מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1920 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שייף נפיק
א' אוקטובר 13, 2019 2:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב אריאל וחסידי אשכנז
תגובות: 12
צפיות: 2503

Re: הרב אריאל וחסידי אשכנז

שמחתי לראות שדנו בסיפור. עיינתי קצת בהלכה או''ח רמ''ח, ולאור זה הגירסא הנפוצה של הסיפור לא מובנת לי כ''כ, למעשה אם - כפי שמקובלנו - יש להחמיר בפיקוח נפש, (ואם היה במקום שמצויים אריות זה כבר פיקוח נפש כמדומה...) מה המעלה בכך שנשאר במקומו, ודאי שפיקוח נפש או ספיקו דוחה את השבת, ולהחמיר בשבת בשביל להקל...
על ידי שייף נפיק
ה' אוקטובר 10, 2019 9:46 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן האגרות משה לרגל יומא דהלולא
תגובות: 146
צפיות: 21534

Re: מרן האגרות משה לרגל יומא דהלולא

לפני כעשור שנים נפטר מוהר''ר ר' דוב סלומון זצ''ל חדב''נ מוהר''ר הגר''ח קמיל זצוק''ל, היה מרבני אופקים. כשהלכתי לנחם סיפרו שם על סט האגרו''מ שהיה ברשותו, כשהיה בחור (היה גר בבאר שבע) שלח שאלה להגר''מ פינשטין, הגר''מ השיב לו שמדבר על זה בספרו, והשיב שאין להשיג בבאר שבע... לאחר זמן הגיע חבילה גדולה מפי...
על ידי שייף נפיק
ה' אוקטובר 10, 2019 1:53 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תפילת כהן גדול אחר צאתו
תגובות: 6
צפיות: 716

Re: תפילת כהן גדול אחר צאתו

כמ''ד בתענית קשה יומא דמיטרא כיומא דדינא, ושם אי לאו דצריך לברייתא מבטלינן ליה.
על ידי שייף נפיק
ה' אוקטובר 10, 2019 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: בע"ח שדיבר עם בן אדם?
תגובות: 14
צפיות: 292

Re: בע"ח שדיבר עם בן אדם?

במדרשים על המבול מוזכר שנח דיבר עם עוף החול כמדומה שמו רושינא.
(אם מענין אותך, יש גם דיבור עם שדים. כמו הרוח שבא לפני ר' יוסי איש צייתור עיין תנחומא קדושים. והש''ס מלא מזה)
על ידי שייף נפיק
א' אוקטובר 06, 2019 1:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונה נדירה של רבני ירושלים, תרנ"ט
תגובות: 23
צפיות: 3761

Re: תמונה נדירה של רבני ירושלים, תרנ"ט

האם יתכן שהנראה ליד היש''א ברכה הוא רבי יצחק ירוחם דיסקין או שמא עוד לא היה אז בירושלים??
על ידי שייף נפיק
ד' אוקטובר 02, 2019 12:54 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''אבינו מלכנו'' מה פשר הסדר?
תגובות: 3
צפיות: 177

''אבינו מלכנו'' מה פשר הסדר?

מה פשר הסדר של אבינו מלכינו?
הרי ברור למשל, שראוי קודם לבקש 'החזירנו בתשובה שלימה לפניך' ורק לאחר מכן 'מחה והעבר חטאותינו ופשעינו מנגד עיניך'?
וזה לדוגמא בעלמא. אפשר לשאול עוד.
עכ''פ מי סידר את הסדר כך, ולמה?
על ידי שייף נפיק
ד' אוקטובר 02, 2019 12:48 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי אליעזר בן דוד
תגובות: 21
צפיות: 686

Re: ◆ אלון בכות ◆

זה לא הוא שהיה מבוני 'אור החיים' לבנות יחד עם הרב פרדו?
אם כן היה מראשוני ישיבת באר יעקב
על ידי שייף נפיק
ש' ספטמבר 28, 2019 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 139
צפיות: 9461

