מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1454 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
א' פברואר 16, 2020 9:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוי מתפלל בשלומה של מלכות - עד כמה?
תגובות: 27
צפיות: 817

Re: קורונה=אבר מן החי, האמנם?

לא ידעתי שיש הבדל בין ארה"ב לאנגליה. שניהם הם מדינות חדשות, וכולם ינקו מאותו מקור. מאיזה טעם הפסיקו מנהג זה בארה"ב, ולא הפסיקו באנגליה. אם זה נעשה בכוונה ע"י גדולי ישראל, הייתי רוצה להבין את נימוקיהם. אם לא, אז זה באמת לא איכפת לי. באנגלי' ישנה קהילה יהודית רציפה במשך מאות שנים, כמו ...
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 14, 2020 5:26 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 240
צפיות: 39867

Re: פורים בערים רמלה - לוד

יש נפק"מ מכל הדיון דלעיל לערים ב"ב, חולון ודומותיהן?
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 14, 2020 5:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוי מתפלל בשלומה של מלכות - עד כמה?
תגובות: 27
צפיות: 817

Re: קורונה=אבר מן החי, האמנם?

ליטוואק פון בודאפעסט כתב: . . תפלת הנותן תשועה שגורה בפי מימי ילדותי, ובכל ביהכ"נ שהתפללתי היינו אומרים את זה. מאיזה טעם בישיבות בארה"ב לא אומרים את זה, ובבתי כנסיות שכן אומרים, אומרים גם את התפלה 'אבינו מלכנו' עבור מדינת ישראל. אצלנו אמרו הנותן תשועה ולא יותר.

בפשטות, בכל מקום כפי מנהג אבותיהם שבידיהם.
על ידי לבי במערב
ד' פברואר 12, 2020 3:16 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מוריד הגשם. בקמץ או בסגול
תגובות: 95
צפיות: 12562

Re: מוריד הגשם. בקמץ או בסגול

מקורות כתב:תגדיל את העמוד ותסתכל שוב . . והא ראי' שאין הניקוד ההוא דומה כלל לאף אחד של הקמצים שבהעמוד ההוא . .

1) הגדלתי, קודם שכתבתי.
2) אף לסגו"ל'ין אינו דומה.
עכ"פ: אין נפק"מ כ"כ באיזה ניקוד נדפסה תי' מחי', אלא עצם העובדה שתיתכן טה"ד (ובפרט בדפוסים קדומים. וק"ל).
על ידי לבי במערב
א' פברואר 09, 2020 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירושים קדמונים על ספר הכוזרי
תגובות: 10
צפיות: 409

Re: פירושים קדמונים על ספר הכוזרי

חד ברנש כתב: . . פרופ' דב שוורץ . .

פרטיו באתר האוני'.
על ידי לבי במערב
א' פברואר 09, 2020 1:16 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מוריד הגשם. בקמץ או בסגול
תגובות: 95
צפיות: 12562

Re: מוריד הגשם. בקמץ או בסגול

למעשה ברובא דרובא דסידורים קדומים אין שום ניקוד לתיבות מוריד הגשם, כי תיבות אלו נדפסים באותיות קטנות בלי ניקוד. יש מקור אחד שבו מופיע הניקוד בקמ"ץ, והוא ביד כל בו של הרב דוד לידא, שנדפס ע"י בנו הרב פתחיה בפפא"מ בשנת תפ"ז, לפני לידת איצק סטנוב (באלול תצ"ב). הוא הפעם היחידה ב...
על ידי לבי במערב
א' פברואר 09, 2020 12:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שלט עם תמונת החפץ חיים על רקע הישיבה בראדין?
תגובות: 13
צפיות: 3297

Re: שלט עם תמונת החפץ חיים על רקע הישיבה בראדין?

נהר שלום כתב:באמת כתוב שם שליט"א? א"כ התמונה התפרסמה עוד בחיי הח"ח

לעיל - שיף כתב:תמונה כזו התפרסמה כבר הרבה קודם בחיי הח"ח עצמו

ונכב"ב.
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 07, 2020 5:28 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אחשורוש מלך על ידי מרידה
תגובות: 2
צפיות: 591

Re: אחשורוש מלך על ידי מרידה

במגילה (יא, סע"א) אמרו: "אמר רב, שמלך מעצמו . . ואמרי לה לגנאי - דלא הוה חזי למלכותא, וממונא יתירא הוא דיהב וקם" (וראה רש"י שם).
ליקוט הדעות בזה - בריש ס' מנות הלוי.
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 07, 2020 5:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: עתיד אדם ליתן דו״ח על פירות שראו עיניו ולא אכל
תגובות: 13
צפיות: 1225

