מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 273 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יזל מדליו
ב' אוגוסט 20, 2018 9:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תחיה כל נשמה בז' אומות שישבו בארץ כנען
תגובות: 0
צפיות: 1358

לא תחיה כל נשמה בז' אומות שישבו בארץ כנען

בגדר מצוות לא תחיה כל נשמה בז' עממים אשר ישבו בארץ כנען. ענף א' יש לדון האם יש מצווה להרוג אחד מז' אומות גם כאשר אינו נמצא בארץ ישראל. [נביא ד' ראשונים רמב"ם, ספר החינוך, רש"י, והרמב"ן] שיטת הרמב"ם: בספר המצוות [מצווה קפ"ז] וז"ל שצוונו להרוג שבעה עממין ולאבדם, שהם היו ...
על ידי יזל מדליו
ב' אוגוסט 20, 2018 8:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשת יפת תואר
תגובות: 1
צפיות: 1183

אשת יפת תואר

ישנו מאמר עמוק ונפלא למשגיח של ישיבת סלבודקא- חברון ר' ליב חסמן זצ"ל
על "אשת יפת תואר" בספרו "אור יהל" סימן כ"ט "מעשה ומחשבה".

לתועלת הלומדים
על ידי יזל מדליו
ב' אוגוסט 13, 2018 8:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עיר הנדחת
תגובות: 2
צפיות: 1366

Re: עיר הנדחת

ייש"כ על הבאת המקורות והדיון בהם בטוטו"ד. לענין שיטת הרמב"ם המחודשת לכאורה שאם עשו תשובה מועיל להם, הנה הצפע"נ הביא לזה דוגמא מהעיר סדום שנחשבה כעיר הנדחת. ולכאורה שם לא שייך את כל המהלך שנתבאר כאן בענין השמיעה לסנהדרין וכו' ודו"ק. וראה בביאור שיטת הרמב"ם ודברי הצפע&qu...
על ידי יזל מדליו
ב' אוגוסט 13, 2018 3:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עיר הנדחת
תגובות: 2
צפיות: 1366

עיר הנדחת

ענף א' בגדר חומרת העבירה, של עיר הנדחת כתב הרמב"ם [שם הלכה ו'] והיאך דין עיר הנדחת בזמן שתהיה ראויה לעשות עיר הנדחת ב"ד הגדול שולחין ודורשין וחוקרין עד שידעו בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לע"ז. אח"כ שולחין להם שני תלמידי חכמים להזהיר אותן ולהחזירן, אם חזרו ועשו תשובה ...
על ידי יזל מדליו
ו' אוגוסט 03, 2018 11:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רוצח בשוגג, וגואל הדם. ערי מקלט וערי הלויים
תגובות: 0
צפיות: 1031

רוצח בשוגג, וגואל הדם. ערי מקלט וערי הלויים

ענף א' דברים פרק ד' פסוק מ"א, אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש. ואיתא בגמרא במכות [דף י.] דרש ר' סימאי מאי דכתיב אוהב לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלוש שבארץ כנען ואמר מצווה שבאה לידי אקי...
על ידי יזל מדליו
ו' מאי 25, 2018 5:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נזירות סתם. נזירות שמשון. ונקמת שמשון בפלשתים
תגובות: 0
צפיות: 1063

נזירות סתם. נזירות שמשון. ונקמת שמשון בפלשתים

ענף א' נזירות תכלית או אמצעי. במדבר פרק ו' פסוקים ב' ג' דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לה', מיין ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל. ופסוקים ה' ו', כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשו עד מלאת הימם אשר יזיר לה' קדש...
על ידי יזל מדליו
ב' מאי 14, 2018 4:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמיטה ויובל, קדושת ארץ ישראל, מלחמת יריחו, ומעילתו של עכן.
תגובות: 0
צפיות: 983

שמיטה ויובל, קדושת ארץ ישראל, מלחמת יריחו, ומעילתו של עכן.