Re: בעניני השדים - מחלוקת אם יהיה להם תיקון לעתיד לבוא -

בספר נזר הקודש לרבי יחיאל מיכל מגאלוגא על בראשית רבה
יא , י
מביא מחלוקת המקובלים אם יהיה תיקון לשדים לעתיד לבוא או לא.
האם יש אי מי שיסייע בעדי היכן מקום כבודם של המקובלים האלו?
ושכמ''ה
על ידי שייף נפיק
ש' ספטמבר 28, 2019 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 139
צפיות: 9461

Re: בעניני השדים

מרדכי ש. כתב:אם אתה מתכוון לזה
אז היזכר נא גם בזה

יפה מאוד!
תןדה רבה!
על ידי שייף נפיק
א' ספטמבר 22, 2019 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי
תגובות: 7
צפיות: 173

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

תפילה היא כח פועל בטבע, (יעויין במלבי''ם ריש פרשת וישלח שהתפילה שהכין יעקב את עצמו לקראת המלחמה עם עשיו היתה השתדלות טבעית, וכן מהרש''א על מה שהכניסו את ר' אחא בר יעקב כמדומה למקום סכנה שהיה שם הנחש בעל ז' ראשים, וביאר שלא היה זה נס כי תפילתו מועילה בטבע ע''ש, כל זה שמעתי בשנת תשס''ח מהגר''י אזרחי ש...
על ידי שייף נפיק
א' ספטמבר 22, 2019 9:15 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''עשה למען יונקי שדים... גמולי חלב''
תגובות: 7
צפיות: 340

Re: ''עשה למען יונקי שדים... גמולי חלב''

גימפעל כתב:ואולי לשון הפסוק.

איזה פסוק?
יש פסוק 'עתיקי מחלב גמולי משדים' וזה קאי על גמולי חלב במילים שונות, אז באיזה פסוק מיירי כת''ר?
על ידי שייף נפיק
א' ספטמבר 22, 2019 2:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'תפילה ידועה למוצאי שבת' המיוחסת לרבי עקיבא
תגובות: 7
צפיות: 638

תפילה למוצאי שבת מרבי עקיבא?

תשובות הרשב''א ח''א תי''ג:
''ושמעתי שאף רבי עקיבא שאמר מעונן זה המחשב עיתים ושעות... הוא עשה תפילה ידועה למוצאי שבת''
האם ידועה תפילה זו גם היום?
האם זו התפילה המובאת בסידורים (רבון העולמים בסימן טוב ובמזל טוב וכו')?
על ידי שייף נפיק
א' ספטמבר 22, 2019 2:05 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''עשה למען יונקי שדים... גמולי חלב''
תגובות: 7
צפיות: 340

''עשה למען יונקי שדים... גמולי חלב''

לא זכיתי להבין כל כך מהו החילוק הגדול ביניהם עד שבשביל זה מבקשים בקשה מיוחדת, וכי נאמר על דרך משל, עשה למען בני כיתה א' למען בני כיתה ב'?
על ידי שייף נפיק
ג' ספטמבר 10, 2019 2:18 pm
פורום: עזר אחים
נושא: למסירה
תגובות: 0
צפיות: 237

למסירה

מספר כרכי ברכת אברהם להגר''א ארלנגר שליט''א לאוצה"ס (במצב מצוין)
הקודם זוכה
על ידי שייף נפיק
ג' ספטמבר 10, 2019 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לומר תהילים על החולה?
תגובות: 11
צפיות: 224

Re: האם מותר לומר תהילים על החולה?