Re: עתיד אדם ליתן דו״ח על פירות שראו עיניו ולא אכל

בנוגע ליחס הכללי לתענוגי עוה"ז וכו' - יש להעיר מברכות לב, רע"א. שבת קמז, ב.
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 07, 2020 4:50 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 854

Re: הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל

בכ"מ נכתב שמו - הרב חיים יצחק אייזיק; לאידך, ע"ג מצבתו לא נחקק שם זה [וגם הלא שם אביו 'יוסף חיים'].
מי היודע?
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 07, 2020 4:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי
תגובות: 40
צפיות: 16232

Re: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי

ושא_נס כתב: . . כנראה דברי בענינים אלו אינם מעניינים את רוב באי אתרא הדין, ושמא אחדל מלהוסיף באשכול זה . .

אף אני איני יכול לדבר אלא בשם עצמי, ואף אותי מעניינים הדברים (כמובן).
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 07, 2020 4:02 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: בירור לגבי מיקום נקודה
תגובות: 10
צפיות: 907

Re: בירור לגבי מיקום נקודה

כאמור, מקובל להציבם קודם הנקודה, וכך גם אסתטי יותר.
על ידי לבי במערב
ד' פברואר 05, 2020 11:48 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: בירור לגבי מיקום נקודה
תגובות: 10
צפיות: 907

Re: בירור לגבי מיקום נקודה

אוהב אוצר כתב:ומה לגבי הציטוט?

למה לא?
נא פרט מעט יותר את ההתלבטות.
על ידי לבי במערב
ד' פברואר 05, 2020 1:19 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מאימתי זוכים בירושה
תגובות: 6
צפיות: 588

Re: מאימתי זוכים בירושה

. . רשב"ם מדבר שם על גוסס שיורש , לא על גוסס שמוריש (שזה נושא האשכול). אמת. רק שמחמת שחפשתי, ולפו"ר לא מצאתי - חשבתי שמא נפלה טעות בהעברת הדברים (ולכן הוספתי " כנראה שהכוונה "). מ"מ, כנראה(...) שהצדק עמכם. בודאי עדיף ה'רמז' ברשב"ם, שהרי ידע מהא דרבא דחיי' למימרא דרב אד...
על ידי לבי במערב
ג' פברואר 04, 2020 7:49 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: צפנת פענח - חיפוש מקור
תגובות: 9
צפיות: 1026

Re: צפנת פענח - חיפוש מקור

חיפוש-פשוט באוצה"ח ("+צפנת-פענח +כתר") מעלה כי בכו"כ ספרים כתבו עד"ז, וחלקם אף קישרו זאת עם התרגום שהובא לעיל.
על ידי לבי במערב
ג' פברואר 04, 2020 6:14 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: צפנת פענח - חיפוש מקור
תגובות: 9
צפיות: 1026

Re: צפנת פענח - חיפוש מקור

רק שדבריך אינם עולים בקנה אחד עם דברי התרגום. שמפרש: דמטמרן גלין לי', שנגלו לו תעלומות, ותו לא. [ולמה אינו עולה בקנה א'? הכוונה ב"כתר הוא דבר שלמעלה מגילוי" היא, שאינו מתגלה ע"ד הרגיל , וזהו " דמטמרן "; ואעפ"כ, "גלין לי' ", שאצלו ועל-ידו נתגלו. ולהעיר מהא ד(ש...
על ידי לבי במערב
ג' פברואר 04, 2020 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אין חיוב בשר או עוף בסעודה שלישית כשאר סעודות
תגובות: 18
צפיות: 404

Re: למה אין חיוב בשר או עוף בסעודה שלישית כשאר סעודות

אני לא באתי אלא למראה-מקום בעלמא. ואגב, המג"א שם סיים דכ"א לפי טבעו, ועיין בלשון אדה"ז ( ס"ז ). ומ"מ, צע"ג הזלזול בדברי גאונים וקדושים (שודאי ייחסו לו חשיבות, מאיזה טעם שיהי'), ובפרט בדברי קבלה אשר מדור לדור לנו נתונים. לענין חיוב בשר ויין בש"ק - סיכם זאת כ"ק ...
על ידי לבי במערב
ג' פברואר 04, 2020 4:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אין חיוב בשר או עוף בסעודה שלישית כשאר סעודות
תגובות: 18
צפיות: 404

Re: למה אין חיוב בשר או עוף בסעודה שלישית כשאר סעודות

שמואל שלומוביץ כתב:למה צריך מקור שלא לאכול דגים בשחרית?
וכי חיוב הוא לאכול דגים בשחרית ?

