מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1205 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 16, 2019 8:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 245
צפיות: 24207

Re: שיטת זילברמן

. . הלא אם נבוא לתאר לעצמנו איך היה נראה ליל הסדר הראשון לאחר החורבן, ההרגשה לא מתחילה להתקרב להרגשת האבילות בתשעה באב, יושבים סביב השולחן כאשר העיקר חסר מן הספר . . כיון שכבר נטה האשכול מיעודו הראשון: להעיר מכתר שם טוב סי' שלו (ב) : איך היו במרירות בר''ה ויוה''כ בשנה שנחרב ביהמ''ק.PNG וגם בזה יש ל...
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 16, 2019 1:01 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 49
צפיות: 6960

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

דרך אגב: אצל הספרדים מי שהתפלל פעם בשב"ק אצלם, יש בקדושה בשחרית ובמוסף . . מנגינה פשוטה, רק שלפי המנ[גינ]ה הם מחברים את התיבות "כנועם שיח", ואת התיבות "סוד שרפי קודש" זה נשמע חלק אחר, ולכאורה זה לא נכון, כי צ"ל "שיח סוד" (סמוכים) וכמנהג אשכנז . . וראי' לדבר ז...
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 16, 2019 12:11 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מחזור לימם הנוראים ע"פ מנהג חב"ד
תגובות: 2
צפיות: 1044

Re: מחזור לימים הנוראים ע"פ מנהג חב"ד

כמו"כ האם המחזור סודר ע"פ הוראותיהם של אדמו"רי בית חב"ד? המחזור המוכר כיום נִסְדַר ע"י כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, ע"פ הוראות חותנו, כ"ק אדמו"ר (מהוריי"צ) נ"ע מליובאוויטש. ולדוגמא מיהו זה שהחליט להשמיט כל פיוטי 'מחיה' לבר מהחרוז האחר...
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 15, 2019 11:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מנהג" הדילוגים בפיוטי ימים נוראים
תגובות: 49
צפיות: 6840

Re: "מנהג" הדילוגים בפיוטי ימים נוראים

. . ראיתי מפורש (כמדומני מרא"ח נאה) שבקהילה חב"דית מסויימת אמרו שורה מסויימת המחזור ובהגיעו לקהילת חב"ד במקום אחר אמרו שבפירוש אין זה המנהג. ראה 'אוצר מנהגי חב"ד - תשרי' ע' קכט ואילך; שם ע' רמד . ולבד זאת, לענ"ד אין מכאן כל ראי', מכיון שסביר להניח שעד אז לא הודפס שום מחזור ...
על ידי לבי במערב
א' אוקטובר 13, 2019 1:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי השמיט הסכמת הגה"ק בעל נפש חיה זצ"ל מספר משנה ברורה
תגובות: 20
צפיות: 3060

Re: מי השמיט הסכמת הגה"ק בעל נפש חיה זצ"ל מספר משנה ברורה

אבל אם מעבר לדף נדפס 1882 זו בעי', כי יותר נח לומר שנדפס בחורף תרמ"א והיה באמצע המלאכה מעבר בין השנים. כידוע ליודעי דברי הימים ההם, לקח זמן רב מאז נתינת רשיון הצענזאר ועד ההדפסה בפועל. בשער כתוב בבירור 188 4 (אלא שקטוע הוא מעט), ומעל"ד מופיע רשיון הצענזאר - שאכן ניתן ב-1882 (ואין מכך קושי...
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 11, 2019 4:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מה בין יום הכיפורים לעשרה הרוגי מלכות?
תגובות: 48
צפיות: 6719

Re: מה בין יום הכיפורים לעשרה הרוגי מלכות?

נוטר הכרמים כתב:כפי שציין ידידנו תוכ"ד הי"ד להימנעות זקנו מלאומרו . .

בענין זה, ראה גם המובא ב'אוצר מנהגי חב"ד - תשרי' ע' רכט.
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 11, 2019 2:15 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מצח - הניקוד הנכון
תגובות: 4
צפיות: 294

Re: מצח - הניקוד הנכון

ליתר דיוק: כמדומה, בתנ"ך מופיעה המילה "מצח" באופן הנוגע לנידוננו שלש פעמים בלבד.
תצוה כח, לח; ירמי' ג, ג; יחזקאל ג, ז.
בכולם אינו נסמך (באופן היכול לשנות ניקודו), ובניקוד ציר"י.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 10, 2019 10:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה
תגובות: 102
צפיות: 2416

Re: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה

עקביה כתב: . . הייתי מוכן להמר על סכום לא גדול . .