יש לשאול גם על 'שימוש תהילים' והם סגולות הפרקים, (נדפס בחלקו בתהילים הישנים כגון של הוצאת בקאל וכדו') שלעין ימין יאמר פרק זה וכו'. וגם זה יש לומר, לא שכוונתם שזה בתור רפואה אלא שמסגולת הפרק הזה שתועיל זכות קריאתו לרפואה לזה, אבל לא שזהו המרפא. ודוק.
ואולי יש לדחוק שאה''נ לא הותר אלא בבריא
על ידי שייף נפיק
ג' ספטמבר 10, 2019 12:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע
תגובות: 80
צפיות: 13258

Re: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע

מו''ר שליט''א (יהי שמו לעילום) סיפר לי שהיה אצלו, והתייעץ על שני דברים, א. שב''ה זוכה להתמיד, אבל מרגיש כאבי ראש. ב. שאינו זוכר כ''כ. הוא אמר לו. א. כשלומד ומרגיש שקצת 'כבד', יצא ויעשה סיבוב קצר ויחזור. ב. צריך לדעת שחזרה הוא 'סגולה' לזכרון! ע''כ. היינו שזה דבר לא רק טבעי אלא סגולי. אחר כך ראיתי שבס...
על ידי שייף נפיק
א' ספטמבר 08, 2019 9:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת החודש
תגובות: 43
צפיות: 4402

Re: ברכת החודש

ישבתי עם המחשב באיזה ביהכ"נ בא' מפרברי ירושלים, אחד הציץ וראה שאני מתעסק עם עניני תפילה, והעיר באזני, למה העולם נוהג לעמוד אוטומטית ל'יהי רצון' שלפני ברכת החודש, הרי זו תחנה בעלמא, וטען שמנהג משובש זה השתרש עקב שבעבר היו נוטלים את הספר תורה כבר לפני היה"ר, וקמו לכבוד הס"ת. מה דעתכם? ...
על ידי שייף נפיק
א' ספטמבר 08, 2019 12:56 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: שו''ת עזרת מצר
תגובות: 1
צפיות: 89

שו''ת עזרת מצר

לרב פינסו
ישנו בבר אילן
נזקקתי לספר והופתעתי לראות שאינו באוצר
על ידי שייף נפיק
א' ספטמבר 08, 2019 12:55 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: בספר הגדה של פסח אור החמה
תגובות: 0
צפיות: 144

בספר הגדה של פסח אור החמה

נמצא איתו יחד ספר אורחות איש
למה?
על ידי שייף נפיק
א' ספטמבר 08, 2019 12:54 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר אבי הישיבות
תגובות: 0
צפיות: 163

ספר אבי הישיבות

הספר נגמרבעמוד 624
ובנדפס יש עוד כמה עשרות עמודים
על ידי שייף נפיק
ש' ספטמבר 07, 2019 11:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''יהי רצון... למלא פגימת הלבנה''
תגובות: 3
צפיות: 144

Re: ''יהי רצון... למלא פגימת הלבנה''

שבע כתב:המילוי תלוי בנו
ואכמ''ל

אכן כדבריך בפוסקים שהביאו שנשים לא יאמרו ברכת הלבנה שהם גרמו פגם הלבנה.
ואם כן למה מתפללים על זה כשזה תלוי בנו?
על ידי שייף נפיק
ש' ספטמבר 07, 2019 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים אינם בעלי בחירה
תגובות: 31
צפיות: 3430

Re: מלאכים אינם בעלי בחירה

בגוף הענין של בחירה במלאכים עיין אור החיים בראשית א, א
על ידי שייף נפיק
ש' ספטמבר 07, 2019 10:14 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 182
צפיות: 25860

Re: כמה שירים, בבקשה.

חיים שאול כתב:יש את כד יתבין של החזו"א

איך זה נהיה של החזון איש??
חבל שהוא לא ערך טישים
על ידי שייף נפיק
ש' ספטמבר 07, 2019 10:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''יהי רצון... למלא פגימת הלבנה''
תגובות: 3
צפיות: 144

''יהי רצון... למלא פגימת הלבנה''

הנוסח קצת תמוה, למה לא מבקשים שתמלא פגימת, מהו 'למלא'??
ומהו 'ולא יהיה בה שום מיעוט'? גם כאן הול''ל ולא תמעט?
ולמה באמת ששוב תתמעט?
על ידי שייף נפיק
ה' ספטמבר 05, 2019 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ספר חסד לאברהם הוא קיצור מתוך ספר אילימה להרמ''ק??
תגובות: 5
צפיות: 204

האם ספר חסד לאברהם הוא קיצור מתוך ספר אילימה להרמ''ק??

