מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 817 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הפשטן
ג' ינואר 28, 2020 9:07 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות לביטויי ניבים
תגובות: 30
צפיות: 1846

Re: "לראש ולא לזנב" מקור?

בן ראובן כתב:לדעתי המקור אינו באידיש...אלא בדימוי מראה פניו של אדם לאחר שנפל על הארץ כשפניו למטה (לא סתם נפל, אלא "על הפנים").


אין לי ברירה, אלא להזכיר שוב מקרא מפורש: "וירא כל העם וירֹנו - ויפלו על פניהם"...
על ידי הפשטן
ג' ינואר 28, 2020 2:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הש"ס במספרים
תגובות: 14
צפיות: 277

Re: הש"ס במספרים

מי הם עשרת האמוראים המובאים הכי הרבה בבבלי? מבלי חיפוש הייתי מנחש ואומר (אין מוקדם ומאוחר) רב שמואל ר' יוחנן ריש לקיש אביי רבא רב נחמן רב ששת רבה רב יוסף רב פפא אשמח לקבל תוצאות החיפוש אם אכן צדקתי ובאיזה מהם פעם שמעתי שהאמורא שמוזכר הכי הרבה בש"ס הבבלי הוא רבא. דווקא כל אחת מהמילים "לקיש...
על ידי הפשטן
ב' ינואר 27, 2020 2:31 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות לביטויי ניבים
תגובות: 30
צפיות: 1846

Re: "לראש ולא לזנב" מקור?

ומה המקור לביטוי "על הפנים" (כדי לומר שדבר מסוים הוא גרוע)? נדמה לי שהוא התגלגלות של הביטוי 'נפלו פניו' (המופיע בתורה). אתה בטח מתכוון אל מה שכתוב לגבי קין, אבל שם לא כתובה תיבת "על", אלא כתוב רק: "ויפלו פניו...למה נפלו פניך". ואמנם מצינו גם "ומדוע תתנשאו על קהל ד...
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 10:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 65
צפיות: 974

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

ראשית, פשיטא שזה אותו רבי יהודה. שנית וזה העיקר: יש כאן שני עניינים, ואין לערבב ביניהם, וכך תתורץ תמיהתך: עניין אחד הוא, שלדעת רבי יהודה - מותר לבע"ק ללמוד הלכות דרך ארץ - ולזה הגמ' מביאה ראי' מהסיפור שקרה עם רבי יהודה ותלמידיו. עניין שני הוא, שרבי יהודה עשה [בשביל בע"ק] - את דין אמירת ברכ...
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 5:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מנא הני מילי - פורום לחיפוש מקורות
תגובות: 5
צפיות: 214

Re: מנא הני מילי - פורום לחיפוש מקורות

אפשר לפצל בין ד''ת לבין מה שלא ממש תורני. היו כמה נסיונות כאלו. עקרונית - דברי התורה ממש - נמצאים ב"בית המדרש" "בית התלמוד" וכיו"ב, ושאר הענינים נמצאים ב"מטפחת" וכיו"ב (שלא לדבר על אספקלריא ומשפחתו). לא הבנתי האם דברי שייף נפיק ודבריך הם המשך לדבריך כאן: http...
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 1:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2825
צפיות: 356028

Re: אשכול אביעה חידות

הוא לא רומז, הוא כותב מפורש "ויתהלך חנוך וגו׳. פעם א׳ היה מתבודד ומשקיע עצמו באהבת ה׳ עד שהגיע לעלות לרקיע ...הודיע הכתוב כי באמת לקח אותו אלהים:" ייש"כ, רק כעת שמתי לב לתיבות הנ"ל שהבאת במפורש כשציטטת אותו לראשונה. על כל פנים: מתוך דבריו המלאים - שאותם ציטטת לראשונה - עולה, שהה...
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 1:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 65
צפיות: 974

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי כב.

