עמ' רל-רלא. עיי"ש וכמדומה שאפשר להסתייע גם למבוקש הספציפי הזה.
על ידי דרומי
ה' ינואר 16, 2020 11:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 74
צפיות: 2495

Re: בית מדרש הגר"א

הערת אגב:

כל מוסד חינוך מעצם טבעו הוא 'ממוסד' ומשכך הוא יהיה די 'יבש'.

וכל פעילות שתיעשה מחוץ למוסד, תהיה תמיד יותר 'נוצצת' ומושכת, דוקא בגלל שהיא נעשית באופן לא ממוסד.

ברגע שהפעילות מתמסדת והופכת ל'ישיבה' של ממש - שוב נעלם הברק וחוזר חלילה.
על ידי דרומי
ה' ינואר 16, 2020 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?
תגובות: 28
צפיות: 3262

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

והם הם דברי הרמב"ם שציינתי אליהם בסמוך
על ידי דרומי
ה' ינואר 16, 2020 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 310237

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כמעט ברור לי שראיתי פעם באיזה ספר כי החלק הגלוי של המצה מורה על 'נגלה' שבתורה, ואילו החלק שמצפינים מראה על 'נסתר' שבתורה, ומזכירים גם את 'מה רב טובך אשר צפנת גו''.

אם זה מה שאתה מחפש, אשתדל בל"נ למצוא מראה מקום מדוייק.
על ידי דרומי
ה' ינואר 16, 2020 6:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנין מתיר איסורים?
תגובות: 5
צפיות: 106

Re: קנין מתיר איסורים?

וכדוגמא רחוקה אפשר להביא את ההלכה לענין בן פקועה - "השוחט בהמה ומצא בה שליל, כל חלבו מותר ואפילו מצאו חי, מפני שהוא כאבר ממנה"
על ידי דרומי
ה' ינואר 16, 2020 6:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 984

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

בהמשך למה שדנתי לעיל האם אמירת ברכת אירוסין היא 'כיבוד' נחשק או 'עול' המוטל על הרב -

כעת ראיתי בשו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קכו שמחמת מצב הצניעות היה רוצה להתחמק מאמירת ברכת האירוסין, אך בהיותו הרב זה "הכרחי".

ואכן, כותב שם שאמירת ברכות נישואין הוא לא מוכן לקבל.
על ידי דרומי
ה' ינואר 16, 2020 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנין מתיר איסורים?
תגובות: 5
צפיות: 106

Re: קנין מתיר איסורים?

לא שייך באופן ישיר, אולם כמדומה שיכול לעזור קצת בליבון 'אנושיותו' של עבד:

ראה רמב"ם וראב"ד הלכות איסורי ביאה פי"ד הי"ח

ודו"ק
על ידי דרומי
ה' ינואר 16, 2020 2:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 74
צפיות: 2495

Re: בית מדרש הגר"א

בלי להביע דיעה על אנשים שאני לא מכיר ולא אמור להכיר, כמובן, כדאי לציין כי בימינו קצת יותר 'אכשור דרא' מאשר פעם בנושא החשדנות הטבעית ב'מחדשים' למיניהם, ואם פעם כשחשדו ברמב"ם היו צריכים לשגר שליח מיוחד לארץ רחוקה, כהיום הזה אפשר לקבל אינפורמציה יותר מדוייקת על כל אחד ובדרכים הרבה יותר פשוטות. כמו...
על ידי דרומי
ה' ינואר 16, 2020 10:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 310237

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ב'אור התורה' דברים ע' א'תקנח בסופו: "ולכן 'וכל אדם לא יהיה' - על דרך 'ולא עמד איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו', ועיין זוהר ויגש דר"ח ע"ב".

וראה גם 'תורת מנחם' חלק לה עמ' 28.
על ידי דרומי
ד' ינואר 15, 2020 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 984

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

מצאתי עתה שבדברי הרמ"א משמע שאמירת ברכת האירוסין נחשבת 'כיבוד', דהכי איתא בדרכ"מ יו"ד סי' שצא (באמצע ס"ק ב) דבדידי' הוי עובדא, דז"ל הרמ"א שם: "וכבר הי' מעשה על ידי בהיותי אבל על אמי ז"ל וברכתי ברכת אירוסין תחת החופה כדרך שרב העיר מברך ברכת אירוסין וסמכתי על דב...
על ידי דרומי
ד' ינואר 15, 2020 6:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 38
צפיות: 579

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

נביאי השקר בחרו ברע, אבל מה אשמים המון העם שהתבלבלו?