המעיין יראה שדברים רבים מתוך ספר אילימה נמצאים - לפעמים גם בלשונם - בחסד לאברהם
האם כוונת רבי אברהם אזולאי היתה לעשות קיצור מספר אילימה?
על ידי שייף נפיק
ד' ספטמבר 04, 2019 1:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שלש מאות - לשון הבאי - גוזמא
תגובות: 22
צפיות: 1168

Re: שלש מאות - לשון הבאי - גוזמא

ידידי הרב ויזל כתב בעץ חיים האחרון מאמר נאה בענין.
על ידי שייף נפיק
ג' ספטמבר 03, 2019 3:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 234
צפיות: 45705

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

תודה רבה!
האם יש גם תמונה צבעונית?
עוד שאלה האדמו''ר כיום הוא בנו או נכדו של ר' מרדכי?
אלפי תודות!
על ידי שייף נפיק
ג' ספטמבר 03, 2019 2:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 234
צפיות: 45705

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

זקוק בדחיפות לתמונה יפה של האדמו''ר מזוועהיל הקודם - ר' מרדכי גולדמן
והמסייע שכמ''ה
על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 29, 2019 11:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 400
צפיות: 54176

Re: עזרה בזיהוי חתימות

האם החתום כאן הוא רבי אפרים כהן אביו של רבי שלום כהן מפורת יוסף??
זה דחוף מאוד
תודה רבה
20190829_110333-1.jpg
20190829_110333-1.jpg (1.26 MiB) נצפה 624 פעמים
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 25, 2019 10:10 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת החודש
תגובות: 43
צפיות: 4402

Re: ברכת החודש

לא זכיתי להבין השאלה
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 25, 2019 2:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: הדרן ללא מדיה?
תגובות: 15
צפיות: 1223

הדרן ללא מדיה?

הפרסומת של הדרן היתה בלי מדיה. והנה קם לו אתר /אפליקציה בשם 'חדשות היהדות החרדית' (אני בתור חרדי לא חתום על זה..) והנה - איזה יופי! סרטונים חדשות וכל הזבל הרדוד של הרחוב.! א. מי הם 'חדשות היהדות החרדית' והאם הם כפופים לאיזה רב? ב. אז כבר הדרן למעשה לא חוסם מדיה. ואיזה רב עומד מאחורי הדרן ומתיר או או...
על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 22, 2019 11:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: קדושי תרפ"ט
תגובות: 52
צפיות: 4691

Re: קדושי תרפ"ט

הרב זבולון גראז זצ"ל, אב"ד רחובות ת"ו, עשה עצמו כמת ושכב בין המתים כדי שלא יפגעו בו, אבל הרשעים תקעו סכין בגבו כדי לוודא את הריגתו וכל ימיו סבל מפציעה זו והיא נכרה אף בצורת הליכתו. גם הרב יקותיאל עזריאלי רבה של זכרון יעקב ניצל ונדקר ברגלו ומפצע זה סבל כל ימיו. להבל''ח אאמו''ר שליט''א...
על ידי שייף נפיק
ד' אוגוסט 21, 2019 11:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קדושי תרפ"ט
תגובות: 52
צפיות: 4691

Re: קדושי תרפ"ט

הרב זבולון גראז זצ"ל, אב"ד רחובות ת"ו, עשה עצמו כמת ושכב בין המתים כדי שלא יפגעו בו, אבל הרשעים תקעו סכין בגבו כדי לוודא את הריגתו וכל ימיו סבל מפציעה זו והיא נכרה אף בצורת הליכתו. גם הרב יקותיאל עזריאלי רבה של זכרון יעקב ניצל ונדקר ברגלו ומפצע זה סבל כל ימיו. להבל''ח אאמו''ר שליט''א...
על ידי שייף נפיק
ד' אוגוסט 21, 2019 6:27 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משפחה חסידית מרחוב ארזי הבירה - השבת אבידה!
תגובות: 1
צפיות: 268

משפחה חסידית מרחוב ארזי הבירה - השבת אבידה!