מעשה ברבי יהודה שראה קרי והיה מהלך על גב הנהר אמרו לו תלמידיו רבינו שנה לנו פרק אחד בהלכות דרך ארץ ירד וטבל ושנה להם אמרו לו לא כך למדתנו רבינו שונה הוא בהלכות דרך ארץ אמר להם אף על פי שמיקל אני על אחרים מחמיר אני על עצמי: נתקשיתי מהיכן ידעו תלמידיו שרבי יהודה בע"ק. ולפו"ר צ"ל או שבק...
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 12:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2825
צפיות: 356028

Re: אשכול אביעה חידות

"ויתהלך חנוך וגו׳. פעם א׳ היה מתבודד ומשקיע עצמו באהבת ה׳ עד שהגיע לעלות לרקיע: ב ואיננו. נאבד ונעלם מבני דורו: ג כי לקח אתו אלהים. באשר חפשו אתו כמו שאמרו בני הנביאים על אליהו פן נשאו רוח ה׳ וישליכהו באחד ההרים וגו׳ ע״כ הודיע הכתוב כי באמת לקח אותו אלהים:" ייש"כ. על כל פנים מהדברים ...
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2825
צפיות: 356028

Re: אשכול אביעה חידות

"ויתהלך חנוך וגו׳. פעם א׳ היה מתבודד ומשקיע עצמו באהבת ה׳ עד שהגיע לעלות לרקיע: ב ואיננו. נאבד ונעלם מבני דורו: ג כי לקח אתו אלהים. באשר חפשו אתו כמו שאמרו בני הנביאים על אליהו פן נשאו רוח ה׳ וישליכהו באחד ההרים וגו׳ ע״כ הודיע הכתוב כי באמת לקח אותו אלהים:" ייש"כ. על כל פנים מהדברים ...
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 12:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2825
צפיות: 356028

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:ב"העמק דבר" אומר כדבריך שהיה מתבודד ומשקיע עצמו באהבת ה' עד שהגיע לעלות לרקיע.


הוא משתמש במילה "מתבודד"?
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 12:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2825
צפיות: 356028

Re: אשכול אביעה חידות

אכן. יש פשט ויש דרש אך כיון שהזכרת שעלה בסערה כאליהו כפשט, לכן הבאתי זאת. לגבי אליהו, זהו פשט הפסוקים, מה שאין כן עניין חנוך שנעשה מלאך - זה דרש גמור שאין לו רמז בלשון הכתוב. להכניס מילים לפס' [ביערות] לא נ"ל כ"כ נכון, לפחות לא במקרה הזה. כמובן אין כאן ניסיון "להגיה" את לשון הכת...
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 12:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2825
צפיות: 356028

Re: אשכול אביעה חידות

מיהו הראשון שעשה "התבודדות"? (בפס' עצמם בתנ"ך) ... מה לדוגמא חשבת שיכול להיות נחשב ''התבודדות"? אני מנסה לחשוב על הפסוק "ויתהלך חנוך את האלוקים, ואיננו, כי לקח אותו אלוקים". מה פירוש "ואיננו"? אם נעלם סתם כך, מבלי שמת, אז איך קרה שהוא כביכול "נעלם בעודו ...
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 11:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מנא הני מילי - פורום לחיפוש מקורות
תגובות: 5
צפיות: 214

Re: מנא הני מילי - פורום לחיפוש מקורות

ומעניין לעניין: מה לגבי ההצעה הישנה, להפיכת אשכול אביעה חידות - לפורום בפני עצמו (או לפחות לתת-פורום בתוך פורום בית המדרש)? אני מבין כי אחד משניים - או שההצעה נדחתה - או שטרם התקבלה החלטה בעניין זה, ואני תוהה מה נכון מהשניים.
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה
תגובות: 22
צפיות: 433

