מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3427 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ו' אוגוסט 14, 2020 5:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 751
צפיות: 108699

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

'גם' ד' המאירי צריכים הבנה. וכי פילים "דומים לאדם"?!
על ידי לבי במערב
ו' אוגוסט 14, 2020 1:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 751
צפיות: 108699

Re: ברכת משנה הבריות על ראיית קוף

. . בשם המאירי (אין לי בבית) . . כך לשון־קדשו "הרואה פיל קוף קיפוף הואיל ודומים לאדם במקצת דברי' מברך עליהם ברוך משנה הבריות". עוד כתוב "אולם הרב שלמה עדני כתב בשם מקובל אחד שמברכים על חיות אלו על סמך מדרש שאת דור הפלגה הפך ה' לקופים ו לפילים ולכן מברכים דווקא על בריות אלו" . . ...
על ידי לבי במערב
ו' אוגוסט 14, 2020 2:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מכת דבר - ברגע אחד?
תגובות: 5
צפיות: 756

Re: מכת דבר - ברגע אחד?

שמא הכוונה לכך שלא נמשך שבוע (משום העתרת משה). וילע"ע.
על ידי לבי במערב
ו' אוגוסט 14, 2020 2:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שנים היו עד גלות יויכין?
תגובות: 3
צפיות: 59

Re: כמה שנים היו עד גלות יויכין?

אולי תואיל לצטט מקישור שהבאת, כי אין ביכולתי לפותחו. כך כתב שם אש"ה : סנהדרין לח, ע"א. מסתבר כי צריך לקיים את נוסח המקור ושני התרגומים הגורסים תת"ם, כנגד תרגום אבן תבון האומר תתמ"ו. לכאורה, אין גם החשבון הראשון מתאים לחשבונו של רש"י בפרושו לגמרא שם. אולם בעצם אין מחלוקת, מפ...
על ידי לבי במערב
ו' אוגוסט 14, 2020 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצטער בלבישת בגד ימין קודם
תגובות: 30
צפיות: 247

Re: מצטער בלבישת בגד ימין קודם

פשיטא שבגד אף הוא מדת חסידות, ולו מטעם שלא נתפרש בגמ'.

לענין מטה בין צל"ד - אלולא דעת הזה"ק ודאי שלא הי' צד להקל בזה, דהא גמ' מפורשת היא (וג"כ בלא חולק); אך סוכ"ס מצינו שהקלו (ואף בלא דוחק גדול), על־אף דבעלמא כל מקום שהגמ' והזה"ק חולקים יפסוק הט"ז כד' הש"ס. ופשוט.
על ידי לבי במערב
ו' אוגוסט 14, 2020 1:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם גמירי דלא יפחתו ישראל משישים ריבוא?
תגובות: 21
צפיות: 1650

Re: האם גמירי דלא יפחתו ישראל משישים ריבוא?

וכן אפשר לפרש בקה"ר פ"א, ד [ובדרך צחות - גם במארז"ל ברכות נח, א] . אגב, ב'תורת מנחם' ח"ג ס"ע 367 נזכר כדבר פשוט כי: " מעולם, במשך כל דברי ימי ישראל, לא היו פחות מששים ריבוא יהודים שומרי מצוות , ושלשלת המסורת לא נקטעה מעולם; מעולם לא הי' הפסק בהתחדשות מתמדת זו של לא פחות...
על ידי לבי במערב
ו' אוגוסט 14, 2020 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצטער בלבישת בגד ימין קודם
תגובות: 30
צפיות: 247

Re: מצטער בלבישת בגד ימין קודם

אבל יש להעיר מכיוון אחר שלמעשה בגמ' הסיקו שיש טעם גם להקדים שמאל ויכול לעשות איך שירצה, רק לאחמ"כ בא רב נחמן ב"י ואמר שירא שמים יצא ידי שניהם ינעל ימין ויקשור שמאל [וגם לאחר זה מובא בגמ' שרב כהנא לא הקפיד בזה]. ומכח זה מוכרח לומר שאינו אלא מדת חסידות והנהגה טובה. קינוח בימין שאני, שהוא די...
על ידי לבי במערב
ו' אוגוסט 14, 2020 12:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 15
צפיות: 126

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

סליחות כתב: . . כפירושו של ראב"ש לכאו' כך הוא במלבי"ם גם כן . .
אם בפירושי האחרונים עסקינן, לכאו' יש לציין גם ל'אדרת אליהו' להבא"ח בהפטרת בשלח.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 11:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הדין בר"ה אימתי?
תגובות: 34
צפיות: 6098

Re: הדין בר"ה אימתי?