מהו ההיתר להמר?
ומדוע דוקא "על סכום לא-גדול"?
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 10, 2019 10:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה
תגובות: 102
צפיות: 2416

Re: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה

לעולם יהיה אדם כתב:לא הבנתי את הלשון המתלהמת שלך, אי אפשר בלי משפטים ששמורים לאפיקורסים?
האם אתה מכיר אותי כאדם שההלכה אינה נר לרגליו?

אסביר את כוונתי . .

לא באתי אלא למחות על הנימה והאווירה.
משהוסברו הדברים, הוי ניחא קמעא.
אינני מכיר כלל את כת"ר.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 10, 2019 9:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 844
צפיות: 120751

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ראה 'אוצר מנהגי חב"ד - תשרי' ע' קסא ואילך.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 10, 2019 4:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה
תגובות: 102
צפיות: 2416

Re: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה

אינני דן הלכתית האם צריך להרוג גוי חוטא. זהו דיון שאינו רלוונטי כיום. אני דן מוסרית, ומבחינה זו ברור לי . . וכי ישנה מוסריות אל מול ההלכה, רצון השי"ת שגילה לנו בתוה"ק?! ישתקעו הדברים ואל ייאמרו. בסוגיא ההלכתית טוב (ורצוי) לדון, שהרי "כל פטטיא דאורייתא טבין". אך לומר, ולו בתור הו...
על ידי לבי במערב
א' אוקטובר 06, 2019 1:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג'. (מתחדש)
תגובות: 38
צפיות: 579

Re: ללומדי נביא מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג'. (מתחדש)

הרב ל"ב דומני שהפרזת בביקורתך על הר"י כספי, לדעתי על אף הביקורת עדיין נחשב הינו לאחד מן הראשונים. לא אמרתי משלי כלום; רק ציינתי לנכתב במק"א אודותיו [מלבד גבי הציטוט מ"אוצר ישראל" - שחששתי כי לשונו המטעה והמעוותת תגרום לאי-מי לטעות] . ובכ"מ - כמדומה שבכה"ג שוא"...
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 04, 2019 4:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לראשונה - זמירות שבת מוגהות ע"פ כ"י ודפו"י
תגובות: 163
צפיות: 25487

Re: לראשונה - זמירות שבת מוגהות ע"פ כ"י ודפו"י

ייש"כ.
[לא הבנתי בתחילה כלפי איזה זמירות הדברים אמורים שם; ת"ח שהארת את עיני].
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 04, 2019 4:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג'. (מתחדש)
תגובות: 38
צפיות: 579

Re: ללומדי נביא מלכים

מיהו אבן כספי? זכור לי שראיתי איזה ציטוט ממנו פעם, אך אינני מכיר את ספריו. ראה במקומות שציינתי לעיל. ב"אוצר ישראל" (אייזנשטיין) נכתב אודותיו, בין השאר, כך: בימיו קם עליו הרב ר' קלונימוס ב"ר קלונימוס וחלק על ספרו הסוד בשנת ה' ע"ט (1319) שנדפס על ידי פערלעס בשם "תשובה שהשיב ה...
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 04, 2019 4:30 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לראשונה - זמירות שבת מוגהות ע"פ כ"י ודפו"י
תגובות: 163
צפיות: 25487

Re: לראשונה - זמירות שבת מוגהות ע"פ כ"י ודפו"י

שמא י"ל כבר?
אם כן, מה מחירו וכיצד ניתן להשיגו?
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 04, 2019 1:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג'. (מתחדש)
תגובות: 38
צפיות: 579

Re: ללומדי נביא מלכים

א, א. והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו. בניגוד גמור לספר הקודם שבו דוד מולך בכל הדרו, ספר זה נפתח מהנקודה הכי חלשה בחיי דוד כאשר הוא זקן בא בימים, ואפילו אינו מסוגל להתכסות בעצמו אלא אחרים מכסים אותו, וכל זה לא מועיל לו והוא נשאר מקורר כזקן. ראה מלבי"ם על-אתר. א, ד. והנערה יפה ...
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 04, 2019 1:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג'. (מתחדש)
תגובות: 38
צפיות: 579