"ואתה הסבות את לבם אחורנית"!

הקב"ה הוא שהעמיד את נביאי השקר כדי שתהיה בחירה חפשית, וז"פ
על ידי דרומי
ד' ינואר 15, 2020 6:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 38
צפיות: 579

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

ראוי להזכיר כי גם כשהיו נביאי אמת בישראל והיה אפשר לשמוע מהם את המסר האלוקי באופן ישיר, העמיד הקב"ה מולם נביאי שקר שאכן גרמו לבלבול גדול.

כלומר, הקב"ה ברא את עולמו כך שהמסר שלו לא שקוף, וצריך להתאמץ כדי לגלותו.
על ידי דרומי
ד' ינואר 15, 2020 4:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא
תגובות: 15
צפיות: 272

Re: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא

למיטב זכרוני היה בדורנו מעשה ביהודי ישראלי מן השורה, שלא היה נחשב כשומר תומ"צ, והגיע לטיול בהודו באיזשהו מקום נידח ודרשו ממנו לקבל על עצמו איזה אמונה זרה ולא הסכים בשום אופן עד שמסר את נפשו כפשוטו. כמדומני שהסיפור היה בשנת תנש"א.
על ידי דרומי
ד' ינואר 15, 2020 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 62
צפיות: 3974

Re: תש"פ או תש"ף?

כמדומני שיש בסה"ק שה'תוף' מורה על 'גבורות' - ביחס לשאר כלי הזמר ה'עדינים'
על ידי דרומי
ג' ינואר 14, 2020 6:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 984

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

על סנדקאות פשיטא שנוהגים לכבד צדיקים וגדולים. ובסה"ק נאמרו ע"ז דברים נשגבים.

השאלה שלי בעצם היתה מי הקביל את סידור קידושין לסנדקאות...
על ידי דרומי
ג' ינואר 14, 2020 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 984

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

וגם רוז'ין, ליובאוויטש, סלונים, קארלין וכו'.

בקיצור, ההבדל הוא בין רוסיא ואוקראינה לבין גליציה והונגריה.
על ידי דרומי
ג' ינואר 14, 2020 3:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 62
צפיות: 3974

Re: תש"פ או תש"ף?

מוסיף עוד מלה לרשימה..
על ידי דרומי
ג' ינואר 14, 2020 3:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 62
צפיות: 3974

Re: תש"פ או תש"ף?

גוף
על ידי דרומי
ג' ינואר 14, 2020 11:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 984

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

נחזור לבירור ההיסטורי. משום מה מתקבל אצלי שלא הבעש"ט ולא הגר"א היו 'מסדרי קידושין', שכן על אף גדולתם הרבה שניהם לא שימשו כרבנים בפועל של מקומם [ואני משער שבסנדקאות כן כיבדו אותם...]. העובדה שמזמינים 'גדול' להיות 'מסדר קידושין' היא כנראה תופעה יותר מאוחרת, והשאלה היא מתי היא התחילה. אולי עם...
על ידי דרומי
ב' ינואר 13, 2020 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 984

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

ייש"כ לכל המגיבים. השאלה שלי העיקרית היא בעצם כזו: למה בברית מילה יודעים כולם שיש חלק של 'מעשה', והוא החלק של המוהל - ויש חלק של 'כבוד', והוא הברכה שלאחר מכן והקריאה בשם, וכל אחד מכיר את מקומו, ואילו בחופה לא מסתפקים בחלק המכובד מספיק של 'שבע ברכות', אלא 'השתלט' ענין הכבוד גם על החלק ה'מעשי', כ...
על ידי דרומי
ב' ינואר 13, 2020 4:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תרגום המלה 'סקריפ'
תגובות: 6
צפיות: 220

תרגום המלה 'סקריפ'

בשנותיה הראשונות של המדינה היו שולחים מחו"ל תמיכה שהיתה נקראת 'סקריפ'.