Re: חילול ה' כשנוהג לפי ההלכה

האם אתם מסוגלים להבחין, בין מעשים אשר מחוייבים -הלכתית - ואז פשיטא שביצועם הוא בגדר קידוש ד', לבין מעשים אשר רק מותרים -הלכתית (כגון בדין עביד איניש דינא לנפשי' כפי שהזכיר פותח האשכול) אלא שמבצעם עלול לפעמים - להיות בגדר נבל ברשות התורה - וממילא לגרום אפילו לחילול ד' לפעמים? הלוא בש"ס ובפוסקים ...
על ידי הפשטן
א' ינואר 26, 2020 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה
תגובות: 22
צפיות: 433

Re: חילול ה' כשנוהג לפי ההלכה

אני מחפש מי שדן בזה, מי שנוהג לפי ההלכה למשל בהלכתא דעביד איניש לנפשיה ויוצא מזה חילול ה', האם צריך לחשוש לזה, או שאין כאן חילול ה' מכיון שכך ההלכה אומרת לו לנהוג, ומה שיש כאלו שחושבים שזה חילול ה' אי"ז דבר שצריך לחוש לו כלל אפילו אם לא הי' בזה חילול ד', עדין הי' - לפחות "עניין" - לח...
על ידי הפשטן
ש' ינואר 25, 2020 11:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 104
צפיות: 4340

Re: הדור הבא - לאן?

לאחר שמאריך מרן החזון איש באמונה ובטחון פ"ד להסביר את ענין ומעלת יגיעת התורה, מסיים: ואם התורה מתקנת המדות בעמלה ובקנין החכמה כמשפט חקוק בחק הנפש, עוד יש בתורה סגולת אור אשר לא יושג בשכל אנושי ואשר אור הסגולה הזה מאיר ומזכך את נפש בעליו לראות אור נוגה ונועם טוב טעם ודעת... אני רואה את החזו&quo...
על ידי הפשטן
ש' ינואר 25, 2020 8:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שברך לחולים
תגובות: 18
צפיות: 490

Re: מי שברך לחולים

כהיום, נהיה מנהג שהגבאי עובר דרך רשימה ארוכה של שמות משמות שונות, שרשמו ברשימה לפני התפלה. רבים ניגשים אליו להוסיף שם, והדבר יש בו משום טרחא דציבורא. ובימי הדין, עולה הטרחה לכעשר דקות ועוד. יצא לי לבקר בכמה בתי כנסת שבהם נהוג בעת אמירת מי שברך לחולה - להימנע מטירחא דציבורא - ע"י זה, שמייד לפני...
על ידי הפשטן
ש' ינואר 25, 2020 6:57 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד המילה "מוסר" (מלשין)
תגובות: 18
צפיות: 875

Re: ניקוד המילה "מוסר" (מלשין)

הסימנטיקה מעורה היטב בתורת המורפולוגיה של משקלי השם. כידוע. השוה למשל דברי פרופ' מ' בר-אשר (מחקרים בשומרונות בעברית ובארמית מוגשים לאברהם טל, עמ' 192)...הן סגל והן בר-אשר ציינו מפורשות שכוונתם לפרט רק את שמות הפועֵל, ומהסיבה הזאת. דומה שלא קראת כל צרכך את מאמרו של בר-אשר שהעליתי. עיין נא בייחוד בעמ...
על ידי הפשטן
ו' ינואר 24, 2020 2:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 104
צפיות: 4340

Re: הדור הבא - לאן?

יש שאומרים שאכן כל חלק הנגלה שבתורה הוא חלק טפל, ועיקר התורה הוא רק פנימיות התורה וחכמת האלקות שבה. אכן כך מפורש בזוה"ק. ולפי הדברים המובאים שם, מתבאר (במיוחד) בשביל מה צריך בכלל ללמוד, שאחות לוטן היתה תמנע, ושאשתו של המלך האדומי הדר היתה מהיטבאל, ושהיא הייתה הבת של מטרד. רגע, אבל מטרד בת מי? ...
על ידי הפשטן
ו' ינואר 24, 2020 10:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 104
צפיות: 4340

Re: הדור הבא - לאן?