Re: ללומדי נביא מלכים

אע"פ שאינני דוברו של הרב 'דרומי': לכאו' העיקר הוא לחלקם בהודעות נפרדות. כמו"כ, לכאו' יועיל למעיינים באם יניח מר תשובתן של ההערות בצידן. ולדוגמא בעלמא: א, ו . . וגם הוא טוב תואר מאוד. דקדק בזה הכתוב כיוון שיופיו של אבשלום הוא זה שהשיאו למרוד באביו, כמבואר בחז"ל 'אבשלום בשערו מרד'. ויש...
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 04, 2019 12:00 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי כמכה אב הרחמן\הרחמים
תגובות: 7
צפיות: 238

Re: מי כמכה אב הרחמן\הרחמים

וגם בנעילה כ"ה שם.
אגב, נדפס שם (בסוף העמ'): 'סדר קדושה לרבי אברהם ן' עזרה'(!).
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 03, 2019 7:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל
תגובות: 281
צפיות: 45792

Re: מנחה קודם זמנה?

מעט עובדות על יחסו של הגרח"מ וואזנר לאביו הגדול כעת, לאחר שבוע מהסתלקות מרן זיע"א, מן הראוי לכתוב מעט עובדות על יחסו של הגרח"מ. ראשית, אין חולק על כך שמרן זיע"א ביקש מבנו לבוא מלונדון, בכדי למלא את מקומו. ובנו אף החל לכהן כאב"ד בבד"צ זכרון מאיר. [לצורך כך, וכדי לא להדי...
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 03, 2019 5:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 400
צפיות: 54397

Re: עזרה בזיהוי חתימות

כן, בוודאות.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 03, 2019 1:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגר"ש מוהליבר עם גדולי דורו
תגובות: 40
צפיות: 3987

Re: הגר"ש מוהליבר עם גדולי דורו

מתפעל כתב:אם כן היה צריך להיות שמו מוהילובר, ולא מוהליבר . .

הכתיב הוא "מאהליב". וא"ש.
[ושמא אכן יש לקרוא את שם המשפחה כ"מוהילובר"].
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 03, 2019 1:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם אדמה נענשת?
תגובות: 6
צפיות: 181

Re: האם אדמה נענשת?

בפשטות, בצירוף חטאה וחטא האדם - 'נענשה'. [מהו ה'עונש' - שמצמיחה קוצים ודרדרים? וכי איכפת לה לאדמה מה יעלה הימנה?! אלא ודאי שהעונש הוא כלפי האדם , וכעין "מגלגלין חובה ע"י חייב" (תוספתא יומא פ"ד הי"ב; שבת לב, א; סנהדרין ח, א; ב"ב קיט, ריש ע"ב. וראה גם מכות י, ריש ע&q...
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 03, 2019 12:22 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה
תגובות: 20
צפיות: 2819

Re: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה

וכמו"כ יש לנו את מקור דברי ה ירושלמי. צ"ל: את ה מקור ב ירושלמי. ולגוף דברי כת"ר: מלבד הא שבספרים נזכר בפירוש ענין "דמיך מזלי ' " ועוד לשונות שליתא בירושלמי התם, הרי עתה שזכינו לאורו של כת"י זה - נמצא שם גם ענין "שלא ילך בטל", ובלשונו: "בר נש דמך ולא לעי ...
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 03, 2019 12:17 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה
תגובות: 20
צפיות: 2819

Re: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה

א' זעירא כתב:(יצויין שהספר מפנה למדרש ולא לירושלמי ר"ה, ואם כן יתכן שבידי הרמ"א היתה גרסא אחרת למסורת זו) . .

כמדומה, שהקדמונים השתמשו בשם "מדרש" אף בנוגע לירושלמי.
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 02, 2019 7:20 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה
תגובות: 20
צפיות: 2819

Re: גילוי: מקורו של הרמ"א למנהג הימנעות משינה בראש השנה

(את סיבה מס' 2 של סטל יש לחדד: שהרמ"א כותב במקום "עוסקין בדיני ' " "דמיך מזלי ' ". מן הסתם כך במקור). ואכן, בדרשות ר"י ן' שועיב מופיע רק "ועוסקין בדיני ' ", משא"כ בכתה"י האשכנזי שהמציא לנו הרב 'א' זעירא' מופיעות גם התיבות "ומזלי' דמך". כמד...
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 02, 2019 7:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקור שהקב״ה נידון ג״כ
תגובות: 9
צפיות: 283

