מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2063 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שייף נפיק
א' ינואר 26, 2020 11:51 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות לביטויי ניבים
תגובות: 24
צפיות: 1757

Re: "לראש ולא לזנב" מקור?

עזריאל ברגר כתב:ומה המקור לביטוי "על הפנים" (כדי לומר שדבר מסוים הוא גרוע)?

ויעבור ה' על פניו - פניו הוא כעס
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 26, 2020 11:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מצוה להשתדל לראות מלכים אפילו מלכי אומות העולם
תגובות: 5
צפיות: 281

Re: מצוה להשתדל לראות מלכים אפילו מלכי אומות העולם

מו''ר הגר''י שוורץ שליט''א אמר כיון שאין כלל כיום כבוד במעמד, יתכן שאין את הענין.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 26, 2020 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשות - האם זה המשך לקדושתאות הקדומות??
תגובות: 7
צפיות: 172

Re: בקשות - האם זה המשך לקדושתאות הקדומות??

לפי המאמרים לעיל נראה שבמאה ה14 כבר היה שירת בקשות, ומתי הפסיקו היוצרות/קדושתאות/שבעתות??
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 26, 2020 1:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשות - האם זה המשך לקדושתאות הקדומות??
תגובות: 7
צפיות: 172

Re: בקשות - האם זה המשך לקדושתאות הקדומות??

אכן. לא התכונתי לקדושתאות דווקא, אלא לכל סוגי היוצרות והשבעתות וכו'.
מה שהבאת חסום לי נשמח לקבל את זה.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 26, 2020 1:05 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מנא הני מילי - פורום לחיפוש מקורות
תגובות: 5
צפיות: 179

Re: מנא הני מילי - פורום לחיפוש מקורות

אפשר לפצל בין ד''ת לבין מה שלא ממש תורני.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 26, 2020 1:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'משולש' כסמל לחוזק, משובח וכדומה
תגובות: 7
צפיות: 261

Re: 'משולש' כסמל לחוזק, משובח וכדומה

כמדומה שזהו הענין של המגן דוד שהוא שני משולשים (ולאו דוקא כסמל שבזמננו) והאריך בזה הבן איש חי במק''א בבן יהוידע וכעת נעלם ממני.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 26, 2020 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'
תגובות: 35
צפיות: 4356

Re: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'

שוב אני עושה קידוש בס''ד... ויקרא שמה בישראל חנה.
בשמחות אצלכם...
על ידי שייף נפיק
ש' ינואר 25, 2020 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשות - האם זה המשך לקדושתאות הקדומות??
תגובות: 7
צפיות: 172

בקשות - האם זה המשך לקדושתאות הקדומות??

שמעתי מיודעים כי מנהג שירת הבקשות הוא כמה מאות שנים, והיו מקומות שבהם היו קטעי שירה מענינה של פרשה, האם יש קשר בין זה לבין הקדושתאות הקדומות שהיו מענינה של פרשה?
על ידי שייף נפיק
ה' ינואר 23, 2020 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם גדולי ישראל יצאו לקראי מלכי עכו"ם?
תגובות: 1
צפיות: 116

Re: האם גדולי ישראל יצאו לקראי מלכי עכו"ם?

ידוע על הרב וולבה שהלך בועידת שבדיה בזמן השואה, ואמר מה אתם חושבים מה ראיתי שם?? פיר אלטע שקצים!..
כתוב באבני שלמה לא זוכר איזה כרך.
על ידי שייף נפיק
ה' ינואר 23, 2020 10:58 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: נחמיה חייא חיון
תגובות: 11
צפיות: 372

Re: נחמיה חייא חיון

פורום אוצר החכמה לא היה קיים אז, והיה יתכן שאז לא היה ידוע האמת אודותיו,... וראה במשיחי השקר ומתנגדיהם על טעויות של מסכימים שאחר כך נתבררה האמת וכבר לא הסכים להחזיר ההסכמה.
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 11:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור סיפור על הברון רוטשילד
תגובות: 1
צפיות: 158

