מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1413 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 13, 2019 12:06 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 72
צפיות: 2429

Re: אם למקרא השלם מכת"י

א. רצוי אפוא לשפר את הנוסח: ואם קרא מלרע – תהיה המשמעות לשון לינה.
ב. הענין של 'הואיל ונפיק מפומיה' שמור למיוחדים שבעם.
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 13, 2019 3:41 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ליכנס/להיכנס
תגובות: 21
צפיות: 256

Re: ליכנס/להיכנס

יאיר אתמר כתב:הבלעת ההא במקור נטוי בנפעל איננה קשורה לצורות העתיד, אלא בגלל רפיונה נתבלעה, ופשוט.
מה הבטחון?
על ידי ביקורת תהיה
ה' דצמבר 12, 2019 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכות בגימטריא הרהורים
תגובות: 16
צפיות: 1061

Re: מכות בגימטריא הרהורים

ר_חיים_הקטן כתב:ומלבד זה אין שינוי משמעות בין שתי המלים?
יש! 'מכה' היא פגיעה חמורה יותר מאשר 'מלקה'.
ודרך אגב, השורש 'לקה' אינו נמצא במקרא כי אם בלשון חכמים.
על ידי ביקורת תהיה
ה' דצמבר 12, 2019 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 35
צפיות: 306

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

את"ל שאכן הבן הזה יורש על חשבון היורשים האחרים - יהיה מקום לדון מה לעשות אם הם כבר השתמשו בנכסים והועילו או הזיקו או אכלו וכו'. כתב הטור בחשן המשפט סימן ר"י: ופסק ר"ח דה"ה נמי בירושתו שאין לעובר זכייה בה אע"פ שבאה לו מאיליה. וכתב הב"ח: ואיכא למידק, דמאי נפקא מינה אם יש...
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 35
צפיות: 306

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

מאן לימא לך דבמות האב - ובעוד שהעובר בבטן אמו - האב מוריש לשאר קרוביו? רבנו שלמה בפרק אלמנה לכהן גדול: יֶשׁ לוֹ בָּנִים (אֲחֵרִים לְבַד מֵעֻבָּר זֶה) - אוֹכְלִים (הָעֲבָדִים) מִשּׁוּם בָּנִים (דְּעֻבָּר לֵית לֵהּ זְכִיָּה) ; אֵין לוֹ בָּנִים - אוֹכְלִים מִשּׁוּם אַחִים; אֵין לוֹ אַחִים - אוֹכְלִים ...
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 9:19 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ליכנס/להיכנס
תגובות: 21
צפיות: 256

Re: ליכנס/להיכנס

בריושמא כתב:גם פעלים בעתיד, כגון: אהפוך יהפוך, עוברים בלשון חכמים לצורה זו: אופך יופך.
על כן אין כאן גזירת מקור מהצורה של העתיד, אלא מעבר בלשון חכמים על פי הארמית.
נטיית הפועל 'הפך' על דרך נחי פ"א יש כאן.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 35
צפיות: 306

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

מעתה, הרי לנו פתרון מרוּוח לחידת הרב ברגר באשכול 'אביעה חידות': היכי תמצי אדם שירש ירושה כהלכה, ובחייו תיעקר הירושה ממנו ותנתן לבנו של המנוח? מת בלא בנים והניח אשה מעוברת (לשיטת הסוברים דאין ירושה לעובר), או מת בלא בנים ולאחר מותו הרתה אשתו (לדעת הכל) - בתחלה זוכה האב או האח בירושה, ולאחר זמן נעקרת ...
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 7:52 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ליכנס/להיכנס
תגובות: 21
צפיות: 256

Re: ליכנס/להיכנס

בריושמא כתב:חכמי הדקדוק ויודעי לשון כותבים כי השינוי מלשון תורה - ללדת, לדעת, אל לשון חכמים - לילד, לידע, נעשה כנראה בעקבות השפה הארמית.
הביננו נא, הכיצד 'לִמְהָךְ' 'לְמִנְדַּע' 'לְמֵיתַב' הולידו את 'לילך' 'לידע' 'לישב'? וכיצד 'לְאִזְדְּהָרָא' ו'לְאִתְבְּחָרָא' הולידו את 'ליזהר' ו'ליבחר'?
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 7:21 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ליכנס/להיכנס
תגובות: 21
צפיות: 256

