מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 537 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ד' ינואר 22, 2020 12:27 am
פורום: עזר אחים
נושא: משקה להעלאת המוגלובין
תגובות: 25
צפיות: 1788

Re: משקה להעלאת המוגלובין

.
על ידי שמר
ד' ינואר 15, 2020 7:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים
תגובות: 36
צפיות: 1247

Re: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים

הקפצה
גם אני נתקשתי איך יתחלקו שאר בני יוסף בתוך מנשה ואפרים?.
על ידי שמר
ש' ינואר 11, 2020 9:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 4789

ברכות ג. - בתרי ופריצי

ג.
ת''ר: מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה: מפני חשד מפני המפולת ומפני המזיקין. מפני חשד - ותיפוק ליה משום מפולת. בחדתי. ותיפוק ליה משום מזיקין. בתרי. אי בתרי חשד נמי ליכא. בתרי ופריצי

נראה שמדברת הגמ' אל אותם תרי פריצי ולא לאנשים אחרים.

ותמוה וכי אותם פרוצים ישמעו לדברי חכמים?!
על ידי שמר
ה' ינואר 02, 2020 2:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד היום הזה - איזה יום?
תגובות: 15
צפיות: 2164

Re: עד היום הזה - איזה יום?

ובאותו ענין
מדוע יש פעמים שהתורה כותבת "עד היום" (סה"כ 4) , ופעמים (רובם!) "עד היום הזה"
על ידי שמר
ב' דצמבר 23, 2019 11:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1444
צפיות: 224544

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מה הכתובת של הג"ר נתן זוכובסקי שליט"א
על ידי שמר
ב' דצמבר 23, 2019 9:47 pm
פורום: חנוכה
נושא: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה
תגובות: 25
צפיות: 4023

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

יתכן שהתלמיד הולך בשיטת רבו שדימה ענין חנוכה למנורה, וס"ל דכשם שבמנורה עיקר המצוה היא הטבה כדמצינו שאינה כשירה בזר, לשון הרבינו דוד "על עיקר ההדלקה היא, ר"ל התקנת השמן והפתילות" ולפי דבריכם אפשר וזו הקבלה לעניין הטבת הנרות, אכתי הדבר תלוי במח' ראשונים מהי הטבת הנרות האם התקנת הש...
על ידי שמר
ו' דצמבר 20, 2019 11:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע רחל שמרה את התרפים?
תגובות: 34
צפיות: 1560

Re: גניבת התרפים ואי השמדתם

על ידי שמר
ו' דצמבר 20, 2019 2:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמה קברתי את לאה
תגובות: 22
צפיות: 1800

Re: שמה קברתי את לאה

להוסיף על דברי הרב לייטנר, "ואת רבקה אשתו", מתי? והיכן זה מוזכר בתורה?. רש"י בראשית לה, ח ואגדה נתבשר שם באבל שני שהוגד לו על אמו שמתה (ב"ר). אלון בלשון יוני (אבל) [אחר] ולפיכך העלימו את יום מותה שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממנו עשו אף הכתוב לא פרסמה ובאמת לפי שיטת רש"י שיש ע...
על ידי שמר
ג' דצמבר 17, 2019 1:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'בן יכבד אב' - זה עשו / האמנם עשו היה מושלם בכיבוד אב?
תגובות: 11
צפיות: 1462

Re: 'בן יכבד אב' - זה עשו / האמנם עשו היה מושלם בכיבוד אב?

מתוך דברים שכתבתי בצעירותי ידועים הבדלי הסגנונות שבין צורת דיבורו של יעקב אל יצחק לבין זה של עשו, יעקב אמר "קום נא" עשו אומר "יקם אבי" (ראה כלי יקר והעמק דבר כאן). מצינו א"כ שדיבר עשו אל יצחק בלשון לא נאותה ואף שיקר לו (רש"י כה, כז), אולם מאידך הפליגו חז"ל באופן ק...
על ידי שמר
ד' דצמבר 04, 2019 8:35 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 221
צפיות: 35815

Re: כמה שירים, בבקשה.