למה בדיוק הכוונה ואיך מתרגמים את המלה הזאת?
על ידי דרומי
ב' ינואר 13, 2020 4:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 38
צפיות: 579

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

בלי להיכנס לשאלה עצמה, הנה לדוגמאות שהזכרת כדאי לציין גם למה שהיה בעת שעכן לקח מן החרם, שלא רצה הקב"ה לגלות ליהושע מי הוא שמעל - באומרו "וכי דילטור אני לך" - והציע לו להשתמש בגורל (למרות שלכאורה הגורל עצמו מגיע מהקב"ה, וצ"ע בהבנת הענין).
על ידי דרומי
ב' ינואר 13, 2020 1:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 984

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

בחיפושי ברשת ראיתי שב'המעין' של תשרי תש"פ כתב על כך הרב דיכובסקי וקרא להחזיר את עטרת סידור הקידושין לרב המקומי. הוא מספר שם על עצמו שסידר לו קידושין אחד מגדולי התורה בדור הקודם ואעפ"כ גילה טעות של ממש בכתובה (רק לאחר כמה חדשים, כאשר רב מובהק ראה את הכתובה והעיר לו לכתוב חדשה). אבל אותי יות...
על ידי דרומי
ב' ינואר 13, 2020 1:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 984

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

אכן, אבל גם ראשי-ישיבה וגם אדמו"רים אינם מחפשים (על הרוב) כתר רבנות לראשם ודי להם בכתר כהונתם הגדולה מספיק...

ולכאורה היה מן הראוי שיכבדו אותם ב'ברכה אחריתא' או אפילו בכל שבע הברכות,

ולמה החשיבו דוקא את ענין סידור הקידושין בשעה שהם בוודאי לא מתעסקים עם גיטין!
על ידי דרומי
ב' ינואר 13, 2020 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 984

איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

החופה שבימינו מתחלקת היא לשנים - ה'קידושין' וה'נישואין'. ה'נישואין' הוא החלק השני של החופה, שבו מברכים את שבע הברכות ואח"כ שותים יין ונכנסים לחדר יחוד כו'. ה'קידושין' זה החלק הראשון של החופה, שבו החתן עונד טבעת לכלה ואומר לה 'הרי את מקודשת'. לכאורה, ה'קידושין' זו פעולה מעשית של מצוה, וגם הברכה ...
על ידי דרומי
א' ינואר 12, 2020 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת שהכל פוטרת שקדי מרק?
תגובות: 5
צפיות: 236

Re: ברכת שהכל פוטרת שקדי מרק?

אין כאן כל ויכוח מעיקרא, אלא רצון להבין. לכאורה מלשון שועה"ר שציינתי משמע שבכזה מצב יברכו 'שהכל' ותו לא. עיין בדבריו בפנים ותבין. אולם כמו שכתבתי, בכל מדריכי הברכות שבדקתי לא ראיתי שיזכירו כזו אפשרות. ולכן חשבתי שאולי יש כאן חוסר הבנה מצידי. ואני רואה שגם הרב סגי נהור סבור שאין מצב שלא יברכו על...
על ידי דרומי
א' ינואר 12, 2020 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת שהכל פוטרת שקדי מרק?
תגובות: 5
צפיות: 236

ברכת שהכל פוטרת שקדי מרק?

האוכל מרק עוף צלול (ללא ירקות) - פשוט שמברך 'שהכל'. אם מוסיף שקדי מרק בכמות גדולה והמרק הוא רק תירוץ (כלשון הפרסומת) - מברך 'מזונות' בלבד. אם כוונתו גם על המרק וגם על השקדים - לפי דעת שועה"ר בשלושת המהדורות שלו (סימן רב סי"ג. לוח ברכות הנהנין פ"י הי"ט. סדר ברכות הנהנין פ"ז ה...
על ידי דרומי
ש' ינואר 11, 2020 9:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת ויחי - מעין הפרשה?!
תגובות: 1
צפיות: 191

הפטרת ויחי - מעין הפרשה?!

פרשת ויחי מסתיימת ברוח של פיוס ואחדות. אחיו של יוסף, שלכאורה היו ראויים לעונש חמור, מבוהלים מחשש שיוסף שומר להם טינה. למעשה יוסף מרגיע אותם, מעודד אותם - "וינחם אותם וידבר על לבם". ועוזר להם במובן הכי פשוט - "ועתה אל תיראו, אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם". הנהגתו זו של יוסף היא אות ומו...
על ידי דרומי
ו' ינואר 10, 2020 11:10 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יום אצל ראב"ע
תגובות: 1
צפיות: 218

Re: יום אצל ראב"ע

כנראה אתה מתכוון לדברי הראב"ע עה"פ 'לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת' שבתחילת פרשת ויקהל.