. . ולהעיר משולחן ערוך אדמה''ז, דאין מאחלים כתיבה וחתימה טובה בלילה הב' . . כנראה הכוונה לסידורו, כי בשולחנו הטהור (סו"ס תקפב) פסק בזה"ל: "וְאֵין לוֹמַר דָּבָר זֶה בְּיוֹם שֵׁנִי שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה  אַחַר חֲצוֹת הַיּוֹם , לְפִי שֶׁכְּבָר נִגְמְרָה הַכְּתִיבָה שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה&q...
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 11:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 15
צפיות: 126

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

. . האם ידוע על השפעה, ישירה או בלתי ישירה, של תה"ש על ר' אברהם בן שלמה התימני. לכאו' - אמורה להיות התייחסות לכך במאמריו של א' שלוסברג על פירוש ראב"ש, שנסמנו במאמרו שבקובץ 'בנתיבי הספר העברי - עלי־ספר כו-כז' ע' 160 הע' 67: מאמרי א''ש על פי' ראב''ש.JPG [כמובן, גם במאמרו הנ"ל ראוי לעיי...
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 11:15 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כפל תשלומין
תגובות: 2
צפיות: 52

Re: כפל תשלומין

הוא בטושו"ע חו"מ סי' שלא (מב"מ פג, ריש ע"ב). יעו"ש.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות נדרים - "שבוע הראשון של הזמן"
תגובות: 4
צפיות: 67

Re: שאלה בהלכות נדרים - "שבוע הראשון של הזמן"

ליתר דיוק: יש לברר כיצד מקובל בסביבתו לפרש זאת.
עכ"פ, אין כאן מעיקרא שום נדון לגבי 'הגדר האמיתי בפירוש שבוע'.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות נדרים - "שבוע הראשון של הזמן"
תגובות: 4
צפיות: 67

Re: שאלה בהלכות נדרים - "שבוע הראשון של הזמן"

'בנדרים הַלֵּך אחר לשון בני־אדם' (נדרים מט, א. נפסק להלכה ברמב"ם הל' נדרים רפ"ט, ובטושו"ע יו"ד ר"ס ריז), ואינו מובן כלל הפלפול ב'גדר האמיתי' דפירוש תיבת שבוע.
ובפשטות, רובא דאינשי מתכוונים באמרם 'בשבוע הראשון' - לשבעת הימים הראשונים.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שנים היו עד גלות יויכין?
תגובות: 3
צפיות: 59

Re: כמה שנים היו עד גלות יויכין?

נחלקו הספרים בדבר זה: יש שאכן גרסו 'תתמ"ו'. אך במהדורא מסוימת 'תתמ"ב', ויש הגורסים 'תתנ"ב'(!), ואילו אחרים נקטו - 'תת"מ' (וראה כאן הע' 109).
בא' המהדורות נשמט כליל קטע זה.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פטור מצטער, ולא לענין סוכה
תגובות: 9
צפיות: 1924

Re: פטור מצטער, ולא לענין סוכה

מ אשכול סמוך : לא מצינו בדיני חז"ל 'פטור' ב'מצטער' [ואין עניין סוכה לכאן]. אע"פ שכך הפשטות, מ"מ הרדב"ז מקיש מסוכה לענינים אחרים. ב, תרפז - לענין תספורת בעומר. ג, תכה - לענין חולה שפטור משמו"ת. אור שמח סנהדרין טו, א פסק כחכמים (סנהדרין מ"ה ע"א) דאמרי הואיל וכתיב ואה...
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 8:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 605
צפיות: 82813

Re: עזרה בפענוח ר"ת

ישראליק כתב:במכקת"ה
במחילת כבוד קדושת תורתו הרמה.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצטער בלבישת בגד ימין קודם
תגובות: 30
צפיות: 247