יכלת לומר בשורה אחת שמי שעמל נהנה מפירותיו, או יותר בקיצור - זה כיף...כמי שמתעסק קצת בתחום השיווק - המסר חייב להיות קליט וחד. דברים מעורפלים לא מניעים לפעולה. אילו השואל רצה במסר "שיווקי" (כלשונך), הוא לא הי' כותב "פחות מארבע שורות" - אלא הי' כותב "פחות משורה אחת", ואז...
על ידי הפשטן
ו' ינואר 24, 2020 10:23 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד המילה "מוסר" (מלשין)
תגובות: 18
צפיות: 875

Re: ניקוד המילה "מוסר" (מלשין)

התכוונתי בעיקר להעלות מאמר בעניין שנדפס בספרו האנגלי של בר אשר M Bar-Asher, A Koller - Studies in Classical Hebrew, אלא שמשום מה אינני מצליח לצרפו. שם הפועֵל (agent) במשקל קטוֹל (הרווח בארמית) מצוי בלשון המשנה, ראה בקבצים המצורפים. משום מה, אף אחת מהרשימות שציינת, לא שמה לב להזכיר גם את המילה במשנה...
על ידי הפשטן
ו' ינואר 24, 2020 9:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 104
צפיות: 4340

Re: הדור הבא - לאן?

מדוע באמת צריך להתייגע בתורה? יש למישהו תשובה תמציתית, המובנת לאנשים רגילים , של פחות מארבע שורות? טוב, לא פחות מארבע שורות, אולי טיפה יותר, אבל כדי לשבר את האוזן - אסתפק במשל - ואשתדל שיהי' קצר, ישמע חכם ויוסף לקח: כשרש"י בסוף תולדות, נותן לנו חשבון מאד מייגע לכך שלגילו של יעקב חסרות ארבע עשר...
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 10:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 104
צפיות: 4340

Re: הדור הבא - לאן?

אוהב עמו כתב:רבי יגאל רוזן אמר פעם על בני הישיבה של דורנו שבחור כדי לשרוד צריך לפחות 2 כפיות כבוד, ויש בזה הרבה מן האמת.

אולי עדיף לנסח "שמינית שבשמינית של כבוד", ואז זה הי' מושלם, כי הי' לזה גיבוי מדברי חז"ל, בבחינת ויגבה לבו בדרכי ד'.
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 488
צפיות: 60285

Re: עזרה בפענוח ר"ת

שים לב, שאת ההשערה שלי על הכת"י - טרחתי לפתוח במילה " אולי " - כי לא זכיתי לראות את הקדמת המהדיר. אבל אם כבר אתה מעלה את החשד שמא המילים "מיתר העמים" - הן רק פתיחת ר"ת שנעשתה ע"י המהדורה החדשה - למרות שהן לא הוסגרו שם בתוך סוגרים מרובעים (שזה אגב חשד שאותו היפרכתי ...
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 488
צפיות: 60285

Re: עזרה בפענוח ר"ת

הראיה מהספרא אכן ראיה חזקה היא, ובאמת ליתא לתיבה זו ברוב הדפוסים. ליתא ברוב הדפוסים? אני נשען על ספרא בהוצאת וינא תרכ"ב. באיזו הוצאה לא מצאת שכתוב "אומות העולם מ"ה"? מ"ש אודות האלשיך, בדפוסים הישנים איתא 'מ"ה' ורק במהדו' החדשות פתחו הר"ת. אולי הפוך? בדפוסים הישנים...
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 488
צפיות: 60285

Re: עזרה בפענוח ר"ת

מצוי בספרי האלשיך ועוד האומות מ"ה מה פתיחתם של ראשי תיבות אלו? מיתר העמים. כדמוכח מיהושע, בפסוק "לא יתיצב איש לפניך כל ימי חייך", ששם האלשיך פתח בעצמו את ראשי התיבות. ואילו בפירוש רבינו יוסף חיון על אבות ראיתי הביטוי 'האומות מן העולם'. כגון" מוסכם מכל האומות מן העולם', ידבר כנגד...
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 6:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 488
צפיות: 60285

Re: עזרה בפענוח ר"ת

הבטחתי כתב:מצוי בספרי האלשיך ועוד האומות מ"ה
מה פתיחתם של ראשי תיבות אלו?