במאמר הזה יבוארו הנושאים כדלהלן. ענף א' שמיטה ויובל בעבדים ובקרקעות ענף ב' קדושת ארץ ישראל הקרבנות וברית המילה ענף ג' מלחמת יריחו ענף ד' מעילתו של עכן בחרם ענף א' שמיטה ויובל הקדמה כתב ה"משך חכמה" [ויקרא פרק כ"ה פסוק ב'] וז"ל ובתורת כהנים שבת לה' כשם שנאמר בשבת בראשית שבת לה' כך ...
על ידי יזל מדליו
ב' מאי 07, 2018 3:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המקושש, עבירה לשמה
תגובות: 2
צפיות: 1025

Re: המקושש, עבירה לשמה

מבואר בנצי"ב שהמקושש לא חשיב עבירה לשמה מכיון שלא באה שעה שמוכרח לעשות כך. וצ"ע דהנה לכאורה יש כאן "גלגל" דגם אי נימא שהמקושש עשה עבירה לשמה והיה מותר לו היה גם כן נהרג נראה שאתה מבין ש'עבירה לשמה' זה בכלל לא עבירה. וזו באמת ההבנה המקובלת. ולכן טרחו חלק מאחרונים להסביר מדוע הדבר...
על ידי יזל מדליו
ב' אפריל 30, 2018 8:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חוקות הקציר, העומר ושתי הלחם. והמסתעף.
תגובות: 2
צפיות: 1311

Re: חוקות הקציר, העומר ושתי הלחם. והמסתעף.

שייף נפיק כתב:מש"כ שבזכות העומר נצלו, יש לציין למגילה טז שאמר המן אתי מלא קומצא דידכו וכו'.וה"ה.


ואכן המן נתלה בט"ז בניסן יום הקרבת העומר כמו שמבואר שם ברש"י.
על ידי יזל מדליו
ו' אפריל 27, 2018 4:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חוקות הקציר, העומר ושתי הלחם. והמסתעף.
תגובות: 2
צפיות: 1311

חוקות הקציר, העומר ושתי הלחם. והמסתעף.

שמות פרק כ"ג פסוק ט"ז. וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה. וכתב הרמב"ן וז"ל שתשמור לעשות חג בתחילת האביב חזר ואמר והאחר תשמור שיהיה חג הקציר בכורי מעשיך, והשלישי תשמור שיהיה חג האסיף בצאת השנה, והנה כולם על שם מעשיו מן השדה, לתת בהם הוד...
על ידי יזל מדליו
ב' אפריל 23, 2018 8:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת מצורע
תגובות: 11
צפיות: 847

Re: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?

יד לה ''כנגע נראה לי בבית'' רש"י: ''אפי' ת"ח שיודע שהוא נגע ודאי, לא יפסוק דבר ברור לומר נגע נראה לי, אלא כנגע נראה לי''. ועיין ברא"ם (ושפת"ח) שאין זה מצד הלכה אלא מידת דרך ארץ. וצ"ב, למה נאמר דבר זה רק בנגעי בתים בסוף פרשת נגעים ולא מיד בתחילת פרשת נגעים? (והנה הנחלת יעקב ...
על ידי יזל מדליו
ב' אפריל 23, 2018 8:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תורת הנגע
תגובות: 1
צפיות: 1224

תורת הנגע

[הנושא הזה קצת עמוק כתבתי את הדברים כפי הבנתי בסוגיה, אשמח על כל תגובה, אפשר גם באישי, ומתוך הלימוד בחברותא רווחא שמעתתא, אין לי נגישות מספיקה לאינטרנט, יקח לי קצת זמן עד שאראה את ההודעה. בתודה מראש.] יש להתבונן בפרשת נגעי מצורע דהנה מבואר בגמ' בערכין דף ט"ז, ובראשונים שטומאת צרעת באה על חטא ל...
על ידי יזל מדליו
ה' מרץ 29, 2018 12:08 pm
פורום: פסח
נושא: גלות וגאולה, מצרים
תגובות: 0
צפיות: 755

גלות וגאולה, מצרים

ענף א'. שמות פרק י"א פסוק ב' ג'. דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. וכתב רש"י ד"ה דבר נא, אין נא אלא לשון בקשה בבקשה ממך הזהירם על כך שלא יאמר אותו צדיק אברהם ...
על ידי יזל מדליו
ב' מרץ 26, 2018 2:40 pm
פורום: פסח
נושא: סיפור וזכירת יציאת מצרים
תגובות: 0
צפיות: 800