Re: בירור סיפור על הברון רוטשילד

בספר שקראתי על הברון רוטשילד לא הופיע הספור.
ועל זה נאמר מעשה שהיה יכול להיות.
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 11:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 209
צפיות: 61869

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

בדף היום נזכר על לרוץ לקראת מלכי אוה''ע בדיוק בעת ביאתם לארץ ישראל..
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 11:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת ויחי - מעין הפרשה?!
תגובות: 4
צפיות: 449

Re: הפטרת ויחי - מעין הפרשה?!

ההפטרה היא מעין מה שיעקב ציוה ליוסף ולשאר בניו קודם פטירתו, וביותר, גם הוא ציוה להם - לחלקם - דברים קשים שטובים להם (שעל זה נאמר איש כברכתו, ואף שזה יצא ואוזניו מקוטפות וזה פניו מכורכמות ברכה היא להם וכמשנ''ת במפרשים), וכן כאן העונשים בעוה''ז טובים למקבלים שלא יענשו כ''כ בעוה''ב.
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.
תגובות: 14
צפיות: 1902

Re: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.

אגב, ראיתי מחבר שליט"א בן זמנינו שכתב כך: ...משום הכלל ש'אין שבות במקדש', ואיסורים עתיקים אלו לא נתקבלו במקדש, אולי משום שלעיתים הכהנים היו מורים באופן אחר, כפי שניתן לראות בהרבה מקומות, כגון בשקלים פ"א מ"ד... האם יש אחיזה לדברים אלו? על חילוק בין כהנים לבי''ד בהלכה ראה ראש השנה כב, ...
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 11:20 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ולמקללי נפשי תדום
תגובות: 11
צפיות: 1726

Re: ולמקללי נפשי תדום

יתכן שנוסח זה נתקן על פי הכתוב ''דומי נפשי'' ולכן הולך על האדם ולא על הקב''ה.
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 1:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 50
צפיות: 768

Re: מסכת ברכות פרק שלישי - למה שכחו בני ר' חייא את תלמודם. השערה.

יח, ב בני ר' חייא נפוק לקרייתא אייקר להו תלמודייהו. יש לתמוה למה אירע להם כדבר הזה? ויתכן, כי קרייתא הוא אחוזות - כפרים ויושביהן כמוש''כ רש''י סוכה מד, ב, והוי עסק וטפול בצרכי רבים, והעוסק בצרכי צבור משכח תלמודו כמוש''כ המדרש תנחומא בפרשת וארא. ועיין. יתכן שעלפי זה נבין למה התענינו אם יודע אביהם בצ...
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממשה עד משה לא קם כמשה
תגובות: 17
צפיות: 2070

Re: ממשה עד משה לא קם כמשה

אגב, יבואו היודעים ויעידו שמליצה זו בסגנון מ.. עד .. לא קם כ...
נאמרה עוד על הרבה גדולים!
זה מליצה נאה לכבודו של הרמב''ם, לא כל דבר הוא או כפירה או מצווה!
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 12:28 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: א ישיבישער ניגון
תגובות: 5
צפיות: 283

Re: א ישיבישער ניגון

לא נתכוין ידידי הרב פלגינן להמעיט ולעשות ארי שועל, אלא לפענח את הר''ת שלא היו רליששליט''א
ולא יביטו אחרי משה..
ואגב בית היוצר של הרליששליט''א יש גם ניגוני נהוברדוק וכמדומה שיש גם עוד אחד ואינני בטוח.
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 12:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 50
צפיות: 768

Re: מסכת ברכות פרק שלישי - למה שכחו בני ר' חייא את תלמודם. השערה.