מיתר העמים.
כדמוכח מיהושע, בפסוק "לא יתיצב איש לפניך כל ימי חייך", ששם האלשיך פתח בעצמו את ראשי התיבות.
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 488
צפיות: 60285

Re: עזרה בפענוח ר"ת

מצוי בספרי האלשיך ועוד האומות מ"ה מה פתיחתם של ראשי תיבות אלו? מן העולם לענ"ד לא מסתבר, כי אמנם כתב האלשיך לתהלים נט: "לכלות את כל האומות מן העולם", מיהו הניחא התם - שייך לומר "לכלות...מן העולם", אבל בשאר המקומות - מה שייך להגיד "האומות מן העולם". מה עוד, ששם...
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 3:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מזל טוב' כפול
תגובות: 6
צפיות: 323

Re: 'מזל טוב' כפול

זאב ערבות כתב:ומה בכלל הסיבה שאומרים מזל טוב לכתחילה?


המקור הראשון - לאמירת מזל טוב בשמחות - הוא מהחומש, כפי שהראיתי בהודעתי הקצרצרה - כאן:

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 34#p597830
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה מקור המנהג לומר מזל טוב בשמחות ,והאם אין בזה בעיה
תגובות: 19
צפיות: 2589

Re: מה מקור המנהג לומר מזל טוב בשמחות ,והאם אין בזה בעיה

שלח כתב:ממתי התחילו לומר מזל טוב ומה המקור...?


וטוב לו כתב:מצאנו מקור לאמירתו בחתונה אך עדיין לא מצאנו מקור לשאר שמחות.


המקור הראשון, לאמירת מזל טוב - בשמחות - ובראש ובראשונה בהולדת הבן, הוא מהחומש:

"ותאמר לאה בא גד", ופי' רש"י - ומקורו מתרגום יונתן: "[ותאמר לאה] בא מזל טוב".
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 10:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 65
צפיות: 974

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

יט. 'אם יכולים להתחיל ולגמור .. אפילו פסוק אחד'. יש ענין דוקא בפסוק? ואם זה משפט אחד [נגיד עד אתנחתא]. אם כן מה הענין? מגילה כב ע"א, תענית כז ע"ב: "כל פסוקא דלא פסקי' משה, אנן לא פסקינן לי' ". ומזה מתחייב גם שאין ענין להגיד חלק מפסוק? לא שאין עניין, אלא שאסור. ועיין על זה עוד, ב...
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעו מיניה מרב ששת דוקא
תגובות: 16
צפיות: 528

Re: בעו מיניה מרב ששת דוקא

ידיעה זו עזרה לי לדחות גי' שיש בכמה אחרונים משנות השי"ן, שהביאו ד' גמ' שבת קמו, א בעו מיניה מרב ששת מהו למיברז חביתא וכו', בנוסח בעו מינה מרב אשי. שכן בעו מיניה מרב ששת הוא הלשון הרגיל ובעו מינה מרב אשי אין לו פעם אחת!...ידיעה זו קבלתי מידידי הגר"ש יאקוב שליט"א והוא שעוררני שלפי"...
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 9:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 65
צפיות: 974

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

שומע ומשמיע כתב:יט.
'אם יכולים להתחיל ולגמור .. אפילו פסוק אחד'. יש ענין דוקא בפסוק? ואם זה משפט אחד [נגיד עד אתנחתא]. אם כן מה הענין?


מגילה כב ע"א, תענית כז ע"ב: "כל פסוקא דלא פסקי' משה, אנן לא פסקינן לי' ".
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 9:35 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד המילה "מוסר" (מלשין)
תגובות: 18
צפיות: 875

Re: ניקוד המילה "מוסר" (מלשין)

יאיר אתמר כתב:שם הפועֵל (agent) במשקל קטוֹל (הרווח בארמית) מצוי בלשון המשנה, ראה בקבצים המצורפים.