סיפור וזכירת יציאת מצרים

שיטת הרמב"ם סיפור יציאת מצרים בליל פסח כתב הרמב"ם הלכות חמץ ומצה [פרק ז' הלכה א'] מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא לא...
על ידי יזל מדליו
ה' מרץ 08, 2018 4:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הכיור, ומראות הצובאות
תגובות: 0
צפיות: 720

הכיור, ומראות הצובאות

סעיף א', בענין קידוש ידיים ורגלים. נחלקו הרבה מהראשונים [הר"ש בריש מסכת כלים, תוס' בסנהדרין דף פ"ג.] והרמב"ם והרמב"ן בביאה ריקנית להיכל האם חייב לקדש ידיו ורגליו או רק כאשר בא לשרת ולעבוד עבודה חייב לקדש ידיו ורגליו. שיטת הרמב"ם בספר המצוות [מצווה כ"ד] היא שנצטוו הכהני...
על ידי יזל מדליו
ד' פברואר 28, 2018 8:22 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בענין עמלק ומחייתו
תגובות: 0
צפיות: 1080

בענין עמלק ומחייתו

במאמר הזה יבוארו הנושאים הבאים א. מה גדר של עמלק וכן בחידוש של הגר"ח שכל אומה המתנכלת לישראל נחשבת כ"זכר עמלק". ב. מצוות זכירת מעשה עמלק ג. מצוות מחיית עמלק. ד. גדר מלכות ישראל ומלכות בית דוד ושעמלק אינו נופל אלא בידי בניה של רחל. ה. מלחמת שאול בעמלק "ענף א". מה הטעם הגיע עמ...
על ידי יזל מדליו
ד' פברואר 14, 2018 8:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרומת וקדושת המשכן
תגובות: 0
צפיות: 743

תרומת וקדושת המשכן

פרשת תרומה א. פרק כ"ה פסוק ב' דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. שיטת רש"י כתב רש"י "ויקחו לי", לשמי. וביאר ה"גור אריה" דאל"כ הרי לה' הארץ ומלואה וכתיב אם ארעב לא אומר לך כי לי כל חיתו יער, ולפיכך צריך לומר לי לשמי. עוד כת...
על ידי יזל מדליו
ו' נובמבר 10, 2017 1:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מן השמים לארץ מהלך ת"ק שנה - מקור?
תגובות: 10
צפיות: 2265

Re: מן השמים לארץ מהלך ת"ק שנה - מקור או היכן נכתב כאן בעניין?

כך לשון הגמרא שם. [ציטוט]

"ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה והלא מן הארץ ועד הרקיע מהלך חמש מאות שנה".
על ידי יזל מדליו
ו' נובמבר 10, 2017 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מן השמים לארץ מהלך ת"ק שנה - מקור?
תגובות: 10
צפיות: 2265

Re: מן השמים לארץ מהלך ת"ק שנה - מקור או היכן נכתב כאן בעניין?

ראיתי מביאים שמן השמים לארץ מהלך ת"ק שנה וזהו כחשבון ימי שני חיי האבות, [וכמדומני שמקורו (המקור להשוות מניינים אלו) ברבינו בחיי לפרשת עקב אך אולי ישנו מקור קדום יותר ואינני בקיא בכגון דא] האם זו דרשת חז"ל, ואם כן איה מקוריה? יישר כח גדול למאוד! בברכה שלימה ונאמנה א גאליציאנער חגיגה דף י&q...
על ידי יזל מדליו
ד' נובמבר 08, 2017 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן קרי"ש
תגובות: 13
צפיות: 2992

Re: זמן קרי"ש

גמ': א"ר זירא מאי קראה "ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים" ופי' רש"י ייראוך עם שמש מתי מתייראין ממך, כשמוראך מקבלים עליהם דהיינו מלכות שמים שמקבלים עליהם בק"ש. עוד מבואר בגמ' לק' שבשעה שהחמה זורחת כל מלכי מזרח ומערב משתחווים לה ב"שלוש שעות ראשונות" של היום, וכן לגב...
על ידי יזל מדליו
ג' נובמבר 07, 2017 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן קרי"ש
תגובות: 13
צפיות: 2992

