החיפוש הניב 710 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ו' אפריל 19, 2019 5:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 776
צפיות: 82511

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ביליצר כתב:חינם ל14 יום בתנאי שמזינים להם פרטי האשראי.

אכן, הצדק עם כת"ר.
הקמת אתר ואילן יוחסין בחינם, אך צפי' ברשומות של אחרים דורשת פרטי אשראי.
אולי בהמשך יהא בידי בע"ה לדלות מידע נוסף.
על ידי לבי במערב
ו' אפריל 19, 2019 2:54 am
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1195

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

בארצו של זקני זצוק"ל היה חשש על שום שמשקים אותם בחמץ או משהו כזה, ולכן הם נמנעו לגמרי מאכילת שום בפסח. גם כאשר עלו לארץ עדיין המשיכו בזה. בבית אבי כבר לא הקפידו בדבר, בטל טעם ובטלה התקנה. לעומת זאת, בית הדין של בעלזא מפרסם בכל שנה בפרוס הפסח מודעות ענק הקוראות לציבור הקדוש להזהר במנהגים אלו. ר...
על ידי לבי במערב
ו' אפריל 19, 2019 2:48 am
פורום: פסח
נושא: אכילת שום בפסח
תגובות: 14
צפיות: 3373

Re: אכילת שום בפסח

יבואו המחפשים ויחפשו, והיודעים יספרו, אם אמנם הגרעין של הענין, שהיו מבררים החטה מקנעבעלאך הוא נכון. אם כן, מובן שבהמון העם נשתרבב מזה איסור לשום (גם אם אינו טעם הלכתי). וראיתי בספר קובץ מנהגי ישורון על הלכות והכנות לפסח, שהביא שם מפי ספרים ומפי סופרים במה שנהגו שלא לאכול שום בפסח והביא שם שאין במנה...
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 18, 2019 6:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 776
צפיות: 82511

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ביליצר כתב:יישר כח, הצלחתם להגיע לתוכן הרשום שם?

כרגע חסום לי; אולי בהמשך.
פתיחת חשבון באתר הנ"ל הינה חינם אין כסף; כת"ר מוזמן לנסות בעצמו.
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 18, 2019 6:40 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1195

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

להעיר מדברי הרדב"ז הידועים (בשו"ת שלו ח"ג סי' תקמו): שאלת ממני אודיעך דעתי מה נשתנה חמץ בפסח מכל איסורין שבתורה שהחמירה עליו תורה להצריכו בדיקה ושרוף וכלה וגם ביטול והוסיפו חכמים להצריכו בדיקה בחורין ובסדקין ולחפש אחריו ולשרש אותו מכל גבוליו ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא ואסרוהו בכל שהו...
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 18, 2019 6:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך
תגובות: 13
צפיות: 270

Re: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך

מביאורי הרבי מליובאוויטש להגש"פ: וראה תוספתא ספ"י דפסחים מעשה כעין זו בר"ג בלוד שעסקו בהלכות הפסח כל הלילה כו' ובהמשך דבריו שם: בבני ברק. שם עיר (יהושע יט, מה). וי"ל דמזכיר שם העיר שעי"ז מובן הסדר שמונה אותם וכנ"ל. - ובתוספתא, הנ"ל מזכיר שהי' בלוד. וי"ל - להש...
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 18, 2019 6:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 776
צפיות: 82511

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ביליצר כתב:מי זה ישראל דובער שניאורסון ככה"נ מקרעמנצוג,נפטר בתחילת השואה תשא -1941

שמא יסייע בעדך.
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 18, 2019 6:11 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1195

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

ובכ"מ - יש לנקותם היטב, ולבדוק בכל החורים והסדקים, באשר מצוי מאד שימצא שם אף יותר מ'משהו' חמץ.
והשי"ת יצילנו מכל תקלה וחשש חמץ רח"ל.
על ידי לבי במערב
ד' אפריל 17, 2019 8:25 pm
פורום: פסח
נושא: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?
תגובות: 15
צפיות: 1294

Re: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?