משום מה, אף אחת מהרשימות שציינת, לא שמה לב להזכיר גם את המילה במשנה דגיטין ה ז: הפעוטות מיקחן מקח.
על ידי הפשטן
ה' ינואר 23, 2020 7:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים
תגובות: 36
צפיות: 1222

Re: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים

ייש"כ על שתי הרשימות המפורטות. עכ"פ, כשכתבתי את הודעתי אשר לה הגבת, כבר היספקתי לראות את פירושם של חלק (אם כי קטן) מהמפרשים שציינת, ולכן טרחתי להוסיף בדבריי את המילה "לכאורה" (וכמובן מה שכתבתי אז - כולל המילה "לכאורה" - אינו תלוי באורך הרשימות). ודוק.
על ידי הפשטן
ד' ינואר 22, 2020 10:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2825
צפיות: 356028

Re: אשכול אביעה חידות

אחרי שידידנו לבנון כבר נתן מענה זריז מהחומש - לחידה האחרונה על מ' - שאגב אותה ניתן לשאול גם על כל אות אחרת, זה העיתוי המתאים להציג עוד חידה על מ' בחומש - אלא שכעת - כבר לא ניתן לשאול אותה (ובעצם גם לא את שכמותה) על אף אות שמוקדמת באלפבית לאות מ': מהו הפסוק (בעצם היחיד) בחומש, שבו אין אף אות, שמאוחר...
על ידי הפשטן
ד' ינואר 22, 2020 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2825
צפיות: 356028

Re: אשכול אביעה חידות

לענין כתב:שאלת סקרנות.
כמה מילים יש בתנ"ך וכמה בתלמוד בבלי?
תודה לעונים


זאת לא חידה אלא שאלה, ולכן הייתי ממליץ לפרסמה במדור "בית המדרש". מה עוד, שככה גם תגדיל את סיכוייך לקבל תשובה.
על ידי הפשטן
ד' ינואר 22, 2020 5:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2825
צפיות: 356028

Re: אשכול אביעה חידות

אחרי שידידנו לבנון כבר נתן מענה זריז מהחומש - לחידה האחרונה על מ' - שאגב אותה ניתן לשאול גם על כל אות אחרת, זה העיתוי המתאים להציג עוד חידה על מ' בחומש - אלא שכעת - כבר לא ניתן לשאול אותה (ובעצם גם לא את שכמותה) על אף אות שמוקדמת באלפבית לאות מ': מהו הפסוק (בעצם היחיד) בחומש, שבו אין אף אות, שמאוחרת...
על ידי הפשטן
ד' ינואר 22, 2020 2:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים
תגובות: 36
צפיות: 1222

Re: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים

כאמור אני לא יכנס לויכוח חסר סיכוי להצליח. אם תבדוק תיווכח, שאין בינינו שום ויכוח. לא ויכוח לגבי השאלה, האם הבטן עדין כואבת לי - מצד תחושתי האנושית גרידא - אחרי שהתברר לי היום שמשככי הכאב שאותם נטלתי שילשום ניתנו ע"י רופאים בכירים ומסורים כמלאכים, ולא ויכוח לגבי השאלה האם הקושיא בפשט עדין כואב...
על ידי הפשטן
ד' ינואר 22, 2020 5:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים
תגובות: 36
צפיות: 1222

Re: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים

ברור שיש דברים שיותר מדוייקים בפשט מאחרים. אבל צרם לי דבר אחר, הלא ברגע שיש התייחסות רחבה בראשונים לקושיא, כבר לא תוכל להתעלם מהם, ולומר... אבל למייעשה מה הפשט? עכשיו תורנו להצמיד את ראשנו לקבל את דבריהם, לשנות את הראש שלנו להבין שככה לומדים הפסוק, ותורת הראשונים עיקר. כמובן אפשר תמיד עדיין להגדיר ...

עבור לחיפוש מתקדם