ואגב, יעויין גם בקובץ המצורף (ע"פ רש"י בתחילת פ' מצורע)
על ידי דרומי
ה' ינואר 09, 2020 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 467

Re: שאלה חורפית

לענ"ד, השאלה היא אם מדובר בפעולה מתוכננת או בפעולה ספונטנית. אם אותו אכן ששלף את הסנדל עשה זאת בתוכנית מוקדמת - סביר להניח שידיעת ה'הלכה' היתה עוצרת אותו בשלב מסויים מלהוריד את תוכניתו השטנית לידי פועל. אולם אם הוא עשה את זה בספונטניות, מתוך קנאה שעלתה לו באותו הרגע - ללא חיי 'מוסר' לא היה נעצר.
על ידי דרומי
ה' ינואר 09, 2020 11:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ברכת יעקב לשבט גד
תגובות: 2
צפיות: 253

ברכת יעקב לשבט גד

ברכת יעקב לגד: "גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב" (ויחי מט, יט). והאונקלוס פירשו על מלחמת כיבוש הארץ: "מדבית גד משרית מזיינין כד יעברון ית ירדנא קדם אחיהון לקרבא, ובנכסין סגיאין יתובון לארעהון". ובדרך דומה פירש רש"י: "גדודים יגודו הימנו, שיעברו הירדן עם אחיהם למלחמה כל חלוץ...
על ידי דרומי
ד' ינואר 08, 2020 11:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: בטחון בה' על חשבון אדם אחר
תגובות: 11
צפיות: 476

Re: בטחון בה' על חשבון אדם אחר

מה כל הבלבול הזה.

פריעת בעל חוב מצוה, ופשוט שעליו לעשות ככל שביכולתו כדי לקיים מצוה זו.

האם גם בערב סוכות הוא יושב ובטל ומחכה לאתרוג שיפול לו מן השמים?
על ידי דרומי
ג' ינואר 07, 2020 7:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשימת האסונות מראש השנה האחרון
תגובות: 7
צפיות: 727

Re: רשימת האסונות מראש השנה האחרון

מכיון שפותח האשכול הוא 'צעיר הלוים' - נזכרתי בדבריו הנוקבים של המאור ושמש בפ' שופטים יח, א-ב עה"פ 'לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל גו', עיי"ש.
על ידי דרומי
ג' ינואר 07, 2020 1:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חורבן מקדש שילה
תגובות: 33
צפיות: 2787

Re: חורבן מקדש שילה

יש להעיר בכל הענין גם מדברי רש"י בתחילת פ' פקודי שפירש "המשכן משכן" על שני בתי המקדשות שנתמשכנו בעוונותיהם של ישראל - ולא הזכיר את משכן שילה בהקשר זה וראה בקובץ המצורף שדייק בזה וביאר שאכן משכן שילה לא נחרב בגלל "עוונותיהם של ישראל" אלא בגלל בני עלי, ולכן לא מכניסים אותו בענ...
על ידי דרומי
ג' ינואר 07, 2020 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 410
צפיות: 49556

הכותב מאמרים עבור גליון בתשלום - למי שייכים הזכויות

פוצל מאשכול זה למען חידוד הדברים אכתוב זאת בגוף ראשון כשאלה ובקשה אישית: כתבתי בכתב-עת מסויים טור מסויים בקביעות, לפי סדר פרשיות השבוע. היה זה לפני שנים רבות. קיבלתי תשלום על כך (לא תשלום גלובלי כעובד חודשי, אלא תשלום נטו לכל מאמר - דוגמא: 40 דולר לכל טור). עכשיו התעוררתי לקחת את כל הטורים ולהוציאם...
על ידי דרומי
א' ינואר 05, 2020 7:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבנים שנהגו להתפלל ביחידות
תגובות: 77
צפיות: 9960

Re: רבנים שנהגו להתפלל ביחידות

אצל כמה חסידים היה נהוג שמקפידים על מנחה וערבית בציבור, אולם בתפלת שחרית היו מתפללים ביחידות (כנראה מפני שהאריכו בה וכדומה). וכן הוא בצוואת המגיד ממעזריטש לבנו 'המלאך' - שיתפלל מנחה וערבית בציבור. וכן הוא ב'משמרת שלום' ס"י ס"ד: "...ומפני זה נהגו כמה גדולים הרוצים לשפוך נפשם לפני השי&q...
על ידי דרומי
א' ינואר 05, 2020 7:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 410
צפיות: 49556

Re: תפלת ערבית ביחידות - מדוע?

תפלת ערבית רשות ולא תיקנו בה חזרת הש"ץ
על ידי דרומי
ו' ינואר 03, 2020 11:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 157
צפיות: 15659

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

כאן באו הדברים בהרחבה ובביאור לפי ערך

עבור לחיפוש מתקדם