היודע מה מנהג פלגי צאנז כיום, נא יודיע. ראה נטע"ג הל' פסח ח"ב ע' רכה בהע' טז. -- "גם ה'דברי חיים' מצאנז זצ"ל היה נוהג לאכול עם חסידיו בערב פסח בבוקר סעודה של בשר, ודרכו היתה לשחוט עגל ולאוכלו בסעודת זו משום מעשה שהיה, שפעם לפני פסח שחט השוחט בצאנז עגל בסכין של כל ימות השנה ולא ב...
על ידי לבי במערב
ד' אפריל 17, 2019 8:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129510

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראה . . עץ חיים שער קיצור אבי"ע, פ"ג. וז"ל: גם תבין כי ז"ס קין והבל יצ"ט ויצה"ר כנזכר בתקון ס"ט כי קין הם הגבורות לכן נקרא יצה"ר שכל זוהמת נחש בקין אתתקפה שהוא הגבורות משא"כ בהבל שהוא החסדים והוא סוד יעקב ועשו וכל הגרים הבאים מעשו היו מהגבורות ארץ אדום ש...
על ידי לבי במערב
ג' אפריל 16, 2019 10:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 776
צפיות: 82511

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ברוז כתב:זה רק חלק מהתארים. יש עוד בדפים נוספים ובכרכים אחרים, העליתי את מה שהיה הכי קריא.

הדבר ודאי שהתארים נכתבו על-ידו?!
על ידי לבי במערב
ג' אפריל 16, 2019 6:17 am
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח
תגובות: 40
צפיות: 2897

Re: מצות חמץ קודם הפסח

ישראל אליהו כתב: . .

אם "אין נקיון" - המצות, לכאורה, בגדר "ודאי חמץ". הלא כן?
על ידי לבי במערב
ג' אפריל 16, 2019 6:16 am
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח
תגובות: 40
צפיות: 2897

Re: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח

ראה נטע"ג הל' פסח ח"ב ע' מט (ובהע' כו).
על ידי לבי במערב
ב' אפריל 15, 2019 11:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 776
צפיות: 82511

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ושא_נס כתב:מחפש תאריך פטירתו של הרב נח טוביה בערנשטיין, מח"ס מי נח . . נפטר אחר תרע"א, השאלה מתי בדיוק.

כאן נד' מכתב מאתו הנושא את התאריך ר"ח שבט תרד"ע.
על ידי לבי במערב
א' אפריל 14, 2019 6:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 180
צפיות: 25040

Re: ר' ראובן מרגליות

ומה נעשה, שבדרך זו (השוואת הלשונות) זיהו רבים מהעתקות אלו (אף של הרר"מ) - וכנראה, שאין המעתיקים מדקדקים בזאת.
על ידי לבי במערב
א' אפריל 14, 2019 5:42 pm
פורום: פסח
נושא: חמץ בבית המקדש
תגובות: 12
צפיות: 138

Re: חמץ בבית המקדש

. . בפשטות, הנדון שם הי' (בעיקר) גבי ביעור חמץ - והשאלה היתה אם יהא לע"ל איסור חמץ, והרי אז "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ". וראה בשאלת איסור חמץ לע"ל - תורת מנחם חל"ו ס"ע 284 ואילך ( שיחת ליל ב' דחה"פ ה'תשכ"ג - סכ"ב ; נסמן בהע' 8 בקובץ דלעיל) , ושם מסיק כ...
על ידי לבי במערב
א' אפריל 14, 2019 5:27 pm
פורום: פסח
נושא: חמץ בבית המקדש
תגובות: 12
צפיות: 138

Re: חמץ בבית המקדש

עזריאל ברגר כתב:לפי הגירסה המובאת בגוף השיחה - הוא אמר שיש מצוה מדאורייתא לבער חמץ, ולא אמר שיש מצוה למכור. ואפילו לפי הגירסה שבהערות - כנראה שזו היתה כוונת הדברים . .