ג"א מצטרף לבקשת כל מקדש המיוחס לר' דוד ורדיגר ושמעתי שהיה מושר בבית הכנסת של הרה"ר גורן.
על ידי שמר
ב' נובמבר 18, 2019 2:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ותהי שרי עקרה אין לה ולד
תגובות: 6
צפיות: 500

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

מן הכתוב אצלי ובפנים יפות (לעיל טז, ג) כ' וז"ל מקץ עשר שנים וגו'. למדו חז"ל [יבמות סד.] מזה, אשה ששהתה עם בעלה ולא ילדה וכו'. לכאורה קשה דהא אחז"ל ביבמות ס"ד ע"ב שרה אמנו איילונית היתה ולא היה לה בית ולד, א"כ מה ראיה מזה לשאר נשים. ועוד הא דאמרה שרה הנה עצרני ה' מלדת. ו...
על ידי שמר
ג' נובמבר 12, 2019 1:42 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 387
צפיות: 65430

Re: ◆ אלון בכות ◆

הכל אמת ויציב. אבל אינני מבין מה הבעיה בכך שהחבר קיבל שטעלע, ומה לא טוב בלשאול האם יש משהו רע בחוג אנגלית לילדים , עד כ''כ שהיה נצרך להכניס את זה בדוחק לכאן שלא ממין העניין? לענ''ד, באמת אין מה לשאול, היות שפשיטא שאין בכך כל רע. אבל למאן דבכ''ז חייש, מה רע בכך שהוא ישאל ומה זה קשור ל''והחי יתן אל ל...
על ידי שמר
ה' נובמבר 07, 2019 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 772
צפיות: 163278

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

בן יהוידע סנהדרין נו. ת"ר שבע מצות נצטוו בני נח. נ"ל בס"ד הטעם למספר שבע, כדי שעל ידם יהיו יכולים לדוד ולהתקיים בעולם הזה שהוא שבעה אקלימים כנודע, אי נמי כנגד שבעה מלכים שנשברו, אי נמי כדי לשמרם משבעה כוחות טומאה של יצר הרע כנגד ז' שמות שיש לו שלא יאבדם לגמרי בשבעה טומאות שלו שיהיו כ...
על ידי שמר
ג' נובמבר 05, 2019 1:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת ספינה
תגובות: 21
צפיות: 2385

Re: ביאור מילת ספינה

קו ירוק כתב:כל תיבה סופנת מה שבתוכה, ובמה התייחדה 'ספינה'.

ראה אב"ע שהבאתי.
על ידי שמר
ג' נובמבר 05, 2019 1:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תפקידיה של השמש
תגובות: 3
צפיות: 289

Re: תפקידיה של השמש

אפשר לומר בפשטות דאה"נ והצדק איתך בשאלתך, אולם התורה התייחסה גם ללבנה והיא איננה מחממת ולכן כתבה התורה את הדברים השייכים בשתיהם.
על ידי שמר
ג' נובמבר 05, 2019 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 772
צפיות: 163278

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

היכן נכתב נושא על סיבת קריאת ז' מצוות בני נח ע"ש נח ולא ע"ש אדה"ר.
על ידי שמר
ג' נובמבר 05, 2019 12:48 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חצי - מקצת
תגובות: 26
צפיות: 3041

Re: חצי - מקצת

כמדומני שראיתי פעם בספר דעת תורה (מהרש״ם) שמצינו לשון ״חצי״ שהכוונה מקצת ולאו דוקא חצי ממש . הערה: מנין לך שמקצת הוא פחות מחמישים אחוז, לענ"ד מקצת פירושו הוא לא שלם לגמרי - לא הכל. "מודה במקצת" - האם במודה על 99 מתוך מאה לא מקרי מודה במקצת. "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"...
על ידי שמר
ג' נובמבר 05, 2019 12:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חצי - מקצת
תגובות: 26
צפיות: 3041

Re: חצי - מקצת

כמדומני שראיתי פעם בספר דעת תורה (מהרש״ם) שמצינו לשון ״חצי״ שהכוונה מקצת ולאו דוקא חצי ממש . הערה: מנין לך שמקצת הוא פחות מחמישים אחוז, לענ"ד מקצת פירושו הוא לא שלם לגמרי - לא הכל. "מודה במקצת" - האם במודה על 99 מתוך מאה לא מקרי מודה במקצת. "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"...
על ידי שמר
ג' נובמבר 05, 2019 12:31 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת ספינה
תגובות: 21
צפיות: 2385

Re: ביאור מילת ספינה

באב"ע בראשית ו, יד כ' ושם תיבה ולא ספינה כי איננה על צורת אניה ואין לה משוטים לא הוקשה לו מדוע נקראה תיבה ולא אוניה משום שאניה לא היתה מועילה שהרי אין לה גג אולם ספינה שהיא ספונה ומכוסה דומה יותר לתיבה ואפשר להנצל מהמבול ע"י וזה מה שהוקשה לו. ובאברבנאל כ' ז"ל (פרק ו פסוק יד-כב) "...
על ידי שמר
ב' אוקטובר 28, 2019 2:19 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: למה הוצרכו לסוכות במדבר הרי היו להם ענני כבוד
תגובות: 15
צפיות: 3198

Re: למה הוצרכו לסוכות במדבר הרי היו להם ענני כבוד

גלגל הקב"ה לידי שאפתח "במקרה" שו"ת חת"ס (אחר חלק חו"מ ישנם ליקוטי שו"ת חת"ס שם סימן פו ד"ה ועוד לו) שבא לעורר אודות אלו המזלזלים בניגוני הטעמים באמרם וכי מי עד לנו באיזה ניגון ניגן מרע"ה זרקא וכו', וכתב ע"ז בהמשך דבריו וז"ל הנה היום אומר כך...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 24, 2019 9:27 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 221
צפיות: 35815

Re: כמה שירים, בבקשה.