Re: ליכנס/להיכנס

סגי נהור כתב:לכאורה ההסבר הנכון הוא שבלשון חכמים שם הפועל נגזר מצורת העתיד, כגון: לילך, לידע, לישב - על פי: ילך, יֵדע, יֵשב. וכך גם כאן: ליכנס כמו ייכנס. וק"ל.
נפלא! ויש לצרף את 'ליטע' וחברותיה, ואת 'לוכל' וחברותיה.
ולהעיר, כי בבנין התפעל לא חל בלשון חכמים שינוי דומה.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 35
צפיות: 306

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

ראיה ממ"ד עובר אינו יורש. אין הנדון דומה לראיה. עובר איתיה בירושה, אלא דליתיה בזכיית ממון, כהגדרת רבנו חיים הלוי בהלכות תרומות ('שם יורש לא פקע מיניה, ולא בטל עיקר כח ירושתו שיש לו על הנכסים, וזכיית ממון אין לו, כי אם שיורש את הנכסים שיהיו שלו לאחר שיולד') ; מה שאין כן בטרום ההריון – מיא בעלמא...
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 6:18 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ליכנס/להיכנס
תגובות: 21
צפיות: 256

Re: ליכנס/להיכנס

השערה בעלמא.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 6:09 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ליכנס/להיכנס
תגובות: 21
צפיות: 256

Re: ליכנס/להיכנס

בריושמא כתב:ליכנס = לשון חכמים. לא קיצור ולא עיבוד.
בכגון דא, לשון חכמים נוצרה מאהבת הקיצור ('לישנא קלילא').
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 1:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ליכנס/להיכנס
תגובות: 21
צפיות: 256

Re: ליכנס/להיכנס

דרומי כתב:ראה לדוגמא איך כתב הרמב"ם בהל' אישות פי"ז ה"ד.
אחד מאלף.
בדוק במטותא, אם יש לאל ידך, בכתביו של אדמו"ר הזקן, איזהו הכתיב הרווח – 'ליזהר' או 'להזהר'?
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 1:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וישב: כמה זמן שהה יוסף בבור קודם מכירתו
תגובות: 10
צפיות: 137

Re: פרשת וישב: כמה זמן שהה יוסף בבור קודם מכירתו

מענין לענין: לדברי רש"י כי 'במכירתו לא היה שם, שהגיע יומו לילך ולשמש את אביו', עברו למצער ג' ימים משעה שאמר ראובן אל אחיו 'אל תשפכו דם' עד שעה ששב אל הבור.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 12:25 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ליכנס/להיכנס
תגובות: 21
צפיות: 256

Re: ליכנס/להיכנס

דרומי כתב:ראוי לכתוב להיכנס, להינשא וכיוצא בזה. הצורה השניה אינה אלא קיצור.
בכתיבה תורתית ראוי לדבוק בכתיב הקצר השגור אצל רבותינו זכרונם לברכה ואצל כל קדמונינו עליהם השלום.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 35
צפיות: 306

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

פרק המגרש: 'הֶחָרָשׁ וְהַמַּסְגֵּר אֶלֶף'. 'חָרָשׁ', שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁפּוֹתְחִין נַעֲשׂוּ הַכֹּל כְּחֵרְשִׁין; 'מַסְגֵּר', כֵּיוָן שֶׁסּוֹגְרִין שׁוּב אֵינָן פּוֹתְחִין (הֲלָכָה שֶׁהֵם סְגוּרִים בָּהּ, שֶׁאֵינָם יוֹדְעִים לְהָשִׁיב לְשׁוֹאֲלֵיהֶם, שׁוּב אֵין לָהּ פּוֹתְחִין אֲחֵרִים).
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 11:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 35
צפיות: 306