Re: זמן קרי"ש

עי' מהרש"א מסכת ברכות דף ט: ד"ה "ייראוך עם שמש" דברים נפלאים.
על ידי יזל מדליו
א' נובמבר 05, 2017 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת רודף - הצלתו מעבירה או הצלת הנרדף
תגובות: 23
צפיות: 4200

Re: הריגת רודף - הצלתו מעבירה או הצלת הנרדף

ג.[/b] עי ' רש"י דף ע"ד. ד"ה ואם אסון יהיה, וז"ל ואי לא מתכוין להרוג דשוגג הוא אמאי מיקטיל, אלא לאו ש"מ במתכוין וסתם רוצח ניתן להצילו בנפשו. עכ"ד. מבואר בדבריו שרודף בשוגג אין מצילים אותו בנפשו ואינו חייב מיתה. ואי נימא כמו שכתבנו שהורגים רודף משום הצלת הנרדף גרידא א&q...
על ידי יזל מדליו
א' נובמבר 05, 2017 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: דור המבול לעומת אנשי סדום
תגובות: 2
צפיות: 931

Re: דור המבול לעומת אנשי סדום

הסתפקתי מי היה גרוע יותר דור המבול או אנשי סדום? חשבתי להוכיח מדברי רש"י שפירש שאברהם לא ביקש על פחות מתשעה משום שבדור המבול היו נח ומשפחתו שמונה ולא הציל בעבורם א"כ נראה שסדום היו גרועים יותר ולכן שייך לומר שאם את דור המבול לא הציל על אף שהיו פחות רשעים ק"ו על סדום שאין כלל מה לבקש ...
על ידי יזל מדליו
ו' נובמבר 03, 2017 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנפש אשר עשו בחרן
תגובות: 4
צפיות: 1527

Re: הנפש אשר עשו בחרן

גיירו, או קנו עבדים [רש"י] ולת"א: "נפשא די שיעבדו לאורייתא", וכמש"כ בחז"ל שאברהם זקן ויושב בישיבה. ומבואר שבלימוד תורה הנפש משתנה ומתרוממת, "הנפש אשר עשו", ובתנאי שיהיה בגדר "שיעבוד", עבדות, לימוד למרות קשיים, משברים וכו'. לענ"ד "שיעבוד&qu...
על ידי יזל מדליו
ו' נובמבר 03, 2017 10:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת רודף - הצלתו מעבירה או הצלת הנרדף
תגובות: 23
צפיות: 4200

Re: הריגת רודף - הצלתו מעבירה או הצלת הנרדף

אכתוב כמה הערות. א . עי' רש"י דף ע"ג: ד"ה במקפדת על פגמה. וז"ל דאי בשאינה מקפדת על פגמה לא קאמרי רבנן למקטליה משום עבירה דלא חמיר מעכו"ם ושבת. מבואר שרודף ניתן להצילו בנפשו משום הצלת הנרדף. ב . גמ' דף ע"ד. אביי אמר ביכול להציל באחד מאבריו. מבואר שאין קלב"מ במקום ש...
על ידי יזל מדליו
ה' אוקטובר 26, 2017 6:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הטלית כבוד לאדם
תגובות: 2
צפיות: 834

Re: הטלית כבוד לאדם

מכיון ששם התנהג בכבוד לאביו ע"כ זכה לטלית שזהו בגד וכדאמר ר' יוחנן בגמ' שמנא מכבדותיה. לענין זה שטלית ענינו הבגד. כתב הרש"ר הירש שהבגד ענינו להסתיר את הגוף החומרי שמתאוה, אך אפשר שהאדם השתמש בבגד לא כדי להסתיר את גופו אלא אדרבה כדי להרחיב את גופו, ולהשתמש בבגד דווקא לצורך חומרי לצורך גופו....
על ידי יזל מדליו
א' אוקטובר 22, 2017 3:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בפרשת נח,
תגובות: 8
צפיות: 1799