יש לציין, כי הגרסא שבפנים נכתבה ע"י א' הנוכחים במקום - משא"כ זו שבהערות, שכותבה לא נכח שם.
ומובן מעצמו איזו מהן יש להעדיף.
על ידי לבי במערב
א' אפריל 14, 2019 5:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2405
צפיות: 249400

Re: אשכול אביעה חידות

חידות לפרשת מצורע: 1. שם של בעל חיים המופיע 3 פעמים בפסוק אחד! 2. ישנו פסוק בפרשה, שכל המילים בו, מתחילות באותן 2 אותיות ומסתיימות באותה אות? 3. איבר מסויים בגוף המופיע בכל התורה אך ורק בפרשה שלנו! 4. איזו ממכות מצרים מוזכרת בפרשתנו? בכמה מהפרשות הקודמות והבאות היא מוזכרת? 1. ציפור (יד, ו). 2. יד, ...
על ידי לבי במערב
א' אפריל 14, 2019 5:11 pm
פורום: פסח
נושא: חמץ בבית המקדש
תגובות: 12
צפיות: 138

Re: חמץ בבית המקדש

מי הוא "רש"ל" שאמר שיש מצווה מדאורייתא למכור חמץ? (הרי לכל היותר זה אולי דבר היתר, וגם זה מחלוקת גדולה) מדובר ב הרב שמואל הלוי לעוויטין (כמפורש בהע' 1 שם) - מזקני וחשובי רבני חסידי חב"ד. בפשטות (כפי שכבר העיר לנכון הרב 'עזריאל ברגר' לעיל), דבריו נסובים על איסור החמץ והציווי לבער...
על ידי לבי במערב
א' אפריל 14, 2019 4:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'
תגובות: 16
צפיות: 1271

Re: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'

לעומקו של דבר כתב:הגריש"א כרב יהודה!

כוונת כת"ר לרבי יהודה; ואף הוא חש בראשו, ולא ברגליו.
על ידי לבי במערב
א' אפריל 14, 2019 4:40 pm
פורום: פסח
נושא: חמץ בבית המקדש
תגובות: 12
צפיות: 138

Re: חמץ בבית המקדש

.
בברכה המשולשת כתב: . . ובוודאי שאין שום סיבה להניח שתהיה מכירת חמץ לעת"ל

ראה בקובץ זה, ע' 15.
על ידי לבי במערב
א' אפריל 14, 2019 4:31 pm
פורום: פסח
נושא: חמץ בבית המקדש
תגובות: 12
צפיות: 138

Re: חמץ בבית המקדש

החבר כתב: . . צריך לדון מה יקרה אם ח"ו ימצא חמץ בבית המקדש.

"שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים או של גבוה" (פסחים ה, ב. רמב"ם הל' חומ"צ רפ"ד).
על ידי לבי במערב
א' אפריל 14, 2019 5:34 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 180
צפיות: 25040

Re: ר' ראובן מרגליות

מה אעשה ודבריו של הריל"מ קדמו לדבריו של הרר"מ? ואגב, לא ציינתי שמישהו 'סחב' אחד מהשני, רק ציינתי להשוואה מעניינת. ואכן, הסברא שהריל"מ 'סחב' מהרר"מ חזקה לא פחות... רק אציין, שב נדו"ד מסתברא מלתא ש לא העתיקו זמ"ז - הן מצד הלשון השונה, והן מצד תוספת המ"מ שבד' הרר&quo...
על ידי לבי במערב
א' אפריל 14, 2019 1:23 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 180
צפיות: 25040

Re: ר' ראובן מרגליות

ובפרט שאדרבא, י"ל להיפך - שהר' פישמן-מימון 'העתיק' מהרר"מ. וד"ל.
על ידי לבי במערב
ו' אפריל 12, 2019 4:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5104

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

להעיר מהפס"ד בשו"ע (או"ח סי' רפח ס"י): נרדף מפני רוח רעה שאמרו לאו דוקא ד הוא הדין לכל חולה שיש בו סכנה היו זועקים ומתחננין וכן נהגו לומר מצלאים בשבת על חולים המסוכנים סכנת היום : הגה: וכן מותר לברך החולה המסוכן בו ביום (ליקוטי מהר"י ברי"ן ובית יוסף בשם הר"ן פרק ג'...
על ידי לבי במערב
ו' אפריל 12, 2019 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התקרחות = נתק?!
תגובות: 7
צפיות: 126

Re: התקרחות = נתק?!