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

דרומי כתב:לענ"ד פשוט שבן יורש תמיד.
מסורת בידנו מרבותינו, דאיבעיא פשטינן ב'תא שמע'.
ואם לסברא יש תשובה: אין נכסים – אין ירושה! ובן זה בשעה שנעשה בן לא היו לאביו נכסים.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 3:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וירץ לבן אל האיש
תגובות: 2
צפיות: 122

Re: וירץ לבן אל האיש

עזריאל ברגר כתב:מתוך הילקוט שמעוני:
'וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין', מעייני ליה. 'ויהי כראות את הנזם', מעייני גרמיה.
מדרש סתום.
ודרך אגב, בין 'וירץ' ל'וירץ' צ"ז שנה. הה"ד 'אֹהֵב כֶּסֶף לֹא יִשְׂבַּע כֶּסֶף'.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 2:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכות בגימטריא הרהורים
תגובות: 16
צפיות: 1061

Re: מכות בגימטריא הרהורים

ר_חיים_הקטן כתב:האם יש חילוק בין משמעות המלה "מכות" לבין משמעות המלה "מלקות"?
'מכוֹת' - לשון רבים, 'מלקוּת' - לשון יחיד.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 11, 2019 2:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 35
צפיות: 306

Re: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

עזריאל ברגר כתב:אין מדובר על לידה לאחר מות האב, אלא על הריון.
אם עזריאל המסגר סגור בהלכה זו, שוב אין לה פותחים אחרים.
על ידי ביקורת תהיה
ג' דצמבר 10, 2019 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב
תגובות: 35
צפיות: 306

ירושה לבן שהֹרָה לאחר מיתת האב

עזריאל ברגר כתב:מה יהיה דין הירושה של אדם שהתייבמה אשתו ואח"כ נולד לו בן?
בר מן דין יש להסתפק בכל בן שהֹרָה לאחר מיתת אביו, דהיינו לאחר שכבר זכו היורשים בנחלת המת, האם יש לו דין ירושה כלל?
על ידי ביקורת תהיה
ג' דצמבר 10, 2019 2:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 21
צפיות: 1316

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

ביקורת תהיה כתב:וכיצד הוגים את השם – אֲלֶכְּסַנְדְּרִי או אֲלֶכְּסַנְדְּרַי?
כנראה היו לו שתי צורות הגייה: 'אֲלֶכְּסַנְדְּרַי' וַ'אֲלֶכְּסַנְדְּרִי', ומכאן שתי צורות הכתיב: 'אלכסנדראי' ו'אלכסנדרי'.
על ידי ביקורת תהיה
ב' דצמבר 09, 2019 8:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 21
צפיות: 1316

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

זאב ערבות כתב:מהלך הניקוד כאן.
איה?
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 08, 2019 10:44 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת שירת הים בכל יום
תגובות: 4
צפיות: 231

Re: אמירת שירת הים בכל יום

ומענין לענין באותו ענין: בפסוק 'על כן יאמר בספר מלחמת יי את והב בסופה ואת הנחלים ארנון' אומר רש"י: כְּשֶׁמְּסַפְּרִים נִסִּים שֶׁנַּעֲשׂוּ לַאֲבוֹתֵינוּ, יְסַפְּרוּ אֶת אֲשֶׁר יָהַב לָהֶם וְהִרְבָּה נִסִּים בְּיַם סוּף. 'וְאֶת הַנְּחָלִים אַרְנוֹן' – כְּשֵׁם שֶׁמְּסַפְּרִים בְּנִסֵּי יַם סוּף, ...
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 08, 2019 1:55 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת שירת הים בכל יום
תגובות: 4
צפיות: 231

Re: אמירת שירת הים בכל יום

המנהג לכלול בשלהי פסוקי דזמרה את פרשת שירת הים אינו נזכר בספרות חז"ל לסוגיה, לא בשני התלמודים, לא במדרשי ההלכה ולא במדרשי האגדה. אולם נזכר בספר הזהר: כַּד אָתֵי צַפְרָא וְצִבּוּר אִשְׁתְּכַחוּ בְּבֵי כְנִישְׁתָּא, בָּעוּ לְאִשְׁתְּכָחָא בְּשִׁירִין וְתֻשְׁבְּחָן דְּדָוִד וכו'. בְּהַהוּא זִמְנָ...
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 06, 2019 11:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה, והגיל של רחל ולאה בנישואיהן
תגובות: 24
צפיות: 471