חיוב ע"פ קבלה - הובא במג"א (ושו"ע אדה"ז) או"ח סי' רמב.
על ידי לבי במערב
ג' פברואר 04, 2020 1:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור ארץ ישראל
תגובות: 11
צפיות: 1263

Re: סידור ארץ ישראל

עקביה כתב:אני היחיד כאן שאין לו מושג במה מדובר?

הוקם אתר אודות הסידור המדובר, וכן פורסמה כתבה אודותיו. וראה גם במדור 'נתקבלו במערכת' (המעיין, גל' 225 - ניסן תשע"ח, ס"ע 108).

וכבר נכב"ב, ובמק"א (וראה גם בסו"ס).
על ידי לבי במערב
ג' פברואר 04, 2020 1:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בשלח - לִרְאֹתָם עוֹד עַד עוֹלָם
תגובות: 6
צפיות: 503

Re: בשלח - לִרְאֹתָם עוֹד עַד עוֹלָם

הא לחמא עניא כתב:
לייטנר כתב:https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=40&id=1196

מה הקישור הזה???
חסום לי בנתיב.

זה הוא:
על ידי לבי במערב
ג' פברואר 04, 2020 2:56 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: אלף אלפין - יצירה פיוטית מיוחדת שזכתה לכמה חיקויים
תגובות: 64
צפיות: 11386

Re: אלף אלפין - יצירה פיוטית מיוחדת שזכתה לכמה חיקויים

שייף נפיק כתב:מיהו רבי נתן עמרם הידוע??

ערכו ב'המכלול'.
על ידי לבי במערב
ג' פברואר 04, 2020 2:53 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מאימתי זוכים בירושה
תגובות: 6
צפיות: 588

Re: מאימתי זוכים בירושה

כנראה הכוונה לד"ה 'בנכסים שנפלו' - ב"ב קכז, ב.
על ידי לבי במערב
ו' ינואר 31, 2020 2:10 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן המהרש"א, או: מקור נוסף ל"חטה" = 22
תגובות: 10
צפיות: 1365

Re: היכן המהרש"א, או: מקור נוסף ל"חטה" = 22

עזריאל ברגר כתב:הרבה חברים, ואני הקטן בתוכם, אינם מנויים לאוצר המקוון, ואין ביכלתם להיכנס ללינקים...

בלינק דלעיל - מדובר בתמונת העמוד, ואף מי שאינו מנוי - יכול לצפות בה.
ומ"מ, הדברים בכללן - ודאי שנכוחים הם.
על ידי לבי במערב
ו' ינואר 31, 2020 2:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות דף עז. ברש"י: לא ידעתי וכו' אבל באשכנז ראיתי
תגובות: 15
צפיות: 2261

Re: כתובות דף עז. ברש"י: לא ידעתי וכו' אבל באשכנז ראיתי

לעצם הענין, שרש"י מפרש דברי הגמ' ע"פ מנהג שראה בימיו - ראה רש"י ד"ה טעמי תורה (ברכות סב, א).
וצ"ב טעם שינוי הלשון בין הכא להתם.
על ידי לבי במערב
ו' ינואר 31, 2020 2:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: בין אדם לחבירו ובין ישראל לעמים
תגובות: 16
צפיות: 1874

Re: בין אדם לחבירו ובין ישראל לעמים

. . אינני זוכר כעת אבל אחד מגדולי רבותינו האחרונים ממפרשי התורה מסביר רעיון יפה - שגם ראש של גוי אמור לקלוט - שזה כמו חברה מסוימת שדואגת למנויי החברה. ראיתי את הדברים לפני הרבה שנים וכעת איני זוכר, כמדומה שזה מיישב כמה ענינים. היא הערה שנוספה מפחד הצענזאר בשו"ע יו"ד סי' קנט ( בשוה"ג ...
על ידי לבי במערב
ו' ינואר 31, 2020 1:41 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כת"י בעילום שם
תגובות: 5
צפיות: 1227

Re: כת"י בעילום שם

אוהב אוצר כתב: . . 'הימן המליץ' . .

ראה מפרשי הכתוב במלכים-א ה, יא (ועוד).
וראה גם כאן בסו"ד.
על ידי לבי במערב
ו' ינואר 31, 2020 1:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חובות הלבבות תרגום אברהמוב
תגובות: 6
צפיות: 629

Re: חובות הלבבות תרגום אברהמוב

בפשטות, ישנו הבדל עצום בין אדם החי בעולם-מושגיו של הספר, לבין 'מומחה לערבית' המשמש כ'צופה' מן הצד. וד"ל.
על ידי לבי במערב
ד' ינואר 29, 2020 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מכירת ספרים
תגובות: 331
צפיות: 66466

Re: אשכול מכירת ספרים

yankev כתב: . . צילום כל הש"ס בכרך אחד במצב חדש בתוך קופסה 35 ש"ח . .