תודה רבה
א. ההאם יש באיכות טובה יותר מההקלטה הנ"ל.
ב. זמרשת חסום לי.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 24, 2019 6:55 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 221
צפיות: 35815

Re: כמה שירים, בבקשה.

דרוש לי השיר על "סעודת לויתן" שתתקיים במהרה בימינו - באידיש ובעברית
על ידי שמר
ד' אוקטובר 23, 2019 1:07 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 221
צפיות: 35815

Re: כמה שירים, בבקשה.

בבקשה את השיר הידוע "מה ברא ה' ביום הראשון וכו'' (לילדים)
על ידי שמר
ד' אוקטובר 23, 2019 12:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שלא בא אברהם אבינו כביכול היה המקום דן את העולם באכזריות
תגובות: 1
צפיות: 222

עד שלא בא אברהם אבינו כביכול היה המקום דן את העולם באכזריות

בְּהַנְחֵל עֶלְיוֹן גּוֹיִם בְּהַפְרִידוֹ בְּנֵי אָדָם יַצֵּב גְּבֻלֹת עַמִּים לְמִסְפַּר בְּנֵי יִשְׂרָאל בספרי כאן (הובא בילקוט שמעוני - רמז תתקמב) כ' ז"ל בהנחל עליון גוים עד שלא בא אברהם אבינו כביכול היה המקום דן את העולם באכזריות, חטאו אנשי דור המבול הציפן כזיקים על פני המים, חטאו סדומיים ש...
על ידי שמר
ד' אוקטובר 23, 2019 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 62
צפיות: 7980

Re: כל העולם כולו

רש"י על דברים פרק לג פסוק ט

האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו - כשחטאו בעגל ואמרתי מי לה' אלי נאספו אלי כל בני לוי וצויתים להרוג את אבי אמו והוא מישראל או את אחיו מאמו או בן בתו וכן עשו וא"א לפרש אביו ממש ואחיו מאביו וכן בניו ממש שהרי לויים הם ומשבט לוי לא חטא אחד מהם שנאמר כל בני לוי
על ידי שמר
ד' אוקטובר 16, 2019 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10933
צפיות: 1208147

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חי' הגרי"ז על הש"ס ערכין ב: בעניין קטן הצריך לאמו
על ידי שמר
ש' אוקטובר 12, 2019 9:23 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פנים חדשות בסוכה
תגובות: 2
צפיות: 269

פנים חדשות בסוכה

האם בסעודת שבע ברכות הנעשית בסוכה צריך פנים חדשות?.
על ידי שמר
ד' אוקטובר 09, 2019 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאו הניתק לעשה
תגובות: 67
צפיות: 5082

Re: לאו הניתק לעשה

משנה ברורה סימן תרז סק"יג אפ"ה יכול וכו' - אף בין אדם לחבירו גנב וגזל וכדומה אע"פ שמחל לו והשיב את הגזילה מ"מ מתודה ביוה"כ לעולם דמ"מ בין אדם למקום חטא אבל אם הקניט חבירו בדברים או עני המהפך בחררה י"ל כה"ג כיון שביקש מחילה מחבירו והתודה ביו"כ א' א"צ...
על ידי שמר
ד' אוקטובר 09, 2019 11:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 901
צפיות: 150012

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כן ראיתי מהגר"ח קנייבסקי שאין נוהג להכות.
על ידי שמר
ב' אוקטובר 07, 2019 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאו הניתק לעשה
תגובות: 67
צפיות: 5082

Re: לאו הניתק לעשה

הרמב"ם פ"א מתשובה ה"א כ' וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם לא הזכיר הרמב"ם גזל לגבי וידוי. אולם בפ"ב ה"ט לגבי פיוס חבירו הזכיר הרמב"ם גזל אבל עבירות שבין אדם לחבירו כגון ...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 03, 2019 11:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם אדמה נענשת?
תגובות: 6
צפיות: 393

Re: האם אדמה נענשת?