צריך שיהי' נגע בראשו, כמובן.
על ידי לבי במערב
ו' אפריל 12, 2019 4:53 am
פורום: פסח
נושא: איך מגלים את המצות?
תגובות: 4
צפיות: 109

Re: איך מגלים את המצות?

זה לשון מנהגי מהרי"ל:
וכשמתחיל עבדים היינו אז יגלה אותם מלמעלה מעט לקיים לחם עוני שעונין עליו דברים.

לכאו' משמע, שיש ענין (לכתחילה עכ"פ) לגלות את המצות מלמעלה - ולא מן הצד. וצ"ע.
על ידי לבי במערב
ו' אפריל 12, 2019 4:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרין ותרתין שנין
תגובות: 16
צפיות: 318

Re: עשרין ותרתין שנין

שמא כוונת כת"ר לזה.
על ידי לבי במערב
ו' אפריל 12, 2019 4:44 am
פורום: פסח
נושא: דרשה בין מנחה למעריב בליל פסח
תגובות: 11
צפיות: 281

Re: דרשה בין מנחה למעריב בליל פסח

אף בכל שאר שבתות השנה הדבר נוגד שו"ע מפורש (שו"ע המחבר או"ח סי' רסז ס"ב; סי' רעא ס"א). ונוהגים להקדים תפלת ערבית יותר מבימות החול ונכון הוא כדי להקדים קבלת שבת בכל מה שאפשר רק שיהא מפלג המנחה ולמעלה כמו שנתבאר בסי' רס"א ורס"ג. ואף המתפללין ערבית בזמנה בצאת הכוכבים ...
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 11:28 pm
פורום: פסח
נושא: היחס למצה התחתונה [השלישית]
תגובות: 11
צפיות: 195

Re: היחס למצה התחתונה [השלישית]

בהגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים (לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע) איתא : ויאחזם בידו ויברך , כי כל דבר שמברך עליו לאכלו צריך לאחזו בימינו כשהוא מברך (שו"ע סי' רו ס"ד), וכאן י"א דברכת המוציא היא על השלמה וברכת על אכילת מצה על הפרוסה (רש"י, רשב"ם, ר"י ורא&q...
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קידוש ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">
תגובות: 54
צפיות: 6798

Re: הבדלה ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">

אראל כתב:ראה ספר 'מרא דשמעתתא' להרמ"א פריינד זצ"ל, כתב שם כן, והסבר

אשמח לציון יותר מדויק; חיפוש באוצה"ח הועיל בכללות הענין (שהנושא נמצא בס'), אך לא ברמה פרטנית ממש.
כמו"כ, מהיות טוב גו' - אודה מאד אם יוכל מי מהחכמים להעלות את העמודים הרלוונטיים לכאן; ות"ח ת"ח לו ע"ז מראש.
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קידוש ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">
תגובות: 54
צפיות: 6798

Re: הבדלה ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">

ראיתי כמה (ביניהם גאון א' ז"ל, בעל הלכה מופלג) הנוהגים להקל להבדיל על מיץ ענבים.
מי כהחכם ויודע פשר הדבר.
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 9:00 pm
פורום: פסח
נושא: דרשה בין מנחה למעריב בליל פסח
תגובות: 11
צפיות: 281

Re: דרשה בין מנחה למעריב בליל פסח

ידי באמת כהה. אין ביכלתי, ואף לא בכוונתי, לתקן את כל ההודעות דכל יושבי תבל - ואפילו לא אלו דחו"ר אתרא קדישא הדין (ואף כרמי שלי לא נטרתי כ"כ בזה, כפי שניתן לראות בחיפוש קצר בהודעותי) ; ופשוט, שלא אומר שיש בי מה שאינו. להעיר, שאין בי פיצול אישיות... (אא"כ, לגבי כת"ר - נה"א ונ...
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 8:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מגילה טו: "אמר לה גם אלה ביין שגו" - בקשת ביאור
תגובות: 7
צפיות: 143