Re: בפרשת נח,

העניין הוא כזה שמצד אחד כתוב שבזכות קרבנות שנח הקריב ןבעוד שהוא לא היה חייב כלל אלא מיוזמתו הוא עשה זאת, זכו עם ישראל שלא יהיה מבול לעולם,ומאידך ישנם בעלי המוסר נדמה לי בשם החפץ חיים שעיקר הטענה על נח היתה היא זה שמיד שיצא מהתיבה הוא התעסק בעשיית יין אז לא ברור לי כ"כ העניין. פרק ט' פסוק כ'. &...
על ידי יזל מדליו
א' אוקטובר 22, 2017 9:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וגם את נח באהבה זכרת
תגובות: 5
צפיות: 1856

Re: וגם את נח באהבה זכרת

כמדומני שיש הסבר ששלושת האנשים הללו נח איוב ודניאל ראו שלושה עולמות עולם בישובו עולם בחורבנו ועולם בשיקומו.
על ידי יזל מדליו
ש' אוקטובר 14, 2017 8:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני נח צדיקים?
תגובות: 11
צפיות: 2651

Re: בני נח צדיקים?

אולי הם צדיקים ביחס לרשעים, אבל אינם צדיקים מספיק כדי לינצל מהמבול שהרי כתוב שבשעה שיש אנדרלמוסיה בעולם אינו מבחין בין טובים לרעים. [רש"י ו', י"ב]

והיה צריך להצטרף לצדקתם גם ההיטפלות שלהם לנח שהיו ממשפחתו.
על ידי יזל מדליו
ש' אוקטובר 14, 2017 8:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בדברי הגר"א לעניין אסרו חג
תגובות: 5
צפיות: 1511

Re: סתירה בדברי הגר"א לעניין אסרו חג

במעשה בחגיגה י"ח עם אלכסא שם מבואר שיום אחר חג השבועות הוא יום טבוח. ורש"י במסכת סוכה באמת עוסק רק באסרו חג של שבועות ולא של שאר הרגלים.
כי שאר האסרו חג אינם באמת לגמרי איסור חג, מכיון שאינם אחר הרגל.
על ידי יזל מדליו
ו' אוקטובר 13, 2017 2:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בדברי הגר"א לעניין אסרו חג
תגובות: 5
צפיות: 1511

Re: סתירה בדברי הגר"א לעניין אסרו חג

אולי יש לחלק בין אסור חג של פסח וסוכות, מאסור חג של שבועות. דאסור חג של פסח וסוכות אינו לאחר החג שהרי החג [דהיינו הרגל] היה בט"ו, וגם שאין מקריבים יותר קרבנות. לעומת זאת האיסור חג של שבועות הוא ממש אחר החג אחר הרגל ולכן היו מקריבים קרבנות אם חל בשבת. והיה יום טבוח. ולכן נפסק להלכה שמותר להתענות...
על ידי יזל מדליו
ג' אוקטובר 10, 2017 4:17 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סעודה לגמרה של תורה-סעודת יום טוב
תגובות: 4
צפיות: 1289

Re: סעודה לגמרה של תורה-סעודת יום טוב

הקרן אורה שואל מדוע קבעו שמחת תורה בשמיני עצרת הרי אין מערבין שמחה בשמחה, [כמו שאין נושאין נשים במועד.]

שמעתי מר' בנימין פינקל ששמחת התורה ושמחת שמיני עצרת בשורשה זה שמחה אחת וע"כ שפיר מערבינן. [ועי' בספר דרשות בית ישי.]

ולפי"ז ודאי שהסעודה לכבודה של תורה עולה לשמחת יו"ט.
על ידי יזל מדליו
ו' אוקטובר 06, 2017 2:35 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 32
צפיות: 8254

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

שומע ומשמיע כתב:אינני מבין את כל התשובות שמגיעות למסקנה, שתוהה על הראשונות זו סוגיה אחרת מתשובה.
הלא הפרשה ביחזקאל שהיא המקור לתוהה על הראשונות, מקבילה את זה [להבדיל] לתשובה.