Re: גיל רחל ולאה בזמן הנישואין ליעקב

אורח כתב:הגרי"ח סופר שליט"א בחוברת מגיד דבריו ליעקב (תנינא פרשת ויצא) האריך בענין בטוט"ד.
ראה שם, שאמנם הניח דברי רבנו בחיי בתימה, אך לא מכח הקושיא הנזכרת, שלא הצביע עליה כלל.
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 06, 2019 11:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה, והגיל של רחל ולאה בנישואיהן
תגובות: 24
צפיות: 471

Re: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה, והגיל של רחל ולאה בנישואיהן

ברם ב'מגיד דבריו ליעקב' המצורף, מביא לשון מדרש תנחומא הקדמון: 'כיון שילדה רבקה עשו ויעקב, נולדו ללבן שתי בנות לאה ורחל, שלחו אגרות אלו לאלו והתנו ביניהן, כדי שיטול עשו את לאה ויעקב רחל'.
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 06, 2019 4:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הלבן מאה שנה ייוולד?
תגובות: 7
צפיות: 164

Re: הלבן מאה שנה ייוולד?

כותב הרמב"ן בפרשת לך על הפסוק 'ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד', וזה לשונו: אֵין הַפֶּלֶא בְּבֶן מֵאָה שֶׁיּוֹלִיד, כִּי הָאֲנָשִׁים יוֹלִידוּ כָּל יְמֵי הֱיוֹת בָּהֶן הַלֵּחָה וּבְנֵי תִּשְׁעִים וּבְנֵי מֵאָה גַּם בַּדּוֹרוֹת הָאֵלֶּה, אַף כִּי בִּימֵי אַבְרָהָם שֶׁלֹּא עָבְרוּ מִיָּמָיו פִּי הַש...
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 06, 2019 1:00 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה, והגיל של רחל ולאה בנישואיהן
תגובות: 24
צפיות: 471

Re: גיל רחל ולאה בזמן הנישואין ליעקב

אסף128 כתב:אולי היא לא ידעה אם נולדו לו בנות, ופשוט הניחה שכן?
לא יתכן! שהרי ציווי היה כאן (של יצחק ולא של רבקה): 'ויצוהו ויאמר לו קום לך פדנה ארם וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך', ולכאורה לא היה יעקב רשאי לקחת לו אשה שאיננה בת לבן.
והקושיא קושיא.
על ידי ביקורת תהיה
ה' דצמבר 05, 2019 11:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 13253

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

זאב ערבות כתב:בקשתי שתסביר לי את ההבדלים.
היכן ביקשת?
על ידי ביקורת תהיה
ה' דצמבר 05, 2019 9:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 13253

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

זאב ערבות כתב:ביקשתי שתסביר איזה ניקוד נראה בעיניך הנכון.
משום־מה הבקשה לא נקלטה.
על ההבדל ברמת הניקוד בין מהדורת שוטנשטיין ובין המהדורה המנוקדת של 'עוז והדר' ראה:
פורום 'בית התלמוד', נושא 'ברכות יז. – רבי אלכסנדרי'.
על ידי ביקורת תהיה
ה' דצמבר 05, 2019 4:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 13253

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

זאב ערבות כתב:איני יודע על מה חרה אפך.
יושבים ב'עוז והדר' מיטב הנקדנים במגזר החרדי ועושים את המירב בשביל להגיע לשיא הדיוק.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 04, 2019 11:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 13253

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

מעט דבש כתב:במסכת ברכות מהדורת תשס"ו, ב'תורה אור' נשמטו כל הדגשים החזקים.
בכגון דא רשאי אתה לחלוק בכל התוקף על שיקול דעתם של העורכים, אך אי אתה רשאי להאשימם בעשיית מלאכת השם רמיה.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 04, 2019 8:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מועיל/מועילה/מועלת
תגובות: 7
צפיות: 226