Re: מצטער בלבישת בגד ימין קודם

יוצר אור כתב:
מקדש מלך כתב:אור שמח סנהדרין טו, א
יש"כ, אכן לא ידעתי מקיומם של אלו, ולאחר חיפוש ראיתי מציינים בנושא לעוד . .
פשוט שכהנ"ל אינו אמור אלא באיסורי דרבנן, אבל הך דהקדמת ימין אינה אלא מדת חסידות (דאאפ"ל שר"כ עבר ח"ו על גזרת חכמים).
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 4:51 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מדפיס ללא ידים
תגובות: 2
צפיות: 134

Re: מדפיס ללא ידים

שמא מאמר זה יועיל למציאתו.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הזמנה או הודעה לברי"מ
תגובות: 47
צפיות: 1640

Re: הזמנה או הודעה לברי"מ

סליחות כתב:היכן ניתן לראות הזמנה זאת?
הובאה כאן.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 4:12 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הרב וולבה - בדורנו אין לומר תיקון חצות
תגובות: 6
צפיות: 169

Re: הרב וולבה - בדורנו אין לומר תיקון חצות

בקוצר דעתי, כבר ציינתי בענין דומה ל'התוועדויות' תשמ"ז ח"א ס"ע 66 ואילך. יעו"ש.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 8:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצטער בלבישת בגד ימין קודם
תגובות: 30
צפיות: 247

Re: מצטער בלבישת בגד ימין קודם

להעיר: כמדומני, שה'טור' הוא ראשון הפוסקים שהביא דין זה להלכה. ויעויין ב"ח ודרכ"מ על־אתר.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 7:52 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הרב וולבה - בדורנו אין לומר תיקון חצות
תגובות: 6
צפיות: 169

Re: הרב וולבה - בדורנו אין לומר תיקון חצות

כהתחלה - יעוין כאן.

[אף בדורנו יש בחב"ד יח"ס העורכים 'תיקון חצות'; השינוי הוא בכך שאינה עוד 'הוראה לרבים'].
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 7:12 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: כיצד מצרפים קישור בהודעה לספר מסויים באוצר החכמה?
תגובות: 8
צפיות: 878

Re: כיצד מצרפים קישור בהודעה לספר מסויים באוצר החכמה?

חוות דעת כתב:ובתוכנה?
ככל הידוע לי, לא היו בה מעולם אפשרויות אלו (וגם לא יִתָּכְנוּ, טכנית).
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 2:31 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שאלה מעניינת של הגרש"ז אויערבאך - בשר ויין לעומת לימוד תורה
תגובות: 8
צפיות: 428

Re: שאלה מעניינת של הגרש"ז אויערבאך - בשר ויין לעומת לימוד תורה

אכן, בפי"ד (ע' תטז) - 'ארחות הלכה' ציון 28:
הליכות שלמה - תשעת הימים.png
הליכות שלמה - תשעת הימים.png (113.92 KiB) נצפה 73 פעמים
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 13, 2020 12:55 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה
תגובות: 376
צפיות: 17846

Re: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה

כבר נכב"ב ובארוכה.

עכ"פ, אין מי שיקח אחריות על נזק אפשרי (ה"י) ולו לחד מן חבריא, שבעקבותיו ייערך מסע דה־לגיטימצי' לכל הקשורים בענין.
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 12, 2020 11:12 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה
תגובות: 376
צפיות: 17846

Re: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה

יוסף חיים אוהב ציון כתב:לי סיפר חבר שצעקו עליו צא החוצה מיד.
ולכן? למשל: אם שוטר ידרוש ממנו קנס שלא בצדק - ישלמו בלא הֶנֵּד־עפעף?!
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 12, 2020 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בבריסק מקילים בתעניות?
תגובות: 21
צפיות: 2459

Re: בבריסק מקילים בתעניות?