אולי זה מתחיל הפוך שתוהה על הראשונות נלמד ממצוות התשובה שחידשה התורה.
על ידי יזל מדליו
ה' אוקטובר 05, 2017 10:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהות חג הסוכות
תגובות: 0
צפיות: 857

מהות חג הסוכות

מבוא כתב המלבי"ם ויקרא פרק כ"ג [אות ר"ז] ובכל דבר יש חומר וצורה ותכלית, למשל בלחם יש ג' ראשיות שלעומתם ג' מצוות שנקראו ראשית, עת נגמרה התבואה נגמר החומר והראשית היא מצוות ביכורים עת שנתמרח בכרי נגמרה צורת הלחם והראשית הוא מצוות תרומה, ועת נתגלגלה העיסה נגמר התכלית והראשית היא מצוות ח...
על ידי יזל מדליו
ד' אוקטובר 04, 2017 10:28 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כיצד לקבע את התשובה מיום הכפורים להמשך השנה?
תגובות: 4
צפיות: 1288

Re: כיצד לקבע את התשובה מיום הכפורים להמשך השנה?

א. שבע יפול צדיק וקם, והיה אומר ר' יצחק הוטנר שאין זה מקרה אלא זה הדרך, אין אפשרות לצדיק לעלות בלי ליפול שבעה פעמים. ב. משהו שאל את הגאון ר' שלמה זלמן מה לקבל? ואמר לו תקבל על עצמך דבר שתוכל להחזיק בו שנה שלימה. והנה יש לדעת ש"הגודל של הקבלה נמדד לפי ההתמדה", כלומר אם אדם קיבל על עצמו ללמ...
על ידי יזל מדליו
ה' ספטמבר 28, 2017 8:00 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 32
צפיות: 8254

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

[במחילה מפותח האשכול שאין הדברים כ"כ קשורים לעצם הקושייה שלו.] לא זכיתי להבין את עצם הקושייה המפורסמת של הגר"א וסרמן בקובץ מאמרים. כאשר אדם עשה מצווה והתעלה ממנה, עתה שהוא מתחרט זה מעשה עבירה שמראה שאינו מחובר למצווה שהוסיפה בו נדבך בבניינו ולכן הפסיד עתה את המצווה כלומר רק מעכשיו הוא מפסי...
על ידי יזל מדליו
ה' ספטמבר 28, 2017 1:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גורל השעירים ביוה"כ
תגובות: 5
צפיות: 1360

Re: גורל השעירים ביוה"כ

רש"ר הירש ויקרא פרק טז שני השעירים האמורים כאן מתארים לפנינו שתי דמויות. בתחילה הם זהים בתכלית, אך דרכיהם נפרדות על סף המקדש. שניהם "שוין במראה ובקומה ובדמים ובלקיחתן כאחד" (יומא סב ע"א). שניהם עומדים כאחד ובשווה "לפני ה' פתח אהל מועד" (לעיל פסוק ז). שניהם עומדים בפני א...
על ידי יזל מדליו
א' ספטמבר 17, 2017 2:05 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מפני מה נגרעה תפילת ערבית שהיא רק רשות? / הצעה
תגובות: 13
צפיות: 3812

Re: מפני מה נגרעה תפילת ערבית שהיא רק רשות? / הצעה

עוד יש להוסיף. תורה תמימה הערות בראשית פרק כח הערה ה ה) עיין מש"כ בענין תפלות אבות תקנום לעיל בפ' וירא בפסוק וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם (י"ט כ"ז). ודין תפלת ערבית בפרט מבואר באו"ח סי' רל"ה. ומה דקיי"ל תפלת ערבית רשות לא נתבאר יפה הטעם, ונראה לומר בזה ע"פ ...
על ידי יזל מדליו
ו' ספטמבר 15, 2017 9:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ליתן שכר למביאיהם
תגובות: 3
צפיות: 1670

ליתן שכר למביאיהם

גור אריה דברים פרק לא (יב) ליתן שכר למביאים. דאם [לא] כן, טף למה באו, אלא ליתן שכר למביאים (חגיגה ג.). וקשה, למה הוצרכו לומר כך 'ליתן שכר למביאים', שמא גם כן ללמוד הקטנים, דהא בודאי קטן יכול ללמוד תורה, ומצוה עליו ללמדו. והאי "טף" איירי בקטן שיכול ללמוד, דאי לאו הכי, היכי נאמר 'ליתן שכר למ...

עבור לחיפוש מתקדם