יח, ב בני ר' חייא נפוק לקרייתא אייקר להו תלמודייהו. יש לתמוה למה אירע להם כדבר הזה? ו מה גדולה הקושיא לאור הנאמר בב''מ ריש הפועלים שר' חיא עשה שלא השתכחה תורה מישראל ואיך בדבר שהצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעו? ב ויתכן, כי קרייתא הוא אחוזות - כפרים ויושביהן כמוש''כ רש''י סוכה מד, ב, והוי עסק וטפול ב...
על ידי שייף נפיק
ג' ינואר 21, 2020 3:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 103
צפיות: 11048

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

זאב ערבות כתב:קונטרס החזק במוסר - חש"מ

מי הכותב?
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 20, 2020 11:22 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 323543

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:
שייף נפיק כתב:זה לא רק מדרש אלא גם גמרא במו''ק


כוונתך לברכות פרק הרואה. לא?


אכן. נתחלף לי במש'כ מו''ק ט, ב בדומה לזה.
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 20, 2020 3:10 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 323543

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר צדיק כתמר יפרח הוא מביא בשם הגראי"ל, שהנפטר בחודש ניסן ניצול מחיבוט הקבר. וצ"ע המקור, אם לא שנאמר שסבר שאין חיבוט הקבר בימים שאין בהם נפ"א. כנראה כוונתו למה שאמרו במדרש: מעשה בתלמיד אחד של ר' עקיבא שאמרו לו בחלום באדר אתה מת וניסן אי אתה רואה מה שזרעת לא תקצר, בא לו לפני ר' עקיב...
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 20, 2020 12:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 274
צפיות: 13436

Re: בית מדרש הגר"א

הרב שייף נפיק. לי ידוע שבתלמוד תורה חכמת שלמה שנפתח בהכוונת הגר"ש הוא לא נתן שיכניסו משהו בסגנון זכרו (על זילברמן לא היה על מה לדבר), והיה מאד תקיף שילמדו כמו בחיידרים הישנים, ובאמת כמדומני שזה החיידר (בירושלים) שמתחיל גמרא בגיל הצעיר ביותר. יתכן. אני שמעתי משני אנשים שונים שהוא אמר את זה. יתכ...
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 20, 2020 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יציאת מצרים בזכות התשובה?
תגובות: 3
צפיות: 129

Re: יציאת מצרים בזכות התשובה?

עיין תנחומא בא ט' עשו תשובה אגאלם לדורות ואם לאו לשנים.
וראה גם תנדב''א רבה פרק ו' מה שממשיל לעבד שכעס עליו רבו.
ועיין גם תנחומא סו''פ אמור מש''כ ''אמר הקב''ה בעולם הזה אתם נמסרים ביד אוה''ע'' ושם מדובר על ישראל במצרים. ויש לדחות קצת. עכ''פ אם היה בחינה של כעס וכו' היה שייך תשובה. ועיין.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 19, 2020 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו
תגובות: 27
צפיות: 2932

Re: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו

שמעתי מאדם גדול, שזה שייך לענין של ידיעה ובחירה, משה שנולד האיר כל הבית, כי היה ידוע שיבחר בטוב, ולכן כבר עכשיו האיר ומעכשיו כבר התנוצצו בו כל המעלות שהתגלו בו אחר כך שעבד ע''ע.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 19, 2020 8:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 274
צפיות: 13436

Re: בית מדרש הגר"א

אין החי מכחיש את החי..
0527678816
תשאל אותו
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 19, 2020 2:13 pm
פורום: עזר אחים
נושא: פראק בהשאלה/ השכרה לחתן רזה ונמוך במיוחד.
תגובות: 0
צפיות: 250

פראק בהשאלה/ השכרה לחתן רזה ונמוך במיוחד.