יל"ע איך עולים ב' הפירושים בקנה אחד. ב' הפירושים בהחלט עולים בשני קנים, וכבר נחלקו בזה חכמינו בבראשית רבה (פרשה ה): לָמָּה נִתְקַלְּלָה? רַבִּי יְהוּדָה בְּרַבִּי שַׁלּוּם וְרַבִּי פִּנְחָס. רַבִּי יְהוּדָה בְּרַבִּי שַׁלּוּם אָמַר: שֶׁעָבְרָה עַל הַצִּוּוּי, לְפִיכָךְ נִתְקַלְּלָה. רַבִּי פִּ...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 03, 2019 1:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם אדמה נענשת?
תגובות: 6
צפיות: 393

Re: האם אדמה נענשת?

א"כ מה עניין העונש על שינוי הציווי כלפי האדם? ולפי"ד מדוע פרש"י שהמתין עד חטא אדה"ר, הלא לולא חטאו של אדה"ר לא היתה נענשת כלל.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 03, 2019 1:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם אדמה נענשת?
תגובות: 6
צפיות: 393

האם אדמה נענשת?

ברש"י דברים ל, יט הביא מהספרי העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ - ד"א העידותי בכם היום את השמים וגו' א"ל הקב"ה לישראל הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם שמא שינו את מדתם שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם כענין שנאמר וזרח השמש ובא השמש הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם שמא שינתה מ...
על ידי שמר
א' ספטמבר 22, 2019 2:40 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?
תגובות: 4
צפיות: 492

Re: האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?

אז איפה כן היה כתוב דכא?

ועוד עדיין ק' וכי הנצי"ב לא ידע מהנושא הזה?
על ידי שמר
א' ספטמבר 22, 2019 2:24 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?
תגובות: 4
צפיות: 492

האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?

בפרשת כי תצא (כג, ב) שואל הנצי"ב (העמ"ד בדפוסים החדשים יותר) מדוע נכתב פצוע דכה בה"א ולא באל"ף "דכא" עיי"ש. ותמוה וכי לא ידע הנצי"ב שבס"ת שהיה אצלו בהיכל היה כתוב דכא, ואין לומר שהיה לו ס"ת ספרדי. ואפשר לשער שהנצי"ב למד מהחומשים שהיו לפניו ושם ה...
על ידי שמר
ו' ספטמבר 13, 2019 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 429

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

האם אפשר לצטט את דברי החזו"א הנ"ל.

נ.ב אפשר שהגרי"ז הבין כדברך, או שמא חשש דאף שאין האדום מחמת יבש אפשר שתחתיו יש לובן הפוסל.
על ידי שמר
ו' ספטמבר 13, 2019 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 429

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

אז אתה חושב אחרת ממה שכתב החזו"א בפירוש. תגיד, אתה נורמלי? אני משפשף את עיניי בתימהון. כבר אסור להקשות קושיות בהלכה? כבר אסור לומר על סברא מסויימת שנראית בלתי מסתברת? לאן הגענו?? לגופו של דבר, העניין הזה קשה לי מאוד מזה שנים, ואני מחפש אחרי לולב "ירוק ירוק", וזה ההידור הכי קשה בכל הד...
על ידי שמר
ו' ספטמבר 13, 2019 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 429

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

אז אתה חושב אחרת ממה שכתב החזו"א בפירוש. בנוסף, מה"ת שראש הלולב (התיומת) נקרא שדרה, הלא שיטת הראב"ד שאין לולב אלא השדרה. סליחה על שאני שואל פשט בהלכה ! זה לא שונה משאלה או קושיא על דברי הרמב"ם או על שו"ע, לפעמים מהלכה מפורשת ולפעמים מסברא. היכן מצאת שהשו"ע או הרמב"...
על ידי שמר
ו' ספטמבר 13, 2019 2:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 429

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

אז אתה חושב אחרת ממה שכתב החזו"א בפירוש.
בנוסף, מה"ת שראש הלולב (התיומת) נקרא שדרה, הלא שיטת הראב"ד שאין לולב אלא השדרה.
על ידי שמר
ו' אוגוסט 30, 2019 5:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם עם ישראל נותרו בארץ גושן?
תגובות: 4
צפיות: 963

Re: האם עם ישראל נותרו בארץ גושן?

כמה הוספות: א. מה שהביא הרב אראל ממדרש שוח"ט הביא רש"י מהמכילתא עי יט, ד ואשא אתכם. ב. רש"י שמות יב, יג ברש"י ופסחתי - וחמלתי ודומה לו (ישעיה לא) פסוח והמליט ואני אומר כל פסיחה לשון דלוג וקפיצה ופסחתי מדלג הי' מבתי ישראל לבתי מצרים שהיו שרוים זה בתוך זה . ג. מקרא מפורש (ג, כב) &q...

עבור לחיפוש מתקדם