Re: מועיל/מועילה/מועלת

בינוני לנקבה בבנין הפעיל: בלשון תורה - מַפְעִילָה, בלשון חכמים - מַפְעֶלֶת.
דוגמאות לפעלים מגזרת נחה פ"י:
מוֹדִיעָה, מוֹדַעַת
מוֹכִיחָה, מוֹכַחַת
מוֹלִידָה, מוֹלֶדֶת
מוֹסִיפָה, מוֹסֶפֶת
מוֹרִישָׁה, מוֹרֶשֶׁת
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 04, 2019 7:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 13253

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

זאב ערבות כתב:א. בקשר להערה ב: אין להביא ראיות מהניקוד של עוז והדר.
ב. באופן כללי יש הרבה אי דיוקים בניקוד שלהם.
א. ההערה נועדה להדגים את התכסיסים שנדרשו בשביל לנקד טקסט שגוי בלי לגעת בכתיב.
ב. אדרבה! מה מצאת? שים כה נגד אחי ואחיך!
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 04, 2019 2:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 13253

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

א. אין צורך לשבש את הספרים, שכן 'חזיאל' ו'יחזיאל' הם שני וריאנטים של שם אחד. כשם ששמו של מלך יהודה הי"ג מופיע במקרא בארבעה וריאנטים: חזקיה, יחזקיה, חזקיהו, יחזקיהו. ורבים כמוהו. ב. השם של הנביא ממרשה, המופיע ברש"י בכתיב שגוי, הוגה במהדורה המנוקדת של 'עוז והדר' כך: אֱלִיעֶזֶר בֶּן דּוֹדָוָ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' דצמבר 03, 2019 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא מונים קדושת מזבח בקדושות?
תגובות: 16
צפיות: 262

Re: מדוע לא מונים קדושת מזבח בקדושות?

הרי גם חוץ למזבח מקטירים בכל העזרה לדעת רבי יהודה שם. ז"ל התוספות בפרק קדשי קדשים שם: וְאֵין לְתָרֵץ דְּרַבִּי יוֹחָנָן כְּרַבִּי יְהוּדָה [סְבִירָא לֵהּ] דְּשָׁרֵי לְהַקְטִיר בְּרִצְפַת הָעֲזָרָה, דְּלָא מִסְתַּבַּר דְּלִישְׁרֵי רַבִּי יְהוּדָה בְּשָׁעָה שֶׁהַמִּזְבֵּחַ פָּגוּם, אֶלָּא בְּשָׁ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' דצמבר 03, 2019 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא מונים קדושת מזבח בקדושות?
תגובות: 16
צפיות: 262

Re: מדוע לא מונים קדושת מזבח בקדושות?

קו ירוק כתב:דוקא נפגם.
טעות.
על ידי ביקורת תהיה
ג' דצמבר 03, 2019 1:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה, והגיל של רחל ולאה בנישואיהן
תגובות: 24
צפיות: 471

Re: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה

ויש לשאול: הלוא לאחר י"ד שנה, כאשר בא יעקב אל בית לבן, היתה רחל בת חמש שנים בלבד, כדכתב רבנו בחיי בטעם אמרו 'אעבדך שבע שנים ברחל', ואם כן אפוא אל אילו בנות התכוון יצחק?
על ידי ביקורת תהיה
ג' דצמבר 03, 2019 1:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויצא ברכותיו של לבן
תגובות: 8
צפיות: 694

Re: פרשת ויצא ברכותיו של לבן

וריב"א כתב:
קשה, שהרי לא מצא לבן את התרפים. וי"ל משום דאמרינן קללת חכם אפילו לחנם היא באה.
ולעניננו: מן הסתם לא עלתה בלבו המחשבה כי אחת מיוצאי חלציו מסוגלת לשבת על אלהיו.

עבור לחיפוש מתקדם