Re: קדוש עם כל יצוריו נדון

ראה מדרש תהלים א, יח על פסוק: כי באש ה' נשפט אלמלא מקרא כתוב א''א לאומרו אתיא דרבנן כהדא דר' אלעזר המודעי לעתיד לבוא באין אומות העכו"ם לקטרג את ישראל לפני הקב"ה ואומרים לפניו רבונו של עולם אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים אלו עובדים עבודה זרה ואלו עובדים עבודה זרה אלו מגלים עריות ואלו מגלים...
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 02, 2019 6:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אפשרויות התחיליות לספרות
תגובות: 7
צפיות: 301

Re: אפשרויות התחיליות לספרות

מצוי אף השימוש בר"ת "או"ק"; וכנראה פירושו - 'אות קטנה' (והכוונה להערות שבשוה"ג).

כן להעיר, שמשתמשים גם בלשון 'ענף' ו'דרוש' (ענף א דרוש ב, וכה"ג), אך לפו"ר אין מצרפים אותם לר"ת.
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 02, 2019 5:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת קומיקס בשבת
תגובות: 28
צפיות: 1366

Re: קריאת קומיקס בשבת

עץ תמר כתב:אמנם באורל"צ אסר לקרוא גם שם רחוב כמדומני

משום שהוא גופא שטרי הדיוטות; וכ"כ הגרשז"א זללה"ה.
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 26, 2019 3:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 723
צפיות: 137940

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מי תיקן נוסח התפלה, והשינויים בו וכו' וכו' הנושא נדון באשכולות הבאים, עכ"פ בחלק מן האשכול: נוסח תפילת י"ח שע"י אנשי כנה"ג מגילה יז, ב: נוסח התפילה בבית שני שמירת נוסח התפילה לפי מסורת אבות נוסח ברכת 'ירושלים' בבהמ"ז אילו נתקנה ברכת 'ברך עלינו' בדורנו מה המקור של נוסח 'ספַרְ...
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 25, 2019 6:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל
תגובות: 281
צפיות: 45792

Re: Re:מנחה בחצות?

במסתרים כתב:קראתי בספר שהגר"ש היה מתפלל בקביעות מנחה בחצות לפני זמן מנחה גדולה.
האמת הוא?

למי פתרונים?
על ידי לבי במערב
ו' ספטמבר 13, 2019 6:35 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 234
צפיות: 46307

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

דרומי כתב: . . תמונה של ה"חפץ חיים" מעוטר בטלית ותפילין, ורואים שם שלא כיסה את התפילין של יד עם השרוול.
האם יש אפשרות להעלות תמונה זו לכאן? . .

כאן:)
תמונה
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 29, 2019 12:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצוק"ל
תגובות: 77
צפיות: 7204

Re: הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצוק"ל

כשמדובר ב'עילוי' גאון עצום, עד שבכל ממשלת רוסיא נפוץ שמעו (על-אף אופיו המתבודד) - כן, ובפרט בשנים הטרופות ההן.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 29, 2019 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 305147

Re: אשכול אביעה חידות

עני בן פחמא כתב:סיפר עליו לשון הרע, לפי דברי החרדים שהעבירות עוברות למספר.

לב חיים כתב: . . הכל נהפך למצוות?
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 28, 2019 11:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסנדלר הקדוש
תגובות: 162
צפיות: 27912

Re: הסנדלר הקדוש

מי ספר?
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 28, 2019 10:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 447

Re: איזה מין שחוק היא זה?

מעיין כתב:דחוק

מעיין כתב: . . ואעלה אפשרות נועזה אולי הכוונה שספרו זה את זה בתספורת לצורך עריכת מחזה לשעשע עצמם או לצורך שמחת חתן וכלה - ואחפש מקבילות לנוהג זה

אפשרות זו, מלבד שנועזה היא (כמ"ש מר עצמו), דחוקה היא - ועוד יותר מההצעה השני'.
וכי מפ"מ ישחקו בדבר המותיר חותמו לימים רבים?
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 28, 2019 10:13 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה
תגובות: 153
צפיות: 12133

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

ייש"כ גדול, ובפרט על הטרחא להשיב על כל הפרטים.

עבור לחיפוש מתקדם