יש מכיר ויודע משפחה חסידית קשורה לבויאן מרחוב ארזי הבירה בירושלים?
מצאתי כרטיס מצלמה עמוס לעייפה בתמונות
עלעלתי בו מעט ונראה לי שהם מהאיזור הנ''ל
ויש שם תמונות של שמחה בביתם בהשתתפות הרב'ה מבויאן ור' מרדכי אויערבך.
פרטים באישי!
על ידי שייף נפיק
ב' אוגוסט 19, 2019 11:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'
תגובות: 44
צפיות: 5273

Re: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'

אני מצאתי קטע שלם שחסר במהדורה הנ"ל ואם כל זה עדיין הוא הכי טוב בשוק תוכל לפרט בנוגע לקטע? הקטע נמצא בפרשת עקב, רבי חים פלאג'י בפירוש זכירה לחיים מביא אותו, וגם העץ יוסף מביא אותו. ואמנם, בחיפוש במהדורות שלפנינו הקטע לא נמצא, במהדורת אור החיים הוא נמצא אך מוקף בסוגריים. צ''ע בזה. 20190819_0120...
על ידי שייף נפיק
ב' אוגוסט 19, 2019 1:33 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 182
צפיות: 25860

Re: כמה שירים, בבקשה.

סופר-סתם כתב:שיר שקט על מילות הפסוק:
ישעיהו פרק מ פסוק ט
עַל הַר גָּבֹהַּ עֲלִי לָךְ מְבַשֶּׂרֶת צִיּוֹן הָרִימִי בַכֹּחַ קוֹלֵךְ מְבַשֶּׂרֶת יְרוּשָׁלִָם הָרִימִי אַל תִּירָאִי אִמְרִי לְעָרֵי יְהוּדָה הִנֵּה אֱלֹהֵיכֶם:

יש שיר כזה של ר' משה גאלדמן ז''ל במחנה שלוה
הוא גם שקט וגם לא..
על ידי שייף נפיק
ב' אוגוסט 19, 2019 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'
תגובות: 44
צפיות: 5273

Re: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'

אני מצאתי קטע שלם שחסר במהדורה הנ"ל ואם כל זה עדיין הוא הכי טוב בשוק תוכל לפרט בנוגע לקטע? הקטע נמצא בפרשת עקב, רבי חים פלאג'י בפירוש זכירה לחיים מביא אות וגם מפרש אותו (בגלל זה שמתי לב) וגם העץ יוסף מביא אותו. עדיין לא ברור לי מאיזה מהדורה מורכב הטקסט של המדרש תנחומא של זכרון אהרון (יש שינויי...
על ידי שייף נפיק
ב' אוגוסט 19, 2019 1:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'
תגובות: 44
צפיות: 5273

Re: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'

אני מצאתי קטע שלם שחסר במהדורה הנ"ל ואם כל זה עדיין הוא הכי טוב בשוק תוכל לפרט בנוגע לקטע? הקטע נמצא בפרשת עקב, רבי חים פלאג'י בפירוש זכירה לחיים מביא אותו, וגם העץ יוסף מביא אותו. ואמנם, בחיפוש במהדורות שלפנינו הקטע לא נמצא, במהדורת אור החיים הוא נמצא אך מוקף בסוגריים. צ''ע בזה. 20190819_0120...

עבור לחיפוש מתקדם