לעיל צוטט מס' 'נפש הרב', שהגרח"ס הקל גם בת"ב, אך לא ביוהכ"פ.
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 12, 2020 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ללמוד תורה בבגד ים
תגובות: 40
צפיות: 838

Re: ללמוד תורה בבגד ים

ואפי' עיטוף זה לא נזכר בשו"ע (לפו"ר).
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 12, 2020 12:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל שטראשון - הרש"ש
תגובות: 96
צפיות: 18479

Re: רבי שמואל שטראשון - הרש"ש

מהדו' ויניציאה היא הנמצאת באוצה"ח (בה"ב קיימת מהדורא נוספת), ואכן - מצוי ענין זה בפ' לך שם.
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 12, 2020 11:52 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שאלה: הגה"ק רבי יצחק שור אב"ד גוואדזיץ זצ"ל בעל כח שור
תגובות: 7
צפיות: 220

Re: שאלה: הגה"ק רבי יצחק שור אב"ד גוואדזיץ זצ"ל בעל כח שור

מהקדמת המלבה"ד לס' כח שור:
חמד שבת בעירו הקטנה גוואזדיץ, ולא נפתה לבו לקבל כתר הרבנות אשר הגישו אליו בכבוד ועושר רב מעיר רבתי בארץ אשכנז . . כ"ז סִפְּרָה לי אם־זקנתי, רק שם העיר באשכנז נעלם ממנה. וכן ישב אא"ז המחבר בגוואזדיץ עד יומו האחרון . .
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 12, 2020 9:50 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 454
צפיות: 81635

Re: ספרים כפולים

אכן, כמובן [במהדו' הראשונה לא י"ל ח"ג־ד].
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 12, 2020 9:48 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שאלה: הגה"ק רבי יצחק שור אב"ד גוואדזיץ זצ"ל בעל כח שור
תגובות: 7
צפיות: 220

Re: שאלה: הגה"ק רבי יצחק שור אב"ד גוואדזיץ זצ"ל בעל כח שור

אין מכך ראי', שהרי זו כתיבתה האידישאית (בה האל"ף משמשת לקמ"ץ ופת"ח כאחד). משא"כ כתיבת שמות בגיטין - שכללים אחרים להם, כידוע.
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 12, 2020 9:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 651
צפיות: 95092

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

בהע' 7, אלי' קוּשַׁר לעיל, מצוי הציון לדברי הגרח"ק שליט"א (דרך אמונה הל' תרומות פ"א הע' קעה).
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 12, 2020 3:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: ללמוד תורה בבגד ים
תגובות: 40
צפיות: 838

Re: ללמוד תורה בבגד ים

בשו"ע מצריך עיטוף לברהמ"ז היכן? כמדומני שלא נזכר עיטוף לברהמ"ז בשו"ע (משא"כ בטור). הב"ח כתב (סי' קפג ד"ה רב אשי), ד"כל ירא שמים יהא נזהר בשעת ברכה להתעטף במלבוש העליון וגם להשים הכובע על ראשו ולא יברך במצנפת קטנה ואע"פ שהוא מברך ביחיד יהא נוהג כך". ...
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 11, 2020 8:26 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שיר המעלות הנה ברכו את ה' - לפני תפילת ערבית
תגובות: 5
צפיות: 85

Re: שיר המעלות הנה ברכו את ה' - לפני תפילת ערבית

המג"א בן־דורו (ובר־פלוגתי' בענינים רבים) מביא ופוסק רבות מכתהאריז"ל [לא ערכתי כעת בדיקה בס' ט"ז עצמו].
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 11, 2020 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיטור בכוסות ריקים?
תגובות: 45
צפיות: 4260

Re: עיטור בכוסות ריקים?

יעוין לעיל.
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 11, 2020 8:13 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 454
צפיות: 81635

Re: ספרים כפולים

אותו הספר במהדורא חדשה ומשופרת.
הראשונה - הראשון ראשון קודם, והשני' - סדורה ע"ס השו"ע.

עם זאת, לפענ"ד - לשתיהן יש חשיבות, ואי"ז נחשב לכפילות.
אכן מן הנכון הי' לחלקן לכעין סדרות נפרדות (ח"ה הוא כ'מילואים' למהדו"ח).
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 11, 2020 8:12 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ברכת הגומל למי שהיה 'חולה' קורונה
תגובות: 26
צפיות: 529

Re: ברכת הגומל למי שהיה 'חולה' קורונה

התם שאני, והטעם מפורש בקרא: 'כִּי חָיוֹת הֵנָּה' (לב' הפירושים המובאים ברש"י, שהרי ענינם אחד).

עבור לחיפוש מתקדם