אשמח מאד לקנותו.
להיכן נצרך להגיע לשם כך?
היש אפשרות שיִשָלח למקום קרוב יותר אלי?
על ידי לבי במערב
ד' ינואר 29, 2020 5:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).
תגובות: 166
צפיות: 9591

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-טז (מתחדש).

במשפט שלמה "ויאמר המלך קחו לי חרב" שמעתי שיש מי שפירש שהמלך הדגיש שיביאו אליו את החרב ולא תהיה ביד אחד המשרתים וכדומה, פן יטעו לבצע מיד את "גזר" הדין של חיתוך הילד לשנים. האם מישהו יודע מיהו שפירש כן? אולי אברבנאל? אינו תח"י אינו ב אברבנאל . ולהעיר מקה"ר פ"י, טז :...
על ידי לבי במערב
ד' ינואר 29, 2020 5:10 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 284
צפיות: 56358

Re: ספרים כפולים

קובץ 'רב הארמון' נכפל בעותק גרוע בשם המפורט 'תשורה - תשע"ה (לנדא) רב הארמון'.

'תשורה - תשע"ה (אייבר)' - כפול.

'תשורה - תשע"ה (בלוי)' - נכפל בעותק חסַר צבע.
על ידי לבי במערב
א' ינואר 26, 2020 9:37 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: עניו בתוך ביתו- חיפוש מקור
תגובות: 6
צפיות: 971

Re: עניו בתוך ביתו - חיפוש מקור

תדב"א זוטא רפ"ד:
שנו חכמים הוי עלוב ועניו לכל אדם, ולאנשי ביתך יותר מכל אדם . .

עיי"ש שהאריך.
על ידי לבי במערב
א' ינואר 26, 2020 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצירה באינטרנט - אבידת הגוי
תגובות: 20
צפיות: 695

Re: יצירה באינטרנט - אבידת הגוי

יוסף חיים אוהב ציון כתב:כידוע שאני גנב [וכת"ר פיקח].

ח"ו! (בפרט לפי כל השקו"ט דלעיל...).
אלא שלמען הסדר הטוב, מוטב לציין את מקור הדברים, ועכ"פ - לצטטם במלואם.
"וְהָאֱמֶ֥ת וְהַשָּׁל֖וֹם אֱהָֽבוּ"
על ידי לבי במערב
א' ינואר 26, 2020 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצירה באינטרנט - אבידת הגוי
תגובות: 20
צפיות: 695

Re: יצירה באינטרנט - אבידת הגוי

הרב דב ליאור סובר . . הרב יעקב אריאל כתב שאם בעלי הזכויות לא מתירים להוריד את השירים שלהם - אסור להוריד אותם מהאינטרנט. נעתק מ כאן , ומשום-מה השמיט כת"ר את המשך התשובה: הרב יעקב אריאל כתב שאם בעלי הזכויות לא מתירים להוריד את השירים שלהם - אסור להוריד אותם מהאינטרנט. הרב נשאל האם יש צד להתיר מד...
על ידי לבי במערב
א' ינואר 26, 2020 8:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 120
צפיות: 11020

Re: הדור הבא - לאן?

סגי נהור כתב:בגליון אור וחיות האחרון התפרסם מאמר בנושא. אשתדל להעלותו אי"ה בהמשך.

מצו"ב:
נחות דרגא ונסיב אתתא - הרב חיים שלום דייטש שליט''א.pdf
'אור וחיות' גל' 19 (כסלו תש"פ)
(634.42 KiB) הורד 27 פעמים
על ידי לבי במערב
א' ינואר 26, 2020 1:51 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הטמנת פתקאות בכותל המערבי - מקור
תגובות: 16
צפיות: 2005

Re: הטמנת פתקאות בכותל המערבי - מקור

הגיונות כתב:אעיר שבשעתו ר' פרץ בלוי כתב בזה מאמר, ושם ניסה לעקוב אחרי תיעודים ומקורות בנידון (וכהרגלו, עם הרבה קשקשת ופטפטת). מסתובב ברשת, וקחנו משם

על הנחת פתקאות לבקשת ברכה, או: העיניים לכותל - הרב פרץ בלוי
על ידי לבי במערב
א' ינואר 26, 2020 1:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשות - האם זה המשך לקדושתאות הקדומות??
תגובות: 7
צפיות: 293

Re: בקשות - האם זה המשך לקדושתאות הקדומות??

שייף נפיק כתב: . . מה שהבאת חסום לי נשמח לקבל את זה.עבור לחיפוש מתקדם