Re: מגילה טו: "אמר לה גם אלה ביין שגו" - בקשת ביאור

וכן רשום אצלי לעיין בביאור העניין בפירוש "חומ[ת] אנך". כנראה הכוונה לפירוש על אותם הפסוקים בנביא. (וגם אינו תחת ידי כעת) לזה כוונת כת"ר? (ה) לעטרת צבי ולצפירת תפארה וכו'. אמרו פ"ק דמגילה לשאר עמו דמשים עצמו כשריים ולגבורה שמתגבר על יצרו משיבי מלחמה השערה שנושאין ונותנין במלחמתה ...
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 6:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?
תגובות: 125
צפיות: 17888

Re: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?

הגהמ כתב: . . בסוף ימיו של גינזבורג הוא סבל ממחלת הshingles (לא יודע איך קוראים את זה בעברית) . .

שלבקת חוגרת
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 5:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוא צבוע אבל אני אוהב את הצבע הזה
תגובות: 5
צפיות: 724

Re: הוא צבוע אבל אני אוהב את הצבע הזה

איש.dot כתב:הסיפור הוא שטענו לפניו איך קוראים לעצמם חסידים, בעוד כינוי זה שמור לגדולי וקדושי ישראל.

איך יוסבר עפ"ז ג' התשובות?!
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 5:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נהג מונית טעה בין רחוב שמואל הנביא לקבר שמואל הנביא
תגובות: 10
צפיות: 749

Re: נהג מונית טעה בין רחוב שמואל הנביא לקבר שמואל הנביא

מה ההשוואה בין נוסע במונית שנרדם לנוסע באוטובוס? האוטובוס מסלולו קבוע וידוע, ואחריותו של הנוסע לרדת בתחנת היעד עבורה שילם. אם פשע (או שגג?) ונרדם, כיון שסוכ"ס נשאר באוטובוס עד ליעד אחר, ודאי שעליו לשלם. המונית כל כולה מכוונת לכתובת שייעד לה הנוסע, ואין עליו חובה להשאר ער כדי לוודא שאינו גוזל א...
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 4:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לתת מתנה לגוי כהכרת הטוב
תגובות: 7
צפיות: 1717

Re: האם מותר לתת מתנה לגוי כהכרת הטוב

בן_אליעזר כתב:ע"ד נתינת ס"ת לגוי בתור מתנה - ראה בדברי אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בסימן כב המצו"פ . . ובנסמן שם בשוה"ג.

מהי ההגהה המופיעה בצילום, לצד הערה 1 (דסכ"ב)?
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 3:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תגובות: 73
צפיות: 8693

Re: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל

אני יכול ליתן אלף סברות למה זה לא מסתבר אבל מאידך יתכן שאחר שאחד טרח להגיע במיוחד מבית וגן עבורו, ע"י בקשת אחד מתלמידיו או בני ביתו, הוא לא רצה לומר שהוא לא ביקש ואינו מעוניין בזה. מה שאמר בסוף אולי התגלגל הדבר באיזה ענין עד שזה יצא. אם אני זוכר נכון היה שנה שהר"ע לא היה יכול להגיע והוא ה...
על ידי לבי במערב
ה' אפריל 11, 2019 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 72
צפיות: 4910

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

מה ההיגיון להתיר את זה? אולי י"ל (בדא"פ), שכשהנהג (וליתר דיוק, נציג חברת המוניות) הציע את המחיר המופקע (כמעט כפול מהמחירון!) - הסתכן שמא שהנוסע יתבענו ע"ז, ואיהו דאפסיד אנפשי'. ודאי הדבר שכל נהג מונית (ובפרט נציגי חברת המוניות, שעליהם הנדון) מכיר את מחירון משרד התחבורה, ואין הדבר צרי...

עבור לחיפוש מתקדם