באישי.
תודה רבה מאוד.
כמובן שישולם ניקוי יבש והנצרך.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 19, 2020 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממשה עד משה לא קם כמשה
תגובות: 17
צפיות: 2070

Re: ממשה עד משה לא קם כמשה

לגבי השאלה של זלזול - ודאי שהתנאים והאמוראים היו גדולים ממנו ולא חשבו אחרת, הכוונה לחלק של התועלת שהרמב''ם הועיל בחיבורו. ופשוט.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 19, 2020 2:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 274
צפיות: 13436

Re: בית מדרש הגר"א

הרואה, אנחנו מכבדים מאוד את ה פרשנות שלך ואת הדעות שלך הן ביחס להיסטוריה של עולם הישיבות ודרכו של הרב שך, והן בתפקיד שאתה מייעד לעולם הישיבות בזמנינו, זו דעתך והיא חשובה. המענה של הגראי"ל זצ"ל אליך, ובודאי של הגר"ש אינם משקפים את הלך רוחם הכללי, הגראי"ל לא שלח את נכדיו לעיר העתי...
על ידי שייף נפיק
ג' ינואר 14, 2020 2:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 4471

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

דף י' הערות קצרות ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה. ואף שהקב''ה אמר על טביעת המצרים מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה, י''ל מפלתן אינו מיתתן. ואולי אף אם נאמר מיתתן ממש, כבר היה לאחר מכן, ולא באותו הזמן, וזה שאמר הקב''ה ''טובעים'' היינו כעת, ויש חילוק. ועיין. הגמ' הביאה ת''ר על חזקיהו המלך. והקשה ר...
על ידי שייף נפיק
ג' ינואר 14, 2020 9:59 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר עמק המלך מהדורה חדשה
תגובות: 4
צפיות: 396

Re: ספר עמק המלך מהדורה חדשה

אכן. יישר כחך
וסליחה על הטרחה!!
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 13, 2020 12:14 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר עמק המלך מהדורה חדשה
תגובות: 4
צפיות: 396

Re: ספר עמק המלך מהדורה חדשה

אצלי בגירסא האחרונה של אוצר החכמה
במהדורה החדשה
יש הקדמה, ואז הספר מתחיל משם
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 13, 2020 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4378
צפיות: 556638

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חשוב לי מאוד עמודים מספר ''סיפור העם העברי '' (יסיף) ירושלים תשנ''ד
עמ' 334
648
649
תודה רבה מאוד!
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 13, 2020 11:40 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר עמק המלך מהדורה חדשה
תגובות: 4
צפיות: 396

ספר עמק המלך מהדורה חדשה

מתחיל מעמוד 537
???
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 12, 2020 1:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)
תגובות: 11
צפיות: 524

Re: ברכות י"א ע"ב - הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

עיין תענית ו, ב
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 12, 2020 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11604

Re: בעניני השדים

איך רמב''ן יפרש את דברי חז''ל??
ומלאך כשבא בגוף (וכענין אליהו) וכן שד אפשר לראותםץ
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 12, 2020 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11604

Re: בעניני השדים

זה ברור מדברי חז''ל שיש מציאות לראות שדים, וכמש''כ לאחד נראה ומזיק, ואכמ''ל, רק כוונת הרמב''ן ע''ד כלל. ובמקום שלא נתנה לו רשות להראות. ואי''ה בל''נ אשנה פרשתא דא.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 12, 2020 12:51 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'
תגובות: 9
צפיות: 1477

Re: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'

ומה הריווח בגירסא זו?
על ידי שייף נפיק
ו' ינואר 10, 2020 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11604

Re: בעניני השדים

סגי נהור כתב:
שייף נפיק כתב:אינו מובן, מתי יחתום את פיו? לעולם? ומה עם האף?

מן הסתם בשעה שמסתכל.
אני מבין שחוץ מזה הכל מובן לך...

מה לא מובן לך?
על ידי שייף נפיק
ו' ינואר 10, 2020 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11604

Re: בעניני השדים

אינו מובן, מתי יחתום את פיו? לעולם? ומה עם האף?

עבור לחיפוש מתקדם